Auteur Topic: Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen  (gelezen 97472 keer)

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Gepost op: september 07, 2009, 04:05:33 pm »
Hoi allen,

Na een tijdje debateren ben ik benieuwd geraakt naar een simpel maar essentieel issue: wat zegt de T'NaCh over wat de messias zal doen.

In deze draad schreef ik:

quote:

Esther bat Mordechai:

Hoe de gezalfde leider van de stam van Jehoedah uit de T'NaCh wordt herleid is vrij bekend.

In Jesaja 2:2-4 wordt gezegd dat in אחרית הימים, achariet hajamiem (eindtijd), de oorlogen zullen eindigen en er geen oorlog meer zal worden geleerd, dat God de volkeren zal berechten en men zich zal verzamelen om God te eren. Deze term komt in een aantal T'NaCh passages terug. Hetzelfde gebeurt in Jesaja 11 (het berechten, eind aan oorlogen, mensen die zich verzamelen), maar er wordt weer wat aan toegevoegd: naast vrede, de mensen die vanover de wereld bijeenkomen om de God te eren, en de terukeer van de Joden, wordt er eveneens gezegd dat Efraim en Jehoedah samen zullen strijden. Dat wordt in Ezechiel 37 nog verder uitgebreid: naast dat wordt herhaald dat er vrede zal zijn, de mensen zich verzamelen van over de hele wereld om God te eren, en de Joden terugkeren van over de gehele wereld, wordt er ook verteld dat Efraim en Jehoedah niet langer met elkaar zullen wedijveren, maar samen zullen vechten: zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen, en zullen samen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan. Dit wordt vervolgens nog verder uitgebreid in Ezechiel 37: hier valt weer te lezen dat Jehoedah en Efraim samengaan, maar ook wordt nu onthuld dat in die tijd Jehoedah de aanvoerder zal zijn en dat de baas van Jehoedah een koning is. Eveneens komt de Tempel uit de eindtijd nu ter sprake. Dit alles valt regelrecht uit de pesjat van de T'NaCh te deduceren. De leider van Jehoedah wordt in de drasj, remez en sod van de Talmoed, Midrasj en Targoem onder de term "HaMasjiach" (de gezalfde) aangeduidt, alleen omdat omdat dit korter is dan "De-Aanvoerder-Van-Jehoedah-Die-Leeft-In-Achariet HaJamiem,-De-Tijd-Waarin-Oorlogen-Zullen-Eindigen-En-Er-Geen-Oorlog-Meer-Zal-Worden-Geleerd,- De-Tijd-Dat-God-De-Volkeren-Zal-Berechten-En-Men-Zich-Zal-Verzamelen-Om-God-Te-Eren,-De-Mensen-Vanover-De-Wereld-Bijeenkomen-Om-De-God Te-Eren,-De-Tijd-Dat-Alle-Joden-Zijn-Teruggekeerd-In-Israel,-Dat-Efraim-En-Jehoedah-Samen-Zullen-Strijden,-Dat-Jehoedah-De-Aanvoerder-Is-Terwijl-Zij-De-Filistijnen-Op-De-Schouder-Vliegen-Tegen-Het-Westen,-En-Samen-Die-Van-Het-Oosten-Zullen-Beroven-En-Aan-Edom-En-Moab-Hun-Handen-Slaan."

En dat is de reden waarom het Jodendom m.b.t. de pesjat gelooft in een leider van Jehoedah en Israel die leeft in een tijd dat na een oorlog tegen omringende volkeren, er uiteindelijk geen oorlog meer zal worden geleerd, in een leider die leeft rond de tijd dat de Joden zijn teruggekeerd in Israel, en tijdens de Derde Tempel. Als we over over "melech haMasjiach" spreken, dan doelen we op iemand binnen de context van DEZE gebeurtenissen, aangezien de T'NaCh ze noemt. Op deze gebeurtenissen zijn meer interpretaties mogelijk en een messias is dus niet een zekerheid (geen messias is dus ook een mogelijkheid die de pesjat biedt), of juist twee gezalfde leiders: een gezalfde leider van de stam van Efraim en een gezalfde leider van de stam van Jehoedah, dus twee messiassen tegelijk, afkomstig van de twee bovengenoemde stammen: masjiach ben Efraim ben Jozef en masjiach ben David ben Jehoedah.
Uiteraard vind ik het prima dat je gelooft dat de messias uit een maagd is geboren en is gekruisigd; heb ik verder alle respect voor.


Ondanks dat de Talmoediem, Midrasjiem en Targoemiem nog een boel niet-gezaghebbende hypothetische suggesties over de messias toevoegen die niet uit de T'NaCh vallen te herleiden, is de rode draad steeds:
De messias, zoals van oudsher door de profeten is voorspeld, zal de nakomelingen van Avraham (en Jitschak en Ja'acov) van hun vijanden bevrijden, en redt hen uit de greep van allen die hen haten, zodat wij God vanaf dan zonder angst kunnen dienen. De midrasj voegt nog toe (met een verwijzing naar Mal-achie 3:1) dat voordien Eliahoe haNavie (de profeet Elia) ons tot tesjoevah (berouw voor onze schulden) zal leiden, waardoor onze schulden zijn vergeven, want eerder kan de messias niet komen.

Ik heb mijn terughoudendheid een nieuwe draad te starten even opzij gezet omdat ik zojuist Lucas 1:68-79 las, waar de vader van Johannes de Doper, die in het NT met Eliahoe wordt gelijkgesteld, spreekt:

quote:

Lucas 1:68-79:
...
Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David [mijn noot: dit is dus een verwijzing naar de messias], zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond: de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid.
En jij, kind [mijn noot: verwijzing naar Johannes die door het NT aan Elia werd gelijkgesteld], jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden [mijn noot: dit is exact wat de midrasj over Elia zegt, met exact dezelfde verwijzing naar Mal-achi 3:1]. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.


WAUW! Dat klink heel erg als de pesjat van de T'NaCh met een vleugje Rabbijnse midrasj.

Deze draad gaat niet over de vraag of Jezus de Messias is (dat komt eventueel daarna aan de orde), maar wat de T'NaCh zegt over hetgeen de messias zal doen.
« Laatst bewerkt op: september 07, 2009, 04:40:33 pm door Esther.bat.Mordechai »
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #1 Gepost op: september 07, 2009, 04:39:45 pm »
Even voor de duidelijkheid behoren de zogenaamde deuterocanonieke boeken ook tot de Tenach in jou opvatting?

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #2 Gepost op: september 07, 2009, 04:44:34 pm »

quote:

dingo schreef op 07 september 2009 om 16:39:
Even voor de duidelijkheid behoren de zogenaamde deuterocanonieke boeken ook tot de Tenach in jou opvatting?


Nee. T'NaCh is: Torah (Pentateuch), Nevie'iem (de Profeten), C[h]toevoem (de Geschriften). Al het andere is uiteindelijk als niet-gezaghebbend bepaald en maakt geen deel uit van de T'NaCh waar deze discussie vanuit gaat.
(De T'NaCh is niet per definitie gelijk aan het Oude Testament. Hoewel de discussie over het eventuele gezag van de Deuterocanonieke Boeken bijzonder interessant is, evenals de Boeken zelf, voornamelijk ook vanwege het feit dat daarin meermalen sterk wordt benadrukt dat vergeving via simpel berouw kan worden bewerkstelligd. Maar ook de T'NaCh zegt daarover al voldoende; waarover we al hebben gediscussieerd in deze draad).
« Laatst bewerkt op: september 07, 2009, 06:28:01 pm door Esther.bat.Mordechai »
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Aslanning

 • Berichten: 422
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #3 Gepost op: september 07, 2009, 05:02:02 pm »
Mooi onderwerp...

Naar ik meen de eerste concrete aanduiding van de messias die zal spreken tot zijn volk
Deut.18:15 "15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren."

De messias zal komen als de lijdende knecht des Heren:
Jes.53:2 ev "onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte."
Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. (7)
Dan.9:26 "En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;"

Hij komt om zijn volk Israël te verlossen van hun vijanden:
Zach.14:3,4 "de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. 4 Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten"
Ps.2:9 "Gij zult hen (de vijandige volken) verpletteren met een ijzeren knots,
hen stukslaan als pottenbakkerswerk."

De Messias zal koning zijn over Israël:
Jes 9:6 "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

De Messias zal koning worden over de gehele aarde:
Zach.14:10 En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam. 10 Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden.
Zach.9:10b Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.

Is dit wat je wilde?
Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ps.139:17,18

Pinkeltje

 • Berichten: 890
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #4 Gepost op: september 07, 2009, 05:12:47 pm »

quote:

Esther.bat.Mordechai schreef op 07 september 2009 om 16:44:
[...]


Nee. T'NaCh is: Torah (Pentateuch), Nevie'iem (de Profeten), C[h]toevoem (de Geschriften). Al het andere is uiteindelijk als niet-gezaghebbend bepaald en maakt geen deel uit van de T'NaCh waar deze discussie vanuit gaat.).
Een beetje terzijde: wat is de positie dan van het boek Psalmen? Christenen lezen in de psalmen 22, 51 en 110 ook zaken over de Messias.
40 jaar GSV, da's pas echte trouw

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #5 Gepost op: september 07, 2009, 05:15:48 pm »
Hoi Aslanning,

quote:

Aslanning:
Mooi onderwerp...

Naar ik meen de eerste concrete aanduiding van de messias die zal spreken tot zijn volk
Deut.18:15 "15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren."

Kun je zeggen waarom hier de gezalfde leider van Israel uit de eindtijd  zou worden bedoeld?

quote:

Aslanning:
De messias zal komen als de lijdende knecht des Heren:
Jes.53:2 ev "onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte."
Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Kun je zeggen waarom hier de gezalfde leider van Israel uit de eindtijd  zou worden bedoeld?

quote:

Aslanning:
Dan.9:26 "En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;"

Kun je zeggen waarom hier de gezalfde leider van Israel uit de eindtijd  zou worden bedoeld?

quote:

Aslanning:
De Messias zal koning zijn over Israël:
Jes 9:6 "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
Kun je zeggen waarom hier de messias zou worden bedoeld?
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #6 Gepost op: september 07, 2009, 05:17:29 pm »
Hoi Pinkeltje,

quote:

Pinkeltje:
Een beetje terzijde: wat is de positie dan van het boek Psalmen? Christenen lezen in de psalmen 22, 51 en 110 ook zaken over de Messias.
Waarom?
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Aslanning

 • Berichten: 422
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #7 Gepost op: september 07, 2009, 05:26:14 pm »

quote:

Esther.bat.Mordechai schreef op 07 september 2009 om 17:15:
Kun je zeggen waarom hier de gezalfde leider van Israel uit de eindtijd zou worden bedoeld?


Hoi Esther!
Nou, met uw welnemen .... mag ik het voor het gemak even omdraaien?.... :)
Toon eens aan dat hij het niet is!

Even off topic: ken jij Eta Linnemann (zie item)
« Laatst bewerkt op: september 07, 2009, 05:46:15 pm door Aslanning »
Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ps.139:17,18

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #8 Gepost op: september 07, 2009, 05:51:46 pm »

quote:

Aslanning:
Hoi Esther!
Voor het gemak draai ik het even om.... :)
Toon eens aan dat hij het niet is!

Wat voor een reactie is dit? Een drogreden vormt nooit positief bewijs; wat argumentloos wordt aangenomen, kan argumentloos worden afgewezen. Evenmin kan het een argument zijn indien er andere mogelijkheden bestaan (die geen van allen messiaans zijn, zoals bijv. de functie van de profeet, de profeet in het algemeen, of een profeet in het bijzonder. Zo kennen de Moslims er ook nog wel eentje. Of de Israel-interpretatie, de tsadikej-Jisrael; het rechtvaardige gedeelte van Israel  m.b.t. Jesaja 53, en zo meer).

De feiten liggen simpel: de T'NaCh laat niet zien dat het hier de messias betreft. Als jij (of het NT) in een interreligieus debat met de T'NaCh als uitgangspunt beweert dat met jouw citaten de messias wordt bedoeld, toon dat dan gewoon aan op basis van de T'NaCh.
« Laatst bewerkt op: september 08, 2009, 11:38:46 am door Esther.bat.Mordechai »
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Aslanning

 • Berichten: 422
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #9 Gepost op: september 07, 2009, 05:57:44 pm »

quote:

Esther.bat.Mordechai schreef op 07 september 2009 om 17:51:
[...]

Wat voor een reactie is dit? Wat argumentloos wordt aangenomen, kan argumentloos worden afgewezen.
Argumentum ex silentio vormt nooit positief bewijs, en evenmin kan het een argument zijn indien er andere mogelijkheden bestaan (die geen van allen messiaans zijn, zoals bijv. de functie van de profeet, de profeet in het algemeen, of een profeet in het bijzonder. Zo kennen de Moslims er ook nog wel eentje. Of de Israel-interpretatie, de tsadikej-Jisrael; het rechtvaardige gedeelte van Israel  m.b.t. Jesaja 53, en zo meer).

De feiten liggen simpel: T'NaCh laat niet zien dat hier melech haMasjiach wordt bedoeld. Als jij (of het NT) beweert dat met jouw citaten de messias wordt bedoeld, toon dat dan gewoon aan.

Nou nee dank je wel.... Ik volsta toch maar even door naar Paulus te verwijzen die uit de Schriften bewees dat Jezus de Christus (Messias) is. Voor mij is dat genoeg, voor jou mogelijk niet, spijtig in zo'n geval! Als je Paulus niet gelooft, zul je mij zeker niet geloven.... Die wedstrijd ga ik dus even niet aan, als je me excuseert....
Geloof je werkelijk niet dat Yeshua de Messias is of probeer je even de intelligente meid uit te hangen? ;)
« Laatst bewerkt op: september 07, 2009, 06:00:16 pm door Aslanning »
Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ps.139:17,18

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #10 Gepost op: september 07, 2009, 06:09:16 pm »

quote:

Aslanning:
Nou nee dank je wel.... Ik volsta toch maar even door naar Paulus te verwijzen die uit de Schriften bewees dat Jezus de Christus (Messias) is. Voor mij is dat genoeg,

Prima dat je Paulus en de rest van het NT als uitgangspunt neemt; dat respecteer ik oprecht. Maar in een debat gaat het om argumenten.

quote:

Aslanning:
... voor jou mogelijk niet, spijtig in zo'n geval!
Geloof je werkelijk niet dat Yeshua de Messias is of probeer je even de slimme meid uit te hangen? ;)

Voordat ik aanneem dat je me wilt beledigen zou ik je willen vragen naar de intentie van je woorden. (De vraag of ik geloof in Jezus is in dit draadje niet relevant, maar, offtopic: nee, ik vermoed dat het duidelijk was dat ik niet Christelijk ben).

Nogmaals, de feiten liggen simpel: de T'NaCh laat niet zien dat het hier de messias betreft. Als jij (of het NT) in een interreligieus debat met de T'NaCh als uitgangspunt beweert dat met jouw citaten de messias wordt bedoeld, toon dat dan aan op basis van de T'NaCh.
« Laatst bewerkt op: september 07, 2009, 06:34:15 pm door Esther.bat.Mordechai »
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Pinkeltje

 • Berichten: 890
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #11 Gepost op: september 07, 2009, 06:12:12 pm »

quote:Misschien niet zozeer een aankondiging van de Messias maar wel een weergave van wat Jezus aan het kruis gezegd en geleden heeft:

PSALM 22
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David.

2 Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?

U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
3 ‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.

 7 Maar ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
8 Allen die mij zien, bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:
9 ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’


 17 Honden staan om mij heen,
een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
(22:17) zij hebben [...] doorboord – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en de Septuaginta. MT (betekenis van het Hebreeuws onzeker): ‘als een leeuw’.
18 Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
19 verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.


Dit gaat (lijkt me) wel rechtstreeks over de Messias:

PSALM 110
1 Van David, een psalm.

De HEER spreekt tot mijn heer:
‘Neem plaats aan mijn rechterhand,
ik maak van je vijanden
een bank voor je voeten.’

2 Uit Sion reikt de HEER u
de scepter van de macht,
u zult heersen over uw vijanden.
3 Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt.
Op de heilige bergen,
(110:3) Op de heilige bergen – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen. MT: ‘In heilige pracht’.
uit de schoot van de dageraad,
komt tot u de dauw van uw jeugd.
(110:3) van uw jeugd – Sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen lezen: ‘ik heb u verwekt’.

4 De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug:
‘Je bent priester voor eeuwig,
zoals ook Melchisedek was.’
(110:4) zoals ook Melchisedek was – Ook mogelijk is de vertaling: ‘rechtmatig koning volgens mijn besluit’.

5 De Heer aan uw rechterhand
verplettert koningen op de dag van zijn toorn.
6 Hij berecht de volken,
verplettert hoofden, overal op aarde,
lijken stapelen zich op.
7 Hij drinkt onderweg uit de beek
en dan heft hij zijn hoofd.

Ik lees hier ook de macht in van Jezus nu hij aan Gods rechterhand zit.

Allemaal arbitrair, maar wel een gangbare theorie bij vrijgrefo's
40 jaar GSV, da's pas echte trouw

RestlessReformed

 • Berichten: 483
 • Nu alweer terug?
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #12 Gepost op: september 07, 2009, 06:16:26 pm »
@Pinkeltje: Van die teksten is alleen te zeggen dat ze over de Messias gaan, als je er al vanuit gaat dat Christus de Messias is.
Laat uw ja een ja zijn.

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #13 Gepost op: september 07, 2009, 06:18:03 pm »
Hoi Pinkeltje,
Waaruit blijkt dat het in jouw citaten de messias betreft? Zou je dat kunnen toelichten?
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

rkdiak

 • Berichten: 1995
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #14 Gepost op: september 07, 2009, 06:33:40 pm »

quote:

Esther.bat.Mordechai schreef op 07 september 2009 om 17:15:
Hoi Aslanning,


[...]

Kun je zeggen waarom hier de gezalfde leider van Israel uit de eindtijd  zou worden bedoeld?


[...]

Kun je zeggen waarom hier de gezalfde leider van Israel uit de eindtijd  zou worden bedoeld?


[...]

Kun je zeggen waarom hier de gezalfde leider van Israel uit de eindtijd  zou worden bedoeld?


[...]
 
Kun je zeggen waarom hier de messias zou worden bedoeld?

Het antwoord op al je vragen is overigens vrij eenvoudig: omdat Jezus dat zelf gezegd heeft. De T'NaCh verwijst naar Jezus, maar je zal dat nooit uit alleen maar de T'NaCh kunnen bewijzen.

In tegendeel. Je kent wellicht het verhaal van de Emmausgangers? Wat je daarin ziet is dat de leerlingen van Jezus, zelfs na jaren onderricht, nog niet zien dat de T'NaCh naar Jezus verwijst. Pas als Jezus hen zelf de ogen opent voor de christelijke interpretatie van de T'NaCh zien ze het. Hoe zouden we dan ooit mogen verwachten dat we puur vanuit de T'NaCh zouden zien dat deze naar Jezus verwijst? Zonder Jezus' onderricht is dat niet te zien. De "bewijsvoering" door Paulus kan dan ook niet verstaan worden als een "bewijs vooruit" maar moet verstaan worden als een invulling achteraf.
So sue me!