Auteur Topic: De bijbel: Gods Woord?  (gelezen 13930 keer)

NewMillennium

 • Berichten: 215
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #240 Gepost op: december 16, 2003, 05:54:14 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:17:45 schreef creatie:


NewMillennium: vind je het niet wonderbaarlijk dat er zo veel profetieën uit de Bijbel zijn uitgekomen en nog steeds uitkomen?
Zie bijvoorbeeld: http://www.harpazo.net/101/List.html

[...]


Hoe kom je aan deze wijsheid NewMillennium? Wat weet jij wel wat ruim 2 miljard christenen niet weten?


Wat je eerste opmerking betreft moet ik opmerken dat Jezus voorspelde nog tijdens de generatie tegen wie Hij sprak terug te komen. Deze voorspelling is niet uitgekomen. Het Nieuwe Testament staat vol met 'spoedig' en 'nog een korte, korte tijd'.

Wat je tweede opmerkking betreft moet ik opmerken dat ik (en miljoenen anderen) ook in jouw statistieken van 2 miljard staan, en die statistieken dus liegen. Zoals je weet geloof jij ook niet in ontelbare dingen waar de Katholieken in geloven. Wie ben jij dat je het beter weet dan de overgrote meerderheid van de christenheid?

Wat ik weet is dat ik eerlijk ben in mijn gedachten en sind ik geen christen meer ben op geen enkele manier mijn gedacht geweld hoef aan te doen.

Jij zou Jezus ongetwijfeld diezelfde vraag hebben gesteld. En je zult ook weten op welke manier Hij daarop geantwoord zou hebben. En denk je nu eens in hoe jij dan toen op Hem gereageerd zou hebben.

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #241 Gepost op: december 16, 2003, 05:56:52 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:20:54 schreef NewMillennium:
[...]
Zo heeft de kerk alle eeuwen door gedaan. Wanneer het te moeilijk wordt en andersdenkenden voor kritiek zorgen die niet weerlegbaar is dan moet je ze excommuniceren, op de brandstapel zetten, of zelf maar weglopen en maar  weer een nieuwe kerk oprichten.

Snap je niet dat het hier niet gaat om 'boze werken'? Ik breng slechts ideeën naar voren en kom op voor de liefde. Dit heeft totaal niets met boze werken te maken. Ik kom met argumenten die het christelijk geloof beschuldigen van 'boze werken'. Waarom moet je dan boos zo iemand de mond snoeren? Is het niet eenvoudig de onschuld van het christelijk geloof aan te tonen? Stijgt het christelijk geloof ethisch niet huizen hoog uit boven alle goddeloze andere denkbeelden?

Wil je aantonen dat ik gelijk heb wanneer ik zeg dat christenen verblind zijn en zich als slaven onder een ideologisch juk opstellen en niet voor discussie vatbaar zijn?

Gaat het jou meer om het gelijkhebben van het geloof dan om het begrijpen van de werkelijkheid van het bestaan waarin we leven?

NieuwMillennium, je weet zelf heel goed dat jouw retorische vragen getuigen van een overtuiging van jóúw die even weinig objectief is als die van de christenen op dit forum.

Jij komt op voor de liefde zoals jij die vorm wilt geven vanuit een humanistisch perspectief. Great. Mooi streven en als er geen God en geen godsopenbaring zouden zijn zou dat het beste zijn wat je kon doen. In je eigen denken en doen zie je genoeg waardevols en daarmee ben je tevreden. Niet zoveel dat je kunt verklaren wat alle ellende in de wereld moet (waar wel 6 miljard mensen onder lijden), maar praten over liefde maakt het een en ander goed.

Nu is er wel een God die Zich geopenbaard heeft, namelijk YHWH, de Heilige. Een flink deel van de wereldbevolking gelooft dit, een nog groter deel wil er niet aan en een klein gedeelte heeft nog nooit van die openbaring gehoord. Hij spreekt ook over Liefde, maar dan over een die de menselijke liefde te boven gaat en die zal leiden tot een daadwerkelijke verbetering en vernieuwing van de wereld. Dat is meer dan jij durft te hopen. En je neemt het hopelijk God niet kwalijk dat Hij die 4 miljard ongelovigen niet met geweld zijn Rijk insleurt?

Jij gelooft dat niet. Dat is onderhand wel duidelijk. Je vindt zelfs dat je hen die wél geloven moet overtuigen van hun ongeloof. Maar daaraan zit echt een grens. Want waarom zouden wij jouw mening wél moeten geloven en een eeuwenoud getuigenis -- de Bijbel -- niet? Op een christelijk forum kun je verwachten dat dat getuigenis hoog in ere wordt gehouden. Meer dan bijvoorbeeld een filosoof die postuleert dat de waarheid niet schokkend mag zijn. (Een onwaarschijnlijke stelling, aangezien de ervaringswerkelijkheid vaak óók schokkend is.)

Het citaat uit 2 Johannes lijkt me wel van toepassing op wat jij zegt. Als je uitspraken doet over de uitleg van een bijbeltekst, doe dat dan op z'n minst wetenschappelijk competent. Door de context te lezen, bijvoorbeeld:

Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.
Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.


Jij belijdt niet de komst van Christus in het vlees. Je blijft niet in de leer van Christus. Je komt hier op het forum en werpt je opo als verkondiger van een andere leer. Hoe zouden bovenstaande verzen dan niet op deze situatie van toepassing kunnen zijn?

Overigens, ik vind het helemaal niet erg als dit forum een apologetische afdeling heeft, waarin christenen en niet-christenen in gesprek zijn. Tegelijk verwacht ik van een christelijk forum dat eenvoudige gelovigen er terecht kunnen met hun vragen en gedachten. In de laatste tijd wordt het Leer-en-Leven subforum gedomineerd door participanten die voortdurend de basis van de orthodoxie aanvallen, zowel in topics die zich daarvoor lenen als in andere topics. Een constructieve discussie van christenen onderling wordt daardoor bemoeilijkt.

Dat is net zoiets als een debat tussen wiskundigen, dat bezocht wordt door een horde theologen die bij elke stelling roepen: "Hé, weet je wel zeker dat getallen bestaan?" Interessante kwestie, unzweifelhaft, maar op den duur irritant.
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


NewMillennium

 • Berichten: 215
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #242 Gepost op: december 16, 2003, 05:58:04 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:25:24 schreef els:
NM, realiseer je je dat je maar één leven hebt en dat je in dit leven de keuze maakt voor de eeuwigheid?


Realiseer je je dat je bezig bent met psychisch geweld wanneer je mensen voor het blok zet en ze bedreigt met een mogelijkheid van verdoemenis?

Realiseer je je ook dat je tegen iemand spreekt die geen moment van zijn leven zonder God wil leven?

Realiseer je je ook dat door te zeggen dat je maar één leven hebt, je heel veel denkt te weten?

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #243 Gepost op: december 16, 2003, 05:59:46 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:14:26 schreef Pulpeet:
[...]

antwoord aan Justin:
Wordt op dit moment aan gewerkt :)
ben benieuwd :)
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #244 Gepost op: december 16, 2003, 06:01:50 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:25:24 schreef els:
[...]


Het gaat om Een Persoon. In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.
NM, realiseer je je dat je maar één leven hebt en dat je in dit leven de keuze maakt voor de eeuwigheid?
http://217.115.197.218:50012/showtopic.asp?tID=331
realiseren kan vele gezichtspunten opleveren
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #245 Gepost op: december 16, 2003, 06:33:30 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:59:46 schreef cheese:
[...]

ben benieuwd :)

Iedereen mag blijven hoor. Als je daar soms bang voor was ;)

Maar er komt binnenkort wel een scheiding tussen een forumgedeelte waar alles ter discussie gesteld kan worden en een forumgedeelte dat specifiek voor christenen onderling is. Om redenen die o.a. Qohelet hierboven noemde. Precieze vormgeving is nog niet helemaal rond. Maar iedereen blijft welkom.

Verder discussie hierover hoort niet in dit topic. Kan in FeedBack. :)

NewMillennium

 • Berichten: 215
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #246 Gepost op: december 16, 2003, 06:52:25 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:56:52 schreef Qohelet:

Jij komt op voor de liefde zoals jij die vorm wilt geven vanuit een humanistisch perspectief. Great. Mooi streven en als er geen God en geen godsopenbaring zouden zijn zou dat het beste zijn wat je kon doen. In je eigen denken en doen zie je genoeg waardevols en daarmee ben je tevreden. Niet zoveel dat je kunt verklaren wat alle ellende in de wereld moet (waar wel 6 miljard mensen onder lijden), maar praten over liefde maakt het een en ander goed.Jij hebt me waarschijnlijk niet goed begrepen. Ik kom niet voor liefde op vanuit een humanistische perspectief en ook niet vanuit het perspectief dat er geen godsopenbaring is.

Ik kom op voor een onvoorwaardelijke liefde, omdat God mij dit in mijn gedachten openbaart als de hoogste traptrede die liefde bereiken kan.  Omdat ik dit inzicht heb (het is een inzicht dat voor ieder mens voor het oprapen ligt in zijn innerlijk, net zoals onze tien vingers) móet ik wel bepaalde andere zienswijzen afwijzen, bijvoorbeeld dat de bijbel het onfeilbare woord van God is. Zij voldoet namelijk niet aan de voorwaarden van liefde.

De basispijler van het christelijk geloof is niet de liefde, maar de angst voor straf van God.


En omdat deze gedachte schadelijk is, kan en wil ik van nu af aan niet meer leven met de traditionele voorstellingswereld van de bijbel. De traditionele verzoeningsleer van het christendom is ten diepste gebaseerd op bloedwraak. Lees het verhaal in 2 Samuël 21 nog een keer. God eist bloedwraak, en wanneer er zeven onschuldigen opgehangen zijn ‘ontfermt Hij zich’ over het land. Een verhaal als dit, zorgvuldig gemeden door alle vrome predikers, slaat mij in m’n gezicht. Dit primitieve godsbeeld staat aan de basis van het christelijk geloof.

Ik heb talloze keren evangelische christenen horen zeggen dat God niet anders kón handelen dan door Jezus als onschuldige voor onze zonden te laten sterven. ‘De prijs moest betaald worden’. Je vraagt je dan af: aan wie? God moest sterven en dit als losprijs aan Zichzelf betalen? Of moest Hij vanwege één of ander hemels juridisch systeem deze losprijs aan de duivel betalen? Welke voorstelling is naiever? Dit is op nog meer manieren een rare redenering: Natuurlijk kon God anders handelen. Hij leert ons toch ook ‘vergeef ons onze zonden gelijk wij hen vergeven die tegen ons gezondigd hebben’?

Liefde IS vergeven om niet.

Alle andere uitleggingen van liefde zijn slappe aftreksels van dit begrip, iets wat een fundamentalistische christen nooit zal kunnen begrijpen, omdat zijn geloof hem verbiedt zo te denken en hij een slaaf is. Door deze opvatting aan te hangen blijft een mens ook gedurende zijn hele leven op aarde een slaaf van de angst en wreed denken.


Vervolgens probeer je dit prachtige denkbeeld (wat liefde wérkelijk betekent)omver te halen door erop te wijzen dat er zoveel ellende is in de wereld. Ik wil je er dan op wijzen dat JIJ die ellende ziet en ik niet. 'Ellende', 'lijden', 'pijn', 'gemis', 'verlangen' zijn het middel om de liefde tot uiting te brengen. Het is de logica die is vereist wanneer we geluk willen ervaren. Aan deze dingen is dus niets slechts. Het zwarte bestaat om het witte tot uiting te brengen, om het witte te ervaren.

Onze schepping berust op ervaren. Dit is een volkomen onmogelijkheid zonder dualistisme. De vraag 'heeft God het kwaad geschapen?' is dan ook de meest eenvoudige vraag die er is om te beantwoorden: Het kan niet anders.

Zo zie je dat je met menselijk denken op de meest eenvoudige wijze de meest fundamentele inzichten krijgt. Een kind kan de was doen bij wijze van spreken. Deze inzichten zijn eigenlijk vanzelfsprekendheden in het leven, maar zijn verduisterd door de zogenaamde 'openbaringsreligies' die 's mensen denken in een dwangbuis leggen en hem in ongelofelijke denkkronkels wringen.

Els

 • Berichten: 885
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #247 Gepost op: december 16, 2003, 06:55:06 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 18:01:50 schreef cheese:
[...]


http://217.115.197.218:50012/showtopic.asp?tID=331
realiseren kan vele gezichtspunten opleveren


Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat oordeel heeft de Vader aan de Zoon gegeven.
Alles draait uiteindelijk om hoe we staan t.o.v. de Here Jezus.

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #248 Gepost op: december 16, 2003, 06:58:15 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:43:56 schreef NewMillennium:
[...]


Het spijt me als ik het niet beter uit kan leggen, maar in mijn reaktie probeer ik juist te laten zien dat er aan niemand een steekje los zit, en alle godsdiensten en zienswijzen 'logisch' uit het menselijk bestaan voortkomen. Niemand heeft de waarheid in pacht, en in bijna alle zienswijzen zitten wel delen van waarde.

Waar ik alleen op wil wijzen is dat we ons nooit onvoorwaardelijk aan één ideologie moeten overleveren. Er is geen 'unieke en onfeilbare waarheid' waarin geloofd moet worden.  En sommige opvattingen zijn schadelijk voor een mens. Inderdaad, overal is wel wat op af te dingen. Ook op mijn leven. Als je daar op wijst, laat je mensen en godsdiensten dan niet in hun waarde?

Als je met 'unieke en onfeilbare waarheid' een verzameling logisch samenhangende beweringen (dogma's ofzo) bedoelt, dan ben ik het helemaal met je eens. Ik geloof niet dat werkelijkheid (inclusief het goddelijke) in een verzameling uitspraken gevangen kan worden. Die lijken me vooral nodig om de sociale structuur van een kerk of geloofsgemeenschap te garanderen. Zo wordt het geloof doorgegeven aan volgende generaties. Het gaat natuurlijk om het 'echte' geloof dat achter die dogma's zit. Daar verwijzen ze naar. Als je dat hebt gevonden, zijn die dogma's niet zo belangrijk meer.
Hoewel ik dus dogma's niet zo hoog heb zitten, geloof ik wel degelijk in het bestaan van het goddelijke. Dat is geen projectie van de menselijke geest. Ik geloof ook dat het model van persoonlijke machten adequaat is. Om God zelf enigszins te beschrijven zijn zelfs drie personen nodig. En ook geloof ik dat de bijbel daarmee te maken heeft (om even op het topic terug te komen ;) ).

Wat ik bedoel met 'in hun waarde laten' is dat je bij andermans overtuigingen eerder zoekt naar wat je er zelf wijzer van kan worden dan wat er allemaal mis mee is. Maar ik ben het wel met je eens dat misstanden benoemd mogen worden. Ik geloof best dat veel christenen geestelijk lijden door de kerkelijke / sociale omgeving waar ze in zitten. Allerlei geestelijke machtsstructuren kunnen verwoestend werken. Dat zijn echter wel ontaardingen. Ik vind dat je andermans overtuiging of geloof op zijn/haar idealen moet beoordelen. Waar staat iemand voor? En als de implementatie daarvan te wensen overlaat kan daar ook op gewezen worden. Maar dat hoeft niet gelijk te betekenen dat de achteliggende ideologie fout is.
En als misstanden aan de kaak gesteld worden, moet dat tegenover de juiste personen / instanties gebeuren. De machthebbers dus. Zij die het hele religieus-sociale bouwwerk in stand houden. De mensen hier op dit forum zijn dat over het algemeen niet. Het heeft dus m.i. weinig zin om hier ter strijde te trekken tegen dergelijk misstanden en ontaardingen.
Bovendien is er niet 1 christendom maar er zijn 2 miljard christendommen. Waar de één niet mee kan leven, is voor de ander voldoende om zijn mens-zijn optimaal vorm te geven. Pas als je gaat abstraheren kom je tot 'het christendom'. Je kunt dan wel voor jezelf aangetoond hebben dat de bijbel onzinnige beweringen over God bevat, maar je moet denk ik niet puur naar die bijbel kijken. Dan leer je alleen maar iets over de relatie tussen de bijbel en jou. Maar je moet ook kijken naar hoe die bijbel in het leven van mensen een rol speelt. Dat is per mens verschillend.

Els

 • Berichten: 885
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #249 Gepost op: december 16, 2003, 06:58:27 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:58:04 schreef NewMillennium:
[...]


Realiseer je je dat je bezig bent met psychisch geweld wanneer je mensen voor het blok zet en ze bedreigt met een mogelijkheid van verdoemenis?

Realiseer je je ook dat je tegen iemand spreekt die geen moment van zijn leven zonder God wil leven?

Realiseer je je ook dat door te zeggen dat je maar één leven hebt, je heel veel denkt te weten?


Bedoel je dat je je door mij voor het blok gezet voelt?
En ja, ik 'weet' heel veel. nl. wat God heeft geopenbaard door Zijn Woord en door Zijn Geest.

NewMillennium

 • Berichten: 215
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #250 Gepost op: december 16, 2003, 07:03:52 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:56:52 schreef Qohelet:

Nu is er wel een God die Zich geopenbaard heeft, namelijk YHWH, de Heilige. Een flink deel van de wereldbevolking gelooft dit, een nog groter deel wil er niet aan en een klein gedeelte heeft nog nooit van die openbaring gehoord. Hij spreekt ook over Liefde, maar dan over een die de menselijke liefde te boven gaat en die zal leiden tot een daadwerkelijke verbetering en vernieuwing van de wereld. Dat is meer dan jij durft te hopen. En je neemt het hopelijk God niet kwalijk dat Hij die 4 miljard ongelovigen niet met geweld zijn Rijk insleurt?Indien je stelling waar zou zijn zou God wel hopeloos mislukken met zijn plannen. Hij laat de meerderheid niets van zich horen, en heeft bovendien te maken met een enorme afval van mensen die het wel horen, maar er niet van onder de indruk zijn.
Wat zegt dit over jouw God?
Hij spreekt over liefde die een mens te boven gaat? Dat is pertinent een onwaarheid. Een God die mensen uiteindelijk straft op de manier zoals de bijbel het voorstelt is wreder dan een mens ooit kan handelen.
Daadwerkelijke vernieuwing van de wereld? Is God daar ooit in geïnteresseerd geweest? Even tevoren liet jij horen (op grond van je bijbelse opvattingen) 'Wat is er mis met het systeem van de slavernij?'. Als het aan jouw God (en jou) gelegen had, hadden we nog steeds het systeem van de slavernij.
Je hebt het weer mis: ik hoef niet eens te hopen op een betere wereld, het IS al veruit een betere wereld en het wordt steeds beter, omdat inzichten zoals ik heb (onvoorwaardelijke liefde) zich bezig zijn te verspreiden en hun hun steeds groter wordende uitwerking zullen hebben wereldwijd.

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #251 Gepost op: december 16, 2003, 07:06:38 pm »
Waarom laat God de meerderheid niet van zich horen?
Wie zegt dat? 'het' christendom?

In de katholieke kerk hebben ze een constructie dat ook buiten het christendom sporen van God te vinden zijn. Maar het meest natuurlijk binnen de katholieke kerk. Ander zouden ze hun geloofwaardigheid verliezen. Maar toch...

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #252 Gepost op: december 16, 2003, 07:06:58 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 18:58:15 schreef Pulpeet:
[...]
Bovendien is er niet 1 christendom maar er zijn 2 miljard christendommen. Waar de één niet mee kan leven, is voor de ander voldoende om zijn mens-zijn optimaal vorm te geven. Pas als je gaat abstraheren kom je tot 'het christendom'. Je kunt dan wel voor jezelf aangetoond hebben dat de bijbel onzinnige beweringen over God bevat, maar je moet denk ik niet puur naar die bijbel kijken. Dan leer je alleen maar iets over de relatie tussen de bijbel en jou. Maar je moet ook kijken naar hoe die bijbel in het leven van mensen een rol speelt. Dat is per mens verschillend.

Misschien is het vruchtbaarder om niet over 'het christendom' te spreken, maar over 'de kerk van Jezus Christus', 'de leer van Jezus Christus', 'het geloof van Jezus Christus'. Dat zijn namelijk bijbelse termen die een objectieve betekenis hebben. En die vormen wel degelijk de gemeenschappelijke factor in het christendom. Of, zoals de Bijbel het beschrijft,

quote:

één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. -- Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


NewMillennium

 • Berichten: 215
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #253 Gepost op: december 16, 2003, 07:23:23 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:56:52 schreef Qohelet:
Jij gelooft dat niet. Dat is onderhand wel duidelijk. Je vindt zelfs dat je hen die wél geloven moet overtuigen van hun ongeloof. Maar daaraan zit echt een grens. Want waarom zouden wij jouw mening wél moeten geloven en een eeuwenoud getuigenis -- de Bijbel -- niet? Op een christelijk forum kun je verwachten dat dat getuigenis hoog in ere wordt gehouden. Meer dan bijvoorbeeld een filosoof die postuleert dat de waarheid niet schokkend mag zijn. (Een onwaarschijnlijke stelling, aangezien de ervaringswerkelijkheid vaak óók schokkend is.)

Het citaat uit 2 Johannes lijkt me wel van toepassing op wat jij zegt. Als je uitspraken doet over de uitleg van een bijbeltekst, doe dat dan op z'n minst wetenschappelijk competent. Door de context te lezen, bijvoorbeeld:

Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.
Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.


Jij belijdt niet de komst van Christus in het vlees. Je blijft niet in de leer van Christus. Je komt hier op het forum en werpt je opo als verkondiger van een andere leer. Hoe zouden bovenstaande verzen dan niet op deze situatie van toepassing kunnen zijn?


Vervelend hè die NewMillennium. Hij komt als gast en dan gaat hij dingen verkondigen die helemaal niet gewenst zijn.

Waarom moesten de joden zo'n 'gast' als Paulus in de synagoges serieus nemen en hun eeuwenoude getuigenis -hun bijbel- niet? In de joodse synagoges zou je toch mogen verwachten dat dat getuigenis hoog in ere zou worden gehouden?

Zijn de christenen zich ervan bewust dat Bonifatius net zo ons land binnenkwam als NewMillennium bij jullie op bezoek komt? Hebben jullie soms dezelfde opvatting als de Friezen, die er bij Dokkum op uit gingen en (op de manier van hun tijd) het Bonifatius duidelijk maakte dat hij nu de 'genzen van het behoorlijke overstak'? Zijn ze zich trouwens ervan bewust dat wij christenen niets van de zuid-amerikaanse en afrikaanse culturen hebben overgelaten nadat we er 'als gasten' kwamen met onze zendingsleer?

De tekst uit Johannes is trouwens weer eens een sprekend voorbeeld van de tegenstrijdigheden in de bijbel. Jezus at met tollenaars en ging om met de hoeren en discussiëerde voortdurend met de Farizeeërs. Maar Johannes is bang om wat te verliezen; hoe kan dat verleiden nou met zo'n geweldige kracht van boven die gelovigen hebben? Hij verwacht 'loon' na noeste arbeid en fanatiek geloof. Trieste bijbeluitspraak.

Waarom kunnen jullie me niet opvatten als een interessant geval? Ik kom notabene uit de gereformeerde kerk. Ik kén jullie, jullie kennen mij. Waarom moeten geloofskwesties zo zwaar zijn dat de deuren dichtgegooid en vergrendeld moeten worden, mensen met andere opvattingen geband moeten worden?

Ik héb de komst van Christus in het vlees trouwens nooit tegen willen spreken. De bijbel zélf heeft blijk gegeven op misverstanden te berusten. Zij leert dat de komst allang geschied had moeten zijn, maar de veelvuldige uitspraken zijn niet uitgekomen. Dus de bijbel is de misleider voor iedereen die ogen heeft om te lezen. Zeggen de christenen in het jaar 21.000 nog steeds 'Ja, maar voor God is duizend jaar als één dag. 't Is op Gods klok nog maar drie weken geleden dat Hij opsteeg naar de wolken'?
« Laatst bewerkt op: december 16, 2003, 07:42:01 pm door NewMillennium »

NewMillennium

 • Berichten: 215
  • Bekijk profiel
De bijbel: Gods Woord?
« Reactie #254 Gepost op: december 16, 2003, 07:36:41 pm »

quote:

op 16 Dec 2003 17:56:52 schreef Qohelet:

Overigens, ik vind het helemaal niet erg als dit forum een apologetische afdeling heeft, waarin christenen en niet-christenen in gesprek zijn. Tegelijk verwacht ik van een christelijk forum dat eenvoudige gelovigen er terecht kunnen met hun vragen en gedachten. In de laatste tijd wordt het Leer-en-Leven subforum gedomineerd door participanten die voortdurend de basis van de orthodoxie aanvallen, zowel in topics die zich daarvoor lenen als in andere topics. Een constructieve discussie van christenen onderling wordt daardoor bemoeilijkt.

Dat is net zoiets als een debat tussen wiskundigen, dat bezocht wordt door een horde theologen die bij elke stelling roepen: "Hé, weet je wel zeker dat getallen bestaan?" Interessante kwestie, unzweifelhaft, maar op den duur irritant.Ik wil me best verdienstelijk maken door maar op één bepaald topic te reageren, en alle rest met rust te laten, zodat niet alles vervuild wordt met mijn goddeloze opvattingen.

Volgens mij is dit topic trouwens (vanwege het vraagteken) het topic bij uitstek waar ik welkom zou mogen heten. Wil men nu op een forum een discussie over de topicvraag of alleen maar zinssneden waarmee men zijn geloof ondersteund ziet?

Ik denk trouwens dat er vast wel christenen zijn die dit gesprek met mij constructief vinden, juist omdat ik dingen aanvoer waar niemand anders mee aankomt. Wat geeft het dat er iemand is die het allemaal maar niets vindt? Ik kom toch niemand storen bij een kerkdienst? Je kunt hier tenminste een goed beeld van krijgen wat de verschillen in opvattingen zijn, en je eigen denken erdoor aan het werk zetten. Je kunt het als evangelisatiescholing beschouwen. Je wordt erdoor opgeleid antwoorden te geven op argumenten die ongelovigen mensen aanvoeren. Bovendien is het niet zo dat ik hier alleen maar ben om te preken. Ik wil wel degelijk naar wijze taal luisteren.