Auteur Topic: Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen  (gelezen 1179 keer)

lonneke

 • Berichten: 2566
  • Bekijk profiel
Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen
« Gepost op: januari 17, 2003, 10:24:14 am »
Hallo Allemaal

Ik ben hier nieuw maar wou toch even wat kwijt wat betreft kritiek op de kerk.
Er bestaat een website waar ik jullie op wil attenderen, nl. www.kerkdruk.nl waar het gaat over Fundamentalisme, Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen in de met name Gereformeerde kerk. Lijkt mij een goed idee om daar eens over te praten want ik ben het helemaal eens met wat er geschreven staat!

Vriendelijke Groeten
Lonneke

lonneke

 • Berichten: 2566
  • Bekijk profiel
Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen
« Reactie #1 Gepost op: januari 17, 2003, 03:26:04 pm »
Fundamentalisme? www.kerkdruk.nl
 
  De gereformeerde gezindte verwijt de postmoderne mens dat de mens God in eigen gedachten geworden is. De moderne mens heeft nog wel een religieuze tint, gelooft in ‘iets’ of een ‘hogere macht’, kiest zijn eigen denkbeelden over God en is daarmee God in eigen gedachten. De beelden die men zelf heeft over God, dát is God.
Aleid Schilder noemt in Trouw (26 april, 1989) dat God door mijzelf is gemaakt, naar mijn beeld. Let op de kardinale consequentie van deze woordwisseling: God heeft mij niet gemaakt naar Zijn beeld, maar ikzelf heb God gemaakt naar mijn beeld. We komen hier op een uiterst cruciaal punt. Dr. C. Graafland zegt in zijn boek ‘gereformeerden op zoek naar God’, dat we onszelf met de stelling van Aleid Schilder bij onze haren uit het moeras van de Godsverduistering trekken waardoor we steeds dieper erin wegzinken (pagina 148).

De conclusie van Graafland is helder maar erg snel getrokken. Hoe staat het met de ideeën over God binnen de gereformeerde gezindte zelf? Speelt de subjectieve perceptie en interpretatie geen rol als men zich baseert op de objectiviteit van het ‘alzo zegt de Heere’?
Als God objectief is en als Gods Woord evenredig veel objectief is, hoe kunnen er dan binnen de gereformeerde gezindte tal van godsbeelden bestaan? Voor de een is God mild, lankmoedig en genadig en voor de ander is dezelfde God rechtvaardig en streng. Men zal zeggen dat de Bijbel beide beelden schetst en daarmee twee kanten van dezelfde God wil laten zien. In de zondagse prediking wordt God echter in tal van beelden geschetst. Is dit altijd gebaseerd op de objectiviteit van de Schrift of moeten we toegeven dat het voor een deel ook is ingegeven door onze eigen subjectieve geest en perceptie?

Ik wil in dit verband duiden op een aantal grillige godinterpretaties die ds. Jac. Van Dijk noemt: ‘In 1926 was er een stormramp in Borculo. Daar zijn heel veel levens te betreuren geweest en er werden veel huizen verwoest. Toen waren er ook mensen, die het precies wisten…. Het is logisch dat zoiets dáár gebeurt, zo zeiden ze. Weet je niet waarom? In Borculo is de Hervormde kerk vrijzinnig… dus… In diezelfde tijd stierf in Rotterdam ds. Oberman, heel jong nog. Hij was de oprichter van de jeugddiensten. Weet je hoe het komt, dat hij zo vroeg stierf? Oberman was een héél lichte… Daarom. Weet u, dat ze tegen Louise de Coligny zeiden, dat het geen wonder was dat Willem van Oranje was vermoord? U raadt het nooit! Omdat het doopmaal voor Frederik Hendrik zo overdadig en werelds was geweest… zodoende. Ze weten het allemaal zo precies. Von Rilke zei het al: hun tuintje grenst aan de tuin van God’ (Ds. Jac. Van Dijk, U zij de glorie, pagina 8).

Toen de ramp in Volendam plaatsvond, hoorden wij sommige mensen letterlijk zeggen ‘dat God deze jongeren strafte omdat ze verkeerde gelegenheden (bar, dancing) bezochten’. Ten tijde van de MKZ-crisis en de aanslag van 11 september 2001 op het World Trade Center spraken mensen binnen de gereformeerde gezindte over ‘Gods oordelen die over de wereld gaan’, terwijl Osama Bin Laden zei dat God hem de juiste helpers had geschonken om deze zelfmoordactie uit te voeren. De moord op Pim Fortuyn wierp de vraag op of het ‘Gods hand misschien was die de hoogmoedige strafte’.

Daarmee is men binnen de gereformeerde gezindte niet ver verwijderd van de ‘God in eigen gedachten’. Men beschikt over deze eigen God, men beheert God en men schakelt God in als ‘de onafhankelijke’. Zelfs bij kerkscheuringen worden de bordjes snel geplaatst zoals Rehobôth (de Heere heeft ruimte gemaakt) of Eben-Haëzer (tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen) terwijl het passender was geweest om te melden dat men zelf de zoveelste kerk heeft opgericht. Men heeft op deze wijze zelf een God gemaakt naar hun beeld en hun gedachten.  
 
  Verabsolutering van eigen inzichten
 
  De gereformeerde gezindte claimt God. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt: ‘dat er is een enig God’. Hun God is de ware, waarmee men exclusief bezitter is van God. Er is immers geen andere naam onder de hemel gegeven is dan Jezus Christus om zalig te worden?. In de praktijk blijkt dat er vaak weinig ruimte over is voor de andersdenkenden.
Daarbij blijft het echter binnen de gereformeerde gezindte van vandaag niet. Ook de wijze waarop men in Christus gelooft, wordt geclaimd. Er is binnen bepaalde denominaties van de gereformeerde gezindte een verabsolutering van de waarheid en de eigen inzichten. Eigen schriftinterpretaties worden onfeilbaar en wie zich kant tegen deze inzichten wordt op zijn minst in de verdachtenhoek geplaatst.

De gereformeerde gezindte is fundamentalist, dat is duidelijk. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat het soms een stap verder gaat. Wat bij de extremistische fundamentalisten met een terreuraanslag gebeurt, wordt bij een aantal binnen de gereformeerde gezindte ingegeven door een psalmvers:
De Heer zal opstaan tot de strijd
Hij zal zijn haters wijd en zijd
Verjaagd verstrooid doen zuchten.
hoe trots Zijn vijand wezen moog,
Hij zal voor Zijn ontzagg’lijk oog,
Al sidderende vluchten.
Gij zult hen, daar G’in glans verschijnt,
Als rook en damp, die ras verdwijnt
Verdrijven en doen dolen;
‘t Godd’loze volk wordt haast tot as;
‘t Zal voor Uw oog vergaan, als was,
Dat smelt voor gloende kolen’.
Wie is die hater en wie is dat Godd’loze volk, dat zal vergaan?

Wanneer we het heel grofmazig nemen, is de wereld hater. De wereld haat God en Zijn dienst. In die trant wordt geschreven, gepreekt, maar ook gebeden ‘voor ons volk dat zich steeds verder van God en Zijn dienst afkeert’. In de wereld woont het goddeloze volk. Zoals ik al eerder aangaf, is er eveneens geen plaats voor de islamiet, de boedhist of de Jood (die de Messias niet belijdt).
Het vangnet ligt dusdanig subtiel dat er ook weinig ruimte is voor de Rooms-katholieken, de gereformeerd synodalen, de evangelischen etc. Zeker kunnen in deze kerkgemeenschappen wel kinderen van God zijn maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit bijna hypothetisch is. Wie God écht leert kennen binnen de genoemde kerkgemeenschappen, kan daar eigenlijk moeilijk verder leven.  
   
www.kerkdruk.nl

Jan W

 • Moderator Muziek
 • Berichten: 1390
 • mail to: redactie@forum.gkv.nl
  • Bekijk profiel
Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen
« Reactie #2 Gepost op: januari 17, 2003, 03:38:42 pm »

quote:

op 17 Jan 2003 15:26:04 schreef lonneke:

  Fundamentalisme? www.kerkdruk.nl
 
  De gereformeerde gezindte verwijt de postmoderne mens dat de mens God in eigen gedachten geworden is. De moderne mens heeft nog wel een religieuze tint, gelooft in ‘iets’ of een ‘hogere macht’, kiest zijn eigen denkbeelden over God en is daarmee God in eigen gedachten. De beelden die men zelf heeft over God, dát is God.
Aleid Schilder noemt in Trouw (26 april, 1989) dat God door mijzelf is gemaakt, naar mijn beeld. Let op de kardinale consequentie van deze woordwisseling: God heeft mij niet gemaakt naar Zijn beeld, maar ikzelf heb God gemaakt naar mijn beeld. We komen hier op een uiterst cruciaal punt. Dr. C. Graafland zegt in zijn boek ‘gereformeerden op zoek naar God’, dat we onszelf met de stelling van Aleid Schilder bij onze haren uit het moeras van de Godsverduistering trekken waardoor we steeds dieper erin wegzinken (pagina 148).

De conclusie van Graafland is helder maar erg snel getrokken. Hoe staat het met de ideeën over God binnen de gereformeerde gezindte zelf? Speelt de subjectieve perceptie en interpretatie geen rol als men zich baseert op de objectiviteit van het ‘alzo zegt de Heere’?
Als God objectief is en als Gods Woord evenredig veel objectief is, hoe kunnen er dan binnen de gereformeerde gezindte tal van godsbeelden bestaan? Voor de een is God mild, lankmoedig en genadig en voor de ander is dezelfde God rechtvaardig en streng. Men zal zeggen dat de Bijbel beide beelden schetst en daarmee twee kanten van dezelfde God wil laten zien. In de zondagse prediking wordt God echter in tal van beelden geschetst. Is dit altijd gebaseerd op de objectiviteit van de Schrift of moeten we toegeven dat het voor een deel ook is ingegeven door onze eigen subjectieve geest en perceptie?

Ik wil in dit verband duiden op een aantal grillige godinterpretaties die ds. Jac. Van Dijk noemt: ‘In 1926 was er een stormramp in Borculo. Daar zijn heel veel levens te betreuren geweest en er werden veel huizen verwoest. Toen waren er ook mensen, die het precies wisten…. Het is logisch dat zoiets dáár gebeurt, zo zeiden ze. Weet je niet waarom? In Borculo is de Hervormde kerk vrijzinnig… dus… In diezelfde tijd stierf in Rotterdam ds. Oberman, heel jong nog. Hij was de oprichter van de jeugddiensten. Weet je hoe het komt, dat hij zo vroeg stierf? Oberman was een héél lichte… Daarom. Weet u, dat ze tegen Louise de Coligny zeiden, dat het geen wonder was dat Willem van Oranje was vermoord? U raadt het nooit! Omdat het doopmaal voor Frederik Hendrik zo overdadig en werelds was geweest… zodoende. Ze weten het allemaal zo precies. Von Rilke zei het al: hun tuintje grenst aan de tuin van God’ (Ds. Jac. Van Dijk, U zij de glorie, pagina 8).

Toen de ramp in Volendam plaatsvond, hoorden wij sommige mensen letterlijk zeggen ‘dat God deze jongeren strafte omdat ze verkeerde gelegenheden (bar, dancing) bezochten’. Ten tijde van de MKZ-crisis en de aanslag van 11 september 2001 op het World Trade Center spraken mensen binnen de gereformeerde gezindte over ‘Gods oordelen die over de wereld gaan’, terwijl Osama Bin Laden zei dat God hem de juiste helpers had geschonken om deze zelfmoordactie uit te voeren. De moord op Pim Fortuyn wierp de vraag op of het ‘Gods hand misschien was die de hoogmoedige strafte’.

Daarmee is men binnen de gereformeerde gezindte niet ver verwijderd van de ‘God in eigen gedachten’. Men beschikt over deze eigen God, men beheert God en men schakelt God in als ‘de onafhankelijke’. Zelfs bij kerkscheuringen worden de bordjes snel geplaatst zoals Rehobôth (de Heere heeft ruimte gemaakt) of Eben-Haëzer (tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen) terwijl het passender was geweest om te melden dat men zelf de zoveelste kerk heeft opgericht. Men heeft op deze wijze zelf een God gemaakt naar hun beeld en hun gedachten.  
 
  Verabsolutering van eigen inzichten
 
  De gereformeerde gezindte claimt God. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt: ‘dat er is een enig God’. Hun God is de ware, waarmee men exclusief bezitter is van God. Er is immers geen andere naam onder de hemel gegeven is dan Jezus Christus om zalig te worden?. In de praktijk blijkt dat er vaak weinig ruimte over is voor de andersdenkenden.
Daarbij blijft het echter binnen de gereformeerde gezindte van vandaag niet. Ook de wijze waarop men in Christus gelooft, wordt geclaimd. Er is binnen bepaalde denominaties van de gereformeerde gezindte een verabsolutering van de waarheid en de eigen inzichten. Eigen schriftinterpretaties worden onfeilbaar en wie zich kant tegen deze inzichten wordt op zijn minst in de verdachtenhoek geplaatst.

De gereformeerde gezindte is fundamentalist, dat is duidelijk. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat het soms een stap verder gaat. Wat bij de extremistische fundamentalisten met een terreuraanslag gebeurt, wordt bij een aantal binnen de gereformeerde gezindte ingegeven door een psalmvers:
De Heer zal opstaan tot de strijd
Hij zal zijn haters wijd en zijd
Verjaagd verstrooid doen zuchten.
hoe trots Zijn vijand wezen moog,
Hij zal voor Zijn ontzagg’lijk oog,
Al sidderende vluchten.
Gij zult hen, daar G’in glans verschijnt,
Als rook en damp, die ras verdwijnt
Verdrijven en doen dolen;
‘t Godd’loze volk wordt haast tot as;
‘t Zal voor Uw oog vergaan, als was,
Dat smelt voor gloende kolen’.
Wie is die hater en wie is dat Godd’loze volk, dat zal vergaan?

Wanneer we het heel grofmazig nemen, is de wereld hater. De wereld haat God en Zijn dienst. In die trant wordt geschreven, gepreekt, maar ook gebeden ‘voor ons volk dat zich steeds verder van God en Zijn dienst afkeert’. In de wereld woont het goddeloze volk. Zoals ik al eerder aangaf, is er eveneens geen plaats voor de islamiet, de boedhist of de Jood (die de Messias niet belijdt).
Het vangnet ligt dusdanig subtiel dat er ook weinig ruimte is voor de Rooms-katholieken, de gereformeerd synodalen, de evangelischen etc. Zeker kunnen in deze kerkgemeenschappen wel kinderen van God zijn maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit bijna hypothetisch is. Wie God écht leert kennen binnen de genoemde kerkgemeenschappen, kan daar eigenlijk moeilijk verder leven.  
   
www.kerkdruk.nl
Met vriendelijke groeten,

Jan Wietsma, Zwolle

izzewizze

 • Berichten: 654
 • Reageren? izzewizze@planet.nl
  • Bekijk profiel
Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen
« Reactie #3 Gepost op: januari 18, 2003, 04:05:29 pm »
Of het allemaal fundamentalisme is weet ik niet. Wel kan ik uit eigen ervaring zeggen dat ik pas na een jaar of 40 eindelijk heb geleerd zelfstandig na te denken. Daarbij heb ik ontdekt dat het God zelf is die een relatie met mij wil, en dat ik mij niet hoef af te vragen of God een relatie met mij wil. Dat maakt pas echt vrij en blij.

Helaas hebben veel christenen nogal statements waaraan ze menen dat ze moeten vasthouden, terwijl dat niet allemaal terug te voeren is op de bijbel.

Tijdens het verwerkingsproces ben ik ontzettend boos geweest op God, op mijn ouders, op leerkrachten noem maar op. Want uiteindelijk was er ook sprake van een hoop manipulatie. Uiteindelijk heb ik geleerd dat het niet God was die mij al die rare denkbeelden opdrong maar de mensen om mij heen.

Om hier achter te komen heb ik wel intensief begeleiding nodig gehad van een christen psycholoog die zich mijn emoties heel goed kon voorstellen. Hij was de eerste die liet zien dat onze Vader je onvoorwaardelijk lief heeft. En dat je daarbij niet bang hoeft te zijn voor wat je omgeving ervan vindt.
Wie alleen maar rekent
Komt nooit aan liefhebben toe
 
I'm interested in you ;)

Izzewizze  

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen
« Reactie #4 Gepost op: januari 20, 2003, 09:59:28 pm »
Zou het verhaal van Lonneke alleen voor de gereformeerde gezindte gelden? Er is sprake van Rooms-katholieken, gereformeerd synodalen, evangelischen, islamieten, boeddhisten en Joden. Waarschijnlijk zijn binnen al die groepen ook mensen te vinden die zo'n verhaal kunnen houden. Evangelischen zijn meestal ook fundamentalistisch. Als je de boeken van Chaim Potok leest, tref je iemand aan die ook tegen dergelijk fundamentalisme is opgelopen, maar dan in het orthodoxe Jodendom. Vanuit de Islam kennen we ook de voorbeelden. etc.

Je kunt natuurlijk altijd voorbeelden vinden die dit betoog ondersteunen. Er zijn inderdaad veel gereformeerde-gezindte-mensen geweest die domme dingen over anderen gezegd hebben, waar mensen onder geleden hebben. Maar er zijn ook veel gereformeerde-gezindte-mensen die wel genuanceerd kunnen denken.

Het lijkt me dat dit soort dingen overal optreden waar mensen zich rondom een bepaald geloof groeperen. Zelfs in een klein groepje mensen zullen er vaak enkelen meer bepalend zijn dan de anderen. Het is de verantwoordelijkheid van hen die meer invloed hebben dan anderen, om daar goed mee om te gaan. En in de praktijk blijkt dat ozo vaak mis te gaan. Helaas...

Maar is dan de enige oplossing om maar in je eentje te gaan geloven? Het lijkt er bijna wel op. Zodra je met mensen te maken hebt, krijg je machtsstructuren en allerlei sociale mechanismen er gratis bij.
Je kunt ook niet van alle mensen verwachten dat ze daar goed mee om kunnen gaan. Misschien wordt heel veel van de schade waar Lonneke op doelt onbewust toegebracht. Mensen zijn ook maar kuddedieren.... Je wordt afgericht door je sociale omgeving.

De Heer zal opstaan tot de strijd....
Daarmee begon de beeldenstorm. Hoe kun je bijbelteksten misbruiken! Denk alleen al aan de kruistochten. In naam van Christus...
Het lijkt erop dat voor Lonneke de gereformeerde-gezindte-mensen die haters zijn. Dan kan zo'n psalm wel jouw opstand verwoorden. En dat is volgens mij wél het juiste gebruik van zo'n psalm. Er staat trouwens niet dat wij mensen die vijand gaan verstrooien, maar dat de Heer dat zal doen. Iedereen die zelf in Gods naam Gods (vermeende) vijanden gaat aanvallen (ook in woorden), gaat daarmee zijn boekje te buiten. Mij komt de wrake toe, zegt God.

lonneke

 • Berichten: 2566
  • Bekijk profiel
Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen
« Reactie #5 Gepost op: januari 23, 2003, 09:51:42 pm »
Beste Izzewizze en Pulpeet

Bedankt voor jullie (positieve) reacties!

groetjes Lonneke

baron

 • Berichten: 1
  • Bekijk profiel
Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen
« Reactie #6 Gepost op: januari 27, 2003, 01:29:34 am »
De Heer zal opstaan tot de strijd......was created many years AFTER the beeldenstorm

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen
« Reactie #7 Gepost op: januari 27, 2003, 03:42:29 pm »

quote:

op 27 Jan 2003 01:29:34 schreef baron:
De Heer zal opstaan tot de strijd......was created many years AFTER the beeldenstorm


Het was dan ook niet psalm 68 in de berijming van 1773 waar de beeldenstrom mee begon, maar een hagepreek over psalm 68 ergens in de buurt van Antwerpen. En psalm 68.......was created many years BEFORE the beeldenstorm.

Dat is ten minste wat mij ooit tijdens de geschiedenislessen op de middelbare school geleerd is.

Nienke

 • Berichten: 57
  • Bekijk profiel
Fundamentalisme,Manipulatie en Persoonlijkheidsontsporingen
« Reactie #8 Gepost op: januari 30, 2003, 07:31:50 am »
Hoi Lonneke
Je bericht heb ik gelezen,en soms vraag ik mij ook wel eens af waarom die druk van manupilatie de laatste jaren groter wordt. Soms dan lijkt het wel alsof er geen sprake is meer van liefde stromend uit het hart,dat alles zo formeel is geworden,ook in de omgang met elkaar. Dominee,s staan onder een hoge druk,en er is binnen de gemeente weinig tijd voor elkaar. Nu is dat natuurlijk niet overal zo lijkt mij,en het is altijd een kwetstie die begint vanuit je eigen hart,hoe jij tegenover de dingen staat,in de kerk staat enz.

In veel dingen zie ik wel herkening m.b.t je onderstaand stukje.
Groetjes Nienke