Auteur Topic: Kinderen in de vrijgemaakte kerk  (gelezen 14503 keer)

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Gepost op: maart 17, 2003, 05:08:57 pm »
Door één van de Forumleden werd ik opmerkzaam gemaakt op de 95 stellingen met name het stuk dat handelt over de zienswijze op kinderen in de gemeente. Ik heb met verbazing kennisgenomen, en ben eerlijk gezegd nogal geschrokken.
Ik wil jullie kennis laten nemen van de kijk op knderen zoals wij die hebben in onze ( een willekeurige evangelische) gemeente.
Dit stuk heb ik behandeld in de dienst op de eerst zondag van het nieuwe seizoen, en is met blijdschap in de gemeente ontvangen.

1. Bijbelse opdracht t.o.v. kinderen

Zie Psalm 78:2-7: "Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die Hij gewrocht heeft
Vers 7:  : opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten maar zijn geboden bewaren."

Waarom? Psalm 78:7 zegt:
a. Zodat elke generatie zijn vertrouwen op God zou stellen.
b. Zodat zij Gods werk nooit zouden vergeten.
c. Zodat zij Zijn regels zouden naleven.

Zie Spreuken 22:6: "Leer een kind van jongsaf aan de juiste weg te volgen, ook als hij ouder wordt, zal hij er dan niet van afwijken." (Groot Nieuws Bijbel.)

Ouders.
Deze laatste tekst heeft vooral betrekking op ouders. Kinderen hebben ouders om via hen Gods zorg, Gods liefde, Gods troost en correctie te ervaren. Een kind moet van zijn vader leren hoe het Vaderhart van God is. De praktijk is echter dat niet veel vaders (ouders) het vaderhart van God aan hun kind laten zien.
Hoeveel kinderen leven niet in een gebroken gezin (ouders gescheiden), of in een gezin met problemen, waar in ieder geval de liefde van God ver te zoeken is, denk bijvoorbeeld aan drankproblemen, incest, kindermishandeling.

Gemeente.
Als een kind thuis niet leert hoe God wil dat wij leven, dan moet de gemeente voorzien in die opdracht (voor zover mogelijk natuurlijk). Wij allen van de gemeente moeten het geloof voorleven en wij allen hebben de opdracht het over te dragen aan het volgende geslacht. Zie Psalm 78:3 en 4.
Dus elke gemeente die het woord van God serieus neemt, die heeft een bloeiend en fris  kinderwerk. (en natuurlijk ook bloeiend en fris tiener en jeugdwerk.)

2. Doel van ons kinderwerk.
Kort gezegd is het: kinderen winnen voor dat ze gekaapt worden!!

3. De noodzaak om kinderen te winnen.
In Nederland zijn er ongeveer 2,5 miljoen jongens en meisjes beneden de 13 jaar. Dat is 20% van de bevolking. Welk karakter zal hun opvoeding krijgen? Zullen ze geleid worden door bijbelse normen en Gods liefde of groeien ze op volgens wereldse maatstaven? Kortom: zullen ze heidenen of christenen zijn? Dat hangt van ons af!

Kunnen kinderen verloren gaan?
Het is geen leuke gedachte, maar Jezus zegt het in Matteüs 18:14: "Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat een dezer kleinen verloren gaat." Dat betekent dat ze verloren kunnen gaan. Dat geeft ons volwassenen een grote verantwoordelijkheid. We moeten de kinderen bij Jezus brengen. "Houdt ze niet tegen, want speciaal voor hen is het koninkrijk van God". God wil niet dat er ook maar één van deze kleintjes verloren gaat. Daarom is Jezus juist gekomen, om te behouden en om eeuwig leven te geven. Maar dan moeten wij wel de kinderen bij Hem brengen.

Waarschuwing.
God waarschuwt ons. In Matteüs 18:11 geeft Jezus een oordeel over hen, die kinderen tot zonde verleiden. Zo iemand kan maar beter verdronken worden met een steen om zijn nek. Dat is krachtige taal. Wij zouden dat niet zo gauw zeggen, maar Jezus rekent het heel zwaar toe als iemand een kind tot zonde verleidt.

Wanneer verleid je een kind tot zonde?
Als je hem of haar aanzet tot bijv. crimineel gedrag, stelen, berovingen, geweld, prostitutie, of om drugs te gebruiken, of d.m.v. scheiding (je ontneemt een kind een stuk bescherming), maar je verleidt een kind ook tot zonde als je niks doet! Als je het kind zijn gang maar laat gaan, als je hem of haar aan zijn lot overlaat. Een oud gezegde luidt: "Ledigheid is de duivels oorkussen." De betekenis komt hier op neer: niks doen, niks te doen hebben, je vervelen dus, daarmee nodig je de duivel uit, je zet de deur wagenwijd open voor hem, je zegt als het ware: "Duivel, fluister maar in mijn oor wat ik kan gaan doen." Nou, ik kan u verzekeren, dat laat de duivel zich geen twee keer zeggen. Hele jeugdbendes zijn ontstaan, simpelweg door verveling.
Maar ook kinderen die in een kerk zitten. Veel kinderen vervelen zich het apezuur als ze in de kerk komen. Ouders komen b.v. niet naar de bidstonden omdat ze kinderen thuis hebben, NEEM ZE MEE !! Ouders hebben geen tijd om stoelen klaar te zetten. NEEM ZE MEE !! Ouders gebruiken regelmatig het hebben van kinderen als excuus om dingen niet op te pakken in de gemeente. Neem de kinderen mee, en geef ze een taak die bij ze past! Al moet je zelf alle stoelen daarna weer goed zetten, maar prijs het kind dat hij zo fijn geholpen heeft. Als een kind taken krijgt in de gemeente zal hij zich nuttig voelen, en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. Een goede reden om kinderdiensten zó in te richten dat kinderen wéten dat ze gemist worden als ze er niet zijn. Zet ze op een rooster en deel dat uit!
 
Verachten.
Jezus zegt ons heel duidelijk: "Zie toe dat je niet één van deze kleinen veracht." (Matteüs 18:10) "Verachten" betekent: wel leuk, maar niet belangrijk. Maar Jezus rekent het heel zwaar toe als je een kind niet belangrijk vindt. Hijzelf vindt een kind zeer belangrijk

Maar verachten wij van tijd tot tijd niet allemaal de kinderen? Zeggen wij niet gauw: "Hij begrijpt het nog niet zo goed, laten we maar wachten tot hij groter is." Of we geven de kinderen zo weinig voedsel, dat ze helemaal niet kunnen groeien en we onderschatten daarmee het grote geloof wat een kind heeft. Wij denken het beter te weten dan de Heer. Ook dat is verachten.


Wij moeten in actie komen, wakker worden.
Geen enkel kind wordt vanzelf christen. We hoeven ook niet te verwachten dat de maatschappij christenen opvoedt. Nee, we zullen moeten vechten voor iedere kinderziel om hem te redden voor de Heer. Lees Spreuken 24:11 en 12: "Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet; zal Hij, die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden?"


Problemen bij volwassenen.
Hoe vaak hoor je niet over volwassenen die problemen hebben in hun leven die vaak ontstaan zijn in hun kinderjaren. Hoeveel ellende had niet voorkomen kunnen worden als ze al op jonge leeftijd met het evangelie bereikt waren. Hoeveel uren, maanden, jaren pastorale hulp zijn we vaak niet kwijt aan volwassenen door hun problemen, die vaak in hun kinderjaren ontstaan zijn.


Nog meer redenen om kinderen jong te bereiken.
-   De psychologie wijst uit dat een kind van 7 jaar zijn basisgewoonten al heeft gevormd. De communisten in de vroegere Sovjet Unie zeiden: "Geef mij een kind tot zijn zevende jaar en ik zal hem voor zijn verdere leven beïnvloeden
-   - Een Amerikaans onderzoek wijst uit dat 80% van de mensen die Christus niet geaccepteerd hebben tegen de tijd dat ze 18 jaar zijn, dat ook nooit meer zullen doen.
-   Daarbij is het belangrijk zo jong mogelijk de kinderen in aanraking te brengen met hun speciale vriend. Nog steeds hoor je mensen zeggen dat je het kind kind moet laten, en ze nu niet al moet vermoeien met de ernstige zaken van het leven. Daar bij vergeten we een belangrijk ding. De duivel wacht ook niet netjes zijn beurt af totdat het kind een jaar of 14 is. Hij is al vanaf de geboorte bezig de kinderen te bewerken en te beinvloeden via t.v., video, spelletjes, boeken etc etc.
-   

"Als je een kind ontvangt in Mijn Naam, dan ontvang je Mij." Dat betekent ook, dat als je een kind wég stuurt, alleen maar om zelf een rustige dienst te hebben, je de kans loopt om Jezus daarmee

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #1 Gepost op: maart 17, 2003, 05:09:30 pm »
5. Hoe gaan we de kinderen bereiken?

Er moet een einde komen aan het "doen alsof". Of we doen het om de juiste redenen en voor een lange periode  of we doen een stap opzij en laten het door iemand anders overnemen.
De wereld kijkt naar ons. Ze hebben genoeg schandalen gezien. Nu willen ze zien of wat we geloven echt werkt. Een kind dat lijdt zoekt maar één ding  iemand met aandacht en bezorgdheid. Het zoekt liefde die van hart tot hart gaat.
Geven we iemand les omdat er levens veranderd moeten worden, of doen we het alleen maar omdat niemand anders het wilde doen?

Mensen redden, kinderen redden, dat begint van binnen. Er moet een vuur in je hart branden voor het verlorene. Vraag je jezelf dat af? Kan het mij wat schelen als er een kind of wie dan ook verloren gaat?
En als je hart koud is, ga dan naar de Heer en vraag, roep en schreeuw: "HEER, ZET MIJN HART IN BRAND! Het gaat om leven en dood, eeuwig leven of eeuwige dood, laat me dat inzien Heer, Amen." (Zie Genesis 32:22-32, vooral vers 26.)
P.S. Het is niet de bedoeling dat we lesgeven; we moeten onszelf geven.


6. Wat kost het om een kind te redden?

De prijs.
Er is een verschil tussen mensen/kinderen bezighouden of hen winnen. Bezighouden doen we omdat het moet, niet van harte, maar iemand moet het toch doen, en dan maar gauw weer bezig met wat je zelf leuk en belangrijk vindt. Ach dat is wel te doen.
Kinderen/mensen winnen kost veel, heel veel. De kosten kunnen wel eens hoger zijn dan je je ooit had voorgesteld! Het lijkt wel op dames die gaan winkelen. Ze zien een mooie jurk in de etalage, ze gaan naar binnen. Ze komen bij het rek met de jurk, wat doen ze, ze kijken eerst naar het prijskaartje  en lopen dan gauw door naar een ander rek of naar een andere winkel. Wilde ze die jurk niet hebben? Jawel, alleen de prijs wilde ze er niet voor betalen.
Zo gaat het ook in het christendom. We willen allemaal dat er iets gebeurt. We bidden of God ons wil gebruiken om er iets aan te doen. De gelegenheid komt en. we krijgen het benauwd. Waarom? Omdat het ons teveel gaat kosten.
Moet er een prijs betaald worden? Reken maar. Bill Wilson zei: "Breng uzelf niet in moeilijkheden door eerst rond te bazuinen dat u door God gebruikt wil worden, als u niet bereid bent langs de kassa te gaan."

Ben je bereid je leven te geven voor de Here Jezus?
We zeggen misschien "ja", maar menen we het ook. Weet je wat het betekent dat je als kinderwerker zegt: "Heer, in plaats van kinderen bezig houden, wil ik ze winnen."?

-Dat betekend onder andere, dat je het kinderwerker zijn niet beperkt tot de zondagmorgen eens in de 4 weken en dan van 10.00uur tot 12 uur
-Kinderwerker ben je elke dag 24 uur. Heb oog voor kinderen, je kunt ze elk moment van de dag op elke plaats tegen komen.
-Dat betekend dat je relaties opbouwt met kinderen, bereid bent jezelf voor ze op te offeren, belangstelling te tonen, en te onthouden wat ze je toevertrouwen.
-Dat betekent dat je ten alle tijd bereid bent voor ze te bidden, leg ze de handen op in Jezus’ naam en geloof ook dat gebed levens veranderend werkt. Misschien bidt er thuis wel niemand voor ze.
-Dat betekent dat kinderwerk doen geen opoffering meer is, maar een groot voorrecht, en dat dat afstraalt van je gezicht. Het kind moet ervaren dat je er zin in hebt!

Ben je nog steeds bereid je leven te geven???

Mensen winnen kost veel, heel veel. Kijk naar de Heer, gaf hij een folder? Nee, hij gaf zichzelf volkomen. Hij sprak: "Ik ben gekomen om te dienen, niet om gediend te worden."
We moeten stoppen met praten, er zijn genoeg praters in het christendom, we moeten gaan doen

Wees ervan verzekerd dat als je je helemaal gaat inzetten voor 100% in het kinderwerk dat je Gods tegenstander zult ontmoeten.. Bid veel in tongen, streef naar de gaven van de Geest, om hem op alle terreinen vóór te zijn.

Anne-Marie

 • Berichten: 110
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #2 Gepost op: maart 17, 2003, 11:35:19 pm »
Zeer bedankt Wilhelmina!

Ik kan alleen maar "amen" zeggen! En dat doe ik volmondig!  Gr. Anne-Marie.

Luuc

 • Berichten: 36
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #3 Gepost op: maart 18, 2003, 12:19:45 am »
Bedankt Wilhelmina!!

Groeten
Luuc
Luuc

sheep

 • Berichten: 16
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #4 Gepost op: maart 18, 2003, 03:28:30 pm »
Prachtig, waar zijn nu al die ouders???/

Marnix

 • Berichten: 2614
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #5 Gepost op: maart 18, 2003, 11:31:02 pm »
Ik snap niet dat het niet verontrustend lijkt te zijn dat zoveel jeugd de kerk verlaat of zich er niet meer aangesproken voelt.

Hebben wij van de Heilige Geest soms ook mogelijkheden gekregen om kinderen te bereiken? Bijvoorbeeld door ze binnen een van beide kerkdiensten meer te betrekken?
In nothing is the power of the dark lord more clearly shown than in the estrangement that devides all those who still oppose him - Tolkien

bengel

 • Berichten: 72
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #6 Gepost op: maart 19, 2003, 08:09:09 am »

quote:

op 18 Mar 2003 23:31:02 schreef Marnix:
Ik snap niet dat het niet verontrustend lijkt te zijn dat zoveel jeugd de kerk verlaat of zich er niet meer aangesproken voelt.

Hebben wij van de Heilige Geest soms ook mogelijkheden gekregen om kinderen te bereiken? Bijvoorbeeld door ze binnen een van beide kerkdiensten meer te betrekken?

 Jazeker, wie niet wordt alas de kinderen. Dus stoppen met eigenbehoeftes te bevredigen w.b. Taal, liederen, een "eerbiedig" stilzitten, maar een kind accepteren zoals God ze gemaakt heeft. God heeft een kind niet  gemaakt om twee uur stil te zitten, Psalmen te zingen die zelfs sommige volwassenen niet begrijpen, en hun voetjes stil te houden. God heeft hun voetjes gemaakt om te dansen voor Zijn aangezicht, zingende Hosanna, Hosanna.
Als God je later vraagt wat je met Zijn kinderen hebt gedaan, kom je er niet mee door te zeggen : Maar wíj  hadden het toch goed met elkaar. We hebben de kinderen toch geduld en gehoorzaamheid geleerd in onze diensten? We hebben ze toch uitgesloten van de maaltijd? Want dát vroeg God niet.
Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #7 Gepost op: maart 19, 2003, 03:17:20 pm »
Ik was er toch van overtuigd, dat er bij jullie echt de hoogste kinderaantallen waren, en dus dat dit stuk behoorlijk tot de verbeelding zou spreken.
Ik begrijp er echt niets van, denken jullie allemaal echt zo weinig na over onze opdracht aan kinderen en de plaats van het kind in de gemeente?

xgnoom

 • Berichten: 592
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #8 Gepost op: maart 19, 2003, 04:22:48 pm »
Ik ben wel eens bang dat tradities en gewoonten tot norm verheven zijn in de GKV. Die zijn dus belangrijker dan mensen geworden.
Olvidemos nuestro ser - Alabemos al Señor

Peturrr

 • Berichten: 15
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #9 Gepost op: maart 19, 2003, 05:55:20 pm »

quote:

op 19 Mar 2003 15:17:20 schreef Wilhelmina:
Ik was er toch van overtuigd, dat er bij jullie echt de hoogste kinderaantallen waren, en dus dat dit stuk behoorlijk tot de verbeelding zou spreken.
Hoe bedoel je dit? volgens mij is 3 kinderen per gezin vrij gewoon in NL en ook bij ons in de GKV. Dus hoogste kinderaantallen? Dat zijn de oud geref. of geref. gemeenten lijkt me.

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #10 Gepost op: maart 19, 2003, 06:55:43 pm »

quote:

op 19 Mar 2003 17:55:20 schreef Peturrr:
op 19 Mar 2003 15:17:20 schreef Wilhelmina:
Ik was er toch van overtuigd, dat er bij jullie echt de hoogste kinderaantallen waren, en dus dat dit stuk behoorlijk tot de verbeelding zou spreken.
Hoe bedoel je dit? volgens mij is 3 kinderen per gezin vrij gewoon in NL en ook bij ons in de GKV. Dus hoogste kinderaantallen? Dat zijn de oud geref. of geref. gemeenten lijkt me.

 Ik weet toevallig dat vrijgemaakte kerken zeer kinderrijke kerken zijn.
Maar ok, ook als je 3 kinderen hebt, is het heel raadzaam eens je visie op kinderen te onderzoeken, in jouw gemeente.
Wat ik in die 95 stellingen las, staat namelijk haaks op wat de bijbel leert over de plaats van kinderen in Gods koninkrijk.
Nogmaal, het verbaast me dat het onderwerp zich hier in minimale belanstelling mag verheugen.

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #11 Gepost op: maart 19, 2003, 07:19:04 pm »

quote:

op 19 Mar 2003 17:55:20 schreef Peturrr:
Volgens mij is 3 kinderen per gezin vrij gewoon in NL en ook bij ons in de GKV. Dus hoogste kinderaantallen? Dat zijn de oud geref. of geref. gemeenten lijkt me.


Niet in mijn moeders familie (9 broers/zussen), allemaal vrijgemaakt en in het bezit van tenminste 3 koters, al is 7 veel normaler. Ik heb 1 ongetrouwde tante, dus dat compenseert weer een beetje. Aan mijn vaders kant zijn de gezinnen die kleiner zijn dan 3 kinderen geen lid van de GKV... Maar da's Hattem, ergens anders is het vast 'minder erg'.

Vruchtbaarheidspercentage in Nederland: 1,65 kinderen/vrouw (2001) volgens http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland_-_Bevolking. Omdat er allerlei ongetrouwde vrouwen rondlopen is het % per gezin iets hoger natuurlijk, maar volgens mij haalt de GKV het gemiddelde fors omhoog.

Ik denk dat ik me het pleidooi van Wilhelmina wel een beetje aantrek...
Vroeger hadden we een zuil, en als je daar eenmaal in zat dan kwam je er ook niet meer uit.
Tegenwoordig hebben we geen zuil meer, en wel televisie/internet enzovoorts die de wereldse boodschap (individualiteit, maakbaarheid van jezelf, lichte zeden enzovoorts) rondbazuinen. Het simpel 'stil zitten' in de kerk is dan niet meer voldoende. Kinderen moeten actief bij de boodschap bepaald worden. Een kindernevendiens is dan een oplossing, maar men kan ook door speelse elementen in de dienst de aandacht van die koters erbij houden, lijkt mij.
(Nu de bijbelse onderbouwing nog, zodat ik de Bezwaarden ook over de streep kan trekken).
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Wilhelmina

 • Berichten: 2340
 • Want uit Hem, en door Hem en t
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #12 Gepost op: maart 19, 2003, 10:27:42 pm »

quote:

op 19 Mar 2003 19:19:04 schreef elle:

. Het simpel 'stil zitten' in de kerk is dan niet meer voldoende. Kinderen moeten actief bij de boodschap bepaald worden. Een kindernevendiens is dan een oplossing, maar men kan ook door speelse elementen in de dienst de aandacht van die koters erbij houden, lijkt mij.
(Nu de bijbelse onderbouwing nog, zodat ik de Bezwaarden ook over de streep kan trekken).
Hoera voor Elle. ( ben je eigenlijk een meisje of een jongetje?)

Anne-Marie

 • Berichten: 110
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #13 Gepost op: maart 20, 2003, 12:12:50 am »
Ach, bijbels onderbouwen?
Iedereen kan toch aanvoelen dat onze eredienst niet geschikt is voor kinderen.
Ik krijg wel eens het gevoel dat "de groten "altijd voorgaan.
Het is sowieso al wetenschappelijk bewezen dat volwassenen niet langer dan 15 minuten geconcentreerd naar iets kunnen luisteren. Dan dwaalt de aandacht af.
Hoe zou die verhouding liggen bij kinderen?

Wat altijd geroepen wordt in de GKV : de kinderen horen erbij!
Maar daarnaar handelen..............?

En onze gehandicapte zoon valt al helemaal buiten de boot. Ook de bijzondere erediensten zijn gewoon erediensten (dat is logisch), maar het enige verschil is het simpeler taalgebruik. Verder duurt het te lang en is er te veel stilzittijd.
Dat zie je gelukkig in andere kerken wel anders, dus daar gaan we dan heen.
Je moet wat, nietwaar?  
Gr. Anne-Marie.

Maarten

 • Berichten: 203
  • Bekijk profiel
Kinderen in de vrijgemaakte kerk
« Reactie #14 Gepost op: maart 20, 2003, 01:38:58 pm »

quote:

op 19 Mar 2003 15:17:20 schreef Wilhelmina:
Ik was er toch van overtuigd, dat er bij jullie echt de hoogste kinderaantallen waren, en dus dat dit stuk behoorlijk tot de verbeelding zou spreken.
Ik begrijp er echt niets van, denken jullie allemaal echt zo weinig na over onze opdracht aan kinderen en de plaats van het kind in de gemeente?


Ik heb het stuk uitgeprint voor thuis, zelf ook nog niet gelezen. Je moet dus nog maar even geduld hebben  ;) We moeten ondertussen onze kinderen ook gewoon opvoeden :).

Verder denk ik dat een deel van de doelgroep dit forum niet bezoekt, sterker nog, weinig gebruik maakt van Internet. Mijn vrouw denkt bijvoorbeeld veel na over kind-in-de-kerk en spreekt daarover met anderen (ik denk ook wel mee hoor), maar kan zonder hulp van mij het internet niet zelfstandig op |:( en gunt zichzelf ook geen tijd om het te leren. Kortom. die hobbel is nog niet genomen, van mij mag ze :9
Wat ik op het forum tegenkom geeft me een beetje het idee dat er veel jongeren actief deelnemen, maar misschien heb ik het mis.

Wat ik in mijn beperkte blikveld zie is dat er best veel nagedacht wordt over de vraag "hoe nemen wij onze kinderen mee?". In onze gemeente zijn veel ouders met die vraag bezig en spreken er geregeld over door op "moeder-ochtenden" (vaders zijn ook welkom  ><img src=" class="smiley"  /> )
Maarten van Loon