Auteur Topic: Homo's in de GKV  (gelezen 20249 keer)

volgeling

 • Berichten: 129
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #30 Gepost op: januari 02, 2009, 04:29:52 pm »

quote:

Divinespark schreef op 02 januari 2009 om 12:56:
Op die manier begint het onderscheid tussen satan als verleider en God als redder wel een beetje te vervagen hoor.

De Bijbel spreekt heel genuanceerd over God en satan. Zelfs wat satan doet staat niet los van God. Er zijn genoeg bijbelteksten waaruit blijkt dat God zelf zorgt voor 'kwaad' en dat daar tegelijk satan in actief is. Lees maar eens Job, daar staat duidelijk in 1:12: 'En de HERE zei tegen de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult u uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van het aangezicht van de HERE heen.'
Toch lezen we dat Job zelf zegt in 1:21: 'De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam van de HERE zij geloofd.' En de schrijver voegt er aan toe: 'In dit alles zondigde Job niet en schreef aan God niets ongerijmds toe.' (1:22). Ook lezen we in Job 42:11: 'Toen kwamen al zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis. Zij beklaagden en troostten hem over al het onheil dat de HERE over hem gebracht had, en schonken hem ieder een geldstuk en een gouden ring.'

Dus ja, satan deed het, hij kreeg van God Job in zijn macht, maar juist dat betekent dat uiteindelijk de HERE het deed, zoals de schrijver van het boek Job ons leert. God is groter dan wij denken, en Hij heeft zijn bedoelingen, zoals ook Jakobus ons leert in Jak. 5:11.

quote:

Je zou dus zónder zondig gedrag moeten zijn om dit te voorkomen. Het wachten is nu nog op de kritiek van mensen die denken dat alleen Jezus zich zo kan gedragen en geen enkel mens.
Bovendien zou je dan van die patronen moeten kunnen ontwaren dat je eerst aan afgoderij doet en dan homo wordt. Hoeveel zijn er wel niet die in de kerk beginnen en pas later ontdekken dat ze homo zijn als ze gaan puberen.
Let op: ik heb nergens gezegd dat God zo met individuen omgaat! Zo van: 'als Pietje afgoderij doet, geef Ik hem over aan homoseksualiteit.' Absoluut niet! (Zou God dat wel doen, dan zou iedereen daaraan worden overgegeven!) Paulus heeft het hier over de mensheid in het algemeen. Die wordt dus ook in het algemeen 'getroffen' door wat Paulus in Romeinen 1 allemaal noemt. Mijns inziens is dit duidelijk te zien waar dan ook ter wereld - en dan bedoel ik niet alleen homoseksualiteit, maar ook de hele lijst zoals in vers 29vv:

... vervuld van alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid; vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid; kwaadsprekers, lasteraars, Godhaters, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig; die, hoewel zij de eis van het recht van God kennen - dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen -, ze niet alleen doen, maar ook een welgevallen hebben aan hen die ze bedrijven.

Misschien heb ik nog niet duidelijk gesteld dat ik wil onderscheiden tussen homofiele gevoelens, en homoseksuele praxis. Dat eerste is naar mijn mening een kruis, dat God je vraagt te dragen. Het tweede is niet geoorloofd.
Iemand kan dus die gevoelens bij zichzelf opmerken, maar door Gods genade graag zo willen leven dat hij of zij met zijn/haar manier van leven God het meeste eert.
NB: ik zeg niet dat dit makkelijk is, maar ik geloof in de kracht van Gods genade, die je kan dragen. Daarin heeft de gemeente een uiterst belangrijke rol, die helaas vaak niet goed uit de verf komt. Niet alleen als het gaat om het steunen van homofiele broeders en zusters, ook als het gaat om mensen met huwelijksproblemen, geldzucht, etc. etc.

volgeling

 • Berichten: 129
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #31 Gepost op: januari 02, 2009, 04:30:15 pm »

quote:

Divinespark schreef op 02 januari 2009 om 12:56:
Het voegt ook nieuwe dimensies toe aan "wie heeft die zal gegeven worden".
Verklaar je nader.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #32 Gepost op: mei 26, 2011, 03:34:55 pm »

quote:

elle schreef op 26 mei 2011 om 09:53:
Nee, dat is niet helemaal correct.
Er worden alleen bepaalde eisen gesteld aan ambtsdragers. Mannen die bijv overspel gepleegd hebben, niet goed voor hun kinderen zorgen, hun zaken financieel niet op orde hebben, slecht voor hun werknemers/collega's/baas zijn, roddelen, vaak dronken zijn of homoseksueel zijn kunnen geen ambt bekleden. Vrouwen en kinderen kunnen uberhaupt geen ambt bekleden. (...)

Even voor de duidelijkheid (want ik zou hebben gedacht dat het anders was):
Begrijp ik het goed dat wat betreft homoseksualiteit niet het praktiseren ervan het criterium ervoor is om een ambt te kunnen bekleden bij de gereformeerd-vrijgemaakten, maar op zich het een homoseksueel zijn?
(Wel een belangrijke kwestie als men het heeft over het be-(of eventueel ver-)oordelen van de mens of dat eventueel meer gericht houden op diens daden.)

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #33 Gepost op: mei 26, 2011, 04:27:11 pm »
Volgens mij is dat punt binnen de GKv nog niet aan de orde gekomen, aangezien om een of andere reden homo's toch doorgaans vertrekken. ;)
Het hangt uiteindelijk af van je visie op homofilie en -seksualiteit. Onze kerk heeft daar nog niet genoeg visie op, denk ik, om over homofilie en ambt na te denken. Maar als homofilie, imho een aangeboren afwijking, iets is dat 't gevolg is van de gebrokenheid vd wereld, dan denk ik dat iemand met een handicap of een chronische ziekte en een homofiel evenveel recht hebben op 't bekleden van een ambt.
Lastiger wordt het bij homoseksualiteit. Ik heb de neiging om homofilie en -seksualiteit sterk in elkaars verlengde te zien, maar veel christenen vinden homofilie tot op zekere hoogte prima, als er maar geen seks is.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #34 Gepost op: mei 26, 2011, 04:58:51 pm »
Volgens mij is het hebben van de geaardheid niet iets waar je een oordeel over kunt vellen.
Wel hoe je daar mee omgaat. Toch?
Mail me maar als je wat wilt weten

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #35 Gepost op: mei 26, 2011, 05:31:02 pm »
Volgens mij kun je prima een oordeel vellen over het hebben van een geaardheid. Net zoals ziek of onvruchtbaar zijn niet in de schepping besloten ligt en uiteindelijk tegen Gods wil in gaat.

Edit: ik zoek vast niet goed genoeg, maar ik kan niet vinden dat homofilie recent op een synode is behandeld.
« Laatst bewerkt op: mei 26, 2011, 05:46:57 pm door elle »
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #36 Gepost op: mei 26, 2011, 06:25:23 pm »
acta 1981 over de NGK:

quote:

Voorts grijpen onschriftuurlijke opvattingen over homofilie, kinderen aan het avondmaal (hetgeen in Rijsbergen al sinds jaren het geval is, zelfs voor de breuk van 1969) en de vrouw in het ambt om zich heen. Een enkele kerkeraad is er al toe overgegaan kinderen aan het avondmaal toe te laten, of heeft vrouwen in het ambt bevestigd.
In 1984 besluit de synode:

quote:

Toenemende zorg over de inhoud van het blad "Dubbel- aksent" (een blad voor de militairen uitgegeven door de Diensten Protestanse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Landmacht, waarin normloze artikelen verschenen over o.a. emancipatie, homofilie en vredesbeweging) heeft deputaten ertoe gebracht een schrijven te richten aan de redaktie; dit conform hun opwacht sub b: "zo mogelijk invloeden ten goede aan te wenden".
Diezelfde synode wendt zich in een brief tot de overheid (p360):

quote:

Deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid van De Gereformeerde Kerken in
Nederland wenden zich tot u inzake het voorontwerp van een Wet gelijke behandeling. De intentie, uitgedrukt in de aanhef van dit voorontwerp en in de memorie van toelichting (pag. 37), namelijk het tegengaan van ongerechtvaardigd onderscheid tussen personen in de samenleving, verdient aller instemming. (...)
Het doet zich daarom als een ongerijmdheid voor, dat een wetsvoortstel, dat zich tegen discriminatie richt, juist zo'n structuur vertoont, dat uitgerekend voor kerken (en voor hen in de eerste plaats) een uitzondering wordt gemaakt. (...)
Wij menen echter op de Overheid een dringend beroep te mogen doen, dat zij als beschermster van de werkelijke godsdienstvrijheid geen Wetten zal uitvaardigen, waarin het dienen van God naar Zijn Woord in feite wordt geblameerd en slechts bij wijze van tolerantie en uitzonderingspositie ontvangt voor wat betreft een vermeende neiging tot discriminatie. (...)
Opvallend is dat de gelijkwaardigheid van mensen ten opzichte van elkaar zonder meer wordt vertaald in gelijkwaardigheid van gedragingen.
De Heilige Schrift leert dat iedere persoon de naaste is van elke andere en draagt aan ieder de zorg voor de ander op en verbiedt dat iemand als minderwaardig van die zorg wordt uitgesloten vanwege persoonlijke kenmerken of eigenschappen. Deze zorg houdt in, dat het heil van de naaste gezocht wordt, niet alleen door hem liefderijk als medemens te aanvaarden, maar ook (indien nodig) door hem van heilloze en schadelijke gedragingen terug te brengen, of daartegen te beschermen.
Het voorontwerp verwart echter persoonlijke kenmerken en gedragingen waarvoor men kiest of niet kiest, doordat het elk onderscheid op grond van burgerlijke staat of het onderhouden van homofiele relaties zonder enige nuancering gelijk stelt met discriminatie van personen.
't Is een beetje lastig te lezen tekst, maar volgens mij komt het neer op een pleidooi om -ondanks dat alle mensen gelijk zijn- bepaalde gedragingen, zoals homofilie, gewoon te kunnen blijven veroordelen.
('t Mag duidelijk zijn dat ik homofilie niet slechts als gedrag bestempel.)

Maar goed, mijn korte zoektocht door de acta (die van na 1990 tot 2000 buiten beschouwing gelaten ivm lastiger zoeken) laat zien dat de GKv idd niets van homo's moet weten. Zodra een kerk in de wereld beleid maakt op homofilie wil de GKv er liever niet meer mee te maken hebben.
Een goed geformuleerde visie ben ik echter nog niet tegen gekomen.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #37 Gepost op: mei 27, 2011, 12:06:31 am »
Ja, duh?
De gedragingen zijn volgens mij de praxis.
als ik mij als leugenaar ga gedragen dan krijg ik ook een kerkelijke tik op mijn vingers.
Als ik mij als dief ga gedragen idem dito.
Ik mag wel de gevoelens hebben (er is nimmer een synode geweest die de gevoelend en geaardheid heeft geoordeeld) maar de wijze waarop ik er mee omga kan tuchtwaardig zijn.
En dat geldt voor alle zonden, van teveel drinken tot overspel zeg maar voor het gemak.
Mail me maar als je wat wilt weten

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #38 Gepost op: mei 27, 2011, 12:45:33 am »
Ja en? Leugenaars, dieven en echtbrekers zijn ook welkom, terwijl die expliciet in de 10 geboden genoemd worden. Christus kwam om de zieken te genezen en de zondaars te redden. Kennelijk passen die prima in zijn kerk. Moet je ze wel de kans geven zich te bekeren en te laten genezen.
't Ambt is er alleen niet voor hen.

Dat de GKv de geaardheid nooit heeft veroordeeld zegt niets, imho. De synode heeft, voor zover ik kan nagaan, nooit iets structureels gezegd op dit terrein. Ook niet in het onderscheiden van natuur vs daden. Homo's zijn gewoon bah. Behalve bij sommige kerkenraden die zich er wel over durven uit te spreken. Maar da's op lokaal niveau.

Mijn eigen mening is dat ik het bij homofilie redelijk absurd vind om geaardheid toe te staan maar de praxis onder geen enkel beding. 't Blijft fout, maar in Gods ogen is ieder fout. Wie ben ik om de een fouter te vinden dan de ander? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, denk ik dan. Ik zie geen reden om homoseksualiteit met hand en tand te bestrijden maar andere vormen van zonde te gedogen. Pak liever die ouder aan die zijn kind mishandeld, of die werkgever die zijn werknemers uitzuigt. Daar ondervinden mensen hoe dan ook schade van. 't Is hypocriet om zich blind te staren op iets als homoseksualiteit.

Ik geef eerder aan dat het eerst nodig is om visie te ontwikkelen op zowel homofilie als ambtsgeschiktheid van zieke mensen. Ik zie homofilie als een aandoening, iets dat niet zo in de schepping is gelegd. Net als ziekte, net als onvruchtbaarheid. Als die laatsten geen beletsel vormen om een ambt te bekleden, dan het eerste ook niet. Voor 't ambt vind ik het onderscheid gedrag en geaardheid wel relevant, denk ik.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #39 Gepost op: mei 27, 2011, 12:59:14 am »
Als jij nu de neiging hebt om bv. te stelen maar je doet dat NIET.
Zou je dan (zijnde een man) in het ambt kunnen?
Ofwel: als je strijd tegen wat je gevoelens zijn?
Ik zie daar geen probleem in.
Het gaat om een gevolg van de zonde waar je al dan niet aan toegeeft.
Onlangs hoorde ik dat een oude bekende zich onttrokken heeft aan de GKv omdat plaatselijk de regel was dat een lesbienne niet hoorde in de gemeente.
Dat doet mij pijn en volgens mij velen met mij.
Het gegeven dat iemand homosexuele gevoelens heeft is volgens mij niet tuchtwaardig. Toch?
Mail me maar als je wat wilt weten

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #40 Gepost op: mei 27, 2011, 09:03:21 am »
Ehm... volgens mij zeggen we dan hetzelfde?
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

herfst

 • Berichten: 7
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #41 Gepost op: mei 30, 2011, 03:24:12 pm »
Onvoorstelbaar dat er allerlei bijbelteksten te voorschijn komen om aan te tonen wat de Bijbel (let wel : God) zegt over homosexualiteit.
Is het goed is het slecht is het zonde is dat het niet? Moeten we nu alle zonden onder de loep nemen om te kijken of iemand nog welkom is aan het HA of in de kerk? Jesus at met iedereen aan tafel. Aan Hem kunnen we een voorbeeld nemen en dat is ook de reden waarom God het nieuwe testament heeft geschreven. Iedereen aan het HA heeft zijn of haar rugzak, levensovertuiging, beleving en zonde! Omdat homosexualiteit praktiserend is zijn ze dan slechter zondiger dan iemand die vloekt? vooroordelen heeft, of vreemd gaat? (Oh ja wat houdt vreemdgaan in? alleen de daad of ook het denken? )
God heeft in Zijn woord gezegd dat er geen grotere zonde bestaat dan Zijn Naam te vervloeken..... Waar houdt deze discussie op?
Ik ken heel veel homo's die met pijn in de kerk zitten omdat ze weten veelal met de nek te worden aangekeken door "mede-christenen" Of zijn dat dan geen christenen? hmmm kben de draad kwijt denk ik......

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #42 Gepost op: mei 30, 2011, 05:01:27 pm »
Geaardheid. Een kernpunt in het gereformeerd belijden is: alle afstammelingen van Adam zijn geneigd tot alle kwaad. Dat kwaad is relationeel (God en naaste haten) en blijkt in de dingen die we doen. Ook een verlost christen vecht levenslang tegen die geaardheid.

Moeten we seksuele geaardheid een bijzondere plek geven? Misschien, omdat het zo'n sterke drijfveer kan zijn in mensen. Maar dan wel wat breder getrokken, lijkt me: Wat als mijn geaardheid is om meerdere seksuele partners te hebben? Om seks te hebben zonder een goede relatie? Om mijn partner te willen vernederen tijdens seks? ... Er bestaat een heleboel gedrag en neiging daartoe dat afwijkt van de norm.

Wat vooral veranderd is in de afgelopen decennia is de maatschappelijke definitie van norm. Homoseksueel gedrag werd gezien als afwijkend, nu niet meer. Anderzijds worden polygamie, pedofilie, en andere deviaties nog steeds scherp afgekeurd. Voor een gelovige moet toch duidelijk zijn, op z'n minst, dat niet de maatschappelijke maar de goddelijke norm de doorslag geeft. Maatschappijen komen en gaan, maar God is dezelfde gisteren, vandaag, en altijd.

Mensen hebben in verschillende mate te vechten tegen neigingen van hun zondige geaardheid. Voor de een is het een groter gevecht dan voor de ander. Iemand met zeer duidelijke homoseksuele geaardheid staat voor een grotere uitdaging dan een hetero die van andere vrouwen af moet blijven maar wel een huwelijksrelatie geniet.

Barmhartigheid. Voor de kerk is het een even grote uitdaging om de juiste houding te hebben. Enerzijds moet ze de norm van God handhaven en geen compromissen maken. Van generatie tot generatie scherpstellen wat Gods openbaring inhoudt, hoe het van toepassing is in het moderne leven, waar de lijnen getrokken moeten worden... en dan, op effectieve manier in prediking, pastorale zorg, en onderling verkeer de norm handhaven, elkaar bemoedigen, het lef hebben elkaar terecht the wijzen. Anderzijds wordt dan ook pijnlijk duidelijk dat de kerk een gemeenschap van zondaren is. Als dat vergeten wordt--als het spotlicht begint te vallen op bepaalde "zondaren", bijvoorbeeld hen die duidelijk moeite hebben met de seksuele norm--dan gaan dingen mis. De afschuw die sommige mensen voelen voor homoseksuelen komt meestal niet voort uit een fijngevoeligheid ten aanzien van zonde. Laten we allemaal beseffen dat, als het om zonde gaat, we allemaal te vies zijn om aan te pakken. Desondanks is God naar ons toegekomen, heeft Jezus met ons aan tafel gezeten; en daarom moeten wij elkaar ook durven omarmen.
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


dsWim

 • Berichten: 708
 • voor al uw leerbewerking
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #43 Gepost op: mei 30, 2011, 07:16:51 pm »

quote:

elle schreef op 26 mei 2011 om 17:31:
Edit: ik zoek vast niet goed genoeg, maar ik kan niet vinden dat homofilie recent op een synode is behandeld.
Zie http://www.kerkrecht.nl/m...eel&item=367&subitem=7812 (en voor commentaar de reacties op http://www.wimvanderschee.nl/?p=1542)
shoot me again, I ain't dead yet

Zwever

 • Berichten: 2249
 • Naar Azië gevlogen
  • Bekijk profiel
Homo's in de GKV
« Reactie #44 Gepost op: mei 30, 2011, 08:03:09 pm »

quote:

elle schreef op 27 mei 2011 om 00:45:
Ja en? Leugenaars, dieven en echtbrekers zijn ook welkom, terwijl die expliciet in de 10 geboden genoemd worden.


En mogen we dan doelbewust doorgaan met zondigen?

In het formulier voor het avondmaal wordt toch gezegd dat we met onze zonden moeten willen breken, anders mogen we niet aangaan? Als iedereen weet dat persoon X volhardt in zonde Y en daar niet mee WIL breken, dan lijkt me dat een reden om daar iets aan te gaan doen.

Natuurlijk niet als iemand vers binnenkomt in de kerk. Maar van belijdende leden mag je wel iets meer verwachten... dat doet de brief van Hebreeën ook bijvoorbeeld ("als wij bewust door blijven gaan met zondigen is er geen offer voor de zonden meer over").
Mission = finding out what God is doing, and joining in!