Auteur Topic: Zondag of sabbat  (gelezen 29348 keer)

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #75 Gepost op: februari 22, 2013, 12:55:12 pm »

quote:

b1007 schreef op 22 februari 2013 om 12:40:
[...]


Het wordt al een stuk makkelijker als we een onderscheid maken in kerken die het ware evangelie aanhangen en kerken die het valse evangelie aanhangen. ;)  Dan heb je maar 2 soorten kerken.
Als zo'n kunstmatig en ook nog eens interpretatie gevoelige term jou gemoedsrust geeft moet je dat vooral hanteren. Je houd slechts jezelf voor de gek.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #76 Gepost op: februari 22, 2013, 02:34:26 pm »

quote:

nicodemus schreef op 21 februari 2013 om 16:36 aan b1007:
Elke andere wet of 'rust' dag aanbidden is in feite dus een wetsovertreding en brengt de mens naar een andere God, niet naar het Lam ,maar naar een Beest!

Dus b 1007, je kunt de zondag onderhouden wat je wilt, je eert het GEZAG van een Kerk, niet de essentie van Verlossing door een Hemelse Geest!
Het reserveren van één dag in de zeven dagen reserveren voor bidden en contemplatie overeenkomstig het 4e gebod dat men zes dagen zal werken en vervolgens een dag zal rusten is zinvol. Het "aanbidden" van enige dag -- of dat nou naar Joodse gewoonte van zonsondergang vrijdag tot zonsondergang zaterdag is dan wel naar christelijke gewoonte op zondag -- is niet zinvol, eigenlijk nogal onzinnig. Men aanbid nimmer een dag maar reserveert die hooguit ergens voor, in dit geval bidden en contemplatie.
Als men naar het 4e gebod kijkt kan men gewoon beginnen met tellen bij de eerste werkdag, zes dagen nemen en daarna de rustdag zien. de hoeveelste dag van de week het is wanneer men begint te tellen doet niet ter zake. Vanouds is zondag de eerste dag van de week en tegenwoordig is volgens ISO-norm maandag dag één, maar dat soort zaken moet men niet gebruiken voor het bepalen wanneer in het weekritme de rustdag zal zijn. De gewoonte is hier sinds zeer lang dat zondag de rustdag zal zijn.
Indien men de gewoonte van de zondag als rustdag volgt, aanbid men niet opeens de katholieke kerk of eventueel keizer Constantijn, dat is onzin. Daarmee gaat men zich helemaal niet automatisch bezig houden als men de zondag als rustdag houdt.

Deuteronomium 5
13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen;
14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.
15 Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.


Uit vers 15 blijkt al dat het om de Joden gaat en niet om ons; wij zijn geen dienstknecht in "Egypteland" geweest.
Verder zie je ook gewoon dat als je je er aan wilt houden dat je begint bij vers 13 en dan zes dagen gaat werken -- en dat dat als je aanvangt hiermee op maandag automatisch inhoudt dat je de zondag erna zal moeten rusten (en het een dag voor de Heer moet laten zijn).
Het woord sabbat heeft overigens met rusten te maken en niet met het getal zeven.
(Er staat niet bij dat het verplicht is op zondag te beginnen met werken en tellen van dagen.)
Maar zoals gezegd blijk al uit vers 15 dat het op de Joden slaat.

De Joden zijn dus op enig moment gaan tellen en hebben dan de 7e dag als sabbat bestempeld maar wil jij misschien stellen dat de schepping 7 in dagen van 24 uur heeft plaatsgevonden en dat sindsdien de dagen geteld zijn en dat de sabbat van de Joden nu zeker een vast een veelvoud van 7 verder is na de 7e dag in Genesis, en dat dan zonder de geringste mogelijkheid dat dát toch niet klopt?? :?

quote:

ONZIN b 1007 je haalt (de) ceremoniële wetten met de morele wetten door elkaar. De Sabbat van het 4e gebod was er al VOOR dat er maar één Jood was.
Let wel de 10 geboden zijn de grondwettelijke bepalingen van Gods Rijk.
Neen. Gods Rijk is niet van deze wereld en de tien geboden zijn duidelijk wel van deze wereld waar het gaat over allerlei aardse stoffelijke dingen en cultuurgebonden zaken. (gesneden beelden, poorten, ossen en ezels, akkers, Egypte, het huis van de naasten)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #77 Gepost op: februari 22, 2013, 04:01:04 pm »

quote:

Thorgrem schreef op 22 februari 2013 om 12:55:
[...]

Als zo'n kunstmatig en ook nog eens interpretatie gevoelige term jou gemoedsrust geeft moet je dat vooral hanteren. Je houd slechts jezelf voor de gek.
mbt dit bericht:

quote:

Als zo'n kunstmatig en ook nog eens interpretatie gevoelige term jou gemoedsrust geeft moet je dat vooral hanteren. Je houd slechts jezelf voor de gek.

Toch denk ik dat b1007 wel degelijk gelijk heeft hier. Als die door mensen bedachte kerkinstanties zijn niet van de Heer. Voor de Heer zijn er maar 2 zaken:
- Je valt binnen de gemeente van Christus (al dan niet kerkgaand)
- Je valt NIET binnen de gemeente van Christus (al dan niet kerkgaand)

De Schrift is voor ons het kompas die ons de juiste en enige weg wijst.

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #78 Gepost op: februari 22, 2013, 05:55:09 pm »

quote:

nicodemus schreef op 22 februari 2013 om 12:41:
Hallo b1007,

Het valt me op dat je feitelijk meer vragen hebt, dan dat je vragen beantwoord!

Je schreef o.a:

[...]

Antwoord=bewijs

Een korte uitleg over de Sabbat van het 4e gebod

[...]


Efeze 3:9: … De Allerhoogste God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus.

Het Evangelie van Johannes begint als volgt:


[...]
 

Dus b 1007, het Woord was er al voordat Mozes de wet op stenen tafelen aan 'het volk' voorhield, en dat zij Geestelijk invulling hadden moeten geven aan........de wereld! Helaas begrepen zij die invulling niet en maakten er wetten geboden van "in het vlees"  naar het vlees. Gevolg was dat men er nog eens "bijwetten" aan toevoegden, zodat de wet van de Allerhoogste God onuitvoerbaar en vooral "een juk" werd een last. Merk ook op dat Mozes, met het ontvangen van de Stenen tafelen van de berg Horeb/in de Sinai, wist dat de Thora/gebodentafel al bestonden! Want anders had Hij ze niet alleen op Stenen Tafelen kunnen ontvangen "uit de Geest Gods". De wet/Thora was/is een Geestelijke kwestie, want de Allerhoogste God IS immers Geest en de Allerhoogste God en Zijn Zoon Jezus, zijn er altijd geweest. Vandaar dat ook Jezus door "de Geest van de Allerhoogste God" alleen kan spreken.

Johannes 14


[...]


NOOT: vers 13 Zie je b1007 dat een Getuigenis van dat wat Jezus ons leert en voordoet ook voor 'het volk van God' van belang is. Wij zijn immers "Ziojn Getuigens" en daarom ontvangt dan ook alleen maar God volk de GAVE der profetie! (nu niet naar de ZDA of mij wijzen, maar naar de Schrift en Jezus.........verloochem Hem nog niet eens hé)
 

[...]


Zo kun je dus, aan deze Bijbelse weergaven zeker weten, dat de geboden ALTIJD hebben bestaan, al zal het alleen maar zijn voor de 'werelden' die wij nog niet kennen, maar die wel onze getuigen zijn.

Waarom gaan mensen verloren?

Wat zegt Jezus tegen Nicodemus, als deze man, rijk en voor naam, als lide van het Sanhedrin:


[...]


Nu, b1007, iik heb je duidelijk aangetoond dat dus de geboden en dus de Sabbat van het 4e gebod er al waren VOORDAT Mozes ze nog eens, ter herhaling aan het volk voorhield. Niet voor niets kwamen ze regelrecht van de Allerhoogste Geest= God zelf. En nog begrepen de Joden het niet, aangaande de Geestelijke aspecten van geloven, waar hetv dus om draait. Ook Jezus werkt door diè Heilige Geest, als waar vanuit wij -ook- een Getuigenis kunnen zijn en (daardoor) de Gave der profetie ontvangen zullen.

Begrijp je b1007, je spreekt wartaal over Bijbelse zaken, kent de chronologische lijn der profetie niet, maar volgt warhoofden na, die "ergens op een engelse site" iets verkondigen, wat pertinent onjuist is.

Over de Gave der profetie:

Bijbelstudiemateriaal - Geest der profetie

Citaat
Eén van de gaven van de Geest is profetie. Deze gave is een kenmerk van de gemeente der overigen (van alle tijden dus ook bij de eerste Christengemeente, als Overblijfsel vanuit het OT)
Profetie is een belangrijke gave van de Geest die God geeft om zijn kerk te leiden. Hij heeft beloofd profeten te blijven sturen tot het einde der tijden, in het bijzonder de geest der profetie tot zijn overblijfsel.

* God zendt profeten om ons zijn bedoelingen te openbaren. Amos 3:7.

*De gave der profetie zal bestaan totdat de kerk volledige rijpheid en eenheid heeft bereikt. Efeziërs 4:11-13.

*De Geest brengt vertroosting, leiding en berisping. Johannes 16:7-14.

*Er zullen in de laatste dagen profeten zijn. JoëI2:28,29.

*Gods overblijfsel heeft de geest der profetie. Openbaring 12:17; 19:10.

[] In bijbelse tijden schreven niet alle profeten boeken die in de Bijbel zijn opgenomen. Sommigen schreven boeken of gaven boodschappen door die geen deel van de Bijbel werden. 2 Samuël 7:3-11 ; Lucas 2:36; 1 Kronieken 29 :29; 2 Kronieken 9:29.

* Gods profeten belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. 1 Johannes 4:13.

*Vervulling is ook een toets van de profetische gave. Jeremia 28:9.

*Gods profeten ontvangen gezichten en dromen.. Numeri 12:6;Handelingen2:14-21.

*Een ware profeet is niet in tegenspraak met Gods openbaring door de profeten en zijn Zoon Jezus Christus in het verleden, dus ook niet met de Thora/wet. Hebreeën 1 :1-3;Jesaja8:20; Lucas 24:2527.

NOOT: Mensen die de Allerhoogste God tot Zijn Overblijfselen kan rekenen, onderhouden de geboden én dus de Sabbat van het 4e gebod uit LIEFDE voor hun Heer, NIET om zich gered te weten of om "een wit voetje" te halen en op grond van (eigen) werken verlost te kunnen worden. Dat proberen alleen gelovigen die het Gezag 'van de Kerk' stellen boven de Allerhoogste God.

*Ware profeten worden gekend aan de goede vruchten die hun boodschap voortbrengen. Matt 7:15-20. /1 Tessalonicenzen 5:20,21; 2 Kronieken 20:20.

Wat zegt Jezus nu, als we de verkondiging van het Evangelie verzaken, voor eigen gewin of om ons "eigen gelijk" te halen op eigengerechtigde Bijbelinvulling:

Openbaring 22


[...]


Je schreef ook nog b1007:


[...]
 

Nou als je de merkteken van het beest vergelijkt met deze uitspraak wordt duidelijk dat het hier gaat om twee groepen mensen:
 
1. De eerste groep mensen vertrouwt op Jezus rechtvaardigheid
2. De tweede groep mensen vertrouwt op hun eigen rechtvaardigheid (onder andere door de sabbath te heiligen).

Ik zie dat verband niet b1007, er is trouwens helemaal geen verband tussen de door jou aangehaalde tekst uit Openbaring 3 en je verwijzing naar de twee groepen. Er bestaat helemaal geen relatie hoe dan ook tussen jouw beweringen, op welke manier je het ook bekijkt. Het is een wirwar van samenraapsels, die nergens op slaan. Sorry dat ik sat zo moet weer geven b1007.
Als het anders was, dan had ik je dat ook gezegd!

Openbaring 1, 2 en 3 geven de 7 brieven weer, die Johannes ontvangt van Christus, de werkelijke auteur van Openbaringen. De verzen 15-18 handelen over de Lauwe  kerk, de gemeente van Laodicea. Het gaat in feite over Gods volk in de tijd van het (eind-) oordeel. Inderdaad, over Gods volk in de tijd van de Grote Verzoendag over ALLE mensen van nu en het verleden. Volgens Daniël is Christus namelijk nu in het Hemelse Heilige der heiligen om te bemiddelen en (te laten) oordelen; te beginnen bij God volk; Laodicea (Laos=volk dikee=oordeel)
De essentie van Openbaring 3 luidt:

-Christus= de Amen (het zij zo;  einde van de genadetijd in zicht)
-Christus= de trouwe en (enige) waarachtige getuige
-Christus= als de Schepper (namens) Zijn Vader

Dus ook hier, in de profetie die bij de Schepping al vast lag, is het Christus die in ALLES ons voorbeeld was, ook tijdens de OT tijdsspanne.

De ontknoping  van de heils- enwereldgeschiedenis dat op handen is.

Je zegt dan :


[...]


Er zit een zekere kern van juistheid in die bewering, maar de essentie klopt niet, helaas kost het té veel ruimte om het helemaal "recht te zetten" en wordt het een "off-topic" kwestie. Ander keertje dus!

Je zegt nog:


[...]


ONZIN b 1007,  zoals ik heb aangetoont. Als de decaloog een eeuwige inzetting is, dan is de Sabbat van het 4e gebod nog even zeer een active bezigheid als een geestelijke. Als Jezus naar "zijn gewoonte" op de wekelijkse Sabbat naar de Synagoghe ging, dan volgen gelivgebn die zeggen "in Hem" te zijn en ook Zijn getuigenis te zijn, op de Sabbat van het 4e gebod naar de kerk. NERGENS staat in de Bijbel dat Jezus de geboden aan het kruis nagelde. Ceremoniële wetten werden aan het Kruis genageld, omdat ze "in Christus" vervuld waren, Hij was immers het ultieme geofferde Lam geworden, en daarom scheurde het voorhang in het (Hemelse-) Heilige der Heiligen.

Tenslotte schreef je nog:


[...]


Nu b1007 ook hier geeft je aan, de Bijbel en vooral Openbaringen slecht te verstaan als het gaat om Getuigenis en Gave der profetie. Inderdaad beiden in Christus te vinden. Want heden, nu en vandaag, is de "symboliek" zo visueel en letterlijk hoorbaar en zichtbaar in de wereld, dat Jezus lmet recht kan zeggen, zoals Hij dat ook deed, terwijl HIJ temidden van 'hen was': HORENDE DOOF EN ZIENDE BLIND. En in die (geestelijke) situatie ben jij dus nu ook!!

Johannes 3 kan tonen:
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?

Ik hoop van harte b1007; dat je begrijpt waarover ik gesproken heb! Dat je leert inzien dat Engelse sites of gelijk uit welke taal, zelfs vanuit een Bijbel, onverstaanbaar blijken als we er met een onbekerd hart, een niet wedergeboren hart naar kijken en lezen.

Jezus zegt duidelijk dat Zijn volk "door gebrek aan kennis" verloren zal gaan!
De essentie ligt in  het onderhouden van de Thora/Wet in Geestelijke zin, want Jezus zegt:

Over de mensen die zeggen dat de geboden niet meer nodig zijn te onderhouden

Mattheüs 5:19
Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbinden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Om het eeuwige leven te kunnen leren beërven:

Mattheüs 19:17
 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden

Jezus als voorbeeld van het onderhouden van de wetten en geboden

Mattheüs 28:19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb

En waaraan hangt die gehele wetgeving, die Jezus noemt in Mattheus 28

Mattheus 22

36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Dus beste b1007 hier toont Jezus ons het feit dat we de Allerhoogste God én Hem, niet lief (kunnen) hebben als we de mensen leren de geboden én de Sabbat van het 4e gebod (bewust te) overtreden.

Hartelijke groet


Beste,

Ik vrees dat je in de war bent omdat je jezelf vastklampt aan het onbijbelse gedachtegoed van de ZDA kerk.

1. Het Woord refereert naar Jezus niet naar de wet. De wet was 430 jaar na de belofte aan Abraham gegeven. Met dit argument is in feite je hele post al non-valide verklaart.

2. De Geest der Profetie is het getuigenis van Jezus Christus staat er in openbaringen. Jij refereert naar Ellen White, maar dat staat simpelweg niet in de bijbel. In de bijbel staat niet dat de Geest der profetie bestaat uit de getuigenissen van Ellen White. De profetieen zijn van Jezus afkomstig en kunnen met hulp van de Heilige Geest doorgrond worden. De profetieen die jij noemt zijn reeds in Jezus' tijd vervult. In het NT staat expliciet dat God in de laatste dagen gesproken heeft via zijn zoon. Het idee van een bijbelse profeet na de tijd van de apostelen ondermijnt de basis van Gods kerk die bestaat uit het werk van de profeten en de apostelen met Jezus centraal.

3. Je misplaatste arrogantie is weerzinwekkend. Voordat je mij de onzin wil verkopen van de Satanische leer van het Onderzoekend Oordeel zul je eerst Desmond Ford zijn boek van 1000 paginaas omtrent dit onderwerp moeten doorgronden en dan aantonen waarom jij als simpele leek in staat bent om een dergelijke briljante theoloog terecht te kunnen wijzen. Je bent een dwaalleraar die die mensen meesleept in de val.

4. De sabbath was aan het kruis genageld. Je kan hoog of laag springen maar de sabbath was een schaduw, een ceremoniele wet dus. En jij kan het niet waarmaken. In schreeuwerige letters probeer je je overtuiging aan anderen op te dringen maar je hebt geen valide bijbelse argumenten. Als ik jou was zou ik me heel snel bekeren.  ;)
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #79 Gepost op: februari 23, 2013, 02:38:01 pm »
Hallo b1007,

Dank voor je antwoord!

quote:

Ik vrees dat je in de war bent omdat je jezelf vastklampt aan het onbijbelse gedachtegoed van de ZDA kerk.
Nu dat is natuurlijk een beetje onzin. Niet 'de kerk' redt, maar Christus, door de Heilige Geest. Hoe kun je nu zoiets veronderstellen, je lijkt niet alleen een strijd te voeren tégen 'het volk van God' maar vooral is het een teken van gebrek aan kennis is, door het zo te verhullen. Ik het zo een vermoeden dat je onzinnige houding tegen over de ZDA kerk niet van jezelf komt, maar van een afgevallen predikant of lidmaat van die gemeenschap. Zij willen zich nogal eens zéér laagdunkend over de ZDA kerk uiten. Moeten hun weten, ieder zijn mening!

Want:

Je kunt dat fundament van Openbaring 10 niet omver werpen. Je probeert profetische aspecten ongedaan te maken, wat een dwazige poging.

Bovendien heb ik aan Bijbelse voorbeelden mijn standpunten steeds uitgelegd, niet die van een kerk. Jij antwoord mij op een wijze die ik, sinds 1980 al gewoon ben. Die tendens is zo verbonden met een 'haat tegen Christus' dnwel tegen mede belovigen, hoe dan ook, dat jouw antwoord op die manier althans, precies dezelfde zijn als die ik reeds in 1980 heb moeten ervaren en die, met name de ZDA,  gemeenschap reeds voor 1843 moest aanhoren. Dus je bent niet erg origineel of uniek en nieuw met je wijze van 'Bijbelverklaring'; Geen vriend die 'de gave der Profetie' bezit, zoals 'het volk' zou moeten hebben.

Immers De Schrift is duidelijk over "het volk van God', beste b1007 en daar verwijs je niet naar, maar je reageert er tegenstrijdig er aan. Kijk maar wat de Bijbel daarvan zegt:

Is God verantwoordelijk voor de godsdienstige verwarring?
1 Korintiers 14:33: "want God is geen God van wanorde, maar van vrede."

Zijn wetten en geboden zijn dus éénvoudig en gelden voor ALLE mensen van ALLE tijden, want de Here God was er al voor Abraham.

Johannes 8:58
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.

Nu, als Jezus de vervuller van het Woord is, dan is Hij ook de vervuller van de wet, dat Hij zelf zegt. Als Hij het voorbeeld is en in de Hemel was, voor de grondlegging der wereld, dan was de wet dus ook in de Hemel bij Hem en vervullen Hemelbewoners dus de wet, al voordat Abraham die ontving. De wet der 10 geboden was dus al gegrondvest in het Paradijs, waar Adam en Evan met die wet God welgevallig konden zijn. Ook zij waren zich "niet bewust" van een wet, want er is/was geen sprake wanorde in de Hemel. Satan kwam in opstanding, daardoor werden de hemelbewoners zich 'bewust' van hun naaktheid, d.w.z. het werd hen duidelijk dat er grenzen zijn aan hun gedrag!

Bovendien is de wet een eeuwige inzetting en veranderd dus ook nooit, kijk maar:

Hoe wordt het huis Gods, de kerk van de levende God genoemd?
1 Timoteüs 3:14: "het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid."

NOOT: Dus b1007 Christus is in Zijn voorbeeld aan ons, maar ook als de Beeltenis van Zijn Vader een levend voorbeeld van het onderhouden van hetgeen Hij vanuit de hemel ontvangt.

Wie zijn Johannes broeders?
Openbaring 22:9: " Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!

Het zijn de profeten die het getuigenis van Jezus hebben of de geest der profetie. Zij hebben de geestelijke gave van profetie. Het bestaan van deze gave samen met het houden van al Gods geboden, zijn de twee bijbelse identificerende kenmerken van de gemeente van Christus in de eindtijd.

Wat zei Jezus dat de kerk zou doen waardoor het einde zou komen?
Matteüs 24:14: " En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Hoe beschrijft Openbaring de vervulling van deze profetie?
Openbaring 14:6: " En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft."

Nu b1007 het moet toch duidelijk zijn, hoe kun jij nu beweren dat "de wet" vanaf Abraham pas geldt. Wel een onwaardige Bijbelwaarheid verkondig je nu aan mij.

Je zegt ook nog het volgende en dat is wel het toppunt van de verloochening van Christus:

quote:

3. Je misplaatste arrogantie is weerzinwekkend. Voordat je mij de onzin wil verkopen van de Satanische leer van het Onderzoekend Oordeel zul je eerst Desmond Ford zijn boek van 1000 paginaas omtrent dit onderwerp moeten doorgronden en dan aantonen waarom jij als simpele leek in staat bent om een dergelijke briljante theoloog terecht te kunnen wijzen. Je bent een dwaalleraar die die mensen meesleept in de val.
Tjonge tjonge beste b1007, wat je hier allemaal voor een onzin neerpent. Het is gewoon de hemel ten treure. Ik weet niet welke 'god" jij aanbidt, maar écht je maakt er soep van! Zelfs van de jaarlijkse Grote Verzoendag, dat ten tijde van het OT werd gehouden als de Hoge Priester dienstwerk deed in het (aardse-) Heilig der Heilige, snap je geen lor! Want datzelfde dienstwerk doet NU de Heer Jezus Christus in de Hemel, voor ALLE mensen van ALLE tijden. Je moet eens de Heilige Geest vragen om inzicht in het boek Daniêl en vooral, de 490 afgesneden jaren voor het volk Israël. Ongelooflijk b1007 wat er allemaal in je hoofd opkomt!

Het Onderzoekend Oordeel na de 2300 avonden en morgens:

1. De profeet Daniël zegt: „Terwijl ik bleef toekijken werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder, zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur, en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend" (Daniël, 7:9,10).

Centraal in dat gegeven b1007 staat de wet:

Citaat
De wet, die op Sinaï gegeven werd, was de uiteenzetting van het beginsel der liefde, een openbaring gegeven aan de aarde van de wet des hemels. Ze werd verordineerd in de hand van een Middelaar, - gesproken door Hem door Wiens kracht de harten der mensen in harmonie gebracht konden worden met de beginselen van de wet. God had de bedoeling van de wet geopenbaard, toen Hij aan Israël verklaarde: „Gij zult Mij heilige mensen zijn." Ex.22 :31
Citaat


NOOT: Maar even in herinnering b1007, opdat je kunt beseffen dat een Onderzoekend oordeel in de Hemel nodig is, omdat NIETS dat ZONDE is, de hemel binnen KAN KOMEN

Een uitverkoren volk wilde de wet niet op Geestelijke gronden uitvoeren en verloor daardoor haar macht en uitstraling, die later Jezus wél had, maar ook die verwierpen ze. Wel nu, de essentie van Christus is duidelijk voor de Jood én de Griek maar toch:
Citaat
Israël had het geestelijk karakter van de wet niet opgemerkt, en maar al te dikwijls was hun gehoorzaamheid die ze beleden slechts een in acht nemen van vormen en ceremoniën, in plaats van een overgeven van het hart aan de opperheerschappij der liefde. Wanneer Christus in Zijn karakter en werk de mensen de heilige, welwillende, vaderlijke eigenschappen van God voor ogen stelde, en de waardeloosheid van een gehoorzaamheid alleen in vormen naar voren bracht, namen de joodse leiders Zijn woorden niet aan, of ze begrepen ze niet. Zij meenden, dat Hij te lichtvaardig dacht over de eisen van de wet; en wanneer Hij juist die waarheden onder hun aandacht bracht, die de ziel vormden van hun door God ingestelde eredienst, zagen zij op het uiterlijke, en beschuldigden Hem ervan, dat Hij dat wilde omver werpen. Hoewel de woorden van Christus op rustige toon gesproken werden, werden ze geuit met een ernst en kracht, waardoor de harten der mensen geraakt werden. Zij luisterden of zij een herhaling zouden horen van de dode overleveringen en inzettingen van de rabbi's, maar tevergeefs. Zij stonden versteld „over Zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden." Matth. 7 : 29.

Wat zegt de Bijbel nu over het/een Onderzoekend oordeel

De relatie die Jezus heeft met Zijn discipelen is, in de eerste plaats een één op één relatie, zoals Hij duidelijk hier vermeldt:

quote:

Jezus zei: "Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem" (Openbaring 3:20).
Je schreef ook:

quote:

1. Het Woord refereert naar Jezus niet naar de wet. De wet was 430 jaar na de belofte aan Abraham gegeven. Met dit argument is in feite je hele post al non-valide verklaart.

Hoe kom je daar bij, welke onkunde portretteer je hier weer?

De wet, die op Sinaï gegeven werd, was de uiteenzetting van het beginsel der liefde, een openbaring gegeven aan de aarde van de wet des hemels. Ze werd verordineerd in de hand van een Middelaar, - gesproken door Hem door Wiens kracht de harten der mensen in harmonie gebracht konden worden met de beginselen van de wet. God had de bedoeling van de wet geopenbaard, toen Hij aan Israël verklaarde: „Gij zult Mij heilige mensen zijn." Ex.
22 :31
[/i]

en dus geldt ook voor elk ander mens:

Jezus zei: "Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem" (Openbaring 3:20).

NOOT: Hoe nu b1007 kan het zijn dat de Zoon van de Allerhoogste Heer, die gekomen is om 'te vervullen', namelijk: het onderhouden van de (Hemelse-) wet de Sabbat van het 4e gebod zou overtreden dan wel afschaffen. Want:

Waar vanuit vindt onze wedergeboorte plaats, de bijbel zegt het zelf:

In vers 26 van Galaten 4 wordt het hemelse Jeruzalem onze moeder genoemd. Het Griekse woord voor zo'n moederstad is metropool. Zo wordt soms ook hier op aarde een grote stad die een aantal kleinere plaatsen geannexeerd heeft een metropool genoemd. Rome was vroeger de moederstad van een aantal Romeinse kolonies, en het is nog steeds de moederstad van de Roomse kerk over de hele wereld. In de tijd van het Oude Testament was de stad Jeruzalem de metropool of de moederstad van het volk van God.  Interesant dus om die Bijbelse waarheid aan het licht te brengen:

Galaten 4

quote:

1 Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. 2 Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. 3 Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet
NOOT: Wat kun je hier in Galaten 4:1-4 nu lezen b1007. Elk mens, die hier woont is dus onderworpen aan de 'wet van deze wereld', haar Overste= Satan!

Ondanks alle pogingen van de Allerhoogste God op mensen of met Verbonden duidelijk te maken aan mensen dat zij op Geestelijke grond verbonden konden zijn met Hem, verwierpen zij steeds weer Gods raadgevingen. Het is dus duidelijk dat de wet van de Allerhoogste God in principe een wet is die Hemels is. Deze wet (Thora) werd en wordt ons vanuit de hemel gegeven. Om het alles nog eens duidelijk te maken dat die wet een eeuwige inzetting is heeft de Allerhoogste God 'een mens' gezonden die verbonden kon zijn met de Hemel en de aarde. Hij zond Zijn Zoon. Zoon staat voor 'Hij die gehoorzaam is en gelijk is aan de Vader- in Geestelijke zin; Dat zegt Jezus trouwens op diverse plaatsen in de Bijbel, want dé verbondehied benadrukt  Hij op verschillende plaatsen. Nu, Jezus was bij de Schepping en zo onderhield Jezus ook in de Hemel al de wetsverbondebheid "naar de gewoonte", niet als een wet van letterknechterij, zoals we nu gaan lezen:

Galaten 4:

quote:

5... maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.
NOOT, Je ziet dus dat zowel voor het volk Israël van het OT als voor de Jood én de Griek, de Geestelijke maatstaf van de wet geldt, zowel in het OT als het NT. Helaas wilden velen die wet niet Geestelijk zien, en daarom maakten de Leiders van het Sanhedrin misbruik van het vertrouwen dat het volk wél had, en zo liet het Sanhedrin Jezus gevangen nemen en leverden zij Hem uit.
Citaat
8 Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. 9 Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? 10 U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? 11 Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest.

Zie je b1007 dat de ceremoniël wetten zijn  afgeschafd, het staat er toch in  brief aan de Galaten. Waar valse leraars bezig waren om de mensen terug te brengen naar het 'slavenjuk' van weleer. En dan probeer jij dat ook, aan mijn hart?
Nu b1007 je moet van heel ver komen, om mij nog te overtuigen van gedane zaken!

NOOT: Mensen die dus Gods geboden en wetten Geestelijk onderhouden zijn 'vrij van de wet' omdat zij (net zoals de Hemelbewoners) de wetten en geboden 'uit liefde voor de Allerhoogste God' doen 'in Christus' en daardoor niet meer "naar het vlees" de wetten en de geboden trachten onderhouden als "een juk" dat te zwaar (werd gemaakt door de Schriftgeleerden en fantasten als Desmond Ford) dat is het verschil tussen 'vrijheid en slavernij', kijk maar:
 
Vrijheid en slavernij

quote:

12 Broeders en zusters, ik smeek u, wees zoals ik, want ik ben zoals u. U hebt mij nooit enig kwaad gedaan. 13 Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was, 14 en hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf. 15 Toen prees u zich gelukkig. Wat is daar nu nog van over? Ik kan van u getuigen dat u zelfs uw ogen zou hebben uitgerukt om ze mij te geven. 16 Ben ik dan nu ineens uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zeg? 17 Die anderen doen alles voor u, maar hun bedoelingen zijn slecht: ze drijven een wig tussen u en mij, en dan moet u alles voor hén doen. 18 Het is goed als u zich inspant, maar doe het dan ook voor de goede zaak, en doe het bovendien altijd, dus niet alleen wanneer ik bij u ben. 19 Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. 20 Hoe graag zou ik nu bij u willen zijn en op een andere toon met u spreken, want ik maak me zorgen over u.
NOOT: Als wij dus steeds weer de wetten en geboden bewust overtreden en andere zo leren,d an KRUISIGEN we STEEDS weer, Jezus Christus opnieuw.
En jij b1007 ONTKENT het dientwerk van Jezusz, dus  KRUISIG je Hem steeds weer opnieuw, door ZELFS TE ONTKENNEN wat Hij (notabene) geschreven heeft aan ONS HART!


Galaten 4

quote:

21 Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? 22 Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. 23 De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. 24-25 Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. 25 [24–25] 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder
NOOT; Gaat er ergens nu een lichtje branden b1007, of is je licht nog uit, wegens gebrek aan OLIE!

Verder schreef je nog het volgende:

quote:

2. De Geest der Profetie is het getuigenis van Jezus Christus staat er in openbaringen. Jij refereert naar Ellen White, maar dat staat simpelweg niet in de bijbel. In de bijbel staat niet dat de Geest der profetie bestaat uit de getuigenissen van Ellen White. De profetieen zijn van Jezus afkomstig en kunnen met hulp van de Heilige Geest doorgrond worden. De profetieen die jij noemt zijn reeds in Jezus' tijd vervult. In het NT staat expliciet dat God in de laatste dagen gesproken heeft via zijn zoon. Het idee van een bijbelse profeet na de tijd van de apostelen ondermijnt de basis van Gods kerk die bestaat uit het werk van de profeten en de apostelen met Jezus centraal.


Waarom haal je hier weer waarheden en halve waarheden door elkaar? Wanneer houdt de profetie op en dus wanneer zullen er geen profeten meer nodig zijn?
Dé Profetie is Christus, maar de Bijbel zegt duidelijk dat er een diversiteit aan profeten en leraars zal zijn tot aan de wederkomst en dat Zijn volk de Gave der Profetie heeft en Zijn Getuige is. Jezus heeft EEN VOLK dat voor HEM werkt b1007.

Over de Sabbat van het 4e gebod bijvoorbeeld:

Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niet kwaads doet.” „En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond: „Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis” (Jesaja 56:1,2,6,7). Dus b1007:

quote:

De sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja voorzegd: „Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.
NOOT: b1007 ALLES komt aan het licht. En je ziet dat uiteindelijk de waarheid van het Sabbatsgebod en de GEHELE wet geopenbaard zullen worden. Ook de onwaarheidn die Desmond Ford verkondigt, want dat is blijkbaar één van jouw afgoden. Want ik begrijp jouw aversie wel tegen het Onderzoekend Oordeel wel, want Desmond Ford was ooit eens predikant binnen de Adventkerk maar is, wegens zijn ontkenning van het Onderzoekend Oordeel in 1980 uit de kerk getreden.  Een goede zaak, als je her niet eens bent met je kerk of je baas, dan moet je weg gaan en een andere baas zoeken, waar je je wel thuis voelt.

Het is ook bekend dat soms mensen zich dan tegen hun vroegere werkgever soms of juist vaak verzetten en roddels en oinwaarheden over hun vorige chef rondbazuinen. Heel menselijk, geheel volgens de menselijke natuur!
Geen voorbeeld van Christus in ieder geval.

En alleen omdat feit zeg jij dat het Onderzoekend Oordeel, dat gewoon in de Bijbel staat vermeldt iets is van Satan! Tjonge beste b1007 je wordt met elke posting steeds ongeloofwaardiger. En dan beschuldig je mij van arrogantie?
 

quote:

3. Je misplaatste arrogantie is weerzinwekkend. Voordat je mij de onzin wil verkopen van de Satanische leer van het Onderzoekend Oordeel zul je eerst Desmond Ford zijn boek van 1000 paginaas omtrent dit onderwerp moeten doorgronden en dan aantonen waarom jij als simpele leek in staat bent om een dergelijke briljante theoloog terecht te kunnen wijzen. Je bent een dwaalleraar die die mensen meesleept in de val.
Bijbelse bewijzen over een Onderzoekend Oordeel

quote:

Het vonnis zal worden uitgesproken aan de hand van boeken in de hemel, waarin de namen en werken van de mensen zijn opgetekend. De profeet Daniel zegt: „De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend". Johannes, de ziener van Patmos, heeft dit thema ook beschreven en voegt er nog aan toe: En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken" (Openbaring 20:12).

In het boek des levens staan de namen van allen die God hebben gediend. Jezus zei aan zijn discipelen: „Verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen" (Lucas 10:20). Paulus spreekt over zijn trouwe medearbeiders, „wier namen staan in het boek des levens" (Fillippenzen 4:3). Daniel, die de eeuwen overzag en „een tijd van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan" voorzegde, zegt dat Gods volk zal ontkomen; „al wie in het boek geschreven wordt bevonden", Johannes zegt in de Openbaring dat „alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam", de stad Gods zullen mogen betreden. (Daniel 12:1; Openbaring 21:27).

De gedenkboeken in de hemel, corresponderend met onze gedachte aangaande onze werken, die we meennemen in onze slaap.

Er is een „gedenkboek" voor God geschreven, waarin de goede werken staan opgetekend van hen, „die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden". (Maleachi 3:16). Hun woorden van geloof en hun daden van liefde staan in de hemel opgetekend. Ook Nehemia verwijst daarnaar wanneer hij zegt: „Gedenkt mij, mijn God, hierom en wis de weldaden niet uit, die ik aan het huis van mijn God en aan zijn instellingen bewezen heb" (Nehemia 13:14). In Gods gedenkboek staat elke goede daad voor eeuwig opgetekend. Elke verleiding die is weerstaan, elk kwaad dat is overwonnen, elk woord van medeleven dat is uitgesproken, wordt er getrouw in opgenomen. Elk offer, alle moeite en verdriet die men terwille van Christus heeft doorstaan, zijn opgeschreven.

De Psalmist zegt in dit verband: „Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?" (Psalm 56:9). Er is ook een boek met de zonden van de mensen. „Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad". „Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels". De Heiland zei ook: „Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden" (Prediker 12:14; Matteus 12:36,37). De geheime bedoelingen en beweegredenen zijn opgeschreven in het feilloze register, want God zal „hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen en de raadslagen der harten openbaar maken" (1 Korintiërs 4:5).

NOOT: b1007 welnu, is er geen Onderzoekend Oordeel beschreven in de Bijbel? En wil jij nu de Here Jezus verloochenen door Hem tot een dienaar van de leugen te maken?

Ik snap de frustratie van Desmond Ford wel. Hij heeft geen andere keus, dan zich op een aflatende manier af te zetten tegen zijn vroegere broodheer (Christus) want hij kan de zaken van de Gave der profetie in het Getuigenis van Christus niet meer met een rein hart verkondigen, omdat hij op grond van een natuurlijk menselijke rede heeft laten voorslepen. Dat is niet erg, als hij die keuze maakt. Erger is dat hij Bijbelse waarheiden onkent. Je hoeft beslist geen Adventist te zijn om die Bijbelse waarheden te kunnen lezen en in je hart door de Heilige Geest te laten openbaren. Deze Trooster gaat immers naar ALLE mensen die Hem aanroepen?

Dat is geloof b1007! Niet het na papagaaïen van anderen.
Wat jij doet, en dat voorbeeld vindt je inderdaad ook bij Desmond Ford, is het najagen van je eigen gedachte. Je maakt de wet tot een eigengerechtigde middel tot een vleselijke strijd, niet in Christus maar de moord op je medebroeders en zusters (Geestelijk dan).

Kijk maar eens wat de Bijbel zegt over gedrag en houding t.o.v. anders denkenden, in het licht van het Onderzoekend Oordeel:

quote:

„Zie, het staat voor Mij geschreven... uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden uwer vaderen tezamen, zegt de HERE" (Jesaja 65:6,7).God onderzoekt de daden van ieder mens. Ze worden opgetekend als ze goed zijn, maar ook als ze slecht zijn. Naast elke naam wordt elk verkeerd woord, elke zelfzuchtige daad, elk plichtsverzuim, elke verborgen zonde en alle huichelarij met buitengewone nauwkeurigheid in de boeken des hemels opgeschreven. De engel die de boeken bijhoudt, noteert alle waarschuwingen en berispingen van de hemel die niet ter harte zijn genomen en ook de verspilde tijd, de kansen die men heeft laten voorbijgaan, de positieve of negatieve invloed die men heeft uitgeoefend op anderen en alle verstrekkende gevolgen daarvan.
Gods wet is de maatstaf waaraan het karakter en het leven van de mensen. in het oordeel zullen worden getoetst. De Prediker zegt: "Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgen". (Prediker 12:13,14). De apostel Jacobus vermaant de broeders: „Spreek zo en handelt zo als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden" (Jacobus 2:12).

Verder beweer je ook nog:

quote:

4. De sabbath was aan het kruis genageld. Je kan hoog of laag springen maar de sabbath was een schaduw, een ceremoniele wet dus.
NOOT: Dat wat je daar beweert b1007 is niet alleen onwaar maar het is een grove leugen, je maakt Christus tot een leugenaar. Als dat door Desmons Ford wordt beweerd, dan is hij niet alleen van het geloof afgevallen in natuurlijke zin, maarc ook in Geestelijke zin en doet hij het werk, waarvoor Paulus in de Galatenbrief waarschuwt. Je bent er slecht aan b1007

quote:

En jij kan het niet waarmaken. In schreeuwerige letters probeer je je overtuiging aan anderen op te dringen maar je hebt geen valide bijbelse argumenten. Als ik jou was zou ik me heel snel bekeren.

Ja, ja de Bijbel kan de feiten die ik al eens eerder hier aan je schreef niet waarmaken, nu lees dit eens inzake de Sabbat van het 4e gebod en de datgene wat Jezus aan ons voorhoudt. Je schijnt mij een 'levende dode' b1007.

Tja, wat Desmond Ford al niet beweerd!

Maar hier dan tot slot een korte Bijbelstudie om eens over na te denken en voor te bidden:

quote:

God heeft bij monde van dezelfde profeet de opdracht gegeven: „Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen” (Jesaja 8:16).

Het zegel van Gods wet kan men in het vierde gebod vinden. Dit is het enige gebod dat zowel de naam als de titel van de Wetgever noemt. Het zegt dat Hij de Schepper van hemel en aarde is en verklaart dat alleen God recht heeft op aanbidding. Buiten dit gebod is er geen enkel punt in de Tien Geboden waaruit men kan opmaken op wiens gezag deze wet is gegeven. Toen het pausdom de sabbat veranderde, vernietigde die macht het zegel van de wet. Tot de volgelingen van Jezus wordt de oproep gericht dit zegel opnieuw aan te brengen door de sabbat van het vierde gebod zijn rechtmatige plaats als het gedenkteken van de Schepper en het teken van zijn gezag te geven.

Want wat zegt de Schrift in de essentie van Christus`volgelingen?

Tot de wet en tot de getuigenis!” Er is een overvloed aan tegenstrijdige leerstellingen en theorieën, maar Gods wet is de enige onfeilbare maatstaf waaraan alle opvattingen, leerstellingen en theorieën moeten worden getoetst. De profeet zegt: „Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”
Hartelijke groet en een fijne zondag!
« Laatst bewerkt op: februari 23, 2013, 03:04:59 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #80 Gepost op: februari 23, 2013, 05:14:10 pm »
Beste Nico,

Wellicht goed bedoeld, misschien ben je echt overtuigd van je dwaling maar jouw post maakt in 1 oogopslag duidelijk waarom er protestantse theologen nodig zijn.

1. Je liegt volgens de bijbel als je stelt dat de wet er altijd al was:

17Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. 18Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken.

2. Onderzoekend oordeel, als je de wijsneus uit wilt hangen, neem dan eerst ff deze link zorgvuldig door en geef dan aan waar Desmond Ford fout zit.

http://www.goodnewsforadv...-investigative-judgement/

3. Onderzoekend oordeel is onzin, je hebt je laten meeslepen door non-bijbelse visioenen van Ellen White die er ontzettend veel geld mee binnenharkte.

24Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

4. Sabbath was een schaduw:

16Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.

5. De volgende verzen van voornoemde passage zijn ook voor jou van toepassing en beschrijven de ZDA kerk in een notendop:

18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #81 Gepost op: februari 23, 2013, 07:34:30 pm »
Hallo b1007,

Ik heb eens, met grote verbazing, je posting woensdag 20 februari 2013 14:09 gelezen met de titel "Sola scriptura". Welk je een nonsens en niet erge bemoedigende boodschap je daar neer hebt geschreven is een verloochening van Christus. En, inderdaad, het is typisch Rooms Katholieke weergave van haar gezag . Want de Bijbel leert nergens dat de Sabbat voor het 'volk van Jezus opwelke wijze dan ook, werd afgeschafd. Eerder werd het voor ons als vorbeeld vervuld in Christus.

Een bewijs dat de 10 geboden en dus de Sabbat van het 4e gebod altijd een altoos inzettend Verbond is, zegt de Bijbel zelf in

Openbaring 11:15-19

De zevende bazuin

quote:

15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17 met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ 19 Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

In dit korte stukje zien we 3 feiten geopenbaard, welke keer op keer, o.a. door jou ontkent worden:

1. Het oordeel: over Gods volk (eerste deel Heiligdom=God volk + tweede deel heiligdom: ALLE mensen)
2. Het einde van deze aarde, welke dus vernietigd wordt. De verlosten gaan dus de Here tegemoet voor 1000 jaren, want de aarde is weer woest en ledig
3. De Ark van Zijn Verbond wordt zichtbaar!

Dus b1007, waar heb je het nu over!

Op grond waarvan moesten Adam en Eva de 'tuin van Eden' verlaten?

Om deze reden:

quote:

1. Gij zult geen andere Goden voor Mijn aangzicht hebben.


Zij aanbaden een andere God (heid) en overtrdaen daarmee de grondwet van het Hemels Konijkrijk. God wet is er dus altijd geweest.

Wat zegt nu de Rooms Katholieke Kerkstaat over de Sabbat van het 4e gebod t.a.v. de Joden en de Zevende Dags Adventisten:

quote:

Vandaar dat de conclusie onvermijdekijk is; namelijk dat van diegenen die de Bijbel als hun gids navolgen, de Israëlieten en de Zevende Dags Adventisten, de volledige bewijslast ten hunnen gunste hebben, daar de Bijbelse Protestant geen woord kan aanvoeren voor het vervangen van de zaterdag/Sabbat door de zondag (Catholic Mirror)

Nu jouw posting van woensdag 20 februari zegt mij nog iets opmerkelijks. Het is typisch Rooms Katholieke taal dat daar staat. Het is ook haar doel om haar Gezag aan de wereld op te dringen. Gelukkig erkent de RKK Staat dan ook dat gezag, dat ik al eens eerder heb aangegeven.
Nu, b1007, voor RK geestelijken kan ik soms veel respect opbrengen. Zelf heb ik RK familie, die er maar een potje van maken, maar ook goede kennissen die in Kloosters wonen en waarmee ik hele goede gesprekken kan voeren. We hebben het dan niet over de Kerk of de ZDA, maar over wat ons beweegt, op welke wijze wij Christus zien en ervaren.

Het meest opmerkelijke vind ik, steeds weer, dat zij tot de slotsom komen, dat er weinig gelovigen zijn die zulke een Bijbelkennis hebben, aangaande de juistheden, dan de Zevende Dags Adventisten. Nog een voorbeeld, waarbij de Wereldkerk met aan het hoofd een Koning die boven elke andere aardse Koning uitstijgt, de Zevende Dags Adventisten op één lijn zetten met de verwijzing naar het 4e gebod, de Sabbat:

quote:

Als de Bijbel de enige gids is voor de Christen is, dan heeft de Zevende dags Adventist gelijk wanneer hij, met de Jood, de zaterdag houdt als de ware rustdag, die door de Allerhoogste God is ingesteld.

Maar de Katholieken leren wat ze moeten geloven en doen van de Katholieke kerk
die ten tijde van de Apostolische gemeenschap de zondag tot rustdag maakte.....

Is het niet vreemd dat zij, die de Bijbel tot hun enige leermeester hebben gemaakt (Sola Scriptura) op inconsequente wijze op dat gebied de traditie van de Rooms Katholieke Kerk (na-) volgen. (The Question Box Answers pater Conway Roman Catholic)


En dan heb jij het over Sola Scriptura? Zie je hoe de RKK Staat over zo`n houding denkt staat b1007. De RKK leert ons dat zij een andere waarheid bezitten, namelijk in Christus het Gezag, over de wereld. Terwijl ze tegelijkertijd aantonen dat:

a. Zij de geboden overtreden en hebben veranderd tot menselijke maatstaven
b. Er maar twee groepen in de wereld zijn, die de Bijbel getrouw interepeteren op dat punt (zeker)

En dan komt onze rabbi b1007 twee heren dienen en dan zeggen, dat ik een onwaarheid spreek. Wélke heer dien jij nu?

Laten we nog eens terugkeren naar Openbari!ng 11:19
19 Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond
De Ark van Gods Verbond, de 10 geboden staan dus zichtbaar (door de Heilige Geest) in het heilige der heilige, daar waar Jezus nu, sinds 1843 dienst doet.
Jezus is nu de Opper Priester in de hemel het hemelse Jeruzalem, zoals de Hoge Priester in het heilgdom op aarde (inderdaad de voorafschaduwing van het hemelse....toen in het aardse Jeruzalem)

Wat lezen we nu verder in Openbari!ng 11:19....

quote:

... Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel
Opmerkelijk zegt ook Exodus 19 het volgende:

quote:

Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam.

De overeenkomst tussen hetgeen op de berg Horeb/Sinai gebeurde en de weergave van het opengaan van de Ark in het Hemelse Heilige der heilige is, dat
dit de eindtaferelen weergeven van de volkeren. Aan het volk bij de berg Herob werd duidelijk dat alléén de wet des Heren de (Geestelijk-) maatstaf van alle dingen is, dus ook het oordeel (Grote Verzoendag) en zo is dus ook het evenement dat in Openbaring 11:19 duidelijk dat diezelfde wet (nog steeds op stenen tafelen) geldig is en het (eeuwige) bewijs er van getoond wordt. Net zoals bij Mozes, worden ook 'in Christus' de laatste taferelen en voorspelde profetiën in gang gezet.

Openbaring 11:19 dat dus overéénkomt met Exodus 19 wordt profetisch vervult in vers 15 van Openbaring 11, het begin van het blazen van de 7e bazuin. Lees voor je zelf nu eens, wat daar over Christus gezegd wordt.

Dan moet het dus wel duidelijk zijn, dat de Sabbat van het 4e gebod NOOIT aan het kruis genageld kan zijn. Want de Bijbel spreekt dat zowel in het OT als het NT overduidelijk tegen b1007.

Verder schreef je nog:

quote:

3. Onderzoekend oordeel is onzin, je hebt je laten meeslepen door non-bijbelse visioenen van Ellen White die er ontzettend veel geld mee binnenharkte.

Ik denk niet b1007, dat ik hierboven visoenen van E.G. White aan je heb voorgehouden. En je bewering dat zij 'veel geld binnengeharkt' heeft is dus een profane houding die ik beslist niet met je kan delen, omdat het NIET waar is.
Je liegt er weer lustig op los!

Ook schreef je:

quote:

24Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

Inderdaad b1007, waarom ben jij daar geen voorbeeld van? Worden wij niet geoordeeld over onze fouten én goede daden terwijl er "boeken ind e hemel zijn" mety onze daden van alle catagoriën, zoals ik al eerder aangaf?? Moet het Hemels Heiligdom (eerst) dan niet geheel gereinigd worden? (Lees Hebreeën 9)

En dat dit, wat je schreef:

4. Sabbath was een schaduw:

quote:

16Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus


Nu, ik zal het eens een beetje toelichten:

Kolossenzen 2:13-18
 

quote:

13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komtde werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels

Nu, wat staat daar dan b1007! Staat daar ergens dat de Sabbat heeft afgedaan? Dat staat er helemaal niet! Wat wél afgedaan heeft is de wet door de maatstaf van het Sanhedrin (om voor enige duidelijkheid te zorgen) het gaat er om dat we de wet en dus ook de Sabbat van het 4e gebod niet meer in een fysiek besneden lichaam (meer proberen te) onderhouden, maar in Christus........door de Heilige Geest. Ons eigen lichaam moet een Tempel van de (zelfde) Heilige Geest worden, zoals die in Christus is voorgeleefd. Dat is de essentie van de Kolossenzenbrief.
Dus met andere woorden, je moet je niets meer wijs laten maken, maar gewoon aan Christus voorbeeld vasthouden; naar "de gewoonte" zoals Christus ook gelijk mens en de afschaduwing van Zijn (en Onze) hemelse vader is.

En dan b1007 heeft de RKK Staat volkomen gelijk als zij dat beweert over de Joden en de Zevende Dags Adventisten, omdat het Pausdom juist zelf het gezag meent te moeten opleggen aan de wereld. Zo "eerlijk" is de Satan dus, dat hij door een afgodendienst nog de Allerhoogste God erkent. Want de Duivel weet heel goed dat hij alles inn het wqerk zal stellen op "de meest getrouwe gelovige zal trachten terug te voeren naar het aardse heiligdom".

Tot slot verwees je nog naar deze gegevens:

quote:

18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging

Nu, ik heb je Kolossenzen zojuist voorgehouden, dat heeft dus niets van doen met 1843 noch met het ontstaan van Reformatische geloofsgemeenschappen.
Het is dus ook hier weer helemaal fout, wat je concludeert!

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 23, 2013, 08:00:40 pm door nicodemus »

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #82 Gepost op: februari 23, 2013, 07:51:10 pm »
nicodemus, mag ik je deze post van mij even in de aandacht aanbevelen?
Je bent daar overheen gesprongen.
Trajecto in "Zondag of sabbat"

Gaarne een antwoord dat enige bondigheid heeft.
Je discussie met b1007 levert dermate lange posts op dat ik ze niet lees.

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #83 Gepost op: februari 23, 2013, 07:54:34 pm »
Als aanvulling op Trajecto ook een verzoek of de extremisten de RKK buiten hun verhaaltjes willen houden. Bij voorbaat dank.

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #84 Gepost op: februari 23, 2013, 08:01:36 pm »
Hallo Trajecto en Thorgrem,

Zie de reactie van de RKK Staat in mijn  laatste poting weergeven!


Hartelijke groet

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #85 Gepost op: februari 23, 2013, 08:29:57 pm »

quote:

nicodemus schreef op 23 februari 2013 om 20:01:
Hallo Trajecto en Thorgrem,

Zie de reactie van de RKK Staat in mijn  laatste poting weergeven!

Hartelijke groet

Ik heb geen brief aan het Vaticaan geschreven (als je dat met de RKK Staat bedoelt) noch heb ik in mijn post het veel over de RKK gehad. Dit is in ieder geval naar mij toe dus geen serieuze reactie.

Ik heb een post geschreven over de sabbat en rustdag en wat men daarover kan zeggen volgens mij. En ik had daar graag een reactie op (wat men bij de RKK over mijn gedachten denkt, of over de ZDA is voor mij momenteel niet aan de orde).

Maar indien er geen interesse tot gesprek is, is dat natuurlijk akkoord.

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #86 Gepost op: februari 24, 2013, 06:28:02 pm »
Hallo Trajecto,

Met dank voor je reactie! Persoonlijk ben ik er al, vanaf mijn jongste jaren, toen ik in Markelo (Ov) de Zondagsschool nog bezocht er van overtuigd dat de sabbat van het 4e gebod -ook- door getrouwe Christenen onderhouden dient te worden. Immers zowel de Jood als de Griek zijn één in Christus? Ik kon het nooit begrijpen, dat er zowel in de Zondagsschool als in een preek, de Sabbat op de zondag kon worden toegepast. Binnen de kennissenkring van mijn ouders, bevonden zich een aantal Joodse zakenlieden en uit het onderwijs (1959) die ons soms op de Sabbat uitnodigden. Vandaar.. dat ik verheugd was toen ik rond 1980 gewezen werd op een Protestantse kerk die zowel Joden als Christenen in één gemeenschap samen kon brengen Ook begreep ik van sommige Joden, dat binnen die gemeenschap (ZDA dus) door Schriftuurlijke studies, zij tot Christenen waren geworden. Dat kwam vooral omdat destijds sommige studies "als uit het hebreeuws" vertaalt hen onder ogen kwam. Nu, de auteur (s) van die studies waren noch bekend met, noch in staat hebreeuws te lezen of te vertalen.
Vandaar dat ik hoogst verbaasd was dat ik nu een Christelijke kerkgemeenschap gevonden had, die alle aspecten van het NT binnen haar muren samen kon brengen, met daarbij de 'luxe' van Joodse OT ervaringen te kunnen delen.

Dat dus Christenen zouden besluiten op de Sabbat van het 4e gebod  hun relatie met Jezus te bevestigen, zou dus hen niet alleen meer zegenen, maar ook Geestelijk op een hoger plan kunnen brengen. Niet op grond van (alleen) OT informatie, maar ook NT situaties die heden ten dage aan ons oog en oor voorbijgaan. 5Joh 3 gaaft aan hoe je "het koningrijk kunt binnengaan en zien"

quote:

Joh.3
5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?
Sabbat onderhouden, in vrijheid, is dus een Geestelijke kwestie, zoals Jezus ons duidt!

Lees nu nog eens Joh 3 en speciaal de door mij aangeduidde verzen. Wellicht begrijp je dan al wat Jezus hier nu precies bedoelt tegenover Nicodemus, lid van het Sanhedrin, die trachtte de "wet" op aards grondgebied op te dringen aan 'het volk'. Dàt is nu juist wat Jezus JNIET bedoelt en ook de essentie van de Sabbat van het 4e gebod ook niet kan zijn!

Dus, ik zal je posting nog eens zeer grondig bestuderen en daarvoor afprinten.
Ik zal je zeker antwoorden! Ik ben zeker benieuwd naar je inzichten. Dat interesseert me zeer! Volgens de 'link' gaat het om deze posting van:

Geplaatst op vrijdag 22 februari 2013 14:34

hartelijke groet en dank!
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 06:45:02 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #87 Gepost op: februari 25, 2013, 01:32:09 am »
Beste Nico,

Neem dit is ff door dan snap je het beter denk ik.

1. Argument: God rested on the Sabbath at creation; he made the day holy, and sanctified the day. Therefore all mankind is bound to keep the day holy.

Gen 2:2-3 (NIV) By the seventh day God had finished the work he had been doing; so on the seventh day he rested from all his work. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done.

The term "Sabbath" is not mentioned in the creation account. God rested from creating on THAT seventh day; He didn’t continue creating by creating a repetitive day of rest. God rested/ ceased from His creating on that particular seventh day from the creation that was completed the sixth day. He sanctified THAT particular seventh day, and not the recurring seventh day.

God "rested" from that work because He was done with that work. A lawyer in court "rests" his case when He is done and has no more to offer to the court. Christians enter into that rest while it is called "Today". Notice in Genesis that the seventh day shows no end. We are still in that "day." Each of the first six days has an evening and a morning but not so for the seventh day. God is still at rest from that work of creating the world. According to the author of Hebrews 4, believers have the opportunity to enter into God's rest that He began then. The believer enters into God's rest "Today" seeing as that day has yet to end. This is the rest the sabbath pointed to, and was a shadow of.

Today Jesus is our Sabbath. He is our rest. Hebrews 4:3,9-11. The Jews rested in a day. We rest in a person--the Lord Jesus Christ. That's not rest from chopping wood, or digging coal, or plowing corn. That's perfect rest for our souls. The trouble with legalists is that they are trying to work their way into Heaven instead of coming to Jesus to get rest for their souls.

By using this argument that "this rest couldn't possibly be just for God" a rationalization is made to include Adam and Eve, and the rest of mankind into a physical, seventh day rest. If this rest were not just for God, then mankind would be given the potential to enter into this same rest, right? And isn't that what the author of Hebrews is getting at? We can enter into God's rest, so why would we want to enter into that shadow rest that pointed to Christ, and is indeed this rest? See Col. 2:15-16. Sabbatarians' logic gets sidetracked due to their preoccupation with the weekly, physical sabbath that was but the shadow.

It is not logical to conclude, that we therefore enter into another rest that God did not enter into; the weekly sabbath. God commanded Israel to rest on that reciprocal seventh day, and did not command Himself or claim He rested on weekly sabbaths.

Sabbatarians desperately need to establish the recurring seventh day sabbath here in order to make the case for applying it to Christians who were not a party to the old covenant, and to make the case that the sabbath is somehow special and "eternal."

The term "Sabbath" is not used in the Genesis account and there is no internal evidence God sanctified every seventh day. It was THAT first seventh day that God sanctified and rested; not every seventh day thereafter as recorded in John 5:16-17. God kept the manna that he gave Israel in the wilderness from spoiling on the sabbath day. God preserves life and holds the worlds in place on the seventh day.

The Father and Jesus work on Sabbath.

John 5:16-17 (NIV) So, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews persecuted him. Jesus said to them, “My Father is always at his work to this very day, and I, too, am working.”


2. Argument: Adam and Eve kept the sabbath.

There is no internal evidence Adam and Eve were commanded to keep the weekly sabbath, or anyone else prior to Israel being at Sinai when the law of Moses was put forth and codified. It is more wishful thinking. Their line of reasoning here has been one of "once holy, always holy" and this includes Christians, so why isn’t that ground at Sinai still holy? You can’t have it both ways. Those that claim Adam and Eve kept the sabbath are doing so by speculation.

The Bible does tell us that the Sinaitic Covenant which includes the Sabbath was not made with the fathers such as Adam, Noah, Isaac, Jacob and Abraham.

Deut 5:2 -3 (NIV) The LORD our God made a covenant with us at Horeb. It was not with our fathers that the LORD made this covenant, but with us, with all of us who are alive here today.


3. Argument: Abraham kept all God's commandments therefore he kept the Sabbath.

Gen 26:5 (NIV) because Abraham obeyed me and kept my requirements, my commands, my decrees and my laws.”

This is another false claim that is speculation. The sabbath was not included in God's covenant with Abraham. Circumcision evidently was more important to God than the sabbath as God made circumcision the covenant sign and not the sabbath with Abraham.

Gen 17:10-11 (NIV) This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep: Every male among you shall be circumcised.You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you.


4. Argument: The Sabbath is a lasting covenant. Therefore it will never end.

Ex 31:16-17 (NIV) The Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for the generations to come as a lasting covenant. It will be a sign between me and the Israelites forever, for in six days the LORD made the heavens and the earth, and on the seventh day he abstained from work and rested.’”

So if the sabbath is an eternal, everlasting covenant, then so is circumcision of the flesh.

Gen 17:13-14 (NIV) Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. Any uncircumcised male, who has not been circumcised in the flesh, will be cut off from his people; he has broken my covenant.”

The new covenant will not be like the old covenant!

Jer 31:31-33 (NIV) “The time is coming,” declares the LORD, “when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them,” declares the LORD. “This is the covenant I will make with the house of Israel after that time,” declares the LORD. “I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people.

God told Israel the time would come that he would stop their Sabbaths.

Hosea 2:11 (NIV) I will stop all her celebrations: her yearly festivals, her New Moons, her Sabbath days—all her appointed feasts.

SDAs want to make just the 7th day sabbath holy and an "eternal covenant" to meet their agenda and discard the other ten rest sabbaths found in Deuteronomy 23. The sabbath was a shadow of the finished work of Christ. Why sabbatarians want to live in the shadows and deny the finished work of Christ is a mystery to me. Paul tells us that these weekly, monthly and yearly Sabbaths are temporary "a shadow" and that the reality is found in Christ. A religious festival is a yearly sabbath, new moon a quarterly sabbath and a sabbath day is the weekly sabbath.

Col 2:16-17 (NIV) Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a New Moon celebration or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come; the reality, however, is found in Christ.


5. Argument: Isaiah proves the Sabbath is eternal, as it will be kept in the earth made new.

SDAs do not keep the yearly and quarterly sabbaths and insist that they ceremonial sabbaths, which contradicts Isaiah that says they will be kept in the new earth. This is called twisting the Scriptures.

Isa 66:22-24 (NIV) “As the new heavens and the new earth that I make will endure before me,” declares the LORD, “so will your name and descendants endure. From one New Moon to another and from one Sabbath to another, all mankind will come and bow down before me,” says the LORD. “And they will go out and look upon the dead bodies of those who rebelled against me; their worm will not die, nor will their fire be quenched, and they will be loathsome to all mankind.”

If the messages of Isaiah applies to the Christian Church, then we are faced with a lot of problems. Read this carefully. Isa. 65:17, tells about when God will create a new heaven and earth. vs. 20, people that do not live to be 100 will be accursed. (People will die in the new earth?) vs. 22, people will live as long as a tree. (Many trees do not live 2 years) vs. 23, women will bear children. (Jesus tells us, there will be no marriage in heaven.) As you can see this has nothing to do with the Christian belief of the New Heaven and the New Earth. If Israel had been faithful/obedient to God these blessings would have come to them. Isaiah's prophecy applies only to Israel and not to new covenant Christians. Will the saints really need a weekly sabbath to rest from their labor, to remember they were delivered from Egypt and that it was God that created the world? I think not.

Every sabbath in the new earth you can go out each sabbath and view dead bodies and worms that do not die. There is no death or dead worms or dead bodies in the New Earth. As you can see Isaiah's prophecy has nothing to do with the new covenant description of the New Heaven and the New Earth found in Revelation.

Rev 21:1-4 (NIV) Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, “Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”


6. Argument: The Sabbath will be kept in the New Jerusalem!

Rev 21:23-25 (NIV) The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there.

How indeed can the sabbath be kept in the New Jerusalem without any night to define the start and end of the day? Is God going to ring a bell? It is ridiculous to think the saints will need a day "of rest" once a week to commune with God or to rest from work. God does not rest on the seventh day, why would the saints?


7. Argument: Jesus did not abolish the Ten Commandment law; therefore the Sabbath is binding.

Matt 5:17-19 (NIV) “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven.

The above declaration by Jesus Christ is interpreted by those who hold to sabbath keeping as proof that the ten commandments, including the sabbath command, is binding on Christians. At first glance, this appears to be true, until one subjects the above to proper Biblical scholarship and critical analysis.

If it were a matter of being points of law, then the phrase "law or the Prophets" would not make sense, seeing is there is no law codified in the Prophets to "fulfill". It is erroneously concluded that it is the law that is "fulfilled" and not the prophecies located in the law and prophets. If it were a matter of being points of law, then the phrase "law or the Prophets" would not make sense, seeing is there is no law codified in the Prophets to "fulfill".

The first problem that arises is over the interpretation of "fulfill" in verse 17. The Sabbatarian argument is that this "fulfill" is to be understood as "filling to the full" or "filling up" the law. Jesus came to bring it up to full strength, as it were. This view forces a conclusion that Sabbatarians overlook in this interpretation. The law was deficient or incomplete; the same law they claim to be "God’s law" and a perfect, eternal law.

And if it is being "magnified" in this regard, how can this be accomplished without altering it way beyond jots and tittles? What of those portions of "God’s law" that are sacrificial and ceremonial in nature that the Sabbatarian insists are not binding on Christians? What happened to their "jots and tittles?"

And finally, how can you fill up or fulfill the law in that portion of scripture referred to as "The Prophets" where there is no codification of law? The opening declaration again states: Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfill. How can one "destroy" the prophets, and how can one "fulfill" the prophets?

So here we have a situation where one cannot fulfill that section of the Bible called the Prophets regarding law, seeing there is no law codified in the Prophets that has the potential to be fulfilled or destroyed. But this potential exists in the law and the prophets in regards to prophesies, as there are prophesies in the law and the prophets.

The next question to be asked is, did Jesus come to fulfill prophesies found in the law and the prophets? Yes he did. At this point, we need to address the context of verse 18:

Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

Seeing as the law and prophets are addressed in the preceding verse, we cannot quickly assume that now just the law, or the first 5 books (the Pentateuch) are being solely addressed, for quite often the term "the law" is used to indicate the entire old testament.

Those who hold to the "fill the law to the full" view are quick to point out that not all things were fulfilled prophetically by Jesus; the heavens and earth are still here, ergo the context is about filling up the law. If not A, then B is the logic, without examining any other possibilities. This is commonly called "black and white thinking" and is poor Biblical scholarship. We have already seen how this does not hold up in regards to verse 17, and when we try to apply this understanding to verse 18, even greater problems arise.

If this is about filling up the law, then we have a condition here that once the law is filled up, completed, or brought up to full strength, then it passes away with the passing of heaven and earth. Does it make sense to build up the law for the purpose of doing away with it, especially in light of a belief that insists this law is eternal?

Do we run into such illogical errors when we conclude it is a matter of things prophesied to occur culminating in a new heaven and earth? Not at all. When all things foretold in the law have come to realization, then all things have been done and there is an end to those things followed by the new heavens and earth.

What then of the apparent conflict where it is claimed Jesus did not "fulfill" all prophesies that culminate with the passing of heaven and earth? It is a result of trying to connect two things that are actually separate in the context of the two verses.

Verse 17: Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfill.

This needs to be taken in the context of that moment. Did Jesus come at that time; at that moment to fulfill all things as related to in verse 18, or did he come at that time to fulfill what was prophesied concerning his coming then and there?

Luke 24:44 (NIV) He said to them, “This is what I told you while I was still with you: Everything must be fulfilled that is written about me in the Law of Moses, the Prophets and the Psalms.”

Luke 18:31 (NIV) Jesus took the Twelve aside and told them, “We are going up to Jerusalem, and everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled.

Luke 18:31 Is Jesus here referring back to when he spoke the words here in Matthew 5:17? It sure looks that way.

What is so conveniently overlooked by Sabbatarians is that verse 18 compliments verse 17 from this time perspective. First, Jesus came to fulfill those things written of him in the law, prophets, and psalms. Verse 18 begins a new thought that follows this same line of reasoning concerning fulfillment of scripture. For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

Jesus came at that time to fulfill "all things" concerning him for that time and place. Likewise, all things prophesied to occur in this age will also come to pass. After all these things have been accomplished, this heaven and earth pass away and the new age begins, starting with the new heavens and the new earth, as also prophesied. Jesus speaks from the perspective of then and there to the perspective of the future from then and there.

Now we come to verse 19:

Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

Notice the context says "these" commandments and not "the" commandments. Does the context leading up to verse 19 indicate that Jesus was talking about commandments? No. Does Jesus begin referencing commandments following this verse? Yes, unless one wishes to redefine what a commandment is, as though Jesus did not proceed to give commands to those followers of his that he was addressing.

The Sabbatarian likes to conclude that Jesus was talking about old covenant commandments by force-fitting them into the preceding verses, and ignores that Jesus proceeds to give commandments to his followers in the context of that statement in what follows. Jesus then goes about, quoting from the law commandments in the law, and proceeds to alter points of law beyond jots and tittles! How is this possible if he was claiming just moments before that none of the law was to be altered even down to the strokes of the letters of the law until heaven and earth had passed? But this sort of cognitive dissonance is common when holding to misinterpretations and misrepresentations of scripture.

The pattern now is one of "the law says this, but I say unto you that" where in some cases the law is totally nullified in the process. For example, performing one’s oaths. But Jesus commands that his followers swear not at all. To not make an oath to begin with. It is also stated in the law that one was to hate their enemy and love their neighbor. Jesus declares we are to love even our enemies.

The most telling of all is Jesus’ teaching on divorce. The law (this same law called "eternal" and "perfect" and not to be altered even down to the stokes of a letter) allowed a man to divorce his wife for just about any reason. What was Jesus’ take on divorce as found in the law?

The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh? Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. — Matthew 19:3-9

The law allowed for an easy divorce. It was a concession in the law because the people were carnal; devoid of God’s Spirit. So the law allowed for something that was wrong from the beginning. So much for the claim that the law existed from creation and was kept by the Patriarchs of old.


Has Jesus altered the law beyond jots and tittles?

James does not identify the "royal law" as the Ten Commandments. The "royal law" is the law of the Christ/law of the Spirit. The Torah commands Israel "to love your neighbor" is found in, Lev 19:18 (NIV):

Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people, but love your neighbor as yourself. I am the LORD.

Christ commanded the law of love to extend love to your enemies. Matt 5:43 - 45 (NIV) 43“You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ 44But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you, 45that you may be sons of your Father in heaven.

How is it that the SDA denomination has changed the tithe law? Something that God did not authorize. The tithe law required only Jews that raised crops and animals to pay tithe to be used for the poor and for the Levites. SDAs insist all members pay tithe on their increase such as wages and any other source of income to the SDA conference offices.

8. Argument: The Lord's Day is the 7th day Sabbath, because Jesus is Lord of the Sabbath.

This is one of many examples of Sabbatarians twisting the meaning of words in the Bible. The term "Lord's Day" is used one time in the Bible and it does not say it is the sabbath. It is another assumption.

Rev 1:9-10 (NIV) On the Lord’s Day I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet,

The Sabbath is always called in the Greek Sabbaton or in the Hebrew Shabbath. Strong's: G4521 σάββατον sabbaton sab'-bat-on Of Hebrew origin [H7676]; the Sabbath (that is, Shabbath), or day of weekly repose from secular avocations (also the observance or institution itself);

The Church fathers in the first centuries called Sunday, "the Lord's Day" because Christ rose from the grave on Sunday. This tradition does not make Sunday a holy day or a Sunday Sabbath.


9. Argument: Worshiping on Sunday is honoring the sun god and the Papal sabbath.

Jesus rose from the grave early on the first day of the week, Sunday. Jesus met with his disciples on the first day of the week after the resurrection. Was Jesus honoring the sun god or the Papal sabbath? The pagans of the Roman empire never celebrated a weekly day to the sun god. It is despicable for Sabbatarians to insinuate those that go to church on Sunday are worshiping or honoring a pagan god or the Pope of Rome. Do SDAs that go to prayer meeting on Wednesday evening for example are they worshipping the pagan god, Woden, chief god in Norse mythology? As you can see this is a ridiculous allegation to make against Christians that worship the Creator. New Covenant Christians have the liberty to worship God daily.


10. Argument: The Ten Commandments are the eternal gospel from the beginning of the World.

This is an argument with out Bible support. If so did Adam honor his mother?


11. Argument: Hebrews 4 proves Christians are to keep the Sabbath.

Heb 4:9 - 11 (NIV) 9There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; 10for anyone who enters God’s rest also rests from his own work, just as God did from his. 11Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience.

Israel had the 7th day sabbath ritual, but they did not have the sabbath rest in God which is of faith. "God's rest" is rest for their souls not from chopping wood, working in a factory, etc. Now God wants Christians to have the rest in him that Israel failed to enter. If we are led by the Spirit, we will enter that rest. Christ is the Christians sabbath rest of faith and trust which we enjoy daily.

 12. Argument: Commandments in the NT means the Ten Commandments.

SDA's use these two texts to show that "God's commandments" are the Ten Commandments. There is nothing in the texts that tell us this.

Rev 14:12 (NIV) This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God’s commandments and remain faithful to Jesus.

1 John 2:3-4 (NIV) We know that we have come to know him if we obey his commands. The man who says, “I know him,” but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him.

Christians indeed keep God's commandments that God addressed to Christians. But if we are going to assume that this means old covenant commandments, then why not commandments God gave to other individuals in the Bible? God commanded one prophet to bake his bread over cow manure. It is a commandment of God. Shall we keep this commandment also?

Baking Bread Over Cow Manure

Ezek 4:14-15 (NIV) Then I said, “Not so, Sovereign LORD! I have never defiled myself. From my youth until now I have never eaten anything found dead or torn by wild animals. No unclean meat has ever entered my mouth.” “Very well,” he said, “I will let you bake your bread over cow manure instead of human excrement.”

Jesus commanded his disciples to preach to people. Do you do this?

Mark 6:8-10 (NIV) These were his instructions: “Take nothing for the journey except a staff—no bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals but not an extra tunic. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town.

Jesus commanded the disciples to pay their taxes by getting a coin out of the fishes mouth. Do you do this?

Matt 17:27 (NIV) “But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch; open its mouth and you will find a four-drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours.”


12. Argument: The Ten Commandments point out sin.

The Ten Commandments point out sin for those the Ten were given. God would never hold anyone accountable to a covenant he did not give to them. The Spirit of God in the heart of Christians point out sins. Sins that are not found in the Ten.

13. Argument: Rich young man was told to have eternal life he must keep the commandments.

Matt 19:16-19 (NIV) Now a man came up to Jesus and asked, “Teacher, what good thing must I do to get eternal life?” “Why do you ask me about what is good?” Jesus replied. “There is only One who is good. If you want to enter life, obey the commandments.” “Which ones?” the man inquired. Jesus replied, “‘Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.”

Matt 19:20-26 (NIV) “All these I have kept,” the young man said. “What do I still lack?” Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.” When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, “I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.” When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, “Who then can be saved?” Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Jesus was speaking to a young man that was under the law as the old covenant had not yet ended. Jesus made a point to not include sabbath keeping to the list for granting eternal life.


14. Argument: Aren't all Christians (even SDA's) in agreement with God today that, with the help of God's Spirit, we WILL keep His Law because we LOVE Him and we WANT to keep His Law of love?

This is an assumption. The Bible never tells us that God's spirit enables anyone to keep the old covenant law!

Sorry dat ik het zeg maar de ZDA kerk is een kerk voor mensen die niet het intellect hebben om de bijbel te kunnen begrijpen of voor wolven in schaapskleren die de bijbel uit hun verband halen om daarmee geld binnen te harken.
Sola scriptura!

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #88 Gepost op: februari 25, 2013, 12:18:07 pm »

quote:

nicodemus schreef op 24 februari 2013 om 18:28:
Ik kon het nooit begrijpen, dat er zowel in de Zondagsschool als in een preek, de Sabbat op de zondag kon worden toegepast. Binnen de kennissenkring van mijn ouders, bevonden zich een aantal Joodse zakenlieden en uit het onderwijs (1959) die ons soms op de Sabbat uitnodigden.
..
Vandaar dat ik hoogst verbaasd was dat ik nu een Christelijke kerkgemeenschap gevonden had, die alle aspecten van het NT binnen haar muren samen kon brengen, met daarbij de 'luxe' van Joodse OT ervaringen te kunnen delen.

Dat dus Christenen zouden besluiten op de Sabbat van het 4e gebod  hun relatie met Jezus te bevestigen, zou dus hen niet alleen meer zegenen, maar ook Geestelijk op een hoger plan kunnen brengen. Niet op grond van (alleen) OT informatie, maar ook NT situaties die heden ten dage aan ons oog en oor voorbijgaan. 5Joh 3 gaaft aan hoe je "het koningrijk kunt binnengaan en zien"

De sabbat is de viering van Gods rust, op het moment van gedane arbeid.
In beginsel is het niet goed dat een christen de sabbat viert op een andere dag. Want de instelling was niet voor een andere dag.
Echter daarbij is een zaak van geestelijkheid:
De eerste wet en de eerste sabbat was ingesteld met het oog op een geestelijk leven. Het was een instelling voor de mens die onder het diensthuis van de wet was gebracht. De Wet is goed en de wet is liefde en de wet moet nageleefd worden, want zij wordt ook in de hemel op hemelse wijze nageleefd.

Maar deze wet heeft een vernieuwing gekregen. Dat is een vernieuwing die een principieel ander zicht brengt op heel de wet: namelijk het zicht van verlossing die is volbracht en het zicht van genade en dankbaarheid waaruit wordt geleefd.

Zoals de wet geen plicht is, maar toch gezocht en nageleefd wordt door wie in de liefde is, zo is de sabbat geen plicht maar een factor van zoeken en naleving. Zo bezien kan dus de sabbat ook zeker op de sabbat worden gevierd. Dat kan echter niet op een oud-testamentische wijze, want de sabbat staat voor het oudtestamentische verbond: het gebod dat bewaart in liefde. Maar het nieuw-testamentische begrip is de liefde die brengt tot het gebod. Dat geeft uiterlijk gelijke vormen, maar is innerlijk een wereld van verschil. Innerlijk kan de jood de nieuw-testamentische sabbat niet vieren. Evenzo kan een christen de oud-testamentische sabbat niet meer vieren. Want de christen leeft de wet vanuit het hart en het geweten. Opnieuw kan er uiterlijk gelijkvormigheid zijn. Maar de God van de Oud-testamentische sabbat betoont zich niet meer oud-testamentisch, En daarmee is het ook niet meer oud-testamentisch te begrijpen voor een ieder die God heeft leren kennen door de profeet Johannes de Doper en de Messias Jezus Christus.  

Het principe van de nieuw-testamentische sabbat wordt eerder gevonden in het loofhttenfeest. Dat is het feest van de dankbaarheid. Dat is het feest na gedane arbeid, dat begint met rust en dankbaarheid. En dat eindigt op de achtste dag ook weer met rust en dankbaarheid. Dat is het feest dat wordt verbonden aan de periodieke vernieuwing van de verlossing, dat is het moment waarop alles in de maatschappij wordt gereset en heel de wet wordt voorgelezen aan heel het volk inclsuief de kinderen. Dat is het feest waarmee de heidenen zullen deelnemen aan de joodse wet. Dat is het feest dat het volk verbindt met hun Koning en hun Verlosser, en dat is het feest van de opstanding van Christus. Dat feest kun je eenmalig vieren, want de opstanding is eenmalig. Dat feest kun je alle dagen vieren want de bevrijding is alle dagen. Dat feest kun je jaarlijks vieren want God is een God van orde. Maar dat feest hoort bij de dagelijkse en wekelijkse indeling van gezette tijden in een verbond dat niet oud is maar nieuw en actueel en ook dagelijks naleving behoeft.

En dan is het inzicht dat het gaat om een verbond. Een nieuw verbond. Wat is het grootste teken van het verbond De besnjidenis en kort daarop ook het grote gebod van de sabbat. De besnijdenis is het teken van dagelijkse herkenning. De sabbat is het teken van eer en begeerte voor God en het geheel aflaten van aandacht voor mens en begeerten voor menselijkheden. In het nieuwe testament is er dus plaats en ruimte voor de besnijdenis van het hart en de viering van de wekelijkse verbondsdag.

Nu kun je aan komen zetten met het argument dat de zondag nog steeds geen sabbat is. Daar ben ik het mee eens. Als de mens sterk genoeg was om de vernonden te scheiden en ook gescheiden identificeerbaar te hoduen, dan zou het zeker een must zijn om de sabbat op de sabbat te vieren. Echter, dat kan niet, Want de sabbat is nu een loofhuttendag.  Geen sabbat. De joden moeten dus leren en weten dat hun sabbat tevergeefs is. De christenen kunnen de sabbat wel veiren, maar zij leggen er een andere betekenis in. Die betekenis is zodanig principieel anders, dat een christen niet de illusie mag wekken dat de sabbat van de joden wordt gevierd. Wat dan zou de christen een half-wat jood zijn. Maar de christen is in werkelijkheid een volbloed-jood in Christus. En de jood is in de sabbatsviering een deel van het nog niet bekeerde deel van de joden, dat nog in geestelijke ballingschap leeft en in een diensthuis, en dat in onbekeerlijkheid (zo je wilt bedekking) de ogen gesloten heeft voor zijn profeten en zijn messias.

En tenslotte is de instelling van de sabbat een wekelijkse viering. Vanwege die hoedanigheid, en ook vanwege de dubbele viering van de loofhuttenfeest sabbatten, is méér principieel dat er wekelijks wordt gedaan aan verbondsviering, dan op welke dag het is. Wekelijks dat is: in bijeenkomsten en volkomen wijding aan God op hoogtijdagen en een voortdurende viering op de tussenliggende dagen. Het is wat Zacharias profeteerde. Het is het feest van bevrijding en dankbaarheid.  Deut.31:9-13

Joh.7:37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het loofhuttenfeest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.  Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Velen dan uit de schare, deze rede horende, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus.

quote:

Sabbat onderhouden, in vrijheid, is dus een Geestelijke kwestie, zoals Jezus ons duidt!

Een geestelijke kwestie. Natuurlijk. Mee eens. Ook de wet van Mozes houden is een puur geestelijke kwestie. Zonder de geestelijke inhoudelijke viering brengt de wet van Mozes geen nut en zelfs geen redding ten opstanding. Maar niettemin geldt zij wel en moet zij ook nageleefd worden om als geheiligd volk van God te mogen bestaan tot de volgende gezette tijd van offerande. Dat is wat de wet doet: een diensthuis afdwingen op deze aarde.

Maar jouw cursieve "in vrijheid" is een contradictio in terminus. Want de sabbat naar oudtestamentisch begrip is geen vrijheid. Maar plicht. Op niet-naleving ervan staan vreselijke straffen. Die straffen gelden ook voor de nieuw-testamentsiche sabbatsviering. Echter dan wel in nieuw-testamentische duiding. Geestelijk. Dat is de duiding in het kader van het loofhuttenfeest: eenvoud en viering van de tocht door de woestijn. Wat is de tocht door de woestijn? Dat is het gereed en bereid maken van de bruid voor de bruiloft en de bruidegom. Het is de rust in louterende afzondering van de bruidegom. Het is het al vieren en ook daadwerkelijk gereed maken voor de Heerlijkheid die nog komen zal. En daarbij is het aangrijpingsmoment van de viering: de volbrachte oogst (verlossing) en haar vruchten en de dankbaarheid.

Ik claim geen waarheid. Dit is mijn perceptie en zicht, dat ik gaarne onderwerp aan openstellen voor betere inzichten.
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 09:15:16 pm door small brother »

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #89 Gepost op: februari 25, 2013, 12:37:00 pm »
Hallo b1007,

Dank voor je reactie!

Ik moet zeggen je hebt er wat moois van gemaakt. Een flinke lap, maar ik laat me natuurlijk niet afschrikken. Ik heb de tekst geheel gecopieeerd en ga eens rustig doorlezen. ZO ik zie is het slechts een mening, beslist géén Bijbelstudie op zich. Het lijkt op een vertzet van iemand die ooit binnen de ZDA/SDA gemeente een belangrijke positie in heeft genomen. Ik ken nog wel van die mensen, die menen hun vorige geloofsgemeenschap op deze wijze af te moeten vallen. Dan zal ik je, punt voor punt uitleggen "waar de verschillen"  te vinden zijn. Natuurlijk het is de Heilige Geest die van zonde overtuigd en van de Waarheid zoals die in Harmonie met de Bijbel  én het Hemels Koninkrijk is.

Maar:

quote:


Men kan makkelijk vaststellen wiens kinderen zij zijn, wiens voorbeeld zij volgen en wiens werk zij doen. „Aan hun vruchten zult gij hen kennen." (Matteüs 7:16). Hun doen en laten lijkt op dat van Satan, de giftige lasteraar, „de aanklager van onze broeders". (Openbaring 12:10).
De aartsbedrieger heeft veel medewerkers die klaar staan om alle mogelijke dwalingen ingang te doen vinden ten einde de mensen te verstrikken. Zijn ketterijen zijn aangepast aan de verschillende smaken en aan het verstand van hen die hij wil vernietigen. Hij wil onoprechte, niet wedergeboren mensen in de gemeente binnenloodsen, die twijfel en ongeloof zaaien en iedereen die graag Gods werk vooruit ziet gaan en ook persoonlijk vooruit wil komen, hinderen. Velen die niet echt in God en zijn Woord geloven, nemen toch sommige beginselen van de waarheid aan, noemen zich christenen en kunnen op die manier hun eigen dwalingen voor bijbelse leerstellingen laten doorgaan.
De bewering dat het er niet op aan komt wat men gelooft, is één van de misleidingen waar Satan de beste resultaten mee bereikt. Hij weet dat wanneer de waarheid in liefde wordt ontvangen de ziel wordt geheiligd. Daarom is hij er voortdurend op uit de waarheid te vervangen door valse theorieën, fabels en „een ander evangelie". Al vanaf het begin hebben Gods ware dienstknechten zich gekant tegen dwaalleraren, die niet alleen immoreel waren, maar ook leugens verkondigden die het geestelijk leven ondermijnden. Elia, Jeremia en Paulus verzetten zich onverschrokken en vastberaden tegen degenen die de mensen van Gods Woord deden afdwalen. De vrijzinnigheid, die geen enkel belang hecht aan de juiste geloofspunten, vond geen genade bij deze heilige verdedigers van de waarheid.
De vage, hersenschimmige verklaring van de Schrift en de vele tegenstrijdige theorieën over het geloof die in de christelijke wereld de ronde doen, zijn het werk van onze grote tegenstander, die de geesten in verwarring wil brengen om te beletten dat ze de waarheid zouden ontdekken. De tweedracht en verdeeldheid onder de christelijke kerken zijn in belangrijke mate te wijten aan de algemeen gangbare gewoonte de Schrift te verdraaien om een geliefkoosde theorie te verdedigen.
In plaats dat de mensen Gods Woord in alle nederigheid onderzoeken om zijn wet te leren kennen, zijn velen slechts op zoek naar iets zonderlings of iets origineels.

Om dwalingen en onchristelijke praktijken te verdedigen, zullen sommige christenen schriftgedeelten uit hun verband rukken, door soms maar de ene helft van een vers als het bewijs van hun bewering aan te halen, terwijl de andere helft precies het tegenovergestelde zou aantonen. Met de listigheid van de slang verschansen ze zich achter uitspraken die geen verband met elkaar houden, maar die wèl hun zinnelijke begeerten bevredigen. Zo vervalsen velen opzettelijk het Woord van God. Anderen hebben een levendige verbeelding en leggen de beelden en symbolen van de Heilige Schrift uit volgens hun eigen grillige gedachten, terwijl ze maar weinig eerbied kunnen opbrengen voor het beginsel dat de Bijbel zichzelf moet verklaren. Ze laten dan hun eigen wilde fantasieën voor bijbelse leerstellingen doorgaan.
Wanneer men de Schrift gaat onderzoeken zonder eerst naar God op te zien in gebed en zonder een nederige, open geest zullen zowel de eenvoudigste en duidelijkste als de moeilijkste schriftgedeelten verwrongen worden weergegeven.

We zijn daar nog niet in dat Hemels Jeruzalepm, maar als 'Tempels van de Heilige Geest' kunnen we zeker "in Geest" al deel hebben aan dat Koninkrijk. Geloof begint immers "bij u" in het hart. Als dus Christus Heer over het OT én het NT is, dan is Hij ook Heer over de Sabbat en is er dus t.a.v. de wet aangevuld met de twee geboden van liefde, zoals Hij heeft uitgelegd, een eeuwige inzetting.


Je schreef nog:

quote:

Sorry dat ik het zeg maar de ZDA kerk is een kerk voor mensen die niet het intellect hebben om de bijbel te kunnen begrijpen of voor wolven in schaapskleren die de bijbel uit hun verband halen om daarmee geld binnen te harken.


Tja b1007 je moet het maar durven te beweren, je fantasie is erg op hol geslagen en zelfs van mijn Bijbelverwijzingen, heb je ook nog niets gerepen en je antworoeden zijn dus dienovereenkomstig, dat is jammer. Op grond van dié opmerking geeft je al aan geen "bekeerd hart" te hebben en ook er blijk van te geven het gehele Evangelie, dat op de Thora is gevestigd te begrijpen.
IEDEREEN zal zich moeten verantwoorden voor de daden en de uitspraken die hij of zij heeft gedaan "in de naam van Christus", in die van jouw 'predikers' zou ik alvast niet willen staan, wat dit onderwerp betreft.  En dat is oprecht gemeend!

Afin we zult het onderscheidt wel zien, als ik antwoord.

Je ziet, ik "schaam mij het Schriftwoord niet"!

Een wijze les:

quote:

Overal waar Gods Woord in alle getrouwheid is gepredikt, heeft de verkondiging resultaten opgeleverd die getuigen van de goddelijke oorsprong van het Woord. Gods Geest leidde zijn boodschappers en daarom zat er kracht achter het woord. De zondaren werden zich bewust van hun toestand. "Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld" en is doorgedrongen tot in de meest verborgen plaatsen van het hart. Alles wat in de duisternis verborgen was, kwam aan het licht. Hun geesten en harten werden aangegrepen. Ze werden overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ze werden zich bewust van de gerechtigheid van God en beseften hoe vreselijk het was om in hun zondige toestand en in hun onreinheid te verschijnen voor Hem die de harten grondig kent. Met grote angst riepen zij uit: "Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?" Toen ze het kruis van Golgotha en het oneindige offer voor de zonde van de mensen leerden kennen, drong het tot hen door dat ze alleen door de verdiensten van Christus met God konden worden verzoend. In geloof namen ze „het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt" aan. Hun zonden werden door het bloed van Christus vergeven.


En daarom b1007, durf ik dit te beweren:

quote:

Ongelovigen en duivels kunnen het werk van God niet verhinderen, noch beletten dat Hij onder zijn volk is, als zij tenminste met overgave en berouw hun zonden belijden, met de zonde breken en in geloof Gods beloften aanvaarden. Elke verzoeking en elke openlijke of verborgen negatieve invloed kan met succes worden overwonnen „niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen." (Zacharia 4:6). „De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking... En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?" (1 Petrus 3:12,13).
Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 12:58:05 pm door nicodemus »