Auteur Topic: Gods Naam  (gelezen 2220 keer)

reindertje

 • Berichten: 156
 • Er komen nieuwe hemelen en een
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Gepost op: februari 01, 2004, 07:45:55 pm »
Waarom wordt de naam van God, JHWH, Jahweh, Jehovah, wel door de klassieke STATENVERTALING gebruikt, maar is deze rond 1600 veranderd in HEERE met kapitale letters??

DIt vraag ik mij af, want de gereformeerde kerken ondersteunen de naam wel...

Is dit gedaan vanwege de aanname van drieëeenheids leer? Zodat God en Zijn zoon geen verschillende naam zouden hebben, maar beide als heer (dan wel Jezus als Heer, God als HEERE) aangeduid kunnen worden?

Of zoals de benedictijnen, is dit veranderd uit 'respect' voor de Joden die de naam van God niet uitspreken als een mis-interpretatie van het Gebod: Gij zult niet vloeken in Gods naam?

Of nog iets anders? Want ik snap er geen snars meer van... :?

Want het tetagrammaton, JHWH, wordt 7000 keer in de bijbel gebruikt, en is dus ook 7000 keer vervangen door een TITEL?

Zegt Romeinen 10:13 niet: een ieder die de NAAM van God aanroept, zal gered worden?
En de dood zal niet meer zijn, noch rauw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. DE vroegere dingen zijn voorbij gegaan...

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #1 Gepost op: februari 01, 2004, 07:52:16 pm »
In andere talen is het ook zo vertaald. Soms al voordat de statenvertaling gemaakt werd.

Latijn: Dominus
Duits: Herr
Engels: Lord
Frans: Seigneur

ik weet niet hoe het in de Septuagint is (Kurios?). Maar in het Latijn is het in ieder geval een oude traditie.

zou het niet zo zijn dat de statenvertalers bij die oude traditie hebben aangesloten?

reindertje

 • Berichten: 156
 • Er komen nieuwe hemelen en een
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #2 Gepost op: februari 01, 2004, 10:21:12 pm »
Ja dat kan zo zijn, maar ik snap gewoon niet waarom...?

En is er nu niemand die mij dat kan vertellen?
Is dat nu ontwikkeling of intelligentie, dat we zeggen: uh duh, uh ja, uhhhh, ja dat deden ze altijd al, laten we het gewoon maar zo overnemen, ondanks wat God erover te zeggen heeft...

Waar is dan eigen initiatief?
En de dood zal niet meer zijn, noch rauw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. DE vroegere dingen zijn voorbij gegaan...

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Pugna

 • Berichten: 618
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #4 Gepost op: februari 02, 2004, 09:14:20 pm »

quote:

op 01 Feb 2004 19:45:55 schreef reindertje:
Waarom wordt de naam van God, JHWH, Jahweh, Jehovah, wel door de klassieke STATENVERTALING gebruikt, maar is deze rond 1600 veranderd in HEERE met kapitale letters??

DIt vraag ik mij af, want de gereformeerde kerken ondersteunen de naam wel...

Is dit gedaan vanwege de aanname van drieëeenheids leer? Zodat God en Zijn zoon geen verschillende naam zouden hebben, maar beide als heer (dan wel Jezus als Heer, God als HEERE) aangeduid kunnen worden?

Of zoals de benedictijnen, is dit veranderd uit 'respect' voor de Joden die de naam van God niet uitspreken als een mis-interpretatie van het Gebod: Gij zult niet vloeken in Gods naam?

Of nog iets anders? Want ik snap er geen snars meer van... :?

Want het tetagrammaton, JHWH, wordt 7000 keer in de bijbel gebruikt, en is dus ook 7000 keer vervangen door een TITEL?

Zegt Romeinen 10:13 niet: een ieder die de NAAM van God aanroept, zal gered worden?


Op de dordse synode van 1618-1619 is opdracht gegeven voor het maken de Staten-Vertaling. Deze is voor het eerst uitgegeven in 1636. Het lijkt me niet mogelijk dat de Staten-Vertaling rond 1600 gewijzigd is. Bedoel je mischien een andere (oudere) vertaling?

Verder gebruikt elke vertaling die ik ooit gezien heb HEER(E) of een vertaling daarvan voor JHWH. Het is volgens mij de gebuikelijke vertaling binnen het christendom.
Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods. (Rom 9:16)

reindertje

 • Berichten: 156
 • Er komen nieuwe hemelen en een
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #5 Gepost op: februari 03, 2004, 05:16:23 pm »
-Nieuwe Wereldvertaling - niet
- Een of andere amerikaanse bijbel ook niet..

- En oude Statenvertalingen en bijbels uit 1600-1700 ook niet..

WAAROM WAAROM WAAROM? Wordt de naam zo vertaald, als je niet zeker bent van JEhovah, zet dan in ieder geval JHWH neer, of Jah...
En de dood zal niet meer zijn, noch rauw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. DE vroegere dingen zijn voorbij gegaan...

Chaveriem

 • Berichten: 891
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #6 Gepost op: februari 03, 2004, 07:37:38 pm »

quote:

op 03 Feb 2004 17:16:23 schreef reindertje:
-Nieuwe Wereldvertaling - niet
- Een of andere amerikaanse bijbel ook niet..

- En oude Statenvertalingen en bijbels uit 1600-1700 ook niet..

WAAROM WAAROM WAAROM? Wordt de naam zo vertaald, als je niet zeker bent van JEhovah, zet dan in ieder geval JHWH neer, of Jah...


Niemand weet hoe haShem uitgesproken dient te worden. Op een gegeven moment ontstond onder de Israëlieten de gedachte dat het verkeerd zou zijn om G'ds Naam uit te spreken. Wanneer deze gedachte vaste voet begon te krijgen, is onzeker. Sommigen zijn van mening, dat het begin hiervan gezocht moet worden na de Babylonische ballingschap (607-537 v.G.T.), door anderen wordt gesuggereerd dat men er in de derde eeuw v.G.T. mee ophield G'ds Naam te gebruiken. De motieven hiervoor zijn in elk geval van uiteenlopende aard. De voornaamste reden is het feit, dat G'd niet wil dat Zijn Naam misbruikt wordt, zoals duidelijk blijkt uit Sh'mot [Exodus] 20:7 en, D'varim [Deuteronomium] 5:11. Wat wordt daarmee bedoeld? Uiteraard op de eerste plaats het misbruik van de heilige Naam in toverformules. De wereld van het oude Oriënt was vroeger vol magie en occulte praktijken. Je hoefde slechts de juiste naam van een bepaalde afgod te kennen om onder het noemen van diens naam magische krachten te ontvangen. Maar het verbod omvat nog veel meer: het valse zweren onder het noemen van de heilige Naam. Of kijk om je heen: hoe vaak wordt de Naam van G'd of Jezus niet gebruikt als stopwoord, als uitroep van verbazing of zelfs als vloek? Om algemeen misbruik voorgoed te vermijden, werd uiteindelijk besloten om de heilige Naam JHWH, die volgens sommigen 6823 keer, volgens anderen 6973 keer in TeNaCH [het Oude Testament] en meer dan 200 keer in B'rit haChadasha [het Nieuwe Testament] voorkomt, te vervangen door "Adonai" ynvda hetgeen "HERE" betekent. Alleen de Kohen haGadol [hogepriester] mocht de Naam op Yom Kipur [Grote Verzoendag] in de Tempel noemen bij het gebed en de zegen. Men motiveerde dit besluit met de veronderstelling dat de Naam van de Eeuwige zo heilig en intiem is, dat het uitspreken daarvan op enig ander moment een onvergeeflijke aanmatiging zou inhouden zo vertrouwd met G'd te zijn, dat je Hem als het ware bij Zijn voornaam mocht noemen. In de oosterse denkwijze is het immers ondenkbaar om zijn vader of laat staan een hooggeplaatst persoon bij de voornaam aan te spreken (iets wat bij de moderne westerling tegenwoordig vrij normaal is, denk maar aan Beatrix!). In de Joodse Mishna, een verzameling van rabbijnse leringen en overleveringen, die in de 3e eeuw G.T. door rabbi Yehuda haNasi [Juda de Patriarch] werd samengesteld, vinden wij enkele teksten met betrekking tot het uitspreken van de heilige Naam in de tijd van vóór de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel. Zo lezen wij in Yoma 6:2 in verband met Yom Kipur [de Grote Verzoendag]: "En als de priesters en het volk, die in het voorhof stonden, de duidelijk uitgesproken Naam hoorden, zoals hij uit de mond van de Hogepriester kwam, knielden zij en bogen zij zich en wierpen zij zich op hun aangezicht en hieven aan: Baruch Shem k'vod Mal'chuto l'olam va'ed [Geprezen zij de heerlijke Naam van Zijn Koninkrijk voor immer en eeuwig]!" - In Sota 7:6 staat over het gebruik van G'ds Naam in de dagelijkse zegeningen het volgende: "In de Tempel spraken zij de Naam uit zoals deze werd geschreven, maar in de provincies door een vervangend woord." Uit o.a. deze teksten blijkt, dat in elk geval tot de verwoesting van de Tempel in 70 G.T. de juiste uitspraak van de heilige Naam nog wel bekend was, maar dat reeds toen al de tendens bestond om het gebruik daarvan zoveel mogelijk te vermijden, alhoewel het voornamelijk de priesters waren over wie uitdrukkelijk werd vermeld dat zij in plaats van G'ds Naam een vervangende naam of een omschrijving gebruikten, en dat ook alleen maar in de provincies, dus buiten de stad. In het eerste deel van de Mishna, namelijk in B'rachot 9:5 vinden wij daarentegen toch ook de uitdrukkelijke opdracht, dat "een man zijn naaste met het gebruik van de Naam van G'd dient te groeten", waarna het voorbeeld van Boaz wordt aangehaald: "En zie, Boaz kwam uit Beit Lechem [Betlehem] en hij zeide tot de maaiers: de HERE (hvhy) zij met u! Zij zeiden tot hem: de HERE (hvhy) zegene u!" (Rut [Ruth] 2:4). Hoe dan ook, na de verwoesting van de Tempel raakte de juiste uitspraak van de heilige Naam in totale vergetelheid en elke poging om die te achterhalen is tot nu toe mislukt en zou alleen maar leiden tot speculaties.

Vwb jehova wil ik heel kort zijn: Onzin, hebreeuws technisch gezien onmogelijk.
mea culpa mea culpa mea maxima culpa

reindertje

 • Berichten: 156
 • Er komen nieuwe hemelen en een
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #7 Gepost op: februari 03, 2004, 08:20:30 pm »
Klopt hebreeuw misschien niet helemaal, met wel volgens onze westerse taal denk ik..

Kijk johannes is ook JOHN in het engels.
Peter (nl) = Peter (eng)

En ga zo maar door..
Of je nu Jehovah, Jahweh, Johwah, Jahwih, Jihivih of weet ik veel wat gebruikt

Het tetragrammaton stelt zijn naam voor: JHVH/JHWH...

Je kunt de letters een beetje herleiden door namen die met God te maken hebben, daar de klinkers van toe te voegen, maar helemaal zeker weten doen we natuurlijk niet...

Maar ik heb liever bijvoorbeeld bij mij dat iemand mij reindert, reinderd, reiner noemt, dan dat iemand zegt: ej gast, ej man, ej gosert ofzo..

Iedereen wil toch gewoon bij zijn naam genoemd worden?
En zijn wij ook niet een weerspiegeling van God?
En de dood zal niet meer zijn, noch rauw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. DE vroegere dingen zijn voorbij gegaan...

reindertje

 • Berichten: 156
 • Er komen nieuwe hemelen en een
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #8 Gepost op: februari 03, 2004, 08:26:36 pm »
Beedankt voor je uitleg trouwens!

Daar heb ik wat aan!! Echt!
Het is ook verkeerd om in Gods naam te vloeken enz.. Betrap ik mijzelf ook nog weleens op.... Hard werken om het niet te doen met zoveel mensen om je heen, die dat wel doen...

Maarja, waar heb je die wijsheid vandaan kerel?
En de dood zal niet meer zijn, noch rauw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. DE vroegere dingen zijn voorbij gegaan...

Chaveriem

 • Berichten: 891
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #9 Gepost op: februari 03, 2004, 10:00:31 pm »

quote:

op 03 Feb 2004 20:26:36 schreef reindertje:
Beedankt voor je uitleg trouwens!

Daar heb ik wat aan!! Echt!
Het is ook verkeerd om in Gods naam te vloeken enz.. Betrap ik mijzelf ook nog weleens op.... Hard werken om het niet te doen met zoveel mensen om je heen, die dat wel doen...

Maarja, waar heb je die wijsheid vandaan kerel?
Wat is wijsheid..... Een kennis van me heeft e.e.a. uit gezocht, vwb de verwijzingen uit de talmud. De rest is hebreeuws. Uit respect voor haShem wordt daar waar YHWH staat, Adonai of Elohim gelezen. Deze worden staan dan ook als zodanig gevocaliseerd onder YHWH in de Tenach. Men (=heidenen [goyim]) nam echter aan dat dit de vocalen waren behorend bij YHWH. Zodoende is Jahova/Jehova ontstaan. Dit kan echter niet want dan zou het geen YHWH zijn maar YHWWH. (of eigenlijk: yod, he, vav, vav, he).
mea culpa mea culpa mea maxima culpa

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #10 Gepost op: februari 04, 2004, 02:19:38 pm »
Geen idee waarom ze dat gedaan hebben. De naam(?) van god, waarom boeit dat?

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #11 Gepost op: februari 04, 2004, 02:23:25 pm »

quote:

op 04 Feb 2004 14:19:38 schreef Eduard:
Geen idee waarom ze dat gedaan hebben. De naam(?) van god, waarom boeit dat?
daarom:
http://forum.gkv.nl/showtopic.asp?tID=1721
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #12 Gepost op: februari 04, 2004, 02:30:48 pm »
Excuses voor de onduidelijkheid. De vraag is eigenlijk voornamelijk gericht aan de topic starter.

Uit de draad die je aanhaalt cheese wordt me eigenlijk niet duidelijk waarom jou het boeit. :)

Maar als je daarover verder wil praten is het misschien verstandiger dat ook in die draad te doen. Weet dat niet zeker echter.

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #13 Gepost op: februari 04, 2004, 02:54:47 pm »

quote:

op 04 Feb 2004 14:30:48 schreef Eduard:
Excuses voor de onduidelijkheid. De vraag is eigenlijk voornamelijk gericht aan de topic starter.

Uit de draad die je aanhaalt cheese wordt me eigenlijk niet duidelijk waarom jou het boeit. :)

Maar als je daarover verder wil praten is het misschien verstandiger dat ook in die draad te doen. Weet dat niet zeker echter.


als Gods naam is IK BEN, dan dragen wij allen deze naam als afgeleide in ons _ik ben_(zo noemen we onszelf als oereigen naam, niemand anders kan ons nml. met deze naam zo aanspreken)
(nu niet direkt doorlezen, maar de konsekwentie op je in laten werken)
en dan wordt het begrijpelijk dat we zonder dit IK BEN niet tot de Vader komen als alleen door Christus, het IK BEN (als innerlijk koninkrijk) wordt dan de poort waardoorheen we moeten om tot God te komen en het kleine _ik-ben_ moeten we daarbij achterlaten, daarom boeit mij dat, en sommigen zullen dat wazige mystiek vinden... :)
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gods Naam
« Reactie #14 Gepost op: februari 04, 2004, 03:36:51 pm »
Dat is inderdaad wazige mystiek.   :+  Maar sluit aan bij wat ik er van weet.  ;)