Auteur Topic: Gods liefdesgaven  (gelezen 1555 keer)

Duizendpoot

 • Berichten: 22
  • Bekijk profiel
Gods liefdesgaven
« Gepost op: augustus 06, 2005, 12:08:27 am »
In deze topic wil ik een aantal van mijn stille tijd gedachtes met jullie delen.
Op mijn eigen weblog maak ik aantekeningen van mijn stille tijd onder de topic Gods liefdegaven.

Ik zal even vooraf kort aangeven hoe ik mijn stille tijd meestal invul, want her en der zullen de stukjes waarschijnlijk wat van de hak op de tak overkomen.

Ik begin uiteraard met gebed, waarin ik God vraag mij te vullen met Zijn Geest en mij inzicht te geven in dat wat ik lees en bestudeer.

Ik begin dan met het lezen van de door het IBS toegestuurde bijbeltekst.
Vaak plaats ik een fragment van die tekst onder Dagelijks Manna in mijn weblog. Ik ervaar heel erg vaak dat het de juiste tekst op het juiste moment is. God sterkt, troost, etc. mij met Zijn Woord. Hij kent mij en weet wat ik nodig heb. Vaak laat Hij me dat al voelen als ik het Dagelijkse Manna lees.

Daarnaast maak ik momenteel gebruik van een 31-dagen-dagboek uit het magazine "Groei".
Dit dagboek wil de lezer helpen bij het leren toepassen van Gods Woord door:
* Het dagelijks lezen van een bijbelgedeelte, waarbij je kunt opschrijven wat je geleerd hebt en hoe je het in je leven kunt toepassen.
* Het zoeken naar Gods bedoeling voor ons leven en onze betekenis voor de ander.
* Het concrete gebed voor mensen en situaties, in vertrouwen dat God er nu of in de toekomst iets mee gaat doen.
Dit dagboek draagt als titel : Zonder Mij kunt u niets doen (Leven in verbondenheid met Jezus)

Ik plaats altijd de centrale gedachte van het dagstukje en de tekst ter overdenking en verder schrijf ik datgene op waarmee God mij aanraakt.

In mijn stille tijd gebeurt het geregeld dat de Heer mij, door een bepaald lied, een gebed of andere bronnen raakt. Vandaar dat het zo nu en dan wat hak op de tak werk lijkt.

Ik bid dat mijn "encouters" met mijn Heer en Heiland ook tot Zegen mogen zijn voor anderen. Dat anderen ook Zijn liefde en Wijsheid mogen ervaren door mijn gedachtes heen.

GBWY,
Duizendpoot
Uniek en Waardevol in Zijn liefde

Duizendpoot

 • Berichten: 22
  • Bekijk profiel
Gods liefdesgaven
« Reactie #1 Gepost op: augustus 06, 2005, 12:08:54 am »
Dagelijks Manna
 
Maar dat heeft Christus u niet geleerd! Als u werkelijk Zijn stem hebt gehoord en Hij u de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kle- ren. (Efeziërs 4:20-21-24 HTB)
Uniek en Waardevol in Zijn liefde

Duizendpoot

 • Berichten: 22
  • Bekijk profiel
Gods liefdesgaven
« Reactie #2 Gepost op: augustus 06, 2005, 12:09:57 am »
Dagelijks Manna

Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, Die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan; het was als een heerlijke geur voor Hem. (Efeziërs 5:1-2 HTB)

Wij mogen onze kinderen tot een voorbeeld zijn. Daarmee prenten we hen in wie wij zijn in Christus. Zo ook mogen wij Christus navolgen. Hij wil ons inprenten wie Zijn Vader is. De almachtige die ook Onze Vader is en wil zijn.

Wat een grootheid Heer. U bent almachtig, maar in Uw almacht wilt u Onze Vader zijn. Heer wij mogen ons Uw kinderen noemen. We mogen weten dat we met Christus gestorven zijn. Maar ook met hem zijn we opgestaan. Opgestaan in een nieuw leven. Opnieuw geboren .... Ontvangen Uw Geest die in mijn hart leeft en wil werken. Daarmee geestelijk levend Heer. Dank U wel. Amen
« Laatst bewerkt op: augustus 06, 2005, 12:21:34 am door Duizendpoot »
Uniek en Waardevol in Zijn liefde

Duizendpoot

 • Berichten: 22
  • Bekijk profiel
Gods liefdesgaven
« Reactie #3 Gepost op: augustus 06, 2005, 10:30:06 am »
Dagelijks Manna
 
Mijn zoon, luister naar wat ik zeg en schat mijn aanwijzingen op hun waarde. Dan krijg je een oor voor de echte wijsheid en zal je verstand worden gescherpt. Als je inzicht tracht te krijgen en er wijsheid in je woorden doorklinkt; als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen, zul je merken wat eerbiedig ontzag voor de HERE betekent. Dan zul je God werkelijk leren kennen. Want de HERE is de bron van alle wijsheid. Uit alles wat Hij zegt, spreekt wijsheid en verstand. Hij geeft oprechte mensen houvast en is een beschermer van hen die zuiver leven. Die mensen blijven op de goede weg; de weg die Hij voor hen effent. (Spreuken 2:1-8 HTB)
 
Ik ben momenteel een boek aan het lezen van
Neil T. Anderson - Overwinning over de Duisternis.
 
In dit boek wordt je aan de hand genomen in een zoektocht naar wie je bent. Anderson beschrijft deze zoektocht ervan uitgaand dat ons denken een belangrijke rol speelt in de beeldvorming die wij van onszelf hebben. Vanuit Gods Woord ga je in dit boek opzoek naar wie je bent, zoals God je gemaakt en bedoeld heeft.
 
1. Wie ben je?
"Je verlangen om te groeien, om echt als christen te leven is gebaseerd op kennis van jezelf, in het bijzonder het besef wie je bent in Christus: een kind van God."
 
Hij begint met de beschrijving van de mens in zijn oorspronkelijke schepping.
Een mens bestaat uit drie lagen (deze "theorie" hebben we ook besproken op de cursus).
1. Geest
(Dat deel van je dat in staat is om in contact te treden met God.)
2. Ziel
(Bestaande uit verstand / wil / emoties)
3. Lichaam
 
Door de zondeval is er gebrokenheid in de wereld gekomen.
Door die gebrokenheid komt in de mens tot uitdrukking in.....
1. Men is Geestelijk dood (er is geen contact meer mogelijk met de Heer)
2. Gebrokenheid van je ziel
(Verstand : verloren kennis van God - Wil : te veel keuzemogelijkheden - Emoties : overheersende negatieve gevoelens)
3. Gebrokenheid van je lichaam
 
2. Voor altijd anders
"Vele christenene genieten niet van de rijpheid en vrijheid die ze in Christus verworven hebben, omdat ... ze niet begrijpen hoezeer ze veranderd zijn, toen ze zich aan Hem toevertrouwden."
 
Anderson geeft in dit hoofdstuk aan dat te veel christenen zich identificeren met de eerste Adam. Waarmee we dus de gebrokenheid ervaren in alle drie de delen van ons bestaan.
Maar we mogen ons identificeren met de laatste Adam, Jezus Christus. Door wiens verlossingswerk wij weer in staat zijn geestelijk te leven. Met onze wedergeboorte ontvangen wij in Hem weer geestelijk leven. Er is weer contact mogelijk met de Heer.
 
Aan de hand van 1 Johannes 3:1-3 (NBV-vertaling) Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.  Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.  Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. laat Anderson zien dat we nu reeds kind van God zijn! Dat er nu reeds geestelijk leven is. Volledig herstel van de gebrokenheid zal pas plaats vinden in de toekomst als we aan Christus gelijk zullen zijn.
 
Kerngedachte uit dit hoofdstuk is :
Iedereen gedraagt zich naar het beeld dat hij van zichzelf heeft
 
Daarbij is het dus van belang dat we ons identificeren met Cristus, de laatste Adam in de wetenschap dat we nu al kinderen van God zijn.

http://i17.photobucket.com/albums/b87/Pspduizendpoot/Dzp-Frameles3-Spiegel.jpg
Uniek en Waardevol in Zijn liefde

Duizendpoot

 • Berichten: 22
  • Bekijk profiel
Gods liefdesgaven
« Reactie #4 Gepost op: augustus 06, 2005, 06:13:09 pm »
Voet op water
 
Stap uit in geloof,
zet je voet op het water.
Tot Hem mag je komen,
onwaardig en klein.
Voor wie ziek is en zwak
is Hij gekomen.
In Zijn kracht zul je tot
zegen en verwondering zijn.
 
Gekregen van een zuster......
Vergezeld van een sterktegroet
voor de drukke vakantieweken.
Uniek en Waardevol in Zijn liefde