Auteur Topic: ik deel en geef weg om niet  (gelezen 4279 keer)

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Gepost op: januari 02, 2007, 08:06:47 am »
Het kan soms heel erg aanspreken, een bijbeltekst die je leest.

Een bijbeltekst, uitspraak van een ander of een filosofische gedachte gebaseerd op je geloofsgevoel die je op dat moment enorm opbouwt en kracht geeft.

In dit topic wil ik dergelijke zaken af en toe proberen te delen.
Ik nodig ook anderen uit een bijdrage te leveren.
Omdat het iets is wat niet elke dag zijn plaats zal hebben en eisen zal het ook niet per definitie iets dagelijks zijn, maar is ook niet uit te sluiten.
Jouw en mijn bijdrage is niet om het moeten maar om het mogen delen vanuit de liefde voor de ander, ook al is die ander voor jou en mij onbekend.

Het is expliciet niet de bedoeling bijdragen ter discussie te stellen in dit topic.
Het is een "deel-en-geef-weg-om-het-niet-topic" om de ander op te bouwen.
« Laatst bewerkt op: januari 02, 2007, 08:36:27 am door grondig christelijk »

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #1 Gepost op: januari 02, 2007, 08:27:23 am »
Genesis 9 : 8 - 11 en vers 14 en 15

quote:

8 En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem:
9 Zie, Ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht,
10 en met alle levende wezens die bij u zijn: het gevogelte, het vee en het wilde gedierte de aarde bij u, allen, die uit de ark gegaan zijn, alle gedierte der aarde.
11 Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.


14 en 15

quote:

14 Wanneer ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt,
15 zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven.


Wanneer ik naar de regenboog kijk denk ik vaak dat het verwijst naar de belofte van God aan de mens. Ik betrek het dan zo op mezelf en de mensheid.
Wanneer je de tekst goed tot je door laat dringen betreft het echter een belofte aan de gehele schepping. Het is dus een verbond van God met zijn ganse schepping.

In vers 15 staat dan ook nog dat God op het moment van een zichtbare regenboog dit verbond gedenkt.
Vroeger heb ik geleerd dat wij door de regenboog mogen gedenken aan Gods belofte aan Noach.
Het wordt nog veel grootser wanneer ik me realiseer dat het juist God is dit zegt dat Hij Zelf in het bijzonder op die momenten zichtbaar wil maken dit verbond te gedenken.

Doordat het licht doorbreekt in de waterdamp zie je die prachtige kleuren van de regenboog.
Een mooie gedachte dat een combinatie van licht en water ons zo iets moois tonen.
Licht van de wereld en de reinigende kracht van het water.
Beeld van ons geloof in het offer van Jezus Christus.
« Laatst bewerkt op: januari 02, 2007, 08:35:35 am door grondig christelijk »

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #2 Gepost op: januari 04, 2007, 09:54:56 pm »
.............
« Laatst bewerkt op: januari 05, 2007, 08:43:12 am door grondig christelijk »

Pleun

 • Berichten: 5704
 • Burp
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #3 Gepost op: januari 04, 2007, 11:09:16 pm »
Preken zijn geen weblog en ook geen column
Het menselijk leven met al zijn gewone, dagelijkse bezigheden heeft een goddelijke betekenis met eeuwigheidswaarde - Heilige Jozefmaria. Hyves van Pleun

Mezzamorpheus

 • Berichten: 5201
 • You are my Lifeboat
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #4 Gepost op: januari 05, 2007, 10:33:11 am »
En jij gebruikt geen argumenten. 'Loze' stellingen hebben we al helemaal niets aan. :P

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #5 Gepost op: januari 06, 2007, 12:08:45 am »
laat ook maar, sorry
« Laatst bewerkt op: januari 06, 2007, 12:16:05 am door grondig christelijk »

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #6 Gepost op: januari 06, 2007, 12:23:34 am »
GC het is jouw weblog of column dus laat je niet op je kop zitten door een amateur als Pleun ;)

penguin1978

 • Berichten: 555
 • Kind van de Alverzoener !!!
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #7 Gepost op: januari 06, 2007, 12:40:04 am »
Vanweg 1 misplaatste opmerking laat je je toch niet uit het veld slaan? Ik persoonlijk vond het een heel mooi idee en hoop dat er nog vele overdenkingen mogen volgen!
fil 2:9- 11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden:

Pleun

 • Berichten: 5704
 • Burp
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #8 Gepost op: januari 06, 2007, 01:47:16 am »
Sorry had idee niet begrepen.
Het menselijk leven met al zijn gewone, dagelijkse bezigheden heeft een goddelijke betekenis met eeuwigheidswaarde - Heilige Jozefmaria. Hyves van Pleun

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #9 Gepost op: januari 06, 2007, 10:39:30 am »

quote:

Pleun schreef op 06 januari 2007 om 01:47:
Sorry had idee niet begrepen.


ik ben meer even met "mezelf in gevecht" of dit een goed idee is. Geschreven tekst kan soms zo persoonlijk zijn en confronterend lijken, terwijl dit niet zo is bedoelt. Verder gaat mijn vergelijkend denken wel eens verder als een ander misschien prettig vindt. Niet in negatieve zin, maar vanwege een bepaalde manier van teksten overdenken.
De vraag is of ik dat op een in de grond gereformeerd forum moet doen. Vaak zullen ze Gewoon gereformeerd zijn, maar soms ook "anders"omdat ik niet meer altijd "gereformeerd" bijbel lees. Daarbij ben ik geen theoloog en ga soms af op mijn gevoel.
Mijn bijdragen zijn namelijk niet evangeliserend bedoelt, maar kunnen soms als bijeffect hebben dat het jeuk oplevert.

dat even als toelichting. Dan toch maar een poging om te gaan invullen. Doe er je voordeel mee als je dat wil en anders negeer het.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #10 Gepost op: januari 06, 2007, 10:44:18 am »
In dit stukje staat dat God even niets te maken wil hebben met Zijn volk israel omdat ze een gouden kalf als afgod hadden gemaakt en aanbeden. Alleen Mozes hun leider wilde hij nog spreken, maar wel op een aparte plek. Niet in het midden van de rest van het volk. God zonderde zich af. Hij nam afstand.

Exodus 33 vers 1 tot 6

1 En de HERE sprak tot Mozes: Ga, trek van hier op, gij en het volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, naar het land, waarvan Ik Abraham, Isaak en Jakob gezworen heb: aan uw nakomelingschap zal Ik het geven – 2 Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden en verdrijven de Kanaäniet, de Amoriet, de Hethiet, de Perizziet, de Chiwwiet en de Jebusiet –, 3 naar een land, vloeiende van melk en honig. Want Ik zal in uw midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt, opdat Ik u niet onderweg vertere. 4 Toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het en niemand deed zijn sieraad aan. 5 De HERE nu zeide tot Mozes: Zeg tot de Israëlieten: gij zijt een hardnekkig volk. Indien Ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraad af, dan zal Ik zien, wat Ik u doen zal. 6 En de Israëlieten onthielden zich van sieraad, van de berg Horeb af.

7 Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar: tent der samenkomst. Ieder, die de HERE zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. 8 Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en zij zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan. 9 Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent, en Hij sprak met Mozes. 10 Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent, stond het op en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn tent.

11 En de HERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij terug naar de legerplaats.

Johannes 15 vers 9 tot 17

Het gebod der liefde

 9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. 11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. 13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. 15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander lief hebt.

toepassing voor mezelf

Uit het verhaal van Exodus blijkt dat God Mozes spreekt als Zijn vriend. Dat doet God omdat Mozes God liefheeft en naar Hem luistert. Het volk Israel was ongehoorzaam. God trekt zich dan terug. Je voelt Hem niet en lijkt ver weg.

In het nieuwe testament staan verhalen over Jezus, Gods Zoon. Jezus zegt zelf dat we de Vader (God) leren kennen door Jezus te kennen.

We mogen ons als vriend van Jezus voelen wanneer we Jezus' gebod van liefde in praktijk brengen. Hij zelf heeft Zijn leven opgegeven omdat Hij ons van onze zonden wilde redden. Wanneer we dit geloven en er naar doen wil Hij ons tot Zijn vriend maken. We hoeven dat alleen maar te geloven en te bidden of Jezus ons wil helpen. Dan maakt Hij je leven nieuw.

In Exodus wilde God zelf niet meer temidden van Zijn volk zijn omdat ze een andere god meer lief hadden dan de Ene Werkelijke God. God gaf aan dat slechts een engel hun gids zou zijn naar het beloofde land. Mozes smeekt God Zijn volk toch te willen leiden.

In de nieuwe bijbelvertaling staat in exodus 33 vanaf vers 12 dat God op het smeken van Mozes besluit toch zelf mee te gaan:

12 Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.” 13 Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’ 14 De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ 15 Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16 Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’ 17 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’

God zegt hier dat Hij mozes goed gezind is. Mozes is een voorspraak voor het volk Israel. Later stuurt deze God Jezus Christus die onze advocaat voor God wil zijn.
Wanneer we op die advocaat (Jezus Christus) willen vertrouwen dan is God ook jou goed gezind en wil je leiden in je leven.
« Laatst bewerkt op: januari 06, 2007, 10:44:51 am door grondig christelijk »

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #11 Gepost op: januari 06, 2007, 11:17:24 am »
Titel van dit stukje is "Hoe weinig veel kan zijn"

Wanneer Jezus tot ons spreekt vraagt Hij de volle aandacht.
 
Lucas 21 vers 1 tot 4
 
1 Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. 2 Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, 3 en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. 4 Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.’
 
Hoe mooi staat er dat anderen iets van hun overvloed hebben geofferd, maar de arme weduwe met het ogenschijnlijk weinige meer gaf dan al die anderen. Waarom gaf ze toch meer?

Is het niet zo vaak zo in een christenleven. Geboren worden in een kerkelijke omgeving en worden opgevoed in het geloof.
Wat een overvloed ontvangt men dan. Veel ontvangen van kennis over God en weten van een eeuwige redding.
Maar hoeveel van die geestelijke overvloed wil men met anderen delen als die het moeilijk hebben? Terwijl die verstotenen er niet om vragen ? Gaven ze iets van die rijkdom met heel hun hart? Uit liefde, gewoon om te geven zonder iets terug te verwachten? Zelfs geen glimlach?

Deze weduwe heeft haar liefde niet meer bij de hand. Haar liefde is gestorven en is in de hemel. Toch staat haar hele leven in het teken van herinnering aan die liefde. Haar liefde was een voorbeeld. waar ze tegen aan kon leunen. Zij offerde haar hele leven voor hem, cijferde zich voor hem weg. Wellicht, niet alle huwelijken zijn ideaal.

Gelovigen dienen hun hele leven te geven aan hun liefde, dat is Jezus Christus. Zij zijn een beetje als die weduwe. Hun liefde is in het hemelrijk. Dat kost een offer.

De rijken die leven zonder Jezus Christus in deze wereld denken veel te hebben en veel te geven maar het is slechts geld wat wordt gegeven. Geld is iets vluchtigs. Gemakkelijk voor het moment. Het is een beweging, een druppel op een gloeiende plaat. Na hun gift aan goede doelen, gaat hun leven gewoon weer verder. Zij geven en kopen af, hoe oprecht ook bedoeld. Maar ze stellen niet hun leven en verwachting in het teken van Jezus Christus.

Het offer van de rijken lijkt veel, maar levert slechts iets tijdelijks op. Het offer van de weduwe die met haar hele hart houdt van Jezus Christus die in de Hemel is levert een veelvoud op. Ook al lijkt haar leven voor de aardse rijken arm en onooglijk.

Jezus Christus is gestorven voor onze zonden, om ons te redden. Wanneer we dat geloven, mogen we vragen of Hij ons wil helpen. Wanneer we ons hele levensonderhoud aan hem geven, lijkt dat veel maar kost het weinig. Net als die weduwe haar hele levensonderhoud weg gaf. Het is gratis en voor niets.

Ik hoop dat dit berichtje een beetje vertelt hoe een onaanzienlijke waardevol is in de ogen van onze Redder Jezus Christus.

Hoe weinig veel kan zijn. Een kleine verwijzing van ons aan iemand, naar de liefde en het offer van Jezus Christus kan door weinig heel veel worden.
« Laatst bewerkt op: januari 06, 2007, 11:23:04 am door grondig christelijk »

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #12 Gepost op: januari 09, 2007, 01:09:34 pm »
Mijn levensdorp

Je bent mijn levensdorp
ik ken er elke heg en steg,
Het stille water
en die drukke weg.
De slager en de melkboer, ook
de buurman en zijn vrouw.
Ik voel de wind en zie de rook,
het voelt vertrouwt en geeft me troost
te weten van het plein en elke hoek
Zo is het ook met Gods Woord aan mij,
het is mijn levensboek.

Ik ken er elke heg en steg.
Het stille water
teksten die ik dieper overleg.
De slager is de tekst die mij beschermt
en waarschuwt tegen vreselijk straat - en aards geweld.
De melkboer geeft me heilrijk melk
wat door de geest aan mij soms wordt verteld.
Die geesteswind waait heel soms door en om mij heen.
Soms ruik en zie ik Jezus’ glimlach in het oude bijbels perkament
Zijn reddende liefde stralend en niet bedoelt voor mij alleen.
Ik bid dat onze toevertrouwden in de groep, een vriend of buur,
de Bijbel als een levensdorp, steeds beter leert en kent.
Dat op een dag door slechts een woord of klein getuigenis
er weer een dorpsbewoner bijgekomen is.

Aafke

 • Berichten: 1488
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #13 Gepost op: januari 10, 2007, 11:28:32 am »
Er is onwrikbare trouw nodig in het zoeken, wat niet betekent dat men niet mag vallen. Trouw bestaat in het onmiddelijk opstaan na elke val.

T. v. Avila
Er is onwrikbare trouw nodig in het zoeken, wat niet betekent dat men niet mag vallen. Trouw bestaat in het onmiddelijk opstaan na elke val.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
ik deel en geef weg om niet
« Reactie #14 Gepost op: januari 10, 2007, 01:17:45 pm »
II Kronieken 15

(het hele verhaal ligt opgesloten in de hoofdstukken 14,15 en 16. Het 16e hoofdstuk verteld ook hoe het afloopt als je God niet meer volgt, maar die kern wilde ik nu even niet benadrukken)

1 Azarja, de zoon van Oded, werd gegrepen door de geest van God. 2 Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem: ‘Asa en Juda en Benjamin, luister naar mij! De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden. 3 Lange tijd hebben de Israëlieten zonder de ware God geleefd, zonder priesters om hun de wet uit te leggen, zonder onderricht. 4 Pas in hun rampspoed keerden ze terug naar de HEER, de God van Israël; ze hebben hem gezocht en hij heeft zich door hen laten vinden. 5 Wie in die tijd maar een voet buiten de deur zette werd belaagd, want overal heerste ontreddering. 6 Volken en steden raakten met elkaar slaags omdat God hen tot ontreddering bracht door hen met allerlei rampen te treffen. 7 Wees dus vastberaden en geef de moed niet op: voor uw inspanningen zult u beloond worden.’
8 Gesterkt door deze woorden en door de profetie van de profeet Oded liet Asa onmiddellijk alle gruwelijke godenbeelden uit Juda en Benjamin verwijderen en ook uit de steden die hij in het bergland van Efraïm had veroverd. Hij herstelde het altaar voor de HEER tegenover de voorhal van de tempel. 9 Hij ontbood heel Juda en Benjamin, en ook de mensen uit de stamgebieden van Efraïm en Manasse en Simeon die als vreemdeling in zijn koninkrijk verbleven sinds zij in groten getale uit Israël waren gekomen en zich bij hem hadden gevoegd toen ze merkten dat de HEER, zijn God, hem bijstond. 10 In de derde maand van het vijftiende regeringsjaar van Asa kwamen ze in Jeruzalem bijeen. 11 Ze offerden die dag aan de HEER zevenhonderd runderen en zevenduizend schapen en geiten uit de buit die ze hadden meegebracht. 12 Ze zwoeren dat ze zich met hart en ziel zouden richten naar de HEER, de God van hun voorouders, 13 en dat iedereen die zich daar niet aan hield, jong of oud, man of vrouw, zou worden gedood. 14 Met luide stem zwoeren ze trouw aan de HEER. Daarbij juichten ze en lieten ze de trompetten en ramshoorns schallen. 15 Iedereen in Juda verheugde zich over de eed die ze hadden afgelegd. Ze hadden uit volle overtuiging gezworen en zochten met heel hun hart de HEER, en hij liet zich door hen vinden en verschafte hun rust aan al hun grenzen.

Een overzicht:

Zegt voorgaande niet genoeg over Gods trouw. Dat we Zijn trouw mogen ontvangen als we aan zijn kant staan, maar dat we Hem ook moeten zoeken.
Velen leefden zonder God. Ze konden als volk van Israel weten wie God was, maar ze hoorden niet naar Hem. Ze leefden niet naar de wet.
De daarop volgende ellendige tijd deed hen weer zoeken naar God en Deze liet zich vinden.
Dit beeld aan Asa aangezegd leidde ertoe dat deze koning werk ging maken, hij gaf praktijk aan nieuwe normen en waarden, of beter gezegd hij herstelde de praktijk die naar oude normen en waarden.
Diverse stammen voegden zich omdat ze merkten dat God hem bijstond. Ze kwamen in Jeruzalem bijeen en zwoeren met Hart en Ziel zich te richten naar de Heer, de God van hun voorouders. Men verheugde zich over de eed, zochten met hun hele hart de Heer.
Hij liet Zich door hen vinden en verschafte rust

Toepassing:

Ik geloof dat er paralellen lopen in de historie van Israel en de kerk. Sommigen denken dat de kerk in op plaats van israel is gekomen en anderen dat de gelovigen uit heidenen zijn toegevoegd. Dat maakt voor de toepassing echter niet uit.

Door Jezus heen leren we Zijn Vader kennen. Jezus wil ons ook alle goeds beloven, door ellende heen. We kunnen Jezus Christus vinden, maar dan moeten we op zoek. Hij zelf zegt dat wie zal zoeken ook zal vinden.
Door Asa zijn besluit hervindt Israel zijn God. Zo mogen wij een misschien kwijt geraakte God hervinden door het offer van Jezus Christus.
Jezus was de vervulling van de wet. We hoeven de wet niet meer te aanschouwen als spiegel van onze ellende, maar als we Jezus vinden zal zijn wet in onze harten worden geschreven en zullen we vol vreugde zijn wet willen doen.
Degene die trouw zweren aan Jezus mogen dat vol vreugde doen en hebben daar alles voor over.
Wanneer we dagelijks met Jezus Christus willen leven, in alle aspecten van ons leven dan zullen we zijn zegen en rust ervaren. Een zegen en rust die mag neerdalen op kerk en gezin.
Een kerk en een gezin waar de reddende liefde van Jezus mag worden verkondigd tot heil van alle mensen die daarom vragen.
« Laatst bewerkt op: januari 10, 2007, 02:11:54 pm door grondig christelijk »