Auteur Topic: Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)  (gelezen 17558 keer)

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Gepost op: april 29, 2004, 02:03:45 pm »
Modbreak: Deze discussie is afgesplitst van Stijlfiguur van overdrijving bij Paulus? *(afgesplitst).

quote:

Hans B schreef op 29 april 2004 om 11:29:
En verder over 'tongentaal': dit is een woord dat in het grieks niet bestaat. Net als in het frans: langue = èn tong èn taal. Tongentaal is een woord vergelijkbaar met tongentong of talentaal. Wie spreekt in een tong = wie spreekt in een andere taal. Er is in het NT niet zoiets als 'tongentaal' zoals er ook 'de griekse taal' of 'de engelse taal' is. Spreken in een tong is spreken in een andere taal, en welke taal dat dan is, dat staat dan nog te bezien en is nog helemaal open.


Dit is niet bijbels. Kijk eens naar de volgende tekst?

1 Corinthe 14:2  Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.
« Laatst bewerkt op: mei 05, 2004, 12:42:23 pm door Mezzamorpheus »

Roodkapje

 • Berichten: 6523
 • Semper reformanda
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #1 Gepost op: april 29, 2004, 02:08:14 pm »
Dat 'want', Wilhelmina, is het tweede deel van een redenering. Ik citeer even het vers in zijn context. De gebruikte vertaling is de Statenvertaling.

quote:

1Co 14:1-20  Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.  (2)  Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.  (3)  Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting.  (4)  Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelven; maar die profeteert die sticht de Gemeente.  (5)  En ik wil wel, dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen.  (6)  En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie of in lering?  (7)  Zelfs ook de levenloze dingen, die geluid geven, hetzij fluit, hetzij citer, zo zij geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden, hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt?  ( 8 )  Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden?  (9)  Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke rede geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt.  (10)  Er zijn, naar het voorvalt, zo vele soorten van stemmen in de wereld, en geen derzelve is zonder stem.  (11)  Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem, die spreekt, barbaars zijn; en hij, die spreekt, zal bij mij barbaars zijn.  (12)  Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der Gemeente.  (13)  Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die bidde, dat hij het moge uitleggen.  (14)  Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos.  (15)  Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal wel met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen.  (16)  Anderszins, indien gij dankzegt met den geest, hoe zal degene, die de plaats eens ongeleerden vervult, amen zeggen op uw dankzegging, dewijl hij niet weet, wat gij zegt?  (17)  Want gij dankzegt wel behoorlijk, maar de ander wordt niet gesticht.  (18)  Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen;  (19)  Maar ik wil liever in de Gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal.  (20)  Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in het verstand volwassen.
Vind je de gemaakte opmerking nog steeds onbijbels, als je de door jou geciteerde tekst in zijn verband leest, zo ja, waarom?
« Laatst bewerkt op: april 29, 2004, 02:08:39 pm door Roodkapje »
Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. (Jes. 43:1)

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #2 Gepost op: april 29, 2004, 02:45:37 pm »

quote:

Wilhelmina schreef op 29 april 2004 om 14:29:
[...]


1 Corinthe 14:2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

 
Ik heb geen idee waar je heen wilt, het valt mij echter wel op, net als Bumblebee, dat er allerlei ingewikkelde toeren worden uitgehaald, om maar aan te tonen dat dát wat er staat, er éigenlijk niet staat.
Deze zin is echter niet voor meerdere uitleg vatbaar.
Het blijkt dat de tongentaal ( of in de nieuwe vertaling "klanktaal" , als de tongentaal maar weg is) een taal is door de Geest geinspireerd, die niemand anders verstaat dan God alleen. Lijkt me ook niet opgaan voor Duits, Frans of wat voor taal dan ook. Niemand is niemand. Tenzij er een uitlegger aanwezig is, én zoals de bijbel ook aangeeft, je mag ook bidden dat je zelf die uitleg krijgt.
Het komt trouwens nogal denigrerend over als er telkens wordt gemeld dat de tekst niet in zijn verband gelezen zou zijn, ik mag dan een vrouw zijn , maar niet blond. ;)


Ik vind je uitleg gewoon niet consistent met de teksten uit Handelingen waar tongentaal altijd een bestaande taal is. Ook het gr. woord laat dit niet zomaar toe. Als je dan wel een consistente uitleg wil geven dan is het in jouw ogen niet juist?
Als je gewoon maar in tongen wilt spreken terwijl er allemaal Grieken aanwezig zijn dan verstaat toch niemand daar Frans. Daar is toch woord chinees bij toch? ;)

Dus is deze tekst uit Korinthe wel voor meerdere uitleggingen vatbaar. En dan ga ik niet met jouw uitleg mee.  Ik vind dus ook dat je de tekst niet in zijn verband leest.
Door je uitleg krijg je ook de ingewikkelde constructie dat er twee soorten van tongentaal zijn, terwijl er in de andere boeken van de Bijbel daar geen enkele reden voor lijkt te bestaan. wie doet er nu dus ingewikkeld?
« Laatst bewerkt op: april 29, 2004, 02:47:43 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Hans B

 • Berichten: 381
 • www.devoorhof.nl
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #3 Gepost op: april 29, 2004, 03:01:59 pm »

quote:

Wilhelmina schreef op 29 april 2004 om 14:03:
Dit is niet bijbels. Kijk eens naar de volgende tekst?

1 Corinthe 14:2  Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.
In het grieks staat daar gloossa, dat betekent tongue, language, utterance op zn engels.

Waarom is dit niet bijbels? Lees Hnd 2:
2:1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere talen (kleine verandering tov de NGB, maar dit kan vanuit het grieks: gloossa) te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
 5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal (grieks: dialektos) spreken.  7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs?
 8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal (grieks: dialektos), waarin wij geboren zijn? 9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal (grieks: gloossa) van de grote daden Gods spreken.
 12 En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen?

Je kunt het vervelend vinden, maar het is niet anders in het grieks. Gloossa is zowel tong (het lichaamsdeel tong wel te verstaan) als taal.

En wat vind je dan van verhalen van mensen die nu in 'tongen' spreken en merken dat ze een hen onbekende maar bestaande taal spreken? Die verhalen zijn er gewoon - bijv. in de alfa-cursus, toch niet bepaald een tegenstander van het spreken in 'tongen'.
« Laatst bewerkt op: april 29, 2004, 03:03:37 pm door Hans B »
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping
2 Kor 5,17

Hans B

 • Berichten: 381
 • www.devoorhof.nl
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #4 Gepost op: april 29, 2004, 03:05:05 pm »

quote:

Wilhelmina schreef op 29 april 2004 om 14:29:Het blijkt dat de tongentaal ( of in de nieuwe vertaling "klanktaal" , als de tongentaal maar weg is) een taal is door de Geest geinspireerd, die niemand anders verstaat dan God alleen.
De nieuwe vertaling vertaalt inderdaad 'klanktaal', maar die vertaling is meer geïnspireerd door verschijnselen in de charismatische hoek dan door het grieks. Sorry, maar zo relatief is een vertaling nu eenmaal.
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping
2 Kor 5,17

Mezzamorpheus

 • Berichten: 5201
 • You are my Lifeboat
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #5 Gepost op: april 29, 2004, 03:55:04 pm »

quote:

Hans B schreef op 29 april 2004 om 15:01:
En wat vind je dan van verhalen van mensen die nu in 'tongen' spreken en merken dat ze een hen onbekende maar bestaande taal spreken? Die verhalen zijn er gewoon - bijv. in de alfa-cursus, toch niet bepaald een tegenstander van het spreken in 'tongen'.


Maar er zijn toch ook verhalen van mensen die werkelijk in een onbekende, niet bestaande taal praten en zeggen daardoor dichter bij God te komen? Wat vind je daar dan van?

Hans B

 • Berichten: 381
 • www.devoorhof.nl
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #6 Gepost op: april 29, 2004, 04:00:41 pm »

quote:

Mezzamorpheus schreef op 29 april 2004 om 15:55:
Maar er zijn toch ook verhalen van mensen die werkelijk in een onbekende, niet bestaande taal praten en zeggen daardoor dichter bij God te komen? Wat vind je daar dan van?

Spreken in een jouw onbekende taal is niet hetzelfde als spreken in een niet bestaande taal. Sowieso sluiten beide dingen (spreken in een onbekende taal en daardoor dichter bij God komen - spreken in een onbekende taal die voor iemand bij jou bekend blijkt te zijn) elkaar niet uit zou ik zeggen.
En verder: ik ben geneigd te geloven wat die mensen vertellen. Of het spreken in die onbekende taal wat hen dichter bij God brengt hetzelfde is als wat er in Hand. beschreven wordt, is iets anders, en dat weet ik niet. Net zoals ik niet weet of het in 1 Cor en in Hand over hetzelfde gaat.
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping
2 Kor 5,17

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #7 Gepost op: april 29, 2004, 04:01:12 pm »
Ik heb op dit forum vaak moeten discussieren met mensen die wel in de tongentaal geloven, maar besloten dat het niet meer voor deze tijd was.
Er is nu een nieuwe generatie zichtbaar. De generatie die eigenlijk wil aantonen dat tongentaal zowiezo niet bestaat, slechts de aanwezige mogelijkheid om een bestaande vreemde taal ineens te kunnen spreken.
Ik zou niet weten wat het nut is om God te loven in een bestaande taal, zonder dat er aanwezigen zijn die dit verstaan, en dan te roepen dat ik tot God spreek, omdat niemand het kan verstaan. De zin ontgaat me ten enemale.
Waarom zou ik me opbouwen in een bestaande vreemde taal, meer dan in mijn eigentaal? Dat lijkt me alleen nuttig als het een Geestelijke ( door de Geest geinspireerde) uiting is.


En zo hebben we weer een bovennatruulijke gave in het vlees teruggebracht.
« Laatst bewerkt op: april 29, 2004, 04:05:35 pm door Wilhelmina »

Roodkapje

 • Berichten: 6523
 • Semper reformanda
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #8 Gepost op: april 29, 2004, 04:10:39 pm »
Dat laatste vind ik een beetje een flauwe, ongenuanceerde opmerking.

quote:

Er is nu een nieuwe generatie zichtbaar. De generatie die eigenlijk wil aantonen dat tongentaal zowiezo niet bestaat, slechts de aanwezige mogelijkheid om een bestaande vreemde taal ineens te kunnen spreken.
Dit is een opmerking die nergens op is gebaseerd, behalve dan op (voor)oordelen. Ik heb geen specifieke mening over wat tongentaal precies wel en niet is. Op bijbelse gronden weet ik dat het een bestaande taal kan zijn, maar wel eentje die de spreker zelf nooit geleerd heeft. Let op het schuingedrukte kan. Dit wordt door ons aangeduid als tongentaal, maar het woord tongentaal zelf komt nergens in de Bijbel voor (of mijn concordantie is heel beroerd, dat kan ook). Waar ik zelf nieuwsgierig naar ben is of vreemde klanken van niet-bestaande talen ook tongentaal is. En ik vraag me af of het ook kan dat iedereen in z'n eigen taal praat en dat mensen die die taal niet verstaan door de Heilige Geest het in hun eigen taal horen, want daar ken ik dan ook weer verhalen over. Ik wil best aannemen dat tongentaal engelentaal is, maar dan moet dat wel duidelijk in de Bijbel staan. En op de plekken waar dat lijkt te staan, zegt Paulus dat je beter kunt profeteren dan in onverstaanbare klanken spreken.
Tenslotte vraag ik me gewoon af hoe je dichter bij God kunt komen als je bidt in een taal die je niet verstaat. Ik begrijp dat niet goed. En hoe weet je daarbij dat dit van de Heilige Geest komt en niet van een demon (want bij bezeten mensen hoor je ook weleens een demon dode talen spreken). Dus ik ben gewoon erg voorzichtig met het trekken van verregaande conclusies op grond van teksten die op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd.
Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. (Jes. 43:1)

Hans B

 • Berichten: 381
 • www.devoorhof.nl
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #9 Gepost op: april 29, 2004, 04:13:45 pm »

quote:

Wilhelmina schreef op 29 april 2004 om 16:01:
Ik heb op dit forum vaak moeten discussieren met mensen die wel in de tongentaal geloven, maar besloten dat het niet meer voor deze tijd was.
Er is nu een nieuwe generatie zichtbaar. De generatie die eigenlijk wil aantonen dat tongentaal zowiezo niet bestaat, slechts de aanwezige mogelijkheid om een bestaande vreemde taal ineens te kunnen spreken.
Ik zou niet weten wat het nut is om God te loven in een bestaande taal, zonder dat er aanwezigen zijn die dit verstaan, en dan te roepen dat ik tot God spreek, omdat niemand het kan verstaan. De zin ontgaat me ten enemale.
Waarom zou ik me opbouwen in een bestaande vreemde taal, meer dan in mijn eigentaal? Dat lijkt me alleen nuttig als het een Geestelijke ( door de Geest geinspireerde) uiting is.


En zo hebben we weer een bovennatruulijke gave in het vlees teruggebracht.

Ik neem aan dat je hiermee (ook) op mijn post reageert. Jij hebt nog niet gereageerd op mijn vraag in een vorige post: 'En wat vind je dan van verhalen van mensen die nu in 'tongen' spreken en merken dat ze een hen onbekende maar bestaande taal spreken? Die verhalen zijn er gewoon - bijv. in de alfa-cursus, toch niet bepaald een tegenstander van het spreken in 'tongen'.'
Verder: in Hand. kan het niets anders zijn dan ´de aanwezige mogelijkheid om een bestaande vreemde taal ineens te kunnen spreken´. Het is een teken van pinksteren: het evangelie gaat naar alle volken. Hand 2.6: daar staat andere 'gloossai', dat kan niet anders betekenen dan andere talen, en gezien het vervolg, bekende talen. Dankzij de Geest, dus het is een geestelijke uiting.
Overigens: de Statenvertaling uit 1636 vertaalt steeds met 'talen', dus zo nieuw is dit niet.

Waarmee ik niet wil zeggen dat tongentaal zoals jij het ziet niet bestaat. De vraag is alleen waar dat in de bijbel voorkomt.
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping
2 Kor 5,17

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #10 Gepost op: april 29, 2004, 04:18:42 pm »

quote:

Wilhelmina schreef op 29 april 2004 om 16:01:

Ik zou niet weten wat het nut is om God te loven in een bestaande taal, zonder dat er aanwezigen zijn die dit verstaan, en dan te roepen dat ik tot God spreek, omdat niemand het kan verstaan. De zin ontgaat me ten enemale.


Je bent het dus met Paulus eens, dat je dan dus beter een profetie uit kan spreken. Zo ben ik het met je eens.

quote:

Waarom zou ik me opbouwen in een bestaande vreemde taal, meer dan in mijn eigentaal?


Daarom zegt Paulus:
14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. 15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.

En dus spreken/bidden in je eigen taal zou ik zeggen.
« Laatst bewerkt op: april 29, 2004, 04:20:12 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Mientje

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 1690
 • Hij is opgestaan !
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #11 Gepost op: april 29, 2004, 04:32:25 pm »
Hans B schrijft :

Waarmee ik niet wil zeggen dat tongentaal zoals jij het ziet niet bestaat. De vraag is alleen waar dat in de bijbel voorkomt.
...................................................

Wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

Dit is voor mij het bewijs dat het geen vreemde taal is :

Wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen maar tot God
Wat voor nut heeft het in een vreemde bestaande taal tot God te spreken ?

Want niemand verstaat het.
Hoe kon Paulus er zo zeker van zijn dat er niemand in de zaal was die die taal machtig was ?

Door de Geest spreekt hij geheimenissen
Is een vreemde taal een geheimenis ?
Wees blij in de Heer en zingt verheugd, Amen, Halleluja !

Hans B

 • Berichten: 381
 • www.devoorhof.nl
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #12 Gepost op: april 29, 2004, 04:36:57 pm »
@Mientje en Wilhelmina

Ga nu ook eens in op Handelingen. Ik zei al dat ik me afvraag of het in Hand en in 1 Cor wel over hetzelfde gaat. Jullie gaan wel in op 1 Cor maar niet op Hand
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping
2 Kor 5,17

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #13 Gepost op: april 29, 2004, 05:02:23 pm »
Hoewel dat een ieder hier blijkbaar ontgaat, geloof ik persoonlijk helemaal niet dat de tongentaal een engelentaal zou zijn. Ik heb dat ook nergens beweerd.
God heeft de mens boven de engelen geteld, en als God zijn Geest aan ons geeft, mét de gaven ( inclusief de tongentaal) dan is dat een gift van God aan de mensen, waar de engelen helemaal buitenstaan. Satan is ook één van de engelen van oorsprong, en die zou dan ook bekend moeten zijn met de tongentaal.
Ik geloof wel, omdat de bijbel dat zegt, dat er een engelentaal zal zijn, ze zullen best kunnen communiceren, maar dat is volgens mij niet een gave van de Geest.
De bijbel zegt bamelijk nergens dat engelen een gave van de Geest ontvangen hebben.

Waarom ik me hierin toch steeds weer meng, is de gereformeerde gewoonte die telkens weer opduikt, om elke gelegenheid aan te grijpen om te "bewijzen"dat het helemaal niet zo erg is om niet in tongen te spreken, door te beweren dat die taal niet voor  nu meer zou zijn ( waar staat dat?), of dat het verkeerd vertaald zou zijn ( en al die miljoenen christenen dan die die taal ontvangen hebben?), of dat het gewone bestaande talen zouden zijn, ( waarom hebben alle grote gemeenten dan uitgebreide vertaalmicrofoons geinstalleerd?), of in het ergste geval ( heb ik hier ook gelezen hoor) dat het een demonische aangelegeheid is. ( dan lijkt het wel of ze eerder geloven dat boze geesten al die christenen beinvloeden, dan de Heilige Geest)
Zoals ik al zei, alke reden is goed genoeg, om hard te maken, waarom zij toch vooral niet  naar de tongentaal hoeven te streven.

En ja ik geloof ook, dat God soms de tongentaal kan gebruiken, om de oren te openen van onbekeerde mensen zodat zij op wonderlijke wijze de spreker verstaan. Maar of dat een wonder is van de tongentaal, of van de oren van die onbekeerde, daar zal niemand hier antwoord op kunnen geven.

Mezzamorpheus

 • Berichten: 5201
 • You are my Lifeboat
  • Bekijk profiel
Tongentaal: bestaande of niet-bestaande taal? *(afgesplitst)
« Reactie #14 Gepost op: april 29, 2004, 05:08:12 pm »
Wilhelmina, het lijkt me wenselijk als je eens probeert je stekels in te trekken met betrekking tot dit onderwerp. Hans B. stelt oprecht een aantal vragen waar hij graag een duidelijk antwoord op wil van jou, maar je geeft hem dat steeds niet, alleen omdat je hem van dingen verdenkt waar hij zich helemaal niet schuldig aan maakt (Roodkapje overigens ook niet in mijn opinie).
« Laatst bewerkt op: april 29, 2004, 05:09:55 pm door Mezzamorpheus »