Auteur Topic: wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?  (gelezen 10121 keer)

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #45 Gepost op: juni 01, 2004, 03:02:26 pm »

quote:

Door cyber - Thursday 27 May 2004 10:19
 
P&A schreven:
 Dus het Koninkrijk waar je het over hebt is in verborgen vorm onder ons.

Cyber antwoordt:verborgen ??
in elke stad in elk dorp in elk gehucht staan kerkgebouwen, dit is niet over het hoofd te zien
ik neem aan dat jou {misschien} ongelovige buren zien dat jij en je gezin zondags weggaan van huis
om naar jou vergadering te gaan, dus hoe zo verborgen, het koninkrijk is met het blote
oog te zien, er is niks verborgens aan
Ongelovigen zien nog niet dat Jezus de macht HEEFT in hemel en op aarde…. Het zal ook letterlijk eens zo worden. Wij zullen aan de schepping openbaar worden als zonen Gods, dan zullen wij (en ieder schepsel) zien dat Hem alles onderworpen is:

Heb 2,8  
alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen [hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
Rom 8,19  
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods
1 Joh 3,2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen;

quote:

Het is een letterlijk koninkrijk, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat jij een ander koninkrijk verwacht dan als het koninkrijk dat er al is.


Ik vind het niet ‘letterlijk’ zoals het vroeger bijvoorbeeld bij Israël het geval was…. Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet ECHT zou zijn :) .

quote:


Toen de oorlog Europa in zijn ban had, zat Koningin Wilhelmina in Londen, en zij sprak
bemoedigend door de radio tot haar volk, en zij regeerde door.
Maar Nederland was bezet door de Duitsers, al waren zij niet de rechtmatige machthebbers. Zo is de Here Jezus (zoals in de gelijkenis) ‘buitenslands’….maar Hij zal terugkomen om zijn ‘bezit’ op te eisen. Maar nu zijn we nog 'bezet' door de overste van deze wereld (die rondgaat als een briesende leeuw…) Maar Hij zal gauw terugkomen om zijn rechtmatig verkregen bezit op te eisen.

quote:


Nee hoor, niks ingewikkelds aan
het staat heel duidelijk in Openbaring 20:


Met ‘ingewikkeld’ reageer ik op wat jij hier zegt:

quote:

Cyber schreef
Een 1000jarig rijk waar aan het einde van de 1000jaar
de duivel nog een keer de mensheid gaat verleiden,
waarin je dus alsnog de kans hebt verloren te gaan,
nee dit wil er bij mij niet in, een 1000jaar leven
waar de dood niet heerst enz, en dan tsjakka komt de duivel
er weer aan, nee echt zo'n God ken ik niet, dit is wreed,
dit is niet Gods handelswijze.
Dan is ook het kruis, het offer daar gebracht,
niet voldoende geweest
Ik geloof in letterlijk duizend jaren een tijd waarin Christus regeert op aarde samen met de gelovigen uit de eerste opstanding. En dat vind ik niet NU, maar dat moet nog komen. (Volgens mij)
Dus daarom zeg ik NIET:

quote:

En christenen die nu regeren en leven??
waar wil jij dat gelezen hebben dan ??


Ik lees dat dat pas gebeurt NA de eerste opstanding…..:

Openbaring 20
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.


Dit gaat over de geredden uit de grote verdrukking. Van ons wordt ook gezegd dat wij deel hebben aan de eerste opstanding. En de Bijbel zegt dat
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen
2 Tim 2,12.
Wij worden genoemd in vers 4 van openb. 20.  

quote:


Dit zegt Openbaring 21: een nieuw Jeruzalem.
En deze stad heet: de bruid, de vrouw van het Lam .
Hier is heel het volk van God, al Gods kinderen, gereinigd door Zijn bloed, gezaligd door geloof in Hem.

En dit gebeurd nadat het oordeel is geweest.
In Openbaring 19 wordt anders ook  al de bruid van het Lam in de hemel gezien. (dus VOORDAT het oordeel voor de witte troon gekomen is in Op. 20…en sinds wanneer doe jij wel aan het handhaven van de volgorde van dit boek? :)

quote:


Kijk dat bedoel ik nu, ik vind dit zo krom
dus of je gelooft of niet gelooft je leeft daar in dat vrederijk dus??
en wat zijn de voorwaarden om in zo'n vrederijk te mogen wonen??
Of je wordt geboren in het vrede rijk en de zonde is nog niet teniet gedaan. De duivel is gebonden, maar als hij na 1000 jaren nog voor een korte tijd wordt losgelaten, zal duidelijk zijn, dat er nog velen optrekken naar Jeruzalem voor de grote oorlog…..
Dan komt pas de definitieve afrekening.

Voorwaarde om er in te wonen is bijvoorbeeld: de volken in Matt. 25 die aangeduid worden als de ‘schapen’. Zij mogen het koninkrijk binnengaan omdat:

Matt. 25
35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. ……
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan


Maar ook het bekeerde volk Israel woont in het vrederijk en zij zullen de wet uit laten gaan vanuit Jeruzalem...
De theocratisch geregeerde aarde.....
En de gelovigen uit het Oude testament, zullen ook wonen in het vrederijk....daar staat niet zoveel over in de bijbel, dus ik kan er wel een gedachte over hebben, maar verder zullen we dat wel zien :)

quote:


Aangezien God ieder hart kent, en beter als de mens zelf, lijkt mij dit geen optie
het geloof word je gegeven, en God zou niet weten aan wie Hij het geloof geeft ?????????????????????


Dat is hier niet het onderwerp… Ik denk dat het weinig zin heeft dit met elkaar eens te worden. We praten over twee verschillende dingen die we bij elkaar zouden willen brengen…
Ik heb het echter over iets wat nog in de toekomst gebeuren zal. De gelovigen regeren op dat moment met Christus…
Jij ziet een rijk wat nu al bezig is, en wij zijn dan de gelovigen die in het vrederijk leven…

Deze twee dingen krijgen we niet bij elkaar en ik probeer dat nu ook maar even niet. :)

quote:


En de Here Jezus hoed met ijzeren staf de heidenen, maar dat is toch ook logisch
Hij heeft alle macht in hemel en op aarde, en Hij regeert als koning vanaf hemelvaart.


Je bedoelt met ‘de heidenen’ ons als christenen die niet uit de joden zijn?
Wij worden toch niet met een ijzeren staf gehoed… Nee Jezus is onze Goede herder, en Zijn stok en zijn staf vertroosten ons. (psalm 23) Dat lijkt me iets heel anders dan een ijzeren staf.
Ook wordt er aan de gelovigen in Tyatira deze belofte gegeven (en zij kunnen toch niet zichzelf hoeden met een ijzeren staf.. :?):

Openbaring 2
Aan Tyatira
26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld,

quote:


Dit lijkt toch wel heel erg op:
Moeten, dwang, geen vrije wil, nja........
ik ben het niet met je eens
maar dit lijkt mij ook een geheel andere discussie,


Dit is het heersen als koningen met Christus zoals ook in Timoteus staat.
En dat is juist opdat de heidenen zich zullen onderwerpen…..
1 Kor 15
25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.

quote:

P&A schreven:
Opgaan naar Jeruzalem gaat toch niet met z’n allen tegelijk. Kan ook om de beurt.

want cyber zei dit
Uit deze profetie blijkt duidelijk, dat Jeruzalem hier gezien word naar de eeuwige betekenis
en naar de volheid waartoe Gods rijk zal komen.
Letterlijk nemen kan niet want de berg Sion is kleiner als andere bergen.
En als alle volken toestromen past de meerderheid van de mensen er niet eens op
Volken gaan op vanaf de hele aarde en hebben duizend jaren de tijd…dan zullen ze toch niet allemaal op hetzelfde moment in Jeruzalem zijn….

quote:

P&A schreven:
Ik weet dat de titel oorspronkelijk er niet bij stond.
Maar hoe komen de vertalers er dan toe dit erboven te zetten?

Cyber antwoordt:
De opschriften erboven zijn ook in een ander lettertype, dit om aan te geven
dat dit oorspronkelijk niet een onderdeel is van de bijbel

Maar waarom je erbij zet "reformatorische/gereformeerde gelovigen" is mij een raadsel
Ik wist dat het niet oorspronkelijk was, maar weet niet wie het er dan wel bij heeft gezet… Orthodoxe gelovigen? Als dat zo is, geloofden die toch wel dat er in het OT over het vrederijk wordt gesproken… Dat wilde ik ermee aangeven….
« Laatst bewerkt op: juni 07, 2004, 06:03:19 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

cyber

 • Berichten: 1981
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #46 Gepost op: juni 02, 2004, 10:45:19 am »

quote:


Door cyber - Wednesday 26 May 2004 11:20

Alle teksten die jij hier aanhaalt gaan over het koninkrijk en niet over 1000jaren
-------------------------------
Zie dat toch wel als eenzelfde situatie

Ja dat weet ik dat jullie dit als een en dezelfde zien, want
anders past jullie theorie over de geheime opname niet meer.

quote:

Waar is volgens jou dan de plek waar de troon van David stond…en Salomo..in Jeruzalem dacht ik toch.

Jawel de troon van Koning David en zijn zoon Salomo stonden in Jeruzalem
Maar de Here Jezus kwam niet op aarde om op de troon te gaan zitten
en zeer zeker niet een aardse troon.
er staat in Lukas; en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,
 en Hij zal als Koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid
Profetie van Jesaja 9:7 “Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de
troon van David en over zijn Koninkrijk,
doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.
De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.”

Ik ben maar wat blij dat dit Koninkrijk niet van aarde is
want alles wat op deze aarde is komt eens een einde aan.

quote:

Hoeft ook niet overal op dezelfde manier beschreven worden. Het NT vult het OT aan….
Het OT is het fundament van het NT

quote:

Hoe zie je dit nu dan: het loon voor het volgen en hoe zitten wij op de tronen om te richten?

"Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het   Koninkrijk der hemelen ...
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in   de hemelen."  Matteüs 5:10-12

"En ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis   van Jezus ...
 en zij heersten als koningen met Christus..." Openbaring   20:4

quote:

Ja, nog niet dus OMDAT zij Hem niet aannamen. Anders was Hij al wel koning geworden…..Dit zichtbare koninkrijk komt dus wel als zij Hem in de toekomst zullen aannemen.

Nou nee hoor, het hangt gelukkig niet van mensen af, het zichtbare koninkrijk wat ieder oog zal zien
komt met de wederkomst van de Here Jezus.
Het rijk Gods is niet van de wereld maar wel in de wereld.

quote:


cyber antwoordt
En als ik jullie theorie goed begrijp, dan is er een geheime opname, daarna breekt
de hel los op aarde, maar jullie gaan ook met een verheerlijkt lichaam naar de hemel.
----------------------------------------
Dat klopt :)

Kijk als jullie theorie klopt, dan kan ik niet anders concluderen dat God met
de gelovigen in de zogenaamde eindtijd anders om gaat dan met de andere
gelovigen de eeuwen door.

quote:


Niet elk bijbelgedeelte kan altijd alle waarheden bevatten. Daarom moet je schrift met schrift vergelijken.
In Op. 20 wordt wel duidelijk dat de zielen die weer levend werden, deel hebben aan de eerste opstanding .
En dan is het toch zeer duidelijk als je bijvoorbeeld 1 Kor. 15 erbij leest, dat bij de opstanding we een verheerlijkt lichaam zullen krijgen . Dit is dan automatisch zo bij die zielen die weder levend werden en 1000 jaar heersen. Zij hebben deel aan de eerste opstanding.
Nou dit is geen schrift met schrift vergelijken, Openbaring schrijft over zielen, en Paulus heeft het over
een verheerlijkt lichaam, dit is de schrift gebruiken om een theorie te ondersteunen.

Tot zover eerst maar weer.

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #47 Gepost op: juni 02, 2004, 11:15:26 am »

quote:

P&A schreven:    

Niet elk bijbelgedeelte kan altijd alle waarheden bevatten. Daarom moet je schrift met schrift vergelijken.
    In Op. 20 wordt wel duidelijk dat de zielen die weer levend werden, deel hebben aan de eerste opstanding

Ben je het met deze zin eens?
En wat zijn zielen? Gestorven mensen zonder lichaam.......

quote:

P&A schreven  
 En dan is het toch zeer duidelijk als je bijvoorbeeld 1 Kor. 15 erbij leest, dat bij de opstanding we een verheerlijkt lichaam zullen krijgen

Ben je het hier wel of niet mee eens?

1 Kor 15
42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.
...
49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

quote:

P&A schreven
Dit is dan automatisch zo bij die zielen die weder levend werden en 1000 jaar heersen. Zij hebben deel aan de eerste opstanding.

Wij hebben als gelovigen deel aan de eerste opstanding..... en deze zielen ook.... Daar moet je het wel mee eens zijn, anders volgt dat je bij de andere groep hoort, over wie de tweede dood nog de macht heeft

1 Kor. 15
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde:Christus als eersteling, (1)
vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; (2)
24 daarna het einde, (3) wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt,

ad 1- wel duidelijk, pasen
ad 2 -'de eerste opstanding" (zalig is hij die daaraan deel heeft-voor gelvigen dus)
ad 3 - overige doden pas na 1000 jaar- de 2e dood...ongelovigen

quote:

cyber schreef
Nou dit is geen schrift met schrift vergelijken, Openbaring schrijft over zielen,

Zielen die weer levend werden en deel hebben aan de eerste opstanding.

quote:

cyber schreef
 en Paulus heeft het over
een verheerlijkt lichaam, dit is de schrift gebruiken om een theorie te ondersteunen.

Paulus heeft het over
1 Kor 15
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.
49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

Dit geldt dus ook voor de zielen in op. 20.

Dat we onze eigen theorie willen rechtvaardigen (of zoiets) zeg je kort door de bocht.
In de bijbel staat toch ook niet elke keer als het over Jezus gaat dat Hij de zoon van God is ...en dan volgt de gehele geloofsbelijdenis...? Nee de rest lees je ook niet allemaal bij elkaar in een gedeelte

Of vind jij dat de doden geen verheerlijkt lichaam krijgen?  Zielen die weer levend worden is toch niet zo anders geformuleerd dat jij dat niet bij elkaar kan krijgen...
« Laatst bewerkt op: juni 02, 2004, 04:30:47 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

cyber

 • Berichten: 1981
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #48 Gepost op: juni 02, 2004, 11:17:20 am »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 16 mei 2004 om 16:05:
Openb 12:7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Sommigen menen dat dit nog niet heeft plaatsgevonden en dus is de duivel nog in de hemelen.

Anderen menen dat hij al is uitgeworpen.

Aangezien het alleen nog maar over de al of niet opname gaat grijp ik weer
terug naar de openingspost.

en wat is jullie geloof hierin??
dus uitgeworpen of niet uitgeworpen???

en dan liever niet over het gebonden zijn, want dan gaat alles weer door elkaar lopen

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #49 Gepost op: juni 02, 2004, 12:09:03 pm »

quote:

cyber schreef op 02 juni 2004 om 11:17:
[...]

Aangezien het alleen nog maar over de al of niet opname gaat


Sorry Cyber, het gaat helemaal niet over de opname in dat stukje uit 1 Kor. 15.....
Het komt er wel in voor, maar dat gedeelte heb ik juist NIET genoemd om het niet te ingewikkeld te maken.

Zelfs als je niet in de opname gelooft, moet je het toch met me eens zijn dat de doden een verheerlijkt lichaam zullen krijgen bij de opstanding.
Daar ging het steeds om

En zielen zijn ook doden....gedood om het getuigenis.....

Verder volgt nog m'n reactie op de openingspost (moet even dringend wat anders doen) :)
« Laatst bewerkt op: juni 02, 2004, 04:31:34 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

cyber

 • Berichten: 1981
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #50 Gepost op: juni 06, 2004, 08:40:22 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 02 juni 2004 om 12:09:
[...]


Sorry Cyber, het gaat helemaal niet over de opname in dat stukje uit 1 Kor. 15.....
Het komt er wel in voor, maar dat gedeelte heb ik juist NIET genoemd om het niet te ingewikkeld te maken.
aha

quote:


Zelfs als je niet in de opname gelooft, moet je het toch met me eens zijn dat de doden een verheerlijkt lichaam zullen krijgen bij de opstanding.
Daar ging het steeds om

waar heb ik dat ontkend dan ??

quote:

En zielen zijn ook doden....gedood om het getuigenis.....
natuurlijk

quote:


Verder volgt nog m'n reactie op de openingspost (moet even dringend wat anders doen)
:)
nog druk doende ??

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wanneer wordt/is de duivel uitgeworpen?
« Reactie #51 Gepost op: juni 06, 2004, 11:37:06 pm »

quote:Ik vind dat we best met elkaar kunnen discussieren maar wel op een normale manier.
Ik kan niet helemaal inschatten hoe ik je post nu op moet vatten....
Ik heb momenteel heel andere zaken aan m'n hoofd maar geen zin om dat hier nu te vertellen.
Dus het komt nog wel en ik denk ook dat je het antwoord eigenlijk al wel weet. :)
We hebben namelijk al aardig wat discussies gehad samen.
« Laatst bewerkt op: juni 06, 2004, 11:39:25 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan