Auteur Topic: Zondag of sabbat  (gelezen 32997 keer)

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #50 Gepost op: februari 11, 2013, 08:26:43 pm »
Modbreak:
Enkele onsmakelijke posts en eea aan reacties op meta-niveau verwijderd.

Bij het aanmelden is iedereen akkoord gegaan met de regels. Een daarvan is het niet-op-de-man-spelen. Een andere is dat je elkaar, elkaars geloof en elkaars kerkverband in hun waarde laat en respecteert.

Graag hier verder over zondag of sabbat
« Laatst bewerkt op: februari 11, 2013, 08:28:16 pm door elle »
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #51 Gepost op: februari 17, 2013, 07:31:23 pm »
Modbreak:
Het is niet de bedoeling om een enkele link te posten. Neem op zijn minst de moeite om uit te leggen waarom je het inbrengt in de discussie, wat je punt is en welk deel van het artikel/de webpagina dat het best illustreert.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #52 Gepost op: februari 18, 2013, 05:47:25 pm »
Galaten 5
 
De christelijke vrijheid
5
1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
 
2 Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. 3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. 4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. 5 Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. 6 Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.
 
7 Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 8 Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. 9 Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. 10 Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij.
 
11 Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd. 12 Zij moesten zich maar laten snijden, die u verontrusten!
....easy does it....

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #53 Gepost op: februari 18, 2013, 06:50:23 pm »
Hallo Droppy,

Wat bedoel je met 'Christelijke vrijheid' of bedoel je in Christus ben je vrij (van de wet)

Galaten 5: 1 -15

quote:

1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

NOOT: Hier wordt bedoelt dat we niet terug moeten kijken naar het Oude testamen (Oude Verbond) waar we door het onderhouden van de wet vanuit de Schrift, welke was voorgehouden door het Sanhedrin (die de wet gebruikten voor Leiderschap "in het vlees" met de 351 toegevoegde wetten)

2 Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3 Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. 4 Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld.
NOOT: Begrijp je wat daar staat Droppy? Daar staat, dat we NIET meer op eigen houtje de wet gestalte moeten geven als deel van het aardse, maar Geestelijk de wet aan ons hart moeten onderhouden "naar de gewoonte"= dus een besneden hart! En geen fysieke besnijdenis meer moeten ondergaan, want een "mens in het vlees" kan een Geestelijke wet, die de Hemels grondwet is, niet onderhouden en volhouden.......omdat de Heilige Geest dan niet de leiddraad in ons leven kan zijn, dat zien we direct in/aan vers 5, kijk maar.....

quote:

5 Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. 6 In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. (=Christus)
 
7 U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? 8 Niet hij die u geroepen heeft. 9 Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur.
NOOT: Het overtreden van dus 1 gebod van de decaloog, maakt dus dat alle andere geboden GEEN NUT (kunnen) hebben, ook al zeggen we dat het wél zo is.
Zondagvieren, in de naam van Christus, is dus GEEN rustdag in het kader van de wet en overtreed men dus de gehele decaloog; dat overtreden van dat éne gebod,
"verzuurt dus het gehele deeg"


Wel, dat is geen verzinsel van mij of de (Adventkerk) maar dat wat we gewoon in Galaten 5 bevestigs zin door de Allerhoogste God zelf!

quote:

10 De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. 11 En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn?12 Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers!


Zie je Droppy, hoe ernstig het is als je mensen bedriegt met de wet en ook erbij zegt dat OT inzettingen "naar het vlees" (inzake de besnijdenis) weer eens opnieuw van toepassing kunnen zijn op aardse zaken (herstel van de staat Israël bijvoorbeeld met dààr nog eens een (3e) Tempel)

Want Jezus én de Hemels Vader zeggen duidelijk dat de besnijdenis nu een zaak van de Heilige Geest (van ons persoonlijke) in het hart is. Kijk maar:
 
Leven door de Geest

quote:

13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.
NOOT: Zie je Droppy, door elkaar te bevechten en tegen elkaar te schelden omdat men 'andersdenkend is" t.o.v. het "algemene" geloven 'in het vlees' wordt door Jezus gezien als zonde en het overtreden van de wet ...der liefde door Zijn Geest. Men is Geestelijk niet besneden en dus ongeschikt voor het Hemels Koninkrijk: " Schep mij een rein hart...o Heer"..... moet ons verlangen zijn!


Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 18, 2013, 06:52:16 pm door nicodemus »

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #54 Gepost op: februari 18, 2013, 08:35:47 pm »
Het is jouw feestje nico. Ik haak af.
....easy does it....

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #55 Gepost op: februari 20, 2013, 02:04:42 pm »
Hoi iedereen,

Ik heb deze kwestie zondag/sabbath heel lang onderzocht. Ik was namelijk vele jaren overtuigd dat de zevende dags adventisten de waarheid in pacht hadden. Gelukkig heeft God mijn ogen geopend en wakker geschud. In het nieuwe verbond maakt het niet uit of je op sabbath of op zondag naar de kerk gaat.

Jezus had de hele wet aan het kruis genageld, inclusief de 10 geboden. Voor de Joden was er slechts 1 wet; de 613 Mitzvot. Hoewel de ceremoniele wetten zoals de sabbatten aan het kruis waren genageld hebben veel geboden nog steeds morele waarde. Hoewel christenen niet onder de wet zijn maar onder genade moeten christenen bij uitstek leven volgens de twee simpele geboden; God lief hebben boven alles en je naaste liefhebben als Jezus. Dit was het fundament van de gehele wet van Mozes. Johannes bevestigt de simpele leer van het christelijke geloof. Hij zegt dat christenen :

1 In Jezus moeten geloven
2. Hun naaste moeten liefhebben zoals Jezus dat geleerd heeft.

Dit is het simpele geloof. Helaas brengen veel kerken verwarring omtrent deze simpele leer.

 Efeziers 2 lezen we:

11Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. Hier wordt duidelijk gezegd dat de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking is gesteld. Is er nog meer bewijs voor? Jazeker, kijk maar eens naar kolossenzen 2:16:

14Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Wat is deze wet met voorschriften waardoor wij werden aangeklaagd? Laten we de bijbel zelf het antwoord geven:

In deuteronium lezen we namelijk:

24Toen Mozes alle bepalingen van de wet op schrift had gesteld, 25gaf hij de Levieten die de ark van het verbond met de HEER moesten dragen de volgende opdracht: 26‘Leg dit wetboek naast de ark van het verbond met de HEER, uw God; het moet daar blijven om tegen dit volk te getuigen.

Nou wat waren alle bepalingen van de wet op schrift? Het was de gehele wet van Mozes inclusief de ceremoniele wetten, de morele wetten en de 10 geboden. Dit staat bekend als de 613 Mitzvot. Het nieuwe testament geeft dus aan dat de gehele wet van Mozes was afgeschaft. Er zijn overigens nog veel meer aanwijzingen in het nieuwe testament dat dit het geval is, maar daar zal ik nu niet op ingaan.

De joden maakten geen onderscheid tussen de 10 geboden, de wet van Mozes die hij in een rol naast de ark des verbonds legde en de ceremoniele wetten. Het oude verbond bestond uit de wet, het nieuwe verbond bestaat uit geloof. Jezus vervulde de wet perfect voor ons en daarna nagelde hij het aan het kruis. Christenen zijn dus niet meer onder de wet. Betekent dit nu dat we zondigen? Nee absoluut niet, want de vruchten van de Heilige Geest zijn geduld, liefde, medelijden goede werken etc. Liefde is de vervulling van de wet. Christenen leven onder de 2 geboden; heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Echter de wet, de 10 geboden die hun uiting vinden in de 613 mitzvot, zijn zo goed en perfect dat geen mens ze kan houden, en als je op 1 puntje de wet breekt breek je de hele wet volgens de bijbel. Een mens kan dus niet door werken gerechtvaardigd worden.

15Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Christenen die toch een levensstijl van zonde aannemen zijn geen christenen en zijn dus ook niet gered. Want de vruchten van redding zijn altijd liefde, geduld en andere eigenschappen die in harmonie zijn met de wet van God. Liefde is namelijk de vervulling van de wet.

Ik hoop dat dit helpt.

Ik heb hier nog een paar bruikbare links:

http://www.lifeassuranceministries.org/

Verder is deze presentatie over de sabbath een must-watch, het is echter wel in het Engels:

http://www.youtube.com/watch?v=2Es9xJutiwo
Sola scriptura!

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #56 Gepost op: februari 20, 2013, 02:09:25 pm »
Ik kon het niet laten om nog een verhelderend artikel toe te voegen van "gotquestions".

In Kolossenzen 2:17 verklaart de apostel Paulus: "Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus." Ook Romeinen 14:5 stelt: "De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen." Deze geschriften maken duidelijk dat voor de Christen de Sabbatviering een kwestie is van geestelijke vrijheid, dus geen opdracht van God. Het vieren van de Sabbat is een kwestie waarvan elke Christen zelf overtuigd moet zijn in haar/zijn eigen geest.

In de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen waren de Christenen overwegend Joden. Op het moment dat de heidenen het geschenk van verlossing door Jezus Christus begonnen te ontvangen stonden de Joodse Christenen voor een dilemma. Welke aspecten van de Mozaïsche wet en de Joodse traditie moeten worden gehoorzaamd door de niet-Joodse Christenen? De apostelen bespraken de kwestie in de raad in Jeruzalem (Handelingen 15). De beslissing was: "Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf." (Handelingen 15:19-20). De apostelen vonden dat het houden van de Sabbat niet een van de opdrachten was die aan de heidense Christenen moest worden opgelegd. Het is ondenkbaar dat de apostelen het houden van de Sabbat niet in de Bijbel zouden hebben opgenomen als God die opdracht gegeven zou hebben.

Een veel voorkomende fout in het debat over de Sabbat is het idee dat de Sabbat de dag van aanbidding was. Bepaalde groeperingen, zoals de Zevende-dags Adventisten, menen dat God vereist dat de kerkdienst zal worden gehouden op zaterdag, de Sabbat. Dat is niet wat het sabbatsgebod was. De Sabbat opdracht was om geen werk op de Sabbatdag te doen (Exodus 20:8-11). Nergens in de Bijbel wordt gesteld dat de Sabbat de dag van aanbidding is. Het is wel zo dat Joden in het Oude Testament, Nieuwe Testament, en in onze huidige tijd de zaterdag als de dag van aanbidding gebruiken, maar dat is niet de essentie van het Sabbatsgebod. In het boek Handelingen, wanneer er op Sabbat vergaderd werd, was dat altijd een bijeenkomst van Joden.

Wanneer ontmoetten de eerste Christenen elkaar? Handelingen 2:46-47 geeft ons het antwoord: "Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden."

Als er een bepaalde dag was waarop Christenen elkaar regelmatig ontmoetten, was het de eerste dag van de week (onze zondag), niet de sabbat (onze zaterdag), zie Handelingen 20:7 en ook 1 Korinthiërs 16:2.

Is er iets mis met aanbidding op zaterdag, de Joodse sabbat? Absoluut niet! We moeten God elke dag aanbidden, niet alleen op zaterdag of zondag! Veel kerken hebben tegenwoordig zowel zaterdag- als zondagdiensten. Er is vrijheid in Christus (Romeinen 8:21, 2 Cor.3:17, Galaten 5:1) Als er een Christen is die niet op zaterdag wil werken om zo een sabbat te kunnen houden, dan moet hij dat zeker niet doen. (Romeinen 14:5). Wel moeten degenen die ervoor kiezen om Sabbat te houden degenen die dat niet doen niet veroordelen (Kolossenzen 2:16). Verder hebben degenen die de sabbat niet houden de verantwoordelijkheid om geen struikelblok te vormen voor degenen die de sabbat wel vieren (1 Korintiërs 8:9). Galaten 5:13-15 vat de hele kwestie als volgt samen: "Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.' Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden."
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #57 Gepost op: februari 20, 2013, 02:59:40 pm »
Hallo B1007,

Je schreef o.a.:

quote:

Als er een bepaalde dag was waarop Christenen elkaar regelmatig ontmoetten, was het de eerste dag van de week (onze zondag), niet de sabbat (onze zaterdag), zie Handelingen 20:7 en ook 1 Korinthiërs 16:2.


Ik denk dat je een beetje het spoor bijster bent; NERGENS leert de Schrift of Jezus, dat de wekelijkse Sabbat van het 4e gebod, AFGESCHAFT is.
Het instellen van de zondag is een MENSELIJKE keuze, gebaseerd oppolitiek gronden en zonneafgoderij van Constatijn!

Dus B1007 NERGENS, ook niet in de door jou aangegeven Bijbelpassages, beweerd Jeruz of de Allerhoogste God dat Zijn Grondwet voor een ANDER rijk, aan verandering onderhevig zou zijn. De Sabbat is er niet voor de natuurlijke Jood alleen, maar voor de Jood én de Griek;....in Christus!

Dus verklaar je nader en BEWIJS mij nu eens écht dat de zondag een verandering is die Christus heeft voorgehouden.

Even bijstuderen:


Gods geboden blijven onveranderd

quote:

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.
 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die."


De zondag is dus gewoon de ...eerste dag nà de Sabbat, voor ALLE mensen!

Als je nog meer overtuigt wilt worden, - door de Heilige Geest, dan wil ik je, op Bijbelse gronden, wel verder onderricht geven! Want de heilige Geest overtuigd van zonde....en is dus ook de Thora of de wet der 10 geboden zoals die bij de Schepping is vastgelegd, de ENIGE wetgeving, welke  in harmonie is met de Bijbel. De Sabbat van het 4e gebod is ook nodig, omdat de Sabbat de spil der geboden is en tevens de maatstaf van het oordeel.

De Bijbel is dus onveranderlijk in harmonie met Gods Koninkrijk en NIET met dit Rijk, het Grote Babylon, met "een Geest van Egypte"

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 20, 2013, 03:03:50 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #58 Gepost op: februari 20, 2013, 03:13:24 pm »
De 10 geboden waren het oude verbond. Het oude verbond is vervangen door het nieuwe verbond. De sabbath was een ceremoniele wet voor Joden. De bijbel zegt zelf dat het niet uitmaakt welke dag je voor God opzij zet. De duivel heeft het zevende dags adventisme opgericht als antithesis voor de katholieke kerk. Hij wil ons doen geloven dat dit de enige twee relevante machten zijn in de eindtijd. Maar de echte issue in de eindtijd is het ware evangelie van redding door geloof uit genade versus het valse evangelie van redding door geloof+werken.

Als je ondanks mijn vorige post niet wil geloven dat het niet uitmaakt op welke dag je naar de kerk gaat, dan ben ik bang dat verdere discussie geen zin heeft.

Merk ook op dat Joden de sabbath moesten heiligen. Niet God. Dat betekent dat de enige reden dat de sabbath heilig werd is omdat de Joden het heiligden. De zevende dag van deze wereld werd door God geheiligd. Maar God heiligt niet ELKE zevende dag. De bijbel zegt ook dat de wet pas kwam 430 jaar na de belofte aan Abraham. En merk ook op dat voor de tijd van Mozes er geen enkel bewijs is dat mensen de sabbath hielden.
Sola scriptura!

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #59 Gepost op: februari 20, 2013, 04:12:14 pm »

quote:

b1007 schreef op 20 februari 2013 om 15:13:
(...)
Merk ook op dat Joden de sabbath moesten heiligen. Niet God. Dat betekent dat de enige reden dat de sabbath heilig werd is omdat de Joden het heiligden. De zevende dag van deze wereld werd door God geheiligd. Maar God heiligt niet ELKE zevende dag. (...)
Kijk! Op de valreep nog een nieuw argument gehoord. Dank!
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #60 Gepost op: februari 20, 2013, 04:24:18 pm »

quote:

elle schreef op 20 februari 2013 om 16:12:
[...]
Kijk! Op de valreep nog een nieuw argument gehoord. Dank!
Haha altijd welkom! d:)b  Ik ben altijd blij als ik dingen mag mededelen die de Heilige Geest mij op het hart heeft gedrukt.
Sola scriptura!

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #61 Gepost op: februari 20, 2013, 07:24:29 pm »

quote:

b1007 schreef op 20 februari 2013 om 15:13:
Merk ook op dat Joden de sabbath moesten heiligen. Niet God. Dat betekent dat de enige reden dat de sabbath heilig werd is omdat de Joden het heiligden.


Dit is niet juist.

In de tien geboden staat (vertaling NBG 51):
"Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.

De zevende dag is de sabbat van de HERE.
Dat is hier ELKE zevende dag, want het gaat hier over de sabbatdagen van de Joden. Gij zult zes dagen arbeiden en daarna is de zevende dag de sabbat van de Here.

Zie bijvoorbeeld al in Ex. 16:22-23 (nog voordat het volk de 10 geboden had):
"En het geschiedde op de zesde dag, dat zij dubbel brood verzamelden, twee gomers voor een; en al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes.
Hij dan zeide tot hen: Dit is het, wat de HEERE gesproken heeft: Morgen is de rust, de heilige sabbat des HEEREN! wat gij bakken zoudt, bakt dat, en kookt, wat gij koken zoudt; en al wat over blijft, legt het weg voor u in bewaring tot de morgen."


En dan Exodus 31:13-14
"... spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig.
Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten."


En zo zijn er meer teksten die dit aangeven:
Het volk moet de sabbatten onderhouden als teken tussen God en het volk, want de sabbat is iets heiligs voor u. De Joden moeten niet de sabbat heiligen "zodat" de sabbat helig is, maar om er zo voor te zorgen dat ze de sabbat niet "ontheiligen".
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #62 Gepost op: februari 20, 2013, 08:54:22 pm »
B1007 schreef:

quote:

Maar God heiligt niet ELKE zevende dag. (...)

Kijk eens aan, b 1007 is onze nieuwe Rabbi, even kijken wat de Bijbel nu zegt en de Heilige Geest -de Trooster- in harmonie daarmee aantoont:

1.Wat deed God op de zevende dag toen Hij de schepping van de hemel en de aarde had beëindigd?

quote:

Genesis 2:1, 2: "Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had."
2. Welke twee dingen deed God met de zevende dag?

quote:

Genesis 2:3: "En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht."
Wanneer God iets zegent, verzekert Hij het voortbestaan ervan.

3. Waarom maakte God de zevende dag bijzonder?

quote:

Genesis 2:3: "En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht."
4. Rustte de Schepper omdat Hij moe was?

quote:

Jesaja 40:28: "Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden
Nu moet men de 7e dag niet verwarren met de zondag als de 7e dag, want dat is de  naam van een Informatieprogramma op TV "één" van de Belgische TV.
(Zoiets als" Buitenhof" op Ned 1)
De zondag is NOOIT de 7e dag geweest, volgens Bijbelse gegevens en voorbeeld in Christus! Bovendien, àls de zondag de Zevende dag zou zijn geweest, dan zou de gehele kruisiging en opstanding niet van joodse origine geweest kunnen zijn; niet vanuit Hemelse feiten maar zeker ook niet vanuit OT én NT oogpunt, en Jakob zou nooit een -Geestelijke- 'strijd hoeven aan te zijn gegaan. De Bijbel zou één onwaarheid zijn (geweest) Iemand die dus de zondag als een 7e dag aanmerkt of de zondag als dé 7e dag, maakt van de Bijbel een boek der dwazen! En een dwaasheid is het voor zij die NIET geloven in een opgestane Heer, die in het vlees gekomen is (geweest)

Hartelijk gegroet
« Laatst bewerkt op: februari 20, 2013, 08:55:56 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #63 Gepost op: februari 21, 2013, 12:01:37 am »

quote:

HarryK schreef op 20 februari 2013 om 19:24:
[...]


Dit is niet juist.

In de tien geboden staat (vertaling NBG 51):
"Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.

De zevende dag is de sabbat van de HERE.
Dat is hier ELKE zevende dag, want het gaat hier over de sabbatdagen van de Joden. Gij zult zes dagen arbeiden en daarna is de zevende dag de sabbat van de Here.

Zie bijvoorbeeld al in Ex. 16:22-23 (nog voordat het volk de 10 geboden had):
"En het geschiedde op de zesde dag, dat zij dubbel brood verzamelden, twee gomers voor een; en al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes.
Hij dan zeide tot hen: Dit is het, wat de HEERE gesproken heeft: Morgen is de rust, de heilige sabbat des HEEREN! wat gij bakken zoudt, bakt dat, en kookt, wat gij koken zoudt; en al wat over blijft, legt het weg voor u in bewaring tot de morgen."


En dan Exodus 31:13-14
"... spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig.
Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten."


En zo zijn er meer teksten die dit aangeven:
Het volk moet de sabbatten onderhouden als teken tussen God en het volk, want de sabbat is iets heiligs voor u. De Joden moeten niet de sabbat heiligen "zodat" de sabbat helig is, maar om er zo voor te zorgen dat ze de sabbat niet "ontheiligen".


Het was elke zevende dag sabbath sinds de wet was gegeven aan Mozes, daarin heb je gelijk. Echter God heiligde alleen de zevende dag aan het begin van de schepping en niet elke zevende dag. Gods sprak zijn zegen uit over zijn schepping en rustte van al zijn werken, dat wil zegggen, hij stopte met scheppen.

Met betrekking tot heiliging. De sabbath was heilig voor de Joden omdat God het volk van Israel uit Egypte had bevrijd en de sabbath daarvan een merkteken was. Als de Joden de sabbath onderhielden was dit een teken van hun dat ze God aanbaden, de schepper van hemel en aarde en dat ze Gods autoriteit accepteerden.
Sola scriptura!

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #64 Gepost op: februari 21, 2013, 12:08:29 am »

quote:

nicodemus schreef op 20 februari 2013 om 20:54:
B1007 schreef:


[...]

Kijk eens aan, b 1007 is onze nieuwe Rabbi, even kijken wat de Bijbel nu zegt en de Heilige Geest -de Trooster- in harmonie daarmee aantoont:

1.Wat deed God op de zevende dag toen Hij de schepping van de hemel en de aarde had beëindigd?

[...]


2. Welke twee dingen deed God met de zevende dag?

[...]

Wanneer God iets zegent, verzekert Hij het voortbestaan ervan.

3. Waarom maakte God de zevende dag bijzonder?

[...]

4. Rustte de Schepper omdat Hij moe was?

[...]


Nu moet men de 7e dag niet verwarren met de zondag als de 7e dag, want dat is de  naam van een Informatieprogramma op TV "één" van de Belgische TV.
(Zoiets als" Buitenhof" op Ned 1)
De zondag is NOOIT de 7e dag geweest, volgens Bijbelse gegevens en voorbeeld in Christus! Bovendien, àls de zondag de Zevende dag zou zijn geweest, dan zou de gehele kruisiging en opstanding niet van joodse origine geweest kunnen zijn; niet vanuit Hemelse feiten maar zeker ook niet vanuit OT én NT oogpunt, en Jakob zou nooit een -Geestelijke- 'strijd hoeven aan te zijn gegaan. De Bijbel zou één onwaarheid zijn (geweest) Iemand die dus de zondag als een 7e dag aanmerkt of de zondag als dé 7e dag, maakt van de Bijbel een boek der dwazen! En een dwaasheid is het voor zij die NIET geloven in een opgestane Heer, die in het vlees gekomen is (geweest)

Hartelijk gegroet


Ik ben gewend aan dergelijke denigrerende reacties van mensen die de waarheid niet kunnen aanvaarden. Het zij je vergeven broeder ;) .

God zegende de zevende dag, dat betekent dat er sinds die dag sprake was van een voortdurende rust en zegen. Echter door de zondeval werd de zegen verruild voor een vloek.

Je hebt gelijk dat de zevende dag de sabbath was. Echter leert de bijbel  in het Nieuwe Testament dat de sabbath een schaduw was (lees ceremoniele wet en geen morele wet) en dat het niet uitmaakt welke dag je voor God opzij zet. Je zou zelfs maandagsdiensten kunnen houden, of woensdag. Zolang je het maar voor de here doet.

Je redding zit niet in een dag, je redding zit in geloof in Jezus. Als je verwacht dat je op basis van je eigen werken in de  hemel komt, dan denk ik dat je van een koude douche thuis komt bij het eindoordeel. Ik hoop dat je mijn vorige berichten nog eens goed leest. Als je wilt kan ik je links geven naar Engelse websites waar een en ander helder wordt uitgelegd. :-)
Sola scriptura!

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #65 Gepost op: februari 21, 2013, 12:54:49 pm »
b1007:
in het oude testament werd het joodse sabbatsviering gekoppeld aan de belofte van de komst van een rijk van vrede, waarin het volk gereinigd zal worden van hun zonden en dode beenderen weer levend worden. Het 1000 jarige vredesrijk dus.
Op pinksteren kregen wij het voorproefje daarvan mee.

Een uitleg van de 7 daagse scheppingsweek is ook dat de zevende scheppingsdag nog moet komen, omdat ook volgens de woorden van Jezus God nooit gestopt is met werken en niet gerust heeft van zijn scheppingswerken. Maar de gedachte dat God met de zevende scheppingsdacht de rust bracht vind ik ook wel een mooie. Echter heeft dat wel direct tot gevolg dat we moeten aannemen dat God een wereld dat in duisternis lag pas na 6 dagen in het volle Licht bracht.
Dat klopt dan ook wel weer, want in het begin was de aarde woest en ledig. De duisternis lag op de oervloed en Gods Geest zweefde over de wateren. Toen zei God: "er zei Licht! en er was Licht!"

God greep dus in in de duisternis die er was.
« Laatst bewerkt op: februari 21, 2013, 12:55:40 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #66 Gepost op: februari 21, 2013, 04:26:41 pm »

quote:

b1007 schreef op 21 februari 2013 om 00:01:
Het was elke zevende dag sabbath sinds de wet was gegeven aan Mozes, daarin heb je gelijk. Echter God heiligde alleen de zevende dag aan het begin van de schepping en niet elke zevende dag. Gods sprak zijn zegen uit over zijn schepping en rustte van al zijn werken, dat wil zegggen, hij stopte met scheppen.

Met betrekking tot heiliging. De sabbath was heilig voor de Joden omdat God het volk van Israel uit Egypte had bevrijd en de sabbath daarvan een merkteken was. Als de Joden de sabbath onderhielden was dit een teken van hun dat ze God aanbaden, de schepper van hemel en aarde en dat ze Gods autoriteit accepteerden.


Mijn punt was dat jij schreef:
"Merk ook op dat Joden de sabbath moesten heiligen. Niet God. Dat betekent dat de enige reden dat de sabbath heilig werd is omdat de Joden het heiligden."
En dat klopt niet.
Er wordt steeds gezegd dat de Joden de sabbat niet mogen ontheiligen (zie bijv. Ex. 31:14-15). Die is dus al geheiligd door God. De redenen die jij noemt, geven aan waarom God de sabbat heeft geheiligd.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #67 Gepost op: februari 21, 2013, 04:36:36 pm »
Hallo b 1007,

Dank voor je reactie, je schreef:

quote:

Ik ben gewend aan dergelijke denigrerende reacties van mensen die de waarheid niet kunnen aanvaarden. Het zij je vergeven broeder.


Je pretendeert de 'waarheid' te bezitten, dus mijn opmerking, waar je op doelt  is dus niet geheel onterecht, want je verkondigt NIET de waarheid, nochtans is de Waarheid in Christus. Dus mijn  opmerking is terecht; "Gij zijt geen Leraar Israëls"
(Zie Johannes 3, dan zul je begrijpen wat ik bedoel)

Je schreef ook nog dit:

quote:

God zegende de zevende dag, dat betekent dat er sinds die dag sprake was van een voortdurende rust en zegen. Echter door de zondeval werd de zegen verruild voor een vloek.


Het is niet sinds, of alleen  dié dag, welke de 'rust en zegen of vrede' die we alleen in Christus kunnen ontvangen, maar de GEHELE wet!

Want wat zegt  Jezus in Openbaringen, aangaande hen die de wet voortdurend overtreden:
Openbaring 14:11

quote:

En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.


Elke andere wet of 'rust' dag aanbidden is in feite dus een wetsovertreding en brengt de mens naar een andere God, niet naar het Lam ,maar naar een Beest!

Dus b 1007, je kunt de zondag onderhouden wat je wilt, je eert het GEZAG van een Kerk, niet de essentie van Verlossing door een Hemelse Geest!

Je blijft de wet OVERTREDEN en hebt dus ook GEEN deel aan het Hemels Koninkrijk omdat je dat NIET ZIET en ook NIET BINNEN kunt gaan; zie Johannes 3.

En je kunt ook zien dat Jezus (het Lam) zelf zegt in Openbaringen dat je -dan- het Beest aanbidt. Nu, een Beest is geen Lam! Begrijp je?

Je voorbereiding is niet gebaseerd op het Hemels Jeruzalem, niet gebaseerd op juist datgene watv je moet (aan-) leren: Naar de gewoonte OP de Sabbat van het 4e gebod, wekelijks de Heer bezoeken, want dan is Hij in Geest bij hen. de here heeft geen andere dag 'van rust' ingesteld om met Hem te zijn. Jezus is het ubnieke voorbeeld, baseer je dus niet op iets anders, ook niet op een andere vrouw(!)

Verder beweer je nog:

quote:

Je hebt gelijk dat de zevende dag de sabbath was. Echter leert de bijbel in het Nieuwe Testament dat de sabbath een schaduw was (lees ceremoniele wet en geen morele wet) en dat het niet uitmaakt welke dag je voor God opzij zet. Je zou zelfs maandagsdiensten kunnen houden, of woensdag. Zolang je het maar voor de here doet.


ONZIN b 1007 je haalt (de) ceremoniële wetten met de morele wetten door elkaar. De Sabbat van het 4e gebod was er al VOOR dat er maar één Jood was.
Let wel de 10 geboden zijn de grondwettelijke bepalingen van Gods Rijk.

Ceremoniële wetten zijn van een andere orde, dan de morele wetgeving die voor ALLE mensen geldig zijn. Een altoos duren verbond! NERGENS zegt de Bijbel iets anders! De ceremoniël wetten zijn door Jezus opgeheven, nadat Hij zelf het ultieme offer was en opgestaan is uit de slaap!

Je schreef ook nog:

quote:

Je redding zit niet in een dag, je redding zit in geloof in Jezus. Als je verwacht dat je op basis van je eigen werken in de hemel komt, dan denk ik dat je van een koude douche thuis komt bij het eindoordeel. Ik hoop dat je mijn vorige berichten nog eens goed leest. Als je wilt kan ik je links geven naar Engelse websites waar een en ander helder wordt uitgelegd


Je spreekt en onwaarheid én een waarheid uit! Lekker dubbel, dat is manier waarop de Satan werkt; Bijbelse waarheid met een vleugje leugen tot een (nieuwe-) waarheid maken.

Je redding zit hem juist wél in die ene dag, als 4e gebod van het geheel.
Je hebt mijn vorige posting dus niet gelzen of half, maar vooral Geestelijk niet verstaan, en zeker niet op grond van de profetie zelf.

Want als we die wekelijkse Sabbat 'overlopen', dan vallen we verder over de gehele wet! kijk maar wat de Bijbel daarover zegt:

Bevestiging dat ALLE geboden als een altoos verbond gelden:

quote:

Matteüs 5:17-19 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.


Je beweringen doen je dus de das om. Niet ik val onder dat oordeel, dit aangaande, JIJ valt onder het oordeel omdat je het Verbond ontkent, dat niet veranderd is, ook niet sinds de periode van het NT
Als ik het je verder ga uitleggen, dan valt jouw gehele bewering als een kaartenhuis in elkaar, maar eerst die even oplossen!

Sorry beste b 1007, je predikt hier ONZIN! Laat ik duidelijk zijn, daar gaat het om!

Er is geen voortdurende rust in deze wereld, dan alleen in Christus:

Enkele vindplaatsen van het woord rust in het nieuwe testament:
 
Mattheüs 11:28
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
 
Mattheüs 11:29
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
 
Mattheüs 12:43
En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet.
 
Lukas 11:24
Wanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben.
 
Johannes 11:13
Doch Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust des slaaps.

NOOT: De mens ligt dus in zijn graf en gaat dus -ook- niet "nzzr de hemel" na zijn overlijden en "kijkt ooki niet neer" op ons. Even ter verduidelijking!
 
Hebreeën 4:6
Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid,
 
Hebreeën 4:8
Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een anderen dag.

Hebreeën 4:9
Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.

NOOT: Onder het voorbehoudt van de wet, want anders kan het niet Gods volk zijn. Gave der profetie kan alleen zijn in het Getuigenis van Christus. En Christus heeft ons geen andere 'rustdag' gegeven dan de Sabbat van het 4e gebod.
Het is de mens geweest die meende, een andere dag van aanbidding te moeten leggen op Christus, maar dat is dus geen geldige en legale rustdag.

Want de zondag beeld GEZAG van de wereld uit (over alle mensen).

Kijk maar wat de Allerhoogste God zélf over 'rust' zegt:
 
Hebreeën 4:10
Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.

Nu, lees dan eens wat de consequentie is van het verbreken van de gebodentafel met andere wetten en geboden, die van mensen zijn; feitelijk tot een  'andere vrouw' gaan behoren(de Hoer van Babylon)
 
Hebreeën 4:11
Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
 
1 Petrus 4:14
 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.
 
Openbaring 14:11
En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
 
Ik hoop dat je gaat leren inzien, dat het ontkennen en het verdoezelen van de werkelijke rustdag voor 'het volk van God' (en dus niet alleen voor de Joden van een natuurlijke origine) tot niets leidt dan alleen maar verwijdering van de daadwerkelijke zaken waar het om gaat: Volg de Inburgeringscursus van het Hemels Jeruzalem van het Rijk dat NIET van deze wereld is.

Over de OVERANDERLIJKE SABBAT van het 4e gebod in de Hemel geopenbaard:

Gods wet heilig en onveranderlijk    

quote:

En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel.” (Openbaring 11:19). De ark van Gods verbond staat in het heilige der heiligen, de tweede afdeling van het heiligdom. Bij de dienst in het heiligdom op aarde, dat „een voorafschaduw en afbeelding van de hemelse dingen” was, werd dit tweede deel alleen op de Grote Verzoendag geopend om het heiligdom te „reinigen”.

De aankondiging dat de tempel Gods open ging en de ark van zijn verbond zichtbaar werd, wijst dus op het opengaan van het heilige der heiligen in de hemel in 1843/44, toen Christus daar binnenging om het verzoeningswerk af te sluiten, tegelijkertijd het einde van de 2300 avonden en morgens, waar Daniël op wees. De gelovigen die hun Hogepriester volgden toen Hij zijn dienst in het heilige der heiligen aanving, zagen de ark van zijn verbond. Nadat zij zich in het onderwerp van het heiligdom hadden verdiept, kwamen ze tot het inzicht dat Christus met een andere dienst was begonnen. Ze zagen Hem voor Gods ark waar Hij met zijn eigen bloed pleitte voor zondaren.

In de ark van de tabernakel op aarde waren er twee stenen tafelen waarop de geboden van Gods wet waren geschreven. De ark was slechts een bewaarplaats voor de tafelen der wet en ontleende zijn waarde en heiligheid aan de aanwezigheid van Gods geboden. Toen de tempel Gods in de hemel open ging, werd de ark van zijn verbond zichtbaar. In het heilige der heiligen van het hemelse heiligdom wordt Gods wet, die door God zelf op de Sinaï werd uitgesproken bij donderslagen en bliksemstralen en met zijn eigen vinger in de stenen tafelen werd gegrift, ook in een ark bewaard.

De wet in de tempel Gods is het model, en de geboden die in de stenen tafelen zijn gegrift en door Mozes in zijn vijf boeken zijn opgetekend, zijn een authentiek afschrift. Zij die dit belangrijk punt begrepen, kwamen tot het inzicht dat Gods wet heilig en onveranderlijk is.

Zij begrepen de betekenis van Christus’ woorden beter dan ooit tevoren: „Voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet” (Matteüs 5:18).

Daar Gods wet een openbaring is van zijn wil en de uitdrukking van zijn karakter, moet zij eeuwig blijven bestaan als een getrouwe getuige in de hemel”. Geen enkel gebod is ingetrokken, geen jota of tittel is veranderd. De dichter van de psalmen zegt: „Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen”. „Betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos” (Psalm 119:89; 111:7,8).

Het vierde gebod is het hart van de Tien Geboden: „Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die” (Exodus 20:8-11).
NOOT: Weet je b 1007 wat zegenen en heiligen betekent, in de ogen van de Allerhoogste god?

quote:

Gods Geest beïnvloedt degenen die zijn Woord onderzochten. Ze kwamen tot de vaststelling dat zij dit gebod hadden overtreden zonder dat ze het hadden beseft, omdat ze de rustdag die de Schepper had ingesteld niet heiligden. Ze gingen na waarom men eigenlijk de eerste dag van de week vierde in plaats van de dag die God had geheiligd.
LET NU OP:
In de Bijbel konden ze geen enkel bewijs vinden voor de afschaffing van het vierde gebod of voor de verandering van de sabbat
Met je beweringen b 1007 ben je een slachter een beenhouwer, je snijdt het hart (eerst) uit het centrum van de geboden, je haalt de spil uit de as van het wiel, wagenmaker.
Geen van beiden getuigen van vakmanschap, dus!

Nu, mensen proberen dat al eeuwen, en nog vinden zij het bewijs van een verandering niet, of ze fantaseren er maar op los, om hun gelijk toch te kunnen halen. Rome niet op (de) mensen, maar op Jezus!

Hartelijke groet

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #68 Gepost op: februari 21, 2013, 07:25:39 pm »

quote:

HarryK schreef op 21 februari 2013 om 16:26:
[...]


Mijn punt was dat jij schreef:
"Merk ook op dat Joden de sabbath moesten heiligen. Niet God. Dat betekent dat de enige reden dat de sabbath heilig werd is omdat de Joden het heiligden."
En dat klopt niet.
Er wordt steeds gezegd dat de Joden de sabbat niet mogen ontheiligen (zie bijv. Ex. 31:14-15). Die is dus al geheiligd door God. De redenen die jij noemt, geven aan waarom God de sabbat heeft geheiligd.
Ik snap je punt. Ik moet toegeven dat ik het zelf ook wel een beetje lastig vind hoor. God riep aan de ene kant op de sabbath te heiligen en aan de andere kant waarschuwde hij ze ervoor dat ze de sabbath niet moesten ontheiligen. Wat maakte de sabbath heilig? Ik denk wat de sabbath heilig maakte is dat het een merkteken was tussen God en het volk van Israel. Wellicht zoeken we beiden teveel achter het "heilige" aspect van deze dag.
Sola scriptura!

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #69 Gepost op: februari 21, 2013, 07:44:01 pm »

quote:

nicodemus schreef op 21 februari 2013 om 16:36:
Hallo b 1007,

Dank voor je reactie, je schreef:


[...]


Je pretendeert de 'waarheid' te bezitten, dus mijn opmerking, waar je op doelt  is dus niet geheel onterecht, want je verkondigt NIET de waarheid, nochtans is de Waarheid in Christus. Dus mijn  opmerking is terecht; "Gij zijt geen Leraar Israëls"
(Zie Johannes 3, dan zul je begrijpen wat ik bedoel)

Je schreef ook nog dit:

[...]
 

Het is niet sinds, of alleen  dié dag, welke de 'rust en zegen of vrede' die we alleen in Christus kunnen ontvangen, maar de GEHELE wet!

Want wat zegt  Jezus in Openbaringen, aangaande hen die de wet voortdurend overtreden:
Openbaring 14:11

[...]
Elke andere wet of 'rust' dag aanbidden is in feite dus een wetsovertreding en brengt de mens naar een andere God, niet naar het Lam ,maar naar een Beest!

Dus b 1007, je kunt de zondag onderhouden wat je wilt, je eert het GEZAG van een Kerk, niet de essentie van Verlossing door een Hemelse Geest!

Je blijft de wet OVERTREDEN en hebt dus ook GEEN deel aan het Hemels Koninkrijk omdat je dat NIET ZIET en ook NIET BINNEN kunt gaan; zie Johannes 3.

En je kunt ook zien dat Jezus (het Lam) zelf zegt in Openbaringen dat je -dan- het Beest aanbidt. Nu, een Beest is geen Lam! Begrijp je?

Je voorbereiding is niet gebaseerd op het Hemels Jeruzalem, niet gebaseerd op juist datgene watv je moet (aan-) leren: Naar de gewoonte OP de Sabbat van het 4e gebod, wekelijks de Heer bezoeken, want dan is Hij in Geest bij hen. de here heeft geen andere dag 'van rust' ingesteld om met Hem te zijn. Jezus is het ubnieke voorbeeld, baseer je dus niet op iets anders, ook niet op een andere vrouw(!)

Verder beweer je nog:


[...]


ONZIN b 1007 je haalt (de) ceremoniële wetten met de morele wetten door elkaar. De Sabbat van het 4e gebod was er al VOOR dat er maar één Jood was.
Let wel de 10 geboden zijn de grondwettelijke bepalingen van Gods Rijk.

Ceremoniële wetten zijn van een andere orde, dan de morele wetgeving die voor ALLE mensen geldig zijn. Een altoos duren verbond! NERGENS zegt de Bijbel iets anders! De ceremoniël wetten zijn door Jezus opgeheven, nadat Hij zelf het ultieme offer was en opgestaan is uit de slaap!

Je schreef ook nog:


[...]


Je spreekt en onwaarheid én een waarheid uit! Lekker dubbel, dat is manier waarop de Satan werkt; Bijbelse waarheid met een vleugje leugen tot een (nieuwe-) waarheid maken.

Je redding zit hem juist wél in die ene dag, als 4e gebod van het geheel.
Je hebt mijn vorige posting dus niet gelzen of half, maar vooral Geestelijk niet verstaan, en zeker niet op grond van de profetie zelf.

Want als we die wekelijkse Sabbat 'overlopen', dan vallen we verder over de gehele wet! kijk maar wat de Bijbel daarover zegt:

Bevestiging dat ALLE geboden als een altoos verbond gelden:


[...]


Je beweringen doen je dus de das om. Niet ik val onder dat oordeel, dit aangaande, JIJ valt onder het oordeel omdat je het Verbond ontkent, dat niet veranderd is, ook niet sinds de periode van het NT
Als ik het je verder ga uitleggen, dan valt jouw gehele bewering als een kaartenhuis in elkaar, maar eerst die even oplossen!

Sorry beste b 1007, je predikt hier ONZIN! Laat ik duidelijk zijn, daar gaat het om!

Er is geen voortdurende rust in deze wereld, dan alleen in Christus:

Enkele vindplaatsen van het woord rust in het nieuwe testament:
 
Mattheüs 11:28
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
 
Mattheüs 11:29
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
 
Mattheüs 12:43
En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet.
 
Lukas 11:24
Wanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben.
 
Johannes 11:13
Doch Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust des slaaps.

NOOT: De mens ligt dus in zijn graf en gaat dus -ook- niet "nzzr de hemel" na zijn overlijden en "kijkt ooki niet neer" op ons. Even ter verduidelijking!
 
Hebreeën 4:6
Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid,
 
Hebreeën 4:8
Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een anderen dag.

Hebreeën 4:9
Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.

NOOT: Onder het voorbehoudt van de wet, want anders kan het niet Gods volk zijn. Gave der profetie kan alleen zijn in het Getuigenis van Christus. En Christus heeft ons geen andere 'rustdag' gegeven dan de Sabbat van het 4e gebod.
Het is de mens geweest die meende, een andere dag van aanbidding te moeten leggen op Christus, maar dat is dus geen geldige en legale rustdag.

Want de zondag beeld GEZAG van de wereld uit (over alle mensen).

Kijk maar wat de Allerhoogste God zélf over 'rust' zegt:
 
Hebreeën 4:10
Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.

Nu, lees dan eens wat de consequentie is van het verbreken van de gebodentafel met andere wetten en geboden, die van mensen zijn; feitelijk tot een  'andere vrouw' gaan behoren(de Hoer van Babylon)
 
Hebreeën 4:11
Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
 
1 Petrus 4:14
 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.
 
Openbaring 14:11
En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
 
Ik hoop dat je gaat leren inzien, dat het ontkennen en het verdoezelen van de werkelijke rustdag voor 'het volk van God' (en dus niet alleen voor de Joden van een natuurlijke origine) tot niets leidt dan alleen maar verwijdering van de daadwerkelijke zaken waar het om gaat: Volg de Inburgeringscursus van het Hemels Jeruzalem van het Rijk dat NIET van deze wereld is.

Over de OVERANDERLIJKE SABBAT van het 4e gebod in de Hemel geopenbaard:

Gods wet heilig en onveranderlijk    

 
[...]


NOOT: Weet je b 1007 wat zegenen en heiligen betekent, in de ogen van de Allerhoogste god?

 
[...]


LET NU OP:
In de Bijbel konden ze geen enkel bewijs vinden voor de afschaffing van het vierde gebod of voor de verandering van de sabbat
Met je beweringen b 1007 ben je een slachter een beenhouwer, je snijdt het hart (eerst) uit het centrum van de geboden, je haalt de spil uit de as van het wiel, wagenmaker.
Geen van beiden getuigen van vakmanschap, dus!

Nu, mensen proberen dat al eeuwen, en nog vinden zij het bewijs van een verandering niet, of ze fantaseren er maar op los, om hun gelijk toch te kunnen halen. Rome niet op (de) mensen, maar op Jezus!

Hartelijke groet


Beste,

Ik ben bang dat je niet wil luisteren, waarschijnlijk bang dat de ZDA constructie die jij voor waar aanneemt als een kaartenhuis inelkaar stort.

1 Toon mij eens aan in de bijbel dat de sabbath werd gevierd voor de tijd van Mozes?

2. De bijbel kent geen onderscheid tussen ceremoniele en morele wetten. Dit is bedacht door de ZDA kerk om hun valse leer te kunnen verkondigen. Voor de Joden was er slechts 1 wet, en die was aan het kruis genageld.

3. Je zegt letterlijk dat ik niet de hemel kan binnengaan omdat ik niet de sabbath heilig.  :w Hoe rijm je dit standpunt met de leer dat redding plaats vindt door geloof alleen?

4. Op basis waarvan concludeer je dat de sabbath een morele wet was?

5. Het merkteken van het beest is op de rechterhand of het voorhoofd, dit wordt in het oude testament geassocieerd met het houden van de wet:

"6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9"

Merk ook op dat dit beest zegt dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken van het beest heeft. Wat houdt dit kopen en verkopen in? Jezus zegt tegen de laatste gemeente in openbaringen, dat symbool staat voor de tegenwoordige tijd:

15Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 16Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.

Nou als je de merkteken van het beest vergelijkt met deze uitspraak wordt duidelijk dat het hier gaat om twee groepen mensen:

1. De eerste groep mensen vertrouwt op Jezus rechtvaardigheid
2. De tweede groep mensen vertrouwt op hun eigen rechtvaardigheid (onder andere door de sabbath te heiligen).

In de laatste fase van de wereld zal dus het ware evangelie verdeeldheid brengen. Zij die de rechtvaardigheid van Jezus "kopen" en zij die de rechtvaardigheid van de wereld "kopen". Kortom de tijden van de reformatie zullen herleven.

In het nieuwe verbond is Jezus de sabbatsrust voor christenen. Verder quote je de bijbel uit de context. Wanneer Jezus in Matteus b.v. praat over het vervullen van de wet, gaat het erom dat Jezus de gehele wet vervult omdat die anders voor altijd zou blijven staan en tegen ons getuigen. Jezus nagelde de gehele Joodse wet aan het kruis.

Verder maken je argumenten absoluut geen indruk. Je moet beseffen dat ik de beste bronnen, allemaal in het Engels, heb bestudeerd, waaronder het manifesto van Desmond Ford, de evaluatie van de ZDA kerk door Dr. Walter Martin etc.

Openbaringen is symbolisch geschreven. Als het praat over de ark des verbonds praat het over Jezus. Merk ook op dat de andere attributen van het Joodse heiligdom genoemd worden en dat deze ook niet letterlijk te nemen zijn. Waarom zou je het bij de ark dan wel doen? ;)
Sola scriptura!

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #70 Gepost op: februari 22, 2013, 11:29:58 am »
De sabbath is als een verbondsteken tussen G-d en het volk israel en niet tussen G-d en de Christenen. De Sabbath is dus voor de Joden en niet voor Christenen. De ZDA tracht in extreme mate als valse leer alles van de Joden af te nemen en op zichzelf te betrekken alsof zij zelf het geestelijk israel zijn. Dus ook de Sabbat nemen deze sekteleden de Joden af.

Het is met ZDA, net als met JG en RK, hetzelfde liedje.

Er is de bijbelse waarheid, daaromheen tracht de satan steeds valse leer te brengen die ons net naast de bijbelse waarheid zal brengen. Soms akelig dichtbij de waarheid, zoals de RK, of iets verder ervan af zoals JG en ZDA.

Maar ook extreem ervan af zoals de afgoderij islam of zelfs geheel tegenovergesteld tot satanisme in het meest extreme geval.
« Laatst bewerkt op: februari 22, 2013, 11:32:50 am door learsi »

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #71 Gepost op: februari 22, 2013, 11:42:30 am »
http://randalrauser.com/wp-content/uploads/2013/01/Finally-getting-the-Bible-right.jpg

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #72 Gepost op: februari 22, 2013, 12:39:53 pm »

quote:

learsi schreef op 22 februari 2013 om 11:29:
De sabbath is als een verbondsteken tussen G-d en het volk israel en niet tussen G-d en de Christenen. De Sabbath is dus voor de Joden en niet voor Christenen. De ZDA tracht in extreme mate als valse leer alles van de Joden af te nemen en op zichzelf te betrekken alsof zij zelf het geestelijk israel zijn. Dus ook de Sabbat nemen deze sekteleden de Joden af.

Het is met ZDA, net als met JG en RK, hetzelfde liedje.

Er is de bijbelse waarheid, daaromheen tracht de satan steeds valse leer te brengen die ons net naast de bijbelse waarheid zal brengen. Soms akelig dichtbij de waarheid, zoals de RK, of iets verder ervan af zoals JG en ZDA.

Maar ook extreem ervan af zoals de afgoderij islam of zelfs geheel tegenovergesteld tot satanisme in het meest extreme geval.
Precies, zo is het! Alleen het verschil tussen bijvoorbeeld Jehova Getuigen en de ZDA kerk is dat laatstgenoemde zich ook voordoet als een engel des lichts, en dat ze een profetes hebben die meer dan 600 boeken schreef waarin prachtige uitspraken vermengd werden met giftige doctrines. Het is echt een zeer geloofwaardige val als je niet goed snapt hoe het ware evangelie inelkaar steekt. Jezus zei dat in de eindtijd de misleiding zo subtiel en overtuigend was dat ware het mogelijk zelfs de uitverkorenen misleid zouden kunnen worden.
Sola scriptura!

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #73 Gepost op: februari 22, 2013, 12:40:43 pm »

quote:

Het wordt al een stuk makkelijker als we een onderscheid maken in kerken die het ware evangelie aanhangen en kerken die het valse evangelie aanhangen. ;)  Dan heb je maar 2 soorten kerken.
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #74 Gepost op: februari 22, 2013, 12:41:55 pm »
Hallo b1007,

Het valt me op dat je feitelijk meer vragen hebt, dan dat je vragen beantwoord!

Je schreef o.a:

quote:

1 Toon mij eens aan in de bijbel dat de sabbath werd gevierd voor de tijd van Mozes?

Antwoord=bewijs

Een korte uitleg over de Sabbat van het 4e gebod

quote:

Jezus zei: "de Sabbat is gemaakt." Het is één van die dingen die gemaakt werden. Het had een maker nodig. Wie was het dan die de Sabbat van het 4e gebod,  maakte?
Efeze 3:9: … De Allerhoogste God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus.

Het Evangelie van Johannes begint als volgt:

quote:

Johannes 1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God… 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen… 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 15 Johannes heeft van Hem getuigd
Dus b 1007, het Woord was er al voordat Mozes de wet op stenen tafelen aan 'het volk' voorhield, en dat zij Geestelijk invulling hadden moeten geven aan........de wereld! Helaas begrepen zij die invulling niet en maakten er wetten geboden van "in het vlees"  naar het vlees. Gevolg was dat men er nog eens "bijwetten" aan toevoegden, zodat de wet van de Allerhoogste God onuitvoerbaar en vooral "een juk" werd een last. Merk ook op dat Mozes, met het ontvangen van de Stenen tafelen van de berg Horeb/in de Sinai, wist dat de Thora/gebodentafel al bestonden! Want anders had Hij ze niet alleen op Stenen Tafelen kunnen ontvangen "uit de Geest Gods". De wet/Thora was/is een Geestelijke kwestie, want de Allerhoogste God IS immers Geest en de Allerhoogste God en Zijn Zoon Jezus, zijn er altijd geweest. Vandaar dat ook Jezus door "de Geest van de Allerhoogste God" alleen kan spreken.

Johannes 14

quote:

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.....  3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’..... 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt......
NOOT: vers 13 Zie je b1007 dat een Getuigenis van dat wat Jezus ons leert en voordoet ook voor 'het volk van God' van belang is. Wij zijn immers "Ziojn Getuigens" en daarom ontvangt dan ook alleen maar God volk de GAVE der profetie! (nu niet naar de ZDA of mij wijzen, maar naar de Schrift en Jezus.........verloochem Hem nog niet eens hé)

quote:

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.


Zo kun je dus, aan deze Bijbelse weergaven zeker weten, dat de geboden ALTIJD hebben bestaan, al zal het alleen maar zijn voor de 'werelden' die wij nog niet kennen, maar die wel onze getuigen zijn.

Waarom gaan mensen verloren?

Wat zegt Jezus tegen Nicodemus, als deze man, rijk en voor naam, als lide van het Sanhedrin:

quote:

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?
Nu, b1007, iik heb je duidelijk aangetoond dat dus de geboden en dus de Sabbat van het 4e gebod er al waren VOORDAT Mozes ze nog eens, ter herhaling aan het volk voorhield. Niet voor niets kwamen ze regelrecht van de Allerhoogste Geest= God zelf. En nog begrepen de Joden het niet, aangaande de Geestelijke aspecten van geloven, waar hetv dus om draait. Ook Jezus werkt door diè Heilige Geest, als waar vanuit wij -ook- een Getuigenis kunnen zijn en (daardoor) de Gave der profetie ontvangen zullen.

Begrijp je b1007, je spreekt wartaal over Bijbelse zaken, kent de chronologische lijn der profetie niet, maar volgt warhoofden na, die "ergens op een engelse site" iets verkondigen, wat pertinent onjuist is.

Over de Gave der profetie:

Bijbelstudiemateriaal - Geest der profetie

Citaat
Eén van de gaven van de Geest is profetie. Deze gave is een kenmerk van de gemeente der overigen (van alle tijden dus ook bij de eerste Christengemeente, als Overblijfsel vanuit het OT)
Profetie is een belangrijke gave van de Geest die God geeft om zijn kerk te leiden. Hij heeft beloofd profeten te blijven sturen tot het einde der tijden, in het bijzonder de geest der profetie tot zijn overblijfsel.

* God zendt profeten om ons zijn bedoelingen te openbaren. Amos 3:7.

*De gave der profetie zal bestaan totdat de kerk volledige rijpheid en eenheid heeft bereikt. Efeziërs 4:11-13.

*De Geest brengt vertroosting, leiding en berisping. Johannes 16:7-14.

*Er zullen in de laatste dagen profeten zijn. JoëI2:28,29.

*Gods overblijfsel heeft de geest der profetie. Openbaring 12:17; 19:10.

[] In bijbelse tijden schreven niet alle profeten boeken die in de Bijbel zijn opgenomen. Sommigen schreven boeken of gaven boodschappen door die geen deel van de Bijbel werden. 2 Samuël 7:3-11 ; Lucas 2:36; 1 Kronieken 29 :29; 2 Kronieken 9:29.

* Gods profeten belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. 1 Johannes 4:13.

*Vervulling is ook een toets van de profetische gave. Jeremia 28:9.

*Gods profeten ontvangen gezichten en dromen.. Numeri 12:6;Handelingen2:14-21.

*Een ware profeet is niet in tegenspraak met Gods openbaring door de profeten en zijn Zoon Jezus Christus in het verleden, dus ook niet met de Thora/wet. Hebreeën 1 :1-3;Jesaja8:20; Lucas 24:2527.

NOOT: Mensen die de Allerhoogste God tot Zijn Overblijfselen kan rekenen, onderhouden de geboden én dus de Sabbat van het 4e gebod uit LIEFDE voor hun Heer, NIET om zich gered te weten of om "een wit voetje" te halen en op grond van (eigen) werken verlost te kunnen worden. Dat proberen alleen gelovigen die het Gezag 'van de Kerk' stellen boven de Allerhoogste God.

*Ware profeten worden gekend aan de goede vruchten die hun boodschap voortbrengen. Matt 7:15-20. /1 Tessalonicenzen 5:20,21; 2 Kronieken 20:20.

Wat zegt Jezus nu, als we de verkondiging van het Evangelie verzaken, voor eigen gewin of om ons "eigen gelijk" te halen op eigengerechtigde Bijbelinvulling:

Openbaring 22

quote:

6 Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’
 7 ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
8 Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 9 Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’ 10 Verder zei hij tegen me: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11 Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’
 12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15 Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.
 16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ 17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
 20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! 21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen


Je schreef ook nog b1007:

quote:

15Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 16Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.
Nou als je de merkteken van het beest vergelijkt met deze uitspraak wordt duidelijk dat het hier gaat om twee groepen mensen:
 
1. De eerste groep mensen vertrouwt op Jezus rechtvaardigheid
2. De tweede groep mensen vertrouwt op hun eigen rechtvaardigheid (onder andere door de sabbath te heiligen).

Ik zie dat verband niet b1007, er is trouwens helemaal geen verband tussen de door jou aangehaalde tekst uit Openbaring 3 en je verwijzing naar de twee groepen. Er bestaat helemaal geen relatie hoe dan ook tussen jouw beweringen, op welke manier je het ook bekijkt. Het is een wirwar van samenraapsels, die nergens op slaan. Sorry dat ik sat zo moet weer geven b1007.
Als het anders was, dan had ik je dat ook gezegd!

Openbaring 1, 2 en 3 geven de 7 brieven weer, die Johannes ontvangt van Christus, de werkelijke auteur van Openbaringen. De verzen 15-18 handelen over de Lauwe  kerk, de gemeente van Laodicea. Het gaat in feite over Gods volk in de tijd van het (eind-) oordeel. Inderdaad, over Gods volk in de tijd van de Grote Verzoendag over ALLE mensen van nu en het verleden. Volgens Daniël is Christus namelijk nu in het Hemelse Heilige der heiligen om te bemiddelen en (te laten) oordelen; te beginnen bij God volk; Laodicea (Laos=volk dikee=oordeel)
De essentie van Openbaring 3 luidt:

-Christus= de Amen (het zij zo;  einde van de genadetijd in zicht)
-Christus= de trouwe en (enige) waarachtige getuige
-Christus= als de Schepper (namens) Zijn Vader

Dus ook hier, in de profetie die bij de Schepping al vast lag, is het Christus die in ALLES ons voorbeeld was, ook tijdens de OT tijdsspanne.

De ontknoping  van de heils- enwereldgeschiedenis dat op handen is.

Je zegt dan :

quote:

In de laatste fase van de wereld zal dus het ware evangelie verdeeldheid brengen. Zij die de rechtvaardigheid van Jezus "kopen" en zij die de rechtvaardigheid van de wereld "kopen". Kortom de tijden van de reformatie zullen herleven.


Er zit een zekere kern van juistheid in die bewering, maar de essentie klopt niet, helaas kost het té veel ruimte om het helemaal "recht te zetten" en wordt het een "off-topic" kwestie. Ander keertje dus!

Je zegt nog:

quote:

In het nieuwe verbond is Jezus de sabbatsrust voor christenen. Verder quote je de bijbel uit de context. Wanneer Jezus in Matteus b.v. praat over het vervullen van de wet, gaat het erom dat Jezus de gehele wet vervult omdat die anders voor altijd zou blijven staan en tegen ons getuigen. Jezus nagelde de gehele Joodse wet aan het kruis.


ONZIN b 1007,  zoals ik heb aangetoont. Als de decaloog een eeuwige inzetting is, dan is de Sabbat van het 4e gebod nog even zeer een active bezigheid als een geestelijke. Als Jezus naar "zijn gewoonte" op de wekelijkse Sabbat naar de Synagoghe ging, dan volgen gelivgebn die zeggen "in Hem" te zijn en ook Zijn getuigenis te zijn, op de Sabbat van het 4e gebod naar de kerk. NERGENS staat in de Bijbel dat Jezus de geboden aan het kruis nagelde. Ceremoniële wetten werden aan het Kruis genageld, omdat ze "in Christus" vervuld waren, Hij was immers het ultieme geofferde Lam geworden, en daarom scheurde het voorhang in het (Hemelse-) Heilige der Heiligen.

Tenslotte schreef je nog:

quote:

Openbaringen is symbolisch geschreven. Als het praat over de ark des verbonds praat het over Jezus. Merk ook op dat de andere attributen van het Joodse heiligdom genoemd worden en dat deze ook niet letterlijk te nemen zijn. Waarom zou je het bij de ark dan wel doen?


Nu b1007 ook hier geeft je aan, de Bijbel en vooral Openbaringen slecht te verstaan als het gaat om Getuigenis en Gave der profetie. Inderdaad beiden in Christus te vinden. Want heden, nu en vandaag, is de "symboliek" zo visueel en letterlijk hoorbaar en zichtbaar in de wereld, dat Jezus lmet recht kan zeggen, zoals Hij dat ook deed, terwijl HIJ temidden van 'hen was': HORENDE DOOF EN ZIENDE BLIND. En in die (geestelijke) situatie ben jij dus nu ook!!

Johannes 3 kan tonen:
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?

Ik hoop van harte b1007; dat je begrijpt waarover ik gesproken heb! Dat je leert inzien dat Engelse sites of gelijk uit welke taal, zelfs vanuit een Bijbel, onverstaanbaar blijken als we er met een onbekerd hart, een niet wedergeboren hart naar kijken en lezen.

Jezus zegt duidelijk dat Zijn volk "door gebrek aan kennis" verloren zal gaan!
De essentie ligt in  het onderhouden van de Thora/Wet in Geestelijke zin, want Jezus zegt:

Over de mensen die zeggen dat de geboden niet meer nodig zijn te onderhouden

Mattheüs 5:19
Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbinden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Om het eeuwige leven te kunnen leren beërven:

Mattheüs 19:17
 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden

Jezus als voorbeeld van het onderhouden van de wetten en geboden

Mattheüs 28:19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb

En waaraan hangt die gehele wetgeving, die Jezus noemt in Mattheus 28

Mattheus 22

36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Dus beste b1007 hier toont Jezus ons het feit dat we de Allerhoogste God én Hem, niet lief (kunnen) hebben als we de mensen leren de geboden én de Sabbat van het 4e gebod (bewust te) overtreden.

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 22, 2013, 12:46:15 pm door nicodemus »

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #75 Gepost op: februari 22, 2013, 12:55:12 pm »

quote:

b1007 schreef op 22 februari 2013 om 12:40:
[...]


Het wordt al een stuk makkelijker als we een onderscheid maken in kerken die het ware evangelie aanhangen en kerken die het valse evangelie aanhangen. ;)  Dan heb je maar 2 soorten kerken.
Als zo'n kunstmatig en ook nog eens interpretatie gevoelige term jou gemoedsrust geeft moet je dat vooral hanteren. Je houd slechts jezelf voor de gek.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #76 Gepost op: februari 22, 2013, 02:34:26 pm »

quote:

nicodemus schreef op 21 februari 2013 om 16:36 aan b1007:
Elke andere wet of 'rust' dag aanbidden is in feite dus een wetsovertreding en brengt de mens naar een andere God, niet naar het Lam ,maar naar een Beest!

Dus b 1007, je kunt de zondag onderhouden wat je wilt, je eert het GEZAG van een Kerk, niet de essentie van Verlossing door een Hemelse Geest!
Het reserveren van één dag in de zeven dagen reserveren voor bidden en contemplatie overeenkomstig het 4e gebod dat men zes dagen zal werken en vervolgens een dag zal rusten is zinvol. Het "aanbidden" van enige dag -- of dat nou naar Joodse gewoonte van zonsondergang vrijdag tot zonsondergang zaterdag is dan wel naar christelijke gewoonte op zondag -- is niet zinvol, eigenlijk nogal onzinnig. Men aanbid nimmer een dag maar reserveert die hooguit ergens voor, in dit geval bidden en contemplatie.
Als men naar het 4e gebod kijkt kan men gewoon beginnen met tellen bij de eerste werkdag, zes dagen nemen en daarna de rustdag zien. de hoeveelste dag van de week het is wanneer men begint te tellen doet niet ter zake. Vanouds is zondag de eerste dag van de week en tegenwoordig is volgens ISO-norm maandag dag één, maar dat soort zaken moet men niet gebruiken voor het bepalen wanneer in het weekritme de rustdag zal zijn. De gewoonte is hier sinds zeer lang dat zondag de rustdag zal zijn.
Indien men de gewoonte van de zondag als rustdag volgt, aanbid men niet opeens de katholieke kerk of eventueel keizer Constantijn, dat is onzin. Daarmee gaat men zich helemaal niet automatisch bezig houden als men de zondag als rustdag houdt.

Deuteronomium 5
13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen;
14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.
15 Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.


Uit vers 15 blijkt al dat het om de Joden gaat en niet om ons; wij zijn geen dienstknecht in "Egypteland" geweest.
Verder zie je ook gewoon dat als je je er aan wilt houden dat je begint bij vers 13 en dan zes dagen gaat werken -- en dat dat als je aanvangt hiermee op maandag automatisch inhoudt dat je de zondag erna zal moeten rusten (en het een dag voor de Heer moet laten zijn).
Het woord sabbat heeft overigens met rusten te maken en niet met het getal zeven.
(Er staat niet bij dat het verplicht is op zondag te beginnen met werken en tellen van dagen.)
Maar zoals gezegd blijk al uit vers 15 dat het op de Joden slaat.

De Joden zijn dus op enig moment gaan tellen en hebben dan de 7e dag als sabbat bestempeld maar wil jij misschien stellen dat de schepping 7 in dagen van 24 uur heeft plaatsgevonden en dat sindsdien de dagen geteld zijn en dat de sabbat van de Joden nu zeker een vast een veelvoud van 7 verder is na de 7e dag in Genesis, en dat dan zonder de geringste mogelijkheid dat dát toch niet klopt?? :?

quote:

ONZIN b 1007 je haalt (de) ceremoniële wetten met de morele wetten door elkaar. De Sabbat van het 4e gebod was er al VOOR dat er maar één Jood was.
Let wel de 10 geboden zijn de grondwettelijke bepalingen van Gods Rijk.
Neen. Gods Rijk is niet van deze wereld en de tien geboden zijn duidelijk wel van deze wereld waar het gaat over allerlei aardse stoffelijke dingen en cultuurgebonden zaken. (gesneden beelden, poorten, ossen en ezels, akkers, Egypte, het huis van de naasten)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #77 Gepost op: februari 22, 2013, 04:01:04 pm »

quote:

Thorgrem schreef op 22 februari 2013 om 12:55:
[...]

Als zo'n kunstmatig en ook nog eens interpretatie gevoelige term jou gemoedsrust geeft moet je dat vooral hanteren. Je houd slechts jezelf voor de gek.
mbt dit bericht:

quote:

Als zo'n kunstmatig en ook nog eens interpretatie gevoelige term jou gemoedsrust geeft moet je dat vooral hanteren. Je houd slechts jezelf voor de gek.

Toch denk ik dat b1007 wel degelijk gelijk heeft hier. Als die door mensen bedachte kerkinstanties zijn niet van de Heer. Voor de Heer zijn er maar 2 zaken:
- Je valt binnen de gemeente van Christus (al dan niet kerkgaand)
- Je valt NIET binnen de gemeente van Christus (al dan niet kerkgaand)

De Schrift is voor ons het kompas die ons de juiste en enige weg wijst.

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #78 Gepost op: februari 22, 2013, 05:55:09 pm »

quote:

nicodemus schreef op 22 februari 2013 om 12:41:
Hallo b1007,

Het valt me op dat je feitelijk meer vragen hebt, dan dat je vragen beantwoord!

Je schreef o.a:

[...]

Antwoord=bewijs

Een korte uitleg over de Sabbat van het 4e gebod

[...]


Efeze 3:9: … De Allerhoogste God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus.

Het Evangelie van Johannes begint als volgt:


[...]
 

Dus b 1007, het Woord was er al voordat Mozes de wet op stenen tafelen aan 'het volk' voorhield, en dat zij Geestelijk invulling hadden moeten geven aan........de wereld! Helaas begrepen zij die invulling niet en maakten er wetten geboden van "in het vlees"  naar het vlees. Gevolg was dat men er nog eens "bijwetten" aan toevoegden, zodat de wet van de Allerhoogste God onuitvoerbaar en vooral "een juk" werd een last. Merk ook op dat Mozes, met het ontvangen van de Stenen tafelen van de berg Horeb/in de Sinai, wist dat de Thora/gebodentafel al bestonden! Want anders had Hij ze niet alleen op Stenen Tafelen kunnen ontvangen "uit de Geest Gods". De wet/Thora was/is een Geestelijke kwestie, want de Allerhoogste God IS immers Geest en de Allerhoogste God en Zijn Zoon Jezus, zijn er altijd geweest. Vandaar dat ook Jezus door "de Geest van de Allerhoogste God" alleen kan spreken.

Johannes 14


[...]


NOOT: vers 13 Zie je b1007 dat een Getuigenis van dat wat Jezus ons leert en voordoet ook voor 'het volk van God' van belang is. Wij zijn immers "Ziojn Getuigens" en daarom ontvangt dan ook alleen maar God volk de GAVE der profetie! (nu niet naar de ZDA of mij wijzen, maar naar de Schrift en Jezus.........verloochem Hem nog niet eens hé)
 

[...]


Zo kun je dus, aan deze Bijbelse weergaven zeker weten, dat de geboden ALTIJD hebben bestaan, al zal het alleen maar zijn voor de 'werelden' die wij nog niet kennen, maar die wel onze getuigen zijn.

Waarom gaan mensen verloren?

Wat zegt Jezus tegen Nicodemus, als deze man, rijk en voor naam, als lide van het Sanhedrin:


[...]


Nu, b1007, iik heb je duidelijk aangetoond dat dus de geboden en dus de Sabbat van het 4e gebod er al waren VOORDAT Mozes ze nog eens, ter herhaling aan het volk voorhield. Niet voor niets kwamen ze regelrecht van de Allerhoogste Geest= God zelf. En nog begrepen de Joden het niet, aangaande de Geestelijke aspecten van geloven, waar hetv dus om draait. Ook Jezus werkt door diè Heilige Geest, als waar vanuit wij -ook- een Getuigenis kunnen zijn en (daardoor) de Gave der profetie ontvangen zullen.

Begrijp je b1007, je spreekt wartaal over Bijbelse zaken, kent de chronologische lijn der profetie niet, maar volgt warhoofden na, die "ergens op een engelse site" iets verkondigen, wat pertinent onjuist is.

Over de Gave der profetie:

Bijbelstudiemateriaal - Geest der profetie

Citaat
Eén van de gaven van de Geest is profetie. Deze gave is een kenmerk van de gemeente der overigen (van alle tijden dus ook bij de eerste Christengemeente, als Overblijfsel vanuit het OT)
Profetie is een belangrijke gave van de Geest die God geeft om zijn kerk te leiden. Hij heeft beloofd profeten te blijven sturen tot het einde der tijden, in het bijzonder de geest der profetie tot zijn overblijfsel.

* God zendt profeten om ons zijn bedoelingen te openbaren. Amos 3:7.

*De gave der profetie zal bestaan totdat de kerk volledige rijpheid en eenheid heeft bereikt. Efeziërs 4:11-13.

*De Geest brengt vertroosting, leiding en berisping. Johannes 16:7-14.

*Er zullen in de laatste dagen profeten zijn. JoëI2:28,29.

*Gods overblijfsel heeft de geest der profetie. Openbaring 12:17; 19:10.

[] In bijbelse tijden schreven niet alle profeten boeken die in de Bijbel zijn opgenomen. Sommigen schreven boeken of gaven boodschappen door die geen deel van de Bijbel werden. 2 Samuël 7:3-11 ; Lucas 2:36; 1 Kronieken 29 :29; 2 Kronieken 9:29.

* Gods profeten belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. 1 Johannes 4:13.

*Vervulling is ook een toets van de profetische gave. Jeremia 28:9.

*Gods profeten ontvangen gezichten en dromen.. Numeri 12:6;Handelingen2:14-21.

*Een ware profeet is niet in tegenspraak met Gods openbaring door de profeten en zijn Zoon Jezus Christus in het verleden, dus ook niet met de Thora/wet. Hebreeën 1 :1-3;Jesaja8:20; Lucas 24:2527.

NOOT: Mensen die de Allerhoogste God tot Zijn Overblijfselen kan rekenen, onderhouden de geboden én dus de Sabbat van het 4e gebod uit LIEFDE voor hun Heer, NIET om zich gered te weten of om "een wit voetje" te halen en op grond van (eigen) werken verlost te kunnen worden. Dat proberen alleen gelovigen die het Gezag 'van de Kerk' stellen boven de Allerhoogste God.

*Ware profeten worden gekend aan de goede vruchten die hun boodschap voortbrengen. Matt 7:15-20. /1 Tessalonicenzen 5:20,21; 2 Kronieken 20:20.

Wat zegt Jezus nu, als we de verkondiging van het Evangelie verzaken, voor eigen gewin of om ons "eigen gelijk" te halen op eigengerechtigde Bijbelinvulling:

Openbaring 22


[...]


Je schreef ook nog b1007:


[...]
 

Nou als je de merkteken van het beest vergelijkt met deze uitspraak wordt duidelijk dat het hier gaat om twee groepen mensen:
 
1. De eerste groep mensen vertrouwt op Jezus rechtvaardigheid
2. De tweede groep mensen vertrouwt op hun eigen rechtvaardigheid (onder andere door de sabbath te heiligen).

Ik zie dat verband niet b1007, er is trouwens helemaal geen verband tussen de door jou aangehaalde tekst uit Openbaring 3 en je verwijzing naar de twee groepen. Er bestaat helemaal geen relatie hoe dan ook tussen jouw beweringen, op welke manier je het ook bekijkt. Het is een wirwar van samenraapsels, die nergens op slaan. Sorry dat ik sat zo moet weer geven b1007.
Als het anders was, dan had ik je dat ook gezegd!

Openbaring 1, 2 en 3 geven de 7 brieven weer, die Johannes ontvangt van Christus, de werkelijke auteur van Openbaringen. De verzen 15-18 handelen over de Lauwe  kerk, de gemeente van Laodicea. Het gaat in feite over Gods volk in de tijd van het (eind-) oordeel. Inderdaad, over Gods volk in de tijd van de Grote Verzoendag over ALLE mensen van nu en het verleden. Volgens Daniël is Christus namelijk nu in het Hemelse Heilige der heiligen om te bemiddelen en (te laten) oordelen; te beginnen bij God volk; Laodicea (Laos=volk dikee=oordeel)
De essentie van Openbaring 3 luidt:

-Christus= de Amen (het zij zo;  einde van de genadetijd in zicht)
-Christus= de trouwe en (enige) waarachtige getuige
-Christus= als de Schepper (namens) Zijn Vader

Dus ook hier, in de profetie die bij de Schepping al vast lag, is het Christus die in ALLES ons voorbeeld was, ook tijdens de OT tijdsspanne.

De ontknoping  van de heils- enwereldgeschiedenis dat op handen is.

Je zegt dan :


[...]


Er zit een zekere kern van juistheid in die bewering, maar de essentie klopt niet, helaas kost het té veel ruimte om het helemaal "recht te zetten" en wordt het een "off-topic" kwestie. Ander keertje dus!

Je zegt nog:


[...]


ONZIN b 1007,  zoals ik heb aangetoont. Als de decaloog een eeuwige inzetting is, dan is de Sabbat van het 4e gebod nog even zeer een active bezigheid als een geestelijke. Als Jezus naar "zijn gewoonte" op de wekelijkse Sabbat naar de Synagoghe ging, dan volgen gelivgebn die zeggen "in Hem" te zijn en ook Zijn getuigenis te zijn, op de Sabbat van het 4e gebod naar de kerk. NERGENS staat in de Bijbel dat Jezus de geboden aan het kruis nagelde. Ceremoniële wetten werden aan het Kruis genageld, omdat ze "in Christus" vervuld waren, Hij was immers het ultieme geofferde Lam geworden, en daarom scheurde het voorhang in het (Hemelse-) Heilige der Heiligen.

Tenslotte schreef je nog:


[...]


Nu b1007 ook hier geeft je aan, de Bijbel en vooral Openbaringen slecht te verstaan als het gaat om Getuigenis en Gave der profetie. Inderdaad beiden in Christus te vinden. Want heden, nu en vandaag, is de "symboliek" zo visueel en letterlijk hoorbaar en zichtbaar in de wereld, dat Jezus lmet recht kan zeggen, zoals Hij dat ook deed, terwijl HIJ temidden van 'hen was': HORENDE DOOF EN ZIENDE BLIND. En in die (geestelijke) situatie ben jij dus nu ook!!

Johannes 3 kan tonen:
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?

Ik hoop van harte b1007; dat je begrijpt waarover ik gesproken heb! Dat je leert inzien dat Engelse sites of gelijk uit welke taal, zelfs vanuit een Bijbel, onverstaanbaar blijken als we er met een onbekerd hart, een niet wedergeboren hart naar kijken en lezen.

Jezus zegt duidelijk dat Zijn volk "door gebrek aan kennis" verloren zal gaan!
De essentie ligt in  het onderhouden van de Thora/Wet in Geestelijke zin, want Jezus zegt:

Over de mensen die zeggen dat de geboden niet meer nodig zijn te onderhouden

Mattheüs 5:19
Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbinden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Om het eeuwige leven te kunnen leren beërven:

Mattheüs 19:17
 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden

Jezus als voorbeeld van het onderhouden van de wetten en geboden

Mattheüs 28:19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb

En waaraan hangt die gehele wetgeving, die Jezus noemt in Mattheus 28

Mattheus 22

36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Dus beste b1007 hier toont Jezus ons het feit dat we de Allerhoogste God én Hem, niet lief (kunnen) hebben als we de mensen leren de geboden én de Sabbat van het 4e gebod (bewust te) overtreden.

Hartelijke groet


Beste,

Ik vrees dat je in de war bent omdat je jezelf vastklampt aan het onbijbelse gedachtegoed van de ZDA kerk.

1. Het Woord refereert naar Jezus niet naar de wet. De wet was 430 jaar na de belofte aan Abraham gegeven. Met dit argument is in feite je hele post al non-valide verklaart.

2. De Geest der Profetie is het getuigenis van Jezus Christus staat er in openbaringen. Jij refereert naar Ellen White, maar dat staat simpelweg niet in de bijbel. In de bijbel staat niet dat de Geest der profetie bestaat uit de getuigenissen van Ellen White. De profetieen zijn van Jezus afkomstig en kunnen met hulp van de Heilige Geest doorgrond worden. De profetieen die jij noemt zijn reeds in Jezus' tijd vervult. In het NT staat expliciet dat God in de laatste dagen gesproken heeft via zijn zoon. Het idee van een bijbelse profeet na de tijd van de apostelen ondermijnt de basis van Gods kerk die bestaat uit het werk van de profeten en de apostelen met Jezus centraal.

3. Je misplaatste arrogantie is weerzinwekkend. Voordat je mij de onzin wil verkopen van de Satanische leer van het Onderzoekend Oordeel zul je eerst Desmond Ford zijn boek van 1000 paginaas omtrent dit onderwerp moeten doorgronden en dan aantonen waarom jij als simpele leek in staat bent om een dergelijke briljante theoloog terecht te kunnen wijzen. Je bent een dwaalleraar die die mensen meesleept in de val.

4. De sabbath was aan het kruis genageld. Je kan hoog of laag springen maar de sabbath was een schaduw, een ceremoniele wet dus. En jij kan het niet waarmaken. In schreeuwerige letters probeer je je overtuiging aan anderen op te dringen maar je hebt geen valide bijbelse argumenten. Als ik jou was zou ik me heel snel bekeren.  ;)
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #79 Gepost op: februari 23, 2013, 02:38:01 pm »
Hallo b1007,

Dank voor je antwoord!

quote:

Ik vrees dat je in de war bent omdat je jezelf vastklampt aan het onbijbelse gedachtegoed van de ZDA kerk.
Nu dat is natuurlijk een beetje onzin. Niet 'de kerk' redt, maar Christus, door de Heilige Geest. Hoe kun je nu zoiets veronderstellen, je lijkt niet alleen een strijd te voeren tégen 'het volk van God' maar vooral is het een teken van gebrek aan kennis is, door het zo te verhullen. Ik het zo een vermoeden dat je onzinnige houding tegen over de ZDA kerk niet van jezelf komt, maar van een afgevallen predikant of lidmaat van die gemeenschap. Zij willen zich nogal eens zéér laagdunkend over de ZDA kerk uiten. Moeten hun weten, ieder zijn mening!

Want:

Je kunt dat fundament van Openbaring 10 niet omver werpen. Je probeert profetische aspecten ongedaan te maken, wat een dwazige poging.

Bovendien heb ik aan Bijbelse voorbeelden mijn standpunten steeds uitgelegd, niet die van een kerk. Jij antwoord mij op een wijze die ik, sinds 1980 al gewoon ben. Die tendens is zo verbonden met een 'haat tegen Christus' dnwel tegen mede belovigen, hoe dan ook, dat jouw antwoord op die manier althans, precies dezelfde zijn als die ik reeds in 1980 heb moeten ervaren en die, met name de ZDA,  gemeenschap reeds voor 1843 moest aanhoren. Dus je bent niet erg origineel of uniek en nieuw met je wijze van 'Bijbelverklaring'; Geen vriend die 'de gave der Profetie' bezit, zoals 'het volk' zou moeten hebben.

Immers De Schrift is duidelijk over "het volk van God', beste b1007 en daar verwijs je niet naar, maar je reageert er tegenstrijdig er aan. Kijk maar wat de Bijbel daarvan zegt:

Is God verantwoordelijk voor de godsdienstige verwarring?
1 Korintiers 14:33: "want God is geen God van wanorde, maar van vrede."

Zijn wetten en geboden zijn dus éénvoudig en gelden voor ALLE mensen van ALLE tijden, want de Here God was er al voor Abraham.

Johannes 8:58
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.

Nu, als Jezus de vervuller van het Woord is, dan is Hij ook de vervuller van de wet, dat Hij zelf zegt. Als Hij het voorbeeld is en in de Hemel was, voor de grondlegging der wereld, dan was de wet dus ook in de Hemel bij Hem en vervullen Hemelbewoners dus de wet, al voordat Abraham die ontving. De wet der 10 geboden was dus al gegrondvest in het Paradijs, waar Adam en Evan met die wet God welgevallig konden zijn. Ook zij waren zich "niet bewust" van een wet, want er is/was geen sprake wanorde in de Hemel. Satan kwam in opstanding, daardoor werden de hemelbewoners zich 'bewust' van hun naaktheid, d.w.z. het werd hen duidelijk dat er grenzen zijn aan hun gedrag!

Bovendien is de wet een eeuwige inzetting en veranderd dus ook nooit, kijk maar:

Hoe wordt het huis Gods, de kerk van de levende God genoemd?
1 Timoteüs 3:14: "het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid."

NOOT: Dus b1007 Christus is in Zijn voorbeeld aan ons, maar ook als de Beeltenis van Zijn Vader een levend voorbeeld van het onderhouden van hetgeen Hij vanuit de hemel ontvangt.

Wie zijn Johannes broeders?
Openbaring 22:9: " Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!

Het zijn de profeten die het getuigenis van Jezus hebben of de geest der profetie. Zij hebben de geestelijke gave van profetie. Het bestaan van deze gave samen met het houden van al Gods geboden, zijn de twee bijbelse identificerende kenmerken van de gemeente van Christus in de eindtijd.

Wat zei Jezus dat de kerk zou doen waardoor het einde zou komen?
Matteüs 24:14: " En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Hoe beschrijft Openbaring de vervulling van deze profetie?
Openbaring 14:6: " En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft."

Nu b1007 het moet toch duidelijk zijn, hoe kun jij nu beweren dat "de wet" vanaf Abraham pas geldt. Wel een onwaardige Bijbelwaarheid verkondig je nu aan mij.

Je zegt ook nog het volgende en dat is wel het toppunt van de verloochening van Christus:

quote:

3. Je misplaatste arrogantie is weerzinwekkend. Voordat je mij de onzin wil verkopen van de Satanische leer van het Onderzoekend Oordeel zul je eerst Desmond Ford zijn boek van 1000 paginaas omtrent dit onderwerp moeten doorgronden en dan aantonen waarom jij als simpele leek in staat bent om een dergelijke briljante theoloog terecht te kunnen wijzen. Je bent een dwaalleraar die die mensen meesleept in de val.
Tjonge tjonge beste b1007, wat je hier allemaal voor een onzin neerpent. Het is gewoon de hemel ten treure. Ik weet niet welke 'god" jij aanbidt, maar écht je maakt er soep van! Zelfs van de jaarlijkse Grote Verzoendag, dat ten tijde van het OT werd gehouden als de Hoge Priester dienstwerk deed in het (aardse-) Heilig der Heilige, snap je geen lor! Want datzelfde dienstwerk doet NU de Heer Jezus Christus in de Hemel, voor ALLE mensen van ALLE tijden. Je moet eens de Heilige Geest vragen om inzicht in het boek Daniêl en vooral, de 490 afgesneden jaren voor het volk Israël. Ongelooflijk b1007 wat er allemaal in je hoofd opkomt!

Het Onderzoekend Oordeel na de 2300 avonden en morgens:

1. De profeet Daniël zegt: „Terwijl ik bleef toekijken werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder, zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur, en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend" (Daniël, 7:9,10).

Centraal in dat gegeven b1007 staat de wet:

Citaat
De wet, die op Sinaï gegeven werd, was de uiteenzetting van het beginsel der liefde, een openbaring gegeven aan de aarde van de wet des hemels. Ze werd verordineerd in de hand van een Middelaar, - gesproken door Hem door Wiens kracht de harten der mensen in harmonie gebracht konden worden met de beginselen van de wet. God had de bedoeling van de wet geopenbaard, toen Hij aan Israël verklaarde: „Gij zult Mij heilige mensen zijn." Ex.22 :31
Citaat


NOOT: Maar even in herinnering b1007, opdat je kunt beseffen dat een Onderzoekend oordeel in de Hemel nodig is, omdat NIETS dat ZONDE is, de hemel binnen KAN KOMEN

Een uitverkoren volk wilde de wet niet op Geestelijke gronden uitvoeren en verloor daardoor haar macht en uitstraling, die later Jezus wél had, maar ook die verwierpen ze. Wel nu, de essentie van Christus is duidelijk voor de Jood én de Griek maar toch:
Citaat
Israël had het geestelijk karakter van de wet niet opgemerkt, en maar al te dikwijls was hun gehoorzaamheid die ze beleden slechts een in acht nemen van vormen en ceremoniën, in plaats van een overgeven van het hart aan de opperheerschappij der liefde. Wanneer Christus in Zijn karakter en werk de mensen de heilige, welwillende, vaderlijke eigenschappen van God voor ogen stelde, en de waardeloosheid van een gehoorzaamheid alleen in vormen naar voren bracht, namen de joodse leiders Zijn woorden niet aan, of ze begrepen ze niet. Zij meenden, dat Hij te lichtvaardig dacht over de eisen van de wet; en wanneer Hij juist die waarheden onder hun aandacht bracht, die de ziel vormden van hun door God ingestelde eredienst, zagen zij op het uiterlijke, en beschuldigden Hem ervan, dat Hij dat wilde omver werpen. Hoewel de woorden van Christus op rustige toon gesproken werden, werden ze geuit met een ernst en kracht, waardoor de harten der mensen geraakt werden. Zij luisterden of zij een herhaling zouden horen van de dode overleveringen en inzettingen van de rabbi's, maar tevergeefs. Zij stonden versteld „over Zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden." Matth. 7 : 29.

Wat zegt de Bijbel nu over het/een Onderzoekend oordeel

De relatie die Jezus heeft met Zijn discipelen is, in de eerste plaats een één op één relatie, zoals Hij duidelijk hier vermeldt:

quote:

Jezus zei: "Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem" (Openbaring 3:20).
Je schreef ook:

quote:

1. Het Woord refereert naar Jezus niet naar de wet. De wet was 430 jaar na de belofte aan Abraham gegeven. Met dit argument is in feite je hele post al non-valide verklaart.

Hoe kom je daar bij, welke onkunde portretteer je hier weer?

De wet, die op Sinaï gegeven werd, was de uiteenzetting van het beginsel der liefde, een openbaring gegeven aan de aarde van de wet des hemels. Ze werd verordineerd in de hand van een Middelaar, - gesproken door Hem door Wiens kracht de harten der mensen in harmonie gebracht konden worden met de beginselen van de wet. God had de bedoeling van de wet geopenbaard, toen Hij aan Israël verklaarde: „Gij zult Mij heilige mensen zijn." Ex.
22 :31
[/i]

en dus geldt ook voor elk ander mens:

Jezus zei: "Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem" (Openbaring 3:20).

NOOT: Hoe nu b1007 kan het zijn dat de Zoon van de Allerhoogste Heer, die gekomen is om 'te vervullen', namelijk: het onderhouden van de (Hemelse-) wet de Sabbat van het 4e gebod zou overtreden dan wel afschaffen. Want:

Waar vanuit vindt onze wedergeboorte plaats, de bijbel zegt het zelf:

In vers 26 van Galaten 4 wordt het hemelse Jeruzalem onze moeder genoemd. Het Griekse woord voor zo'n moederstad is metropool. Zo wordt soms ook hier op aarde een grote stad die een aantal kleinere plaatsen geannexeerd heeft een metropool genoemd. Rome was vroeger de moederstad van een aantal Romeinse kolonies, en het is nog steeds de moederstad van de Roomse kerk over de hele wereld. In de tijd van het Oude Testament was de stad Jeruzalem de metropool of de moederstad van het volk van God.  Interesant dus om die Bijbelse waarheid aan het licht te brengen:

Galaten 4

quote:

1 Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. 2 Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. 3 Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet
NOOT: Wat kun je hier in Galaten 4:1-4 nu lezen b1007. Elk mens, die hier woont is dus onderworpen aan de 'wet van deze wereld', haar Overste= Satan!

Ondanks alle pogingen van de Allerhoogste God op mensen of met Verbonden duidelijk te maken aan mensen dat zij op Geestelijke grond verbonden konden zijn met Hem, verwierpen zij steeds weer Gods raadgevingen. Het is dus duidelijk dat de wet van de Allerhoogste God in principe een wet is die Hemels is. Deze wet (Thora) werd en wordt ons vanuit de hemel gegeven. Om het alles nog eens duidelijk te maken dat die wet een eeuwige inzetting is heeft de Allerhoogste God 'een mens' gezonden die verbonden kon zijn met de Hemel en de aarde. Hij zond Zijn Zoon. Zoon staat voor 'Hij die gehoorzaam is en gelijk is aan de Vader- in Geestelijke zin; Dat zegt Jezus trouwens op diverse plaatsen in de Bijbel, want dé verbondehied benadrukt  Hij op verschillende plaatsen. Nu, Jezus was bij de Schepping en zo onderhield Jezus ook in de Hemel al de wetsverbondebheid "naar de gewoonte", niet als een wet van letterknechterij, zoals we nu gaan lezen:

Galaten 4:

quote:

5... maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.
NOOT, Je ziet dus dat zowel voor het volk Israël van het OT als voor de Jood én de Griek, de Geestelijke maatstaf van de wet geldt, zowel in het OT als het NT. Helaas wilden velen die wet niet Geestelijk zien, en daarom maakten de Leiders van het Sanhedrin misbruik van het vertrouwen dat het volk wél had, en zo liet het Sanhedrin Jezus gevangen nemen en leverden zij Hem uit.
Citaat
8 Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. 9 Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? 10 U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? 11 Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest.

Zie je b1007 dat de ceremoniël wetten zijn  afgeschafd, het staat er toch in  brief aan de Galaten. Waar valse leraars bezig waren om de mensen terug te brengen naar het 'slavenjuk' van weleer. En dan probeer jij dat ook, aan mijn hart?
Nu b1007 je moet van heel ver komen, om mij nog te overtuigen van gedane zaken!

NOOT: Mensen die dus Gods geboden en wetten Geestelijk onderhouden zijn 'vrij van de wet' omdat zij (net zoals de Hemelbewoners) de wetten en geboden 'uit liefde voor de Allerhoogste God' doen 'in Christus' en daardoor niet meer "naar het vlees" de wetten en de geboden trachten onderhouden als "een juk" dat te zwaar (werd gemaakt door de Schriftgeleerden en fantasten als Desmond Ford) dat is het verschil tussen 'vrijheid en slavernij', kijk maar:
 
Vrijheid en slavernij

quote:

12 Broeders en zusters, ik smeek u, wees zoals ik, want ik ben zoals u. U hebt mij nooit enig kwaad gedaan. 13 Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was, 14 en hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf. 15 Toen prees u zich gelukkig. Wat is daar nu nog van over? Ik kan van u getuigen dat u zelfs uw ogen zou hebben uitgerukt om ze mij te geven. 16 Ben ik dan nu ineens uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zeg? 17 Die anderen doen alles voor u, maar hun bedoelingen zijn slecht: ze drijven een wig tussen u en mij, en dan moet u alles voor hén doen. 18 Het is goed als u zich inspant, maar doe het dan ook voor de goede zaak, en doe het bovendien altijd, dus niet alleen wanneer ik bij u ben. 19 Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. 20 Hoe graag zou ik nu bij u willen zijn en op een andere toon met u spreken, want ik maak me zorgen over u.
NOOT: Als wij dus steeds weer de wetten en geboden bewust overtreden en andere zo leren,d an KRUISIGEN we STEEDS weer, Jezus Christus opnieuw.
En jij b1007 ONTKENT het dientwerk van Jezusz, dus  KRUISIG je Hem steeds weer opnieuw, door ZELFS TE ONTKENNEN wat Hij (notabene) geschreven heeft aan ONS HART!


Galaten 4

quote:

21 Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? 22 Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. 23 De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. 24-25 Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. 25 [24–25] 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder
NOOT; Gaat er ergens nu een lichtje branden b1007, of is je licht nog uit, wegens gebrek aan OLIE!

Verder schreef je nog het volgende:

quote:

2. De Geest der Profetie is het getuigenis van Jezus Christus staat er in openbaringen. Jij refereert naar Ellen White, maar dat staat simpelweg niet in de bijbel. In de bijbel staat niet dat de Geest der profetie bestaat uit de getuigenissen van Ellen White. De profetieen zijn van Jezus afkomstig en kunnen met hulp van de Heilige Geest doorgrond worden. De profetieen die jij noemt zijn reeds in Jezus' tijd vervult. In het NT staat expliciet dat God in de laatste dagen gesproken heeft via zijn zoon. Het idee van een bijbelse profeet na de tijd van de apostelen ondermijnt de basis van Gods kerk die bestaat uit het werk van de profeten en de apostelen met Jezus centraal.


Waarom haal je hier weer waarheden en halve waarheden door elkaar? Wanneer houdt de profetie op en dus wanneer zullen er geen profeten meer nodig zijn?
Dé Profetie is Christus, maar de Bijbel zegt duidelijk dat er een diversiteit aan profeten en leraars zal zijn tot aan de wederkomst en dat Zijn volk de Gave der Profetie heeft en Zijn Getuige is. Jezus heeft EEN VOLK dat voor HEM werkt b1007.

Over de Sabbat van het 4e gebod bijvoorbeeld:

Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niet kwaads doet.” „En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond: „Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis” (Jesaja 56:1,2,6,7). Dus b1007:

quote:

De sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja voorzegd: „Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.
NOOT: b1007 ALLES komt aan het licht. En je ziet dat uiteindelijk de waarheid van het Sabbatsgebod en de GEHELE wet geopenbaard zullen worden. Ook de onwaarheidn die Desmond Ford verkondigt, want dat is blijkbaar één van jouw afgoden. Want ik begrijp jouw aversie wel tegen het Onderzoekend Oordeel wel, want Desmond Ford was ooit eens predikant binnen de Adventkerk maar is, wegens zijn ontkenning van het Onderzoekend Oordeel in 1980 uit de kerk getreden.  Een goede zaak, als je her niet eens bent met je kerk of je baas, dan moet je weg gaan en een andere baas zoeken, waar je je wel thuis voelt.

Het is ook bekend dat soms mensen zich dan tegen hun vroegere werkgever soms of juist vaak verzetten en roddels en oinwaarheden over hun vorige chef rondbazuinen. Heel menselijk, geheel volgens de menselijke natuur!
Geen voorbeeld van Christus in ieder geval.

En alleen omdat feit zeg jij dat het Onderzoekend Oordeel, dat gewoon in de Bijbel staat vermeldt iets is van Satan! Tjonge beste b1007 je wordt met elke posting steeds ongeloofwaardiger. En dan beschuldig je mij van arrogantie?
 

quote:

3. Je misplaatste arrogantie is weerzinwekkend. Voordat je mij de onzin wil verkopen van de Satanische leer van het Onderzoekend Oordeel zul je eerst Desmond Ford zijn boek van 1000 paginaas omtrent dit onderwerp moeten doorgronden en dan aantonen waarom jij als simpele leek in staat bent om een dergelijke briljante theoloog terecht te kunnen wijzen. Je bent een dwaalleraar die die mensen meesleept in de val.
Bijbelse bewijzen over een Onderzoekend Oordeel

quote:

Het vonnis zal worden uitgesproken aan de hand van boeken in de hemel, waarin de namen en werken van de mensen zijn opgetekend. De profeet Daniel zegt: „De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend". Johannes, de ziener van Patmos, heeft dit thema ook beschreven en voegt er nog aan toe: En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken" (Openbaring 20:12).

In het boek des levens staan de namen van allen die God hebben gediend. Jezus zei aan zijn discipelen: „Verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen" (Lucas 10:20). Paulus spreekt over zijn trouwe medearbeiders, „wier namen staan in het boek des levens" (Fillippenzen 4:3). Daniel, die de eeuwen overzag en „een tijd van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan" voorzegde, zegt dat Gods volk zal ontkomen; „al wie in het boek geschreven wordt bevonden", Johannes zegt in de Openbaring dat „alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam", de stad Gods zullen mogen betreden. (Daniel 12:1; Openbaring 21:27).

De gedenkboeken in de hemel, corresponderend met onze gedachte aangaande onze werken, die we meennemen in onze slaap.

Er is een „gedenkboek" voor God geschreven, waarin de goede werken staan opgetekend van hen, „die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden". (Maleachi 3:16). Hun woorden van geloof en hun daden van liefde staan in de hemel opgetekend. Ook Nehemia verwijst daarnaar wanneer hij zegt: „Gedenkt mij, mijn God, hierom en wis de weldaden niet uit, die ik aan het huis van mijn God en aan zijn instellingen bewezen heb" (Nehemia 13:14). In Gods gedenkboek staat elke goede daad voor eeuwig opgetekend. Elke verleiding die is weerstaan, elk kwaad dat is overwonnen, elk woord van medeleven dat is uitgesproken, wordt er getrouw in opgenomen. Elk offer, alle moeite en verdriet die men terwille van Christus heeft doorstaan, zijn opgeschreven.

De Psalmist zegt in dit verband: „Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?" (Psalm 56:9). Er is ook een boek met de zonden van de mensen. „Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad". „Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels". De Heiland zei ook: „Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden" (Prediker 12:14; Matteus 12:36,37). De geheime bedoelingen en beweegredenen zijn opgeschreven in het feilloze register, want God zal „hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen en de raadslagen der harten openbaar maken" (1 Korintiërs 4:5).

NOOT: b1007 welnu, is er geen Onderzoekend Oordeel beschreven in de Bijbel? En wil jij nu de Here Jezus verloochenen door Hem tot een dienaar van de leugen te maken?

Ik snap de frustratie van Desmond Ford wel. Hij heeft geen andere keus, dan zich op een aflatende manier af te zetten tegen zijn vroegere broodheer (Christus) want hij kan de zaken van de Gave der profetie in het Getuigenis van Christus niet meer met een rein hart verkondigen, omdat hij op grond van een natuurlijk menselijke rede heeft laten voorslepen. Dat is niet erg, als hij die keuze maakt. Erger is dat hij Bijbelse waarheiden onkent. Je hoeft beslist geen Adventist te zijn om die Bijbelse waarheden te kunnen lezen en in je hart door de Heilige Geest te laten openbaren. Deze Trooster gaat immers naar ALLE mensen die Hem aanroepen?

Dat is geloof b1007! Niet het na papagaaïen van anderen.
Wat jij doet, en dat voorbeeld vindt je inderdaad ook bij Desmond Ford, is het najagen van je eigen gedachte. Je maakt de wet tot een eigengerechtigde middel tot een vleselijke strijd, niet in Christus maar de moord op je medebroeders en zusters (Geestelijk dan).

Kijk maar eens wat de Bijbel zegt over gedrag en houding t.o.v. anders denkenden, in het licht van het Onderzoekend Oordeel:

quote:

„Zie, het staat voor Mij geschreven... uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden uwer vaderen tezamen, zegt de HERE" (Jesaja 65:6,7).God onderzoekt de daden van ieder mens. Ze worden opgetekend als ze goed zijn, maar ook als ze slecht zijn. Naast elke naam wordt elk verkeerd woord, elke zelfzuchtige daad, elk plichtsverzuim, elke verborgen zonde en alle huichelarij met buitengewone nauwkeurigheid in de boeken des hemels opgeschreven. De engel die de boeken bijhoudt, noteert alle waarschuwingen en berispingen van de hemel die niet ter harte zijn genomen en ook de verspilde tijd, de kansen die men heeft laten voorbijgaan, de positieve of negatieve invloed die men heeft uitgeoefend op anderen en alle verstrekkende gevolgen daarvan.
Gods wet is de maatstaf waaraan het karakter en het leven van de mensen. in het oordeel zullen worden getoetst. De Prediker zegt: "Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgen". (Prediker 12:13,14). De apostel Jacobus vermaant de broeders: „Spreek zo en handelt zo als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden" (Jacobus 2:12).

Verder beweer je ook nog:

quote:

4. De sabbath was aan het kruis genageld. Je kan hoog of laag springen maar de sabbath was een schaduw, een ceremoniele wet dus.
NOOT: Dat wat je daar beweert b1007 is niet alleen onwaar maar het is een grove leugen, je maakt Christus tot een leugenaar. Als dat door Desmons Ford wordt beweerd, dan is hij niet alleen van het geloof afgevallen in natuurlijke zin, maarc ook in Geestelijke zin en doet hij het werk, waarvoor Paulus in de Galatenbrief waarschuwt. Je bent er slecht aan b1007

quote:

En jij kan het niet waarmaken. In schreeuwerige letters probeer je je overtuiging aan anderen op te dringen maar je hebt geen valide bijbelse argumenten. Als ik jou was zou ik me heel snel bekeren.

Ja, ja de Bijbel kan de feiten die ik al eens eerder hier aan je schreef niet waarmaken, nu lees dit eens inzake de Sabbat van het 4e gebod en de datgene wat Jezus aan ons voorhoudt. Je schijnt mij een 'levende dode' b1007.

Tja, wat Desmond Ford al niet beweerd!

Maar hier dan tot slot een korte Bijbelstudie om eens over na te denken en voor te bidden:

quote:

God heeft bij monde van dezelfde profeet de opdracht gegeven: „Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen” (Jesaja 8:16).

Het zegel van Gods wet kan men in het vierde gebod vinden. Dit is het enige gebod dat zowel de naam als de titel van de Wetgever noemt. Het zegt dat Hij de Schepper van hemel en aarde is en verklaart dat alleen God recht heeft op aanbidding. Buiten dit gebod is er geen enkel punt in de Tien Geboden waaruit men kan opmaken op wiens gezag deze wet is gegeven. Toen het pausdom de sabbat veranderde, vernietigde die macht het zegel van de wet. Tot de volgelingen van Jezus wordt de oproep gericht dit zegel opnieuw aan te brengen door de sabbat van het vierde gebod zijn rechtmatige plaats als het gedenkteken van de Schepper en het teken van zijn gezag te geven.

Want wat zegt de Schrift in de essentie van Christus`volgelingen?

Tot de wet en tot de getuigenis!” Er is een overvloed aan tegenstrijdige leerstellingen en theorieën, maar Gods wet is de enige onfeilbare maatstaf waaraan alle opvattingen, leerstellingen en theorieën moeten worden getoetst. De profeet zegt: „Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”
Hartelijke groet en een fijne zondag!
« Laatst bewerkt op: februari 23, 2013, 03:04:59 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #80 Gepost op: februari 23, 2013, 05:14:10 pm »
Beste Nico,

Wellicht goed bedoeld, misschien ben je echt overtuigd van je dwaling maar jouw post maakt in 1 oogopslag duidelijk waarom er protestantse theologen nodig zijn.

1. Je liegt volgens de bijbel als je stelt dat de wet er altijd al was:

17Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. 18Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken.

2. Onderzoekend oordeel, als je de wijsneus uit wilt hangen, neem dan eerst ff deze link zorgvuldig door en geef dan aan waar Desmond Ford fout zit.

http://www.goodnewsforadv...-investigative-judgement/

3. Onderzoekend oordeel is onzin, je hebt je laten meeslepen door non-bijbelse visioenen van Ellen White die er ontzettend veel geld mee binnenharkte.

24Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

4. Sabbath was een schaduw:

16Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.

5. De volgende verzen van voornoemde passage zijn ook voor jou van toepassing en beschrijven de ZDA kerk in een notendop:

18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #81 Gepost op: februari 23, 2013, 07:34:30 pm »
Hallo b1007,

Ik heb eens, met grote verbazing, je posting woensdag 20 februari 2013 14:09 gelezen met de titel "Sola scriptura". Welk je een nonsens en niet erge bemoedigende boodschap je daar neer hebt geschreven is een verloochening van Christus. En, inderdaad, het is typisch Rooms Katholieke weergave van haar gezag . Want de Bijbel leert nergens dat de Sabbat voor het 'volk van Jezus opwelke wijze dan ook, werd afgeschafd. Eerder werd het voor ons als vorbeeld vervuld in Christus.

Een bewijs dat de 10 geboden en dus de Sabbat van het 4e gebod altijd een altoos inzettend Verbond is, zegt de Bijbel zelf in

Openbaring 11:15-19

De zevende bazuin

quote:

15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17 met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ 19 Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

In dit korte stukje zien we 3 feiten geopenbaard, welke keer op keer, o.a. door jou ontkent worden:

1. Het oordeel: over Gods volk (eerste deel Heiligdom=God volk + tweede deel heiligdom: ALLE mensen)
2. Het einde van deze aarde, welke dus vernietigd wordt. De verlosten gaan dus de Here tegemoet voor 1000 jaren, want de aarde is weer woest en ledig
3. De Ark van Zijn Verbond wordt zichtbaar!

Dus b1007, waar heb je het nu over!

Op grond waarvan moesten Adam en Eva de 'tuin van Eden' verlaten?

Om deze reden:

quote:

1. Gij zult geen andere Goden voor Mijn aangzicht hebben.


Zij aanbaden een andere God (heid) en overtrdaen daarmee de grondwet van het Hemels Konijkrijk. God wet is er dus altijd geweest.

Wat zegt nu de Rooms Katholieke Kerkstaat over de Sabbat van het 4e gebod t.a.v. de Joden en de Zevende Dags Adventisten:

quote:

Vandaar dat de conclusie onvermijdekijk is; namelijk dat van diegenen die de Bijbel als hun gids navolgen, de Israëlieten en de Zevende Dags Adventisten, de volledige bewijslast ten hunnen gunste hebben, daar de Bijbelse Protestant geen woord kan aanvoeren voor het vervangen van de zaterdag/Sabbat door de zondag (Catholic Mirror)

Nu jouw posting van woensdag 20 februari zegt mij nog iets opmerkelijks. Het is typisch Rooms Katholieke taal dat daar staat. Het is ook haar doel om haar Gezag aan de wereld op te dringen. Gelukkig erkent de RKK Staat dan ook dat gezag, dat ik al eens eerder heb aangegeven.
Nu, b1007, voor RK geestelijken kan ik soms veel respect opbrengen. Zelf heb ik RK familie, die er maar een potje van maken, maar ook goede kennissen die in Kloosters wonen en waarmee ik hele goede gesprekken kan voeren. We hebben het dan niet over de Kerk of de ZDA, maar over wat ons beweegt, op welke wijze wij Christus zien en ervaren.

Het meest opmerkelijke vind ik, steeds weer, dat zij tot de slotsom komen, dat er weinig gelovigen zijn die zulke een Bijbelkennis hebben, aangaande de juistheden, dan de Zevende Dags Adventisten. Nog een voorbeeld, waarbij de Wereldkerk met aan het hoofd een Koning die boven elke andere aardse Koning uitstijgt, de Zevende Dags Adventisten op één lijn zetten met de verwijzing naar het 4e gebod, de Sabbat:

quote:

Als de Bijbel de enige gids is voor de Christen is, dan heeft de Zevende dags Adventist gelijk wanneer hij, met de Jood, de zaterdag houdt als de ware rustdag, die door de Allerhoogste God is ingesteld.

Maar de Katholieken leren wat ze moeten geloven en doen van de Katholieke kerk
die ten tijde van de Apostolische gemeenschap de zondag tot rustdag maakte.....

Is het niet vreemd dat zij, die de Bijbel tot hun enige leermeester hebben gemaakt (Sola Scriptura) op inconsequente wijze op dat gebied de traditie van de Rooms Katholieke Kerk (na-) volgen. (The Question Box Answers pater Conway Roman Catholic)


En dan heb jij het over Sola Scriptura? Zie je hoe de RKK Staat over zo`n houding denkt staat b1007. De RKK leert ons dat zij een andere waarheid bezitten, namelijk in Christus het Gezag, over de wereld. Terwijl ze tegelijkertijd aantonen dat:

a. Zij de geboden overtreden en hebben veranderd tot menselijke maatstaven
b. Er maar twee groepen in de wereld zijn, die de Bijbel getrouw interepeteren op dat punt (zeker)

En dan komt onze rabbi b1007 twee heren dienen en dan zeggen, dat ik een onwaarheid spreek. Wélke heer dien jij nu?

Laten we nog eens terugkeren naar Openbari!ng 11:19
19 Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond
De Ark van Gods Verbond, de 10 geboden staan dus zichtbaar (door de Heilige Geest) in het heilige der heilige, daar waar Jezus nu, sinds 1843 dienst doet.
Jezus is nu de Opper Priester in de hemel het hemelse Jeruzalem, zoals de Hoge Priester in het heilgdom op aarde (inderdaad de voorafschaduwing van het hemelse....toen in het aardse Jeruzalem)

Wat lezen we nu verder in Openbari!ng 11:19....

quote:

... Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel
Opmerkelijk zegt ook Exodus 19 het volgende:

quote:

Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam.

De overeenkomst tussen hetgeen op de berg Horeb/Sinai gebeurde en de weergave van het opengaan van de Ark in het Hemelse Heilige der heilige is, dat
dit de eindtaferelen weergeven van de volkeren. Aan het volk bij de berg Herob werd duidelijk dat alléén de wet des Heren de (Geestelijk-) maatstaf van alle dingen is, dus ook het oordeel (Grote Verzoendag) en zo is dus ook het evenement dat in Openbaring 11:19 duidelijk dat diezelfde wet (nog steeds op stenen tafelen) geldig is en het (eeuwige) bewijs er van getoond wordt. Net zoals bij Mozes, worden ook 'in Christus' de laatste taferelen en voorspelde profetiën in gang gezet.

Openbaring 11:19 dat dus overéénkomt met Exodus 19 wordt profetisch vervult in vers 15 van Openbaring 11, het begin van het blazen van de 7e bazuin. Lees voor je zelf nu eens, wat daar over Christus gezegd wordt.

Dan moet het dus wel duidelijk zijn, dat de Sabbat van het 4e gebod NOOIT aan het kruis genageld kan zijn. Want de Bijbel spreekt dat zowel in het OT als het NT overduidelijk tegen b1007.

Verder schreef je nog:

quote:

3. Onderzoekend oordeel is onzin, je hebt je laten meeslepen door non-bijbelse visioenen van Ellen White die er ontzettend veel geld mee binnenharkte.

Ik denk niet b1007, dat ik hierboven visoenen van E.G. White aan je heb voorgehouden. En je bewering dat zij 'veel geld binnengeharkt' heeft is dus een profane houding die ik beslist niet met je kan delen, omdat het NIET waar is.
Je liegt er weer lustig op los!

Ook schreef je:

quote:

24Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

Inderdaad b1007, waarom ben jij daar geen voorbeeld van? Worden wij niet geoordeeld over onze fouten én goede daden terwijl er "boeken ind e hemel zijn" mety onze daden van alle catagoriën, zoals ik al eerder aangaf?? Moet het Hemels Heiligdom (eerst) dan niet geheel gereinigd worden? (Lees Hebreeën 9)

En dat dit, wat je schreef:

4. Sabbath was een schaduw:

quote:

16Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus


Nu, ik zal het eens een beetje toelichten:

Kolossenzen 2:13-18
 

quote:

13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komtde werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels

Nu, wat staat daar dan b1007! Staat daar ergens dat de Sabbat heeft afgedaan? Dat staat er helemaal niet! Wat wél afgedaan heeft is de wet door de maatstaf van het Sanhedrin (om voor enige duidelijkheid te zorgen) het gaat er om dat we de wet en dus ook de Sabbat van het 4e gebod niet meer in een fysiek besneden lichaam (meer proberen te) onderhouden, maar in Christus........door de Heilige Geest. Ons eigen lichaam moet een Tempel van de (zelfde) Heilige Geest worden, zoals die in Christus is voorgeleefd. Dat is de essentie van de Kolossenzenbrief.
Dus met andere woorden, je moet je niets meer wijs laten maken, maar gewoon aan Christus voorbeeld vasthouden; naar "de gewoonte" zoals Christus ook gelijk mens en de afschaduwing van Zijn (en Onze) hemelse vader is.

En dan b1007 heeft de RKK Staat volkomen gelijk als zij dat beweert over de Joden en de Zevende Dags Adventisten, omdat het Pausdom juist zelf het gezag meent te moeten opleggen aan de wereld. Zo "eerlijk" is de Satan dus, dat hij door een afgodendienst nog de Allerhoogste God erkent. Want de Duivel weet heel goed dat hij alles inn het wqerk zal stellen op "de meest getrouwe gelovige zal trachten terug te voeren naar het aardse heiligdom".

Tot slot verwees je nog naar deze gegevens:

quote:

18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging

Nu, ik heb je Kolossenzen zojuist voorgehouden, dat heeft dus niets van doen met 1843 noch met het ontstaan van Reformatische geloofsgemeenschappen.
Het is dus ook hier weer helemaal fout, wat je concludeert!

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 23, 2013, 08:00:40 pm door nicodemus »

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #82 Gepost op: februari 23, 2013, 07:51:10 pm »
nicodemus, mag ik je deze post van mij even in de aandacht aanbevelen?
Je bent daar overheen gesprongen.
Trajecto in "Zondag of sabbat"

Gaarne een antwoord dat enige bondigheid heeft.
Je discussie met b1007 levert dermate lange posts op dat ik ze niet lees.

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #83 Gepost op: februari 23, 2013, 07:54:34 pm »
Als aanvulling op Trajecto ook een verzoek of de extremisten de RKK buiten hun verhaaltjes willen houden. Bij voorbaat dank.

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #84 Gepost op: februari 23, 2013, 08:01:36 pm »
Hallo Trajecto en Thorgrem,

Zie de reactie van de RKK Staat in mijn  laatste poting weergeven!


Hartelijke groet

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #85 Gepost op: februari 23, 2013, 08:29:57 pm »

quote:

nicodemus schreef op 23 februari 2013 om 20:01:
Hallo Trajecto en Thorgrem,

Zie de reactie van de RKK Staat in mijn  laatste poting weergeven!

Hartelijke groet

Ik heb geen brief aan het Vaticaan geschreven (als je dat met de RKK Staat bedoelt) noch heb ik in mijn post het veel over de RKK gehad. Dit is in ieder geval naar mij toe dus geen serieuze reactie.

Ik heb een post geschreven over de sabbat en rustdag en wat men daarover kan zeggen volgens mij. En ik had daar graag een reactie op (wat men bij de RKK over mijn gedachten denkt, of over de ZDA is voor mij momenteel niet aan de orde).

Maar indien er geen interesse tot gesprek is, is dat natuurlijk akkoord.

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #86 Gepost op: februari 24, 2013, 06:28:02 pm »
Hallo Trajecto,

Met dank voor je reactie! Persoonlijk ben ik er al, vanaf mijn jongste jaren, toen ik in Markelo (Ov) de Zondagsschool nog bezocht er van overtuigd dat de sabbat van het 4e gebod -ook- door getrouwe Christenen onderhouden dient te worden. Immers zowel de Jood als de Griek zijn één in Christus? Ik kon het nooit begrijpen, dat er zowel in de Zondagsschool als in een preek, de Sabbat op de zondag kon worden toegepast. Binnen de kennissenkring van mijn ouders, bevonden zich een aantal Joodse zakenlieden en uit het onderwijs (1959) die ons soms op de Sabbat uitnodigden. Vandaar.. dat ik verheugd was toen ik rond 1980 gewezen werd op een Protestantse kerk die zowel Joden als Christenen in één gemeenschap samen kon brengen Ook begreep ik van sommige Joden, dat binnen die gemeenschap (ZDA dus) door Schriftuurlijke studies, zij tot Christenen waren geworden. Dat kwam vooral omdat destijds sommige studies "als uit het hebreeuws" vertaalt hen onder ogen kwam. Nu, de auteur (s) van die studies waren noch bekend met, noch in staat hebreeuws te lezen of te vertalen.
Vandaar dat ik hoogst verbaasd was dat ik nu een Christelijke kerkgemeenschap gevonden had, die alle aspecten van het NT binnen haar muren samen kon brengen, met daarbij de 'luxe' van Joodse OT ervaringen te kunnen delen.

Dat dus Christenen zouden besluiten op de Sabbat van het 4e gebod  hun relatie met Jezus te bevestigen, zou dus hen niet alleen meer zegenen, maar ook Geestelijk op een hoger plan kunnen brengen. Niet op grond van (alleen) OT informatie, maar ook NT situaties die heden ten dage aan ons oog en oor voorbijgaan. 5Joh 3 gaaft aan hoe je "het koningrijk kunt binnengaan en zien"

quote:

Joh.3
5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?
Sabbat onderhouden, in vrijheid, is dus een Geestelijke kwestie, zoals Jezus ons duidt!

Lees nu nog eens Joh 3 en speciaal de door mij aangeduidde verzen. Wellicht begrijp je dan al wat Jezus hier nu precies bedoelt tegenover Nicodemus, lid van het Sanhedrin, die trachtte de "wet" op aards grondgebied op te dringen aan 'het volk'. Dàt is nu juist wat Jezus JNIET bedoelt en ook de essentie van de Sabbat van het 4e gebod ook niet kan zijn!

Dus, ik zal je posting nog eens zeer grondig bestuderen en daarvoor afprinten.
Ik zal je zeker antwoorden! Ik ben zeker benieuwd naar je inzichten. Dat interesseert me zeer! Volgens de 'link' gaat het om deze posting van:

Geplaatst op vrijdag 22 februari 2013 14:34

hartelijke groet en dank!
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 06:45:02 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #87 Gepost op: februari 25, 2013, 01:32:09 am »
Beste Nico,

Neem dit is ff door dan snap je het beter denk ik.

1. Argument: God rested on the Sabbath at creation; he made the day holy, and sanctified the day. Therefore all mankind is bound to keep the day holy.

Gen 2:2-3 (NIV) By the seventh day God had finished the work he had been doing; so on the seventh day he rested from all his work. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done.

The term "Sabbath" is not mentioned in the creation account. God rested from creating on THAT seventh day; He didn’t continue creating by creating a repetitive day of rest. God rested/ ceased from His creating on that particular seventh day from the creation that was completed the sixth day. He sanctified THAT particular seventh day, and not the recurring seventh day.

God "rested" from that work because He was done with that work. A lawyer in court "rests" his case when He is done and has no more to offer to the court. Christians enter into that rest while it is called "Today". Notice in Genesis that the seventh day shows no end. We are still in that "day." Each of the first six days has an evening and a morning but not so for the seventh day. God is still at rest from that work of creating the world. According to the author of Hebrews 4, believers have the opportunity to enter into God's rest that He began then. The believer enters into God's rest "Today" seeing as that day has yet to end. This is the rest the sabbath pointed to, and was a shadow of.

Today Jesus is our Sabbath. He is our rest. Hebrews 4:3,9-11. The Jews rested in a day. We rest in a person--the Lord Jesus Christ. That's not rest from chopping wood, or digging coal, or plowing corn. That's perfect rest for our souls. The trouble with legalists is that they are trying to work their way into Heaven instead of coming to Jesus to get rest for their souls.

By using this argument that "this rest couldn't possibly be just for God" a rationalization is made to include Adam and Eve, and the rest of mankind into a physical, seventh day rest. If this rest were not just for God, then mankind would be given the potential to enter into this same rest, right? And isn't that what the author of Hebrews is getting at? We can enter into God's rest, so why would we want to enter into that shadow rest that pointed to Christ, and is indeed this rest? See Col. 2:15-16. Sabbatarians' logic gets sidetracked due to their preoccupation with the weekly, physical sabbath that was but the shadow.

It is not logical to conclude, that we therefore enter into another rest that God did not enter into; the weekly sabbath. God commanded Israel to rest on that reciprocal seventh day, and did not command Himself or claim He rested on weekly sabbaths.

Sabbatarians desperately need to establish the recurring seventh day sabbath here in order to make the case for applying it to Christians who were not a party to the old covenant, and to make the case that the sabbath is somehow special and "eternal."

The term "Sabbath" is not used in the Genesis account and there is no internal evidence God sanctified every seventh day. It was THAT first seventh day that God sanctified and rested; not every seventh day thereafter as recorded in John 5:16-17. God kept the manna that he gave Israel in the wilderness from spoiling on the sabbath day. God preserves life and holds the worlds in place on the seventh day.

The Father and Jesus work on Sabbath.

John 5:16-17 (NIV) So, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews persecuted him. Jesus said to them, “My Father is always at his work to this very day, and I, too, am working.”


2. Argument: Adam and Eve kept the sabbath.

There is no internal evidence Adam and Eve were commanded to keep the weekly sabbath, or anyone else prior to Israel being at Sinai when the law of Moses was put forth and codified. It is more wishful thinking. Their line of reasoning here has been one of "once holy, always holy" and this includes Christians, so why isn’t that ground at Sinai still holy? You can’t have it both ways. Those that claim Adam and Eve kept the sabbath are doing so by speculation.

The Bible does tell us that the Sinaitic Covenant which includes the Sabbath was not made with the fathers such as Adam, Noah, Isaac, Jacob and Abraham.

Deut 5:2 -3 (NIV) The LORD our God made a covenant with us at Horeb. It was not with our fathers that the LORD made this covenant, but with us, with all of us who are alive here today.


3. Argument: Abraham kept all God's commandments therefore he kept the Sabbath.

Gen 26:5 (NIV) because Abraham obeyed me and kept my requirements, my commands, my decrees and my laws.”

This is another false claim that is speculation. The sabbath was not included in God's covenant with Abraham. Circumcision evidently was more important to God than the sabbath as God made circumcision the covenant sign and not the sabbath with Abraham.

Gen 17:10-11 (NIV) This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep: Every male among you shall be circumcised.You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you.


4. Argument: The Sabbath is a lasting covenant. Therefore it will never end.

Ex 31:16-17 (NIV) The Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for the generations to come as a lasting covenant. It will be a sign between me and the Israelites forever, for in six days the LORD made the heavens and the earth, and on the seventh day he abstained from work and rested.’”

So if the sabbath is an eternal, everlasting covenant, then so is circumcision of the flesh.

Gen 17:13-14 (NIV) Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. Any uncircumcised male, who has not been circumcised in the flesh, will be cut off from his people; he has broken my covenant.”

The new covenant will not be like the old covenant!

Jer 31:31-33 (NIV) “The time is coming,” declares the LORD, “when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them,” declares the LORD. “This is the covenant I will make with the house of Israel after that time,” declares the LORD. “I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people.

God told Israel the time would come that he would stop their Sabbaths.

Hosea 2:11 (NIV) I will stop all her celebrations: her yearly festivals, her New Moons, her Sabbath days—all her appointed feasts.

SDAs want to make just the 7th day sabbath holy and an "eternal covenant" to meet their agenda and discard the other ten rest sabbaths found in Deuteronomy 23. The sabbath was a shadow of the finished work of Christ. Why sabbatarians want to live in the shadows and deny the finished work of Christ is a mystery to me. Paul tells us that these weekly, monthly and yearly Sabbaths are temporary "a shadow" and that the reality is found in Christ. A religious festival is a yearly sabbath, new moon a quarterly sabbath and a sabbath day is the weekly sabbath.

Col 2:16-17 (NIV) Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a New Moon celebration or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come; the reality, however, is found in Christ.


5. Argument: Isaiah proves the Sabbath is eternal, as it will be kept in the earth made new.

SDAs do not keep the yearly and quarterly sabbaths and insist that they ceremonial sabbaths, which contradicts Isaiah that says they will be kept in the new earth. This is called twisting the Scriptures.

Isa 66:22-24 (NIV) “As the new heavens and the new earth that I make will endure before me,” declares the LORD, “so will your name and descendants endure. From one New Moon to another and from one Sabbath to another, all mankind will come and bow down before me,” says the LORD. “And they will go out and look upon the dead bodies of those who rebelled against me; their worm will not die, nor will their fire be quenched, and they will be loathsome to all mankind.”

If the messages of Isaiah applies to the Christian Church, then we are faced with a lot of problems. Read this carefully. Isa. 65:17, tells about when God will create a new heaven and earth. vs. 20, people that do not live to be 100 will be accursed. (People will die in the new earth?) vs. 22, people will live as long as a tree. (Many trees do not live 2 years) vs. 23, women will bear children. (Jesus tells us, there will be no marriage in heaven.) As you can see this has nothing to do with the Christian belief of the New Heaven and the New Earth. If Israel had been faithful/obedient to God these blessings would have come to them. Isaiah's prophecy applies only to Israel and not to new covenant Christians. Will the saints really need a weekly sabbath to rest from their labor, to remember they were delivered from Egypt and that it was God that created the world? I think not.

Every sabbath in the new earth you can go out each sabbath and view dead bodies and worms that do not die. There is no death or dead worms or dead bodies in the New Earth. As you can see Isaiah's prophecy has nothing to do with the new covenant description of the New Heaven and the New Earth found in Revelation.

Rev 21:1-4 (NIV) Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, “Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”


6. Argument: The Sabbath will be kept in the New Jerusalem!

Rev 21:23-25 (NIV) The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there.

How indeed can the sabbath be kept in the New Jerusalem without any night to define the start and end of the day? Is God going to ring a bell? It is ridiculous to think the saints will need a day "of rest" once a week to commune with God or to rest from work. God does not rest on the seventh day, why would the saints?


7. Argument: Jesus did not abolish the Ten Commandment law; therefore the Sabbath is binding.

Matt 5:17-19 (NIV) “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven.

The above declaration by Jesus Christ is interpreted by those who hold to sabbath keeping as proof that the ten commandments, including the sabbath command, is binding on Christians. At first glance, this appears to be true, until one subjects the above to proper Biblical scholarship and critical analysis.

If it were a matter of being points of law, then the phrase "law or the Prophets" would not make sense, seeing is there is no law codified in the Prophets to "fulfill". It is erroneously concluded that it is the law that is "fulfilled" and not the prophecies located in the law and prophets. If it were a matter of being points of law, then the phrase "law or the Prophets" would not make sense, seeing is there is no law codified in the Prophets to "fulfill".

The first problem that arises is over the interpretation of "fulfill" in verse 17. The Sabbatarian argument is that this "fulfill" is to be understood as "filling to the full" or "filling up" the law. Jesus came to bring it up to full strength, as it were. This view forces a conclusion that Sabbatarians overlook in this interpretation. The law was deficient or incomplete; the same law they claim to be "God’s law" and a perfect, eternal law.

And if it is being "magnified" in this regard, how can this be accomplished without altering it way beyond jots and tittles? What of those portions of "God’s law" that are sacrificial and ceremonial in nature that the Sabbatarian insists are not binding on Christians? What happened to their "jots and tittles?"

And finally, how can you fill up or fulfill the law in that portion of scripture referred to as "The Prophets" where there is no codification of law? The opening declaration again states: Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfill. How can one "destroy" the prophets, and how can one "fulfill" the prophets?

So here we have a situation where one cannot fulfill that section of the Bible called the Prophets regarding law, seeing there is no law codified in the Prophets that has the potential to be fulfilled or destroyed. But this potential exists in the law and the prophets in regards to prophesies, as there are prophesies in the law and the prophets.

The next question to be asked is, did Jesus come to fulfill prophesies found in the law and the prophets? Yes he did. At this point, we need to address the context of verse 18:

Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

Seeing as the law and prophets are addressed in the preceding verse, we cannot quickly assume that now just the law, or the first 5 books (the Pentateuch) are being solely addressed, for quite often the term "the law" is used to indicate the entire old testament.

Those who hold to the "fill the law to the full" view are quick to point out that not all things were fulfilled prophetically by Jesus; the heavens and earth are still here, ergo the context is about filling up the law. If not A, then B is the logic, without examining any other possibilities. This is commonly called "black and white thinking" and is poor Biblical scholarship. We have already seen how this does not hold up in regards to verse 17, and when we try to apply this understanding to verse 18, even greater problems arise.

If this is about filling up the law, then we have a condition here that once the law is filled up, completed, or brought up to full strength, then it passes away with the passing of heaven and earth. Does it make sense to build up the law for the purpose of doing away with it, especially in light of a belief that insists this law is eternal?

Do we run into such illogical errors when we conclude it is a matter of things prophesied to occur culminating in a new heaven and earth? Not at all. When all things foretold in the law have come to realization, then all things have been done and there is an end to those things followed by the new heavens and earth.

What then of the apparent conflict where it is claimed Jesus did not "fulfill" all prophesies that culminate with the passing of heaven and earth? It is a result of trying to connect two things that are actually separate in the context of the two verses.

Verse 17: Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfill.

This needs to be taken in the context of that moment. Did Jesus come at that time; at that moment to fulfill all things as related to in verse 18, or did he come at that time to fulfill what was prophesied concerning his coming then and there?

Luke 24:44 (NIV) He said to them, “This is what I told you while I was still with you: Everything must be fulfilled that is written about me in the Law of Moses, the Prophets and the Psalms.”

Luke 18:31 (NIV) Jesus took the Twelve aside and told them, “We are going up to Jerusalem, and everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled.

Luke 18:31 Is Jesus here referring back to when he spoke the words here in Matthew 5:17? It sure looks that way.

What is so conveniently overlooked by Sabbatarians is that verse 18 compliments verse 17 from this time perspective. First, Jesus came to fulfill those things written of him in the law, prophets, and psalms. Verse 18 begins a new thought that follows this same line of reasoning concerning fulfillment of scripture. For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

Jesus came at that time to fulfill "all things" concerning him for that time and place. Likewise, all things prophesied to occur in this age will also come to pass. After all these things have been accomplished, this heaven and earth pass away and the new age begins, starting with the new heavens and the new earth, as also prophesied. Jesus speaks from the perspective of then and there to the perspective of the future from then and there.

Now we come to verse 19:

Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

Notice the context says "these" commandments and not "the" commandments. Does the context leading up to verse 19 indicate that Jesus was talking about commandments? No. Does Jesus begin referencing commandments following this verse? Yes, unless one wishes to redefine what a commandment is, as though Jesus did not proceed to give commands to those followers of his that he was addressing.

The Sabbatarian likes to conclude that Jesus was talking about old covenant commandments by force-fitting them into the preceding verses, and ignores that Jesus proceeds to give commandments to his followers in the context of that statement in what follows. Jesus then goes about, quoting from the law commandments in the law, and proceeds to alter points of law beyond jots and tittles! How is this possible if he was claiming just moments before that none of the law was to be altered even down to the strokes of the letters of the law until heaven and earth had passed? But this sort of cognitive dissonance is common when holding to misinterpretations and misrepresentations of scripture.

The pattern now is one of "the law says this, but I say unto you that" where in some cases the law is totally nullified in the process. For example, performing one’s oaths. But Jesus commands that his followers swear not at all. To not make an oath to begin with. It is also stated in the law that one was to hate their enemy and love their neighbor. Jesus declares we are to love even our enemies.

The most telling of all is Jesus’ teaching on divorce. The law (this same law called "eternal" and "perfect" and not to be altered even down to the stokes of a letter) allowed a man to divorce his wife for just about any reason. What was Jesus’ take on divorce as found in the law?

The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh? Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. — Matthew 19:3-9

The law allowed for an easy divorce. It was a concession in the law because the people were carnal; devoid of God’s Spirit. So the law allowed for something that was wrong from the beginning. So much for the claim that the law existed from creation and was kept by the Patriarchs of old.


Has Jesus altered the law beyond jots and tittles?

James does not identify the "royal law" as the Ten Commandments. The "royal law" is the law of the Christ/law of the Spirit. The Torah commands Israel "to love your neighbor" is found in, Lev 19:18 (NIV):

Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people, but love your neighbor as yourself. I am the LORD.

Christ commanded the law of love to extend love to your enemies. Matt 5:43 - 45 (NIV) 43“You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ 44But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you, 45that you may be sons of your Father in heaven.

How is it that the SDA denomination has changed the tithe law? Something that God did not authorize. The tithe law required only Jews that raised crops and animals to pay tithe to be used for the poor and for the Levites. SDAs insist all members pay tithe on their increase such as wages and any other source of income to the SDA conference offices.

8. Argument: The Lord's Day is the 7th day Sabbath, because Jesus is Lord of the Sabbath.

This is one of many examples of Sabbatarians twisting the meaning of words in the Bible. The term "Lord's Day" is used one time in the Bible and it does not say it is the sabbath. It is another assumption.

Rev 1:9-10 (NIV) On the Lord’s Day I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet,

The Sabbath is always called in the Greek Sabbaton or in the Hebrew Shabbath. Strong's: G4521 σάββατον sabbaton sab'-bat-on Of Hebrew origin [H7676]; the Sabbath (that is, Shabbath), or day of weekly repose from secular avocations (also the observance or institution itself);

The Church fathers in the first centuries called Sunday, "the Lord's Day" because Christ rose from the grave on Sunday. This tradition does not make Sunday a holy day or a Sunday Sabbath.


9. Argument: Worshiping on Sunday is honoring the sun god and the Papal sabbath.

Jesus rose from the grave early on the first day of the week, Sunday. Jesus met with his disciples on the first day of the week after the resurrection. Was Jesus honoring the sun god or the Papal sabbath? The pagans of the Roman empire never celebrated a weekly day to the sun god. It is despicable for Sabbatarians to insinuate those that go to church on Sunday are worshiping or honoring a pagan god or the Pope of Rome. Do SDAs that go to prayer meeting on Wednesday evening for example are they worshipping the pagan god, Woden, chief god in Norse mythology? As you can see this is a ridiculous allegation to make against Christians that worship the Creator. New Covenant Christians have the liberty to worship God daily.


10. Argument: The Ten Commandments are the eternal gospel from the beginning of the World.

This is an argument with out Bible support. If so did Adam honor his mother?


11. Argument: Hebrews 4 proves Christians are to keep the Sabbath.

Heb 4:9 - 11 (NIV) 9There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; 10for anyone who enters God’s rest also rests from his own work, just as God did from his. 11Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience.

Israel had the 7th day sabbath ritual, but they did not have the sabbath rest in God which is of faith. "God's rest" is rest for their souls not from chopping wood, working in a factory, etc. Now God wants Christians to have the rest in him that Israel failed to enter. If we are led by the Spirit, we will enter that rest. Christ is the Christians sabbath rest of faith and trust which we enjoy daily.

 12. Argument: Commandments in the NT means the Ten Commandments.

SDA's use these two texts to show that "God's commandments" are the Ten Commandments. There is nothing in the texts that tell us this.

Rev 14:12 (NIV) This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God’s commandments and remain faithful to Jesus.

1 John 2:3-4 (NIV) We know that we have come to know him if we obey his commands. The man who says, “I know him,” but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him.

Christians indeed keep God's commandments that God addressed to Christians. But if we are going to assume that this means old covenant commandments, then why not commandments God gave to other individuals in the Bible? God commanded one prophet to bake his bread over cow manure. It is a commandment of God. Shall we keep this commandment also?

Baking Bread Over Cow Manure

Ezek 4:14-15 (NIV) Then I said, “Not so, Sovereign LORD! I have never defiled myself. From my youth until now I have never eaten anything found dead or torn by wild animals. No unclean meat has ever entered my mouth.” “Very well,” he said, “I will let you bake your bread over cow manure instead of human excrement.”

Jesus commanded his disciples to preach to people. Do you do this?

Mark 6:8-10 (NIV) These were his instructions: “Take nothing for the journey except a staff—no bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals but not an extra tunic. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town.

Jesus commanded the disciples to pay their taxes by getting a coin out of the fishes mouth. Do you do this?

Matt 17:27 (NIV) “But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch; open its mouth and you will find a four-drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours.”


12. Argument: The Ten Commandments point out sin.

The Ten Commandments point out sin for those the Ten were given. God would never hold anyone accountable to a covenant he did not give to them. The Spirit of God in the heart of Christians point out sins. Sins that are not found in the Ten.

13. Argument: Rich young man was told to have eternal life he must keep the commandments.

Matt 19:16-19 (NIV) Now a man came up to Jesus and asked, “Teacher, what good thing must I do to get eternal life?” “Why do you ask me about what is good?” Jesus replied. “There is only One who is good. If you want to enter life, obey the commandments.” “Which ones?” the man inquired. Jesus replied, “‘Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.”

Matt 19:20-26 (NIV) “All these I have kept,” the young man said. “What do I still lack?” Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.” When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, “I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.” When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, “Who then can be saved?” Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Jesus was speaking to a young man that was under the law as the old covenant had not yet ended. Jesus made a point to not include sabbath keeping to the list for granting eternal life.


14. Argument: Aren't all Christians (even SDA's) in agreement with God today that, with the help of God's Spirit, we WILL keep His Law because we LOVE Him and we WANT to keep His Law of love?

This is an assumption. The Bible never tells us that God's spirit enables anyone to keep the old covenant law!

Sorry dat ik het zeg maar de ZDA kerk is een kerk voor mensen die niet het intellect hebben om de bijbel te kunnen begrijpen of voor wolven in schaapskleren die de bijbel uit hun verband halen om daarmee geld binnen te harken.
Sola scriptura!

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #88 Gepost op: februari 25, 2013, 12:18:07 pm »

quote:

nicodemus schreef op 24 februari 2013 om 18:28:
Ik kon het nooit begrijpen, dat er zowel in de Zondagsschool als in een preek, de Sabbat op de zondag kon worden toegepast. Binnen de kennissenkring van mijn ouders, bevonden zich een aantal Joodse zakenlieden en uit het onderwijs (1959) die ons soms op de Sabbat uitnodigden.
..
Vandaar dat ik hoogst verbaasd was dat ik nu een Christelijke kerkgemeenschap gevonden had, die alle aspecten van het NT binnen haar muren samen kon brengen, met daarbij de 'luxe' van Joodse OT ervaringen te kunnen delen.

Dat dus Christenen zouden besluiten op de Sabbat van het 4e gebod  hun relatie met Jezus te bevestigen, zou dus hen niet alleen meer zegenen, maar ook Geestelijk op een hoger plan kunnen brengen. Niet op grond van (alleen) OT informatie, maar ook NT situaties die heden ten dage aan ons oog en oor voorbijgaan. 5Joh 3 gaaft aan hoe je "het koningrijk kunt binnengaan en zien"

De sabbat is de viering van Gods rust, op het moment van gedane arbeid.
In beginsel is het niet goed dat een christen de sabbat viert op een andere dag. Want de instelling was niet voor een andere dag.
Echter daarbij is een zaak van geestelijkheid:
De eerste wet en de eerste sabbat was ingesteld met het oog op een geestelijk leven. Het was een instelling voor de mens die onder het diensthuis van de wet was gebracht. De Wet is goed en de wet is liefde en de wet moet nageleefd worden, want zij wordt ook in de hemel op hemelse wijze nageleefd.

Maar deze wet heeft een vernieuwing gekregen. Dat is een vernieuwing die een principieel ander zicht brengt op heel de wet: namelijk het zicht van verlossing die is volbracht en het zicht van genade en dankbaarheid waaruit wordt geleefd.

Zoals de wet geen plicht is, maar toch gezocht en nageleefd wordt door wie in de liefde is, zo is de sabbat geen plicht maar een factor van zoeken en naleving. Zo bezien kan dus de sabbat ook zeker op de sabbat worden gevierd. Dat kan echter niet op een oud-testamentische wijze, want de sabbat staat voor het oudtestamentische verbond: het gebod dat bewaart in liefde. Maar het nieuw-testamentische begrip is de liefde die brengt tot het gebod. Dat geeft uiterlijk gelijke vormen, maar is innerlijk een wereld van verschil. Innerlijk kan de jood de nieuw-testamentische sabbat niet vieren. Evenzo kan een christen de oud-testamentische sabbat niet meer vieren. Want de christen leeft de wet vanuit het hart en het geweten. Opnieuw kan er uiterlijk gelijkvormigheid zijn. Maar de God van de Oud-testamentische sabbat betoont zich niet meer oud-testamentisch, En daarmee is het ook niet meer oud-testamentisch te begrijpen voor een ieder die God heeft leren kennen door de profeet Johannes de Doper en de Messias Jezus Christus.  

Het principe van de nieuw-testamentische sabbat wordt eerder gevonden in het loofhttenfeest. Dat is het feest van de dankbaarheid. Dat is het feest na gedane arbeid, dat begint met rust en dankbaarheid. En dat eindigt op de achtste dag ook weer met rust en dankbaarheid. Dat is het feest dat wordt verbonden aan de periodieke vernieuwing van de verlossing, dat is het moment waarop alles in de maatschappij wordt gereset en heel de wet wordt voorgelezen aan heel het volk inclsuief de kinderen. Dat is het feest waarmee de heidenen zullen deelnemen aan de joodse wet. Dat is het feest dat het volk verbindt met hun Koning en hun Verlosser, en dat is het feest van de opstanding van Christus. Dat feest kun je eenmalig vieren, want de opstanding is eenmalig. Dat feest kun je alle dagen vieren want de bevrijding is alle dagen. Dat feest kun je jaarlijks vieren want God is een God van orde. Maar dat feest hoort bij de dagelijkse en wekelijkse indeling van gezette tijden in een verbond dat niet oud is maar nieuw en actueel en ook dagelijks naleving behoeft.

En dan is het inzicht dat het gaat om een verbond. Een nieuw verbond. Wat is het grootste teken van het verbond De besnjidenis en kort daarop ook het grote gebod van de sabbat. De besnijdenis is het teken van dagelijkse herkenning. De sabbat is het teken van eer en begeerte voor God en het geheel aflaten van aandacht voor mens en begeerten voor menselijkheden. In het nieuwe testament is er dus plaats en ruimte voor de besnijdenis van het hart en de viering van de wekelijkse verbondsdag.

Nu kun je aan komen zetten met het argument dat de zondag nog steeds geen sabbat is. Daar ben ik het mee eens. Als de mens sterk genoeg was om de vernonden te scheiden en ook gescheiden identificeerbaar te hoduen, dan zou het zeker een must zijn om de sabbat op de sabbat te vieren. Echter, dat kan niet, Want de sabbat is nu een loofhuttendag.  Geen sabbat. De joden moeten dus leren en weten dat hun sabbat tevergeefs is. De christenen kunnen de sabbat wel veiren, maar zij leggen er een andere betekenis in. Die betekenis is zodanig principieel anders, dat een christen niet de illusie mag wekken dat de sabbat van de joden wordt gevierd. Wat dan zou de christen een half-wat jood zijn. Maar de christen is in werkelijkheid een volbloed-jood in Christus. En de jood is in de sabbatsviering een deel van het nog niet bekeerde deel van de joden, dat nog in geestelijke ballingschap leeft en in een diensthuis, en dat in onbekeerlijkheid (zo je wilt bedekking) de ogen gesloten heeft voor zijn profeten en zijn messias.

En tenslotte is de instelling van de sabbat een wekelijkse viering. Vanwege die hoedanigheid, en ook vanwege de dubbele viering van de loofhuttenfeest sabbatten, is méér principieel dat er wekelijks wordt gedaan aan verbondsviering, dan op welke dag het is. Wekelijks dat is: in bijeenkomsten en volkomen wijding aan God op hoogtijdagen en een voortdurende viering op de tussenliggende dagen. Het is wat Zacharias profeteerde. Het is het feest van bevrijding en dankbaarheid.  Deut.31:9-13

Joh.7:37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het loofhuttenfeest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.  Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Velen dan uit de schare, deze rede horende, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus.

quote:

Sabbat onderhouden, in vrijheid, is dus een Geestelijke kwestie, zoals Jezus ons duidt!

Een geestelijke kwestie. Natuurlijk. Mee eens. Ook de wet van Mozes houden is een puur geestelijke kwestie. Zonder de geestelijke inhoudelijke viering brengt de wet van Mozes geen nut en zelfs geen redding ten opstanding. Maar niettemin geldt zij wel en moet zij ook nageleefd worden om als geheiligd volk van God te mogen bestaan tot de volgende gezette tijd van offerande. Dat is wat de wet doet: een diensthuis afdwingen op deze aarde.

Maar jouw cursieve "in vrijheid" is een contradictio in terminus. Want de sabbat naar oudtestamentisch begrip is geen vrijheid. Maar plicht. Op niet-naleving ervan staan vreselijke straffen. Die straffen gelden ook voor de nieuw-testamentsiche sabbatsviering. Echter dan wel in nieuw-testamentische duiding. Geestelijk. Dat is de duiding in het kader van het loofhuttenfeest: eenvoud en viering van de tocht door de woestijn. Wat is de tocht door de woestijn? Dat is het gereed en bereid maken van de bruid voor de bruiloft en de bruidegom. Het is de rust in louterende afzondering van de bruidegom. Het is het al vieren en ook daadwerkelijk gereed maken voor de Heerlijkheid die nog komen zal. En daarbij is het aangrijpingsmoment van de viering: de volbrachte oogst (verlossing) en haar vruchten en de dankbaarheid.

Ik claim geen waarheid. Dit is mijn perceptie en zicht, dat ik gaarne onderwerp aan openstellen voor betere inzichten.
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 09:15:16 pm door small brother »

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #89 Gepost op: februari 25, 2013, 12:37:00 pm »
Hallo b1007,

Dank voor je reactie!

Ik moet zeggen je hebt er wat moois van gemaakt. Een flinke lap, maar ik laat me natuurlijk niet afschrikken. Ik heb de tekst geheel gecopieeerd en ga eens rustig doorlezen. ZO ik zie is het slechts een mening, beslist géén Bijbelstudie op zich. Het lijkt op een vertzet van iemand die ooit binnen de ZDA/SDA gemeente een belangrijke positie in heeft genomen. Ik ken nog wel van die mensen, die menen hun vorige geloofsgemeenschap op deze wijze af te moeten vallen. Dan zal ik je, punt voor punt uitleggen "waar de verschillen"  te vinden zijn. Natuurlijk het is de Heilige Geest die van zonde overtuigd en van de Waarheid zoals die in Harmonie met de Bijbel  én het Hemels Koninkrijk is.

Maar:

quote:


Men kan makkelijk vaststellen wiens kinderen zij zijn, wiens voorbeeld zij volgen en wiens werk zij doen. „Aan hun vruchten zult gij hen kennen." (Matteüs 7:16). Hun doen en laten lijkt op dat van Satan, de giftige lasteraar, „de aanklager van onze broeders". (Openbaring 12:10).
De aartsbedrieger heeft veel medewerkers die klaar staan om alle mogelijke dwalingen ingang te doen vinden ten einde de mensen te verstrikken. Zijn ketterijen zijn aangepast aan de verschillende smaken en aan het verstand van hen die hij wil vernietigen. Hij wil onoprechte, niet wedergeboren mensen in de gemeente binnenloodsen, die twijfel en ongeloof zaaien en iedereen die graag Gods werk vooruit ziet gaan en ook persoonlijk vooruit wil komen, hinderen. Velen die niet echt in God en zijn Woord geloven, nemen toch sommige beginselen van de waarheid aan, noemen zich christenen en kunnen op die manier hun eigen dwalingen voor bijbelse leerstellingen laten doorgaan.
De bewering dat het er niet op aan komt wat men gelooft, is één van de misleidingen waar Satan de beste resultaten mee bereikt. Hij weet dat wanneer de waarheid in liefde wordt ontvangen de ziel wordt geheiligd. Daarom is hij er voortdurend op uit de waarheid te vervangen door valse theorieën, fabels en „een ander evangelie". Al vanaf het begin hebben Gods ware dienstknechten zich gekant tegen dwaalleraren, die niet alleen immoreel waren, maar ook leugens verkondigden die het geestelijk leven ondermijnden. Elia, Jeremia en Paulus verzetten zich onverschrokken en vastberaden tegen degenen die de mensen van Gods Woord deden afdwalen. De vrijzinnigheid, die geen enkel belang hecht aan de juiste geloofspunten, vond geen genade bij deze heilige verdedigers van de waarheid.
De vage, hersenschimmige verklaring van de Schrift en de vele tegenstrijdige theorieën over het geloof die in de christelijke wereld de ronde doen, zijn het werk van onze grote tegenstander, die de geesten in verwarring wil brengen om te beletten dat ze de waarheid zouden ontdekken. De tweedracht en verdeeldheid onder de christelijke kerken zijn in belangrijke mate te wijten aan de algemeen gangbare gewoonte de Schrift te verdraaien om een geliefkoosde theorie te verdedigen.
In plaats dat de mensen Gods Woord in alle nederigheid onderzoeken om zijn wet te leren kennen, zijn velen slechts op zoek naar iets zonderlings of iets origineels.

Om dwalingen en onchristelijke praktijken te verdedigen, zullen sommige christenen schriftgedeelten uit hun verband rukken, door soms maar de ene helft van een vers als het bewijs van hun bewering aan te halen, terwijl de andere helft precies het tegenovergestelde zou aantonen. Met de listigheid van de slang verschansen ze zich achter uitspraken die geen verband met elkaar houden, maar die wèl hun zinnelijke begeerten bevredigen. Zo vervalsen velen opzettelijk het Woord van God. Anderen hebben een levendige verbeelding en leggen de beelden en symbolen van de Heilige Schrift uit volgens hun eigen grillige gedachten, terwijl ze maar weinig eerbied kunnen opbrengen voor het beginsel dat de Bijbel zichzelf moet verklaren. Ze laten dan hun eigen wilde fantasieën voor bijbelse leerstellingen doorgaan.
Wanneer men de Schrift gaat onderzoeken zonder eerst naar God op te zien in gebed en zonder een nederige, open geest zullen zowel de eenvoudigste en duidelijkste als de moeilijkste schriftgedeelten verwrongen worden weergegeven.

We zijn daar nog niet in dat Hemels Jeruzalepm, maar als 'Tempels van de Heilige Geest' kunnen we zeker "in Geest" al deel hebben aan dat Koninkrijk. Geloof begint immers "bij u" in het hart. Als dus Christus Heer over het OT én het NT is, dan is Hij ook Heer over de Sabbat en is er dus t.a.v. de wet aangevuld met de twee geboden van liefde, zoals Hij heeft uitgelegd, een eeuwige inzetting.


Je schreef nog:

quote:

Sorry dat ik het zeg maar de ZDA kerk is een kerk voor mensen die niet het intellect hebben om de bijbel te kunnen begrijpen of voor wolven in schaapskleren die de bijbel uit hun verband halen om daarmee geld binnen te harken.


Tja b1007 je moet het maar durven te beweren, je fantasie is erg op hol geslagen en zelfs van mijn Bijbelverwijzingen, heb je ook nog niets gerepen en je antworoeden zijn dus dienovereenkomstig, dat is jammer. Op grond van dié opmerking geeft je al aan geen "bekeerd hart" te hebben en ook er blijk van te geven het gehele Evangelie, dat op de Thora is gevestigd te begrijpen.
IEDEREEN zal zich moeten verantwoorden voor de daden en de uitspraken die hij of zij heeft gedaan "in de naam van Christus", in die van jouw 'predikers' zou ik alvast niet willen staan, wat dit onderwerp betreft.  En dat is oprecht gemeend!

Afin we zult het onderscheidt wel zien, als ik antwoord.

Je ziet, ik "schaam mij het Schriftwoord niet"!

Een wijze les:

quote:

Overal waar Gods Woord in alle getrouwheid is gepredikt, heeft de verkondiging resultaten opgeleverd die getuigen van de goddelijke oorsprong van het Woord. Gods Geest leidde zijn boodschappers en daarom zat er kracht achter het woord. De zondaren werden zich bewust van hun toestand. "Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld" en is doorgedrongen tot in de meest verborgen plaatsen van het hart. Alles wat in de duisternis verborgen was, kwam aan het licht. Hun geesten en harten werden aangegrepen. Ze werden overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ze werden zich bewust van de gerechtigheid van God en beseften hoe vreselijk het was om in hun zondige toestand en in hun onreinheid te verschijnen voor Hem die de harten grondig kent. Met grote angst riepen zij uit: "Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?" Toen ze het kruis van Golgotha en het oneindige offer voor de zonde van de mensen leerden kennen, drong het tot hen door dat ze alleen door de verdiensten van Christus met God konden worden verzoend. In geloof namen ze „het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt" aan. Hun zonden werden door het bloed van Christus vergeven.


En daarom b1007, durf ik dit te beweren:

quote:

Ongelovigen en duivels kunnen het werk van God niet verhinderen, noch beletten dat Hij onder zijn volk is, als zij tenminste met overgave en berouw hun zonden belijden, met de zonde breken en in geloof Gods beloften aanvaarden. Elke verzoeking en elke openlijke of verborgen negatieve invloed kan met succes worden overwonnen „niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen." (Zacharia 4:6). „De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking... En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?" (1 Petrus 3:12,13).
Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 12:58:05 pm door nicodemus »

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #90 Gepost op: februari 25, 2013, 02:33:26 pm »
Hallo Small Brother, b1007, Trajecto enz.

Dank voor jullie  postings!

Small brother schreef o.a.dit:

quote:

Want de sabbat naar oudtestamentisch begrip is geen vrijheid
Ook ik ben het daarmee volkomen eens. Velen kennen echter moeilijk de verschillen tussen de ceremoniële wet en de morele wet, vandaar dit gegeven:

quote:

De Bijbel maakt een onderscheid tussen twee wetten: de wet geschreven door Gods vinger op stenen tafelen(Exodus 32:15-16; Deut 10:1-4) en de wet van Mozes bestaande uit inzettingen en door Mozes opgeschreven.

In Galaten 3:19 vertelt Paulus ons waartoe deze tweede wet diende: “Waartoe dient dan de wet (de wet van Mozes)?  “Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven.” Gal 3:19

 Paulus vertelt ons dat deze wet “er is bijgevoegd.” Het is dus geen eeuwige wet zoals Gods 10 geboden, maar een tijdelijke wet. De reden van deze wet is om de mensen een duidelijk inzicht te geven in de ware aard van de zonde en hen de weg tot verlossing te tonen.
Einde van dié toegevoegde wet (-geving)

quote:

Deze wet hield op te bestaan wanneer het Zaad kwam, dat is de Christus. Ze werd in de hand van een middelaar gegeven: Mozes die ze eigenhandig in een boek schreef en voorlas aan de mensen.

De eerste wet is eeuwig de tweede is tijdelijk. Door de overtreding van de eerste kwam zonde in de wereld want:Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.” 1 Joh 3:4 (NBV). In de tweede, de wet van Mozes werd een systeem gegeven die de mensen naar Christus verwees als hun verlosser: de a.ceremoniële wetten en daarnaast de b.burgerlijke wetten voor Israel.
Okay Small Borther en anderen, nu verder:

quote:

De wet van Mozes werd naast de ark geplaatst in het heiligdom en diende als getuigenis tegen het volk. “Toen Mozes gereed was met de woorden dezer wet volledig in een boek op te schrijven, gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond des HEREN droegen: Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God opdat het daar tot getuige tegen u zij. Want ik ken uw weerspannigheid en hardnekkigheid. En wat zegt Mozes dan:Wanneer gij, terwijl ik thans nog levend bij u ben, tegen de HERE weerspannig zijt geweest, hoeveel te meer dan na mijn dood!”
NOOT: En zo Small Brother en de overigen, is het heden ten dage weer, Jezus is in de Hemel, als Hoogste Priester doet Hij dienst in het heilige der Heilige, en wéér is "het volk" weerbarstig als het maar zijn kan, getuige de vele reactie hier in het dit forum.

Gaan ik verder met de uitleg:

quote:

De Israëlieten hadden beloofd om alles wat in het boek van Mozes stond te gehoorzamen. Ook deze belofte stond in de wet van Mozes opgeschreven. Maar het boek echter zou tegen hen getuigen omdat zij weerspannig werden.

Vele Israëlieten probeerden ook redding te vinden door de wet van Mozes. Ze zagen niet de bedoeling ervan, nl. hen tot Christus te brengen.
NOOT: Zoals dus nu heden ten dage wéér gebeurt, getuige de meningen hier in dit forum. ik zit er toch niet heel erg ver naast denk ik.

quote:

Ze dachten dat het navolgen van deze wetten een verdienste bracht die hen een plaats zou geven in het koninkrijk.
NOOT: Zo`n gedachte is dus ook vandaag de dag, t.a.v. "de wet" nog steeds geheel fout!

quote:

Nochtans hadden ze kunnen weten dat dit enkel een vervloeking over hen zou brengen want er stond geschreven: “ Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet (wet van Mozes), om dat te doen.” Gal 3:10; Deut 27:26;Deut 29:20

Is "Gods volk ook nu vandaag de dag met de wet bevoorrecht?
Citaat
“Gods volk…was bevoorrecht met een tweevoudig wetssysteem; de morele en de ceremoniële wet. De ene verwees naar de schepping en beval de levende God die de wereld gemaakt had, te gedenken.

NOOT: Dus het 4e gebod is nog steeds geldig, want zowel geschreven (in de Bijbel) of "door de Geest" geleerd is dat 4e gebodn NOOIT en te nimmer door de Verlosser afgedaan, immers je werpt er de (gehele) grondwet van het Hemels Koninkrijk mee omver!

quote:

Dus de eisen van de GEHELE wet inclusief dat 4e gebod zijn bindend voor alle mensen waar ze zich ook bevinden en ze zal voor eeuwig blijven bestaan. De andere werd gegeven omwille van de overtreding van de morele wet. De gehoorzaamheid van deze tweede wet bestond uit het naleven van de offers en gaven die verwezen naar een toekomstige verlossing. Deze twee wetten zijn duidelijk omschreven en van elkander te onderscheiden.
Dat houdt dus in, dat

quote:

De morele wet vanaf de schepping een essentieel onderdeel van Gods plan vormde, en is dus even onveranderlijk als God zelf.
De ceremoniële wet

quote:

De ceremoniële wet vervulde een aparte rol in Christus plan voor de redding van de mens. Het systeem, namelijk een schaduw van het komende, werd ingesteld opdat de zondaar doorheen haar diensten het grote offer van Christus zou leren kennen.
NOOT: En dat offer is dus door en in  Christus vervuld, de ceremoniële weteten hebben dus opgehouden te bestaan bij Zijn kruisiging en Opstanding.

Het enige dilemmas was, en daar menen vele huidige christenen een voorbeeld aan te moeten nemen is, dat:

quote:

De Joden zo door hun eigen trots en zonde verblind waren, dat weinigen verder konden zien dan de dood van dieren voor de verzoening van de zonde; en toen Christus, naar wie al deze offers verwezen, kwam, waren er maar weinigen die Hem erkenden. De ceremoniële wet was een heerlijke wet; het was immers Jezus zelf die in overleg met de Vader deze voorziening had getroffen om de mensheid te helpen in de verlossing. Het hele systeem van schaduwdiensten was op Christus gefundeerd. Adam zag een afschaduwing van Christus in het onschuldige dier dat moest lijden onder de straf van zijn overtreding van Gods wet.
Wat zegt nu Paulus over deze zaak:

quote:

Paulus verlangen was dat de broeders zouden inzien dat het Christus was, de Verlosser van de zonde, die betekenis gaf aan het gehele Joodse stelsel. Hij verlangde dat ze zouden inzien dat wanneer Christus naar deze aarde kwam en voor de mens stierf, werkelijkheid en schaduwbeeld elkander ontmoetten
NOOT: Dus de Sabbat van het 4e gebod kan dus NOOIT worden afgeschafd, zeker niet omdat de morele wet er al bij de Schepping was en ten tweede dat Christus, als Hij terugkomt ons Geloof wil herkennen aan de schaduw in ons hart, waarvan Hij de werkelijkheid is. "Zal ik nog Geloof vinden, als Ik terug kom" (Lucas 18:8) Zijn wij échte Tempels van de Heilige Geest en onderhouden wij "de wet/Thora" ook al "zien we niet"!

Wat betekent dat b1007

quote:

Nadat Christus stierf aan het kruis, als een offer voor de zonde, had de ceremoniele wet geen kracht meer. Toch was ze verbonden met de morele wet en had ze en goddelijk karakter. Ze drukte de heiligheid, rechtvaardigheid en gerechtigheid van God uit.
NOOT: Het is dus geen wonder b1007; Small brother, en Trajecto dat de wet en in het bijzonder de Sabbat van het 4e gebod DEEL zijn van het OORDEEL in de Hemel. (dat NU bezig is)

quote:

En indien de dienst van deze voorbijgaande godsbeschikking heerlijk was, hoeveel groter is dan de heerlijkheid van de werkelijkheid: Christus die Zijn levend-makende en  heiligmakende Geest schenkt aan allen die geloven.
NOOT: Dus waarom dan dook niet de Sabbat van het 4e gebod leren onderhouden IN Christus, en NU de heerlijkheid ervaren, ook al is dat nog een 'schaduw' van de 'werkelijkheid' die Christus is.
Mijn vraag is: Waarom willen velen van u de heerlijkheid van Christus NU niet al proeven en ervaren, in de'schaduwdienst' er van!

Immers Christus zal ons ontmoeten, bij Zijn komst aan onze schaduwdienst. En alleen zij zullen Zijn Stem horen en herkennen. Want het hart van dé schapen kunnen Hem horen aan Zijn stem. Anderen die dus moedwillig de wet, ondanks haar schaduw karakter, ovetreden en andere zo leren dat -ook- te oden, zullen Helm niet horen (aankomen)! Voor die zal Jezus komen als.....een dief in de nacht!


De ceremoniële wetten afgeschafd (2)

quote:

Het was dit systeem van ceremoniële wetten die door Christus aan het kruis werd genageld. Daar deze wetten verwezen naar Hem, zolang Hij er nog niet was, nu hadden ze geen zin meer , daar Hij gekomen was.

Het woord ‘wetdat niet naar Gods morele wet maar naar de wet van Mozes verwijst,bestaande uit richtlijnen voor de tempeldienstop aarde.

quote:

“Want daar de wet (wet van Mozes) slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte der dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken....

Jezus zegt: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet (wet van Mozes) gebracht worden. Doch daarna heeft Hij(Jezus) gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op (wet van Mozes), om het tweede(de wet van God uitgerukt in de gerechtigheid door geloof) te laten gelden.” Heb. 10:6-10
Nog eens, nu vanuit Heb.7

“Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is, immers de wet(wet van Mozes) heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.” Heb. 7:18 – 19

Nu nog eens vanuit Kolosenzen 2

quote:

“Hij (Jezus Christus)heeft het document met voorschriften (wet van Mozes) waarin wij werden aangeklaagd (getuigenis tegen ons), uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.” ( Kol 2:14)

NOOT: Zie je b1007 dat niet de morele, maar de ceremoniël wetten aan het kruis genageld zijn. Welke dommerik zegt nu tegen jou dat de morele wet aan het Kruis genageld is. Het staat toch NERGENS in de Bijbel!
NOOT:Nu, ik heb tot nu toe bewust de term "schaduwdienst" gebruikt als weergave van mijn bewering dat de morele wet nietv kan hebben afgedaan en dat deze dus nog steeds voor ons, als christenen of jood, gelden. Maar als we steeds dichter bij de 'werkelijkheid' komen; en als Christus ons "bijwoners" noemt, in hoeverre zijn wij dan al burgers van het hemelse Rijk. Ook al omdat onze moeder het hemels Jeruzalem is en geen aardse stad met diezelfde naam! Wat is dan de werkelijke essentie van de term" Tempel van de Heilige Geest"
Ik wil trachten dat aan de volgende Bijbelse waarheden uit te diepen, met u allen


De morele wet onderhouden in het grote Babylon

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.” Matt. 5:48
“Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk.” Gen 17:1 Kol 1:28  

God eist van ons morele volmaaktheid. Maar kunnen we deze 'volmaaktheid' bereikien binnen de aardse grenzen van het Grote Babylon; De natuurlijke Jood en Griek zullen zeggen:

Wij zien op onszelf en steunend op onze eigen ervaring beweren we dat volmaaktheid niet mogelijk is.

Jezus zei tegen zulke mensen in Zijn tijd

quote:

Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.” Markus10:27.

Dus wat is de opdracht van de getrouwen aan de (morele) wet?
 

quote:

Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.”Kol 1:28

Er is dus een volk dat de Gave der profetie heeft (ontvangen) en -daardoor ook- het getuigenis van Christus is (geworden).

NOOT: De bovenstaande teksten zeggen ons niet alleen dat volmaaktheid mogelijk is maar ze vertellen ons ook hoe die volmaaktheid tot stand wordt gebracht.
Paulus geeft aan dat volmaaktheid alleen in Christus bekomen wordt door het aannemen van de onderwijzing van het Woord
.

Filipenzen 3

quote:

“Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.” Fil 3:8-9
NOOT:Wanneer wij alles hebben verlaten omwille van Christus en in geloof Zijn Woord aannemen, wordt ons de volmaakte gerechtigheid van Christus toegerekend. We zijn geborgen in de volmaaktheid van Christus. Willen wij in deze volmaaktheid blijven dan moeten wij blijven bij de onderwijzing die Zijn Geest ons vanuit Zijn Woord geeft.

“Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude. Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij. Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond. Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Psalm 119:101-105

 Jezus zegt: “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” Joh 8:32

“1Joh 2:24  Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.”

Wat is ons karakter? Karakter is het resultaat van onze gewoonten en gewoonten zijn het resultaat van onze daden. Een daad komt voor uit onze gedachten en gevoelens. Als deze daden, gedachten of handelingen, zondig zijn dan is het karakter onvolmaakt.

 Jezus had een volmaakt karakter omdat Hij zonder zonde was. Zijn volmaakt karakter wil Hij aan ons meedelen daarom wilt Hij ons reinigen van alle zonde. Hij doet dat door ons denken te vernieuwen.

Efeze 4

“Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denkenGij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.” Ef 4:17-21

We kunnen tot God komen zoals we zijn maar God aanvaardt niet dat we blijven zoals we zijn. Hij heeft ons “bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons” Rom 8:29  Hij heeft ons “voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden.” 1 Petrus 1:2

quote:

De Schrift noemt de wijsheid van Babylon “onwetendheid”. Het is onwetendheid die de mens laat zoals hij is. Het is liefde die de mens ontvangt zoals hij is en in die mens oneindige mogelijkheden ziet. Het is liefde die zich opoffert om die mogelijkheden bij de andere tot werkelijkheid te brengen. God ziet in ons de mogelijkheid om te worden zoals Hij is : “barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw.” Exodus 34:6 Daarom zette Hij zijn leven in om dat tot stand te brengen.

“Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.” 1 Petrus 1:14-16.

Mat 19:21  Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.

Jezus geloofde in de mogelijkheid van volmaaktheid anders zou Hij niet gezegd hebben: “Indien gij volmaakt wilt zijn?”
Wil jij volmaakt zijn dan zegt Jezus tot jou: “volg Mij.”
Waarin dan volgen wij Hem?
 In Zijn overwinning: “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.” Op 3:21
 In Zijn geloof: “en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.” 1 Joh 5:4
 In Zijn heiliging: “Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.” Joh 17:19
 In Zijn lijden: “verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus”1Petrus 4:13
 In Zijn eenheid met de Vader: “opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn” Joh 17:21
 In Zijn zending: “Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld.” Joh 17:18
 In Zijn dienstbaarheid: “Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.” Joh 13:14-15
 In Zijn gezindheid: “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” Fil 2:5
 In Zijn wandel: “Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.” 1 Joh 2:6
In Zijn liefde: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.” Joh 15:12

quote:

Het beeld van God zelf moet in de mens hersteld worden. De eer van God, en de eer van Christus is betrokken in de vervolmaking van het karakter van Zijn volk.”

Is daarmee gezegd dat de Sabbat van het 4e gebod is afgeschafd? GEENZINS
Is daarmee gezegd dat er een ander gebod voor in de plaats gekomen is? GEENZINS

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 02:34:32 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #91 Gepost op: februari 25, 2013, 04:24:36 pm »
Beste Nico,

Ik had wat vraagjes, wellicht kun je mij verder helpen?

Amazing Facts about the Sabbath and other questions!

If every man from Adam to Moses kept the Sabbath, why is the Hebrew word for the weekly Sabbath found in the ten commandments, never found in the book of Genesis? Why is no one before Moses ever being told to keep the Sabbath. Why are there no examples of anyone keeping the Sabbath?
Why were the Patriarchs never instructed about he Sabbath, but were instructed regarding: offerings: Gen 4:3-4, Altars Gen 8:20, Priests: Gen 14:18, Tithes: Gen 14:20, Circumcision: Gen 17:10, Marriage: Gen 2:24 & Gen 34:9. Why would God leave out the "all important" Sabbath command?
If the fact that God wrote the 10 commandments on stone proves they are forever, then whatever happened to the two stone tablets that God gave Adam at the beginning of time? Why is Moses the first one to see a stone tablet written by the finger of God?
Why is the weekly Sabbath commandment never quoted in the New Testament?
Why is the Sabbath the only one of the ten commandments that are said to be "throughout your generations", the usual phrase that indicates it was a temporary ceremonial law only for the Jews?
Why is there no example of exclusively Christians coming together on the Sabbath day as a church or prayer meeting after the resurrection of Christ?
Why is there no command in the New Testament for Christians to keep the Sabbath holy?
While Paul taught in the synagogues up to 84 times, why does the Bible never say he kept the sabbath?
If Paul's action of preaching to non-believers 84 times in the book of Acts on the Sabbath make him a Sabbath keeper, is a Seventh-day Adventist pastor a Sunday keeper if we invite him for 84 Sundays in a row to teach us about God's word?
How could Adam, Noah and Abraham keep the Sabbath, when Deuteronomy 5:2-4 says that the 10 commandment covenant (see was "not made with any of the fathers of Israel who lived before Moses."
If we must follow the example of Jesus in all things like keeping the Sabbath, then why do Sabbatarians not follow the example of Jesus in circumcision, animal sacrifices and keeping Passover?
If the Sabbath was for Gentiles and Adam, Noah and Abraham, then why is the Sabbath a sign to remind their exodus from Egypt? Exodus 16:23,29; 31:13-18. Were either Abraham or Seventh-day Adventists ever slaves in Egypt?
If the Sabbath law is still in force, then why do they not stone their own members when they break the Sabbath as the law said?
Ellen G. White, who is considered inspired by Seventh-day Adventists, said that the Pope changed the Sabbath in about 321 AD. Why do all Adventists today reject their inspired prophet and say the change of the Sabbath occurred in about 140 AD? If White was wrong about this, was she wrong when she traveled to heaven and saw the 4th commandment glowing brighter than all the rest?
If the current position of the Seventh-day Adventist church is that the change from Saturday to Sunday took place in 140 AD, doesn't that mean that they have come a long way from Whites 325 AD and have only 40 more years to travel to reach the truth of the Apostolic age?
If the change from Saturday to Sunday happened, why is there absolutely no discussion of this change of actual day for the first 600 years of church history. Merely calling Sunday the Sabbath doesn't count!
If Sabbatarians reject White's inspiration, that Constantine change the Sabbath day to Sunday, why do they keep bringing Constantine up as proof? If Constantine changed the Sabbath to Sunday, why does here merely legislate that work must stop on Sunday with no actual mention of the day being moved?
If the first/old covenant was abolished according to Heb 8:13 and the Ten commandment law was that first covenant (Ex 34:27-28; 1 Kings 8:9,21; Heb 9:1-4), then why do Sabbatarians want to keep the first/old covenant?
Why is the universal record of history (75-500AD) 100% in unanimous agreement that Christians never kept the Sabbath (7th day) and have always worshipped on Sunday?
Why is the universal record of history (75-500AD) 100% in unanimous agreement that Christians ate the Lord's Supper every Sunday in the tradition of Acts 20:7?
Why is the universal record of history (75-500AD) 100% in unanimous agreement that Christians always called Sunday the Lord's Day because, they said, this was the day Jesus rose from the dead?
Why has no Sabbatarian every produced even one historical quote (75-500AD) that says Christians kept the Sabbath?
If the Sabbath is not a ceremonial law, then why is it lumped into the same identical class of "holy convocations" as the rest of the Jewish feast days? Lev 23:2; Ex 20:9; 31:17
If the 10 commandments remain but the book of law was abolished, then why did God put two copies of the 10 commandments in the book of the law? Ex 20; Deut 5
How can there possibly be an difference between "the law of God" and the "Law of Moses" when God gave the Law of Moses (Ezra 7:6; Neh 8:1) and Moses gave the Law of God (Neh 10:29; 2 Chron 34:14)?
If there is a distinction between the moral and ceremonial laws, why are the Jewish feast days called part of the Law of the Lord? (2 Chron 331:3)
If there is a distinction between the moral and ceremonial laws, why in a single chapter of Nehemiah 8are the following phrases all used interchangeably: "book of the law of Moses" v1, "the law" v2, "book of the law" v3, "the law of god" v8, "book of the law of god" v18?
Why are the two most important commandments contained within the "ceremonial law of Moses that was Sabbatarians say was nailed to the cross? (Matthew 22:36-40)
Why did Jesus say Moses gave the 10 commandment law: "Thou shalt not kill" in Jn 7:19?
If the Sabbath cannot change, because God cannot change (Mal 3:6) then what about all the other feast days and laws that changed? Heb 7:12. And why did Jesus give a "a new commandment" in John 13:34?
If the ten commandments are going to be in heaven, what is the use of "thou shalt not commit adultery", if there is no marriage in heaven? Lk 20:34-35
If the Sabbath was given to all men, why were Gentiles called "strangers". Why were Gentiles outside the gates not required to keep the Sabbath? Ex 20:10.
How could the Sabbath be a sign between God and Israel, if all nations were expected to keep it? Ex 31:17
Why did God send the Jews into Babylonian Captivity for breaking the Sabbath, but never ever criticized any Gentiles for never keeping the Sabbath?
Why did God often criticize the Gentiles via the prophets for moral violations, but never for not keeping the Sabbath?
If the Gentiles were supposed to keep the Sabbath, why are they called "strangers of the Covenant" in Eph 2:12?
If the term, "the law" always means the 10 commandments, then why is Leviticus called "The Law" in Mt 22:35ff, Numbers called "The Law" in Mt 12:5, Deuteronomy called "The Law" in Mt 22:35f, Psalms called "The Law" in Jn 10:34,45, Rom 3:10-12; 3:13-14,19, the Prophets called "The Law" in 1 Cor 14:21 and the Ten commandments are called "The Law" that is abolished in Rom 7:4-7?
If the term "commandments" always means the 10 commandments, then why are the laws that are not part of the ten commandments but called commandments in Mt 19:16-19 not also included?
If the term "commandments" always means the 10 commandments, then what did Paul call the injunction for prophet's wives to keep silent in the assemblies, a "commandment of the Lord" in 1 Cor 14:37?
If the term "keep my commandments" always means the 10 commandments, then why is this a new commandment? Jn 15:10-12 + Jn 13:34.
If only the ten commandments are going to endure until heaven and earth pass away, why did Jesus say the law AND THE PROPHETS? Mt 5:17-18
When Jesus was asked, "Teacher, which is the great commandment in the Law?" why did Jesus NOT QUOTE from the 10 commandments, but from the abolished ceremonial law of Moses? Matthew 22:36-40
If the 10 commandments are the highest and most complete expression of God's will, then why did it lack the two most important commandments? Matthew 22:36-40 where is the prohibition against drunkeness, homosexuality and fornication?
If the 10 commandments are the highest and most complete expression of God's will, then why did Jesus give a new commandment to "love one another, even as I have loved you" John 13:34. Where were the Jews told to love their neighbor as Yahweh loved them?
If Christians worshipping on Sunday is equal to Sun Worship, then is Adventists worshipping on Saturday equal to Saturn worship?
If Sabbatarians will boldly quote "scholars" who are really Bible trashers and skeptics who claim "the origin of Sunday worship is entirely pagan", like Arthur Weigall in his ridiculous little book, "the paganism in our Christianity", will these same Sabbatarians turn a few pages later where these same authors say the origin of the Sabbath is also pagan? "I have, already mentioned that Sunday, too, was a pagan holy-day; and in this chapter I propose to discuss the origin of this custom of keeping one day in the week as a Sabbath, or "day of rest,' and' to show that the practice was forcefully opposed by Jesus Christ. The origin of the seven-day week which was used by the Jews and certain other peoples, but not till, later by the Greeks or Romans, is to be sought in some primitive worship of the moon (The Paganism in Our Christianity, Arthur Weigall, 1928, p209,210-211)
If the Sabbath is a moral law, why did Jesus say that David, the priests, a man with his donkey could all break the Sabbath without sin? Mt 12:1-14; Mk 2:23f, Lk 13:10-17; 14:1-6 Jn 5:8-18; 7:19-24; 9:14-16.
If the Sabbath is a moral law, why did God grow tired of the Jews keeping it and told them to stop keeping the Sabbath? Isa 1:13-14 Did God ever grow weary of anyone not committing adultery or murder, and tell them to be immoral and kill?
If the Sabbath is a moral law, how could Jesus break it without sinning? Jn 5:18
If one of the distinctions between the ten commandments was proven by the fact they were written by the finger of God, why did Moses copy them out twice with his own hand? How can there be any distinction between the 10 commandments in the ark and the book of the law beside the ark, if the book contained two copies of exactly what was in the ark?
Why are the terms "ceremonial law" and "moral law" never found in the Bible. Why is the word ceremonial or any of its roots never found in the same verse as the word LAW and why is the word moral or any of its roots never found in the same verse as the word LAW?
If there is a distinction between moral and ceremonial laws, why do "God's laws" and "the law of God" contain ceremonial laws. Why do "Moses law" and the "law of Moses" contain moral laws?
If there is a distinction between moral and ceremonial laws, why does the "law of God" command animal sacrifices Lk 2:23-24 and the "law of the Lord" contains burnt offerings 2 Chron 31:3; 1 Chron 16:40?
If there is a distinction between moral and ceremonial laws, then why is the book of the law filled with moral laws not contained in the 10 commandments?
If there is a distinction between the Law of the Lord and the Law of Moses, why in 2 Chron 35:26 are "the acts of Josiah and his deeds of devotion as written in the law of the Lord"?
If there is a distinction between moral and ceremonial laws, then why does the Law of God include new moons, solemn feast days: Ps 81:3-4?
If there is a distinction between the Law of the Lord and the Law of Moses, why did the law tell Israel to dwell in tents: Neh 8:14?
If Jesus came to fulfill the law and the prophets, then didn't Mt 5:17 say that only then would they be abolished before heaven and earth pass away? If the law and the prophets are still in force, doesn't that prove Jesus didn't fulfill the law completely?
When you ask me, "if the 10 commandments are abolished, does that mean we can steal", can I ask you, "when you travel from Canada to the USA, does that mean you can steal? Is it possible that two completely different "codes of law" (law of Moses vs. law of Christ) have the same laws just like Canada and the USA?
If the Jewish law against eating pork was abolished by Christ, why do Sabbatarians continue to enforce what they call, "the ceremonial law of Moses": Mk 7:18-19; 1 Tim 4:1-4; Rom 14:2; Acts 10:9-16
If the Jewish law of Tithing is forbidden in 2 Cor 9, why do Sabbatarians practice from "ceremonial law of Moses"?
If the Jewish Sabbath was abolished in Col 2:14-16, yet Sabbatarians keep the Sabbath, which itself is the only ceremonial law of the 10 commandments?
Why do you practice Tithing which is Prohibited: 2 Cor 9:7 forbid Eating Pork, which is Permitted: Mk 7:18-19 and keep the Sabbath which is Abolished: Col 2:14-16? Aren't all three of these ceremonial laws?
When Sabbatarians attempt to prove there is a distinction between the moral vs. ceremonial laws, the law of God vs. the Law of Moses, the 10 commandments vs. and the book of the law, and they shown countless bible passages that destroy any distinction Sabbatarians might dream up, will they at least be honest and admit they need to find some definitive way to create this false distinction that does not exist in the Bible and will try again tomorrow?
Why do you refuse to accept that Col 2:16 contains the Old Testament pattern of referring to the Jewish holy says in a yearly, monthly, weekly sequence as in 1 Chronicles 23:31, 2 Chronicles 31:3, 2 Chronicles 8:13, 2 Chronicles 2:4, Nehemiah 10:33, Ezekiel 45:17, Hosea 2:11, Galatians 4:10?
If the plural "sabbaton" in Col 2:16 cannot refer to weekly Sabbath day, then why does plural "sabbaton" refer to the weekly Sabbath day in Matthew 28:1, Luke 4:16, Acts 16:13, Exodus 20:8 (in Septuagint) Leviticus 23:37-38 (in Septuagint)?
If in Col 2:16, the lack of the definite article before the word "Sabbath" in the Greek proves it cannot refer to the weekly Sabbath, then why does the weekly Sabbath lack the definite article in Matthew 28:1, John 5:9, 10, 16?
If Isa 66:23 proves the Sabbath will be in heaven, will the new moon festival also be there? "from new moon to new moon And from sabbath to sabbath".
If Hebrews 4 teaches we are to keep the weekly Sabbath, then why does the text say we are to enter a rest that none of the Jews at the time of Joshua in the promised land ever experienced in v 8?
If the Sabbath will endure forever because it is called "eternal" then won't all the Jewish feasts and circumcision also endure because it is also called eternal in Gen 17:10-14 (same Hebrew word used)
If the Sabbath will endure forever because it is called "holy" then won't all the Jewish feasts also endure forever because they are also called holy?
If the Sabbath will endure forever because God hallowed it, then won't Solomon's temple Ps 65:4; 1 Ki 9:3 and the vessels in the tabernacle Ex 40:9; Num 31:6; 1 Ki 8:4 also endure forever because God hallowed them too?
If the Sabbath will endure forever because it was an eternal sign between God and his people, then shouldn't we also still practice circumcision Gen 17:11 and Passover Ex 12:13 because it too is called an eternal sign between God and his people?
If it is only through the Sabbath that we can know that it is God who sanctifies us Ex 31:13, then what ever happened to faith in Christ sanctifying us? Any if we should therefore keep the Sabbath, then we must also build the tabernacle, for the Bible says through it we may know it is God who sanctifies us Ezel 37:28?
If the fact that the Sabbath is mentioned in the New Testament after Pentecost proves it is still in force, then does the mention of The Day of Pentecost Acts 2:1, The days of unleavened bread Acts 12:3; 20:6, Days of Purification: Acts 21:26, Animal Sacrifices: Acts 21:26, Circumcision: Acts 16:3, Temple worship: Acts 24:12 prove we must keep these too because they are also mentioned and must therefore also still be in force like the Sabbath?
If Seventh-day Adventists want to deny that their official position is that worshipping on Sunday is the Mark of the Beast, do they realize that the "inspired" Ellen G. White, Uriah Smith, the Advent review and Leo Schreven (who conducts "Revelation seminars" today) all call it the mark of the beast?
Christians can find 21 reasons why the first day of the week is significant to their faith as Christians in the New Testament. Can Sabbatarians find even one reason in the New Testament why the Sabbath has any meaning distinct to Christians?
Did you know that the Jewish Sabbath was significant to the Jews because it was a memoral of this present physical creation and their deliverance from the bondage of Egypt and that the first day of the week is a memorial of our new creation in Christ (2 Cor 5:7) and our deliverance from the bondage of sin. (Gal 4:4-5; Eph 1:7)
Did you know that regardless of whether the Sadducee's or Pharisee's method of calculating Pentecost was used the year Christ died, both would calculate Pentecost in Acts 2:1 as the first day of the week. Did you also know that the official position of the Seventh-day Adventist church was that Pentecost in Acts 2:1 fell on a Sunday that year?
Do you realize that the phrase, "that no collections be made when I come" in 1 Cor 16:2 proves the Christians were forbidden from saving up their offerings each week at home and demanded they put it into a common treasury every Sunday?
Did you know that 1 Cor 16:2 actually says, "EVERY 1st day" because the same Greek phrase is also found in Acts 13:14 "appointed elders in EVERY church". Did you know that you must give every 1st day of the week in to the church's common treasury?
If Jesus died on Wednesday and rose on the Sabbath rather than a Friday - Sunday duration because you demand a full 72 hours in the grave, then why did Jesus count the Friday - Sunday duration as three days in Lk 13:32?
If Jesus died on Wednesday and rose on the Sabbath rather than a Friday - Sunday duration because you demand a full 72 hours in the grave, why is exactly a 72 hour period called 4 days by Peter in Acts 10:3+9+23+24+30?
If the fact that the 10 commandments were written in stone, that proves they will never be abolished, then where was Adam's stone copy of the 10 commandments? Why did God not give Adam a stone copy once for all time? Why is it that Moses was first person in history to not only see the 10 commandments, but the first person to hold the stone tablets upon which the 10 commandments were written? Why do Seventh-day Adventists argue that the ten commandment law is no longer written in stone, but in the flesh of the human heart in 2 Corinthians 3:3? (Of course 2 Cor 3:3 says the 10 commandments were abolished and the new Covenant, the law of Christ is written on human hearts)
If only the 10 commandments we can "live", then why does Ezek 20:11 say this of the "ceremonial law", "I gave them My statutes and informed them of My ordinances, by which, if a man observes them, he will live." (Ezek 20:11)?
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #92 Gepost op: februari 25, 2013, 05:47:03 pm »
Hallo b1007,

Dank voor je uitgebreidde "vragenlijst". Nu, gezien de koptitel "Amazing Facts", van je 'vragenlijst dacht ik even dat het ging om de website van Pastor  Doug Batchelor, via deze link te bereiken: http://www.amazingfacts.org/ . Gelukkig is en was dat niet zo.

De pagina die je mij dus hebt doorgestuurd onder de titel "Amazing facts" is dus een valse. Er wordt gebruik gemaakt van een Christelijke site, inderdaad van "een Adventist" en wordt daarvan de titel gebruikt, als zou het om een Adventistische gedachte gaan.

Maar goed, jouw bron is niet de enige, en zal ook niet de laatste zijn die sommige Kerken zal gebruiken om een vals beeld te schetsen.

Zo las ik de vraag in jouw weergave ; Waarom er in Genesis niet over de Sabbat wordt gesproken. Nu, b1007, dat was niet nodig, omdat Adam en Eva in harmonie met de wil (wet) van God leefden, tot aan hun val. Immers ook de egelen in de hemel en de hemelbewoners, waren zich van geen wet bewust, omdat er geen reden was, om die wet te overtreden. Snap je?
Bovendien overtraden ze niet het 4e gebod, maar feitelijk het EERSTE. En DAARDOOR overtraden zij daarmee alle andere geboden ook en werden zij zich bewust van hun 'naaktheid', hé, hé zijn we er ?
Het 'Paradijs' was immers VOLMAAKT geschapen! God is géén boeman, maar geeft de mens mogelijkheden zelf te kunnen kiezen en te groeïen in het Geloof.
Geloof is NIET abstract leven, maar juist géén dode levende te zijn.

Blijkbaar is jouw "profeet" een beetje van zijn water!

quote:

Vraag: heb jij al eens een flinke boete gehad,, omdat je keurig voor het rode verkeerslicht heb staan wachten? Of was je je pas van die wetsoverteding bewust, NADAT je door het rode licht was gereden!


Edoch, al die vragen die je op jouw versie van "Amazing Facts" stelt, kun je regelrecht stellen aan Pastor Doug Batchelor. In welke taal je ook maar wil, je kunt in een link aangeven in welke spraak je de informatie wil lezen of een vraag wilt stellen! Misschien kun je dan tegelijkertijd uitleggen waarom jouw bron de naam "Amazing facts" toepast en de naam noemen, om wie het gaat!

Ik wens je veel wijsheid en studie onder leiding van de Heilige Geest toe!
Ik vraag me trouwens af, waarom een zo "betrouwbare" 'engelse' bron zoveel vragen heeft en vervolgens openlijk LIEGT over bepaalde Bijbelse begrippen, als volgens jouw dààr de Rabbi/Profeet van 2013 woont en heerst!
Lees eens wat 1 Petrus 1:14-16 daar nu over zegt!

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 06:23:54 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #93 Gepost op: februari 25, 2013, 07:29:40 pm »
Beste Nico,

Die vragenlijst is van een anti- SDA-website. Ze noemen het "amazing facts" omdat ze de ZDA kerk niet serieus nemen, snap je? het is sarcasme.

Neem de vragenlijst maar eens eventjes goed door en vraag jezelf dan af of je de sabbat nog moet houden.
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #94 Gepost op: februari 25, 2013, 08:35:24 pm »
Hallo b1007,

Zie je vriend, dat ik gelijk heb.
Ik heb inmiddels meerdere fouten ontdekt in die lijst van jouw "Amazing facts"

Hier één voorbeeld:

Vraag uit jouw aangevoerde lijst:

quote:

1.Why is the weekly Sabbath commandment never quoted in the New Testament?

O nee?
Citaat
a. Hoe dikwijls sprak Paulus vanuit de Schrift tot de Joden en de Grieken?
Handelingen 18:4: " En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.

b. Hoe vertelt de Bijbel ons dat het samenkomen op sabbat om gezamelijk God te aanbidden, een gewoonte was van Paulus?
Handelingen 17:2: "En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften."

c.16. Op welke dag had men een gebedsbijeenkomst?
Handelingen 16:13: "En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en nedergezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.Maar b1007 dit zegt Jezus over de afbreuk aan die bijzondere, wekelijkse Sabbat:

quote:

Waaruit zouden mensen komen die verkeerde dingen spreken?
Handelingen 20:30: "en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken."

en

Wanneer zou dit gebeuren?

quote:

Handelingen 20:29: "Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien."
NOOT: Ook Petrus voorspelde de komst van valse leraren in de kerk die "verderfelijke ketterijen" zouden binnenbrengen in de gemeente. (2 Petrus 2:1)

Als je meer aanwijzingen over de Sabbat van het 'e gebod wil hebben, dan zal ik je ze tonen!

En zo zie ik nog veel meer 'domme' fouten in die lijst staan!
Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 08:36:32 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #95 Gepost op: februari 25, 2013, 08:45:46 pm »
Beste Nico,

De enige reden dat Paulus op de sabbat preekte was om de Joden te overtuigen van het evangelie.
Sola scriptura!

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #96 Gepost op: februari 25, 2013, 09:03:46 pm »
Kijk, de eerste christenen hielden  ook al zondag heilig:

90AD DIDACHE: "Christian Assembly on the Lord's Day: 1. But every Lord's day do ye gather yourselves together, and break bread, and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. 2. But let no one that is at variance with his fellow come together with you, until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. 3. For this is that which was spoken by the Lord: In every place and time offer to me a pure sacrifice; for I am a great King, saith the Lord, and my name is wonderful among the nations." (Didache: The Teaching of the Twelve Apostles, Chapter XIV)
100 AD BARNABAS "We keep the eighth day [Sunday] with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead" (The Epistle of Barnabas, 100 AD 15:6-8).
100 AD BARNABAS: Moreover God says to the Jews, 'Your new moons and Sabbaths 1 cannot endure.' You see how he says, 'The present Sabbaths are not acceptable to me, but the Sabbath which I have made in which, when I have rested [heaven: Heb 4] from all things, I will make the beginning of the eighth day which is the beginning of another world.' Wherefore we Christians keep the eighth day for joy, on which also Jesus arose from the dead and when he appeared ascended into heaven. (15:8f, The Epistle of Barnabas, 100 AD, Ante-Nicene Fathers , vol. 1, pg. 147)
110AD Pliny: they were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they sang in alternate verses a hymn to Christ, as to a god, and bound themselves by a solemn oath not to (do) any wicked deeds, never to commit any fraud, theft, or adultery, never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it up; after which it was their custom to separate, and then reassemble to partake of good food—but food of an ordinary and innocent kind. (About three years after the death of Ignatius in 250, an important official communication was sent from one Pliny to Trajan the Roman emperor. Pliny, the Roman governor of Bithynia, wrote of the Christians who had been congregating there probably from at least A.D. 62 onwards. In this remarkable it is explicitly stated that these early Christians observed the substance of most of the Ten Commandments, and it is implied that they observed all ten as far as they were able to do so. As far as they were able, for as most of the early Christians were of slave stock or from other lower classes'-, and those who had heathen masters or employers—the vast majority—would be forced to work on their day of rest, which was unfortunately an official working day throughout the empires' until Constantine's "Sabbath" Edict in 321 A.D. gave them some measure of public protection. Hence one reads that after meeting "on a certain fixed day before it was light", the first century Bithynian Christians had "to separate"—many of them having to labour for their masters and/or employers from dawn to dusk—"and then reassemble to partake of . . . food". The "certain fixed day" [stato die"'] on which the Christians met, is regarded by Seventh-day Adventists as Saturday'-. Certainly the expression would seem to indicate a regular day of meeting, probably each week. But Sunday is far more likely to have been the "certain fixed day" than Saturday. For if Pliny had been referring to the old Saturday Sabbath, as a Roman he would doubtless have referred to the "later" meeting first and only then to the morning meeting on the day al ter the "certain fixed day", seeing that the old Saturday Sabbath was demarcated from the evening of one day to the evening of the following day. But Pliny makes no such reference. Instead, he mentions that the pre-dawn meeting took place first—and only afterwards the later meeting; and that both meetings took place on the same "certain fixed day". This rather points to the Roman (and—more importantly!—New Testament) midnight to midnight demarcation of modern Sunday-keepers than to the evening to evening demarcation of the Jews and the Seventh-day Adventists. (The covenantial Sabbath, Francis Nigel Lee, Pg 242)
150AD EPISTLE OF THE APOSTLES.- I [Christ] have come into being on the eighth day which is the day of the Lord. (18)
150AD JUSTIN: "He then speaks of those Gentiles, namely us, who in every place offer sacrifices to Him, i.e., the bread of the Eucharist, and also the cup of the Eucharist, affirming both that we glorify His name, and that you profane [it]. The command of circumcision, again, bidding [them] always circumcise the children on the eighth day, was a type of the true circumcision, by which we are circumcised from deceit and iniquity through Him who rose from the dead on the first day after the Sabbath, [namely through] our Lord Jesus Christ. For the first day after the Sabbath, remaining the first of all the days, is called, however, the eighth, according to the number of all the days of the cycle, and [yet] remains the first.". (Justin, Dialogue 41:4)
150AD JUSTIN: ...those who have persecuted and do persecute Christ, if they do not repent, shall not inherit anything on the holy mountain. But the Gentiles, who have believed on Him, and have repented of the sins which they have committed, they shall receive the inheritance along with the patriarchs and the prophets, and the just men who are descended from Jacob, even although they neither keep the Sabbath, nor are circumcised, nor observe the feasts. Assuredly they shall receive the holy inheritance of God. (Dialogue With Trypho the Jew, 150-165 AD, Ante-Nicene Fathers , vol. 1, page 207)
150AD JUSTIN: But if we do not admit this, we shall be liable to fall into foolish opinion, as if it were not the same God who existed in the times of Enoch and all the rest, who neither were circumcised after the flesh, nor observed Sabbaths, nor any other rites, seeing that Moses enjoined such observances... For if there was no need of circumcision before Abraham, or of the observance of Sabbaths, of feasts and sacrifices, before Moses; no more need is there of them now, after that, according to the will of God, Jesus Christ the Son of God has been born without sin, of a virgin sprung from the stock of Abraham. (Dialogue With Trypho the Jew, 150-165 AD, Ante-Nicene Fathers , vol. 1, page 206)
150AD JUSTIN: "And on the day called Sunday, all who live in cities or in the country gather together to one place, and the memoirs of the apostles or the writings of the prophets are read, as long as time permits; then, when the reader has ceased, the president verbally instructs, and exhorts to the imitation of these good things. Then we all rise together and pray, and, as we before said, when our prayer is ended, bread and wine and water are brought, and the president in like manner offers prayers and thanksgivings, according to his ability, and the people assent, saying Amen; and there is a distribution to each, and a participation of that over which thanks have been given, and to those who are absent a portion is sent by the deacons. And they who are well to do, and willing, give what each thinks fit; and what is collected is deposited with the president, who succours the orphans and widows and those who, through sickness or any other cause, are in want, and those who are in bonds and the strangers sojourning among us, and in a word takes care of all who are in need. But Sunday is the day on which we all hold our common assembly, because it is the first day on which God, having wrought a change in the darkness and matter, made the world; and Jesus Christ our Saviour on the same day rose from the dead. For He was crucified on the day before that of Saturn (Saturday); and on the day after that of Saturn, which is the day of the Sun, having appeared to His apostles and disciples, He taught them these things, which we have submitted to you also for your consideration." (First apology of Justin, Weekly Worship of the Christians, Ch 68)
150AD JUSTIN: Moreover, all those righteous men already mentioned [after mentioning Adam. Abel, Enoch, Lot, Noah, Melchizedek, and Abraham], though they kept no Sabbaths, were pleasing to God; and after them Abraham with all his descendants until Moses... And you [fleshly Jews] were commanded to keep Sabbaths, that you might retain the memorial of God. For His word makes this announcement, saying, "That you may know that I am God who redeemed you." (Dialogue With Trypho the Jew, 150-165 AD, Ante-Nicene Fathers , vol. 1, page 204)
150AD JUSTIN: There is no other thing for which you blame us, my friends, is there than this? That we do not live according to the Law, nor, are we circumcised in the flesh as your forefathers, nor do we observe the Sabbath as you do. (Dialogue with Trypho 10:1. In verse 3 the Jew Trypho acknowledges that Christians 'do not keep the Sabbath.')
150AD JUSTIN: We are always together with one another. And for all the things with which we are supplied we bless the Maker of all through his Son Jesus Christ and through his Holy Spirit. And on the day called Sunday there is a gathering together in the same place of all who live in a city or a rural district. (There follows an account of a Christian worship service, which is quoted in VII.2.) We all make our assembly in common on the day of the Sun, since it is the first day, on which God changed the darkness and matter and made the world, and Jesus Christ our Savior arose from the dead on the same day. For they crucified him on the day before Saturn's day, and on the day after (which is the day of the Sun the appeared to his apostles and taught his disciples these things. (Apology, 1, 67:1-3, 7; First Apology, 145 AD, Ante-Nicene Fathers , Vol. 1, pg. 186)
155 AD Justin Martyr "[W]e too would observe the fleshly circumcision, and the Sabbaths, and in short all the feasts, if we did not know for what reason they were enjoined [on] you--namely, on account of your transgressions and the hardness of your heart. . . . [H]ow is it, Trypho, that we would not observe those rites which do not harm us--I speak of fleshly circumcision and Sabbaths and feasts? . . . God enjoined you [Jews] to keep the Sabbath, and impose on you other precepts for a sign, as I have already said, on account of your unrighteousness and that of your fathers" (Dialogue with Trypho the Jew 18, 21).
180AD ACTS OF PETER.- Paul had often contended with the Jewish teachers and had confuted them, saying 'it is Christ on whom your fathers laid hands. He abolished their Sabbath and fasts and festivals and circumcision.' (1: I)-2
180AD GOSPEL OF PETER: Early in the morning when (he Sabbath dawned, a multitude from Jerusalem and the surrounding country came to see the scaled sepulchre. In the night in which the Lord's day dawned, while the soldiers in pairs for each watch were keeping guard, a great voice came from heaven. [There follows an account of the resurrection. Early in the morning of the Lord's day Mary Magdalene, a disciple of the Lord .... came to the sepulchre. (9:34f.; 12:50f.)
190AD CLEMENT OF ALEXANDRIA: (in commenting on each of the Ten Commandments and their Christian meaning:) The seventh day is proclaimed a day of rest, preparing by abstention from evil for the Primal day, our true rest. (Ibid. VII. xvi. 138.1)
190AD CLEMENT OF ALEXANDRIA: He does the commandment according to the Gospel and keeps the Lord's day, whenever he puts away an evil mind . . . glorifying the Lord's resurrection in himself. (Ibid. Vii.xii.76.4)
190AD CLEMENT OF ALEXANDRIA: Plato prophetically speaks of the Lord's day in the tenth book of the Republic, in these words: 'And when seven days have passed to each of them in the meadow, on the eighth they must go on." (Miscellanies V.xiv.106.2)
200AD BARDESANES: Wherever we are, we are all called after the one name of Christ Christians. On one day, the first of the week, we assemble ourselves together (On Fate)
200AD TERTULLIAN: "We solemnize the day after Saturday in contradistinction to those who call this day their Sabbath" (Tertullian's Apology, Ch 16)
200AD TERTULLIAN: It follows, accordingly, that, in so far as the abolition of carnal circumcision and of the old law is demonstrated as having been consummated at its specific times, so also the observance of the Sabbath is demonstrated to have been temporary. (An Answer to the Jews 4:1, Ante-Nicene Fathers Vol. 3, page 155)
200AD TERTULLIAN: Let him who contends that the Sabbath is still to be observed a balm of salvation, and circumcision on the eighth day because of threat of death, teach us that in earliest times righteous men kept Sabbath or practiced circumcision, and so were made friends of God. .. ...Therefore, since God originated Adam uncircumcised, and inobservant of the Sabbath, consequently his offspring also, Abel, offering Him sacrifices, uncircumcised and inobservant of the Sabbath, was by Him commended... Noah also, uncircumcised - yes, and inobservant of the Sabbath - God freed from the deluge. For Enoch, too, most righteous man, uncircumcised and inobservant of the Sabbath, He translated from this world... Melchizedek also, "the priest of most high God," uncircumcised and inobservant of the Sabbath, was chosen to the priesthood of God. (An Answer to the Jews 2:10; 4:1, Ante-Nicene Fathers Vol. 3, page 153)
200AD TERTULLIAN: Others . . . suppose that the sun is the god of the Christians, because it is well-known that we regard Sunday as a day of joy. (To the Nations 1: 133)
200AD TERTULLIAN: To us Sabbaths are foreign. (On Idolatry, 14:6)4
220AD ORIGEN "On Sunday none of the actions of the world should be done. If then, you abstain from all the works of this world and keep yourselves free for spiritual things, go to church, listen to the readings and divine homilies, meditate on heavenly things. (Homil. 23 in Numeros 4, PG 12:749)
220 AD Origen "Hence it is not possible that the [day of] rest after the Sabbath should have come into existence from the seventh [day] of our God. On the contrary, it is our Savior who, after the pattern of his own rest, caused us to be made in the likeness of his death, and hence also of his resurrection" (Commentary on John 2:28).
225 AD The Didascalia "The apostles further appointed: On the first day of the week let there be service, and the reading of the Holy Scriptures, and the oblation, because on the first day of the week our Lord rose from the place of the dead, and on the first day of the week he arose upon the world, and on the first day of the week he ascended up to heaven, and on the first day of the week he will appear at last with the angels of heaven" (Didascalia 2).
250AD CYPRIAN: The eight day, that is, the first day after the Sabbath, and the Lord's Day." (Epistle 58, Sec 4)
250 AD IGNATIUS: "If, therefore, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death-whom some deny, by which mystery we have obtained faith, and therefore endure, that we may be found the disciples of Jesus Christ, our only Master-how shall we be able to live apart from Him, whose disciples the prophets themselves in the Spirit did wait for Him as their Teacher? And therefore He whom they rightly waited for, being come, raised them from the dead. If, then, those who were conversant with the ancient Scriptures came to newness of hope, expecting the coming of Christ, as the Lord teaches us when He says, "If ye had believed Moses, ye would have believed Me, for he wrote of Me; " and again, "Your father Abraham rejoiced to see My day, and he saw it, and was glad; for before Abraham was, I am; " how shall we be able to live without Him? The prophets were His servants, and foresaw Him by the Spirit, and waited for Him as their Teacher, and expected Him as their Lord and Saviour, saying, "He will come and save us." Let us therefore no longer keep the Sabbath after the Jewish manner, and rejoice in days of idleness; for "he that does not work, let him not eat." For say the [holy] oracles, "In the sweat of thy face shalt thou eat thy bread." But let every one of you keep the Sabbath after a spiritual manner, rejoicing in meditation on the law, not in relaxation of the body, admiring the workmanship of God, and not eating things prepared the day before, nor using lukewarm drinks, and walking within a prescribed space, nor finding delight in dancing and plaudits which have no sense in them. And after the observance of the Sabbath, let every friend of Christ keep the Lord's Day as a festival, the resurrection-day, the queen and chief of all the days [of the week]. Looking forward to this, the prophet declared, "To the end, for the eighth day," on which our life both sprang up again, and the victory over death was obtained in Christ, whom the children of perdition, the enemies of the Saviour, deny, "whose god is their belly, who mind earthly things," who are "lovers of pleasure, and not lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof." These make merchandise of Christ, corrupting His word, and giving up Jesus to sale: they are corrupters of women, and covetous of other men's possessions, swallowing up wealth insatiably; from whom may ye be delivered by the mercy of God through our Lord Jesus Christ! (Epistle of Ignatius to the Magnesians, Chapter IX)
250AD IGNATIUS: "On the day of the preparation, then, at the third hour, He received the sentence from Pilate, the Father permitting that to happen; at the sixth hour He was crucified; at the ninth hour He gave up the ghost; and before sunset He was buried. During the Sabbath He continued under the earth in the tomb in which Joseph of Arimathaea had laid Him. At the dawning of the Lord's day He arose from the dead, according to what was spoken by Himself, "As Jonah was three days and three nights in the whale's belly, so shall the Son of man also be three days and three nights in the heart of the earth." The day of the preparation, then, comprises the passion; the Sabbath embraces the burial; the Lord's Day contains the resurrection." (The Epistle of Ignatius to the Trallians, chapter 9)
250AD IGNATIUS: If any one fasts on the Lord's Day or on the Sabbath, except on the paschal Sabbath only, he is a murderer of Christ. (The Epistle of Ignatius to the Philippians, chapter 8)
250AD IGNATIUS: "This [custom], of not bending the knee upon Sunday, is a symbol of the resurrection, through which we have been set free, by the grace of Christ, from sins, and from death, which has been put to death under Him. Now this custom took its rise from apostolic times, as the blessed Irenaeus, the martyr and bishop of Lyons, declares in his treatise On Easter, in which he makes mention of Pentecost also; upon which [feast] we do not bend the knee, because it is of equal significance with the Lord's day, for the reason already alleged concerning it." (Ignatius, Fragments)
300 AD Victorinus "The sixth day [Friday] is called parasceve, that is to say, the preparation of the kingdom. . . . On this day also, on account of the passion of the Lord Jesus Christ, we make either a station to God or a fast. On the seventh day he rested from all his works, and blessed it, and sanctified it. On the former day we are accustomed to fast rigorously, that on the Lord's day we may go forth to our bread with giving of thanks. And let the parasceve become a rigorous fast, lest we should appear to observe any Sabbath with the Jews . . . which Sabbath he [Christ] in his body abolished" (The Creation of the World).
300AD EUSEBIUS: "They did not, therefore, regard circumcision, nor observe the Sabbath neither do we; ... because such things as these do not belong to Christians" (Ecc. Hist., Book 1, Ch. 4)
300AD EUSEBIUS: [The Ebionites] were accustomed to observe the Sabbath and other Jewish customs but on the Lord's days to celebrate the same practices as we in remembrance of the resurrection of the Savior. (Church History Ill.xxvii.5)
300 AD Eusebius of Caesarea "They [the pre- Mosaic saints of the Old Testament] did not care about circumcision of the body, neither do we [Christians]. They did not care about observing Sabbaths, nor do we. They did not avoid certain kinds of food, neither did they regard the other distinctions which Moses first delivered to their posterity to be observed as symbols; nor do Christians of the present day do such things" (Church History 1:4:8).
300 AD Eusebius of Caesarea "The day of his [Christ's] light . . . was the day of his resurrection from the dead, which they say, as being the one and only truly holy day and the Lord's day, is better than any number of days as we ordinarily understand them, and better than the days set apart by the Mosaic Law for feasts, new moons, and Sabbaths, which the Apostle [Paul] teaches are the shadow of days and not days in reality" (Proof of the Gospel 4:16:186).
345 AD Athanasius "The Sabbath was the end of the first creation, the Lord's day was the beginning of the second, in which he renewed and restored the old in the same way as he prescribed that they should formerly observe the Sabbath as a memorial of the end of the first things, so we honor the Lord's day as being the memorial of the new creation" (On Sabbath and Circumcision 3).
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS: Be not careless of yourselves, neither deprive your Saviour of His own members, neither divide His body nor disperse His members, neither prefer the occasions of this life to the word of God; but assemble yourselves together every day, morning and evening, singing psalms and praying in the Lord's house: in the morning saying the sixty-second Psalm, and in the evening the hundred and fortieth, but principally on the Sabbath-day. And on the day of our Lord's resurrection, which is the Lord's day, meet more diligently, sending praise to God that made the universe by Jesus, and sent Him to us, and condescended to let Him suffer, and raised Him from the dead. Otherwise what apology will he make to God who does not assemble on that day to hear the saving word concerning the resurrection, on which we pray thrice standing in memory of Him who arose in three days, in which is performed the reading of the prophets, the preaching of the Gospel, the oblation of the sacrifice, the gift of the holy food? (Constitutions of the Holy Apostles, book 2)
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS: For if the Gentiles every day, when they arise from sleep, run to their idols to worship them, and before all their work and all their labors do first of all pray to them, and in their feasts and in their solemnities do not keep away, but attend upon them; and not only those upon the place, but those living far distant do the same; and in their public shows all come together, as into a synagogue: in the same manner those which are vainly called Jews, when they have worked six days, on the seventh day rest, and come together in their synagogue, never leaving or neglecting either rest from labor or assembling together... If, therefore, those who are not saved frequently assemble together for such purposes as do not profit them, what apology wilt thou make to the Lord God who forsakes his Church, not imitating so much as the heathen, but by such, thy absence grows slothful, or turns apostate. or acts wickedness? To whom the Lord says to Jeremiah, "Ye have not kept My ordinances; nay, you have not walked according to the ordinance of the heathen and you have in a manner exceeded them... How, therefore, will any one make his apology who has despised or absented himself from the church of God? (Constitutions of the Holy Apostles, book 2)
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS: Do you therefore fast, and ask your petitions of God. We enjoin you to fast every fourth day of the week, and every day of the preparation, and the surplusage of your fast bestow upon the needy; every Sabbath-day excepting one, and every Lord's day, hold your solemn assemblies, and rejoice: for he will be guilty of sin who fasts on the Lord's day, being the day of the resurrection, or during the time of Pentecost, or, in general, who is sad on a festival day to the Lord For on them we ought to rejoice, and not to mourn. (Constitutions of the Holy Apostles, book 5)
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS "Which Days of the Week We are to Fast, and Which Not, and for What Reasons: But let not your fasts be with the hypocrites; for they fast on the second and fifth days of the week. But do you either fast the entire five days, or on the fourth day of the week, and on the day of the Preparation, because on the fourth day the condemnation went out against the Lord, Judas then promising to betray Him for money; and you must fast on the day of the Preparation, because on that day the Lord suffered the death of the cross under Pontius Pilate. But keep the Sabbath, and the Lord's day festival; because the former is the memorial of the creation, and the latter of the resurrection. But there is one only Sabbath to be observed by you in the whole year, which is that of our Lord's burial, on which men ought to keep a fast, but not a festival. For inasmuch as the Creator was then under the earth, the sorrow for Him is more forcible than the joy for the creation; for the Creator is more honourable by nature and dignity than His own creatures." (Constitutions of the Holy Apostles, book 7)
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS "How We Ought to Assemble Together, and to Celebrate the Festival Day of Our Saviour's Resurrection. On the day of the resurrection of the Lord, that is, the Lord's day, assemble yourselves together, without fail, giving thanks to God, and praising Him for those mercies God has bestowed upon you through Christ, and has delivered you from ignorance, error, and bondage, that your sacrifice may be unspotted, and acceptable to God, who has said concerning His universal Church: "In every place shall incense and a pure sacrifice be offered unto me; for I am a great King, saith the Lord Almighty, and my name is wonderful among the heathen." (Constitutions of the Holy Apostles, book 7)
350 AD Cyril of Jerusalem "Fall not away either into the sect of the Samaritans or into Judaism, for Jesus Christ has henceforth ransomed you. Stand aloof from all observance of Sabbaths and from calling any indifferent meats common or unclean" (Catechetical Lectures 4:37).
360 AD Council of Laodicea "Christians should not Judaize and should not be idle on the Sabbath, but should work on that day; they should, however, particularly reverence the Lord's day and, if possible, not work on it, because they were Christians" (canon 29).
387 AD John Chrysostom "You have put on Christ, you have become a member of the Lord and been enrolled in the heavenly city, and you still grovel in the Law [of Moses]? How is it possible for you to obtain the kingdom? Listen to Paul's words, that the observance of the Law overthrows the gospel, and learn, if you will, how this comes to pass, and tremble, and shun this pitfall. Why do you keep the Sabbath and fast with the Jews?" (Homilies on Galatians 2:17).
387 AD John Chrysostom "The rite of circumcision was venerable in the Jews' account, forasmuch as the Law itself gave way thereto, and the Sabbath was less esteemed than circumcision. For that circumcision might be performed, the Sabbath was broken; but that the Sabbath might be kept, circumcision was never broken; and mark, I pray, the dispensation of God. This is found to be even more solemn that the Sabbath, as not being omitted at certain times. When then it is done away, much more is the Sabbath" (Homilies on Philippians 10).
412 AD Augustine "Well, now, I should like to be told what there is in these Ten Commandments, except the observance of the Sabbath, which ought not to be kept by a Christian . . . Which of these commandments would anyone say that the Christian ought not to keep? It is possible to contend that it is not the Law which was written on those two tables that the apostle [Paul] describes as 'the letter that kills' [2 Cor. 3:6], but the law of circumcision and the other sacred rites which are now abolished" (The Spirit and the Letter 24).
597 AD Gregory I "It has come to my ears that certain men of perverse spirit have sown among you some things that are wrong and opposed to the holy faith, so as to forbid any work being done on the Sabbath day. What else can I call these [men] but preachers of Antichrist, who when he comes will cause the Sabbath day as well as the Lord's day to be kept free from all work. For because he [the Antichrist] pretends to die and rise again, he wishes the Lord's day to be had in reverence; and because he compels the people to Judaize that he may bring back the outward rite of the Law, and subject the perfidy of the Jews to himself, he wishes the Sabbath to be observed. For this which is said by the prophet, 'You shall bring in no burden through your gates on the Sabbath day' (Jer. 17:24) could be held to as long as it was lawful for the Law to be observed according to the letter. But after that the grace of almighty God, our Lord Jesus Christ, has appeared, the commandments of the Law which were spoken figuratively cannot be kept according to the letter. For if anyone says that this about the Sabbath is to be kept, he must needs say that carnal sacrifices are to be offered. He must say too that the commandment about the circumcision of the body is still to be retained. But let him hear the apostle Paul saying in opposition to him: 'If you be circumcised, Christ will profit you nothing' (Gal. 5:2)" (Letters 13:1).
Sola scriptura!

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #97 Gepost op: februari 26, 2013, 02:56:06 am »
Hallo nicodemus

quote:

nicodemus schreef op 24 februari 2013 om 18:28:Hallo Trajecto,

Met dank voor je reactie! Persoonlijk ben ik er al, vanaf mijn jongste jaren, toen ik in Markelo (Ov) de Zondagsschool nog bezocht er van overtuigd dat de sabbat van het 4e gebod -ook- door getrouwe Christenen onderhouden dient te worden. Immers zowel de Jood als de Griek zijn één in Christus? Ik kon het nooit begrijpen, dat er zowel in de Zondagsschool als in een preek, de Sabbat op de zondag kon worden toegepast. Binnen de kennissenkring van mijn ouders, bevonden zich een aantal Joodse zakenlieden en uit het onderwijs (1959) die ons soms op de Sabbat uitnodigden. Vandaar.. dat ik verheugd was toen ik rond 1980 gewezen werd op een Protestantse kerk die zowel Joden als Christenen in één gemeenschap samen kon brengen Ook begreep ik van sommige Joden, dat binnen die gemeenschap (ZDA dus) door Schriftuurlijke studies, zij tot Christenen waren geworden. Dat kwam vooral omdat destijds sommige studies "als uit het hebreeuws" vertaalt hen onder ogen kwam. Nu, de auteur (s) van die studies waren noch bekend met, noch in staat hebreeuws te lezen of te vertalen.
Vandaar dat ik hoogst verbaasd was dat ik nu een Christelijke kerkgemeenschap gevonden had, die alle aspecten van het NT binnen haar muren samen kon brengen, met daarbij de 'luxe' van Joodse OT ervaringen te kunnen delen.

Ik zeg niet dat het verkeerd is om de Sabbat op de Joodse berekeningswijze te vieren  en ook is het volgens mij wel zo dat de historie van het ontstaan van de zondag als rustdag niet echt berust op een eenduidige Bijbelse reden. Als kind denk je ook wel dat als het over de sabbat gaat dat het over de zondag gaat totdat je ontdekt dat de Joden toch op een ander moment dat vieren.

Maar dat ik het nu toch niet als niet echt opportuun zie om sabbat te vieren op de Joodse tijd doe ik dus in mijn posts uit de doeken.

quote:

Dat dus Christenen zouden besluiten op de Sabbat van het 4e gebod  hun relatie met Jezus te bevestigen, zou dus hen niet alleen meer zegenen, maar ook Geestelijk op een hoger plan kunnen brengen. Niet op grond van (alleen) OT informatie, maar ook NT situaties die heden ten dage aan ons oog en oor voorbijgaan. 5Joh 3 gaaft aan hoe je "het koningrijk kunt binnengaan en zien"

quote:

Joh.3
5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?
Sabbat onderhouden, in vrijheid, is dus een Geestelijke kwestie, zoals Jezus ons duidt!
Juist deze verzen vind ik niet spreken vanuit een geest die een star sabbatsgebod onderstrepen.
We moeten juist groeien in de geest; en het blindstaren op wanneer naar voorschrift gerust moet worden is dan niet aan de orde, zou ik zeggen. Dat is eerder letterknechterij.  
Van Jezus wordt gezegd:
Luc 4:16 En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen.
"Zijn gewoonte" dus -- zou het dan vreselijk zijn wanneer wij naar onze "gewoonte" op zondag naar de kerk gaan? Zou dat een verachting van God zijn en geen enkele waarde in positieve zin hebben? Is dat niet wat vreemd gedacht?
Bekend is ook het aren lezen op de Sabbat waar men Jezus op aansprak. Was Jezus niet duidelijk erin dat het erom gaat wat men doet in de geest en niet om star geboden letterlijk gaan uitleggen en zich daar dan krampachtig aan te houden?
Of moeten we misschien schriftgeleerden worden die alles precies naar een dode letter nauwkeurig uitvoeren en niet zien wat er eigenlijk aan de hand is?

quote:

Lees nu nog eens Joh 3 en speciaal de door mij aangeduidde verzen. Wellicht begrijp je dan al wat Jezus hier nu precies bedoelt tegenover Nicodemus, lid van het Sanhedrin, die trachtte de "wet" op aards grondgebied op te dringen aan 'het volk'. Dàt is nu juist wat Jezus NIET bedoelt en ook de essentie van de Sabbat van het 4e gebod ook niet kan zijn!

Je zegt dit, maar je doet toch juist het tegenovergestelde?
De wet was het zoals de Joden het gewend waren en Jezus wijst er inderdaad juist op dat deze als een slaaf volvoeren niet de weg is (en dat is in dit geval letterknechterig van het 4e gebod een ijzeren wet maken die exact regelt wat er moet en niet moet op de zevende dag en eventuele andere sabatten). Nee, men moet de bedoeling en de geest erachter gaan begrijpen en dan vervolgens overeenkomstig handelen.

quote:

Dus, ik zal je posting nog eens zeer grondig bestuderen en daarvoor afprinten.
Ik zal je zeker antwoorden! Ik ben zeker benieuwd naar je inzichten. Dat interesseert me zeer! Volgens de 'link' gaat het om deze posting van:

Geplaatst op vrijdag 22 februari 2013 14:34
Ja dat klopt.

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #98 Gepost op: februari 26, 2013, 12:58:33 pm »
Hallo Trajecto,

Dank voor je reactie!

Graag wil ik nog eens terugkomen op ves 11 van johannes 3. Wat zien we daar staan:

quote:

Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?


In feite Trajecto,  ervaar ik datzelfde, steeds en steeds meer!
Wat maakt het nog uit om te zeggen dat er een Geestelijk verschil is tussen aardse dingen en Hemels zaken.

Het is dan ook niet voor niets, dat Jezus dat inzicht nog eens wil verstevigen met de opmerking, dat zij die Christus aan willen nemen, dat niet met een "vleselijke" gedachte moeten doen, maar met een Geestelijk oog moeten leren aanvaarden en er naar handelen.
Waarom gaan miljoenen gelovigen wél op zonda "gewoon naar de gewoonte" naar de kerk. Of waarom blijven nog steeds de RKK Staat navolgen, ondanks dat deze Kerk, sinds haar onstaan (7 zegels en 7 bazuinen) al zelf aantoont dat haat zonde tot aan de hemel reikt. Ziende blind, horende doof!

Ook nu weer blijkt dat bijvoorbeeld Kardinaal Danneels gewoon in Rome is om het conclaaf bij te wonen, terwijl hier in belgië de aanklachten tegen hem, aangaande de vermeende verzwijging over kindermisbruik, staande blijft.
Toch staan duizenden op het St Pietersplein tezwaaien alsof ze 'God' zelf zien.

En dat is wat Jezus in Johannes 3 duidelijk maakt aan Nicodemus! MISBRUIK de wetten van (dat andere Rijk) het Hemels Koninkrijk NIET alsof het JULLIE verdienste is en dat jullie eigengerechtigde theocratie er op na houden.
De wetten en de geboden én het Rijk, waarvan de Hoofdstad -dus ook- het Hemels Jeruzalem is, kun je niet zo maar naar eigen hand zetten.

Want Jezus zegt duidelijk:

Marcus 7:6,7

quote:

6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij;
7 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”

Dus de zondag onderhouden, is dus een serieuze overtreding van niet alleen het eeuwige verbond, maar ook de essentie van trouwe navolging in Christus!
Men kan dan wel allerlei redenen zoeken in de Bijbel, dat de Sabbat van het 4e gebod niet meer nodig is, maar het staat NERGENS!

Maar er staat in de gehele Bijbel niet dat we 351 extra wetjes en geboden (van mensen) nog eens erbij moeten onderhouden. Want dan, inderdaad, wordt de wet een 'juk' of een 'last' en dan kun je gemakkelijk zeggen "de wet is niet te onderhouden" 1-0 voor Satan zou je haast zeggen!
Jezus zélf -notabene- legt het toch steeds weer uit. Het maken van wetten die niet van jouw zijn tot je eigen wetmatigheid is dus een daad van dienfstal en overtreding. Probeer eens andermans naam of bedrijfsnaam danwel logo te gebruiken voor je eigen zaak! Zeker weten dat je een proces aan je broek krijgt.

Is de wet van die 10 regels niet te onderhouden?
Jezus deed het ons voor en Hij zegt in Mattheus 28 dat Hij "al de dagen" met ons wil zijn" (door de Trooster) dus waarmee hebben wij nu problemen?

Jezus is dan nog mild, gedurende de Genade(-tijd) maar 'ons loon' zullen we, hoe dan ook ontvangen. Jezus zegt dan nog dat we bepaalde zaken 'Tevergeefs doen.....' Met andere woorden we bereiken ons doel er niet mee. We halen zogezegd de finish niet! De meeste mensen denken datv jezus een "softie" is een aardige man die ALLES accepteert, maar als we de gehele Bijbel eens goed bestuderen, dan zien we dat niet alleen ons Inburgingsproces tranen en strijd koste, maar ook de overwinning. We moeten zélf overwinnen "in Christus". Nu ja, wat mensen am niet doen om in deze wereld doelen te bereiken ten koste van anderen is dus niet het voorbeeld. Door 'Mijn Geest' zegt Jezus en dat is natuurlijk voldoende. Tenslotte is Hij onze Meester en Koning en staat er niemand van ons boven Zijn Meester (alhoewel Satan er aardig in lijkt te slagen als het met de mensheid zo door gaat) En toch waarschuwt Hij voortdurend de mens (heid) om terug te keren naar de fundamenten van die wet:

Het lam en de zijnen; het oordeel

quote:

1 Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. 2 Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. 3 Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. 4 Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. 5 Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken.
 
6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ 8 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ 9 Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. 11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’
NOOT: Tevergeefs blijven de mensen die dus, willens en wetens, God geboden blijven verachten zoeken naar 'verlossing' van hun (innerlijke) problemen. De wereld, de politiek, de ecenomie, de Kerk (van Rome) zij brengen geen rust in de harten van de mensen, hoe zij ook hun best doen. het is de Satan die hen die onrust geeft, want ook de Satan kan de "vrede, de geest en dus de -eeuwige- rust in de harten van mensen niet geven. Deze Tegenstander eist aanbidding af door geweld en door onrust.

Wat leert nu Openbaringen 14 over de gevolgen van het herstel van alle waarheden van de 10 geboden in ons leven "in Christus" waarin de Jood én de Griek dus hun Koning kunnen vinden:

quote:

12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.

13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’
NOOT: Zie je Trajecto, het staat er gewoon hé? Gaat her hier om Geestelijke Joden die een besneden hart hebben, of -alleen- om de starre Joden die tot op de dag van vandaag het heil, samen met de Babyloniërs, in een Geestelijk Egypte, OT gewoonten in ere houden en voorbij gaan aan Jezus, die NU (notabene) Als Hoogste Priester in het HEMELS Heiligdom (en dus niet in het oude Jeruzalem) bemiddelt en pleit bij de Hemelse heilige Vader. En dan ook niet bij de (door mensen verzonnen) "heilige vader" in het heidense Rome van vandaag!

Wat zegt Openbaring nu duidelijk meer:

quote:

14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ 16 Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst. 17 Er kwam een andere engel uit de hemelse tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. 18 Bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe: ‘Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp.’ 19 Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede. 20 De wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam een grote stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard.
Tot slot:

quote:

De sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja voorzegd: „Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.

Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niet kwaads doet.”
NOOT: En wie nog meer dan de 'joden' alleen, Trajecto

quote:

En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond: „Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis” (Jesaja 56:1,2,6,7).
NOOT: Dus Trajecto NERGENS zegt de Bijbel dus dat alleen de Joden die de wet tot hun eigen nivieau hebben teruggebracht het Hemels Rijk alleen kunnen beerven. Fysieke besniidenis is NIETS. Het gaat om een Geestelijke besnijdenis van het hart; denken en doen in overtuigen.


Uit de tekst blijkt dat deze woorden betrekking hebben op de periode van de christelijke bedeling: „Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn” (vers 8 ).

NOOT: Goed lezen a.u.b.

quote:

De heidenen zouden door de verkondiging van het evangelie „bijeengebracht worden” en in de tekst wordt een zegen uitgesproken over hen die later de sabbat zouden heiligen. Het vierde gebod blijft dus ook van kracht na de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Christus, tot de tijd wanneer Gods boodschappers het evangelie aan alle volken zullen hebben verkondigen.

God heeft bij monde van dezelfde profeet de opdracht gegeven:Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen” (Jesaja 8:16).

Het zegel van Gods wet kan men in het vierde gebod vinden. Dit is het enige gebod dat zowel de naam als de titel van de Wetgever noemt. Het zegt dat Hij de Schepper van hemel en aarde is en verklaart dat alleen God recht heeft op aanbidding. Buiten dit gebod is er geen enkel punt in de Tien Geboden waaruit men kan opmaken op wiens gezag deze wet is gegeven. Toen het pausdom de sabbat veranderde, vernietigde die macht het zegel van de wet. Tot de volgelingen van Jezus wordt de oproep gericht dit zegel opnieuw aan te brengen door de sabbat van het vierde gebod zijn rechtmatige plaats als het gedenkteken van de Schepper en het teken van zijn gezag te geven.

Tot de wet en tot de getuigenis!” Er is een overvloed aan tegenstrijdige leerstellingen en theorieën, maar Gods wet is de enige onfeilbare maatstaf waaraan alle opvattingen, leerstellingen en theorieën moeten worden getoetst. De profeet zegt: „Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”


NOOT:De Sabbatsverkondiging of het onderhouden van de Sabbat is dus geen verzinsel van de één of andere geloofsgemeenschap, maar is gewoon gefundamenteerd én in de Bijbel en door de Geest vanaf de beginne in Christus tot in de eeuwigheid. Geen wonder dus dat Satan mensen en organsiaties tegen deze verkondigers op zet en de geloofsgemeenschappen (Joden en Christenen) van binnen uit afbreuk doet. Je kunt het dus in dit forum zelf zien, met dank aan b1007 en "zijn profeten".

Hartelijk groet
« Laatst bewerkt op: februari 26, 2013, 01:05:10 pm door nicodemus »

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #99 Gepost op: februari 28, 2013, 01:33:18 am »

quote:

nicodemus schreef op 26 februari 2013 om 12:58:
Graag wil ik nog eens terugkomen op ves 11 van johannes 3. Wat zien we daar staan:

quote:

Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?


In feite Trajecto,  ervaar ik datzelfde, steeds en steeds meer!
Wat maakt het nog uit om te zeggen dat er een Geestelijk verschil is tussen aardse dingen en Hemels zaken.

Het is dan ook niet voor niets, dat Jezus dat inzicht nog eens wil verstevigen met de opmerking, dat zij die Christus aan willen nemen, dat niet met een "vleselijke" gedachte moeten doen, maar met een Geestelijk oog moeten leren aanvaarden en er naar handelen.
Waarom gaan miljoenen gelovigen wél op zonda "gewoon naar de gewoonte" naar de kerk. Of waarom blijven nog steeds de RKK Staat navolgen, ondanks dat deze Kerk, sinds haar onstaan (7 zegels en 7 bazuinen) al zelf aantoont dat haat zonde tot aan de hemel reikt. Ziende blind, horende doof!

Als jij het 4e gebod in geestelijk essentie en uitleg ervaart als dat je de sabbat moet houden van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang dan moet je dat doen.
Ik ervaar dat niet als de echte wezenlijkheid en in de post van vrijdag 22 februari 2013 14:34 heb ik daarover verteld.

quote:

Ook nu weer blijkt dat bijvoorbeeld Kardinaal Danneels gewoon in Rome is om het conclaaf bij te wonen, terwijl hier in belgië de aanklachten tegen hem, aangaande de vermeende verzwijging over kindermisbruik, staande blijft.
Toch staan duizenden op het St Pietersplein tezwaaien alsof ze 'God' zelf zien.
Verzwijgen maakt medeschuldig; dat klopt. Misschien ware het verstandiger geweest onder de gegeven omstandigheden niet naar Rome af te reizenis alhoewel men dat dan ook weer zou kunnen zien als een schuldbekentenis betreffende iets waarvan het onduidelijk is of daar inderdaad schuld aan bestaat. Maar goed, dat is verder off-topic.

quote:

En dat is wat Jezus in Johannes 3 duidelijk maakt aan Nicodemus! MISBRUIK de wetten van (dat andere Rijk) het Hemels Koninkrijk NIET alsof het JULLIE verdienste is en dat jullie eigengerechtigde theocratie er op na houden.
De wetten en de geboden én het Rijk, waarvan de Hoofdstad -dus ook- het Hemels Jeruzalem is, kun je niet zo maar naar eigen hand zetten.

Want Jezus zegt duidelijk:

Marcus 7:6,7

quote:

6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij;
7 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”

Dus de zondag onderhouden, is dus een serieuze overtreding van niet alleen het eeuwige verbond, maar ook de essentie van trouwe navolging in Christus!
Men kan dan wel allerlei redenen zoeken in de Bijbel, dat de Sabbat van het 4e gebod niet meer nodig is, maar het staat NERGENS!
Dat weliswaar niet, maar er staat ook nergens dat Jezus nadruk legde op een letterlijke strikte naleving volgens Joods gebruik -- ik noemde al het aren lezen en ook werd er aan een genezing die Jezus op de sabbat bewerkstelligde aanstoot genomen. Ik denk wel dat wij niet terug moeten vallen in starheid die Jezus juist aangeklaagd heeft en doen we dat niet wel een beetje als we de RKK met de vinger gaan wijzen (en onszelf wellicht wel edel achten)?

quote:

Maar er staat in de gehele Bijbel niet dat we 351 extra wetjes en geboden (van mensen) nog eens erbij moeten onderhouden. Want dan, inderdaad, wordt de wet een 'juk' of een 'last' en dan kun je gemakkelijk zeggen "de wet is niet te onderhouden" 1-0 voor Satan zou je haast zeggen!
Bedoel je nu de mitswot? Dat zijn er meer.

quote:

Jezus zélf -notabene- legt het toch steeds weer uit. Het maken van wetten die niet van jouw zijn tot je eigen wetmatigheid is dus een daad van dienfstal en overtreding. Probeer eens andermans naam of bedrijfsnaam danwel logo te gebruiken voor je eigen zaak! Zeker weten dat je een proces aan je broek krijgt.

Ja, en dat is ook terecht. Maar bij Bijbelse zaken moet je toch vooral zien dat het om de geest gaat, eigenlijk.

Ik moet het helaas hierbij laten qua beantwoording. De tijd ontbreekt om verder op de genoemde citaten in te gaan.
In Jesaja 56 in het eerste gedeelte gaat het inderdaad ook om anderen dan de Joden.
Verder dank voor de citaten uit Openbaring.

Groeten van Trajecto