Auteur Topic: .....tot in de schuilhoeken....  (gelezen 2028 keer)

Carl

 • Berichten: 758
 • ...Gij maakt mij het pad des l
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Gepost op: januari 15, 2004, 06:24:08 pm »
Dag allemaal,

Ons leven vervult alles. Het éne leven vult onze 10 vingers evenredig met leven. Het éne leven brengt het héle lichaam tot leven. Iedere vinger op zich herkent zichzelf als afgescheiden wezen, maar dat zijn ze dus niet. Gescheiden vingers: ja; gescheiden wezens: nee. Het individuele lichaam, heeft één leven.
Ik herken mezelf als een afzonderlijk individu. Maar ben ik één afzonderlijk wezen?
Het fysieke lichaam van de mensheid, ofwel van de Mens, is één lichaam. Het fysieke universum met al haar prachtige eigenschappen, is één universum, één lichaam.
En het gehéél is één lichaam: GODS LICHAAM.
De profeet Jeremia laat dit mooi zien in de uitspraak van God: “Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des HEREN, en niet een God van verre? Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des HEREN. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des HEREN.
Jer.23:23

Het besef van de implicaties van die tekst......de Aanwezigeheid van God in Alles..... en de kleine Carl die daar onlosmakelijk deel vanuit maakt....kennelijk nodig gevonden werd....dat vervult me met een diep ontzag!!

jullie
Carl
 1 Joh.4:7,8 ...en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

spacy

 • Berichten: 315
 • Roland
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #1 Gepost op: januari 16, 2004, 09:39:11 am »
God's Schepping zijn LICHAAM noemen ? :?
vooral bij het in zonde gevallen gedeelte gaat mij er dit niet in...
[JESUS]Life[/JESUS]

Els

 • Berichten: 885
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #2 Gepost op: januari 16, 2004, 10:07:24 am »
Kolossenzen 1: 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

Carl

 • Berichten: 758
 • ...Gij maakt mij het pad des l
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #3 Gepost op: januari 16, 2004, 06:54:33 pm »
Bedankt voor de mooie ondersteuning, Els.

Inderdaad; ALLE dingen hebben hun bestaan in hem. Als je dat beseft, en je vraagt je af wie dan zijn lichaam, de gemeente is, dan volgt als vanzelf het antwoord....

(wat kunnen wij soms beperkt denken....)

je
Carl
 1 Joh.4:7,8 ...en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Carl

 • Berichten: 758
 • ...Gij maakt mij het pad des l
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #4 Gepost op: januari 16, 2004, 06:59:17 pm »

quote:

op 16 Jan 2004 09:39:11 schreef spacy:
God's Schepping zijn LICHAAM noemen ? :?
vooral bij het in zonde gevallen gedeelte gaat mij er dit niet in...


Toch is het een logische konklusie als je de tekst goed tot je doordringen.

maar ik begrijp jouw probleem met de zonde. Laten we eens kijken naar de thuisbasis en het eindstation van de zonde, de dood,
dan vind ik bv. Psalm 139:8 waar David uitroept: "Maak ik de het dodenrijk tot mijn sponde.....Gij zijt daar".

Een krachtiger statement over de alomtegenwoordigheid van Vader kun je nergens vinden.
Wellicht houdt dit in dat wat we geleerd hebben over zonde eens goed tegen het licht moeten houden.

je
Carl
 1 Joh.4:7,8 ...en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Els

 • Berichten: 885
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #5 Gepost op: januari 17, 2004, 09:27:10 am »

quote:

op 16 Jan 2004 18:54:33 schreef Carl:
Bedankt voor de mooie ondersteuning, Els.

Inderdaad; ALLE dingen hebben hun bestaan in hem. Als je dat beseft, en je vraagt je af wie dan zijn lichaam, de gemeente is, dan volgt als vanzelf het antwoord....

(wat kunnen wij soms beperkt denken....)

je
Carl


Het is voor mij erg duidelijk dat niet alles wat Hij geschapen heeft behoort tot het Lichaam van Christus. Natuurlijk staat Hij boven alles, maar Hij is specifiek gegeven als hoofd aan de gemeente, de heiligen, de gelovigen. Als je dat beperkt wil noemen....
Efeze 1: 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

Carl

 • Berichten: 758
 • ...Gij maakt mij het pad des l
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #6 Gepost op: januari 17, 2004, 09:34:26 am »
Dag Els,

......en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

het lijkt me toch een duidelijke tekst. Stel je open voor de mystieke relatie die dit legt tussen Christus, de gemeente en de wereld.
Nog een tekst ter ondersteuning:

"hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd:
Want wij zijn ook van zijn geslacht. "
(Hand. 17:28)

je
Carl
 1 Joh.4:7,8 ...en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Els

 • Berichten: 885
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #7 Gepost op: januari 17, 2004, 10:20:03 am »
Carl,
In Handelingen lees ik het volgende:
De Here heeft gezegd tot mijn Here:
Zet U aan mijn rechterhand, 35 totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.
36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.
37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.


Hier staat toch dat er bekering (en doop) nodig is voor vergeving en dat je je moet laten behouden uit dit verkeerde geslacht?

Carl

 • Berichten: 758
 • ...Gij maakt mij het pad des l
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #8 Gepost op: januari 17, 2004, 11:25:03 am »
Dag Els,

natuurlijk zijn bekering en doop nodig. Daarmee markeer je stadia in het proces van bewustwording wat je doormaakt.
En het geslacht van toen wás verkeerd, net zoals de geslachten van nú ook verkeerd bezig zijn.
Men was, en is 'en masse' vergeten dat de hele schepping aan God toebehoort. Dat ZHij de schepping tot in haar verste uithoeken vervult.
Omdat wij ons daar niet bewust van zijn, kappen we regenwouden om met een tempo van enkele voetbalvelden per dag. Kennen we nog steeds een proefdierencentrum in Rijswijk. Onteren wij onze vaders en moeders door hun lasten te verzwaren.

Doordat we dat besef niet hebben gaan we verloren; dwz. we raken onze liefde voor God-In-Zijn-Schepping kwijt. Wat wij aanrichten past niet in het geheel.
We zijn behouden als we beseffen dat God op ieder moment en op iedere plaats een levende band met ons wil.
Het apocriefe evangelie van Thomas laat Jesus heel mooi zeggen:
'tilt de steen op, en daar zul je me zien....' M.a.w.: zelfs de kakkerlakken zijn leven, en dus een uitdrukking van God. Het Matheus-evangelie geeft slechts een indirecte verwijzing hierna als Jesus zegt ''in zoverre gij dit aan één van deze minsten gedaan hebt, hebt gij het aan mij gedaan". Oppervlakkig lijkt het hier slechts om intermenselijke relaties te gaan. M.i. impliceert het hier echter ook het rentmeesterschap over de schepping.

je
Carl
 1 Joh.4:7,8 ...en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #9 Gepost op: januari 18, 2004, 12:04:52 pm »
Dit lijkt me nou typisch een discussie die thuishoort in Levensbeschouwing en niet in Gereformeerd leven.
Bombus terrestris Reginae

Carl

 • Berichten: 758
 • ...Gij maakt mij het pad des l
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #10 Gepost op: januari 18, 2004, 12:11:09 pm »

quote:

op 18 Jan 2004 12:04:52 schreef Bumblebee:
Dit lijkt me nou typisch een discussie die thuishoort in Levensbeschouwing en niet in Gereformeerd leven.

Deze discussie gaat over een stukje bijbel wat in het gereformeerde leven m.i. nogal eens veronachtzaamd wordt. Het past daarom zowel in Levensbeschouwing als in Gereformeerd Leven.

je
Carl
 1 Joh.4:7,8 ...en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Marloes

 • Berichten: 4175
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #11 Gepost op: januari 18, 2004, 12:18:04 pm »
Ik ben het eens met Bumblebee; de discussie wordt dan ook verplaatst.
[Prediker 7:29]

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #12 Gepost op: januari 18, 2004, 12:18:10 pm »

quote:

uit de policy Gereformeerd Leven
Welkom op het subforum 'Gereformeerd Leven.' De naam voor dit subforum is zo gekozen om aan te geven dat we in dit subforum uitgaan van de gereformeerde leer, zoals die in de drie formulieren van eenheid is verwoord. In dit subforum mag binnen dat terrein (door iedereen) volop gediscussieerd worden. Wil je discussiëren over onderwerpen die de gereformeerde leer ter discussie stellen, doe dat dan niet hier maar in een ander subforum b.v. levensbeschouwing.


 :P

Stukjes Bijbel die volgens jou in de gereformeerde traditie veronachtzaamd worden, en discussies daarover die ALTIJD uitlopen op dicussies over pantheisme en alverzoening, horen volgens de policy van Gereformeerd Leven duidelijk thuis in een ander subforum. Eén van de redenen dat het subforum Levensbeschouwing is opgericht is het dichtslibben van Leer en Leven met dit soort topics.
Bombus terrestris Reginae

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #13 Gepost op: januari 18, 2004, 12:18:45 pm »
je was me voor Marloes, sorry!
beschouw mijn laatste post als niet geschreven.
Bombus terrestris Reginae

Carl

 • Berichten: 758
 • ...Gij maakt mij het pad des l
  • Bekijk profiel
.....tot in de schuilhoeken....
« Reactie #14 Gepost op: januari 18, 2004, 12:36:00 pm »

quote:

op 18 Jan 2004 12:18:10 schreef Bumblebee:
Stukjes Bijbel die volgens jou in de gereformeerde traditie veronachtzaamd worden, en discussies daarover die ALTIJD uitlopen op dicussies over pantheisme en alverzoening, .....


Merkwaardig dat de mogelijkheid om de bijbel op die manier te verstaan kennelijk op zoveel plaatsen aanwezig is. Jammer dat het steeds wordt weg-gedogmatiseerd en degenen die dit element in hun geloof een plaats geven, worden verketterd.

je
Carl
 1 Joh.4:7,8 ...en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.