Auteur Topic: wederkomst  (gelezen 3657 keer)

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #15 Gepost op: december 27, 2003, 10:25:22 pm »

quote:

op 27 Dec 2003 17:51:09 schreef cheese:

we leven in de tijd van Sardes, de tijd van de wederkomst, maar dan een wederkomst die komt als een dief in de nacht,
een tijd waarvan gezegd wordt gij zijt dood, waarmee niet de lichamelijke dood, maar de geestelijke dood bedoeld wordt, derhalve gaat het ook over een geestelijke opstanding uit die dood


Dit lijkt mij onzinnig. In de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat de Heer lichamelijk is opgestaan.
Luc 24,39
  Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.


We leven in de tijd van Laodicea m.i. hoewel ook de tijden van Sardes en Philadelphia nu nog enigszins gelden. In alle drie wordt verwezen naar de wederkomst!

Ook komt die wederkomst voor de gelovigen - als het goed is - niet als een dief in de nacht, want zij kinderen van het licht.

1 thes 5
1Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
« Laatst bewerkt op: december 27, 2003, 10:31:03 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #16 Gepost op: december 27, 2003, 10:58:46 pm »

quote:

op 27 Dec 2003 22:25:22 schreef Priscilla en Aquila:
[...]

Dit lijkt mij onzinnig. In de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat de Heer lichamelijk is opgestaan.
Luc 24,39
  Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.  


Ch; ik sprak niet over de Heer of Zijn opstanding, maar over de toekomstige gemeente te Sardes (het heden) die aangesproken wordt als zijnde dood, dus kennelijk lees je iets wat ik niet bedoel

Ik weet uw werken, dat gij de
naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood.


de naam hebben te leven, maar dood zijn, slaat niet op de lichamelijke dood,
meer zoals een soort zombie, de levende doden en dat slaat op de gemeente van Sardes

2 Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde
te sterven,


dit duidt ook al aan dat het niet om een dood van het lichaam gaat, maar iets wat innerlijk is, meer op ziele en geestesnivo,
bijv. het materialisme in onze tijd, het lichaam leeft, maar het geloof is al dood en het kan daardoor nog meer meesleuren in het doodsproces, de zieledood of de geestesdood,
en natuurlijk alleen waar men slaapt kan de dief ongemerkt komen, de vraag is dan ook wat de dief dan zal stelen....als men niet wakker is

quote:

We leven in de tijd van Laodicea m.i. hoewel ook de tijden van Sardes en Philadelphia nu nog enigszins gelden. In alle drie wordt verwezen naar de wederkomst!

Ook komt die wederkomst voor de gelovigen - als het goed is - niet als een dief in de nacht, want zij kinderen van het licht.

1 thes 5
1Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
dus weer een toespeling op wakker zijn en niet slapen
« Laatst bewerkt op: december 27, 2003, 11:22:38 pm door cheese »
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #17 Gepost op: december 28, 2003, 11:11:20 am »

quote:

op 27 Dec 2003 22:58:46 schreef cheese:
[...]


 dus kennelijk lees je iets wat ik niet bedoelBlijkbaar.

Volgens mij is de Openb zo bedoeld: 'alles' is te begrijpen als je h1:19 toepast op H1, 2-3 en 4-eind. Dit is het sleutelvers. In h1 ziet Johannes wat hij gezien heeft, nl de Heer in Zijn glorie. H2 en 3 gaan over de kerkgeschiedenis - hier kom ik op terug - vanaf H4 gaat het over de toekomst in de hemel voor de gelovigen en op aarde voor hen die achterblijven na de opname. Af en toe zijn er flashbacks en tussenstukken. Aan het eind wordt het 1000-j rijk, het oordeel, de nieuwe schepping getoond.
H2 en 3 gaan zoals gezegd over de geschiedenis van de gemeente op aarde. aan de kenmerken van die gemeenten zijn ook de kenmerken van de kerk in de tijd af te lezen, te herkennen. Zo is Thyatira de periode van de middeleeuwen, Sardes van het protestantisme. Filadelfia gaat over de periode van de 19e eeuw met de opwekkingen. Nu zijn we in Laodicea beland. Omdat in de laatste gemeentes een toespeling wordt gemaakt over de wederkomst is het waarschijnlijk dat deze vormen/soorten gemeentes er ook zullen zijn tot de wederkomst. Sardes staat voor doods geloof. Men kent over het algemeen de Schrift, maar er is weinig leven. Als er geen of weinig leven is dan is er ook weinig 'olie' en dus zullen ze de wederkomst ondervinden als een dief in de nacht. Blijft over zij die genoeg olie hebben, zij zullen als kinderen van het licht de tijd herkennen en waakzaam zijn. (zie topic kopen en verkopen)
Een geestelijke opstanding als zodanig herken en erken ik als wedergeboren/bekeerd zijn en de Geest niet gedoofd hebben. Een herkennen van de Heer in moeilijke periodes zie ikzelf niet als geestelijke opstanding. de verwarring wordt gezaaid dat er geen lichamelijke opstanding zal zijn, terwijli in 1 Kor 15 daar toch wel op gezinspeeld wordt. Of zie ik verkeerd?
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #18 Gepost op: december 28, 2003, 07:00:30 pm »

quote:

op 28 Dec 2003 11:11:20 schreef Priscilla en Aquila:

Een geestelijke opstanding als zodanig herken en erken ik als wedergeboren/bekeerd zijn en de Geest niet gedoofd hebben. Een herkennen van de Heer in moeilijke periodes zie ikzelf niet als geestelijke opstanding. de verwarring wordt gezaaid dat er geen lichamelijke opstanding zal zijn, terwijli in 1 Kor 15 daar toch wel op gezinspeeld wordt. Of zie ik verkeerd?


ik begrijp de vraag niet helemaal,
de dood waar boven over gesproken werd was een soort dood van ziel en geest in een (nog) levend lichaam, als dat in jezelf overwonnen wordt kun je van een soort geestelijke opstanding spreken, het kan al beginnen in je denken en in je voelen en je zou dat tot geloof komen kunnen noemen, waarbij bij de een het denken en bij de ander het voelen meer aangesproken wordt, door je innerlijk met Christus (de IK BEN) te verbinden kun je daar een begin mee maken...

in kor 15 gaat het m.i. over de opstanding van het lichaam van Christus wat herschapen is, opgebouwd als de tempel van de geest die afgebroken was,
de apostelen die pinksteren meegemaakt hebben waren dus niet dood in bovengenoemde zin, maar toch zijn ze lichamelijk later allemaal overleden,
buiten Christus is er nog gen mens geweest, die lichamelijk opgestaan is, ook niet de opgewekte Lazarus in die zin,
namelijk om het vermogen te hebben om je hele lichaam te herscheppen ontbreekt het de mens nog aan voldoende middelen en kennis, die hij ook alleen maar van zijn schepper kan ontvangen,
maar de toekomstige mens, die in de periode van het nieuwe Jeruzalem zal leven, zal op dat gebied veel meer kunnen, mits hij zich openstelt voor de gaven des geestes,
maar misschien heb ik je vraag kompleet misverstaan?
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #19 Gepost op: december 28, 2003, 10:34:39 pm »
1 kor 15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; 24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

de dood waar we het eerst over hadden was die van Sardes, een kennis en goedwillende(?) gemeente, maar zonder leven. Dit was o.h.a. het kenmerk van de prot. periode van 1600 tot nu. Om levend te worden zouden ze in Filadelfia moeten overgaan - de opwekking in de 19e eeuw.

Individuen zijn geestelijk dood na de zondeval, ziel en lichaam sterven als je wat we normaliter 'dood' gaan noemen. De geest wordt levend als we bekeerd, wedergeboren worden. Dan is het contact met God hersteld. Lichaam en ziel zullen herleven bij de opstanding zoals in 1kor 15 wordt besproken. Voor de Christgelovigen is dit bij de opname beschreven in 1 Thess 4:13-18.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #20 Gepost op: februari 05, 2004, 01:26:18 pm »

quote:

op 09 Feb 2003 00:53:16 schreef cheese:
hoe zien jullie de wederkomst van Christus (in de wolken): Matth.24:30

-komt Christus terug in een mensenlichaam zoals 2003 jaar geleden?
-is Hij al terug, daar Hij zei, waar 2 of 3 in Mijn Naam verenigd zijn ben Ik in hun midden? Matth.18:20
- en ik ben bij u tot het einde der tijden? Matth.28:20
-is Hij er voor mensen die belevenissen hebben zoals Saulus die Paulus werd voor Damaskus? Hand.9:3
-is Hij er al, zoals ook de Emmausgangers Hem beleefden? lukas 24:13 en 31
-wat wordt bedoeld met wolken?

er zijn mensen, bijvoorbeeld uit concentratiekampen uit de tweede wereldoorlog, die zeggen dat ze Christus in uren van hoge nood ervaren hebben, is dat wederkomst?
Hij is nooit weggeweest. :) Alles wat nodig is "de Christus" in jezelf te realiseren/verwerkelijken/activeren. Die wolken zijn de mist die de hemel aan het oog ontrekt, in concreto het is de illusie dien ons zintuigelijke waarnemen en denken aan ons laat denken iets anders te zijn dan een deel van het ENE (dat wat god genoemd wordt), die wolken zijn dat wat in de indische wijsheid (de wijzen uit het oosten...) zo mooi wordt verbeeld met maya. Achter die illusie schuilt "de Christus" die in eenieder van ons aanwezig is.

Els

 • Berichten: 885
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #21 Gepost op: februari 05, 2004, 04:13:02 pm »

quote:

op 05 Feb 2004 13:26:18 schreef Eduard:

Hij is nooit weggeweest. :) Alles wat nodig is "de Christus" in jezelf te realiseren/verwerkelijken/activeren. Die wolken zijn de mist die de hemel aan het oog ontrekt, in concreto het is de illusie dien ons zintuigelijke waarnemen en denken aan ons laat denken iets anders te zijn dan een deel van het ENE (dat wat god genoemd wordt), die wolken zijn dat wat in de indische wijsheid (de wijzen uit het oosten...) zo mooi wordt verbeeld met maya. Achter die illusie schuilt "de Christus" die in eenieder van ons aanwezig is.

In de Handelingen van de apostelen lees ik het volgende:
En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #22 Gepost op: februari 05, 2004, 04:22:40 pm »

quote:

op 05 Feb 2004 16:13:02 schreef els:
[...]


In de Handelingen van de apostelen lees ik het volgende:
En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
Ja en?

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #23 Gepost op: februari 05, 2004, 04:26:41 pm »

quote:

op 05 Feb 2004 16:22:40 schreef Eduard:
Ja en?
Nou, dat het Nieuwe Testament, het historisch meest betrouwbare document dat ons vertelt van het leven van Jezus, toch de hypothese dat Christus nooit is weggeweest tegenspreekt.
Bombus terrestris Reginae

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #24 Gepost op: februari 05, 2004, 04:30:23 pm »

quote:

op 05 Feb 2004 16:26:41 schreef Bumblebee:
[...]


Nou, dat het Nieuwe Testament, het historisch meest betrouwbare document dat ons vertelt van het leven van Jezus, toch de hypothese dat Christus nooit is weggeweest tegenspreekt.
Zo zie je hem wel en zo zie je hem niet. Ik zie geen tegenspraak.  :>

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #25 Gepost op: februari 05, 2004, 04:34:05 pm »

quote:

op 05 Feb 2004 16:13:02 schreef els:
Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
Zo is Hij opgenomen in de Hemel, zo zal Hij ook weer terugkomen.  :>
Bombus terrestris Reginae

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #26 Gepost op: februari 05, 2004, 04:41:30 pm »

quote:

op 05 Feb 2004 16:34:05 schreef Bumblebee:
[...]


Zo is Hij opgenomen in de Hemel, zo zal Hij ook weer terugkomen.  :>
Ja precies. En dus? :z

Els

 • Berichten: 885
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #27 Gepost op: februari 05, 2004, 04:47:31 pm »

quote:

op 05 Feb 2004 16:41:30 schreef Eduard:
[...]

Ja precies. En dus? :z


En dus is dit:

Hij is nooit weggeweest.  Alles wat nodig is "de Christus" in jezelf te realiseren/verwerkelijken/activeren. Die wolken zijn de mist die de hemel aan het oog ontrekt, in concreto het is de illusie dien ons zintuigelijke waarnemen en denken aan ons laat denken iets anders te zijn dan een deel van het ENE (dat wat god genoemd wordt), die wolken zijn dat wat in de indische wijsheid (de wijzen uit het oosten...) zo mooi wordt verbeeld met maya. Achter die illusie schuilt "de Christus" die in eenieder van ons aanwezig is.

niet waar.

Eduard

 • Berichten: 352
 • MSN: ed_smits_@hotmail.com
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #28 Gepost op: februari 05, 2004, 04:53:14 pm »

quote:

op 05 Feb 2004 16:47:31 schreef els:
[...]


En dus is dit:

Hij is nooit weggeweest.  Alles wat nodig is "de Christus" in jezelf te realiseren/verwerkelijken/activeren. Die wolken zijn de mist die de hemel aan het oog ontrekt, in concreto het is de illusie dien ons zintuigelijke waarnemen en denken aan ons laat denken iets anders te zijn dan een deel van het ENE (dat wat god genoemd wordt), die wolken zijn dat wat in de indische wijsheid (de wijzen uit het oosten...) zo mooi wordt verbeeld met maya. Achter die illusie schuilt "de Christus" die in eenieder van ons aanwezig is.

niet waar.


Wel waar.  :)

(M.a.w. met argumenteren kom je verder. Alleen roepen dat jij gelijk hebt en iemand anders niet zet niet veel zoden aan de dijk.)

Els

 • Berichten: 885
  • Bekijk profiel
wederkomst
« Reactie #29 Gepost op: februari 05, 2004, 05:13:31 pm »

quote:

op 05 Feb 2004 13:26:18 schreef Eduard:

Hij is nooit weggeweest. :)

De Here Jezus is 40 dagen na de opstanding opgenomen in de hemel. Toen was Hij dus niet meer hier. Na Zijn verheerlijking heeft Hij de Heilige Geest uitgestort op zijn volgelingen. Dat gebeurt nu nog. Als je gaat geloven in wat Jezus voor je heeft gedaan, ontvang je Zijn Geest. Dan word je wedergeboren, uit de Geest geboren. De Here Jezus heeft eens gezegd: als je niet geboren wordt uit water en Geest, kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan.
 

quote:

Alles wat nodig is "de Christus" in jezelf te realiseren/verwerkelijken/activeren. Die wolken zijn de mist die de hemel aan het oog ontrekt, in concreto het is de illusie dien ons zintuigelijke waarnemen en denken aan ons laat denken iets anders te zijn dan een deel van het ENE (dat wat god genoemd wordt), die wolken zijn dat wat in de indische wijsheid (de wijzen uit het oosten...) zo mooi wordt verbeeld met maya. Achter die illusie schuilt "de Christus" die in eenieder van ons aanwezig is.
Hij is niet in een ieder van ons aanwezig. Er staat geschreven dat een ieder die Jezus heeft aangenomen de macht heeft gekregen een kind van God te worden. Dus eerst Jezus aannemen. Dan kan je een kind van God worden.