Auteur Topic: Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?  (gelezen 3332 keer)

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #15 Gepost op: februari 09, 2004, 12:08:32 am »

quote:


door Carl op 08 Feb 2004 16:38  
Ik las Openbaringen 20:12bvv
En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Mijns inziens gaat dit in tegen het idee dat alleen het geloof behoudt en werken ons niet kunnen redden.


Even een heel andere invalshoek....

Dit stukje wat jij citeert gaat over de ‘opstanding der doden’. Als gelovige in de Here Jezus heb je hier niets mee te maken. Je hebt dan namelijk geen deel aan deze (tweede) opstanding, want dat is de opstanding ten oordeel
Als je in Christus gelooft heeft Hij het oordeel voor jou al gedragen.

“Joh 5,24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.”

De mensen die niet in Hem geloven moeten zelf hun oordeel dragen. Zij worden geoordeeld door de Here Jezus:
“Joh 5,22
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,”

Paulus zegt zelfs tegen de Corinthiers dat zij de wereld zullen oordelen:
“1 Kor 6,2  
Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?

Hoe weten we dat er meerdere opstandingen zijn?

“1 Cor.15: 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling (1),
vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst (2);
24 daarna het einde (3), wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.”

Hier zie je een rangorde; er zijn verschillende opeenvolgende momenten waarop mensen opstaan uit hun graf…
Is je wel eens opgevallen dat er staat in vers 20: “Christus is opgewekt uit de doden..”
Letterlijk betekent dit: Christus is opgestaan van tussen de doden uit. Dat wil zeggen: Toen Jezus opstond uit het graf, waren er andere doden die nog niet opstonden, maar in hun graf bleven liggen.


Ad. 1: Hij was de ‘eersteling’ die uit de doden opstond: Hand 26,23: “namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen..”  ….er zullen dus nog meer mensen uit de doden opstaan…..


Ad. 2: Vervolgens ‘die van Christus zijn’ bij zijn komst…..wij zullen óók uit de doden opstaan zoals er staat in  Handelingen 4:  1 ‘En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, 2 zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
-Dit gebeurt zoals beschreven in 1 Tess.4. (en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan…daarna gaan zij met levende gelovigen de Heer tegemoet in de lucht… dus: bij de ‘opname’ = bij zijn komst voor de gemeente) –

Luc 20,35  
maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen.

De opstanding uit de doden wordt ook wel de eerste opstanding genoemd…..of ook wel de opstanding ten leven.
Hier hebben wij als gelovigen in de Here Jezus deel aan. Dit heeft niets met oordeel te maken…….
Na deze opstanding zullen wij zelf het oordeel uitoefenen……Dit staat in Openbaring 20 in het stukje voorafgaand aan wat staat in de ‘quote’….

Openbaring 20 :4  “En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.”

- Je ziet dat er hier ook nog weer een groep mensen uit de doden opstaat (want er zijn mensen die nog niet weer levend worden tot na het 1000-jarig rijk wat hier aanbreekt…)
Deze groep komt uit de zgn. ‘grote verdrukking’ en hebben het beest en het beeld niet aanbeden… -

Alle mensen die van tussen de doden uit opstaan, hebben deel aan de eerste opstanding… (Zorg dat je erbij bent….)


Ad. 3. daarna het einde wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben……
Openbaring 20: 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Er blijven nu geen doden in het graf; het is de opstanding der doden...
Dit wordt verder beschreven als de opstanding ten oordeel.

Zoals er staat in Openbaring 20: 12 En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Joh 5,29  
en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

Deze laatste groep wordt geoordeeld naar hun werken – op grond van wat in de boeken geschreven stond – ze staan dus niet in het boek des Levens…..want die mensen worden niet geoordeeld op grond van hun werken; zij hebben een plaatsvervanger gevonden en komen niet in het oordeel….
« Laatst bewerkt op: februari 09, 2004, 12:20:00 am door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Carl

 • Berichten: 758
 • ...Gij maakt mij het pad des l
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #16 Gepost op: februari 09, 2004, 02:53:20 am »

quote:

op 08 Feb 2004 21:36:27 schreef Eduard:
[...]


Waarom jouw m.i.? Wat boeit dit? Kun je geloof en werken ooit scheiden dan?


Onlangs verdedigde een christelijke minister-president het belasten vannouderen, zieken, en het verwijderen van vreemdelingen uit nederland.
M.i. een voorbeeld van een christen die geloof en werken scheidt.

Toch vind ik je gedachte interessant! :)

je
Carl
 1 Joh.4:7,8 ...en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

marijma

 • Berichten: 442
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #17 Gepost op: februari 09, 2004, 08:34:40 am »
Is het niet zo dat hier duidelijk wordt dat zowel in hemel als in hel verschillende rangen zijn.
Ooit heb ik gelezen dat de hel uit verschillende delen bestaat. Het is overal verschrikkelijk maar het schijnt in bepaalde delen van de hel nog verschrikkelijker te zijn.
Ook de gedachte dat in de hemel sommige mensen dan ....ja hoe moet ik dit nu uitleggen....meer beloont worden.....dat het in de hemel ontzettend mooi is maar dat sommige mensen ook daar nog meer beloond kunnen worden (hogere rang misschien), maar dat hier naar gekeken wordt naar wat ze voor Christus gedaan hebben.
Ik hoop dat een beetje duidelijk is wat ik bedoel, ik kan het niet zo goed op scherm zetten :), wat ik precies bedoel.
Het blijft natuurlijk altijd gissen wat betreft openbaringen...
Probeer niet perfect te zijn, maar probeer zo perfect mogelijk jezelf te zijn!

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #18 Gepost op: februari 09, 2004, 09:04:40 am »

quote:

op 09 Feb 2004 02:53:20 schreef Carl:

Onlangs verdedigde een christelijke minister-president het belasten vannouderen, zieken, en het verwijderen van vreemdelingen uit nederland.
M.i. een voorbeeld van een christen die geloof en werken scheidt.

Toch vind ik je gedachte interessant! :)

je
Carl


Best wel een goed voorbeeld Carl! Vergeef me maar, ik kan niet begrijpen dat er mensen zijn die dit kunnen scheiden. Hoe verantwoord je jezelf dan voor God?

Bedankt voor weer een bezielende bijdrage van jou.

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #19 Gepost op: februari 09, 2004, 09:06:43 am »

quote:

op 09 Feb 2004 08:34:40 schreef marijma:
Is het niet zo dat hier duidelijk wordt dat zowel in hemel als in hel verschillende rangen zijn.
Ooit heb ik gelezen dat de hel uit verschillende delen bestaat. Het is overal verschrikkelijk maar het schijnt in bepaalde delen van de hel nog verschrikkelijker te zijn.
Ja neem nou Liberia of Nederland. Zekers te weten dat het in Liberia een stuk verschrikkelijker is dan in Nederland.

marijma

 • Berichten: 442
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #20 Gepost op: februari 09, 2004, 09:09:21 am »

quote:

op 09 Feb 2004 09:06:43 schreef Eduard:
[...]


Ja neem nou Liberia of Nederland. Zekers te weten dat het in Liberia een stuk verschrikkelijker is dan in Nederland.
:P en wat is nu het verband?
« Laatst bewerkt op: februari 09, 2004, 09:14:09 am door marijma »
Probeer niet perfect te zijn, maar probeer zo perfect mogelijk jezelf te zijn!

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #21 Gepost op: februari 09, 2004, 09:23:26 am »

quote:

op 08 Feb 2004 20:49:58 schreef Carl:
Het is dus toch mogelijk dat werken iemand behouden, zelfs al wijst hij het geloof af. Maar hoe kan dat dan :?
Nee, dat kan niet, omdat de mens zondig is.
Bombus terrestris Reginae

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #22 Gepost op: februari 09, 2004, 09:28:53 am »

quote:

op 09 Feb 2004 09:09:21 schreef marijma:

 :P en wat is nu het verband?
Dat je je in de plaats bevindt waar je niet wil zijn noch had willen komen misschien?

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #23 Gepost op: februari 09, 2004, 09:30:09 am »

quote:

op 09 Feb 2004 09:23:26 schreef Bumblebee:

Nee, dat kan niet, omdat de mens zondig is.
Oordelen, oordelen, oordelen, het zijn de nagels aan je doodskist.

Heidi

 • Berichten: 525
 • Jesus is alive!
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #24 Gepost op: februari 09, 2004, 09:43:10 am »

quote:

op 08 Feb 2004 20:49:58 schreef Carl:
Het is dus toch mogelijk dat werken iemand behouden, zelfs al wijst hij het geloof af.
Matthéüs 7
21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Deze mensen doen veel voor Hem, maar wat ze niet doen is de Wil des Vaders. Ze hebben zich niet aan Hem onderworpen. God heeft de Bergrede niet tot werkelijkheid in hun leven kunnen maken, ze zijn werkers der wetteloosheid. En dat kan niet als je Hem kent. Dus leeft Jezus niet in hen. Het zijn niet Zijn werken door hen heen, het is slechts hun eigen werk in Zijn Naam! Zoals ze in vers 22 zeggen: Hebben WIJ niet in Uw Naam ............
Er is een hemelsbreed verschil tussen onze werken voor Hem en Zijn werken door ons heen. Hij verlangt ernaar om ons tot mensen te maken die arm van geest willen zijn opdat Hij Zijn werken door ons heen kan doen. Dan is het allemaal uit Hem, door Hem en tot Hem.
Ze zeggen dan wel Here, Here, maar er is toch geen echte relatie. Hij zegt in vers 23 dat Hij ze nooit gekend heeft. Vergelijk het met dat iedere Nederlander kan zeggen de koningin te kennen en er maar weinigen zijn die kunnen zeggen dat de koningin hem of haar kent. Ik kan zeggen dat ik de koningin ken, maar zij zal zeggen dat ze mij niet kent, gewoon omdat ik haar nog nooit ontmoet en gesproken heb. Zo is er geestelijk gezien pas sprake van een relatie als dat van twee kanten is. Dan is bidden niet alleen spreken maar ook luisteren. Dan heb je omgang met elkaar. Dàn ken je God en Hij kent jou!

De ENIGE weg tot God is Jezus! Wanneer je niet in Hem gelooft ben je niet behouden!
Jezus zegt: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)
« Laatst bewerkt op: februari 09, 2004, 09:50:24 am door Heidi »

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #25 Gepost op: februari 09, 2004, 09:52:16 am »
Maar wie (van de mensen) kan zeggen wie God kent en wie God niet kent?

Heidi

 • Berichten: 525
 • Jesus is alive!
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #26 Gepost op: februari 09, 2004, 10:15:00 am »

quote:

op 09 Feb 2004 09:52:16 schreef Eduard:
Maar wie (van de mensen) kan zeggen wie God kent en wie God niet kent?
Wanneer je een levende relatie met Hem hebt, ken je Hem! Ieder mens weet heus zelf wel of hij/zij dat heeft. Heb jij een levende relatie met de koningin (om op mijn voorbeeldje terug te komen)? Ik denk het niet.......dus kent zij jou niet, en in feite ken jij haar enkel van horen zeggen. Snap je het nu?

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #27 Gepost op: februari 09, 2004, 10:23:19 am »

quote:

op 09 Feb 2004 09:30:09 schreef Eduard:
Oordelen, oordelen, oordelen, het zijn de nagels aan je doodskist.


Okee, laat ik voor mijzelf spreken: God liefhebben met heel mijn ziel, heel mijn hart en heel mijn verstand, en daarbij mijn naaste als mijzelf, IK kan het niet.
Ik weet uit eigen ervaring dat wat er in de Bijbel staat, waar is: ik bén zondig.
Daarom heb ik de daad van Jezus nodig die het voor mij mogelijk maakt weer tot God te komen.

En ik heb nog nooit iemand leren kennen, behalve Jezus, die het WEL deed. Ik oordeel niet, ik geloof Jezus. Ik geloof dat wat Hij zei, waar is. Ik geloof dat niemand tot de Vader komt dan door Hem. Het oordelen laat ik graag aan Hem over.
Bombus terrestris Reginae

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #28 Gepost op: februari 09, 2004, 12:09:28 pm »

quote:

op 09 Feb 2004 10:15:00 schreef Heidi:

Wanneer je een levende relatie met Hem hebt, ken je Hem! Ieder mens weet heus zelf wel of hij/zij dat heeft. Heb jij een levende relatie met de koningin (om op mijn voorbeeldje terug te komen)? Ik denk het niet.......dus kent zij jou niet, en in feite ken jij haar enkel van horen zeggen. Snap je het nu?
Ik snapte het al lang, ik heb een Levende Relatie met dat wat jij Hem noemt, ik Weet dat, anderen denken het alleen maar.

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
Gaat bij het laatste Oordeel het Sola Fide nog wel op?
« Reactie #29 Gepost op: februari 09, 2004, 12:11:52 pm »

quote:

op 09 Feb 2004 10:23:19 schreef Bumblebee:

Okee, laat ik voor mijzelf spreken: God liefhebben met heel mijn ziel, heel mijn hart en heel mijn verstand, en daarbij mijn naaste als mijzelf, IK kan het niet.
Ik weet uit eigen ervaring dat wat er in de Bijbel staat, waar is: ik bén zondig.
Daarom heb ik de daad van Jezus nodig die het voor mij mogelijk maakt weer tot God te komen.

En ik heb nog nooit iemand leren kennen, behalve Jezus, die het WEL deed. Ik oordeel niet, ik geloof Jezus. Ik geloof dat wat Hij zei, waar is. Ik geloof dat niemand tot de Vader komt dan door Hem. Het oordelen laat ik graag aan Hem over.
Hoe zal je hem (her)kennen?