Auteur Topic: wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?  (gelezen 10118 keer)

cyber

 • Berichten: 1981
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #30 Gepost op: mei 18, 2004, 04:43:16 pm »

quote:


cyber schreef op 17 mei 2004 om 00:46 :
De Here Jezus zegt in Joh.12: 31
Nu gaat een oordeel over deze wereld; nu zal de overste van deze wereld
buiten geworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben,
zal ik allen tot Mij trekken.
-----------------------------
P of A schreven
Jezus spreekt hier over zijn dood en de gevolgen ervan: nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden
Hij zegt dit alles alsof het al gebeurt IS (profetisch), zo is de overste der wereld nog niet zichtbaar geoordeeld. Het oordeel over de wereld is in principe begonnen met het overwinnen van satan op het kruis.
Ja, uiteraard, de Here Jezus ziet in de toekomst, als Hij verhoogt is
dan word de satan uit de hemel gekiepert, op dat moment dus, bij Zijn verhoging

quote:

Ook het allen tot Mij trekken gebeurde niet onmiddelijk toen in Joh. 12, maar is nu ook nog steeds het geval als iemand het woord van het kruis aanneemt voor zijn behoud.
Ja dat gebeurt nog dagelijks

quote:

In het OT lezen we dat satan regelmatig in de hemel Gods kinderen aanklaagt.
Eerst brengt satan de mens tot zonde en dan gaat hij naar de hemel om
ons aan te klagen.
En satans aanklacht was zeker terecht, mensen verdienen de dood om hun zonde.
--------------------------
Ook in het NT komen christenen nog tot zonde komen.

Ja, ik zelfs dagelijks :)
Maar, als je het OT met het NT vergelijkt zie je ook dat het Woord vrij verkondigt word
tot de einde der aarde, en dat was in het OT niet mogelijk.
1 Cor 10:20
.......een offeren aan boze geesten......
dat deden de volken in het OT en ook in het NT, want
de macht van satan blijft altijd over kinderen der ongehoorzaamheid.

quote:

Maar na het sterven van de Here Jezus heeft de duivel niet meer het laatste woord.
Want Christus bloed bedekt de zonde.
En satan word de hemel uitgekiepert, en in de hemel is het feest.
------------------------------------
Daar heb je gelijk in, Jezus heeft de overwinning behaald.
Maar nu zijn we in een soort tussensituatie .. Wij zien dit nog niet om ons heen. Jezus heeft het koningschap over de wereld nog niet aanvaard.
Hier zie ik dat Jezus de duivel heeft onttroond....toch moet Hij ons nog te hulp komen als wij door de duivel verzocht worden........
hoe zie jij die "tussensituatie??

quote:

Openbaring 12 geeft geen antwoord op de vraag of de aarde nu een hel word.
----------------------------------
Wat zie jij dan al als vervuld? Openbaring 12.....
Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.
Ik zou dan toch moeite hebben met vers 12. Is dit nu aan de hand, of al gebeurd volgens jou?

Vervuld is het gene wat jij vetgemaakt hebt, want dat is wat de Here Jezus zei in Joh.12: 31
satan kan ons in de hemel niet meer aanklagen, zoals in het OT
het ultime offer is gebracht, en er zijn nu 2 koninkrijken op aarde
het koninkrijk van de duisternis, waar satan heerst.
en het koninkrijk van God, zie ook het goede zaad en het onkruid
Waar Jezus het goede zaad zaaide en zijn tegenstander het kwade.

quote:


Maar in Openbaring 20 lezen we dat satan door 1 engel, dus geen legermacht
aan engelen nu, maar 1 enkele engel bind satan vast.
De satan is veel van zijn macht kwijt, hij kan niet meer in de hemel komen. en op aarde is hij gebonden.
Openb 20:1
dus hij is gebonden, en hij is gebonden opdat hij de volken niet meer zou verleiden.
------------------------------
Dat is het duizendjarig rijk, waar je het nu over hebt. De satan is gebonden.....
Vind je dat we nu al in het duizendjarig vrede] rijk leven... Je kunt het natuurlijk geestelijk opvatten, dat zal je ongetwijfeld doen :), maar ik zie nog niet dat de zwaarden tot ploegmessen zijn omgesmeed, en dat de oorlog niet meer geleerd wordt. Het lam en de wolf spelen samen....etc. De vloek wordt opgeheven....

Nee hoor ik heb het niet over het 1000 jarig rijk, er bestaat geen 1000 jarig rijk,
en er komt geen 1000 jarig rijk. Zelfs de bijbel heeft het niet over een rijk
maar over 1000 jaren.
Jawel boven dit hoofdstuk staat 1000 jarig rijk, maar de teksten zelf vermelden het niet.

vers 2: De duivel word voor 1000 jaren gebonden { dus 1000 jaren is meervoud}
vers 4: En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfe; en het oordeel werd hun gegeven:
en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren
en ook
'en die het beest, en deszelfs beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet
ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten
als koningen met Christus, de duizend jaren."
wat dus inhoud dat in deze 1000 jaren zelfs de anti-christ aanwezig is

Ik lees hier van mensen die onthoofd zijn, om het getuigenis van Jezus en het woord,
en zij hebben dus geen lichamen, want zij zijn uit de 1e opstanding, waar
iedere gelovige deel aan heeft.

2 Tim. 3:12 Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
en Lukas 18:8 Doch de Zoon des mensen als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op aarde.

quote:


De gebonden satan probeert nu zijn doel te bereiken door
a] de grote hoer
b] het beest
c] de valse profeet
--------------------------------
Dus ik kan het niet zo zien als jij: Dat de satan - terwijl hij is gebonden door de grote hoer, het beest en de valse profeet de volken verleidt. Die drie zijn al eerder uitgeschakeld.
Dan zou hij trouwens nog steeds de volken verleiden al gebruikt hij er anderen voor. Dat doet hij nu ook, dus ik zie niet zo het verschil.
Hij kan niets meer. Punt. Dus ook niet meer d.m.v. anderen....

Maar er staat dat hij gebonden word, er staat niet dat hij tot niets meer in staat is,
of totaal machteloos zal zijn.

Openb. 1:4
die is{OT} en die was{zijn leven op aarde} en komt{dat moet nog gebeuren}
Openb 4;1
een open deur in de hemel en Johannes moet omhoog klimmen, om te zien wat
daarna geschieden zal.
Dus in de hemel ziet Johannes hoe alles aan zijn ogen ontrolt, zowel wat in de hemel geschied als
wat op aarde geschied, vanaf hfds 6.

Openb 19;11 de hemel geopend het einde dus, de scheidslijn weg.

En het boek Openbaring is geen spoorboekje, waarbij wij mensen kunnen
berekenen hoever we in de tijd zijn, zoals in de boekenserie van de
Laatste Bazuin beschrijven is.

Ik zie openb. als een troostboek, omdat met alles wat ik daarin lees,
voor mij meer dan duidelijk is dat God, van wat er ook gebeurt,
Hij de touwtjes in handen heeft.

arend

 • Berichten: 1946
 • opstijgende
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #31 Gepost op: mei 19, 2004, 12:27:16 pm »
nu graag weer ontopic: wanneer is/wordt de duivel uitgeworpen? discussies over profetiën na of naast de Bijbel kunnen hier gevoerd worden. Kloondiscussies zijn hier evenmin op zijn plaats.
...

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #32 Gepost op: mei 21, 2004, 02:15:01 pm »

quote:

Door cyber - Tuesday 18 May 2004 16:43
hoe zie jij die "tussensituatie??
Jezus heeft de overwinning behaald door te sterven aan het kruis en weer op te staan. Hij heeft de duivel in principe al onttroond. Toch moet de Here Jezus ons nog te hulp komen als wij door de duivel verzocht worden........  
Wij zien dit nog niet om ons heen. Jezus heeft het koningschap over de wereld nog niet aanvaard.
De duivel heeft nog macht en volgens Efeze 6 hebben we zelfs een wapenrusting nodig om hem te weerstaan, onze strijd is tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Dit is voor mij ook een duidelijk punt dat de duivel nu nog niet uit de hemel is verdreven.


Hebr. 2
14....opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen,.......18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft,kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.
Hebr. 2
Want bij dit: alle dingen [hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 9 maar wij zien Jezus,

-----Waarvan de Vader in Hebr. 1 zegt:
Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.


De tussensituatie wil voor mij zeggen dat het de tijd is TUSSEN de overwinning die is behaald op Golgotha en de machtsaanvaarding van de Koning, de overname van de macht zeg maar.

quote:


Vervuld is het gene wat jij vetgemaakt hebt, want dat is wat de Here Jezus zei in Joh.12: 31
[deze tekst uit Openbaring 12: Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. ]

Satan kan ons in de hemel niet meer aanklagen, zoals in het OT
De satan is veel van zijn macht kwijt, hij kan niet meer in de hemel komen. en op aarde is hij gebonden. Openb 20:1
Dus hij is gebonden, en hij is gebonden opdat hij de volken niet meer zou verleiden.

Dit is in tegenspraak met wat ik net ook al aanhaalde uit


Efeze 6:
1 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.


Als satan nu al gebonden is opdat hij de volken niet meer kan verleiden, lijkt het me zeer vreemd dat ik lees in Ef. 6 dat wij de wapenrusting nodig hebben om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Hoe zie jij dan Efeze 6?

quote:

P&A schreven:
Dat is het duizendjarig rijk, waar je het nu over hebt. De satan is gebonden.....
Vind je dat we nu al in het duizendjarig vrede] rijk leven... Je kunt het natuurlijk geestelijk opvatten, dat zal je ongetwijfeld doen  , maar ik zie nog niet dat de zwaarden tot ploegmessen zijn omgesmeed, en dat de oorlog niet meer geleerd wordt. Het lam en de wolf spelen samen....etc. De vloek wordt opgeheven....

cyber antwoordt:
Nee hoor ik heb het niet over het 1000 jarig rijk, er bestaat geen 1000 jarig rijk,
en er komt geen 1000 jarig rijk. Zelfs de bijbel heeft het niet over een rijk
maar over 1000 jaren.
Jawel boven dit hoofdstuk staat 1000 jarig rijk, maar de teksten zelf vermelden het niet.


De bijbel vermeld ook niet het woord drie-eenheid; toch vind je wel dat er een eenheid is tussen de Vader, Zoon, en H. Geest.
De bijbel vermeldt op deze plaats niet het woord rijk. Toch is het duidelijk dat de bijbel het WEL heeft over een rijk wat in de toekomst opgericht zal worden.


Voorbeelden uit het Oude testament
-van een koninkrijk van recht en gerchtigheid, de troon van David die voor EEUWIG vast zal staan; die wordt ook de troon van het koninschap des Heeren genoemd, het rijk van vrede waar de vloek op de natuur bijvoorbeeld ook opgeheven zal zijn.....:

quote:


1 Kron 28,5
Uit al mijn zonen – want de HERE heeft mij vele zonen gegeven – verkoos Hij mijn zoon Salomo om te zitten op de troon van het koningschap des HEREN over Israël
2 Kron 13,8
Welnu, gij denkt het koningschap des HEREN, dat in de hand van de zonen Davids is, te kunnen trotseren,

[Het komende vrederijk]
Jesaja 2
1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.
2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen……Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. 4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 5 Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN.

[De Messias en het vrederijk]
Jesaja 11
1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen………6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. 10 En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

[Het Messiaanse rijk]
Jesaja 32
1 Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; 2 en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land

[Sions heerlijkheid]
Jesaja 60
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.
…….9 Want op Mij zullen de kustlanden wachten; en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan te brengen; hun zilver en goud voeren zij mede, ter ere van de naam des HEREN, uws Gods, voor de Heilige Israëls, omdat Hij u luister verleend heeft. 10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn toorn heb Ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11 En uw poorten zullen bestendig openstaan, dag noch nacht zullen zij gesloten worden, opdat men tot u inbrenge het vermogen der volken, terwijl hun koningen worden meegevoerd……… en zij zullen u noemen: De stad des HEREN, het Sion van de Heilige Israëls. 15 Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht. ………18 Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof. 19 De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. 21 Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking

Daniel 2
44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.

Dan 7,14
en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.
Dan 7,18
daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.
Dan 7,22
totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.
Dan 7,27
En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

[Voorzegging van de Messias en zijn Rijk]
Micha 5
1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 2 Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. 3 Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, 4 en Hij zal vrede zijn. ........8 Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid.
Voorbeelden uit het Nieuwe testament
- waar duidelijk wordt dat er een koninkrijk met een koning op de troon op aarde zal zijn, de troon van David..... Dit is het eerste wat de engel aan Maria vertelt, bij de aankondiging van de geboorte van Jezus.
Ook wij als gelovigen zullen 1000 jaar heersen (op) en dat werd ook al duidelijk in Daniel 7, waar gesproken wordt over hewt volk van de heiligen des Allerhoogsten die het koningschap ontvangen......

quote:


Mat 19,28
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.

Mar 11,10  
Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; gezegend het komende rijk van onze vader David; Hosanna in de hoogste hemelen!

Mat 25,31
Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid

Op. 20
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang..

Lucas 1
 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen

2 Tim 4,1
Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap:

Op 11,
15 En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.
17 zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard;
« Laatst bewerkt op: mei 21, 2004, 02:19:05 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #33 Gepost op: mei 21, 2004, 02:15:47 pm »
Vervolg bericht.......

quote:

van Cyber
vers 2: De duivel word voor 1000 jaren gebonden { dus 1000 jaren is meervoud}
Zeer logisch dat 1000 jaren, meervoud is. Het Duizend jarig rijk zie ik persoonlijk ook als een rijk dat 1000 jaren (meervoud ;) ) duurt…. Dat is zo’n bijzondere periode omdat in die tijd de duivel in een afgesloten en verzegelde afgrond is gestopt. Dit geeft ook heel mooi aan dat hij echt opgeborgen zit voor 1000 jaren.

quote:

van Cyber;
vers 4: En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfe; en het oordeel werd hun gegeven:
en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren
en ook

'en die het beest, en deszelfs beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet
ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten
als koningen met Christus, de duizend jaren."
wat dus inhoud dat in deze 1000 jaren zelfs de anti-christ aanwezig is

:? Ik zou niet weten hoe je er op komt, en wat je bedoelt met dat ‘zelfs de antichrist aanwezig is’ in de tijd dat de satan 1000 jaren in de verzegelde afgrond zit…. In Openbaring 19 is hij al aan z’n einde gekomen….

Openbaring 4
- 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop
------de gelovigen uit de eerste opstanding die al met het Lam in de hemel waren en terugkwamen op aarde en het ‘woord Gods volgden op witte paarden’ (hst. 19) wij dus :)

- en het oordeel werd hun gegeven;
-------vergelijk 1 Kor. 6: 2 Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Ook weer: wij dus :)

- en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden;
-------Dit zijn de gelovigen die komen uit de grote verdrukking zoals Openbaring 7 uitlegt. De schare die niemand kan tellen. Toen zij het beeld en het best niet wilden aanbidden  en het teken (dus) ook niet wilden ontvangen, werden zij gedood. Want zij getuigden bij Jezus te behoren.

- en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
-------Zij zijn gered door het bloed van het Lam en horen dus ook boij de groep van de eerste opstanding; regeren ook met Christus die 1000 jaren.

quote:

van Cyber:
Ik lees hier van mensen die onthoofd zijn, om het getuigenis van Jezus en het woord,
en zij hebben dus geen lichamen, want zij zijn uit de 1e opstanding, waar
iedere gelovige deel aan heeft.


1 Kor. 15
35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 36 Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, 37 en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. 38 Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam.….
42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.
Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.……
49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

Bij de eerste opstanding krijgen wij een verheerlijkt lichaam… Dit staat ook in:

Fil 3,21  
die ons vernederd lichaam veranderen zal,zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Jezus vertelt in de evangeliën hoe zijn opstandinglichaam eruit ziet:

Luc 24,39  
Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.
Wij zullen Hem gelijk zijn staat er ergens, dus hebben we zo’n lichaam als Jezus hier beschrijft, na de opstanding.
Dit geldt dus ook voor de zielen die weer levend worden gemaakt in Op. 20. (zie bij 1 Kor. 15 dat de opgewekten een geestelijk lichaam krijgen.. )

quote:

P&A schreven:
Hij kan niets meer. Punt. Dus ook niet meer d.m.v. anderen....

cyber antwoordt:
Maar er staat dat hij gebonden word, er staat niet dat hij tot niets meer in staat is,
of totaal machteloos zal zijn.


Op. 20
1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hijde volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren


Alle vetgedrukte stukjes zeggen mij dat hier geen half werk wordt verricht. Ik ben het dus niet met je eens. Ik denk dat hij 1000 jaren machteloos is en de afgrond wordt ook nog verzegeld. HET bewijs dat hij er niet uit kan.

quote:

van Cyber
Openb. 1:4
die is{OT} en die was{zijn leven op aarde} en komt{dat moet nog gebeuren}


Waarom moet dat 'komen' nog gebeuren als jij vind dat het koningschap al is aanvaard (hst 19) en de duivel al is gebonden zoals staat in hst. 20….
Als je dit allemaal niet letterlijk neemt snap ik niet wat voor motivatie jij dan hebt, om bepaalde teksten zus en zo uit te leggen.....

quote:

van Cyber
Openb 4;1
een open deur in de hemel en Johannes moet omhoog klimmen, om te zien wat
daarna geschieden zal.
Dus in de hemel ziet Johannes hoe alles aan zijn ogen ontrolt, zowel wat in de hemel geschied als
wat op aarde geschied, vanaf hfds 6.

Openb 19;11 de hemel geopend het einde dus, de scheidslijn weg.

En het boek Openbaring is geen spoorboekje, waarbij wij mensen kunnen
berekenen hoever we in de tijd zijn, zoals in de boekenserie van de
Laatste Bazuin beschrijven is.
Ik ben het met je eens dat we de precieze tijden nooit helemaal kunnen voorspellen; we weten wel hoelang sommige dingen zullen duren, maar natuurlijk niet wanneer het zal beginnen, omdat wij vinden dat dit nog gebeuren moet.
Als ik jou vetgemaakte woorden zie: is; was; komt; open deur-daarna; de hemel geopend-het einde… Dan heb jij ook wel een spoorboekje, alleen iets minder gedetailleerd. :)

Verder moet ik zeggen dat jij in jou uitleg van Openbaring ook wel een en ander zo maar verklaart, al kan ik er vaak kop noch staart aan vinden :) Dat klinkt niet zo aardig maar ik vind het nogal rommelig hoe je de dingen dan verklaart. (Even goede vrienden hoor :) )

Er zitten aardig wat tegenstrijdigheden in. zoals:
-   geen lichaam na de eerste opstanding
-   de duivel verleidt ons volgens Ef. 6, maar hij is wel gebonden en kan de volken niet meer verleiden
-   de 1000 jaren dat de duivel gebonden is, is zelfs de antichrist nog aanwezig
-   er komt geen vrederijk; de woestijn zal niet bloeien als een roos, en de leeuw en het lam weiden niet te samen?
-   Israël heeft dus het nakijken en is voor niets weer gesticht…. :?

quote:

van Cyber
Ik zie Openb. als een troostboek, omdat met alles wat ik daarin lees,
voor mij meer dan duidelijk is dat God, van wat er ook gebeurt,
Hij de touwtjes in handen heeft.


Het is in zekere zin een troostboek ja… De bruid is in de hemel als op aarde de oordelen losbarsten… En aan het eind wordt er gezegevierd.
Maar ook een profetisch boek, waarin duidelijk wordt dat er met God niet te spotten valt en Hij de oordelen over de wereld zal brengen. Dan zal er voor velen helaas geen troost meer zijn….
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

cyber

 • Berichten: 1981
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #34 Gepost op: mei 22, 2004, 05:34:00 pm »

quote:

Door cyber - Tuesday 18 May 2004 16:43
hoe zie jij die "tussensituatie??
----------------------------
Jezus heeft de overwinning behaald door te sterven aan het kruis en weer op te staan. Hij heeft de duivel in principe al onttroond . Toch moet de Here Jezus ons nog te hulp komen als wij door de duivel verzocht worden........
mee eens

quote:

Wij zien dit nog niet om ons heen. Jezus heeft het koningschap over de wereld nog niet aanvaard.

Jezus is
Koning, afstammeling van David
Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek
Profeet en Leraar
Het Hoofd van zijn gemeente.
De Alfa en Omega.
De Weg, de Waarheid en het Leven.
Onze Middelaar.
De Catechismus zegt: 'Hij regeert ons door zijn Woord en Geest, en beschermt en
 bewaart ons bij de verworven verlossing.'
 Christus die door zijn Geest wil wonen in je hart.
 Paulus in Kolossenzen 1 vers 16: 'In hem zijn alle dingen geschapen,
die in de hemelen en op aarde zijn,
de zichtbare en de onzichtbare,
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten.
Daar staat de Here Jezus Christus dus boven! Hij is de eeuwige Koning .

Maar ik denk dat jij het koningschap bedoelt wat ieder oog  kan zien.
 

quote:

De duivel heeft nog macht en volgens Efeze 6 hebben we zelfs een wapenrusting nodig om hem te weerstaan, onze strijd is tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Dit is voor mij ook een duidelijk punt dat de duivel nu nog niet uit de hemel is verdreven.

Jazeker, wij moeten de wapenrusting aandoen, want zonder redden we het niet,
hier op aarde.
Maar zoals ik al zei, satan is gebonden, en als wij mensen gebonden zijn
wel, dan kunnen wij weinig meer, maar satan is meer als een mens natuurlijk.
Dus in die verhouding bekeken dan kan satan nog veel om de mensheid te verleiden
Nadat Hij de reiniging van zonde tot stand gebracht had, aan het kruis,
werd Jezus de rechtmatige eigenaar van de wereld.
Hij kreeg op wettige wijze alle macht in hemel en op aarde. Matth 28:18
Hoewel de satan een wetteloze is, die zijn verkocht bezit niet uit handen wil geven,
begon de Here Jezus de schat te voorschijn te halen en Hij blijft daarmee doorgaan, totdat allen die het heil aanvaarden, tot de volmaaktheid zijn gekomen. Matth 13:44
Jesaja 8
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

quote:

Hebr. 2
14....opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, .......18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.
Hebr. 2
Want bij dit: alle dingen [hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 9 maar wij zien Jezus,

-----Waarvan de Vader in Hebr. 1 zegt:
Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.

Hebr 1:13
En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:
en dan begint jou aanhaling van de tekst
het punt wat hier gemaakt word is dat Jezus geen engel is maar
de zoon van God

quote:

De tussensituatie wil voor mij zeggen dat het de tijd is TUSSEN de overwinning die is behaald op Golgotha en de machtsaanvaarding van de Koning, de overname van de macht zeg maar.

Ik denk dat jij op een andere machtsaanvaarding doelt als in Matth 28:18

quote:


-----------------------
Vervuld is het gene wat jij vetgemaakt hebt, want dat is wat de Here Jezus zei in Joh.12: 31
Nu gaat een oordeel over deze wereld; nu zal de overste van deze wereld
buiten geworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben,
zal ik allen tot Mij trekken.
 
[deze tekst uit Openbaring 12: Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. ]
-----------------------------
Satan kan ons in de hemel niet meer aanklagen, zoals in het OT
De satan is veel van zijn macht kwijt, hij kan niet meer in de hemel komen. en op aarde is hij gebonden. Openb 20:1
Dus hij is gebonden, en hij is gebonden opdat hij de volken niet meer zou verleiden.
---------------------------------
Dit is in tegenspraak met wat ik net ook al aanhaalde uit

Ik zie hierin geen tegenspraak.

quote:

Efeze 6:
1 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels ; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Als satan nu al gebonden is opdat hij de volken niet meer kan verleiden, lijkt het me zeer vreemd dat ik lees in Ef. 6 dat wij de wapenrusting nodig hebben om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Hoe zie jij dan Efeze 6?

Kijk jij ziet dat satan pas later gebonden en weer losgelaten word
Ik zie dat satan met het volbrachte offer aan het kruis de hemel is uitgekieperd,
en nu dus al rondgaat als een briesende leeuw, maar de gelovigen kan hij niets aandoen
want die hebben de wapenrusting Gods aan, die weten hoe te worstelen,
en te overwinnen, in Hem die alles overwonnen heeft.

De rest volgt later, want anders word het zolang allemaal :)

MaVee

 • Berichten: 788
 • eitje :D
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #35 Gepost op: mei 22, 2004, 10:06:54 pm »

quote:

Wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.

En er kwam oorlog in de hemel (...) En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Openbaring 12

Als ik dit goed begrijp, heeft de troonsbestijging van Jezus Christus al plaatsgevonden (op Hemelvaartsdag :) ) en is de satan toen op de aarde geworpen.

En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.

En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben
eveneens Openbaring 12

Hier worden wij ervoor gewaarschuwd dat satan al zijn energie steekt in het vervolgen van de Kerk op aarde. Ik denk dat dat de situatie is waar we nu in leven...
eerst was ik een ei
nu ben ik een kip
kip zijn vind ik mooier
er zit wel leven in een ei
het is alleen wat dooier

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #36 Gepost op: mei 23, 2004, 01:43:43 am »

quote:

MaVee schreef op 22 mei 2004 om 22:06:

En er kwam oorlog in de hemel (...) En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Openbaring 12

Als ik dit goed begrijp, heeft de troonsbestijging van Jezus Christus al plaatsgevonden (op Hemelvaartsdag :) ) en is de satan toen op de aarde geworpen.


Ik heb even wat teksten na zitten zoeken. Ik kwam hierbij tot een bepaalde conclusie (hoewel het niet een gemakkelijk iets is :) dus reageer er gerust op) die ik zal proberen uit te leggen.

Jij en ook cyber zeggen dat de troonsbestijging van Jezus Christus al heeft plaatsgevonden. En wel op hemelvaartsdag. Daarna is de satan op aarde geworpen.


Even over die troonsbestijging. Dan heeft Hij ook de macht al aanvaard? En dan bedoel ik daarmee: zichtbaar en duidelijk.

Dit zegt Jezus tegen de hoge Raad:


Mat 26,64
Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.


De tekst over de hemelvaart:


Mar 16,19  
De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.
1 Petr 3,22  
die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.
Hebr.1
3……….na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge


De Vader heeft Hem deze plaats gegeven


Luc 20,42
Want David zelf zegt in het boek der Psalmen: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand,
Hebr. 1
13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:
Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten?
Ef 1,20
die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,
Hebr. 8
1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,


Zoals mij opviel staat er steeds dat Jezus aan de rechterhand van God/van de troon is gezet. (Er zijn nog meer teksten hierover....)


Wanneer zie je nu dat Jezus op de troon gezeten is
Dat is pas het geval bij de zichtbare wederkomst op aarde.
Zoals ik het verschil zie in 'de overwinning behaald hebben' en 'de machtsaanvaarding'Mat 19,28
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.
Mat 25,31
Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.


In het boek Openbaring zie je vaak staan dat God op de troon zit en dat het Lam staat in de troon en de vrijgekochten staan voor de troon en voor het Lam. Hier dus niet hetzelfde maar twee onderscheiden situaties....
Pas aan het eind van Openbaring is er sprake het aanvaarden van de macht.Openbaring 5
1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels.
6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. 7 En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Openbaring 7
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
10 En zij riepen met luider stem en zeiden:
De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!


Dit aanvaarden van de macht wordt ook beschreven in Daniel 7 in het Oude testament.


Daniel 7
13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; 14 en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.


Ook wij als gelovigen zullen meeregeren, dat is nog niet zo, en daarom denk ik ook nog niet dat Jezus de macht al aanvaard heeft. Dit zal nog een keer komen als Hij terug is gekomen, in Openb. 20 is dat moment aangebroken.


Rom 5,17
Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
2 Tim 2,12
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;
Op 5,10
en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Op 20
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven;
6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.
Op 22,5
En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

quote:

En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.

En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben
eveneens Openbaring 12

Hier worden wij ervoor gewaarschuwd dat satan al zijn energie steekt in het vervolgen van de Kerk op aarde. Ik denk dat dat de situatie is waar we nu in leven...


De vrouw die het mannelijke kind gebaard had, leggen wij toch wel anders uit dan jij hier doet. Maar daar ga ik een andere keer wel op in....
Maar wel leuk dat je hierop reageert. :)
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

cyber

 • Berichten: 1981
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #37 Gepost op: mei 24, 2004, 12:15:24 pm »

quote:


P&A schreven:
Dat is het duizendjarig rijk, waar je het nu over hebt. De satan is gebonden.....
Vind je dat we nu al in het duizendjarig vrede] rijk leven... Je kunt het natuurlijk geestelijk opvatten, dat zal je ongetwijfeld doen  , maar ik zie nog niet dat de zwaarden tot ploegmessen zijn omgesmeed, en dat de oorlog niet meer geleerd wordt. Het lam en de wolf spelen samen....etc. De vloek wordt opgeheven....
------------------------
cyber antwoordt:
Nee hoor ik heb het niet over het 1000 jarig rijk, er bestaat geen 1000 jarig rijk,
en er komt geen 1000 jarig rijk. Zelfs de bijbel heeft het niet over een rijk
maar over 1000 jaren.
Jawel boven dit hoofdstuk staat 1000 jarig rijk, maar de teksten zelf vermelden het niet.
-------------------------
P A schreven
De bijbel vermeld ook niet het woord drie-eenheid; toch vind je wel dat er een eenheid is tussen de Vader, Zoon, en H. Geest.
De bijbel vermeldt op deze plaats niet het woord rijk . Toch is het duidelijk dat de bijbel het WEL heeft over een rijk wat in de toekomst opgericht zal worden.

Ja vanuit OT gedacht moet dat rijk nog komen, er zijn genoeg profetieen over.
Alleen wij leven nu, 2004, vele jaren na de profetieen van het OT,
en we weten/lezen in het NT over de vervulling ervan.

Maar een profetie is toch geen toekomst voorspelling.
Een profetie is het woord van God, een verkondiging die zowel
vermanend als vertroostend is.

Johannes de Doper zegt nu: "Bekeert u, wat het Koninkrijk van God is NABIJ gekomen  Matheus 3:2.
Matheus 4:17
Jezus zegt; Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Matheus 4:23
"En Jezus trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas alle ziekte en alle kwaad onder het volk".
Matheus 12:28
Indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen".
Matheus 21
"Voorwaar, Ik zeg u (Schriftgeleerden en Farizeeën): de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd" .
Lukas 17
"Het Koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen: het is hier, of het is daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u".

In het Koninkrijk van God is alles anders dan wij om ons heen zien.
De eersten zullen de laatsten zijn, en de laatsten de eersten Matheus 19:30
Burgers van het Koninkrijk zoeken niet hun eigen eer,
of de eer van mensen, maar de eer van God Johannes 7:18.
Als Het Woord van God geen behoud bewerkt, bewerkt het oordeel.
Zij die wijs en verstandig zijn in eigen ogen kunnen de Heer niet verstaan,
maar wie is als een kind heeft daar geen moeite mee.
Paulus: "Als ik zwak ben (afhankelijk van God), ben ik machtig (in Christus)  2 Korinte 12, 10
 Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God Jacobus 4:4

Want ik weet niet wat ik met een 1000jarig rijk aan moet
als ik burger ben van het koninkrijk van God.
Een 1000jarig rijk waar aan het einde van de 1000jaar
de duivel nog een keer de mensheid gaat verleiden,
waarin je dus alsnog de kans hebt verloren te gaan,
nee dit wil er bij mij niet in, een 1000jaar leven
waar de dood niet heerst enz, en dan tsjakka komt de duivel
er weer aan, nee echt zo'n God ken ik niet, dit is wreed,
dit is niet Gods handelswijze.
Dan is ook het kruis, het offer daar gebracht,
niet voldoende geweest
Filipenzen 2 vers 20
Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen


quote:

Voorbeelden uit het Oude testament
-van een koninkrijk van recht en gerchtigheid, de troon van David die voor EEUWIG vast zal staan; die wordt ook de troon van het koninschap des Heeren genoemd, het rijk van vrede waar de vloek op de natuur bijvoorbeeld ook opgeheven zal zijn.....:

1 Kron 28,5
Uit al mijn zonen – want de HERE heeft mij vele zonen gegeven – verkoos Hij mijn zoon Salomo om te zitten op de troon van het koningschap des HEREN over Israël

Hier spreekt David over het koningschap tot zijn zoon Salomo
en geeft er vermaningen bij, om alle geboden Gods te onderhouden.
En dat door de verkiezende liefde van de Here het koningschap op zijn
zoon Salomo overgaat.
Waarom dit nu weer een toekomst profetie is ontgaat mij.

quote:


2 Kron 13,8
Welnu, gij denkt het koningschap des HEREN, dat in de hand van de zonen Davids is , te kunnen trotseren,

Wat jij hier aanhaalt gaat over Abia die oorlog gaat voeren tegen zijn broeders
van het 10 stammenrijk, waarbij Abia voorbijgaat aan het woord van God, gesproken
door de profeet Semaja en de profeet Ahia, dat de Here zelf het koningschap aan
Jerobeam over de 10 stammen heeft gegeven.

quote:

[Het komende vrederijk]
Jesaja 2
1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.
2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen…… Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem . 4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën .Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren . 5 Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN.

Uit deze profetie blijkt duidelijk, dat Jeruzalem hier gezien word naar de eeuwige betekenis
en naar de volheid waartoe Gods rijk zal komen.
Letterlijk nemen kan niet want de berg Sion is kleiner als andere bergen.
En als alle volken toestromen past de meerderheid van de mensen er niet eens op.
Bovendien vermeld de tekst dat de volken kennis en de wegen des Here zoeken,
dus onderricht willen.
En dat is vervuld in Handelingen, waar het woord en de wet en kennis, vanuit Sion
en Jeruzalem de wereld is overgegaan, want Gods woord werd in geloof aanvaard.
vers 4] En de Here Jezus richt de volkeren al, en de speren en de zwaarden zijn niet nodig
 als broeders en zusters in de Here, maar geploegd moet erwel worden en gesnoeid ook,
want het Woord moet zuiver blijven.
Als je dit toepast op het rijk van Openb 20 dan is daar nog steeds geen volmaaktheid
want dan is de volle vrede nog niet gekomen, die hier getekend word.


quote:

[De Messias en het vrederijk]
Jesaja 11
1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen………6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. 10 En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.


Mooi hé in vers 1, het rijsje, de Messias, een prachtig vers, en dan vers 2
Op hem zal de Geest des Heren rusten, Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren;

Deze zoon van David is de Messias, vervult met de Geest des Heren, zodat Hij
alle werk kan doen waartoe Hij geroepen is.
vers 6] Ja dan is het kwade, het boze, het wilde, het gemene, het valse de wereld uit,
want dat verdwijnt direct  met satan.
vers 10] Dit vers grijpt terug op vers 1, het rijsje uit Isai, en het koninkrijk word
door de Messias gesticht, de zoon van Isai en de zoon van David.
Hij kwam in nederigheid ter wereld, maar Hij is verhoogd, zodat Hij alles tot
heerlijkheid brengt allen, die uit Hem leven en in Hem geloven.
En de rustplaats is te vinden in de Messias die vrede brengt die
alle verstand te boven gaat, de volmaakte vrede en rust.

quote:

[Het Messiaanse rijk]
Jesaja 32 1 Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; 2 en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land

Er zijn zelfs mensen die denken dat dit op koning Hizkia slaat.
Maar ik zie er geen Messiaans rijk in, Wel de stromen van Levend Water
en de Here Jezus is de rots enz.

quote:

[Sions heerlijkheid]
Jesaja 60
1 Sta op,
<<<respectvolle knip>>>
, tot mijn verheerlijking

Boven het hoofdstuk staat "Sions heerlijkheid" maar het werd mij niet helemaal
duidelijk wat je ermee bedoelt

word vervolgd :)

MaVee

 • Berichten: 788
 • eitje :D
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #38 Gepost op: mei 24, 2004, 01:34:14 pm »
P&A:

Dank voor de uitleg!

Ik kwam deze tekst tegen:

Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.
Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

(1Kor 15:23-28)

Hieruit trek ik de conclusie dat de Here Jezus Christus nu al regeert en aan het einde van de tijd alle macht overgeeft aan de Vader.

Ik hoop niet dat ik hiermee jullie betoog onderuit haal... :)
eerst was ik een ei
nu ben ik een kip
kip zijn vind ik mooier
er zit wel leven in een ei
het is alleen wat dooier

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #39 Gepost op: mei 24, 2004, 05:52:17 pm »

quote:

MaVee schreef op 24 mei 2004 om 13:34:
P&A:

Dank voor de uitleg!

Ik kwam deze tekst tegen:

Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.
Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

(1Kor 15:23-28)

Hieruit trek ik de conclusie dat de Here Jezus Christus nu al regeert en aan het einde van de tijd alle macht overgeeft aan de Vader.

Ik hoop niet dat ik hiermee jullie betoog onderuit haal... :)


Niet echt, het hangt er van af hoe je reeks plaatst in de tijd.

Christus als eersteling: op de paasmorgen 2000 jr geleden
vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst: komt nog.
daarna het einde: het oordeel Openb 20:11 ev ?
 wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. : de vraag is wanneer het begonnen is, dit staat er niet bij, wij denken dus na de opwekking van de gelovigen bij Zijn komst. Het overhandigen aan de Vader komt dus daarna. De dood wordt definitief overwonnen bij vs 14 van Openb 20. In principe is de overwinning behaald, alleen is het oordeel nog niet tot uitvoer gebracht
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Joeri

 • Berichten: 418
 • love me for i am not loveable.
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #40 Gepost op: mei 24, 2004, 05:52:39 pm »
Jezus christus regeert door ons, of de duivel door ons. vaak denken we dat jezus dat doet, terwijl het de duivel is.
Als iemand bidtijd over hebt, bid dan dat die enorme angst en droefheid en leugens van satan weggaan, dat ik een wezen van liefde,blijdschap en waarheid moge worden. geef me kansen god vergeef me. ik dank je.

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #41 Gepost op: mei 24, 2004, 11:00:08 pm »

quote:

Door cyber - Monday 24 May 2004 12:15 bekijk  quote  
P&A schreven:
De bijbel vermeldt op deze plaats niet het woord rijk . Toch is het duidelijk dat de bijbel het WEL heeft over een rijk wat in de toekomst opgericht zal worden.

cyber antwoordt
Ja vanuit OT gedacht moet dat rijk nog komen, er zijn genoeg profetieen over.
Alleen wij leven nu, 2004, vele jaren na de profetieen van het OT,
en we weten/lezen in het NT over de vervulling ervan.

Maar een profetie is toch geen toekomst voorspelling.
Een profetie is het woord van God, een verkondiging die zowel
vermanend als vertroostend is.
Een profetie in het OT was een vertroostend woord en een vermaning maar OOK (niet altijd) een toekomstvoorspelling. Het begint al bij Eva waar aan haar het Zaad wordt beloofd dat de kop van de slang zal vermorzelen. Dit was voor hen een vertroostend woord, maar OOK een toekomstvoorspelling.

Zo zie je dat er meerdere betekenissen in een bijbelse boodschap woord kunnen zitten.
Ik ben van mening dat toekomstvoorspelling NU in deze tijd niet meer geldt, maar wel de vermaning en uitleg uit Gods woord…als profetie. De Bijbel is namelijk voltooid en in die zin zal God geen nieuwe openbaring er aan toevoegen.

quote:

door cyber
Johannes de Doper zegt nu: "Bekeert u, wat het Koninkrijk van God is NABIJ gekomen Matheus 3:2.
Matheus 4:17
Jezus zegt; Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Matheus 4:23
[…]
Maar degenen die de Koning moesten accepteren, deden het niet; het Joodse volk heeft Jezus niet aangenomen. Dan zegt Jezus in Matt. op een gegeven moment dat zij niet hebben gewild en dat zij Hem niet meer zullen zien totdat zij zeggen: ‘Gezegend Hij die komt in de naam des Heren’.

In Mattheus lees je ook veel dat Jezus in gelijkenissen ging spreken over het Koninkrijk. Zodat de Joden omdat zij niet wilden het nu ook niet meer konden begrijpen.

Dus het Koninkrijk waar je het over hebt is in verborgen vorm onder ons.
En inderdaad is het dan niet een letterlijk koninkrijk maar een geestelijk koninkrijk met een heleboel dingen kan ik het eens zijn die je ervan verteld. Dit Koninkrijk is echter nog niet het Vrederijk of de duizend jaren waarin de satan gebonden is.

quote:

door cyber
Want ik weet niet wat ik met een 1000jarig rijk aan moet
als ik burger ben van het koninkrijk van God.
Ik geloof echter absoluut hierin: Dat het ook nog een keer werkelijkheid wordt voor Israël: Als zij gaan zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam des Heren”.

Als zij zien dat Jezus toch de Messias is (i.i.t. bijvoorbeeld een bepaalde jood die overal op fora een topic opent met de titel: JC is niet de Messias…)
Dan zal het duizendjarig rijk aanbreken, of het Vrederijk zoals er veel over wordt gesproken in het OT. Ik zie dit nu nog niet op die manier vervuld. Ik zie nu niet om mij heen dat de leeuw bij het lam ligt, de adder bij een spelende zuigeling…de woestijn bloeit als een roos. En dan ook de Sahara :) en niet alleen de woestijn waar Israël irrigeert.

quote:

door cyber
Een 1000jarig rijk waar aan het einde van de 1000jaar
de duivel nog een keer de mensheid gaat verleiden,
waarin je dus alsnog de kans hebt verloren te gaan,
nee dit wil er bij mij niet in, een 1000jaar leven
waar de dood niet heerst enz, en dan tsjakka komt de duivel
er weer aan, nee echt zo'n God ken ik niet, dit is wreed,
dit is niet Gods handelswijze.
Dan is ook het kruis, het offer daar gebracht,
niet voldoende geweest


Dit wordt weer wat ingewikkelder…. :)
Het duizendjarig rijk wordt van gezegd dat de gelovigen uit de eerste opstanding weder levend werden en als koningen heersten die duizend jaren.
Hierbij zijn ook de christenen die nu leven

quote:

2 Tim 2,12
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;

Op 20,6
Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.

Op 3,21  
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.Wij horen in die zin niet bij de mensen die op dat moment als volken op de aarde leven. Wij zijn namelijk al de vrouw van het Lam, en al teruggekomen op aarde met Jezus om het koningschap te aanvaarden.
Ook zullen wij dan met Christus samen de werld oordelen:

quote:

1 Kor 6,2  
Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?

Openbaring 20
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang…….
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren
Dus wij als christenen kunnen niet alsnog verloren gaan, want wij horen niet bij 'de volken' die verleidt worden door de satan als hij aan het eind van deze duizend jaar wordt losgelaten. Waarom zou dit niet gebeuren als er staat daarna moet hij voor een korte tijd weer losgelaten worden?

De mensen die verleidt worden, zijn 'de schapen'; de volken die het koninkrijk in mochten gaan bij de scheiding van de schapen en de bokken. En alle mensen die geboren zijn in die duizend jaren….

quote:


Matt. 25
31 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.
De mensen van die volken, zijn niet perse gelovig. Alleen omdat satan gebonden is is er gerechtigheid en vrede en NIET omdat de mensen in het duizendjarig rijk allemaal zonder zonde zouden zijn.
Om dit aan te tonen en ieder te checken of hij geloof heeft of alleen omdat satan was gebonden , gehoorzaamde aan God daarom wordt de duivel weer even losgelaten.
Daarom staat er ook dat Jezus de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf.
Het is een dwang, een moeten. En geen vrije wil, zeg maar.

quote:

door cyber
Filipenzen 2 vers 20
Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen
Helemaal mee eens! Daarom zijn wij ook geen burgers van dit koninkrijk op aarde dat van af de grondlegging der wereld klaarligt.
Ons koninkrijk is van de hemel en is van vóór  de grondlegging der wereldvoor ons bestemd. (Efeze 1: 4)

quote:


1 Kron 28,5
Uit al mijn zonen – want de HERE heeft mij vele zonen gegeven – verkoos Hij mijn zoon Salomo om te zitten op de troon van het koningschap des HEREN over Israël

door cyber
Hier spreekt David over het koningschap tot zijn zoon Salomo
en geeft er vermaningen bij, om alle geboden Gods te onderhouden.
En dat door de verkiezende liefde van de Here het koningschap op zijn
zoon Salomo overgaat.
Waarom dit nu weer een toekomst profetie is ontgaat mij.
Ik wilde ermee aangeven dat de troon van David en Salomo de troon des Heren is. Hiermee bedoel ik dan dat de Here Jezus zelf, deze troon rechtmatig zal bezitten.
Het is dus de troon waar de Heer op plaats zal nemen omdat het ZIJN troon is.

En natuurlijk is het ook de troon  van David en Salomo, en zit er ook de eerste betekenis in. (Maar ook de diepere profetische :) )

quote:


[Het komende vrederijk]
Jesaja 2

door cyber
Uit deze profetie blijkt duidelijk, dat Jeruzalem hier gezien word naar de eeuwige betekenis
en naar de volheid waartoe Gods rijk zal komen.
Letterlijk nemen kan niet want de berg Sion is kleiner als andere bergen.
En als alle volken toestromen past de meerderheid van de mensen er niet eens  op.

Opgaan naar Jeruzalem gaat toch niet met z’n allen tegelijk. Kan ook om de beurt.

quote:

door cyber
Bovendien vermeld de tekst dat de volken kennis en de wegen des Here zoeken,
dus onderricht willen. En dat is vervuld in Handelingen, waar het woord en de wet en kennis, vanuit Sion
en Jeruzalem de wereld is overgegaan, want Gods woord werd in geloof aanvaard.
vers 4]
Mensen uit de volken willen onderricht, of moet ik zeggen ‘is het evangelie gebracht.’ Dus net de andere kant op geredeneerd. Wij zijn toch niet zelf gekomen.

quote:

door cyber
En de Here Jezus richt de volkeren al, en de speren en de zwaarden zijn niet nodig
als broeders en zusters in de Here, maar geploegd moet er wel worden en gesnoeid ook,
want het Woord moet zuiver blijven.
Als je dit toepast op het rijk van Openb 20 dan is daar nog steeds geen volmaaktheid
want dan is de volle vrede nog niet gekomen, die hier getekend word.


Als je het niet letterlijk neemt, kan je ook niet zeggen dat Jezus ‘de volken’
al richt. Hij leidt de gelovigen die uit de volken komen. Maar geen complete volken. De volken leren nog steeds de oorlog…..

quote:


[De Messias en het vrederijk]
Jesaja 11

Zoals jij het uitlegt, kan het en is het ook heel mooi :) .
Maar ik geloof dus ook in een letterlijke vervulling van dit gedeelte. En dat wordt ook vast heel mooi.

quote:


[Het Messiaanse rijk]
Jesaja 32

door cyber:
Maar ik zie er geen Messiaans rijk in, Wel de stromen van Levend Water
en de Here Jezus is de rots enz.


Ik weet dat de titel oorspronkelijk er niet bij stond.
Maar hoe komen de vertalers er dan toe dit erboven te zetten? Zij waren toch ook gewone reformatorische/gereformeerde gelovigen?

quote:


[Sions heerlijkheid]
Jesaja 60

door cyber
Boven het hoofdstuk staat "Sions heerlijkheid" maar het werd mij niet helemaal
duidelijk wat je ermee bedoelt

Dat er voor Sion, Jeruzalem nog een heerlijke toekomst in het verschiet ligt.

quote:

word vervolgd :)
Idem. :)
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

cyber

 • Berichten: 1981
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #42 Gepost op: mei 26, 2004, 11:20:51 am »

quote:

Daniel 2
Dan 7,14
Dan 7,18
Dan 7,22
 Dan 7,27
Alle teksten die jij hier aanhaalt gaan over het koningkrijk en niet over 1000jaren

quote:

[Voorzegging van de Messias en zijn Rijk]
Micha 5
1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 2 Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft . Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. 3 Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, 4 en Hij zal vrede zijn. ........8 Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid.

De Profeet Micha leefde in de 8e eeuw voor Christus, Micha was een tijdgenoot van Jesaja,
en daarom kon Micha profeteren over de terugkeer uit de ballingschap,
over de terugkeer kun je lezen in Ezra en Nehemia.
Maar het mooiste is toch "En gij, Betlehem Efrata...........uit u zal mij voortkomen.....

quote:

Voorbeelden uit het Nieuwe testament
- waar duidelijk wordt dat er een koninkrijk met een koning op de troon op aarde zal zijn, de troon van David..... Dit is het eerste wat de engel aan Maria vertelt, bij de aankondiging van de geboorte van Jezus.
Neem me niet kwalijk, maar waar in de tekst zie jij het woord "aarde" staan

quote:

Ook wij als gelovigen zullen 1000 jaar heersen (op) en dat werd ook al duidelijk in Daniel 7, waar gesproken wordt over hewt volk van de heiligen des Allerhoogsten die het koningschap ontvangen ......
een 1000 jaar heersen heb ik niet gevonden

quote:


Mat 19,28
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten .

Ja dat is het loon voor het volgen
En na hemelvaart zit Hij op zijn troon

quote:

Mar 11,10
Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; gezegend het komende rijk van onze vader David ; Hosanna in de hoogste hemelen!

jawel de intocht in Jeruzalem, waar de mensen dachten dat nu eindelijk het koninkrijk
gestalte zou krijgen, en de romeinen het land uitgekieperd, maar, helaas
een verkeerde interpretatie

quote:

Mat 25,31
Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid

Ja dit vers gaat over zijn wederkomst en dan het oordeel zie ook vers 32 en 33

quote:

Op. 20
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop , en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang ..
En die op de tronen zitten zijn zielen van hen die onthoofd waren
om het getuigenis....................

En als ik jullie theorie goed begrijp, dan is er een geheime opname, daarna breekt
de hel los op aarde, maar jullie gaan ook met een verheerlijkt lichaam naar de hemel.
maar in Openb 20 lees ik niks over een lichaam of een verheerlijkt lichaam wel
over deze zielen dat ze weer levend werden en dat dit de
eerste opstanding word genoemd.
De andere doden werden niet levend.

Eigenlijk zit er een heel grote bemoediging in deze teksten.
want 1000 jaren gaat het Evangelie, Zijn Woord de hele wereld door,
daar kan satan niets aan veranderen of het werk teniet doen, de
Here Jezus heerst als Koning en met hem die overwonnen hebben,
de wedloop hebben gelopen en in het boek van het leven staan.

Matheus 28 vers 20
En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

word vervolgd :)

cyber

 • Berichten: 1981
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #43 Gepost op: mei 27, 2004, 10:19:39 am »

quote:

Een profetie in het OT was een vertroostend woord en een vermaning maar OOK (niet altijd) een toekomstvoorspelling . Het begint al bij Eva waar aan haar het Zaad wordt beloofd dat de kop van de slang zal vermorzelen. Dit was voor hen een vertroostend woord, maar OOK een toekomstvoorspelling .
Maar alle profetien zijn tot de Here Jezus, en in Hem vervuld,
zoals ook deze vermorzeling van satan.

quote:

Maar degenen die de Koning moesten accepteren, deden het niet; het Joodse volk heeft Jezus niet aangenomen. Dan zegt Jezus in Matt. op een gegeven moment dat zij niet hebben gewild en dat zij Hem niet meer zullen zien totdat zij zeggen: ‘Gezegend Hij die komt in de naam des Heren’ .

Maar Jezus zei ook ;Matheus 21, 33-43 over het Koninkrijk van God,
en dat Hij dit van Israël zou wegnemen.
Om het te geven aan de volkeren, bij wie het wel vrucht zou dragen.

quote:

Dus het Koninkrijk waar je het over hebt is in verborgen vorm onder ons.

Hoezo verborgen ??
in elke stad in elk dorp in elk gehucht staan kerkgebouwen, dit is niet over het hoofd te zien
ik neem aan dat jou {misschien} ongelovige buren zien dat jij en je gezin zondags weggaan van huis
om naar jou vergadering te gaan, dus hoe zo verborgen, het koninkrijk is met het blote
oog te zien, er is niks verborgens aan

quote:

En inderdaad is het dan niet een letterlijk koninkrijk maar een geestelijk koninkrijk met een heleboel dingen kan ik het eens zijn die je ervan verteld. Dit Koninkrijk is echter nog niet het Vrederijk of de duizend jaren waarin de satan gebonden is.

Het is een letterlijk koninkrijk, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat jij een ander koninkrijk
verwacht dan als het koninkrijk dat er al is.

Toen de oorlog europa in zijn ban had, zat Koningin Wilhelmina in Londen, en zij sprak
bemoedigend door de radio tot haar volk, en zij regeerde door.
Zo is het ook met de Here Jezus, de koning, ook hij regeert, en spreekt tot ons door de bijbel,
of tot sommige spreekt Hij persoonlijk.

Het koninkrijk is er al, de Here Jezus laat de zijnen niet aan hun lot over, en Hij regeert over alles.

quote:

k geloof echter absoluut hierin: Dat het ook nog een keer werkelijkheid wordt voor Israël: Als zij gaan zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam des Heren”.

Ik vrees het ergste.............
maar gelukkig komen er steeds meer messias belijdende joden tot omkering
en weten dat die Jezus hun Messias ook is.

quote:

Als zij zien dat Jezus toch de Messias is (i.i.t. bijvoorbeeld een bepaalde jood die overal op fora een topic opent met de titel: JC is niet de Messias…)
Elihau Silver bedoel je ??

quote:

Dan zal het duizendjarig rijk aanbreken, of het Vrederijk zoals er veel over wordt gesproken in het OT. Ik zie dit nu nog niet op die manier vervuld. Ik zie nu niet om mij heen dat de leeuw bij het lam ligt, de adder bij een spelende zuigeling…de woestijn bloeit als een roos. En dan ook de Sahara en niet alleen de woestijn waar Israël irrigeert.

Ik heb nog geen 1000jarig rijk in het OT kunnen vinden
ook jullie teksten hebben mij er niet van kunnen overtuigen dat dit rijk is aangekondigd in het OT

quote:

Dit wordt weer wat ingewikkelder….
Het duizendjarig rijk wordt van gezegd dat de gelovigen uit de eerste opstanding weder levend werden en als koningen heersten die duizend jaren.
Hierbij zijn ook de christenen die nu leven

Nee hoor, niks ingewikkelds aan
het staat heel duidelijk in Openbaring 20

En christenen die nu regeren en leven??
waar wil jij dat gelezen hebben dan ??

quote:

Wij horen in die zin niet bij de mensen die op dat moment als volken op de aarde leven. Wij zijn namelijk al de vrouw van het Lam, en al teruggekomen op aarde met Jezus om het koningschap te aanvaarden.
Ook zullen wij dan met Christus samen de werld oordelen:


Dit zegt Openbaring 21: een nieuw Jeruzalem.
En zoals Johannes het hier ziet vanaf een grote en hoge berg,
dan vult het grondoppervlak van deze Godsstad de hele aarde.
Hij ziet de stad bij God vandaan komen.
De stad komt vanuit de hemel. Maar vult heel de aarde.
En deze stad heet: de bruid, de vrouw van het Lam .
Hier is heel het volk van God, al Gods kinderen, gereinigd door Zijn bloed, gezaligd door geloof in Hem.

En dit gebeurd nadat het oordeel is geweest.

quote:

De mensen van die volken, zijn niet perse gelovig. Alleen omdat satan gebonden is is er gerechtigheid en vrede en NIET omdat de mensen in het duizendjarig rijk allemaal zonder zonde zouden zijn.

Kijk dat bedoel ik nu, ik vind dit zo krom
dus of je gelooft of niet gelooft je leeft daar in dat vrederijk dus??
en wat zijn de voorwaarden om in zo'n vrederijk te mogen wonen??

quote:


Om dit aan te tonen en ieder te checken of hij geloof heeft of alleen omdat satan was gebonden , gehoorzaamde aan God daarom wordt de duivel weer even losgelaten.
Daarom staat er ook dat Jezus de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf .
Het is een dwang, een moeten. En geen vrije wil, zeg maar.

Aangezien God ieder hart kent, en beter als de mens zelf, lijkt mij dit geen optie
het geloof word je gegeven, en God zou niet weten aan wie Hij het geloof geeft ?????????????????????

En de Here Jezus hoed met ijzeren staf de heidenen, maar dat is toch ook logisch
Hij heeft alle macht in hemel en op aarde, en Hij regeert als koning vanaf hemelvaart.

Moeten, dwang, geen vrije wil, nja........
ik ben het niet met je eens
maar dit lijkt mij ook een geheel andere discussie, dus ik reageer
er verder niet op

quote:


Helemaal mee eens! Daarom zijn wij ook geen burgers van dit koninkrijk op aarde dat van af de grondlegging der wereld klaarligt.
Ons koninkrijk is van de hemel en is van vóór  de grondlegging der wereld voor ons bestemd. (Efeze 1: 4)

Pillipenzen 2 vers 15
opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods temidden van
een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als als lichtende sterren in de wereld

quote:


dit is de tekst
Jesaja 2:3  en vele natiën zullen optrekken en zeggen :
Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN,
naar het huis van de God Jakobs,
opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem .
_________________________
het antwoord
Opgaan naar Jeruzalem gaat toch niet met z’n allen tegelijk. Kan ook om de beurt.

hier kan ik geen touw aan vastknopen

quote:

Ik weet dat de titel oorspronkelijk er niet bij stond.
Maar hoe komen de vertalers er dan toe dit erboven te zetten? Zij waren toch ook gewone reformatorische/gereformeerde gelovigen?

Nou in mijn statenbijbel staan de opschriften er niet boven hoor, in de NBG wel.
In 1228 zijn de bijbelboeken in hoofdstukken verdeeld, door een rk-bisschop,
de opschriften en pericopen en versnummers  zijn er later bijgeplaatst om het zoeken makkelijker te maken.
De opschriften erboven zijn ook in een ander lettertype, dit om aan te geven
dat dit oorspronkelijk niet een onderdeel is van de bijbel

Maar waarom je erbij zet "reformatorische/gereformeerde gelovigen" is mij een raadsel

tot zo ver eerst maar :)

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #44 Gepost op: juni 01, 2004, 02:41:27 pm »

quote:

Door cyber - Wednesday 26 May 2004 11:20
 
Alle teksten die jij hier aanhaalt gaan over het koninkrijk en niet over 1000jaren


Zie dat toch wel als eenzelfde situatie :)

quote:

P&A schreven
Voorbeelden uit het Nieuwe testament
- waar duidelijk wordt dat er een koninkrijk met een koning op de troon op aarde zal zijn, de troon van David..... Dit is het eerste wat de engel aan Maria vertelt, bij de aankondiging van de geboorte van Jezus.

cyber antwoordt:
Neem me niet kwalijk, maar waar in de tekst zie jij het woord "aarde" staan
Waar is volgens jou dan de plek waar de troon van David stond…en Salomo..in Jeruzalem dacht ik toch.

quote:


Ook wij als gelovigen zullen 1000 jaar heersen (op) en dat werd ook al duidelijk in Daniel 7, waar gesproken wordt over het volk van de heiligen des Allerhoogsten die het koningschap ontvangen ......
een 1000 jaar heersen heb ik niet gevonden


Hoeft ook niet overal op dezelfde manier beschreven worden. Het NT vult het OT aan….  

quote:

P&A schreven:
Mat 19,28
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten .

Cyber zegt::
Ja dat is het loon voor het volgen
En na hemelvaart zit Hij op zijn troon


Hoe zie je dit nu dan: het loon voor het volgen en hoe zitten wij op de tronen om te richten?

quote:


jawel de intocht in Jeruzalem, waar de mensen dachten dat nu eindelijk het koninkrijk
gestalte zou krijgen, en de romeinen het land uitgekieperd, maar, helaas
een verkeerde interpretatie
Ja, nog niet dus OMDAT zij Hem niet aannamen. Anders was Hij al wel koning geworden…..Dit zichtbare koninkrijk komt dus wel als zij Hem in de toekomst zullen aannemen.

quote:

P&A schreven
Op. 20
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop , en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang ..

En die op de tronen zitten zijn zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis....................

cyber antwoordt
En als ik jullie theorie goed begrijp, dan is er een geheime opname, daarna breekt
de hel los op aarde, maar jullie gaan ook met een verheerlijkt lichaam naar de hemel.


Dat klopt :)

quote:

maar in Openb 20 lees ik niks over een lichaam of een verheerlijkt lichaam
wel over deze zielen dat ze weer levend werden en dat dit de
eerste opstanding word genoemd.
De andere doden werden niet levend.
Niet elk bijbelgedeelte kan altijd alle waarheden bevatten. Daarom moet je schrift met schrift vergelijken.
In Op. 20 wordt wel duidelijk dat de zielen die weer levend werden, deel hebben aan de eerste opstanding.
En dan is het toch zeer duidelijk als je bijvoorbeeld 1 Kor. 15 erbij leest, dat bij de opstanding we een verheerlijkt lichaam zullen krijgen. Dit is dan automatisch zo bij die zielen die weder levend werden en 1000 jaar heersen. Zij hebben deel aan de eerste opstanding.


1 Kor. 15
42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.
….
51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.Wij zullen een verheerlijkt lichaam krijgen zoals Jezus ook had na de opstanding:


Luc 24,39  
Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.

1 Joh 3,2  
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

quote:

word vervolgd :)
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan