Auteur Topic: Schriftlezingen A-cyclus  (gelezen 17724 keer)

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #45 Gepost op: december 30, 2007, 09:29:35 pm »
En zo?
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #46 Gepost op: december 30, 2007, 09:53:08 pm »
Zo, even de productie op gang houden :+


13 januari

DOOP VAN DE HEER

eerste lezing: Jes. 42, 1 - 4 + 6 - 7; antwoordpsalm: Ps. 29; tweede lezing: Hand. 10, 34 - 38; evangelielezing: Mt. 3, 13 - 17

H. Hilarius
H. Godefridus


eerste lezing

1 Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2 Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3 Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
4 Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.
6 Ik, de HEER, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7 om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.

antwoordpsalm

Zonen van God, huldig de HEER,
huldig de glorie en macht van de HEER,
2 huldig de heerlijke naam van de HEER,
buig diep voor de HEER
als Hij verschijnt in zijn heiligheid.
3 De stem van de HEER over de wateren,
de donder van de God van glorie,
de HEER over de machtige wateren,
4 de HEER met zijn machtige stem,
de HEER met zijn ontzagwekkende stem.
5 De stem van de HEER verbrijzelt de ceders,
de HEER verbrijzelt de ceders van de Libanon.
6 De HEER laat de Libanon dansen als een stier,
de Sirjon als een jonge buffel.
7 De stem van de HEER slaat in,
slaat in met vlammende schichten.
8 De stem van de HEER schokt de woestijn,
de HEER schokt de woestijn van Kades.
9 De stem van de HEER schudt de bomen,
scheurt de schors los van de stam,
en in zijn paleis zegt ieder:
‘Glorie de HEER.’
10 De HEER troont
op de bandeloze vloed,
de HEER troont
als koning voor altijd.
11 De HEER schenkt kracht aan zijn volk,
de HEER zegent zijn volk met vrede.

tweede lezing

34 Petrus opende zijn mond en zei: ‘Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent, 35 maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet. 36 U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden, de goede boodschap van vrede door Jezus Christus – deze is de Heer over allen. 37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde: 38 dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.

Evangelie

13 Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. 14 Johannes probeerde Hem tegen te houden. Hij zei: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?’ 15 Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Laat nu maar, want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.’ Toen liet hij Hem begaan. 16 Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor Hem en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem neerkomen. 17 Er kwam een stem uit de hemel, die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’

Hilarius

In het begin van de vierde eeuw, rond het jaar 310, werd Hilarius in Poitiers in Frankrijk geboren. In zijn jeugdjaren werd in 325 het Concilie van Nicea (Triniteit van God) gehouden, waarop het Arianisme werd veroordeeld. Over deze dwaalleer ontstond ook in Frankrijk (toen Galie) grote beroering. Eerst op latere leeftijd bekeert Hilarius zich tot het katholieke geloof. Samen met zijn gehele familie laat hij zich dopen. Een korte tijd later wordt hij tot priester gewijd. Wegens zijn deugdzaam leven wordt Hilarius tot bisschop van Poitiers benoemd. In deze periode heeft hij zich volledig ingezet tegen de leer van het Arianisme. In zijn beroemde werk "de Triniteit", probeert hij de leer van het Arianisme te onderbouwen en de getuigen van de Heilige Schrift over God en Jezus Christus uit te leggen en te verduidelijken. Maar het was een zeer verwarde tijd en tegenstanders, maar ook geloofsgenoten, traden Hilarius vijandig tegemoet. Omdat de keizer, Constantius, de dwaalleer beschermde werd Hilarius naar Klein-Azie verbannen. Door zijn wijze goedheid gelukte het hem Frankrijk van deze dwaalleer te zuiveren. Op 13 januari 367 stierf Hilarius in vrede met zijn medepriesters, waarmee hij in een gemeenschap leefde, te Poitiers. Uit deze gemeenschap ontwikkelde zich de eerste kloostergemeenschap van Frankrijk. Dit gebeurde met bijdrage van Martinus van Tours, vriend en medeleerling van Hilarius. Zijn graf bevindt zich in de crypte van de Saint-Hilaire-le-Grand kerk te Poitiers. In het jaar 1851 werd hij door paus Pius IX  verheven tot kerkleraar.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

Carpediem

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #47 Gepost op: december 31, 2007, 12:24:53 am »
Als we de klassieke lezingen hebben van het A jaar, waren de lezingen van de Zondag na Kerstmis deze Jesaja 61-10 Galaten3- 23-29 HE Lucas 2-33-40.
Voor 1 januari 2008 Naam geving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus;Numeri 6-22-27Handelingen4-8-12 HE Lucas 2-21.Er zijn binnen de kerk traditie enige verschillen  ,maar over al loopt het gelijk,temeer als men de feestdagen en gedenkdagen aan houd zoals in de Kerk afgesproken.

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #48 Gepost op: december 31, 2007, 12:50:35 am »

quote:

Carpediem schreef op 31 december 2007 om 00:24:
Als we de klassieke lezingen hebben van het A jaar, waren de lezingen van de Zondag na Kerstmis deze Jesaja 61-10 Galaten3- 23-29 HE Lucas 2-33-40.
Voor 1 januari 2008 Naam geving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus;Numeri 6-22-27Handelingen4-8-12 HE Lucas 2-21.Er zijn binnen de kerk traditie enige verschillen  ,maar over al loopt het gelijk,temeer als men de feestdagen en gedenkdagen aan houd zoals in de Kerk afgesproken.


Huh? Waar haal je dat vandaan dan?  :?

Ik heb hier het directorium 2007/2008 (die van de nederlandse bisschoppenconferentie) voor me liggen en de lezingen van diak kloppen gewoon. Liturgiekalender:

In eucharistie: 197; Gloria; eerste lezing: Sir. 3, 2 - 6 + 12 - 14; antwoordpsalm: Ps. 128; tweede lezing: Kol. 3, 12 - 21; evangelielezing: Mt. 2, 13 - 15 + 19 - 23 (A); Credo; prefatie van kerstmis; indien E.G. I: comm. van kerstmis

Zojuist ook even de Britse en Amerikaanse liturgiekalenders gecheckt en die zijn identiek aan de Nederlandse.
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #49 Gepost op: december 31, 2007, 01:27:27 am »

quote:

Carpediem schreef op 31 december 2007 om 00:24:
Als we de klassieke lezingen hebben van het A jaar, waren de lezingen van de Zondag na Kerstmis deze Jesaja 61-10 Galaten3- 23-29 HE Lucas 2-33-40.
Voor 1 januari 2008 Naam geving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus;Numeri 6-22-27Handelingen4-8-12 HE Lucas 2-21.Er zijn binnen de kerk traditie enige verschillen  ,maar over al loopt het gelijk,temeer als men de feestdagen en gedenkdagen aan houd zoals in de Kerk afgesproken.

Laat me raden, de kalender van de OKK?

Het is hoe dan ook hier irrelevant. Ik volg de kalender van de katholieke Kerk, niet een kalender van een afsplitsing, niet de kalender van vóór Vaticanum II, of het dondert niet welke. Daar kan je het mee oneens zijn, je kan vinden dat ik een andere zou moeten volgen, daar maak je dan maar een topic voor ofzo, maar als je naar het doel van dit topic kijkt, zie je dat het er niet toe doet.
« Laatst bewerkt op: december 31, 2007, 01:29:38 am door diak2b »
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #50 Gepost op: december 31, 2007, 01:34:13 am »

quote:

St. Ignatius schreef op 31 december 2007 om 00:50:
[...]


Huh? Waar haal je dat vandaan dan?  :?

En jawel, het is inerdaad de kalender van de OKK:

http://www.okkn.nl/?b=204

Libertas, eh Sacerdos is terug :+

Maar goed, beste Carpediem, nogmaals: als je graag wil uitleggen dat de Oud Katholieke Kerk Nederland eigenlijk de echte Kerk is, dan ga natuurlijk je gang. Maar zou je dit topic daar niet voor willen gebruiken? Dit topic heeft een welomschreven doel, en ik zou je vriendelijk willen vragen je daartoe te beperken.
« Laatst bewerkt op: december 31, 2007, 01:36:52 am door diak2b »
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #51 Gepost op: december 31, 2007, 02:13:05 am »
Aha, ik had het kunnen weten. Ik dacht eerst even met een pre-vaticanum II kalender van doen te hebben, maar goed...  }:|

quote:Ja beter!

Ik weet al wat voor mijn gevoel ontbrak: Persoonlijk zou ik nog Epifanie erin verwerken (Grieks: phanein, aan het licht brengen). Met name het laatste vers uit de Evangelielezing spreekt mij dan aan: "zij gingen langs een andere weg terug."  Nadat de Heer werd geopenbaard aan hen, kozen zij een andere weg. (het is tenslotte het feest van de Openbaring  :+ )

Zij hadden eerst het hemelse teken, de ster, gevolgd tot aan Jeruzalem, omdat dat voor de hand ligt, de grootste stad herbergt vast wel de Koning. Maar daar vonden zij slechts de wereldse, moordzuchtige koning vol leugen en bedrog. De schriftgeleerden weten het op basis van de Schrift wel: Bethlehem. Maar zij erkennen die Koning niet en ondernemen daarom ook niks. Juist de niet voor de hand liggende plaats, het dorp Bethlehem, herbergt de ware, rechtvaardige Koning. Niet uit op macht maar gekomen als slaaf, om te dienen. De driekoningen hadden dus hun bestemming gevonden en hadden hun keuze gemaakt tussen het wereldse rijk en het Rijk God´s...  "en kozen een andere weg."

Mjah, zoiets dus.... maar is misschien ook kwestie van smaak hoor. Zoals Hester ook zei, de toon in je preek is mooi en ook de historische achtergrond. Maar zelf vind ik dat bovenstaande ook niet mag ontbreken op Driekoningen/Epifanie.  ><img src=" class="smiley"  />


edit: umm, nou doe ik zelf ook de ´of/of´ tegenstelling.
Die andere is toch beter...(ignatiaanser, zal ik maar zeggen  ;)  )
« Laatst bewerkt op: december 31, 2007, 02:20:42 am door St. Ignatius »
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

wateengedoe2

 • Berichten: 2149
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #52 Gepost op: december 31, 2007, 12:42:35 pm »

quote:

diak2b schreef op 09 december 2007 om 14:23:
Enige jaren geleden raakte ik in gesprek met een jonge vrouw die al enige tijd de katholieke Kerk verlaten had. Zij voelde zich thuis in een gezelschap waar de uiterlijkheden van de katholieke Kerk worden gecombineerd met een geloof dat zich misschien nog wel het beste laat samenvatten met “wat jij wil dat de waarheid is, is de waarheid. Jij bepaalt je eigen werkelijkheid, je eigen normen, je eigen geloof. Niet het sterven en verrijzen van Christus zal je redden, maar de ontdekking van de goddelijke vonk in jezelf.” Zij had de grootste moeite met de katholieke Kerk, met haar ouderwetse leer, haar ongeëmancipeerdheid, haar hiërarchische structuur, haar geloof in de letterlijke waarheid van de Sacramenten. Kortom, een hele reeks aan bezwaren die u ongetwijfeld wel meer hebt gehoord. Waar ze zo mogelijk nog meer moeite mee had, was mijn pleidooi voor de gehoorzaamheid van het geloof. Gehoorzaamheid, dingen geloven omdat de Kerk dat van je eist, dat is toch niet modern? Dat is toch een belediging voor de vrije geest? Ik erken volmondig, daar is weinig tegen in te brengen.
De Vughtse pastoor trok een heel neutraal gezicht, toen je me na de Mis aan hem voorstelde als 'de bewuste vrouw ' ... Toch hoop ik dat je 'm inmiddels hebt ingelicht over het verdere verloop ;)

wateengedoe2

 • Berichten: 2149
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #53 Gepost op: december 31, 2007, 12:52:56 pm »

quote:

diak2b schreef op 30 december 2007 om 14:30:
“Hij heeft het oordeel van de moeder bindend gemaakt voor haar zonen” aldus de wijsheid van Sirach, “En wie luistert naar de Heer, geeft zijn moeder aanzien.”

8<
Inderdaad een heel goeie preek met onverwachte invalshoek! Wel leuk, de tweede over dit onderwerp (want gisteren in Brecht had de rector een preek - niet zozeer qua lengte als wel qua inhoud een gereformeerde dominee waardig - waarin hij het Evangelie uitploos en de parallellen in de vlucht naar en terugkeer vanuit Egypte naast elkaar plaatste; waarin hij prachtig Jezus Godheid en mensheid naast elkaar zette).

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #54 Gepost op: december 31, 2007, 03:55:07 pm »
De meesten van ons herinneren zich hun doop niet. Op het eerste gezicht heeft dat iets vreemds. De eerste heilige communie ontvangt een kind pas als het oud genoeg is om iets te begrijpen van dit mystieke sacrament. Het vormsel ontvangt een kind op de drempel van de volwassenheid, als het te midden van de volwassenen het geloof kan belijden. Maar de doop ontvangen de meeste katholieken als baby, zonder enig bewustzijn van wat er gebeurt, laat staan van enig geloof.

Wie de Schrift er op na slaat komt nergens de doop van kinderen tegen, wel de doop van volwassenen. Sterker, in de Schrift is steeds sprake van bekering, en daarna doop. Als de inwoners van Jeruzalem en Judea naar Johannes de Doper komen, laten ze zich dopen terwijl ze hun zonden belijden. Als we in de Handelingen van de apostelen lezen over mensen die zich laten dopen, dan gaat het altijd om mensen die eerst gelovig worden en zich dan laten dopen.

Het is tegenwoordig niet uitzonderlijk meer om ouders te horen vertellen dat zij hun kind niet laten dopen. Niet omdat ze afwijzend staan tegenover de doop, maar omdat ze het kind een zelfstandige keuze gunnen. Laat het kind zelf maar ontdekken wat het gelooft, en als het dan kiest voor de doop, prima. Maar als het kiest voor een ander geloof, of geen geloof, ook goed.

Er zijn daarnaast groepen christenen die er een heel punt van maken dat je alleen als volwassene gedoopt mag worden, en wel nadat “tot geloof bent gekomen”. Of het nu is uit de behoefte een kind vrije keuze te geven of uit theologische overwegingen, het resultaat is hetzelfde: de doop wordt gemaakt tot iets dat geloof bevestigt, een uiterlijk teken van een innerlijke verandering of toch minstens een innerlijke keuze.

Het past wel in onze tijd. Wij zijn zelfstandige, zelfbewuste mensen, die onze eigen keuzes maken. Wij komen wel naar God toe, als wij daar aan toe zijn. God kan wel even wachten tot wij klaar zijn voor Hem. De Schrift laat ons echter iets anders zien. Als we ons concentreren op het doopverhaal van ons voorbeeld, van degene die zich noemt “de Weg, de Waarheid en het Leven” dan zien we niets van een bekering. We lezen niet dat Jezus eerst geloof moet vinden om daarna gedoopt te worden. Dat is verwarrend, en Johannes de Doper brengt die verwarring helder onder woorden: “Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?”.

Johannes de Doper predikt een doopsel van bekering, en hij kan zich niet voorstellen dat Jezus dat doopsel nodig heeft. En dat klopt, want Jezus vormt het doopsel van Johannes om tot het Christelijk doopsel, en Hij doet dat door het doopsel van Johannes te ontvangen. In het Christelijke doopsel delen we, volgens de apostel Paulus, in de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. In de waterdoop van Jezus zelf horen we voor het eerst de stem van God zoals die in iedere doop sindsdien doorklinkt. Want er kwam een stem uit de hemel, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.’

Niet wij zoeken God, niet wij kiezen voor God, maar God zoekt ons, God kiest voor ons. Wij mogen Zijn zoeken beantwoorden, die vrijheid is ons gegeven. Maar het initiatief ligt altijd bij God. God heeft Zijn Kerk gevestigd op het fundament van de apostelen, en Hij heeft die Kerk de opdracht gegeven te dopen. God handelt vaak via Zijn Kerk, via de handen van mensen.

Als een kind in deze kerk gedoopt wordt, zal aan de ouders vaak verteld worden dat de Kerk dankbaar is dat de ouders hun kind willen laten dopen. Dat is de dankbaarheid van God, die mensen zoekt om ze te laten weten dat Hij van ze houdt, maar die zich nooit opdringt, die mensen respecteert in hun vrijheid. In de doop van iedere mens, kind of volwassene, geven we God de kans Zijn liefde uit te spreken. Het is in die liefde, dat geloof kan groeien.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #55 Gepost op: december 31, 2007, 04:22:56 pm »
Een erg mooie tekst over de doop Diak. Wellicht dat ik in de toekomst in discussies wat van je woorden leen. ;)

Hester

 • Berichten: 373
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #56 Gepost op: december 31, 2007, 04:41:57 pm »
Heel goed, deze preek zou geschreven kunnen zijn door onze vorige dominee d:)b
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. (Mat. 5:16)

wateengedoe2

 • Berichten: 2149
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #57 Gepost op: december 31, 2007, 04:51:08 pm »
Inderdaad een goeie preek. En kan me ook goed voorstellen dat deze en je andere preken op GKV goed 'landen'. Maar volgens mij moet je je wel afvragen over ze in een gemiddelde katholieke parochie ook zo goed terechtkomen.

Heb je nog inhoudelijke opmerkingen gehad bij je eerste preek? Waar ik zo bang voor ben, is dat de meesten afhaken omdat het te theologisch is. Ikzelf vind dat heerlijk - heb ook genoten van die preek gisteren in het klooster (maar ja, dat is alweer heel anders dan een parochiekerk - qua volk wat er komt, ook de mensen van buiten en die heel erg bewust kiezen om juist daar hun Zondagsmis bij te wonen). Maar ik ken heel wat mensen die juist meer een verhaal willen horen wat 'herkenbaar' is en 'toepasselijk op de dag van vandaag'.

Het is mogelijk om een preek én theologisch interessant én interessant voor zulke mensen te maken (en dat zonder in vrijzinnigheid weg te vliegen). Maar dat is wel heel erg moeilijk. Een goed voorbeeld was hoe Roderick afgelopen Kerstnacht de heilsgeschiedenis uitlegde aan de hand van DECT-telefoons en batterijen ... Het werkte nog, ook en hij heeft er veel positieve reacties op gehad (en ook op de kwinkslag m.b.t. frequentie van kerkbezoek, die hij er net voor de eindzegen nog aan opgehangen heeft). Dit was dus een gouden greep. Maar er zijn ook wel van dat soort preken van hem, die dan weer helemaal niet lukken (zei hij zelf ook, bijv. enkele jaren geleden met de Nachtmis met Kerst). Enfin, misschien heb je er toch wat aan. Wat hij vaak doet, is met een alledaagse situatie beginnen, dan naar de lezingen (of één van de lezingen) werken en weer terugkomen op de situatie waarmee hij begon, en dan in enkele zinnen het geheel nog eens samenvatten.
« Laatst bewerkt op: december 31, 2007, 04:51:46 pm door wateengedoe2 »

Hester

 • Berichten: 373
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #58 Gepost op: december 31, 2007, 05:08:58 pm »
@d2b: Ik heb trouwens nog 'Zo wordt er gepreekt' van een of andere M.H. Bolkestein uit 1977 thuis liggen, vraag niet waarom. Het is een onderzoek naar communicatievormen in preken. Het is wel oud en vast helemaal niet bruikbaar, maar aangezien ik toch niet mag preken, heb jij er in elk geval meer aan dan ik.  ;) Hebben?
« Laatst bewerkt op: december 31, 2007, 05:09:17 pm door Hester »
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. (Mat. 5:16)

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #59 Gepost op: december 31, 2007, 05:20:40 pm »

quote:

Hester schreef op 31 december 2007 om 17:08:
@d2b: Ik heb trouwens nog 'Zo wordt er gepreekt' van een of andere M.H. Bolkestein uit 1977 thuis liggen, vraag niet waarom. Het is een onderzoek naar communicatievormen in preken. Het is wel oud en vast helemaal niet bruikbaar, maar aangezien ik toch niet mag preken, heb jij er in elk geval meer aan dan ik.  ;) Hebben?
Graag :) (mag ik dan meteen mijn boek terug :+ )
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.