Auteur Topic: Zondag of sabbat  (gelezen 29318 keer)

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #15 Gepost op: januari 21, 2004, 04:18:29 pm »

quote:

op 21 Jan 2004 16:15:10 schreef grompie:
Mijn ouders waren altijd voor de zondag als eerste dag van de week. En voor termen als weekwisseling ipv weekeinde. Dus ik dacht dat de leer van de kerk zich daar inmiddels wel aan aangepast zou hebben. maar dat is dus niet zo, begrijp ik hier uit (bron??).
Jij schrijft hier:
Mijn ouders vonden.... blabla... dus ik dacht dat de leer van de kerk zich daar inmiddels wel aan aangepast zou hebben.... blabla...

 :?  Past de leer van de kerk zich wel meer aan de mening van jouw ouders aan?
Bombus terrestris Reginae

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #16 Gepost op: maart 01, 2004, 09:23:48 am »
verplaatst vanuit: Reformatoren over het vierde gebod

op 01 Mar 2004 09:04:47 schreef Baldur:

Beste vrienden,

Ik sta met verbazing te kijken naar de ongelofelijk ingewikkelde oninteressante discussie, overwegingen, besprekingen tijdens Generale Synodes danwel andere gewichtige bijeenkomsten, opgeluisterd door ingewikkelde toespraken van "Professoren" en andere wel zeer geleerde menselijke mensen, over eem item als de Sabbat, het vierde gebod.

Wat een lust is het om gewoon in de Bijbel de antwoorden te vinden aangaande de Sabbat, een geheiligde en apart gezette dag door de Almachtige Vader; Schepper en de God van Zijn Zoon Jezus maar ook Zijn Vader.
Hoeveel te male heeft onze God, Jezus het voorbeeld van diens Vader en God niet gegeven en hoe duidelijk voor de gehele mensheid, is het 4e gebod deel van de 10 geboden. Eeuwig en dus ook voor de mens van vandaag.
Wat een lust zal het voor Satan zijn, dat zo velen die -oprecht- menen en ook trachten de Zoon na te volgen, te tarten en te vermoeien met zo'n eenvoudig en gemakkelijk gebod als de Sabbat. Dag van vereniging met de Schepper, daar waar de Heilige Geest in ons midden kan zijn en is.
Neen wij, als Christenen houden de zondag, een dag bedacht en een gebod van menselijke oorsprong, fundament van ontrouw aan de geboden en een itesie pietsie klien gebodje, met een enorme gevolg, als wij er aan vast blijven houden; de totale vernietiging, omdat deze "rustdag" de aanbidding van Satan inhoudt.

Laten we eens kijken wat de Bijbel, waar zoveel "geleerden"hun kennis graag over deponeren, zegt:

GESCHAPEN DAG!

Genesis 2
1   Zo werden de hemelen en de aarde en alles wat leeft gemaakt.
2   Op de zevende dag rustte God na afloop van Zijn scheppend werk.
3   Hij zegende die zevende dag en maakte hem tot een bijzondere, heilige dag, omdat Hij die dag Zijn scheppingswerk besloot.

HERHALING en BESTENDIGING

Exodus 20
8   Onderhoud de sabbat als een heilige dag.
9   Zes dagen moet u werken,
10   maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, een rustdag. Op die dag mag u niet werken. En dat geldt ook voor uw zonen, dochters, slaven (man of vrouw), vee en gasten.
11   Want in zes dagen heeft de HERE de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin leeft, gemaakt en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HERE de sabbat en maakte er een bijzondere, heilige dag van.

idem

Deuteronomium 5
12   Houd de sabbat heilig. Dat is een gebod van de HERE, uw God.
13   Doe op de andere zes dagen uw werk;
14   de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; die dag mag geen werk worden verricht door u of iemand van uw huishouden: uw zonen, dochters, dienaren, ossen, ezels of ander vee. Ook buitenlanders die bij u wonen, moeten dit gebod gehoorzamen. Iedereen moet, net als u, rusten.
15   De sabbat moet u houden om te herdenken dat u slaven was in Egypte en dat de HERE, uw God, u uit dat land heeft geleid met een groot vertoon van macht.

VOOR ALLE MENSEN

Jesaja 56
6   Ja, allen die zich bij het volk van God voegen hoewel zij behoren tot een ander volk, Hem dienen en Zijn naam liefhebben, Zijn dienaars zijn en de sabbat niet ontheiligen en die Zijn verbond en beloften hebben aanvaard,
7   zal Ik ook naar mijn heilige berg van Jeruzalem brengen. Ik zal hen vol vreugde maken in mijn huis van gebed. Ik zal hun offers en geschenken aannemen, want mijn tempel zal 'Huis van gebed voor iedereen' worden genoemd!

idem

Markus 2
1   Een tijd later kwam Jezus weer in Kapernaüm.
2   Het duurde niet lang of de hele stad wist dat Hij thuis was en al gauw was het huis overvol. Ook voor de deur stonden vele mensen te luisteren naar wat Jezus vertelde..........................................
10   God heeft Mij (de Mensenzoon) de bevoegdheid gegeven zonden te vergeven. Als iemand van Mij vergeving krijgt, hééft hij vergeving gekregen."
.....................................................
23   Op een zaterdag (of 'sabbat' zoals de Joden zeggen) liep Jezus met Zijn discipelen door de graanvelden. De discipelen plukten zo nu en dan wat aren en haalden de graankorrels eruit om op te eten.
24   Een paar Farizeeërs zeiden tegen Jezus: "Waarom zegt U daar niets van? U weet toch dat het vandaag sabbat is? Het is een rustdag. Wat zij doen, is verboden."
25   Hij antwoordde: "Hebt u nooit gehoord wat David deed toen hij en zijn vrienden honger hadden?
26   Hij ging de tempel van God binnen (Abjathar was toen hogepriester) en nam het heilige brood mee. Eigenlijk mochten alleen de priesters dat eten. Maar David en zijn vrienden aten het brood toch.


27   De sabbat is een dag om de mensen rust te geven en niet een dag om hen te dwingen niets te doen.
28   Als Mensenzoon beslis Ik wat op de sabbat mag, want Ik kom van God."

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #17 Gepost op: maart 01, 2004, 09:24:28 am »
Vervolg op de post van Baldur:

VOORZEGGING DAT DE SABBAT ZOU WORDEN AANGEVALLEN EN VERANDERD

Daniël 7

......................................

23   "Dat vierde dier", vertelde hij mij, "is de vierde wereldmacht , die de aarde zal regeren. Het zal verschillen van alle andere. Het zal de hele wereld verslinden en alles vertrappen en vernietigen. (Romeinse Rijk I en II) Het huidhige Europa is een afgeleide van het Romeinse Rijk (en dus II= de huidige situatie)
 
24   Zijn tien horens zijn tien koningen, die in dat rijk zullen opstaan. Dan zal er nog een koning  opstaan, die verschilt van de anderen en drie van hen ten val zal brengen. (De 10 koningen zijn de volkeren die het Romeinse rijk binnen trekken: de Lombarden;de Franken; de Bourgondiërs; de Oostgoten; de Westgoten; de Vandalen; de Herulen;de Sueven; de Hunnen; enn de Saksen, tijdens de grote volksvershuizing)

25   Hij zal tekeer gaan tegen de Allerhoogste God en Zijn heiligen achtervolgen. Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken  te veranderen. Drie en een half jaar  lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd.(= Rome/ het Vaticaan is de menselijek organisatie van Satan, die de wetten en tijden van Gods Evangelie heeft veranderd en aanspraak maakt op de "Goddelijkheid"van Christus; wat niet kan en boveniden onjuist is)

26   Maar dan zal de Oude van Dagen komen  en rechtspreken. Hij zal deze wrede koning zijn macht ontnemen en eens en voor altijd met hem afrekenen.

(=Jezus zal, in overleg met Zijn Vader en God, een einde maken aan die macht en dus ook de wereld)

27   Alle naties, koningen en grootheden onder de hemel zullen hun macht kwijtraken aan het heilige volk van God. Hij zal voor eeuwig over alles en iedereen regeren en alle machthebbers zullen Hem dienen en gehoorzamen."
28   Dit was het einde van de droom. Bij het ontwaken verkeerde ik, Daniël, in grote verwarring. Ik was helemaal ontdaan, maar vertelde niemand wat ik had gezien.

De droom over de anti-christ maar ook de Rijken die daarvan deel uitmaken, hebben op Daniël zeer grote indruk gemaakt; de engel Gabriël moet Daniël daarom het exacte punt van het begin van de herbouw van Jeruzalem geven, om de 2300 avonden en morgens, de 2300 dagen nadat het Heil in rechte staat herstelt zal worden, bekend maken namens God de Almachtige; het is een profetisch punt en moet dus exact en duidelijk zijn (herfst 457 voor Christus) Het onderzoekend oordeel over de mensheid is dus rond 1840 begonnen!

DE VOLGELINGEN VAN JEZUS HIELDEN OOK DE SABBAT NA DE KRUISIGING

Lukas 23:55,56

55   De vrouwen die met Jezus uit Galilea waren meegekomen, gingen mee naar het graf en zagen hoe het lichaam erin werd gelegd.
56   Daarna gingen ze naar huis en maakten speciale kruiden en olie klaar om Hem te balsemen. Op de sabbat (A) namen ze rust. Dat is volgens de Joodse wet verplicht.

VAN ZONDSONDERGANG TOT ZONSONDERGANG

Leviticus 23
32   Want dit is een sabbat van volledige rust, waarop iedereen zich moet verootmoedigen met een berouwvol hart; deze tijd voor verzoening begint op de voorafgaande avond en duurt tot de avond daarop.

Markus 1
1   In dit boek wordt het goede nieuws van Jezus Christus verteld.
2   Het is precies zoals beschreven staat in het boek van de profeet Jesaja: "Luister, Ik stuur mijn bode voor Mij uit om de weg gereed te maken."
............................................
32   Die avond na zonsondergang bracht men allemaal mensen bij Hem, die ziek waren of boze geesten in zich hadden.
33   Veel nieuwsgierigen waren te hoop gelopen en voor het huis was het een drukte van belang.
34   Jezus genas heel veel mensen, wat voor ziekte ze ook hadden. Uit vele anderen verjoeg Hij de boze geesten. De boze geesten probeerden wel steeds te zeggen wie Hij was, maar Jezus gaf ze geen kans.

BEPALINGEN VOOR ONS GEDRAG t.o.v. DE WERELD

Nehemia 13:15-19

15   Op een dag was ik op een boerderij en zag dat enkele mannen op de sabbat druiven in de wijnpers plattrapten voor wijn. Zij haalden ook vrachten koren binnen op hun ezels en lieten hun ezels wijn, druiven, vijgen en andere produkten dragen. Zij wilden ze die dag in Jeruzalem verkopen. Ik kwam hiertegen openlijk in verzet.
16   Enkele mannen uit Tyrus zag ik hetzelfde doen! Zij boden vis en andere waar te koop aan op de sabbat en er waren mensen die het kochten!
17   Toen vroeg ik de leiders van Juda: "Waarom schendt u de sabbat?
18   Herinnert u zich niet meer dat uw vaders dit ook hebben gedaan en dat onze God daarom al die ellende over ons en onze stad heeft laten komen? Moet ons volk nog strenger worden gestraft, omdat u toestaat dat de sabbat wordt geschonden?"
19   Ik beval dat vanaf dat moment de stadspoorten moesten worden gesloten zodra het vrijdagavond donker werd. En ze mochten pas weer open wanneer de sabbat voorbij was. Ik liet de poorten bewaken door een paar van mijn dienaren. Zo wilde ik voorkomen dat op de sabbat koopwaar naar Jeruzalem kon worden vervoerd.

Een bijzondere relatie tussen de Vader de Zoon en de Heilige Geest met de mens:

Exodus 31;13-17
Ezechiel 20:12,20
Jesaja 58:13,14
Mattheus 12:1-12
Hebreeën 4:1-11
Exodus 20:11 en Openbaring 14:7 (speelt nu vandaag de dag een zeer grote rol, i.v.m. het herstel van het Geestelijke Israël en het Hemelse Jeruzalem)

Zo eenvoudig is het nu!

pola

 • Berichten: 1028
 • Geboeid
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #18 Gepost op: maart 01, 2004, 09:45:40 am »

quote:

op 1 Mar 2004 09:04:47 schreef Baldur:

Neen wij, als Christenen houden de zondag, een dag bedacht en een gebod van menselijke oorsprong, fundament van ontrouw aan de geboden en een itesie pietsie klien gebodje, met een enorme gevolg, als wij er aan vast blijven houden; de totale vernietiging, omdat deze "rustdag" de aanbidding van Satan inhoudt.

quote:

op 23 Dec 2003 17:48:52 schreef Baldur:
Ik ben het roerend met gesp eens. Wat maakt het nu uit of de rustdag voor God op een zaterdag of op een zondag is. Belangrijk vind ik dat wij dit nog steeds in vrijheid kunnen doen. Dit is in sommige landen wel heel anders.
:?
Woorden als messen, gooi ik in de strijd, niets ontziend, want ik heb gelijk. Ik win de discussie, maar verlies een vriend. Wat een prijs en toch niets bereikt.

Baldur

 • Berichten: 263
 • Profetie
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #19 Gepost op: maart 01, 2004, 10:11:35 am »
Beste Pola,

Wie wil je nu aanbidden en navolgen; Satan of Jezus! Waar staat dat Jezus Heer over de zondag (de 1e dag) der week was. Het maakt wél uitn wat je gelooft.

Als je door Rood rijdt, wordt je niet beboedt voor door Groen licht rijden. of gaan we dat zelf (die wet) voor het algemene lekkere gevoel, ook maar veranderen!

Mattheüs 15
1   Er kwamen enkele Farizeeërs en godsdienstleraars uit Jeruzalem om Jezus te ondervragen.
2   "Waarom houden Uw discipelen zich niet aan de oude tradities?" vroegen zij. "Zij wassen niet eens hun handen voor het eten!"
3   Jezus antwoordde: "En waarom houdt u zich niet aan de wet van God?4   Waarom zet u tradities ervoor in de plaats? Gods wet zegt bijvoorbeeld: 'Heb eerbied voor uw vader en moeder en wees goed voor hen.
5   Wie zijn ouders slecht behandelt, moet sterven.' Maar u zegt: 'Het is niet nodig uw ouders te ondersteunen, als u zegt dat het geld waarmee u hen zou kunnen helpen voor God is.'
6   Door dat soort menselijke regels schuift u Gods wet gewoon opzij.
7   Huichelaars! Jesaja had gelijk toen hij over u zei:
8   'Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten ze niets van Hem hebben.
9   Hun godsdienst is waardeloos. Ze houden zich alleen maar bezig met menselijke wetten en niet met de wet van God."

10   Hierna riep Jezus de mensen bij Zich. "Luister! Probeer te begrijpen wat Ik bedoel.
11   U wordt niet slecht door wat u eet en drinkt. U wordt slecht door wat u denkt en zegt."
12   De discipelen gingen naar Hem toe en zeiden: "Weet U dat de Farizeeërs zich hebben geërgerd aan wat U hebt gezegd?"
13   Jezus antwoordde: "Iedere plant die niet door mijn Vader is geplant, zal worden uitgetrokken.
14   Trek u dus niets aan van de Farizeeërs. Zij zijn blinde gidsen, die blinde mensen leiden. Zij zullen samen in een kuil vallen."
15   Petrus vroeg Jezus wat Hij nu precies bedoelde met dat slecht worden door woorden en gedachten.
16   "Zijn jullie ook nog zo dom?" vroeg Jezus.

Laat dit een waarschuwing zijn voor hen die lichtzinnig over Gods geboden denken en daarvoor menselijke geboden en wetten in de plaats stellen.

Of is het zo, als we in de kerk zitten op zondag:

Wat maakt het uit dat ik zondig; wat maakt het uit of ik mijn zonden belijdt of niet.
Wat maakt het uit dat ik voortdurend en lacherig slechts één gebod overtreedt er er over heen loop' juist daardoor zijn alle andere geboden nutteloos en brengen ons niets! Horende doof en ziende blind!

Dit zegt Jezus zelf in Openbaringen 14:

7   Hij riep: "Heb ontzag voor God; eer Hem, want de tijd is gekomen dat Hij recht zal spreken. Aanbid Hem, Die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft."


want:

9   Een derde engel volgde hen en riep: "Wie het beest en zijn beeld aanbidt en het teken op zijn voorhoofd of hand laat zetten, zal de wijn van Gods toorn drinken, die onvermengd in Zijn wraakbeker is gegoten.

en tenslotte de wijze raad van Jezus persoonlijk, door Johannes op Patmos:

12   Het is nu wel duidelijk waarom Gods volk niet mag ophouden Gods geboden te gehoorzamen en in Jezus te geloven."


Denk hier maar eens over na Pola, want in zo'n vrijheid leef je niet, als je Jezus volgt. Als je Jezus navolgt dan moet vervolging deel zijn van die navolging, want Openbaringen leert mij dit:


17   De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om de rest van haar kinderen de oorlog aan te doen. Dat zijn de mensen die zich houden aan wat God gezegd heeft en die er openlijk voor uitkomen dat zij bij Jezus horen.
18    En hij  stond op het strand van de zee. (18 Satan bezocht iedereen om te constatreen of deze hem navolgde; ook in het valse Evangelie)

Iemand

 • Berichten: 323
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #20 Gepost op: juni 07, 2005, 04:04:30 pm »
Kijk, kijk. Dit topic had ik ook nog nooit gezien. Tsja het is dan ook al wel behoorlijk oud. Wat vinden de mensen die tegenwoordig veel op dit forum rondhangen hiervan?
Ik vier trouwens zelf Sabbat.

rinuz

 • Berichten: 376
 • moi
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #21 Gepost op: juli 03, 2005, 02:39:00 am »
Ik denk dat de opstandingsdag van Jezus de Zondag was.
En daarom de zondag(helaas van heidense afkomst) voor Christenen een dag van bezinning.
Alleen door JEZUS

Iemand

 • Berichten: 323
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #22 Gepost op: juli 31, 2005, 05:11:40 pm »
Oh maar ik geloof ook dat de Jezus waarschijnlijk op zondag is opgestaan hoor. Maar so what? God/Jezus geeft in de bijbel altijd heel duidelijk aan als er iets verandert of iets te vieren valt (iets nieuws wordt ingesteld). Dat vind ik in de bijbel nergens over de zondag terug. Dus... ik ga op zaterdag naar de kerk en heeeel veel mensen snappen er niks van.

Roodkapje

 • Berichten: 6523
 • Semper reformanda
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #23 Gepost op: juli 31, 2005, 06:00:56 pm »
De meeste christenen vieren de zondag als Dag des Heren ook niet omdat dit duidelijk zo in de Bijbel als gebod staat, want daar is de Bijbel inderdaad niet duidelijk over: er wordt een paar keer gezegd dat ze op de "eerste dag van de week" samenkwamen, nadat Jezus verschenen was, maar nergens dat ze de sabbath hadden afgeschaft. En het hangt er maar net vanaf hoe je de dagen in de week telt. En de eerste christenen hadden een andere kalender dan wij, dus daar wordt het ook niet duidelijker van. Christenen houden meestal de zondag doordat dit gewoonte (traditie) is geworden.

Maar, inderdaad, als je alleen op de Bijbel wilt afgaan en deze zeer letterlijk neemt, dan is het consequent om de sabbath te houden en niet de zondag als sabbath in te stellen. :) Als je je nog aan de Tien Geboden wilt houden en de Wet voorleest in de kerk, dan staat er nog steeds dat de sabbath gehouden moet worden, en niet de zondag. Er is ook geen enkele bijbelse reden om daar 'zondag' voor in de plaats te lezen.

Mijzelf maakt het niet uit, dat hangt een beetje van de gewoonte van mijn omgeving af. Als ik tussen sabbath-houdende christenen zit vier ik wel sabbath, anders gewoon de zondag. Ikzelf vind het niet iets enorm belangrijks. ;)
« Laatst bewerkt op: juli 31, 2005, 06:04:04 pm door Roodkapje »
Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. (Jes. 43:1)

HenkG

 • Berichten: 803
 • De hulp is in de naam van JHWH
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #24 Gepost op: juli 31, 2005, 07:02:42 pm »
Ik kan eigenlijk heel goed meegaan in de denk- en doerichting van Roodkapje.
Wel wil ik nog iets delen waar ik pas tijdens een overdenkingsmoment aan moest denken ihkv de rustdag. In het scheppingsverhaal wordt de zevende scheppingsdag van God als rustdag aangemerkt. De mens had toen, zo bedacht ik me, zijn eerste levensdag. Dat bedenkend tezamen met de opstanding van Jezus op de eerste dag van de week, maakt de keuze van de zondag wel een interessante.

Welke dag er verder ook gekozen wordt, ik denk dat het er vooral om gaat dat we God de ruimte in ons leven geven! Dat is uiteindelijk toch ons levensdoel.
JHWH = Ik ben

ik ben Henk, Gods beeltenis

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #25 Gepost op: juli 31, 2005, 07:47:27 pm »
Als je tot geloof bent gekomen, ben je volgens Hebr. 4 tot de rust ingegaan waarvan de sabbath spreekt/een beeld is.
In die zin hoeven we als christenen denk ik ons niet meer aan de sabbath te houden.
De zondag is de dag van de Heer maar heel anders van karakter dan de 7e dag der week. Het is dag die aan Hem toebehoort en je eraan herinnert dat het nieuwe is gekomen door de opstanding. Wij hoeven niet meer te 'werken' voor ons behoud (we rusten nu), want Hij heeft het volbracht:

Hebr. 4
3 Want wij gaan tot [de] rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn,
....
 10 Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.
11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan,
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #26 Gepost op: juli 31, 2005, 08:57:45 pm »

quote:

HenkG schreef op 31 juli 2005 om 19:02:
Ik kan eigenlijk heel goed meegaan in de denk- en doerichting van Roodkapje.
Wel wil ik nog iets delen waar ik pas tijdens een overdenkingsmoment aan moest denken ihkv de rustdag. In het scheppingsverhaal wordt de zevende scheppingsdag van God als rustdag aangemerkt. De mens had toen, zo bedacht ik me, zijn eerste levensdag. Dat bedenkend tezamen met de opstanding van Jezus op de eerste dag van de week, maakt de keuze van de zondag wel een interessante.

Welke dag er verder ook gekozen wordt, ik denk dat het er vooral om gaat dat we God de ruimte in ons leven geven! Dat is uiteindelijk toch ons levensdoel.


Zeven dagen van de week mogen we sabbath hebben van onze werken.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #27 Gepost op: januari 29, 2013, 04:18:52 pm »

quote:

nicodemus schreef op 29 januari 2013 om 13:42:
Hallo Gaitema en Adinomus,

Hebreeën 4
 

[...]
 

Die rust, waar de Allerhoogste God door de Hebreeënbrief sprekt is gewoon de wekelijkse Sabbat van het 4e gebod maar ook 'de rust die men vindt in de 'slaap' met het gegeven, dat men trouw was aan de geboden, omdat de werken ons, immers, navolgen! Nergens spreekt de Schrift dus over een eigenmachtige inzetting die als Sabbat gerekend kan worden. Want we zien in Hebreeën 4 dat alle andere 'dagen van rust', anders dan de feestdagen van de Allerhoogste, tot ongehoorzaamheid leiden. Dus zondagviering is niet van Goddelijke oorsprong als 'een Sabbat'. Dus ik weet niet wat jullie nu anders zien. Wie de geboden op één punt bewust overtreedt, overtreed alle geboden.

Hebreeën 4 verwijst dus naar een rust als gevolg van ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid aan de wet der 10 geboden.
Zie ook eens deze studie daarover, inetressant voor hen die de wekelijkse Sabbat (nu al) onderhouden; Jood of Griek
http://igitur-archive.lib...gaan%20in%20de%20rust.pdf

Hartelijke groet


Bedankt voor deze tekst!
Dit is ook voor mij de reden om te hebben over een voorproefje op het 1000 jarig vredesrijk dat komt. In mijn hart beleef ik wel de sabbath, maar we leven in een wereld dat nog geheerst wordt door de overste van de wereld. We leven hier in ballingschap.

De 10 geboden kunnen alleen maar gehouden worden door de Heilige Geest die ons met pinksteren gegeven is. Mijn vrede geef Ik U, zei Jezus. Dat is die vrede in je hart. Bij Hem vind je rust. Maar Jezus zei ook: "we zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld"
Ook staat er in de bijbel dat de Heilige Geest ontvangen hebben als voorproefje van dat wat komen gaat.

Dus ik heb het niet over een Kingdom now, wat in bepaalde charismatische kringen geloofd wordt. Het is geen Kingdom now. Het is geen heaven on earth.
Paulus was in zijn hart rijk, maar leed naar de wereld. Naar wereldse maatstaven was hij arm. Echter voor God was hij rijk.
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2013, 04:20:13 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #28 Gepost op: januari 29, 2013, 04:23:51 pm »

quote:

Adinomis schreef op 29 januari 2013 om 10:46:
[...]

Mooi getuigenis. Dat is het binnengaan van de rust uit Heb. 4. Dat is de omgang met God en daar gaat het om! Vanuit die omgang mogen we ook de leiding van de Heilige Geest verwachten.

Zo zie ik dat :)

[...]

quote:


Voorafgaand aan het wekenfeest = Pinksteren was men gewoon de nacht op te blijven en de bijbel te bestuderen. Ook de discipelen met vrouwen w.o. Maria waren voorafgaand aan het Pinksterfeest bijeen in het bovenvertrek in gebed.

Dit is een goede manier om de komst van Jezus af te wachten.
Dank voor deze les. Het is goed om dit te weten :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #29 Gepost op: januari 29, 2013, 05:17:44 pm »
Hallo Gaitema,

Je schreef:

quote:

Dit is ook voor mij de reden om te hebben over een voorproefje op het 1000 jarig vredesrijk dat komt. In mijn hart beleef ik wel de sabbath, maar we leven in een wereld dat nog geheerst wordt door de overste van de wereld. We leven hier in ballingschap.
Je uitspraken schijnen, wat mij betreft, tegenstrijding te zijn aan wat je beweert te zijn, aan je hart. Ze zijn ook tegenstrijdig aan wat Jezus zegt en toe oproept. Het lijkt er op dat je twee heren dient. Maar dat kan gewoonweg niet! Of je bent en Getuigen van Jezus, of je dient een andere Heer, of jezelf indirect. Miljoenen mensen onderhouden  de Sabbat van het 4e gebod. velen naar de wet, als een wet van mensenhanden, maar ook velen in de Geest, naar het VOORBEELD van Christus, als Getuige of omdat zij, door die Geest de Gave der profetie hebben ontvangen. Nu die Profetie is alleen in Christus te vinden!

Ik wil hier wel het één en ander uitleggen, met hetgeen Jezus bedoelt  over het nemen van "halve maatregelen"

Johannes beschrijft in hoofdstuk 14:15 “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren”.

quote:

In Jacobus 2:10 staat: “Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig aan alle geboden”. In Marcus 12:33 staat geschreven: “Hem (Christus) lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf…”

God is liefde en heeft uit liefde Zijn Tien Geboden gegeven voor de mensheid, opdat wij Hem en onze medemensen kunnen en zullen liefhebben.

God gerust, gezegend en geheiligd heeft. Dag eerste tot en met zesde dag zijn scheppingsdagen, werkdagen van God en mens, tevens heeft God deze dagen niet speciaal benoemd. De zevende dag heeft Hij wel benoemd. God rustte op de zevende dag, de sabbatdag, van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang. God verlangt van ons in Zijn grote liefde, dat wij mensenkinderen met Hem rusten, om samen te komen om Hem te aanbidden als Schepper en Herschepper. Op deze speciale dag ontvangen wij dan Zijn speciale zegen, welke wij weer uit kunnen delen aan andere mensen.
Als men de Sabbat overtreedt, wat heeft dat nu te maken met het overtreden van alle geboden?

In Marcus 12:33 staat: Dat men Hem behoort “lief te hebben uit geheel het hart en geheel het verstand”. Indien men de Sabbat overtreedt, kan men dat geheel bewust en uit het gehele hart doen, maar God kan er geen goedkeuring aan geven. God ziet echter de tijden van onwetendheid voorbij.

De eerste vier geboden van de Tien Geboden zijn echter tot God, wanneer men Hem liefheeft, houdt men deze geboden. Als de mens deze geboden schendt, dan houdt hij/zij van zichzelf en de liefde tot God
als verbroken. Men is dan “ik” gericht en niet God gericht.

De laatste zes geboden zijn voor de mensheid bestemd. Indien men deze schendt, verbreekt men de liefde tot de medemens, men is dan egoïstisch.

Het schenden van Gods geboden heeft zéér grote gevolgen t.o.v. God, jezelf en medemens. Hierdoor kan men en de medemens het eeuwig leven verliezen.

Door onze overtredingen van Gods geboden, moest Christus, Gods Zoon, voor ons sterven. Christus als God zijnde werd mens, Hij droeg op Golgotha aan het kruis onze zonden, waaraan Hij gestorven is. Aan het kruis riep Hij: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”Matt. 27:46. In vers 50 staat: “Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest”. Christus onderging de dood, die uitgesproken was over de overtreders van Gods wet. Toen Christus uitriep “Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”?, voelde Hij wat de tweede dood betekende voor de mensheid, de eeuwige scheiding tussen God en mens. Hij droeg onze schuld op Golgotha, want zonden brengt scheiding tussen God en de mens. Die scheiding wilde Hij in Zijn liefde tot de mensheid opheffen.

God heeft echter de mens zo lief, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven ontvangt.

In 1 Cor. 13:13 staat: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” Omdat Christus Schepper en Herschepper is, en indien men Zijn speciale dag, de Sabbat, overtreedt, dan heeft men Hem niet lief.

De titel is: “Wie de Sabbat overtreedt, die overtreedt ook al de geboden van God”.

In Exodus 20:3 staat het eerste gebod beschreven “… Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”.

Alles wat tussen God en de mens staat is een afgod,.Werkt men op Sabbat of men haalt boodschappen, of men wil deze dag totaal niet houden, dan is dat een afgod, want dat staat tussen God en de mens. Men verbreekt hiermee het eerste gebod.

Ex. 20:4-6. Het tweede gebod. “Gij zult geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik , de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hem die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden”.

Reeds is vermeld, dat alles wat tussen God en de mens staat een afgod is “een gesneden beeld”. Men kan ook in gedachte een gesneden beeld maken en daarvoor knielen, als men zijn eigen gedachten en handelingen uitvoert op Gods heilige dag. Men heeft God dan niet lief, alleen zichzelf. Indien men de zondag houdt, dat is n.l. de dag van de zon, dan staat de zon tussen God en de mens en daardoor dienen wij ook een afgod. Dit gebod is dan ook overtreden.

Ex. 20:7. Het derde gebod. “Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt”.

Voor het woord ijdelheid kan men ook zeggen zondigheid, ledigheid. Eerbied tot God is het doel van het derde gebod. Allen die God dienen in geest en waarheid, zullen dit doen uit eerbied en respect voor Zijn naam. Het derde gebod veroordeelt ook een formele aanbidding. In 2 Tim. 3:5 staat: “Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben”. Als we niet naar al de Tien Geboden willen luisteren, dienen wij God met een schijn van godsvrucht. Het derde gebod wordt hierdoor dan ook overtreden. God verlangt alleen ware aanbidding uit liefde.

Ex. 20:8-11. Het vierde gebod: “Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt; zes dagen zult gij arbeiden, maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God, dan zult geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling , die in uw poorten woont. Want is zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die”.

Het sabbatsgebod is niet belangrijker dan de andere geboden, want indien men er één overtreedt, dan overtreedt men ze allen. Maar het sabbatsgebod herinnert ons, dat de zevende dag van de week, de Sabbat, Gods aangewezen rustdag is voor de mens, hetgeen teruggaat naar het begin van het menselijk bestaan en een onafscheidelijk deel is van de scheppingsweek. Zie Gen. 2:1-3. Het herinnert ons eraan, dat God de Schepper en Herschepper is. Het is geen dag van ledigheid, maar een dag om God te dienen, Hem te aanbidden en dichter tot Hem te komen. Een dag om Gods natuur te aanschouwen en mensen te bezoeken, die aandacht zouden willen ontvangen. Het is een dag, waarop we onze zorgen achter ons kunnen laten. Het is geen dag waarop we onze wereldse arbeid kunnen en mogen doen, daarom behoren uw zonen en dochters en al het personeel en het vee ook te rusten en de gelegenheid te hebben om God te dienen op Zijn heilige dag. Als men een rustdag door de week neemt om samen te komen om Hem te eren, is dat niet Gods rustdag. Indien men een dag van de week afzondert als zijnde Zijn rustdag, dan overtreedt men ook het vierde gebod.

Ex. 20:12. Het vijfde gebod “Eer uw vader en uw moeder.”

De eerste vier geboden zijn tot God en de laatste zes tot de medemens. Ten opzichte van de medemens hebben we onze verplichtingen. We behoren respect te hebben en gehoorzaam te zijn aan onze ouders. De ouders behoren ook respect voor de kinderen te hebben. Dit betekent ook, dat wij verplicht zijn om onze ouders te waarschuwen en de ouders de kinderen, voor de gevolgen als zij Gods dag niet houden, want de zondag is het merkteken van die macht, die tegenover God staat. Als we onze ouders eren, vertellen wij hen openlijk over de rustdag des Heren. U wilt toch ook, dat uw ouders behouden worden voor de eeuwigheid door Jezus Christus, de Heer van de Sabbat. Als we het niet doen, dan eren we onze ouders niet. Ook dit gebod wordt dan overtreden.

Ex. 20:13. Het zesde gebod: “Gij zult niet doodslaan.”

Wij behoren onze medemens te respecteren en zijn leven te eren, want al het leven is heilig. Zie Genesis 9:5,6. Maar we behoren niet alleen respect te hebben voor het leven, maar ook voor de ziel.

Wij verbreken dit gebod, wanneer we anderen in zonden leiden af tot zonden verleiden. Daarom is het ook van belang, dat de medemens ook weet over de sabbatdag, als we dat niet zeggen of door onze handelingen het niet duidelijk maken, verbreken we ook dit gebod.

Ex. 20:14.Het zevende gebod: “Gij zult niet echtbreken.”

Het huwelijk maakt de mens tot één vlees (Gen 2:24). Indien we ontrouw zijn, wordt deze eenheid verbroken. Het is voor de mens heel erg om een overspelige te worden.

Christus en Zijn gemeente vormt een eenheid, de gemeente is Zijn bruid. Christus is het hoofd van de gemeente. Als we tegen Christus zeggen: “Ik wil niet luisteren en ik wil een andere dag houden, dan dat U bepaald hebt, verbreken wij dit gebod ook en dan in geestelijke zin.

Ex. 20:15. Het achtste gebod: “Gij zult niet stelen.”

De mensen hebben recht om bezit te hebben, en de mensheid behoort dit te respecteren.De mensen behoren niet te stelen. Het is regelrecht tegen Gods gebod in. We kunnen de mensen ook op een subtielere wijze bestelen, om twijfel in de harten van de mensen te strooien over God en Zijn rustdag, en na te laten om hierover te spreken. Dan bestelen wij op deze wijze de mensen ook. Ook dit gebod wordt dan overtreden.

Ex. 20:16. Het negende gebod: “Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.”

Dit gebod in de decaloog wordt vaak overtreden door kwaad te spreken over een ander, waardoor zijn karakter zwart wordt gemaakt, zijn motieven worden niet juist weergegeven en zijn reputatie gering geschat.

Als we Gods dag niet vertellen, geven wij Zijn karakter en motieven niet juist weer. Dan leggen we een valse getuigenis af t.o.v. de mens en God. Ook dit gebod wordt dan overtreden.

Ex. 20:17 Het tiende gebod: “Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.”

Begeerte is de wortel van al het kwaad. Heb. 4:13 leert ons, dat God ons hart kent. In deze tekst staat geschreven: “en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem,voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.” Het bevestigt het principe, dat iedere gedachte van onze harten onder de rechtsbevoegdheid van Gods wet valt; dat wij verantwoordelijk zijn voor onze gedachten en handelingen. Indien wij Gods rustdag niet willen houden , maar een andere rustdag begeren, overtreden wij ook dit gebod en er wordt over ons rechtgesproken.

Gehoorzaamheid aan Gods geboden is een bewijs dat we God liefhebben. Als we om de Heilige Geest vragen, is er binnen in ons een macht en een kracht, Die ons kan helpen om Zijn Tien Geboden te houden in liefde tot God. Hij geeft ons kracht en daarop behoren wij te vertrouwwen. Jezus werd op alle punten verzocht zoals wij en Hij weerstond de macht van de zonde, daardoor kan Hij met ons meevoelen. Indien wij Gods wil willen doen en toch een keer struikelen, hebben wij Christus als onze Middelaar, Die altijd voor ons pleit voor de genadetroon van God. Hij staat ons altijd ter zijde.

Tegenover de Sabbat, Gods heilige dag, heeft Satan een onheilige dag geplaatst. Gods dag is Zijn zegel of teken, de zondag is het merkteken van de mens. Toen keizer Constantijn de Grote zich zogenaamd bekeerde, vaardigde hij op 7 maart 321 na Chr. de eerste zondagswet uit. Het luidt als volgt:

“Alle rechters, alle stedelingen en alle ambachtslieden moeten op de gedenkwaardige Dag van de Zon rusten. De bewoners van het platteland mogen echter vrij op het land werken omdat het vaak voorkomt dat geen enkele andere dag zó geschikt is om het graan te zaaien of om wijnstokken te planten. Daarom mogen zij de zegeningen van de hemel niet door hun rust verloren laten gaan.”. Joseph Cullen Ayer, A Source Book of Ancient Church History ( New York: Charles Scibner’s Sons, 1913), div. 2, per. 1, ch 1, sec. 59, g. pp. 284,285.

Het merkteken van het beest in Openb. 13:16-17, Openb. 14:9 en Openb. 16:2 is dus de zondag. Zeer spoedig zal er een tijd komen, dat de zondag over de gehele wereld verplicht zal gesteld worden . Dan zal er een tijd van zeer grote moeilijkheden over de wereld komen. Diegenen, die God trouw willen blijven kunnen niet meer kopen of verkopen. Openb. 13:17. God zegt tot een ieder, die Hem trouw willen zijn en blijven “uw water en brood zij gewis.” God zegt ook in Openb. 22:14: “Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.” “Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.” Openb. 2:7.

Mogen wij elkander daar ontmoeten.

De 10 geboden kunnen alleen maar gehouden worden dòòr de Heilige Geest die ons met pinksteren gegeven is. Mijn vrede geef Ik U, zei Jezus. Dat is die vrede in je hart. Bij Hem vind je rust. Maar Jezus zei ook: "we zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld"
Ook staat er in de bijbel dat de Heilige Geest ontvangen hebben als voorproefje van dat wat komen gaat.


Ik hoop Gaitema dat je verstaat, aan je hart, wat dit betekent en de consequentie is van je uitspraken!

Hartelijke groet en bedankt voor je verwijzing naar dit forumonderwerp!
@Nico