Auteur Topic: Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen  (gelezen 95447 keer)

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #345 Gepost op: mei 02, 2011, 08:03:26 pm »

quote:

Esther.bat.Mordechai schreef op 02 mei 2011 om 19:46:
Hoi Piebe,

quote:

Piebe schreef op 02 mei 2011 om 15:40:
Voor de helderheid Esther: ik heb met jouw interpretatie van Jesaja 49 geen moeite daar ik geloof dat de profeten en de apostelen ook een soort messiassen waren. Ook meen ik dat het een proces was wat eeuwen duurde, te weten vanaf Adam tot aan Paulus de laatste apostel. :)
Het gaat mij in Jesaja 49 om het collectieve karakter van de knecht. Hoe jij dat, als Christen, verder invult, is uiteraard jouw beslissing. Als eerder gezegd: daar heb ik alle respect voor.
Of dat mijn beslissing is staat ter discussie, maar dat Jesaja met de knecht Israël ook een collectief kan hebben bedoeld heb je wat mij betreft aangetoond, dus daar zijn we het over eens!
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #346 Gepost op: mei 02, 2011, 09:17:26 pm »
Was Mozes een voorafbeelding van de messias?

Numeri 11
24 En Mozes ging uit, en sprak de woorden des HEEREN tot het volk; en hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk, en stelde hen rondom de tent.
25 Toen kwam de HEERE af in de wolk, en sprak tot hem, en afzonderende van de Geest, die op hem was, legde Hij Hem op de zeventig mannen, die oudsten; en het geschiedde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. [Vgl. Luk 10,1-20]
26 Maar twee mannen waren in het leger overgebleven; de naam van de ene was Eldad, en de naam van de andere Medad; en die Geest rustte op hen (want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren), en zij profeteerden in het leger.
27 Toen liep een jongen heen, en boodschapte aan Mozes, en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger.
28 En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: Mijn heer Mozes, verbied hun! [Vgl. Luk 9,49]
29 Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!
30 Daarna verzamelde Mozes zich tot het leger, hij en de oudsten van Israël.

We zien dat Mozes de last van het volk te zwaar vond en daarom koos God zeventig uit de oudsten van Israël, van wie Mozes wist dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervulden (zie: Num 11,14-16) om hem bij te staan. Deze zeventig oudsten waren allen Mozes' gelijke geworden, want God legde zijn Geest eveneens op hen. Wanneer je eens een kijkje neemt door mijn christelijke bril zul je duidelijk de overeenkomsten herkennen tussen genoemde passage en Jezus en de zeventig die hij er op uitstuurde.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #347 Gepost op: mei 03, 2011, 09:10:26 am »
Piebe,

quote:

Piebe schreef op 02 mei 2011 om 20:03:
Of dat mijn beslissing is staat ter discussie, maar dat Jesaja met de knecht Israël ook een collectief kan hebben bedoeld heb je wat mij betreft aangetoond, dus daar zijn we het over eens!

Dat was het punt dat ik wilde maken.

quote:

Was Mozes een voorafbeelding van de messias?
(...)
Wanneer je eens een kijkje neemt door mijn christelijke bril zul je duidelijk de overeenkomsten herkennen tussen genoemde passage en Jezus en de zeventig die hij er op uitstuurde.

Ik denk niet dat Mozes een voorafbeelding van de messias is.
Maar uiteraard ziet het er door een Christelijke bril anders uit.
« Laatst bewerkt op: mei 03, 2011, 09:10:51 am door Esther.bat.Mordechai »
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #348 Gepost op: mei 03, 2011, 12:06:47 pm »

quote:

Esther.bat.Mordechai schreef op 03 mei 2011 om 09:10:
Maar uiteraard ziet het er door een Christelijke bril anders uit.
En door een roze bril nog weer anders.  B)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #349 Gepost op: mei 03, 2011, 12:37:35 pm »

quote:

Esther.bat.Mordechai schreef op 03 mei 2011 om 09:10:
Ik denk niet dat Mozes een voorafbeelding van de messias is.

Geloof jij überhaupt wel in voorafbeeldingen? Dat bedoel ik niet lullig hoor, maar voor mij is het onbegrijpelijk om in Mozes geen voorafbeelding van de Christus te zien, nog los van de christelijke bril!

Mozes bracht onze vaderen bijeen en bevrijde hen uit Egypte (wat staat voor slavernij) dat is immers een letterlijke profetie van de taak van de Messias?
« Laatst bewerkt op: mei 03, 2011, 12:39:53 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #350 Gepost op: mei 03, 2011, 09:44:38 pm »
Hoi Piebe,

T'NaCh geeft me geen enkele reden om de messias te zien in Mozes' aanstelling van ouderen. Evenmin geloof ik dat Jezus de messias is; dat moge duidelijk zijn.

Laten we a.u.b. ontopic verder gaan en niet afwijken.
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #351 Gepost op: mei 05, 2011, 09:06:52 pm »
Ik doe mijn best Esther. Ben je het met mij eens dat het hart zieker wordt naarmate de messias op zich laat wachten?

'Een langgerekt hopen maakt het hart ziek,
maar een vervulde begeerte is een boom des levens.' (Spr 13,12)

En wat te denken van Jeremia 8, spreekt de profeet hier van zichzelf of namens God?

18 ‘Mijn lach versluiert mijn verdriet,
mijn hart is ziek.
19 Uit een ver land schreeuwt mijn volk om hulp:
“Is de HEER niet op de Sion,
oefent hij daar zijn koningschap niet uit?”’
‘Waarom hebben ze mij met andere goden getergd,
met nietige afgodsbeelden?’
20 ‘De graanoogst is voorbij,
de fruitoogst is geweest,
en wij zijn niet gered.’
21 ‘Getroffen ben ik door de wond van mijn volk,
ik ga in het zwart gehuld, ontzetting grijpt mij aan.
22 Er is toch balsem in Gilead,
daar zijn toch heelmeesters?
Waarom geneest mijn volk dan niet?
23 Ach, was mijn hoofd maar een waterval,
mijn oog een bron van tranen:
dag en nacht zou ik huilen
over de doden van mijn volk.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #352 Gepost op: mei 06, 2011, 11:45:07 am »
De T'NaCh spreekt over een leider die leeft in een tijd – achariet haJamiem - waarin, na een strijd tegen omringende volkeren, er nooit meer oorlog zal worden geleerd; in de tijd dat de Joden zijn teruggekeerd in Israel; tijdens de Derde Tempel (zie openingspost).
Omdat de T'NaCh dat woordelijk en letterlijk tegen ons zegt, is DAT de persoon waarop we wachten.

Maar de messias een man van smarten? De messias die onze overtredingen draagt? De messias geplaagd en vertrouwd met ziekte? De messias zonder gestalte en luister? De messias veracht en door ons niet geacht? De messias vanuit onze ongerechtigheden verbrijzeld? De messias in de metafoor van een stom slachtschaap, als een lam ter slachting? De messias weggesneden uit het land van de levenden? Het graf van de messias bij de goddelozen gesteld? De messias ziek en geplaagd?... Het begint onderhand vrij helder te worden dat de T'NaCh dat niet aantoont.

Voor de duidelijkheid: dat wil niet zeggen dat de Christelijke interpretatie incorrect is. Het zegt simpelweg dat er blijkbaar niet uit de T'NaCh valt af te leiden dat Jezus de messias is, tenzij door een extra-T'Nach bron (NT/Heilige Geest/Jezus) wordt geopenbaard dat Jezus de messias is.
« Laatst bewerkt op: mei 06, 2011, 11:53:52 am door Esther.bat.Mordechai »
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #353 Gepost op: mei 06, 2011, 06:39:20 pm »

quote:

De messias zonder gestalte en luister? De messias veracht en door ons niet geacht?
Ergens bevreemdt je verbazing me een beetje want werden de profeten wel geacht?

quote:

Voor de duidelijkheid: dat wil niet zeggen dat de Christelijke interpretatie incorrect is. Het zegt simpelweg dat er blijkbaar niet uit de T'NaCh valt af te leiden dat Jezus de messias is, tenzij door een extra-T'Nach bron (NT/Heilige Geest/Jezus) wordt geopenbaard dat Jezus de messias is.

Dat klopt wel ongeveer Esther, het wordt door Paulus in 2 Korintiërs 3 als volgt uitgelegd: (NBV)

10 De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. 11 Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. 12 Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid 13 en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. 14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. 16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. 17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Wanneer je niet in Jezus Christus gelooft dan is hij ook niet te ontwaren in de Tenach, daar is Paulus een schoolvoorbeeld van. Het is bekend dat de apostel voorheen fanatiek in het jodendom was (Gal 1,14) tot hij door de Geest bekeerd werd. Sindsdien bewees hij middels de Tenach dat Jezus de Christus is en wist vele joden te overtuigen (Hand 9,22) in de eerste eeuw toen er nog geen nieuwe testamenten waren. Het is dus waar dat de Geest nodig is om Jezus in de geschriften te ontwaren, doch is de uitstorting van diezelfde Geest eveneens in de Tenach gegrondvest.

Jl 2,28
En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

Deze profetie betrok Petrus op zijn tijd (Hand 2,17) en velen geloofden hem (Hand 2,41) en lieten zich dopen. Het is wel opvallend dat er juist in de eerste eeuw zo veel joden zich bekeerden tot het christendom en Jezus zelfs na diens kruisdood trouw bleven zoals ook geschiedschrijver Flavius Josephus wist te melden. Waarom waren de joden uit de eerste eeuw wel warm te krijgen voor het christendom terwijl dat voor de huidige generatie ingewikkelder ligt?
« Laatst bewerkt op: mei 06, 2011, 06:53:32 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #354 Gepost op: mei 08, 2011, 08:14:55 am »

quote:

10 De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. 11 Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. 12 Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid 13 en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. 14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. 16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. 17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Mwah, de blinde Joden en de sluier die we over ons hart hebben. Meestal is dit het laatste "argument" in discussies. En hoe beleefd en goedbedoeld het ook wordt geponeerd, het klinkt alijd beledigend in mijn oren.

De T'NaCh spreekt aantoonbaar over een leider die leeft in achariet haJamiem waarin er nooit meer oorlog zal worden geleerd; in de tijd dat de Joden zijn teruggekeerd in Israel; tijdens de Derde Tempel (zie openingspost). Omdat de T'NaCh dat letterlijk zegt, is dat logischerwijs de persoon waarop we wachten. Gevoel kan bedriegelijk zijn en de T'NaCh is de leidraad die God ons heeft gegeven.
Het NT suggereert daarentegen dat de messias overtredingen draagt, zonder zonde is, uit de dood herrezen op de derde dag, etc. Claims die niet kunnen worden aangetoond op basis van de T'NaCh. Prima, heb ik geen probleem mee.

Maar omdat ik die claims daarom niet accepteer zijn "dus" mijn ogen verblind, mijn hart versluierd. Hoewel men claims niet kan aantonen, ben ik degene die is verblind. Toon dat eens aan dan! Daar gaat dit draadje immers over.
Ik zeg dit niet zonder respect, maar de T'NaCh geeft me simpelweg geen reden Jezus als messias te zien.
« Laatst bewerkt op: mei 08, 2011, 08:16:32 am door Esther.bat.Mordechai »
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #355 Gepost op: mei 08, 2011, 12:12:12 pm »

quote:

Esther.bat.Mordechai schreef op 08 mei 2011 om 08:14:
[...]

Mwah, de blinde Joden en de sluier die we over ons hart hebben. Meestal is dit het laatste "argument" in discussies. En hoe beleefd en goedbedoeld het ook wordt geponeerd, het klinkt alijd beledigend in mijn oren.

Jammer dat ik je beledigd heb, want dat is geenszins mijn intentie. Ik zal e.e.a. pogen wat te verduidelijken zodat we dit misverstand uit de weg krijgen en deze discussie plezierig kunnen houden, mocht je hem nog willen voortzetten.

Ik scheer niet alle joden over één kam want ik geloof niet dat generaliseren de waarheid recht doet. Jezus heeft gezegd dat alles wat geschreven staat in de eerste eeuw in vervulling ging (Luk 21,22) dus de aantijgingen van Paulus (die overigens gegrondvest zijn in de Tenach Jes 6,9; Ez 12,2) gaan niet over jou maar over de verharde joden van toen. Bovendien kunnen we hen dat ook niet aanrekenen, want God verhardde hun harten zoals ook de farao indertijd (Ex 7,3) waardoor hij de Israëlieten niet wilde laten gaan en God een aanleiding had om zijn macht te tonen. In de eerste eeuw verhardde God de joden waardoor ze het evangelie ongehoorzaam waren wat om die reden naar alle volken ging. Doch werd de verharding weer opgeheven nadat het beoogde doel was bereikt.

quote:

De T'NaCh spreekt aantoonbaar over een leider die leeft in achariet haJamiem waarin er nooit meer oorlog zal worden geleerd; in de tijd dat de Joden zijn teruggekeerd in Israel; tijdens de Derde Tempel (zie openingspost). Omdat de T'NaCh dat letterlijk zegt, is dat logischerwijs de persoon waarop we wachten. Gevoel kan bedriegelijk zijn en de T'NaCh is de leidraad die God ons heeft gegeven.
Het NT suggereert daarentegen dat de messias overtredingen draagt, zonder zonde is, uit de dood herrezen op de derde dag, etc. Claims die niet kunnen worden aangetoond op basis van de T'NaCh. Prima, heb ik geen probleem mee.
Volgens Jezus kan dat dus wel, want Jona was drie dagen en drie nachten in de walvis en kwam weer tot leven.

quote:

Maar omdat ik die claims daarom niet accepteer zijn "dus" mijn ogen verblind, mijn hart versluierd. Hoewel men claims niet kan aantonen, ben ik degene die is verblind. Toon dat eens aan dan! Daar gaat dit draadje immers over.
Ik zeg dit niet zonder respect, maar de T'NaCh geeft me simpelweg geen reden Jezus als messias te zien.
Nee, ik zeg niet dat jij verblind bent, sterker nog: je komt op mij over als een scherpe geest waar ik veel van kan leren. Vaak wordt de Bijbel buiten een eerste eeuws perspectief geplaatst en dan ontstaan misverstanden die nergens voor nodig zijn. Dus nogmaals: ik geloof dat het OT in de eerste eeuw vervuld is en dat niets wat daarin staat (noch in het NT) directe betrekking heeft op het heden.
« Laatst bewerkt op: mei 08, 2011, 12:18:24 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #356 Gepost op: mei 08, 2011, 08:00:14 pm »
Kun je me zeggen waarom Jonah 1:17 een tekst over de messias zou zijn?
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #357 Gepost op: mei 09, 2011, 09:53:51 am »

quote:

Esther.bat.Mordechai schreef op 08 mei 2011 om 20:00:
Kun je me zeggen waarom Jonah 1:17 een tekst over de messias zou zijn?

Beste Esther, ik ben blij dat je het gesprek wilt voortzetten waaruit ik vrijmoedig concludeer dat je me mijn onstuimigheid niet (langer) kwalijk neemt.  

Waarom ik geloof dat Jona 1,17 over de messias gaat is omdat de vis waar Jona in was staat voor het dodenrijk (Jona 2,2) waar hij ongeschonden uitkwam. Dit komt vrijwel woordelijk overeen met Psalm 16 vers 10:

Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving ziet.  

Wat betreft David, hij is, nadat hij de mensen had gediend gestorven en tot ontbinding overgegaan, dus hij sprak dit niet van zichzelf, maar van hem die door God tot leven is gewekt en niet tot ontbinding is overgegaan, dat is ben David, oftewel de messias.
« Laatst bewerkt op: mei 09, 2011, 11:01:48 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #358 Gepost op: mei 09, 2011, 11:48:34 pm »
God zond een grote vis die Jonah opslokte en Jonah bleef 3 dagen en nachten in de buik van de vis. Hij bad vanuit de buik van de vis tot God en Hij redde hem vanuit de plaats welke anders zijn graf zou zijn geworden.
Daar valt werkelijk niets messiaans uit aan te tonen.

quote:

Dit komt vrijwel woordelijk overeen met Psalm 16 vers 10.
Dat is evenmin correct.
Psalm 16 vers 10: " כִּי, לֹא-תַעֲזֹב נַפְשִׁי לִשְׁאוֹל; לֹא-תִתֵּן חֲסִידְךָ, לִרְאוֹת שָׁחַת"
Jonah 2:2: " וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה, אֶל-יְהוָה אֱלֹהָיו, מִמְּעֵי, הַדָּגָה"

Er is geen enkele woordelijke gelijkenis op alleen het woord שאול na; een woord dat meer dan 60 maal voorkomt in de T'NaCh.
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem

Esther.bat.Mordechai

 • Berichten: 337
  • Bekijk profiel
Wat zegt T'NaCh over wat de messias zal doen
« Reactie #359 Gepost op: mei 09, 2011, 11:53:54 pm »
Ik stel voor deze discussie te stoppen. Er is feitelijk al antwoord gegeven op de onderliggende vraag, waarmee zo'n beetje consensus is bereikt in deze draad:

RKdiak (dinsdag 08 september 2009 22:45):

quote:

...
inderdaad, je kan zonder Christus' leer, nooit uit de Tenach afleiden dat deze verwijst naar Christus. De Schrift (ik noemde de Emmaus-gangers al als duidelijk voorbeeld) laat dit zelf ook zien.
Dingo (08 september 2009 om 23:55):

quote:

...
Sec uit de Tenach zul je geen exclusieve aanwijzing voor Jezus als Messias vinden. Ik zal daarom hier hoogst waarschijnllijk niet meer reageren.
St. Ignatius (donderdag 10 september 2009 01:01):

quote:

Mjah, ik ben het eens met de stelling dat het in T'NaCH niet te vinden is
Mellon (donderdag 10 september 2009 07:58):

quote:

Ik sluit me aan bij rkdiak en dingo.
Zwever (donderdag 10 september 2009 18:22):

quote:

Excuus voor het uitblijven van een antwoord van mijn kant, maar ik ben simpelweg niet zo onderlegd in het OT om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Ik vrees dat dat voor verreweg de meesten hier telt, maar of daarmee ook jouw stelling 'bewezen' is... ik ben benieuwd wat de theologische universiteit Kampen hierover te melden heeft bijvoorbeeld.
Jerommel (zondag 13 september 2009 19:36):

quote:

Hm... Ik kan er gezien mijn beperkte kennis van het OT weinig zinnigs over zeggen. Blijkbaar is er puur uit de Tenach niet te voorspellen dat Yeshua de Messias kwam.
Antonius (maandag 14 september 2009 14:43):

quote:

Ja, dat heb je goed verwoord ["Er is niet uit de T'NaCh af te leiden dat Jezus de messias is, tenzij de Heilige Geest openbaart dat Jezus de messias is."]. Zo bedoel ik het ook.
Priscilla en Aquila:

quote:

...
Dus je hebt het NT nodig om het te kunnen zien.
&
Bumblebee: "Dus, pas als Christus de Schrift voor je opent, zie je de aanwijzingen in het OT voor Hem."
P&A: "ja"


Cyber (dinsdag 15 september 2009 16:07):

quote:

Laat ik het zo zeggen, de bijbel geeft met terugwerkende kracht zijn geheimen prijs. (...)  Met andere woorden zet mij maar in het rijtje met Diak e.a.
Piebe (vrijdag 06 mei 2011 18:39):

quote:

Wanneer je niet in Jezus Christus gelooft dan is hij ook niet te ontwaren in de Tenach
en

quote:

Het is dus waar dat de Geest nodig is om Jezus in de geschriften te ontwaren
Qohelet (dinsdag 19 april 2011 06:52):

quote:

Kort samengevat: Het is in het licht van die nieuwe feiten, die nieuwe openbaring, dat nieuwe testament, dat christenen Jezus' persoon en werk terugvinden en teruglezen en teruginterpreteren in de T'NaCh tekst. Zonder die nieuwe openbaring blijft het beeld onscherp.
(zie de rest van dit draadje voor de volledige reacties).
Ik wil er nogmaals expliciet aan toevoegen dat dit niet wil zeggen dat de Christelijke interpretatie incorrect is. Het zegt simpelweg dat er blijkbaar niet uit de T'NaCh valt af te leiden dat Jezus de messias is, tenzij door een extra-T'Nach bron (NT/Heilige Geest/Jezus) wordt geopenbaard dat Jezus de messias is.

Hoe dan ook, het is tijd om te stoppen.
« Laatst bewerkt op: mei 10, 2011, 12:20:52 am door Esther.bat.Mordechai »
Az fun yeder zach ken men uplernen ah derech in avodas haSjem