Auteur Topic: Schriftlezingen A-cyclus  (gelezen 17864 keer)

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #60 Gepost op: januari 19, 2008, 03:39:03 pm »
20 januari

Tweede zondag door het jaar

eerste lezing: Jes. 49, 3 + 5 - 6; antwoordpsalm: Ps. 40; tweede lezing: 1 Kor. 1, 1 - 3; evangelielezing: Joh. 1, 29 - 34

* H. Fabianus
* H. Sebastianus


Eerste lezing

3 Hij sprak tot mij:
‘U bent mijn dienstknecht, Israël,
door u toon Ik mijn heerlijkheid.’
5 Maar nu sprak de HEER, die mij vormde tot zijn dienstknecht,
nog voor mijn geboorte,
om Jakob naar Hem te laten terugkeren,
want Hij wilde Israël verzameld zien.
6 Hij sprak: ‘Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn,
om Jakobs stammen op te richten en om Israëls overlevenden terug te brengen;
Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn:
mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’

antwoordpsalm

2 Vurig zag ik uit naar de HEER;
Hij boog zich en hoorde mijn roepen.
3 Hij trok mij omhoog uit het rampzalige graf,
omhoog uit slijk en moeras;
Hij liet mij weer op rotsvaste grond staan,
gaf mijn stappen weer stevigheid.
4 Een nieuw lied gaf Hij mij in de mond,
een lofzang voor onze God.
Velen zien wat de HEER heeft gedaan,
en vertrouwen op Hem, vol ontzag.
5 Gelukkig de mens
die op de HEER vertrouwt,
zich niet inlaat met aanmatigende mensen,
niet met leugenaars of met hun bedrog.
6 Veel hebt U tot stand gebracht
voor ons, HEER mijn God:
in wonderwerken en plannen voor ons
kan niemand zich met U meten.
Al zou ik ervan willen getuigen en spreken,
het zijn er te veel om te tellen.
7 U wenst geen slachtoffers en geen geschenken;
om te luisteren hebt U mij oren gegeven,
brandoffers en zoenoffers vraagt U niet.
8 Daarom zeg ik: ‘Hier ben ik, ik sta klaar’;
over mij staat in de boekrol geschreven:
9 ‘Uw wil uitvoeren, mijn God, is alles wat ik wens,
uw Wet is voor mij vlees en bloed’;
10 van uw heil ben ik de blijde verkondiger
binnen de grote gemeenschap.
Mijn lippen houd ik niet gesloten,
dat weet U, HEER:
11 ik houd uw heil niet geheim
diep in mijn hart:
van uw trouw en redding maak ik melding;
ik verzwijg voor de grote gemeenschap niet
het verhaal van uw liefde en trouw.
12 En U, HEER,
zult uw hart niet sluiten voor mij;
uw liefde en trouw
zullen mij altijd beschermen,
13 nu kwellingen mij omsluiten,
te talrijk om ze te tellen;
nu mijn zonden mij hebben ingehaald
en het voor mijn ogen schemert;
nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd
en mijn hart het begeeft.
14 Ik bid U, o Heer, red mij;
kom snel, HEER, en help mij toch.
15 Laat iedereen die uit is op mijn dood
voor schut en te schande staan.
Laat iedereen die mijn ondergang wil
beschaamd de aftocht blazen.
16 Schrikken moeten ze van hun eigen schande,
zij die zeggen: ‘Ha, ze hebben hem.’
17 Laat iedereen die uitziet naar U
zich verblijden en verheugen in U,
ieder die hecht aan uw heil steeds zeggen: ‘Groot is de HEER.’
18 Nu ik arm ben en zo ellendig,
zal de Heer aan mij denken.
Mijn helper en bevrijder bent U,
wacht toch niet langer, mijn God.

Tweede lezing

1 Van Paulus, door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Sostenes 2 aan de gemeente van God te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. 3 Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Evangelie

29 De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. ‘Daar is het lam van God,’ zei hij, ‘degene die de zonde van de wereld wegneemt. 30 Hij is het van wie ik zei: “Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al.” 31 Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water.’ 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten. 33 Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: “Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.” 34 Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.’

Fabianus, Sebastianus

Fabianus werd in het jaar 236 tot bisschop van Rome gekozen. In de periode dat hij paus (jan 236 -  jan 250) was kwam een einde aan de christenvervolging nadat de laatste keizer, Maximinus Thrax (235-238), vermoord was. De keizers na hem lieten de christenen met rust. Deze periode werd door Fabianus gebruikt om de organisatie in de kerk goed te regelen. Hij verdeelde Rome in zeven zielzorgdistricten, waar de zorg voor de armen onder de zeven diakens verdeeld werd. Tijdens het bewind van keizer Decius (249-251) laaide de christenvervolging weer op en paus Fabianus was een van de eerste slachtoffers die viel onder het  zwaard van de vervolging. Hij stierf op 20 Januari 250 door het zwaard. Zijn lichaam werd bijgezet in de catacombe van Callistus en in 1915 werd zijn sarcofaag weer teruggevonden.

Patroon van: De pottenbakkers, tingieters

Van de heilige Sebastianus is niet veel bekend. Veel legenden zijn over deze bijzondere persoon verteld. Hij werd in de derde eeuw geboren in Milaan en was soldaat in het leger van keizer Carinus (283-285). Hij was van  christelijke ouders en stelde het tot doel; zij die leden onder de christenvervolging te helpen. Na de dood van keizer Carinus werd Diocletianus (284-305) de nieuwe keizer en onder zijn bewind laaide de christenvervolging weer op. Toen de keizer ervoer dat zijn voorbeeldige soldaat Sebastianus christen was liet hij hem aan een paal binden en met pijlen doorboren, daarna werd hij gegeseld tot de dood er op volgde.
Een legende vertelt dat een jonge weduwe, Irene genaamd, het levenloze lichaam van de martelaar wilde afnemen en begraven, toen ze plotseling bemerkte dat Sebastianus nog leefde. Na te zijn genezen ging hij naar de keizer en beschuldigde hem openlijk van zijn misdaden tegen de christenen. Daarop liet de keizer hem vastnemen en door soldaten in het Circus van Rome, met stokken doodslaan. Dit zou zijn gebeurd op 20 januari 288. Hij werd door Lucina, een vroom christin, uit het Circus weggehaald en aan de Via Apia bij de apostelbasiliek begraven. In de negende eeuw werd de H.Sebastianus de titelheilige van deze basiliek.

Patroon van: stervenden, ijzerhandelaren, pottenbakkers, tingieters, tuinmannen, leerlooiers, soldaten, oorlogsinvaliden, waterbronnen.
Patroon tegen: de pest, veeziekten, melaatsheid
Helper in nood
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2008, 03:47:54 pm door diak2b »
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

wateengedoe2

 • Berichten: 2149
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #61 Gepost op: januari 19, 2008, 03:55:32 pm »
Een aardige tip die misschien bruikbaar is voor in je preek (maar wellicht wist je het allang): het Hebreewse 'talia' betekent zowel 'lam' als 'knecht'. Heb ik uit het boek 'Jezus van Nazareth' van de paus :) Als je wilt, kan ik wel m'n samenvatting (ong een half A4 geschreven) van het hoofdstuk uit dat boek over de doop van Jezus uittikken. Hier kun je 't ook nalezen, maar dat is niet samengevat
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2008, 03:57:57 pm door wateengedoe2 »

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #62 Gepost op: januari 19, 2008, 04:53:59 pm »
Eén van de eerste herinneringen die ik heb aan een bezoek aan een kerk was aan de hand van mijn vader die vertelde over een beeld van de heilige Sebastiaan. Misschien kent u wel afbeeldingen van deze martelaar: een knappe jonge man, met de handen achter de rug aan een boom gebonden, of aan een paal. De ogen zijn meestal smachtend hemelwaarts gericht en in zijn, op een lendendoek na naakte lichaam steken vele pijlen. Ik zal een jaar of vijf zijn geweest, en zoals dat gaat met kleine kinderen was ik niet zo onder de indruk van de gruwelijke dood die Sebastiaan moest sterven, maar was ik diep onder de indruk van het onrecht dat er achter schuil ging. Het idee dat mensen elkaar dood maken vanwege een overtuiging vond ik onbegrijpelijk. Maar dat iemand bereid is zijn overtuiging vol te houden met de dood voor ogen vond ik zo mogelijk nog onbegrijpelijker.

In de Schrift lezen we vandaag over getuigenis vanuit verschillend perspectief. Jesaja laat ons zien dat God Israël zelf als getuigenis aanstelt voor de wereld. Deze woorden waren voor Israël gedurende de Babylonische ballingschap. Denkt u zich eens in, het volk heeft de grootste moeite om zelfs maar bijeen te blijven, om een volk te blijven en niet op te gaan in de Babylonische samenleving of geheel ten onder te gaan. In de zwartste dagen van Israëls geschiedenis wordt het wonderlijkste perspectief geschetst. Dit volk, dit zo vertrapte volk, zal getuigenis van God zelf zijn, voor de gehele wereld.

Eeuwen later legt Paulus opnieuw een getuigenis van licht af in een verduisterde wereld. In een tijd waarin christengemeenschappen door de synagogen als een bedreiging worden gezien en door de Grieken worden bespot, waarin uiteindelijk de Romeinen hen met dodelijke haat zullen achtervolgen, blijft Paulus consequent getuigen van het licht dat in Christus is geopenbaard aan de wereld. Paulus kan dat, omdat hij weet dat hij door de wil van God zelf geroepen is als apostel van Christus.

Dit soort getuigenissen zijn niet een toevallig bijverschijnsel van het christelijke geloof. Wie het Evangelie leest zal merken dat Jezus zelden erg duidelijk is over zichzelf. Veel vaker zijn het omstanders, leerlingen, gelovigen, die ons duidelijkheid geven over wie Hij is en waar Hij me bezig is. Jezus zelf legt niet zozeer getuigenis af met woorden, maar met één alles omvattende daad. Hij legt zijn leven in handen van mensen, sterft, en overwint de dood. Het is bijna alsof het de evangelisten zijn die zo vervuld zijn van de grootsheid van wat ze beschrijven, dat ze popelen om het aan ons uit te leggen. Daartoe laten ze getuigen aan het woord. Getuigen als de apostel Thomas die ons laat verstaan dat Jezus onze Heer en onze God is. Getuigen als Johannes de Doper, die geen enkele onduidelijkheid in zijn getuigenis legt: Dit is de Zoon van God.

Woorden lijken zo makkelijk te begrijpen. “Dit is de Zoon van God” is een duidelijke tekst. Maar als we er over proberen na te denken wat de getuigen van het Evangelie ons allemaal willen vertellen, wordt al snel duidelijk dat het niet te bevatten is. Dit is de Zoon van God. Hij is onze Heer en onze God. Vader, Zoon en heilige Geest zijn één, maar toch onderscheiden. Getuigen met woorden blijkt al snel helemaal niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Misschien is dat wel de reden dat Jezus er voor kiest Zijn getuigenis niet in woorden te vangen, maar in een daad.

Meer dan 30 jaar nadat ik voor het eerst een afbeelding zag van Sint Sebastianus merk ik dat het beeld onuitwisbaar in mijn geest is gebrand. Ik heb geen idee welke woorden aanleiding waren voor zijn martelaarsdood, maar nu, na al die jaren denk ik dat ik de getuigenis van zijn dood uitstekend versta. Het contrast tussen de smachtende blik naar de hemel en het stervende lichaam zegt meer dan duizend woorden.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #63 Gepost op: januari 19, 2008, 04:54:23 pm »

quote:

wateengedoe2 schreef op 19 januari 2008 om 15:55:
Een aardige tip die misschien bruikbaar is voor in je preek (maar wellicht wist je het allang): het Hebreewse 'talia' betekent zowel 'lam' als 'knecht'. Heb ik uit het boek 'Jezus van Nazareth' van de paus :) Als je wilt, kan ik wel m'n samenvatting (ong een half A4 geschreven) van het hoofdstuk uit dat boek over de doop van Jezus uittikken. Hier kun je 't ook nalezen, maar dat is niet samengevat
thanks!
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

wateengedoe2

 • Berichten: 2149
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #64 Gepost op: januari 19, 2008, 04:57:10 pm »

quote:

Wil je ook nog die samenvatting? Dan moet ik 'm ff uittikken.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #65 Gepost op: januari 19, 2008, 05:01:39 pm »

quote:

wateengedoe2 schreef op 19 januari 2008 om 16:57:
[...]

Wil je ook nog die samenvatting? Dan moet ik 'm ff uittikken.
Ik heb het boek :+
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

wateengedoe2

 • Berichten: 2149
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #66 Gepost op: januari 19, 2008, 05:04:59 pm »

quote:

Aha, dat scheelt  8)

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #67 Gepost op: januari 30, 2008, 07:56:44 pm »
(En deze is weer voor het echt, dus commentaar is meer dan welkom!)

3 februari

Vierde zondag door het jaar

eerste lezing:  Sef. 2, 3 + 3, 12 - 13; antwoordpsalm: Ps. 146; tweede lezing: 1 Kor. 1, 26 - 31; evangelielezing: Mt. 5, 1 - 12


Eerste lezing

3 Zoek de HEER,
u, dienaars van het land,
die zijn geboden naleven.
Zoek de gerechtigheid,
zoek de bescheidenheid.
Dan vindt u misschien een schuilplaats
op de dag van de toorn van de HEER.
12 Dan laat Ik binnen uw muren alleen nog een nederig, bescheiden volk over,
dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de HEER,
13 De rest van Israël
zal geen onrecht meer doen
en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong die bedriegt.
Want zij zullen hoeden en rusten,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.

Antwoordpsalm

1 Halleluja.
Mijn ziel, zing de lof van de HEER.
2 De HEER wil ik loven, heel mijn leven,
muziek maken voor mijn God zo lang ik besta.
3 Vertrouw niet op hoge heren,
niet op een mensenkind, dat niet redden kan:
4 als zijn levensgeesten zijn geweken, wordt hij weer aarde,
dan is het afgelopen met al zijn plannen.
5 Gelukkig de mens, als de God van Jakob hem helpt,
als zijn hoop is gevestigd op de HEER, zijn God,
6 de maker van hemel en aarde,
van de zee en alles wat er in is.
Hij blijft bedacht op trouw voor altijd,
7 voor het recht van de onderdrukten komt Hij op,
Hij geeft de hongerigen brood,
de HEER maakt gevangenen vrij,
8 de HEER opent blinden de ogen,
de HEER richt verslagenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief;
9 de HEER neemt de vreemdeling in bescherming,
wees en weduwe staat Hij bij;
maar de bozen zet Hij op een dwaalspoor.
10 De HEER is koning, koning voor altijd;
Sion, de HEER is jullie God, van generatie op generatie.
Halleluja.

Tweede lezing

26 Denk maar aan uw eigen roeping, broeders en zusters. Naar menselijke maatstaf waren daar niet veel geleerden bij, niet veel machtigen, niet velen van hoge afkomst. 27 Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen; 28 wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitgekozen; wat niets betekent koos Hij uit, om teniet te doen wat wel iets betekent, 29 opdat tegenover God geen mens zich zou beroemen op zichzelf. 30 Dankzij Hem bent u in Christus Jezus, die van Godswege onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing. 31 Daarom, zoals er geschreven staat: Als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer.

Evangelie

1 Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak: 3 ‘Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 4 Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. 6 Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9 Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 11 Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. 12 Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
« Laatst bewerkt op: januari 30, 2008, 08:00:57 pm door diak2b »
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #68 Gepost op: januari 31, 2008, 02:24:01 pm »
In de geschiedenis van Israël keert steeds hetzelfde thema terug. God is trouw aan zijn volk, en vraagt daarvoor dat zijn volk vertrouwen stelt in Hem en dat men elkaar als naasten behandelt met liefde, met zorg, met gerechtigheid. Het volk Israël blijkt daar de grootste moeite mee te hebben. Men heeft het slavenhuis Egypte nog maar nauwelijks, of het gemor begint al. Geeft God zijn volk water uit de rots en manna uit de hemel, en het volk wil vlees. God wijst het volk een land toe waar Israël in vrede en eenvoud kan leven, en het volk wil een koning. En de monarchie is nog maar net gevestigd of de sociale onrechtvaardigheid en de aanbidding van afgoden begint al weer. Er staat een vijandige natie voor de poorten, en het volk zoekt steun bij andere naties in plaats van te vertrouwen op God.

Keer op keer waarschuwen de profeten Israël: bekeer u tot God, vertrouw op Hem die u uit Egypte verloste, vertrouw op de God die steeds opnieuw in uw verlossing voorziet. En leef naar Gods wet. Dat is de wet van naastenliefde en gerechtigheid. Doe dat, en God zal u verlossen van het kwaad. Doe jullie dat niet, dan zal God u oordelen.

Maar zo volgzaam zijn wij mensen niet. Zoveel moeite als Israël heeft met vertrouwen op God, zoveel moeite hebben de toehoorders van Jezus, zelfs tot op de dag van vandaag, met Zijn woorden. De armen van geest? Moeten we niet juist de knappe koppen bij elkaar zetten om oplossingen te verzinnen voor de problemen van vandaag? Een klimaattop, een hoorzitting in de Tweede Kamer over de kredietcrisis, onderwerpen die de meeste mensen boven de pet gaan, waar we maar wat graag van de specialisten horen: doe dit, laat dat, en alles zal goed komen. Vertrouw op menselijk ingrijpen, vertrouw op menselijk vernuft, en misschien komt het dan nog wel goed.

En terwijl ons klimaat op een ramp afstevent, terwijl de economie naar een recessie beweegt, terwijl de wereld een fundamentalistische terreur probeert te bevechten, spreekt dan de Kerk, bij monde van de paus. Hij schrijft Een encycliek over de liefde. Een volgende encycliek over de hoop. “God is liefde”. “In hoop zijn wij gered”. Mooie woorden van de paus, maar de bakker geeft er geen brood voor.

De Schrift is niet alleen menselijk spreken over God, de Schrift is ook Goddelijk spreken over de mens. God kent ons, God weet hoe graag we vertrouwen op ons zelf, op onze wijsheid, ons vernuft, ons harde werken, en desnoods op beelden die we zelf maken en goddelijk noemen. De werken van ons verstand en van onze handen hebben betekenis voor ons. Hoop en liefde, ach, mooie woorden, maar ze betekenen niets in een harde wereld.

God vraagt ons te vertrouwen op wat dwaasheid is in de wereld. Geloof in hoop en liefde. Niet meer dan dat. Jezus is niet gekomen om een werelds koninkrijk in Jeruzalem te vestigen. Onder Zijn heerschappij geen economische voorspoed, geen macht en aanzien voor Zijn volgelingen. In tegendeel, Zijn eerste volgelingen werden uitgescholden, verjaagd, vervolgd, gemarteld en vermoord. Tijdens de hoogtijdagen van de middeleeuwen zochten Zijn volgelingen de eenzaamheid en de armoede en waren in een vrijwel constant conflict met de wereldse macht. En vandaag de dag worden Zijn volgelingen gemarteld en vermoord in grote delen van de wereld, en geminacht in andere delen. Nee, Jezus deelt weinig wereldse genoegens uit.

Maar Hij geeft wel hoop, Hij wijst wel de weg van de liefde. De beloning die Hij heeft is niet van deze wereld en vaak ook niet in deze wereld. Wat Hij uitdeelt, is zichzelf. Want wie bespot wordt om Zijn naam, wie gemarteld en gebroken wordt om Zijn naam, mag altijd weten dat Hij eerst bespot werd, gemarteld en gebroken om ons. Dwaasheid voor de wijzen, jazeker. Maar het fundament van onze zekerheid, de onwankelbare basis van ons vertrouwen, waarin wij keer op keer mogen delen in de Eucharistie.
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2008, 05:13:25 pm door diak2b »
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

Hester

 • Berichten: 373
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #69 Gepost op: februari 01, 2008, 11:45:33 am »
Ik vind het heel apart om te zien hoe je preken qua stijl en inhoud steeds meer gelijkenis gaan vertonen met die van onze dominee in de CGK (behalve de laatste zin dan, duh). Ergo: altijd goed, eenvoudig te begrijpen maar toch met veel inhoud. 't Is dus weer gelukt: geen commentaar van mij. ;)
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2008, 11:46:06 am door Hester »
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. (Mat. 5:16)

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #70 Gepost op: februari 01, 2008, 12:02:47 pm »

quote:

Hester schreef op 01 februari 2008 om 11:45:
Ik vind het heel apart om te zien hoe je preken qua stijl en inhoud steeds meer gelijkenis gaan vertonen met die van onze dominee in de CGK (behalve de laatste zin dan, duh). Ergo: altijd goed, eenvoudig te begrijpen maar toch met veel inhoud. 't Is dus weer gelukt: geen commentaar van mij. ;)
Dank, bericht van de pastoor was ook positief, dus dit gaat hem worden voor het komende weekend. Ben benieuwd :)
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

wateengedoe2

 • Berichten: 2149
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #71 Gepost op: februari 01, 2008, 08:48:53 pm »

quote:

wateengedoe2 schreef op 31 december 2007 om 16:51:
Inderdaad een goeie preek. En kan me ook goed voorstellen dat deze en je andere preken op GKV goed 'landen'. Maar volgens mij moet je je wel afvragen over ze in een gemiddelde katholieke parochie ook zo goed terechtkomen.

Heb je nog inhoudelijke opmerkingen gehad bij je eerste preek? Waar ik zo bang voor ben, is dat de meesten afhaken omdat het te theologisch is. Ikzelf vind dat heerlijk - heb ook genoten van die preek gisteren in het klooster (maar ja, dat is alweer heel anders dan een parochiekerk - qua volk wat er komt, ook de mensen van buiten en die heel erg bewust kiezen om juist daar hun Zondagsmis bij te wonen). Maar ik ken heel wat mensen die juist meer een verhaal willen horen wat 'herkenbaar' is en 'toepasselijk op de dag van vandaag'.
Bij deze preek heb ik eigenlijk dezelfde opmerking: ik geniet ervan dit soort dingen op de zondag te horen, maar hoe is dat met de 'gemiddelde' parochiaan bij jullie? Nou heeft de pastoor je een compliment erover gegeven, dat is alvast een goed teken (want die weet toch wat gepast is en wat niet zo voor zijn parochie). Maar heb je ook reacties (positieve of negatieve) van het 'gewone kerkvolk' gehad?

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #72 Gepost op: februari 02, 2008, 12:20:31 pm »

quote:

wateengedoe2 schreef op 01 februari 2008 om 20:48:
[...]

Bij deze preek heb ik eigenlijk dezelfde opmerking: ik geniet ervan dit soort dingen op de zondag te horen, maar hoe is dat met de 'gemiddelde' parochiaan bij jullie? Nou heeft de pastoor je een compliment erover gegeven, dat is alvast een goed teken (want die weet toch wat gepast is en wat niet zo voor zijn parochie). Maar heb je ook reacties (positieve of negatieve) van het 'gewone kerkvolk' gehad?

De vorige keer wel: inhoudelijk positief, en een dame die vond dat ik beter moest articuleren.

Deze staat pas voor deze zondag op de rol, dus we zullen zien.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

wateengedoe2

 • Berichten: 2149
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #73 Gepost op: februari 02, 2008, 09:50:28 pm »
Hou ons op de hoogte! :)

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #74 Gepost op: februari 02, 2008, 10:07:03 pm »

quote:

Het ging goed. Volgens de pastoor "acceptabel"  _/-\o_
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.