Auteur Topic: Votum inhoud  (gelezen 5529 keer)

Answering-Islam NL

 • Berichten: 8
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #15 Gepost op: januari 31, 2003, 04:44:08 pm »
z

Sam

 • Berichten: 443
 • Wat is waarheid? Joh. 18:38
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #16 Gepost op: februari 01, 2003, 03:22:21 pm »
Beste Pulpeet,

Ik zie niet in dat ons onderbewustzijn gescheiden moet worden van de Geest. De Geest woont toch in ons? De Geest brengt nieuw leven. Dat is zijn voornaamste 'taak'. Dus wat is er mis met spontaniteit?

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #17 Gepost op: februari 02, 2003, 02:02:24 pm »

quote:

op 01 Feb 2003 15:22:21 schreef Sam:
Ik zie niet in dat ons onderbewustzijn gescheiden moet worden van de Geest. De Geest woont toch in ons? De Geest brengt nieuw leven. Dat is zijn voornaamste 'taak'. Dus wat is er mis met spontaniteit?

Mensen die zichzelf vereenzelvigen met de Heilige Geest zijn gevaarlijk.
Bovendien gaat heel veel van die spontaniteit na drie of vier keer erg op elkaar lijken. En na tien keer weet je al precies wat er gaat komen

Kijk eens naar de tempelorde die JHWH ingesteld heeft. En naar het "kerkelijk jaar" van Israel. Blijkbaar passen dergelijk ordes bij Hem.

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #18 Gepost op: februari 10, 2003, 04:34:57 pm »
Wie laat mij zien wanneer JHWH heeft verteld dat Hij dol is op spontaniteit in een eredienst?
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


Kopjekoffie

 • Berichten: 13
 • Kopjekoffie
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #19 Gepost op: februari 11, 2003, 12:24:20 am »
Boven alles wil JHWE dat we een ding doen in onze eredienst. En dat is dat wij een zijn met elkaar gelijk christus een is geweest met zijn Vader. In deze eenheid vormen wij het lichaam van onze Heer. Gelijk het lichaam vele ledematen heeft heeft ook de kerk vele verschillende leden.

Deze dicussie voerde via het votum naar de liturgie. De liturgie is net als het instituut kerk niet heilig. En net als het avondmaal is de liturgie iets dat we "Gebruiken" De liturgie is een middel dat ons helpt tot God te naderen. De liturgie heeft een vorm die een functie dient. De effectiviteit van die vorm begint echter aan allerhande kanten te kraken en te rammelen. Mensen hebben steeds vaker de idee in de dienst niet meer te kunnen naderen tot JHWE. Gevolg daarvan is een steeds groter wordende groep twijfelende mensen in de kerk. Een twijfenlende groep mensen woorvoor geld dat zij zich niet een voelen met de gemeenschap de heiligen. Ergens schiet de liturgie dus tekort.

Ik vind het te scherp om nu te stellen dat we de liturgie moeten veranderen. Dit is namelijk niet eens nodig: Hoewel ik vragen heb bij de zin van een synode. Geeft deze synode wel een behoorlijk ruim kader van mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar Godfashion of dergelijke initiatieven. Ook op muzikaal gebied is heel veel mogelijk. Het is dus zaak om op lokaal/kerkelijk niveau initiatieven te ontplooien die mensen bewust maken van de liturgie. Op welke manier we die liturgie vorm geven zou dus afhankelijk moeten zijn van de locale gemeente.
Knelpunt hierbij blijft echter vaak de traditie en de gewoonte. God heeft de mens een nieuw hart gegeven en hij vraagt dat we dat hart gebruiken. Lofzingt en prijst de Here. doe dit met heel uw hart met heel uw ziel en heel uw verstand.

Groet Kopjekoffie
Eerst Jezus zien en dan pas sterven. Luk 2:25-32.

Kopjekoffie

 • Berichten: 13
 • Kopjekoffie
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #20 Gepost op: februari 11, 2003, 12:25:58 am »

quote:

Wie laat mij zien wanneer JHWH heeft verteld dat Hij dol is op spontaniteit in een eredienst?
Laat maar eens zien dat hij het niet wil.
Eerst Jezus zien en dan pas sterven. Luk 2:25-32.

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #21 Gepost op: februari 11, 2003, 02:29:26 am »
In het Oude Testament gaf God zelf (via Mozes en David) behoorlijk strakke aanwijzingen m.b.t. de eredienst: tijdstip, formuleringen, activiteiten, muziekinstrumenten. De ongetwijfeld oprecht gemeende vernieuwingen die de zonen van Aaron of populisten als Korach, Datan en Abiram probeerden door te voeren, worden door Hem zwaar opgenomen.

Nu jij!
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


Kopjekoffie

 • Berichten: 13
 • Kopjekoffie
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #22 Gepost op: februari 11, 2003, 11:21:22 am »
spon·ta·ni·´teit (de ~ (v.))
1 het uit eigen aandrang en zonder nadere overweging handelen
2 het onvoorbedacht geschieden

Spontaniteit is iets engs. Het is onverwachts, je kunt het niet inplannen of organiseren. Ik zal niet zeggen dat we meer spontaniteit in onze eredienst moeten –inplannen-. Maar wat ik wel durf te stellen is dat De vergadering te Jeruzalem zoals omschreven in Handelingen waarschijnlijk lang niet zo’n strak kader had waarbinnen ze functioneerde als wij. Sterker nog zij konden een dergelijk kader niet eens handhaven. Met regelmaat werden zij namelijk geconfronteerd met gebeurtenissen die hun leer en leven vormen. Gebeurtenissen die zo radicaal anders waren dan alles wat ze uit de eredienst in de tempel gewend waren.Veronderstelde men dat men allerhande dieren niet mocht slachten, krijgt Petrus ineens een picknick aangeboden. Als hij verslag uitbrengt verheerlijkt de gemeente de Here. Daarboven op kwam nog eens dat joden toch echt de idee hadden dat het heil uitsluitend voor hen was. God vertelt Pertus ook wel even wat anders. Ander voorbeeld: het conflict over de besnijdenis. De vergadering in Jeruzalem was heel vormend en plastisch. Als we ervan uitgaan dat deze mensen wisten hoe ze God moesten dienen en dat ook deden (de bijbel verhaalt nl over ze) dan mogen we er dus ook vanuit gaan dat we hier een voorbeeld aan mogen nemen. Als we het voorbeeld dan volgen dan zou er een stuk meer beweging mogen zitten in de vorm van onze eredienst. In Jeruzalem had men geen 3 jaar nodig om vast te stellen dat niet besnedenen zich niet hoefden te laten besnijden. Men belegde een vergadering, nam een besluit leefde er mee. Waarom zou dit bij ons anders gaan.
Ik pleit dan ook voor een levende omgang met Gods woord en de gaven/instrumenten die hij gegeven heeft.

Groet,

Kopjekoffie

Offtopic

Ik denk dat we als kerk veel te humaan zijn ingesteld: Als bepaalde mensen het er niet mee eens zijn moeten we het maar niet veranderen.
Eerst Jezus zien en dan pas sterven. Luk 2:25-32.

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #23 Gepost op: februari 11, 2003, 11:52:30 am »
Het punt van wel/niet besnijden was een acute kwestie in Jeruzalem, die bovendien de gevestigde orde stevig op z'n kop zette. In Hand 14, 28 krijg je de indruk dat er toch wel wat tijd overheen ging om het te laten bezinken. Ook in 15, 2 is er sprake van een forse discussie, op "plaatselijke" niveau, voordat de synode in Jeruzalem bijeen wordt geroepen. Dat gebeurt in 15, 6 en weer wordt er lang doorgesproken door de synode. De omslag vindt plaats door het argument dat Petrus geeft, waarin hij verwijst naar de geloofsbasis en -ervaring van de anderen. Paulus en Barnabas laten hun missiologische praktijk zijn. Daarna moet Jacobus met bijbelse argumenten komen om de dingen hun plaats te geven. De conclusie volgt pas in 15, 18. Daarna was het nog steeds geen koek en ei; Paulus beschrijft in Gal 2,11: Maar toen Kefas te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was.

Het apostelconvent lijkt me al met al niet het juiste voorbeeld om de spontaniteit van ingrijpende veranderingen bijbels te gronden.
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


Kopjekoffie

 • Berichten: 13
 • Kopjekoffie
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #24 Gepost op: maart 05, 2003, 12:14:23 pm »
Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van Obed-edom naar de stad Davids. Nadat de dragers van de ark des Heren zes schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf. "En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heren; David nu was omgord met een linnen lijfrok." David en het gehele huis Israels haalden de ark des Heren, onder gejubel en hoorngeschal.

Tuurlijk gaat het in dit geval niet om een belgde eeredienst maak ik denk dat het in iedergavl duidelijk maakt dat we ons (zichtbaar) mogen verheugen in de here. Dat we dat we de Here mogen dien met vreugde en entousiasme. Van de euforische vreugde die blijkt uit dit stuk zie ik in onze eredienst niets terug.

Groet,

Kopjekoffie
Eerst Jezus zien en dan pas sterven. Luk 2:25-32.

parepidemos

 • Berichten: 165
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #25 Gepost op: maart 05, 2003, 12:39:35 pm »

quote:

op 05 Mar 2003 12:14:23 schreef Kopjekoffie:
Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van Obed-edom naar de stad Davids. Nadat de dragers van de ark des Heren zes schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf. "En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heren; David nu was omgord met een linnen lijfrok." David en het gehele huis Israels haalden de ark des Heren, onder gejubel en hoorngeschal.

Tuurlijk gaat het in dit geval niet om een belgde eeredienst maak ik denk dat het in iedergavl duidelijk maakt dat we ons (zichtbaar) mogen verheugen in de here. Dat we dat we de Here mogen dien met vreugde en entousiasme. Van de euforische vreugde die blijkt uit dit stuk zie ik in onze eredienst niets terug.

Groet,

Kopjekoffie


Aan het citaat dat je geeft gaat iets vooraf (2 Sam 6,1-12):
Wederom vergaderde David alle jongemannen in Israel, dertigduizend;
en trok op en toog met al het volk dat bij hem was, uit Baale-jehuda, om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen: de naam van de Here der heerscharen, die op de cherubs troont.
Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen; zij haalden haar uit het huis van Abinadab op de heuvel, en Uzza en Achio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods; Achio liep voor de ark uit. David en het gehele huis van Israel dansten voor het aangezicht des Heren, onder begeleiding van allerlei instrumenten van cypressehout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen. Maar toen zij bij de dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden. En de toorn des Heren ontbrandde tegen Uzza en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid; hij stierf daar bij de ark Gods. David was diep getroffen, omdat de Here zulk een zware slag aan Uzza had toegebracht; daarom noemt men die plaats Peres-uzza tot op de huidige dag.  Te dien dage werd David bevreesd voor de Here en hij zeide: Hoe zou de ark des Heren tot mij komen? Daarom wilde David de ark des Heren niet bij zich nemen in de stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het huis van de Gatiet Obed-edom. En de ark des Heren bleef drie maanden in het huis van de Gatiet Obed-edom, en de Here zegende Obed-edom en zijn gehele huis.
Aan koning David werd meegedeeld: De Here heeft het huis van Obed-edom en al wat hij bezit, gezegend, ter wille van de ark Gods. Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van Obed-edom naar de stad Davids.

David heeft eerst een harde les geleerd: als je onzorgvuldig bent in het dienen, kan dat je leven kosten. Vreugde en enthousiasme OK, maar niet ten koste van zorgvuldigheid en gehoorzaamheid.
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden slechter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen. (vgl Prediker 7:10)

Kopjekoffie

 • Berichten: 13
 • Kopjekoffie
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #26 Gepost op: maart 05, 2003, 01:33:06 pm »
Ik ben niet van mening dat men in deze sitautie mag spreken van een of/of situatie. Vreugde en gedrevenheid kan/mag en is geen synoniem voor onzorgvuldigheid of ongehoorzaamheid. Ieder vertoon van uiterlijke vreugde lijkt wel een taboe. Wanneer riep u voor het laatst Halleluja de Here leeft?

Groet,
Kopjekoffie
Eerst Jezus zien en dan pas sterven. Luk 2:25-32.

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #27 Gepost op: maart 05, 2003, 03:35:01 pm »

quote:

op 05 Mar 2003 13:33:06 schreef Kopjekoffie:
Ik ben niet van mening dat men in deze sitautie mag spreken van een of/of situatie. Vreugde en gedrevenheid kan/mag en is geen synoniem voor onzorgvuldigheid of ongehoorzaamheid. Ieder vertoon van uiterlijke vreugde lijkt wel een taboe. Wanneer riep u voor het laatst Halleluja de Here leeft?

Groet,
Kopjekoffie
Prijs de Heer, Halleluja!!!!!!1

Garfield

 • Berichten: 280
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #28 Gepost op: maart 05, 2003, 03:36:27 pm »

quote:

op 05 Mar 2003 15:35:01 schreef Wilhelmina:

Prijs de Heer, Halleluja!!!!!!1
Mm, Wilhelmina... melige bui???? ;)
Je moet de vraag niet stellen als je bang bent voor het antwoord......

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Votum inhoud
« Reactie #29 Gepost op: maart 05, 2003, 04:38:08 pm »

quote:

op 05 Mar 2003 15:36:27 schreef Garfield:
op 05 Mar 2003 15:35:01 schreef Wilhelmina:

Prijs de Heer, Halleluja!!!!!!1


Mm, Wilhelmina... melige bui???? ;)
Zou er slecht voorstaan, als ik dit alleen roep in een melige bui. Is bij ons heel gewoon hoor. Afgekort : PTL