Auteur Topic: Zondag of sabbat  (gelezen 27505 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #30 Gepost op: januari 29, 2013, 08:19:21 pm »
Daar ga ik nog de tijd voor nemen.
Voor zo iets moet je gaan voor gaan zitten :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #31 Gepost op: januari 30, 2013, 02:51:40 pm »
Hallo Gaitema,

Dat vind ik nu eens oprecht meedenken, in een forum Gait! Echt waar. het valt me trouwens op dat je, zo lijkt het, oprecht iets van je Geloof probeert te maken, in relatie met Christus en de Heilige Geest! Ik ben altijd verheugd als mensen echt willen meedenken en serieus zaken onderzoeken. dat is namelijk ook de essentie van waar Geloof, niet zo maar klakkeloos iets aannemen en Bijbelpassage oplepelen. Een goede zaak Gait!

Ter bemoediging bij je studie, duid ik deze tekst:

Romeinen 12
Leef volgens de wil van God

quote:

1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. 4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
 
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Hartelijke groet en  de zegen van de Allerhoogste God @Nico

Succes!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #32 Gepost op: februari 06, 2013, 05:30:11 pm »
Hallo,

Ik zie weinig reactie en actie. Wel het onderhouden van de geboden zoals deze in de Thora staan en dus ook gekldig zijn voor alle Christenen, houdt verband met het feit dat gehoorzaamheid aan Christus ook in relatie staat met het onderhouden van de geboden en dus het 4e gebid van de wekelijkse Sabbat.
NIET de zondag dus, dat is geen rustdag, zoals deze in relatie kan staan met de decaloog!

Hartelijke groet

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #33 Gepost op: februari 06, 2013, 05:37:42 pm »
Priscilla en Aquilla schreven:

quote:

De zondag is de dag van de Heer maar heel anders van karakter dan de 7e dag der week. Het is dag die aan Hem toebehoort en je eraan herinnert dat het nieuwe is gekomen door de opstanding. Wij hoeven niet meer te 'werken' voor ons behoud (we rusten nu), want Hij heeft het volbracht;Jullie zijn toch geen dwaalleraars, hoop ik; onterechte leraars Israël zoals Jezus zegt in Joh.3

Er is geen enkele Bijbelpassage die de Sabbat van het 4e gebod rechtvaardigd in het 3e gebod van de Moederkerk: de zondag!. Want de Moederkerk (RKK Staat) zegt duidelijk dat de zondag haar teken van gezag is en niet datr van Christus!

En hun uitleg is juist en ook 'eerlijk'!

Jezus noch de Allerhoogste god hebben de decaloog, dat een eeuwige verbond is, veranderd of ergens aangegeven, ook niet in het leven van Jezus, dat er een zweem van twijfel was bij de Allerhoogste.

De zondag is dus een onzin dag en een verraad aan Christus, bovendien -als je er van op de hoogte bent- dan veroordeelt je deze verandering je, al bij voorbaadt omdat je dan ook alle andere geboden hebt overtreden.

Matteüs 5:17-20
 
17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan

Ik hoop van harte dat jullie leren "zien en horen"

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 06, 2013, 05:46:14 pm door nicodemus »

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #34 Gepost op: februari 06, 2013, 05:44:24 pm »
Priscilla en Aquil

quote:

Zeven dagen van de week mogen we sabbath hebben van onze werken


NERGENS in de Bijbel. Er staat NERGENS ook  NIET in het VOORBEELD van Christus, dat "we" Sabbath mogen hebben. Sabbath= of een feestdag (een Grote Sabbat) of de wekelijkse Sabbat. De weekcyclus is ONVERANDERLIJK in Gods ogen!

Een interessante uitleg over de Sabbat van het 4e gebod:

http://www.adventmedia.nl...-om-te-gedenken&Itemid=77  ( Engels met ondertitels! )

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #35 Gepost op: februari 06, 2013, 05:57:46 pm »
Hallo Gait,

Een zeer goede en professionele uitleg van het Sabbatsgebod (het 4e gebod van de decaloog, die ook in de Thora centraal staat) vindt je hier:

http://www.adventmedia.nl...-om-te-gedenken&Itemid=77   (Engels met ondertitels)

Hartelijke groet

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #36 Gepost op: februari 06, 2013, 07:08:08 pm »
Wat betreft Sabbat:

In Handelingen 15 staat:
21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Dus daar werd nog netjes Sabbat gehouden door de nieuwe Christenen.

Jesaja 56
3 En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom.
4 Want alzo zegt de HEERE van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond;
5 Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven
, die niet uitgeroeid zal worden.


En de vreemdeling die Sabbat eert en verder ook de Geboden houdt zal ook in God's huis en Zijn muren een plaats krijgen.....

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #37 Gepost op: februari 06, 2013, 09:56:08 pm »
Wat betreft Sabbat:

Kolossenzen 2:16 "Laat dan niemand u [blijven] oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, ..."

Ik lees hierin (om het even zwart-wit neer te zetten) dat het wel of niet houden van sabbat niet (meer) terzake is.

Jezus gaf de opdracht (Matt. 28:19): "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen."

Waar heeft Jezus geboden om de sabbat te houden?
Hij heeft over 9 van de 10 geboden van alles bevolen en onderwezen en gecorrigeerd, Hij heeft ook wel het één en ander gezegd over de sabbat, maar nergens heeft Jezus het gebod van de sabbatsrust zo herhaald als in het Oude Testament, waar er zo ongeveer de doodstraf op stond als je het sabbats-gebod overtrad.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #38 Gepost op: februari 07, 2013, 05:41:34 am »
In de bijbel wordt dan ook zeker niet altijd een bepaalde dag van de week aangeduid als de term " sabbat " ter sprake komt. Vandaar dat Jezus het nog geen gedachte waard vond om er in díe betekenis aandacht aan te schenken.
« Laatst bewerkt op: februari 07, 2013, 05:42:46 am door Ozombi »

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #39 Gepost op: februari 07, 2013, 08:56:36 am »
Het sabbatsgebod is een val voor de ongeestelijken.
Want de wet van de liefde zal nooit gebieden om iets te doen.
En de sabbat is juist de meest vooraanstaande voorafschaduwing
waarin de liefde voor God kan worden getoond.
Daarin een wet lezen is de liefde doodslaan.

Als dan de liefde de wortel en de grond biedt om de nog toekomende rust te voorafschaduwen en de huidige rust te vieren,  
wat is dan de wijze waarop je het invult??
Op geen enkele manier kun je daar een wet of plicht of taak in zien.

En dat geldt temeer waar er joden(genoten) zijn die de sabat kennen en begrijpen en deze beschouwen als de meest vooraanstaande wet.
De vraag is dus heel eenvoudig of de joodse verbondswet de christenen nog wat te zeggen heeft.

En dan is de jammerlijke waarheid, dat wij de wetten van Mozes erkennen voor zover wij er zelf beter van worden, maar dat het gedeelte waar het op aan komt -  namelijk dat God er beter van wordt - gewoon verdampt.

Het is denk ik een bewijs dat het verstand alleen,
niet in de hemel kan komen.
« Laatst bewerkt op: februari 07, 2013, 08:59:56 am door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #40 Gepost op: februari 07, 2013, 06:33:55 pm »

quote:

HarryK schreef op 06 februari 2013 om 21:56:
Wat betreft Sabbat:

Kolossenzen 2:16 "Laat dan niemand u [blijven] oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, ..."

Ik lees hierin (om het even zwart-wit neer te zetten) dat het wel of niet houden van sabbat niet (meer) terzake is.
Hierin lees ik niet dat het is afgeschaft, wel dat we als christen er niet op worden veroordeeld. Maar dat laat nog steeds zien dat de zegen die G-d geeft aan hen die de Sabbat in ere houden, nog steeds blijvend is. Die Belofte is eveneens Eeuwig

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #41 Gepost op: februari 07, 2013, 07:31:15 pm »

quote:

learsi schreef op 07 februari 2013 om 18:33:
Hierin lees ik niet dat het is afgeschaft, wel dat we als christen er niet op worden veroordeeld. Maar dat laat nog steeds zien dat de zegen die G-d geeft aan hen die de Sabbat in ere houden, nog steeds blijvend is. Die Belofte is eveneens Eeuwig
Maar die eeuwige beloften waren volgens jou toch alleen voor de Joden, die mogen wij toch niet inpikken?    |:(   ><img src=" class="smiley"  />
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #42 Gepost op: februari 07, 2013, 10:06:29 pm »

quote:

HarryK schreef op 07 februari 2013 om 19:31:
[...]

Maar die eeuwige beloften waren volgens jou toch alleen voor de Joden, die mogen wij toch niet inpikken?    |:(   ><img src=" class="smiley"  />

Nee, wel goed blijven lezen harry,

Jesaja 56
3 En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom.[/quote]
--> Deze Belofte is voor de vreemden, de niet Joden, ;)

4 Want alzo zegt de HEERE van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond;
5 Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden.


6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;
--> Dit is voor de vreemde die de Sabbat houdt en niet onteert. ;)

7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #43 Gepost op: februari 08, 2013, 05:54:27 pm »
de sabbat houden = (allegorisch) de geest naar het goddelijke richten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #44 Gepost op: februari 09, 2013, 11:16:48 am »

quote:

nicodemus schreef op 29 januari 2013 om 17:17:
Hallo Gaitema,

Je schreef:

Je uitspraken schijnen, wat mij betreft, tegenstrijding te zijn aan wat je beweert te zijn, aan je hart. Ze zijn ook tegenstrijdig aan wat Jezus zegt en toe oproept. Het lijkt er op dat je twee heren dient. Maar dat kan gewoonweg niet! Of je bent en Getuigen van Jezus, of je dient een andere Heer, of jezelf indirect. Miljoenen mensen onderhouden  de Sabbat van het 4e gebod. velen naar de wet, als een wet van mensenhanden, maar ook velen in de Geest, naar het VOORBEELD van Christus, als Getuige of omdat zij, door die Geest de Gave der profetie hebben ontvangen. Nu die Profetie is alleen in Christus te vinden!

Dit vet gedrukte haal ik er zo even uit.

quote:

Ik wil hier wel het één en ander uitleggen, met hetgeen Jezus bedoelt  over het nemen van "halve maatregelen"

Johannes beschrijft in hoofdstuk 14:15 “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren”.


[...]


Ik hoop Gaitema dat je verstaat, aan je hart, wat dit betekent en de consequentie is van je uitspraken!

Hartelijke groet en bedankt voor je verwijzing naar dit forumonderwerp!
@Nico


Dank voor de uitleg. Ik vond het heel interessant hoe je het vierde gebod in relatie brengt met de andere geboden.
Na je hier op volgende bericht geef ik hier ook de reactie op.
« Laatst bewerkt op: februari 09, 2013, 11:17:38 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin