Auteur Topic: wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?  (gelezen 10120 keer)

cyber

 • Berichten: 1981
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #15 Gepost op: mei 17, 2004, 12:46:31 am »
De Here Jezus zegt in Joh.12: 31
Nu gaat een oordeel over deze wereld; nu zal de overste van deze wereld
buiten geworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben,
zal ik allen tot Mij trekken.

In het OT lezen we dat satan regelmatig in de hemel Gods kinderen aanklaagt.
Eerst brengt satan de mens tot zonde en dan gaat hij naar de hemel om
ons aan te klagen.
En satans aanklacht was zeker terecht, mensen verdienen de dood om hun zonde.

Maar na het sterven van de Here Jezus heeft de duivel niet meer het laatste woord.
Want Christus bloed bedekt de zonde.
En satan word de hemel uitgekieperd, en in de hemel is het feest.

Openbaring 12 geeft geen antwoord op de vraag of de aarde nu een hel word.
Maar in Openbaring 20 lezen we dat satan door 1 engel, dus geen legermacht
aan engelen nu, maar 1 enkele engel bind satan vast.
De satan is veel van zijn macht kwijt, hij kan niet meer in de hemel komen. en op aarde is hij gebonden.
Openb 20:1
dus hij is gebonden, en hij is gebonden opdat hij de volken niet meer zou verleiden.

De gebonden satan probeert nu zijn doel te bereiken door
a] de grote hoer
b] het beest
c] de valse profeet

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #16 Gepost op: mei 17, 2004, 10:18:00 am »

quote:

Sommigen menen dat dit nog niet heeft plaatsgevonden en dus is de duivel nog in de hemelen
Anderen menen dat hij al is uitgeworpen..


De gestigmatiseerde non Anna Katharina Emmerich (die ook middels haar visioenen in Mel Gibsons film betrokken werd) , die in visioenen de lijdensweg
van Christus vervolgen kon, beschrijft zo'n visioen in het boek "Das bittere
Leiden unsers Herrn Jesu Christi, Einiges von der Höllenfahrt":

Es geschah alles dieses nach
bestimmten Gesetzen, ich hörte, dass Luzifer, wo ich nicht irre, 50 oder 60 Jahre
vor dem Jahre 2000 nach Christus
wieder auf eine Zeitlang solle freigelassen werden.

 
Dit werd al in 1820 opgetekend!

dus in 1820 een vooruitblik op de periode 1940-1950

je kunt je dus afvragen of bepaalde kampbeulen in koncentratiekampoen zoals Auschwitz nog wel mensen waren of demonen in mensengedaante vlgs. openb.12
« Laatst bewerkt op: mei 17, 2004, 10:38:09 am door cheese »
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #17 Gepost op: mei 17, 2004, 05:22:28 pm »

quote:

lonneke schreef op 17 mei 2004 om 00:07:
[...]


M.i is deze vraag niet zo relevant. Ik begrijp ook niet zo goed met welke intentie je hem stelt? Uit bovenstaande kun je opmaken dat de satan de gehele wereld verleidt. Er staat niet dat de satan daar eerst voor op aarde geworpen moet worden. Hij zou dus ook vanuit de hemelse gewesten de aarde/wereld kunnen verleiden. Nou, dat is toch al erg genoeg?


Het was n.a.v. een opmerking in een toespraak dat de duivel al uit de hemel was gegooid...
Dan is de vraag: Hoe lees je Opewnbaring. Zie je dat als iets wat in de toekomst allemaal nog zal gebeuren, of vat je dit allemaal geestelijk op, en dan zijn we tegenwoordig al in hoofdstuk..... Dat weet ik dus niet, want ik vind dit iets wat nog moet gebeuren.. :)
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

lonneke

 • Berichten: 2566
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #18 Gepost op: mei 17, 2004, 05:30:18 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 17 mei 2004 om 17:22:
[...]


Het was n.a.v. een opmerking in een toespraak dat de duivel al uit de hemel was gegooid...
Dan is de vraag: Hoe lees je Opewnbaring. Zie je dat als iets wat in de toekomst allemaal nog zal gebeuren, of vat je dit allemaal geestelijk op, en dan zijn we tegenwoordig al in hoofdstuk..... Dat weet ik dus niet, want ik vind dit iets wat nog moet gebeuren.. :)
Misschien wanneer we zover zijn dat er mensen gekloond gaan worden, volgens mij is dat niet de wil van God, dat demonen en satan middels deze wezens zich kunnen gaan incarneren? Het is maar een speculatie. Maar ik denk dat Hitler ook bezeten was evenals vele andere dictators en moordenaars enz of zie je dit als het kwaad wat in de mens standaard zit? Dat laatste  geloof ik niet. Ik geloof wel dat de mens geneigd is tot alle kwaad maar nog niet het kwaad is.

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #19 Gepost op: mei 17, 2004, 09:51:32 pm »

quote:

cyber schreef op 17 mei 2004 om 00:46:
De Here Jezus zegt in Joh.12: 31
Nu gaat een oordeel over deze wereld; nu zal de overste van deze wereld
buiten geworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben,
zal ik allen tot Mij trekken.
Jezus spreekt hier over zijn dood en de gevolgen ervan: nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden
Hij zegt dit alles alsof het al gebeurt IS (profetisch), zo is de overste der wereld nog niet zichtbaar geoordeeld. Het oordeel over de wereld is in principe begonnen met het overwinnen van satan op het kruis. Maar op dit moment wordt de wereld gelukkig nog niet geoordeeld.
Gelovigen die in Christus zijn, zijn gestorven voor de wereld, de wereld is voor hen al geoordeeld, de wereld is dood voor hen.

Het vonnis is al uitgesproken, alleen nog niet uitgevoerd.
Het is zeker dat het zal komen, dat staat ook in

Kol 2 : 15
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Als Jezus terugkomt zal dat zijn om de gevolgen van de verlossing ook voor de wereld te verwerkelijken in een een gevestigd en eeuwig koninkrijk van gerechtigheid.
Voordat dit koninkrijk zichtbaar op aarde aanwezig is, heeft de duivel nog macht op aarde.. (Rom. 16: 20; 2 Kor. 4:4; Ef.2 : 2; en 6: 12)

Ook het allen tot Mij trekken gebeurde niet onmiddelijk toen in Joh. 12, maar is nu ook nog steeds het geval als iemand het woord van het kruis aanneemt voor zijn behoud.

quote:


In het OT lezen we dat satan regelmatig in de hemel Gods kinderen aanklaagt.
Eerst brengt satan de mens tot zonde en dan gaat hij naar de hemel om
ons aan te klagen.
En satans aanklacht was zeker terecht, mensen verdienen de dood om hun zonde.

Ook in het NT komen christenen nog tot zonde komen.

Zie 2 Joh.
1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;

quote:


Maar na het sterven van de Here Jezus heeft de duivel niet meer het laatste woord.
Want Christus bloed bedekt de zonde.
En satan word de hemel uitgekieperd, en in de hemel is het feest.

Daar heb je gelijk in, Jezus heeft de overwinning behaald.
Maar nu zijn we in een soort tussensituatie.. Wij zien dit nog niet om ons heen. Jezus heeft het koningschap over de wereld nog niet aanvaard.
Hier zie ik dat Jezus de duivel heeft onttroond....toch moet Hij ons nog te hulp komen als wij door de duivel verzocht worden........

Hebr. 2
14....opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen,........18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Hebr. 2
Want bij dit: alle dingen [hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 9 maar wij zien Jezus,

-----Waarvan de Vader in Hebr. 1 zegt:
Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.

Wie ZIEN dus nog niet dat de duivel onttroond is.....
Dit is pas helemaal het geval bij: het einde (vers 24 van 1 Kor. 15) wanner Jezus het koninschap aan God de Vader overdraagt, en het is: God zij alles in allen.
(Dit lees je ook aan het eind van Openbaring)

1 Kor. 15
24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

quote:

Openbaring 12 geeft geen antwoord op de vraag of de aarde nu een hel word.

Wat zie jij dan al als vervuld? Openbaring 12.....

 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Ik zou dan toch moeite hebben met vers 12. Is dit nu aan de hand, of al gebeurd volgens jou?

quote:


Maar in Openbaring 20 lezen we dat satan door 1 engel, dus geen legermacht
aan engelen nu, maar 1 enkele engel bind satan vast.
De satan is veel van zijn macht kwijt, hij kan niet meer in de hemel komen. en op aarde is hij gebonden.
Openb 20:1
dus hij is gebonden, en hij is gebonden opdat hij de volken niet meer zou verleiden.

Dat is het duizendjarig rijk, waar je het nu over hebt. De satan is gebonden.....
Vind je dat we nu al in het duizendjarig vrede]rijk leven... Je kunt het natuurlijk geestelijk opvatten, dat zal je ongetwijfeld doen :), maar ik zie nog niet dat de zwaarden tot ploegmessen zijn omgesmeed, en dat de oorlog niet meer geleerd wordt. Het lam en de wolf spelen samen....etc. De vloek wordt opgeheven....

quote:


De gebonden satan probeert nu zijn doel te bereiken door
a] de grote hoer
b] het beest
c] de valse profeet

ad. a de grote hoer, die wordt geoordeeld en het wordt voltrokken in hoofdstuk 18, het is de stad van het koningschap.

Op. 18
8 Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.....

ad. b het beest
ad. c de valse profeet

Op 19
19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Deze vergelding gebeurt als Jezus het koninschap heeft aanvaard (hst. 19: 6) en Hij zal persoonlijk ingrijpen als Hij terugkeert op aarde en de volken tenstrijde zijn getrokken tegen Jeruzalem (hst 19: 11-16)  (heeft ook verband met Ezechiel :) )

Pas daarna lees je in hoofdstuk 20 dat de satan wordt gebonden, voor duizend jaren. Nu is ieder van het toneel verdwenen die de volken en de mensheid kan verleiden. Het vrederijk zal aanbreken. Waarzelfs de vloek op de natuur wordt opgeheven.

Dus ik kan het niet zo zien als jij: Dat de satan - terwijl hij is gebonden door de grote hoer, het beest en de valse profeet de volken verleidt. Die drie zijn al eerder uitgeschakeld.
Dan zou hij trouwens nog steeds de volken verleiden al gebruikt hij er anderen voor. Dat doet hij nu ook, dus ik zie niet zo het verschil.
Hij kan niets meer. Punt. Dus ook niet meer d.m.v. anderen....
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #20 Gepost op: mei 18, 2004, 09:00:06 am »

quote:

lonneke schreef op 17 mei 2004 om 17:30:
Misschien wanneer we zover zijn dat er mensen gekloond gaan worden, volgens mij is dat niet de wil van God, dat demonen en satan middels deze wezens zich kunnen gaan incarneren?


Je moet wel bedenken dat een kloon van jou geen ander "wezen" zou zijn dan een tweelingzusje. Veel mensen stellen zich bij klonen een soort zielloze zombies voor die er qua uiterlijk hetzelfde uit zien als zij, maar het zijn natuurlijk gewoon mensen die toevallig hetzelfde genenpakket hebben als jij.

Ik geloof ook zeker dat klonen van mensen niet de wil van God is, maar dat is meer omdat je bijvoorbeeld onherroepelijk tegen eugenetische selectie en weggooien van "restembryo's" gaat aanlopen. Niet zo zeer omdat de klonen an sich nou "wezens" zijn die vatbaar zijn voor demonen om in te incarneren.
Bombus terrestris Reginae

Joeri

 • Berichten: 418
 • love me for i am not loveable.
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #21 Gepost op: mei 18, 2004, 09:53:56 am »

quote:

cyber schreef op 17 mei 2004 om 00:46:
De Here Jezus zegt in Joh.12: 31
Nu gaat een oordeel over deze wereld; nu zal de overste van deze wereld
buiten geworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben,
zal ik allen tot Mij trekken.

In het OT lezen we dat satan regelmatig in de hemel Gods kinderen aanklaagt.
Eerst brengt satan de mens tot zonde en dan gaat hij naar de hemel om
ons aan te klagen.
En satans aanklacht was zeker terecht, mensen verdienen de dood om hun zonde.

Maar na het sterven van de Here Jezus heeft de duivel niet meer het laatste woord.
Want Christus bloed bedekt de zonde.
En satan word de hemel uitgekieperd, en in de hemel is het feest.

Openbaring 12 geeft geen antwoord op de vraag of de aarde nu een hel word.
Maar in Openbaring 20 lezen we dat satan door 1 engel, dus geen legermacht
aan engelen nu, maar 1 enkele engel bind satan vast.
De satan is veel van zijn macht kwijt, hij kan niet meer in de hemel komen. en op aarde is hij gebonden.
Openb 20:1
dus hij is gebonden, en hij is gebonden opdat hij de volken niet meer zou verleiden.

De gebonden satan probeert nu zijn doel te bereiken door
a] de grote hoer
b] het beest
c] de valse profeet
ik vraag me af of dat de profeet mohammed van de islam is.
Als iemand bidtijd over hebt, bid dan dat die enorme angst en droefheid en leugens van satan weggaan, dat ik een wezen van liefde,blijdschap en waarheid moge worden. geef me kansen god vergeef me. ik dank je.

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #22 Gepost op: mei 18, 2004, 10:15:29 am »

quote:

Bumblebee schreef op 18 mei 2004 om 09:00:
[...]


Je moet wel bedenken dat een kloon van jou geen ander "wezen" zou zijn dan een tweelingzusje. Veel mensen stellen zich bij klonen een soort zielloze zombies voor die er qua uiterlijk hetzelfde uit zien als zij, maar het zijn natuurlijk gewoon mensen die toevallig hetzelfde genenpakket hebben als jij.

Ik geloof ook zeker dat klonen van mensen niet de wil van God is, maar dat is meer omdat je bijvoorbeeld onherroepelijk tegen eugenetische selectie en weggooien van "restembryo's" gaat aanlopen. Niet zo zeer omdat de klonen an sich nou "wezens" zijn die vatbaar zijn voor demonen om in te incarneren.


je zou je bij klonen kunnen afvragen, wat er dan wel gekloond wordt?,
a)lichaam-ziel en geest?
b)lichaam en ziel?
c)lichaam?

jouw verhaal gaat pas op als versie a) gebeurd

is het echter versie b) of c) dan kan er een andere geest in dat lichaam komen...
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #23 Gepost op: mei 18, 2004, 10:25:29 am »

quote:

cheese schreef op 18 mei 2004 om 10:15:
je zou je bij klonen kunnen afvragen, wat er dan wel gekloond wordt?,
a)lichaam-ziel en geest?
b)lichaam en ziel?
c)lichaam?

jouw verhaal gaat pas op als versie a) gebeurd
is het echter versie b) of c) dan kan er een andere geest in dat lichaam komen...


Juist niet, wat een onzin: alsof je iemands geest mee kunt klonen. Je geest wordt mede bepaald door je opvoeding binnen je genetische kaders, twee mensen met hetzelfde genenpakket hebben natuurlijk nooit dezelfde geest. Denk aan een eeneiige tweeling! Wordt er bij het splitsen van het embryo soms ook de geest/ziel gesplitst?

Bij klonen kloon je het lichaam. Je zet gewoon 46 chromosomen over in een lege eicel zodat je een embryo krijgt met exact dezelfde genetische eigenschappen als de donor. Het embryo is dan in principe niets anders dan een tweelingbroertje of zusje van de donor in een zeer vroeg stadium zou zijn geweest, gewoon een mensje met een eigen geest, ziel en lichaam (voor zover je dat onderscheid kan maken, er schijnt wat discussie over te bestaan  ><img src=" class="smiley"  />  ).

Geesten klonen... hoe verzin je het.
« Laatst bewerkt op: mei 18, 2004, 10:26:22 am door Bumblebee »
Bombus terrestris Reginae

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #24 Gepost op: mei 18, 2004, 10:35:17 am »

quote:

Bumblebee schreef op 18 mei 2004 om 10:25:
[...]


Juist niet, wat een onzin: alsof je iemands geest mee kunt klonen. Je geest wordt mede bepaald door je opvoeding binnen je genetische kaders, twee mensen met hetzelfde genenpakket hebben natuurlijk nooit dezelfde geest. Denk aan een eeneiige tweeling! Wordt er bij het splitsen van het embryo soms ook de geest/ziel gesplitst?

Bij klonen kloon je het lichaam. Je zet gewoon 46 chromosomen over in een lege eicel zodat je een embryo krijgt met exact dezelfde genetische eigenschappen als de donor. Het embryo is dan in principe niets anders dan een tweelingbroertje of zusje van de donor in een zeer vroeg stadium zou zijn geweest, gewoon een mensje met een eigen geest, ziel en lichaam (voor zover je dat onderscheid kan maken, er schijnt wat discussie over te bestaan  ><img src=" class="smiley"  />  ).

Geesten klonen... hoe verzin je het.


 _/-\o_
als jouw geest dus een produkt is van je genen, dan is er na jouw dood (de dood van je genen) ook niets meer dat naar de hemel kan gaan,
of komen dan jouw genen in de hemel?
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #25 Gepost op: mei 18, 2004, 10:43:24 am »

quote:

cheese schreef op 18 mei 2004 om 10:35:
als jouw geest dus een produkt is van je genen, dan is er na jouw dood (de dood van je genen) ook niets meer dat naar de hemel kan gaan,
of komen dan jouw genen in de hemel?


Ik ben vandaag even niet in de stemming voor een wazige mystieke discussie a la Cheese, okee? No offence.

Ik zie het probleem niet.
Ten eerste zei ik mede gevormd door genen en opvoeding, ten tweede geloof ik in een reeel opstandingslichaam waarvan ik geen idee heb hoe het eruit zal zien maar de mogelijkheid dat er genen aan te pas komen sluit ik niet bij voorbaat uit, en ten derde heeft dit nog altijd niets te maken met het klonen van geesten.

Kom nou, dat geloof je toch zeker zelf niet?! (zélfs jij niet)

En geef nou eens antwoord op mijn vraag: zijn de zielen van eeneiige tweelingen gesplitst of hebben ze elk een ziel? Als ze elk een ziel hebben, waarom zouden klonen dan geen ziel kunnen hebben? Of is 1 helft van de tweeling bezeten door een demon?
Bombus terrestris Reginae

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #26 Gepost op: mei 18, 2004, 10:59:04 am »

quote:

Bumblebee schreef op 18 mei 2004 om 10:43:
[...]


Ik ben vandaag even niet in de stemming voor een wazige mystieke discussie a la Cheese, okee? No offence.


 :z  :z  :z alleen vandaag O-)  O-)  O-)

 _/-\o_  _/-\o_  _/-\o_

de enige vraag is of ziel en geest produkt zijn van het lichaam of juist andersom

maw heeft de geest het lichaam geschapen of heeft het lichaam de geest geschapen
« Laatst bewerkt op: mei 18, 2004, 11:03:10 am door cheese »
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #27 Gepost op: mei 18, 2004, 11:04:43 am »

quote:

cheese schreef op 18 mei 2004 om 10:59:
 :z  :z  :z  O-)  O-)  O-)  _/-\o_  _/-\o_  _/-\o_

de enige vraag is of ziel en geest produkt zijn van het lichaam of juist andersom
maw heeft de geest het lichaam geschapen of heeft het lichaam de geest geschapen


God heeft beide geschapen en verenigd.

Overigens heb ik me regelmatig laten te verleiden tot ellenlange mystieke discussies met jou dus je hebt niets te klagen.

Enne... ik wil je aanraden voortaan de codes van de smileys in te typen ipv je muis te gebruiken... Dan heb je de neiging om er wat minder in te voegen wellicht... het wordt wat overdonderend zo.
« Laatst bewerkt op: mei 18, 2004, 11:05:50 am door Bumblebee »
Bombus terrestris Reginae

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #28 Gepost op: mei 18, 2004, 11:06:52 am »

quote:

Bumblebee schreef op 18 mei 2004 om 11:04:
[...]


God heeft beide geschapen en verenigd.

Overigens heb ik me regelmatig laten te verleiden tot ellenlange mystieke discussies met jou dus je hebt niets te klagen.

Enne... ik wil je aanraden voortaan de codes van de smileys in te typen ipv je muis te gebruiken... Dan heb je de neiging om er wat minder in te voegen wellicht... het wordt wat overdonderend zo.


dat doe ik alleen vandaag bij wazige mystieke discussies O-)  :z  _/-\o_  8)7  :w

God is trouwens zelf geest
« Laatst bewerkt op: mei 18, 2004, 11:07:41 am door cheese »
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

spacy

 • Berichten: 315
 • Roland
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #29 Gepost op: mei 18, 2004, 01:51:46 pm »
als je openbaring lineaar neemt zolas de volgorde opgeschreven staat
denk ik ook dat het nog niet gebeurt is,

het gezegde door Bram tijdens die GF viering viel mij trouwens pas op toen ik het de 3e keer keek
met de dood en opstanding van Jezus heeft satan ongetwijfeld klappen gekregen en zal vast de hemel uitgekickt zijn, maar volgens mij was dat inderdaad nog niet zijn definitieve niet meer welkom.

de hemel is tenslotte het geestelijk rijk waar hij ook ooit voor geschapen en bedoeld was

als hem daar de toegang ontzegd wordt denk ik dat in zoverre betekent dat een engel en demon elkaar letterlijk niet meer tegen kunnen komen vanwege een feitelijke scheiding, zowel niet in d ehemel als hier op de aarde, want het geestelijke hemelrijk strekt zich volgens mij uit tot op de aarde, tenzij de hemel zich op dat moment van de aarde afkeert.

dan blijft voor hem op dat punt alleen het dodenrijk en de hel nog maar over.

maar goed dit laatste gedeelte is eengedachtengang hoor... ik snap dat ook niet echt met hoe en waar de grenzen van het geestelijk rijk zijn gesteld
[JESUS]Life[/JESUS]