Auteur Topic: Hoe christelijk is Obama's politiek?  (gelezen 18487 keer)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #135 Gepost op: juni 14, 2009, 12:29:17 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 13 juni 2009 om 23:46:

Mirt,

lees eens ezechiél 39 en dan in dit geval vanaf vers 21. Let ook even op de verzen 28 en 29.
Ik wil dit ook nog aanvullen met de volgende bijbelgedeelten. Ik weet nog dat er bij mij een lichtje ging branden toen ik las dat God de Israëlieten uit alle landen terugbracht. Eerder dacht ik altijd, zoals het me was geleerd, dat het uit Babel was, waarheen het volk was gedeporteerd.  Maar hier is sprake van een terugkeer vanuit alle volken op de hele aarde. Ook wordt het Noorderland enkele malen in Jeremia genoemd. Wat is het Noorderland? Babel en Egypte lagen niet in het Noorden. Zou dat niet betrekking hebben op de vele Joden die vanuit Rusland terugkeren naar Israël?

quote:

Jeremia 16:14-15 zegt: "Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veeleer: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had."


Jesaja 11:11,12 voorspelt het ook: "En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom ( de eerste was de terugkomst uit Babylon) zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde."

Ezechiël 36:23 en 36: "Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de HERE ben, luidt het woord van de Here HERE, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik zal het doen."

Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #136 Gepost op: juni 14, 2009, 02:01:31 pm »

quote:

Adinomis schreef op 12 juni 2009 om 13:59:
Echte éénheid onder christenen kan alleen maar tot stand komen in Christus. We kunnen dat niet organiseren. De beste organisaties en kerken zijn niet in staat om dat tot stand te brengen. Echte éénheid is verbondenheid in het kostbare bloed van Jezus dat ons reinigt. Daarom is het nodig dat we Jezus bekend maken! Dan kan God door zijn Heilige Geest de gelovigen tot Eén Lichaam samenvoegen.

Alle wereldse pogingen zijn voorlopige schijnoplossingen. Ze zullen leiden tot de valse kerk. Het is het Babylon uit Openbaring 17. Er wordt hoererij gepleegd met de koningen van de aarde. Het is dus een religieuze beweging die gekoppeld is aan politieke macht.Volgens mij vatte je niet helemaal wat ik bedoel. De katholieke kerk beweerd dat je enkel tot het Lichaam kan behoren als je geloof in Jezus naar de volle waarheid aanneemt, waarvan zij vanzelf sprekend geloven dat het de katholieke visie is. Dan valt er al niet te spreken over een valse oecumene of een babilonische christendom. Dat is eerder mogelijk onder protestanten dan onder katholieken. Protestanten geven veel meer de vrijheid voor andere leren. Dat zie ik vooral onder de vrijere kerken en vrijere evangelische gemeentes.

Over babilon heb ik mogen leren dat het om elke vorm van aanbidding van de antichrist  gaat, inclusief de aanbidding van de god van het geld. De wortel van al het kwaad. Zonder het geld kan je niet handelen en meedoen aan de samenleving. Geld is een uitvinding van de mensen wat te gelijk verdeeldheid te weeg brengt. Iets waar we noodgedwongen gebruik van moeten maken. Door dat verrekte geld zijn er armen, werklozen, mensen met schulden, afgunst, hebzuchtigheid etc...  In de hemel is er geen geld, gelukkig niet. Waar Jezus regeerd wordt alles eerlijk verdeeld.
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2009, 02:03:38 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #137 Gepost op: juni 14, 2009, 02:09:27 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 12 juni 2009 om 07:14:
[...]


Die religies zullen dan wel hun heidense opvattingen moeten opgeven. Tot dat moment lijkt mee dat diensten in gezamenlijkheid niet mogelijk zijn. Hindoeisme en boedhisme bijvoorbeeld heeft het niet over dezelfde God.
Klopt. Daarom is het ook onzin om te denken dat de paus een wereldreligie wilde neerzetten. Dat idee is met een beetje logica zo al omver gehaald. Wat de paus deed had eerder te maken met het samen zoeken naar de wil van God, al hebben de mensen van de andere geloven weinig kennis van de ware God. Denk aan de barmharige samaritaanse vrouw. Samaritanen aanbidden de God die ze niet kennen, zei Jezus. Die mensen die de God aanbidden die ze niet kennen in Geest en waarheid bestaan vandaag de dag nog. God is opzoek naar de ware aanbidders, de mensen met een gevoel van rechtvaardigheid ergens diep in hun hart, al komt het er aan de buitenkant er niet uit. Niet dat wat uit de mond komt zijn de woorden waar God naar luistert, maar naar dat wat uit het hart komt.
Een nieuwe start is een nieuw begin

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #138 Gepost op: juni 14, 2009, 09:02:00 pm »

quote:

gaitema schreef op 14 juni 2009 om 14:09:
[...]

Klopt. Daarom is het ook onzin om te denken dat de paus een wereldreligie wilde neerzetten. Dat idee is met een beetje logica zo al omver gehaald. Wat de paus deed had eerder te maken met het samen zoeken naar de wil van God, al hebben de mensen van de andere geloven weinig kennis van de ware God. Denk aan de barmharige samaritaanse vrouw. Samaritanen aanbidden de God die ze niet kennen, zei Jezus. Die mensen die de God aanbidden die ze niet kennen in Geest en waarheid bestaan vandaag de dag nog. God is opzoek naar de ware aanbidders, de mensen met een gevoel van rechtvaardigheid ergens diep in hun hart, al komt het er aan de buitenkant er niet uit. Niet dat wat uit de mond komt zijn de woorden waar God naar luistert, maar naar dat wat uit het hart komt.


ik heb het helemaal niet over een paus die een wereldreligie wil neerzetten. Ik bevestig alleen het beeld wat thorgrem geeft over de KK.
Verder wijzen de door mij gevoegde stukken voldoende uit. De kerk wereldwijd maakt zich schuldig aan een maakbare wereld vanuit het horizontale denken. Het besef dat dit niet oké zal zijn gaat aan de andere kant ook door kerkmuren heen. Verwijzen naar één specifieke denominatie is wat ik niet zou willen.
Toen ik deze stukken las kwam me een beeld voor ogen van welvaartevangelie, goedkope heilsboodschappen gebaseerd op de zondaar als slachtoffer in plaats van dader die schuldig staat tegenover God etc., onderlinge verbondenheid gebaseerd op een beeld van aardse vrede anders dan de shalom van de God van israël.
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2009, 09:53:39 pm door grondig christelijk »

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #139 Gepost op: juni 14, 2009, 09:33:52 pm »

quote:

gaitema schreef op 14 juni 2009 om 14:09:
God is opzoek naar de ware aanbidders, de mensen met een gevoel van rechtvaardigheid ergens diep in hun hart, al komt het er aan de buitenkant er niet uit. Niet dat wat uit de mond komt zijn de woorden waar God naar luistert, maar naar dat wat uit het hart komt.


Het gaat God helemaal niet om de rechtvaardigheid diep in hun hart. Elk mens heeft een bepaalde mate van rechtvaardigheid. Echter gaat het God om Zijn eer, Zijn rechtvaardigheid.
Zijn rechtvaardigheid houdt in dat hij de zonde niet kan verdragen, God is licht, God is zuiver.
God wil de mens redden van de dood. God weet dat Zijn rechtvaardigheid elk mens zou vernietigen. Daarom zond Hij zijn Zoon. Om in onze plaats de zonde te dragen. Dit dragen heeft een belofte van God tot gevolg. Als God een belofte doet is dit zijn genade. Maar God is rechtvaardig en zal daarom die geade gestand doen. De rechtvaardigheid van God ligt hierin dat Hij belooft dat het offer van Zijn Zoon voldoende is voor elk mens die de Zoon aanneemt als enige weg tot verlossing.

Daarmee worden we een nieuw mens geleid door de Geest. Gods Geest. Niet door wat wij denken te doen worden we gerechtvaardigd, maar we worden gerechtvaardigd door de Zoon, omdat God dit rechtvaardig acht. Dit vindt zijn oorsprong in de liefde van God, want in God kan geen haat zijn, wel de toorn over dingen die Hij niet kan verdragen.
Onze gezindheid is dan van de Geest van God. Doordat we die Geest in osn hebben zijn we vernieuwd. Die ons de zondige daden niet wegneemt in de dagelijkse praktijk, maar er wel voor zorgt dat we een natuurlijke afkeer krijgen van ons zelf en ons voor God verootmoedigen.
Deze mens, geleid door Gods geest, is in de ogen van God door het offer van JC gerechtvaardigd. Nog steeds zijn we niet rechtvaardig vanuit ons vlees, we zijn echter wel rechtvaardig door de Geest die in ons woont. Alleen op deze wijze kunnen we rechtvaardig genoemd worden.

God wil een relatie met de gelovige. Allah niet. Allah zet een systeem neer, met uitgangspunten en verplichtingen. Daar dient men zich aan te houden. Allah gaat ervan uit dat de mens dit kan. Alah (de islam) heeft een heel ander beeld van de zonde.

Allah is niet bij ons, God door zijn geest wel.

De weerlegging van de fout van wie zegt dat Allah Zelf overal is. De waarheid is dat Allah met ons is met Zijn kennis en niet met Zijn Zelf.

Allah schenkt ons kennis en verplichtingen, voor de rest moet je het zelf doen.

Dit staat lijnrecht tegenover de God van israël. Als dit de zelfde God is, is God verdeelt in zich zelf. Dat lijkt me onmogelijk. Ook op grond van wat de bijbel ons leert.
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2009, 09:43:01 pm door grondig christelijk »

mirt

 • Moderator
 • Berichten: 1730
 • strijd de goede strijd
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #140 Gepost op: juni 14, 2009, 10:32:13 pm »
Ik denk ook niet dat je zomaar moet zeggen dat je dezelfde God hebt. Op een bepaalde manier kun je het denk ik wel zeggen, maar dat hangt ervan af hoe.

Ik denk wel dat je kunt benadrukken dat je veel principes en waarden hetzelfde hebt. Als je Islamitische buurman bijvoorbeeld gastvrij is, kun je zeggen: wat mooi, dat willen wij christenen ook graag zijn (of het lukt is een ander verhaal). En zo is er toch veel meer wat wij delen?

We zouden God toch heel erg in de weg staan als het Hem belieft om met zijn boodschap van Jezus bij moslims binnen te komen dat zo'n moslim dan eerst een heleboel negatieve ervaringen van christenen die menen in zoveel mogelijk zaken te moeten polariseren (ik zeg niet dat je dat doet, maar dat gevaar is er.. ) en het kwaad gaan zoeken, ook daar waar het niet nodig is, opzij moeten zetten om het te kunnen aanvaarden?

Over profetiën, ik denk dat veel beelden niet op één ding slaan. Ik kijk meer zo om me heen: waar zie ik het antichristelijke in dit en waar in dat. Ik denk dat de satan wel graag wil dat wij ons op één gevaar focussen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij God aanroepen. Dat wij ons van Hem afhankelijk weten. En dan kun je het best hebben dat je vaak niet precies weet welk beeld uit openbaringen waar op slaat.
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2009, 10:59:07 pm door mirt »
ernstige mensen worden pas somber als ze niet ernstig mogen zijn

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #141 Gepost op: juni 14, 2009, 11:20:41 pm »

quote:

mirt schreef op 14 juni 2009 om 22:32:
Over profetiën, ik denk dat veel beelden niet op één ding slaan. Ik kijk meer zo om me heen: waar zie ik het antichristelijke in dit en waar in dat. Ik denk dat de satan wel graag wil dat wij ons op één gevaar focussen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij God aanroepen. Dat wij ons van Hem afhankelijk weten. En dan kun je het best hebben dat je vaak niet precies weet welk beeld uit openbaringen waar op slaat.


Mirt,

Mag ik je wijzen op de bemoedigende tekst uit daniël 12.
Voorts de barensweeën wijzen niet op het einde van de wereld maar op het voornemen van God een nieuwe hemel en aarde te grondveste. In Hem is onze hoop.
Obama is niet de antichrist, maar een uithangbord een spreekbuis van hen die voornemens zijn een hemel op aarde te vestigen vanuit humanistisch-menselijk denken, met een religieuse saus. Gelijk men dacht te kunnen doen ten tijde van de torenbouw van babel.
Wij moeten niet de krant in de bijbel lezen, maar de bijbel naast de krant.
Gods woord is voor mij de de beschrijving van het verleden in relatie tot het heden gericht op de toekomst.
Wanneer men stelt dat de bijbel een gesloten canon is, is men geneigd de toekomst maar te zien als iets wat we niet kunnen weten.
Dit is in tegenspraak met wat in daniel 12 staat in en in 1 thess 5 vers 4, 5 en 6. Maar ook Openbaring 1 vers 1 en 3.

het argument dat in het verleden al zo vaak dit en dat gezegd is snijdt hout, maar er zijn een aantal objectieve criteria. Dat is israël, dat is de evangelieverkondiging over de gehele wereld, dat is de afval, dat zijn de rampen, dat zijn de technische mogelijkheden, dat is de toename van kennis (van Gods woord), dat zijn de wezenlijke signalen over globalisering en een wereldregering / structuur.
In het OT staan profetieën die letterlijk zijn uitgekomen waar het JC betreft, zou God in zijn woord de gelovige dan niet tijdig wakker willen malen en inzicht geven in de tijden waarin deze leeft?
Wanneer we om de waarheid en inzicht vragen, zullen we die krijgen.
God is duidelijk. Nooit zijn de spanningen rondom Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad zo hoog opgelopen en we zijn er nog niet (lees zacharia 12) lees vervolgens ook eens de machtige, dreigende en toch ook verlossende woorden in zacharia 14.
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2009, 11:29:54 pm door grondig christelijk »

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #142 Gepost op: juni 14, 2009, 11:28:22 pm »

quote:

mirt schreef op 14 juni 2009 om 22:32:
Ik denk ook niet dat je zomaar moet zeggen dat je dezelfde God hebt.


Maar het wordt wel zomaar gezegd. Ik verdedig hier de mening dat dit onjuist is. Dat zegt niets over mijn liefde voor de naaste, lees ook moslim.
Als ik het heb over rotmarokkanen wil hebben, heb ik het ook net zo hard over rotjeugd van autochtone afkomst.
Wanneer dezen hier vervolgd zouden gaan worden en het is op mijn pad dan zal ik helpen. Omdat het mijn medemens is. Maar God is ook niet een God van de lieve koekjesbakker. Hij is naijverig, jaloers. Hij duldt geen andere goden of godjes. Ook geen profeten die een verdraaide waarheid verkondigen. Deze zullen een zwaarder oordeel krijgen wanneer het een verkondiging is die tot de dood leidt. Hij duldt louter de waarheid. Er is maar een weg die rechtstreeks leidt tot redding en dat is Jezus Christus. Daar zit geen schakel tussen of een zijweggete, of werken die dit bewerken. Louter Jezus Christus. Een ieder die een andere weg wijst of iets daar tussen inzet, verhoogt zichzelf boven de Waarheid.
Maar de waarheid erin proppen is ook niet goed. Het is gevraagd of ongevraagd, vanuit de kant van de ander bezien.
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2009, 11:42:23 pm door grondig christelijk »

Pooh

 • Administrator
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 5794
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #143 Gepost op: juni 15, 2009, 10:19:07 am »
Modbreak:
Wat opgeschoond. Het is niet de bedoeling om zonder onderbouwing karikaturen van kerkgenootschappen neer te zetten. Verder is meta-discussie ook niet toegestaan, en is het de bedoeling dat men on-topic blijft.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #144 Gepost op: juni 15, 2009, 02:46:35 pm »
Hebben we dan het voorbeeld van de barmhartige samaritaanse vrouw niet begrepen? Zou God niet luisteren naar een oprecht gebed van iemand die denkt God te kennen, maar de waarheid nog niet gehoord heeft?  De Samaritanen wisten niet beter. Veel moslims vandaag de dag weten het ook niet beter, ook stammen diep in het oerwoud weten het allemaal niet beter.

We gaan nog eens met de neus de bijbel in duiken opzoek naar de waarheid.

Matteüs 7: 20-23

20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”  


Romeinen 2: 12-16

12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.  Matteüs 25:31-45

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”  
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #145 Gepost op: juni 15, 2009, 03:00:55 pm »
Jezus is gestorven ter vergeving van zonden van al die mensen die Hem volgen, bewust of onbewust.  

zo zond de EO een film uit van een indianenstam die geloofde in de motto "dood de ander, want anders wordt je zelf gedood". Dat ging dan om benadering van vreemden. Zo werden ook evangelisten gedood. Ze geloofden dat als je stierf dat je dan over de rivier de Boa moest springen om in de hemel te komen, anders zou je veranderen in insecten. sommigen van die indianen zagen dat de evangelisten door engelen werden meegenomen na dat ze door hen waren gedood. Ze geloofden dat ze daarom hele bijzondere mensen moesten zijn geweest, omdat ze over de Boa konden springen. Later kwamen de vrouwen van de evangelisten in hun dorp en namen een vrouw mee die uit hun stam kwam, maar door een voorval in de geschiedenis geadopteerd werd door de blanken. Ze zagen haar terug en geloofden eerst dat ze een geest was. Uiteindelijk raakten ze overtuigd dat ze het echt was. Jaren hadden ze naar haar gezocht. Zij vertelde hen (door haar christelijke opvoeding) dat de God van deze Indianen zijn Zoon had gestuurd die met een speer doorboord werd, maar niets terug deed. Hij stierf zonder een ander te doden. En Hij wil ook dat deze Indianen anderen niet meer zullen doden met speren. Dan kunnen ook zij over de Boa springen als ze sterven. Er kwamen steeds meer Indianen die dit gingen geloven en het als een verlossing zagen waar ze altijd op gewacht hadden. Uiteindelijk legde de hele stam hun speren voor goed neer.

Zo kan je dus zonder het evangelie compleet te kennen toch Jezus volgen.  Ik weet nog dat ik ergens in de bijbel ook eens gelezen had dat het goede nieuws dat we brengen is dat Jezus de redder is van alle mensen, in het bijzonder van zij die geloven.

Nu staat er ook dat je de smalle en de brede weg hebt. De brede weg naar de ondergang en de smalle weg naar het leven. Ook staat er in de bijbel dat God dat wat dood is weer tot leven kan wekken.  In het oude testament las ik het eens ergens. Ook las ik het volgende:

2 Samuël 14:14

14 Want wij moeten zeker sterven, en worden als water, op de aarde uitgegoten, dat niet verzameld wordt. God neemt echter het leven niet weg, maar zoekt wegen dat een verstotene niet van Hem verstoten blijve.
uit NBG vertaling. ( Rest van de genoemde teksten uit NBV vertaling)


Er valt veel te lezen wat raadselachtig overkomt. Er zijn geheimen, gedachtes van God die we niet kennen. Ons wordt gevraagt echter ons niet druk te maken over wat God met andere doet, maar Hij vraagt van ons Zijn evangelie van de gekruizigde Jezus aan te nemen en te gaan doen wat Jezus zegt.

Ik krijg de indruk dat het draait om het volgen van de Geest van Jezus. Als je Zijn evangelie hoort, dan moet je dat aannemen. Als je Hem nog niet hebt gehoord, dan volg je zijn Geest voor zover mogelijk. Jezus heeft Zijn leven gegeven voor zijn vrienden. Jezus zei: "jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat Ik zeg."

De Paus en Obama hebben ook hun functie om zoveel mogelijk orde in de wereld te houden. Balkenende heeft dat ook. Moet vrede zien te houden tussen verschillende groepen in de samenleving. En natuurlijk is het zo dat echte vrede pas komt als het volmaakte in Jezus Christus aan een ieder is geopenbaard. Dat geloofd de paus ook. Een bijbelse opdracht is ook om met een ieder in vrede te leven. Te bidden voor wie je vervolgen. Te zegenen wie je vervloeken. Kalm en rustig de mensen aanspreken op hun gedrag. Zo stapel je kolen op hun hoofden en zien ze dat er niets op je aan te merken valt. Zo zullen zelfs mensen tot bekering komen.
« Laatst bewerkt op: juni 15, 2009, 03:31:08 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #146 Gepost op: juni 15, 2009, 03:29:14 pm »

quote:

gaitema schreef op 15 juni 2009 om 15:00:
Jezus is gestorven ter vergeving van zonden van al die mensen die Hem volgen, bewust of onbewust.  


Nee gait,

Jezus vraagt een hele bewuste keuze. Lees de bijbel er maar op na.
Maar dat is verder mijn punt ook niet. Mijn punt is dat vanuit de VN een beleid wordt opgezet voor multireligieuze interactie.
Het zal me worst zijn wie het initiatief daarin heeft of welke denominatie daarin mee participeert.
Er komt een wereldbeleid, ook ten aanzien van religie. Beleid welke men dient te onderschrijven. Eerste beleid en als men beleid, de universele wet niet aanvaard wordt men verdacht. Het verdacht worden is nog niet openbaar, maar dat komt. Het is de antichristelijke geest die daar achter steekt.

Hier weer een document:

http://www.wcrp.org/files...egic%20Plan%20English.doc

wie me niet wenst te geloven, gelove niet. ik heb genoeg bewijs hier aangeleverd. Een ieder is gewaarschuwd.

Er is maar één weg tot zaligheid. Dat is Jezus Christus. Niets en niemand anders. Wanneer Jezus over vrede spreekt, spreekt Hij niet over de vrede van de wereld, maar over de vrede van het koninkrijk van God.

Met het nazoeken verbaas ik me steeds meer en meer over de eenvoudige wijze waarop bewijs is aan te leveren.

In dit zicht moet je ook de hele discussie bezien rond christelijke scholen en toelating van docenten, oecumene en de leugen dat we allemaal in dezelfde God geloven.
« Laatst bewerkt op: juni 15, 2009, 03:30:49 pm door grondig christelijk »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #147 Gepost op: juni 15, 2009, 03:47:32 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 15 juni 2009 om 15:29:
[...]


Nee gait,

Jezus vraagt een hele bewuste keuze.
Heb je begrepen wat ik bedoelde met mijn aangedraagde bijbelteksten? Ik heb ook aangegeven dat je voor Jezus moet kiezen als je die keuze hebt. Dat moet, absoluut en zeker. Dat is de smalle weg, maar God houdt ook duidelijk (zie de andere teksten) rekening met de 'onwetenden'. De barmhartige samaritanen. Met de onbewuste keuze bedoel ik hier de genen die het evangelie nog niet gehoord hebben,maar ondanks dat ze nog nooit het evangelie gehoord hebben hun leven toch laten leiden door wat Jezus in hun harten legt. Dat staat ook geciteerd in:
Romeinen 2: 12-16

12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

quote:


Lees de bijbel er maar op na.


Dat doe ik al jaren. Want een ieder die in Hem geloofd zal niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben.  De vraag komt dan op hoe het zit met de mensen die het evangelie nog niet gehoord hebben. Voor antwoorden daarop kwam ik met teksten uit de bijbel, maar heb je die ook gelezen?


quote:

Maar dat is verder mijn punt ook niet. Mijn punt is dat vanuit de VN een beleid wordt opgezet voor multireligieuze interactie.
Het zal me worst zijn wie het initiatief daarin heeft of welke denominatie daarin mee participeert.


Je gaf de paus anders wel de schuld.

quote:

Er komt een wereldbeleid, ook ten aanzien van religie. Beleid welke men dient te onderschrijven. Eerste beleid en als men beleid, de universele wet niet aanvaard wordt men verdacht. Het verdacht worden is nog niet openbaar, maar dat komt. Het is de antichristelijke geest die daar achter steekt.


Dat weet ik. Dat heeft te maken met de opkomst van een nieuwe religie in de toekomst die geen "Islam"of "christendom" heet en ook niet "katholiek". De religie dan de Satan. Die is er al trouwens en er altijd al geweest, maar dan is het een wereldreligie geworden.  ps. Islam is ook een valse versie.

quote:

Hier weer een document:

http://www.wcrp.org/files...egic%20Plan%20English.doc

wie me niet wenst te geloven, gelove niet. ik heb genoeg bewijs hier aangeleverd. Een ieder is gewaarschuwd.


Ik zal de link wel doornemen.

quote:

Er is maar één weg tot zaligheid. Dat is Jezus Christus. Niets en niemand anders. Wanneer Jezus over vrede spreekt, spreekt Hij niet over de vrede van de wereld, maar over de vrede van het koninkrijk van God.


Heb ik wat anders beweerd?

quote:

Met het nazoeken verbaas ik me steeds meer en meer over de eenvoudige wijze waarop bewijs is aan te leveren.

In dit zicht moet je ook de hele discussie bezien rond christelijke scholen en toelating van docenten, oecumene en de leugen dat we allemaal in dezelfde God geloven.
Ik geloof ook niet dat we allemaal in de zelfde God geloven. Ik zeg dat er maar 1 weg is tot de Vader en dat is door Jezus Christus. Ik zeg ook dat God rekening houd met de "onberijkten" die niet konden kiezen. zij kunnen ook Jezus volgen zoals de samaritaanse vrouw dat deed. Komt vervolgens iemand hen de waarheid vertellen, dan zullen ze die zeker aannemen.
« Laatst bewerkt op: juni 15, 2009, 04:22:27 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #148 Gepost op: juni 15, 2009, 03:48:58 pm »

quote:


Je maakt zeker een grapje. Zelfs de oecumene het zoeken naar eenheid binnen het christendom, iets wat Jezus Christus himself heeft opgedragen zie jij als iets dat slecht is. Schokkend, ronduit schokkend.

Overigens kost het maar weinig moeite om 'bewijs' van dit kaliber te vinden op internet en dan maakt het onderwerp niet zo uit. Geef me de naam van je gemeente/denominatie en ik zal op internet 'bewijs' vinden (of zelf produceren) dat het de dwaling is van de anticrist.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe christelijk is Obama's politiek?
« Reactie #149 Gepost op: juni 15, 2009, 03:53:25 pm »
Grondig Christelijk:
de link is in het engels en daar ben ik slecht in, maar ik begrijp waar het over gaat. De opkomst van de interreligieuze Godsdienst. Het goddelijke geloof. New Age achtig in een nieuwe jas.

Verder ben ik het met Thorgrem eens. De eenheid zoeken onder christenen is een opdracht van Jezus Christus.
« Laatst bewerkt op: juni 15, 2009, 03:56:04 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin