Auteur Topic: De eerstelingen  (gelezen 6922 keer)

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Gepost op: januari 06, 2010, 08:50:41 pm »
Ex 23,19    
De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land zult gij in het huis van de HEERE uw God brengen. Gij zult het bokje niet koken in de melk van zijn moeder.

Neh 10,35
Dat wij ook de eerstelingen van ons land en de eerstelingen van alle vrucht van al het geboomte, jaar op jaar, zouden brengen in het huis des HEEREN;

Neh 10,37
En dat wij de eerstelingen van ons deeg, en onze hefoffers, en de vrucht van alle bomen, most en olie, zouden brengen tot de priesters, in de kamers van het huis van onze God, en de tienden van ons land tot de Levieten; en dat die Levieten de tienden zouden hebben in alle plaatsen van onze landbouw;

We kunnen uit deze verzen opmaken dat één van de oudtestamentische inzettingen was dat de eerstelingen van de oogst in het huis van de HEERE moesten worden gebracht. De rest van de opbrengst was voor de Israëlieten, maar de eerstelingen waren zij verplicht om aan God te offeren.

Jak 1,18
Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van Zijn schepselen.  

We zien dat Jakobus de eerste christenen 'eerstelingen' noemt, hij vergelijkt hen dus in feite met de eerstelingen van het deeg (Rom 11,16) en de vruchten van de boom (zoals Jezus ook (klik).
Bovendien wordt de dood van de eersteling van de eerstelingen (1 Kor 15,23) Jezus Christus vergeleken met een offer en ook daarin schuilt een duidelijke verwijzing naar de oudtestamentische inzetting:

Ef 5,2
En wandelt in de liefde, gelijk ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode tot een welriekende reuk.

Heb 9,26
(Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door de offerande van Zichzelf.

Nog duidelijker wordt het wanneer we lezen dat Paulus, apostel en eersteling van Gods schepselen over zijn eigen dood profeteert en die vergeleek met een drankoffer.  

Fil 2,17
Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij, en verblijd mij met u allen.

2 Tim 4,6
Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande.

Ook Izak, de vader van de christenen (Gen 21,12) werd (bijna) geofferd:

Jak 2,21
Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?

Ik denk dat de overeenkomsten tussen de eerstelingen van de letterlijke oogst en de eerstelingen van het christendom vele overeenkomsten hebben en te onderscheiden zijn van de huidige gemeente.
« Laatst bewerkt op: januari 06, 2010, 08:56:39 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #1 Gepost op: januari 06, 2010, 09:03:54 pm »
De eerstelingen van het christendom. Ik moest direct denken aan deze tekst van Basilius de Grote, die ik eens voor mezelf vanuit het engels heb vertaald tijdens een studie over "de doop". Het komt uit zijn boek Over de Heilige Geest.

Hoewel ik de precieze vraag/stelling van Piebe niet snap vond ik deze passage te mooi om hem niet met jullie te delen... Het zegt iets over de "eerstelingen van het christendom". Dat zijn geen inspanningen van mensen. Dat is het werk van God...


Door de Heilige Geest worden we teruggebracht in het paradijs. Kunnen wij opklimmen naar het Koninkrijk der Hemelen. Worden we weer als zonen aangenomen. Kunnen we weer vrijuit God aanroepen als Vader. Kunnen we delen in de genade van Christus. Worden we kinderen van het Licht genoemd. Delen we in de eeuwige heerlijkheid. Worden we, in een woord, in een staat van "volkomenheid" gebracht, zowel in dit leven als in het toekomstige leven, door alle goede gaven die voor ons klaarliggen. Door de belofte hiervan zien wij, door ons geloof, al de glans van hun pracht schitteren, alsof ze hier al aanwezig zijn, en wachten we vol ongeduld tot we er ten volle van kunnen genieten. Als dit al het begin is, hoe mooi zal het zijn bij de volmaking! Als dit de eerste vruchten zijn, hoe zal dan de volledige oogst smaken! Hieruit kunnen we het verschil opmaken tussen de genade die komt door de doop met water, en de genade die komt door de Geest; want Johannes doopte met water, maar de Heer Jezus Christus met de Heilige Geest. Johannes zei: "Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur". Hier noemt Hij het laatste oordeel de doop met vuur, want zoals Paulus zegt: " Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is" en: " Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht" (1Kor 3:13).
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #2 Gepost op: januari 06, 2010, 09:07:33 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 06 januari 2010 om 21:03:
De eerstelingen van het christendom. Ik moest direct denken aan deze tekst van Basilius de Grote, die ik eens voor mezelf vanuit het engels heb vertaald tijdens een studie over "de doop". Het komt uit zijn boek Over de Heilige Geest.

Hoewel ik de precieze vraag/stelling van Piebe niet snap vond ik deze passage te mooi om hem niet met jullie te delen... Het zegt iets over de "eerstelingen van het christendom". Dat zijn geen inspanningen van mensen. Dat is het werk van God...


Door de Heilige Geest worden we teruggebracht in het paradijs. Kunnen wij opklimmen naar het Koninkrijk der Hemelen. Worden we weer als zonen aangenomen. Kunnen we weer vrijuit God aanroepen als Vader. Kunnen we delen in de genade van Christus. Worden we kinderen van het Licht genoemd. Delen we in de eeuwige heerlijkheid. Worden we, in een woord, in een staat van "volkomenheid" gebracht, zowel in dit leven als in het toekomstige leven, door alle goede gaven die voor ons klaarliggen. Door de belofte hiervan zien wij, door ons geloof, al de glans van hun pracht schitteren, alsof ze hier al aanwezig zijn, en wachten we vol ongeduld tot we er ten volle van kunnen genieten. Als dit al het begin is, hoe mooi zal het zijn bij de volmaking! Als dit de eerste vruchten zijn, hoe zal dan de volledige oogst smaken! Hieruit kunnen we het verschil opmaken tussen de genade die komt door de doop met water, en de genade die komt door de Geest; want Johannes doopte met water, maar de Heer Jezus Christus met de Heilige Geest. Johannes zei: "Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur". Hier noemt Hij het laatste oordeel de doop met vuur, want zoals Paulus zegt: " Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is" en: " Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht" (1Kor 3:13).

Mooi, dank je wel.

Wat ik eigenlijk wil stellen/vragen is of jij de link ook ziet tussen de eerstelingen en offeren aan God? Immers, elke eersteling van de oogst werd God aangeboden middels een offer en vele eerste christenen stierven de marteldood en werden in feite ook uitgestort als een drankoffer.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #3 Gepost op: januari 06, 2010, 09:32:59 pm »
Ik denk dat de eerste christen bij het martelaarschap eerder gedacht zullen hebben aan een "doop" dan aan een "dankoffer".

Lees bv Tertullianus (excuses voor de matige vertaling) in zijn boek over de doop:

Wij hebben kennis te nemen van een tweede doopvont (dat overigens één is met de eerder genoemde doop), waarvan de Heer zei: "Ik moet een doop ondergaan...", toen Hij zijn doop al ontvangen had. Want Hij is gekomen door water en bloed, zoals Johannes heeft geschreven (1Joh 5:6). Hij werd gedoopt door het water, verheerlijkt door het bloed. Om ons, op overeenkomstige wijze, te roepen door het water, te verkiezen door het bloed. Deze twee dopen zond Hij uit zijn zijde toen Hij werd doorstoken, opdat zij die geloven in zijn bloed gedoopt mogen worden in het water; zij die al gedoopt zijn in het water mogen drinken van het bloed. Dit is de doop die zowel de plaats kan vervangen van het bad in het doopvont, mocht deze niet zijn ontvangen, alsook deze kan herstellen als men hem verspeeld heeft.

Het martelaarschap ondergaan werd gezien als een vorm van doop. Zoals ook Jezus aangaf toen Hij zei "ik moet een doop ondergaan" en over zijn aanstaande dood sprak. Tertullianus voegt er zijn mening aan toe dat een "waterdoop" te verspelen zou zijn en enkel nog maar te corrigeren door een "bloeddoop" (dus gericht zoeken van een martelaarschap). Ik weet niet wat ik van die mening moet denken....

Een soortgelijke gedachte over het martelaarschap spreek Johannes van Damascus uit als hij (in zijn boek "over het orthodoze geloof") zegt:
De zevende is de doop door bloed en martelaarschap, welke doop Christus zelf onderging ten behoeve van ons. Hij die te groots en gezegend is om ooit bevlekt te kunnen worden door enige schande.
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #4 Gepost op: januari 06, 2010, 09:39:37 pm »
Bij het brengen van een "dankoffer" denk ik in een nieuw-testamentische context eerder aan het schrijven van Basilius over de eerstelingen (van de Heilige Geest): wij mogen als "nieuwe mens" leven voor Gods aangezicht, dankzij Gods Geest.

Zou je niet zeggen met alle ellende om je heen. Deels ook mede veroorzaakt door mezelf - ik moet ook een hand in eigen boezem steken.

Maar het zijn eerstelingen... de volledige oogst komt later!! Een vorm van "In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen"
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #5 Gepost op: januari 07, 2010, 10:52:00 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 06 januari 2010 om 21:39:
Bij het brengen van een "dankoffer" denk ik in een nieuw-testamentische context eerder aan het schrijven van Basilius over de eerstelingen (van de Heilige Geest): wij mogen als "nieuwe mens" leven voor Gods aangezicht, dankzij Gods Geest.
Ik dacht eerst dat je een spelfoutje had gemaakt, maar het is drankoffer/wijnoffer en geen dankoffer. :)

quote:


Zou je niet zeggen met alle ellende om je heen. Deels ook mede veroorzaakt door mezelf - ik moet ook een hand in eigen boezem steken.

Maar het zijn eerstelingen... de volledige oogst komt later!! Een vorm van "In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen"

Volgens Paulus hadden hijzelf en de eerste christenen de eerstelingen des Geestes (Rom 8,23) en in de openingspost heb ik vanuit de Bijbel aangetoond dat de eerstelingen van de oogst onder het oude verbond geofferd werden. De offerande van de eersteling Jezus werd vergeleken met een oudtestamentisch slachtoffer (Ef 5,2) en we lezen:

Num 15,5
En wijn ten drankoffer, een vierendeel van een hin, zult gij bereiden voor een brandoffer of voor een slachtoffer, voor een lam.  

Vind je het in dit licht gezien dan niet opmerkelijk dat Paulus, in dienst van het Lam en behorend tot eerstelingen van de broeders, zijn eigen dood vergelijkt met een drankoffer (2 Tim 4,6) van wijn? Immers, Jezus vergeleek de eerste christenen (waar Paulus ook bij hoorde) met nieuwe wijn in nieuwe leren zakken (Mat 9,17) wat de cirkel van mijn redenatie rond maakt! ;)

Ben benieuwd naar je gedachten hier over Hendrik-NG.
« Laatst bewerkt op: januari 07, 2010, 12:32:54 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #6 Gepost op: januari 07, 2010, 08:28:07 pm »
De "r" is blijkbaar terecht gekomen op mijn "blinde vlek". Zal te maken hebben met mijn relatief onvertrouwd zijn met de statenvertaling waar jij uit citeert... Ik ben opgegroeid met de NBG51 die het heeft over een "plengoffer". Een "wijnoffer" in de NBV...

Mijn gedachte hierover is dat Paulus hier een beeldspraak gebruikt m.b.t. een mogelijk sterven in dienst van de Heer. Israel was verplicht om deze plengoffers te brengen. Paulus/de eerste christenen niet. Hier stopt dus de vergelijking naar mijn smaak.

Vergeet niet dat het martelaarschap eerder uitzondering was dan regel, ook bij de eerste gemeenten!! Handelingen "begint" met: 2:41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. En de eerste martelaar (Stefanus; n=1) wordt "pas" beschreven in hoofdstuk 7.

Bijkomende gedachte bij deze teksten van Paulus: Als Paulus in een brief een specifiek offer als beeldspraak kan gebruiken, dan betekent dat, denk ik, dat de offerdienst nog in gebruik was (een stukje intern bewijs dus dat de brief waarschijnlijk geschreven zal zijn vóór 70 nChr) en dat de geadresseerden de beeldspraak begrepen zouden moeten hebben (anders zou het minder denkbaar zijn dat Paulus zich op deze wijze zou uitdrukken) en dus (in ieder geval ten dele) een joodse achtergrond moeten hebben gehad.


Kortom: nee, bij de "eerstelingen van het christendom" denk ik echt niet aan martelaarschap, bloedoffers en dood, maar aan de goede gaven van God... voor ons leven. En dat was bij de eerste christenen zo. En bij ons nog steeds.
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #7 Gepost op: januari 07, 2010, 09:25:42 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 07 januari 2010 om 20:28:
De "r" is blijkbaar terecht gekomen op mijn "blinde vlek". Zal te maken hebben met mijn relatief onvertrouwd zijn met de statenvertaling waar jij uit citeert... Ik ben opgegroeid met de NBG51 die het heeft over een "plengoffer". Een "wijnoffer" in de NBV...
Kan gebeuren hoor. Ik gebruik de SV77 al tijden en die bevalt me uitstekend. Elke Bijbel die is overgezet van de TR kan op mijn volle lof rekenen. Ik maak ook wel eens gebruik van de NBG51 maar die is niet overgezet van de TR meen ik (kijk maar eens naar 1 Joh 5,7).

quote:

Mijn gedachte hierover is dat Paulus hier een beeldspraak gebruikt m.b.t. een mogelijk sterven in dienst van de Heer. Israel was verplicht om deze plengoffers te brengen. Paulus/de eerste christenen niet. Hier stopt dus de vergelijking naar mijn smaak.
Dan denk ik dat je je vergist, want toen de eerste christenen ontstonden gold het OT nog en als het christendom niet de vervulling van de wet is dan kon Esther wel eens gelijk hebben. ;)

quote:

Vergeet niet dat het martelaarschap eerder uitzondering was dan regel, ook bij de eerste gemeenten!! Handelingen "begint" met: 2:41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. En de eerste martelaar (Stefanus; n=1) wordt "pas" beschreven in hoofdstuk 7.
Voor de duidelijkheid, ik betoog niet dat alle eerste christenen geofferd werden. :)
Doch is er een aantal eerste christenen zonder twijfel 'geofferd', als eerste eersteling Jezus, de beste van de oogst. Geheel naar oudtestamentisch model heeft Jezus zichzelf geofferd als een slachtoffer. En bij een slachtoffer hoorde een drankoffer zoals ik je heb aangetoond. Dus dat Paulus zijn eigen dood vergeleek met een drankoffer, is ook naar oudtestamentisch model, want de apostelen waren de besten van de eerstelingen.

Num 18,12
Al het beste van de olie, en al het beste van most, en van koren, hun eerstelingen, die zij de HEERE zullen geven, u heb Ik ze gegeven.

quote:

Bijkomende gedachte bij deze teksten van Paulus: Als Paulus in een brief een specifiek offer als beeldspraak kan gebruiken, dan betekent dat, denk ik, dat de offerdienst nog in gebruik was (een stukje intern bewijs dus dat de brief waarschijnlijk geschreven zal zijn vóór 70 nChr) en dat de geadresseerden de beeldspraak begrepen zouden moeten hebben (anders zou het minder denkbaar zijn dat Paulus zich op deze wijze zou uitdrukken) en dus (in ieder geval ten dele) een joodse achtergrond moeten hebben gehad.
Ja ik denk dat we in ogenschouw dienen te houden dat Paulus zijn brieven in de eindtijd schreef toen het oude verbond nog stond. Ook Paulus vervulde de wet en verkondigde niets wat niet geschreven stond. Dat Paulus zijn eigen dood met een drankoffer vergeleek is veelzeggend in het licht bezien dat hij een van de besten van de eerste oogst was.

quote:

Kortom: nee, bij de "eerstelingen van het christendom" denk ik echt niet aan martelaarschap, bloedoffers en dood, maar aan de goede gaven van God... voor ons leven. En dat was bij de eerste christenen zo. En bij ons nog steeds.

Hoe denk je dan over de besten van de eerstelingen? Als eerste stierf Johannes de Doper de martelaarsdood (de grootste profeet) daarna Jezus (Gods geliefde zoon) daarna Stefanus (apostel) Jakobus, Petrus, Paulus. De eerste gemeente werd vervolgd, mensen werden er op uit gestuurd om christenen gevangen te nemen. Er zijn heel veel christenen van de eerstelingen gesneuveld. Dat valt niet te ontkennen, er zijn flink wat martelaars geweest, vraag Thorgrem maar. ;)
Misschien is een tiende van de eerste christenen martelaar geworden.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #8 Gepost op: januari 07, 2010, 09:45:46 pm »

quote:

Piebe schreef op 07 januari 2010 om 21:25:
[...]
Dan denk ik dat je je vergist, want toen de eerste christenen ontstonden gold het OT nog en als het christendom niet de vervulling van de wet is dan kon Esther wel eens gelijk hebben. ;)


Er was volop discussie over "de wet" en Paulus deed hier volop aan mee. Neem nu alleen eens een voorbeeld uit de Galatenbrief ("ex-heidengemeente"):

2:11 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. 2:12 Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. 2:13 De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. 2:14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?

En dan heb ik heb nog niet eens over zijn Romeinenbrief...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #9 Gepost op: januari 07, 2010, 09:52:03 pm »

quote:

Piebe schreef op 07 januari 2010 om 21:25:
[...]

Ja ik denk dat we in ogenschouw dienen te houden dat Paulus zijn brieven in de eindtijd schreef toen het oude verbond nog stond. Ook Paulus vervulde de wet en verkondigde niets wat niet geschreven stond. Dat Paulus zijn eigen dood met een drankoffer vergeleek is veelzeggend in het licht bezien dat hij een van de besten van de eerste oogst was.


Dat zegt Paulus je niet na... Hij noemt zich de minste van de apostelen, en van "de tweede lichting":

1 Kor 15:8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 15:9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #10 Gepost op: januari 07, 2010, 10:00:37 pm »

quote:

Piebe schreef op 07 januari 2010 om 21:25:
[...]
Hoe denk je dan over de besten van de eerstelingen? Als eerste stierf Johannes de Doper de martelaarsdood (de grootste profeet) daarna Jezus (Gods geliefde zoon) daarna Stefanus (apostel) Jakobus, Petrus, Paulus. De eerste gemeente werd vervolgd, mensen werden er op uit gestuurd om christenen gevangen te nemen. Er zijn heel veel christenen van de eerstelingen gesneuveld. Dat valt niet te ontkennen, er zijn flink wat martelaars geweest, vraag Thorgrem maar. ;)
Misschien is een tiende van de eerste christenen martelaar geworden.
Het is een fenomeen van alle tijden: lees bijvoordeel dit krantenbericht uit 2005: Friesch Dagblad

citaten:
Volgens Jongeneel is het uiterst moeilijk een berekening te maken van het aantal christelijke martelaren in de twintigste eeuw. Getallen spreken van 34.000 in 1900 en 160.000 in 2000. Zonder ingrijpen groeit dat deze eeuw naar 210.000. ,,De cijfers komen mij zelf te hoog voor. Wat wel gezegd kan worden, is dat nu 250 miljoen christenen in gehele of gedeeltelijke verdrukking en vervolging leven.’’

Prof. dr. H. Hoet van de Antwerpense St. Egidiusgemeenschap wees er op dat de kerk van de twintigste eeuw net als de kerk van de eerste eeuw ,,weer een kerk van martelaren is’’. De twintigste eeuw werd gezien als de eeuw van de grote vooruitgang in de beschaving, maar het leverde het tegendeel op. Het moorden werd alleen maar efficiënter, aldus dr Hoet.
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #11 Gepost op: januari 07, 2010, 10:06:02 pm »

quote:

Piebe schreef op 07 januari 2010 om 21:25:
[...]

Hoe denk je dan over de besten van de eerstelingen?


Misschien bestaan die wel niet?!

Kol 3:11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.


Misschien is er dus maar slechts 1 "Eerste" (uit zelfde brief):

1:15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
1:16 in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
1:17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
1:18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
1:19 in hem heeft heel de volheid willen wonen
1:20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #12 Gepost op: januari 07, 2010, 11:19:07 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 07 januari 2010 om 21:52:
[...]


Dat zegt Paulus je niet na... Hij noemt zich de minste van de apostelen, en van "de tweede lichting":

1 Kor 15:8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 15:9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.

Nee, hij noemt zichzelf de laatste der apostelen, maar Paulus was een generatiegenoot van de overige apostelen. Dat Paulus zichzelf niet verhoogde klopt, dat deden de anderen evenmin.

Mat 23,12
En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #13 Gepost op: januari 08, 2010, 10:15:40 am »
Beste Hendrik-NG, ik ben nog wat aan het sneupen geweest en vond het volgende artikel op Wikipedia:

Libatie (Oudgrieks: σπονδαί / spondaí, Latijn: libatio), ook wel drankoffer of plengoffer genoemd, was een offer dat zowel in de Oud-Griekse godsdienst als in de Romeinse godsdienst aangetreffen wordt. Maar ook in andere godsdiensten en culturen treft men dit gebruik aan. In het taoïsme en voorouderverering is het plengoffer een belangrijk deel van het offerritueel. Dit vindt plaats bij offeren in de Chinese tempel en bij een Chinees huwelijk waarbij het geplengde bedoeld is voor de overleden voorouders van de echtgenoot.

In het jodendom
Dierenoffers gingen over het algemeen gepaard met bloedeloze offergaven en in vele gevallen ook met een libatie van wijn of een drankoffer. De korenaren gebruikt voor het offer van de eerstelingen moesten van de vroegere en dus betere soort te zijn, waarbij de graankorrels werden gemaald of geplet. Het meel was gewoonlijk, van de fijnste kwaliteit en van de meest uitgelezen graansoort, tarwe.

Bron + hele artikel.

Ik schreef:

quote:

Geheel naar oudtestamentisch model heeft Jezus zichzelf geofferd als een slachtoffer. En bij een slachtoffer hoorde een drankoffer zoals ik je heb aangetoond. Dus dat Paulus zijn eigen dood vergeleek met een drankoffer, is ook naar oudtestamentisch model, want de apostelen waren de besten van de eerstelingen.
Nog een opmerkelijk gegeven is dat Jezus de eerste christenen vergeleek met tarwe (en de ongelovigen met het kaf, denk aan het koren van het kaf scheiden).

Mat 3,12
Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

Van tarwe wordt meel gemaakt en van meel deeg en merk nauwkeurig op, wat lezen wij:

1 Kor 5,7
Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

Paulus schrijft dus dat Jezus voor de christenen geslacht is! Denk je nog steeds dat ik er naast zit beste Hendrik-NG? Het doet me ontzettend denken aan dit vers:

Ez 39,19
En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe; van Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb.

En wanneer is Jezus gekruisigd? Met pasen toch? Zou dat toeval zijn geweest? Ik denk zeer zeker niet!

Ex 34,25    
Gij zult het bloed van Mijn slachtoffer niet offeren met gedesemd brood; het slachtoffer van het paasfeest zal ook niet vernachten tot de morgen.

Ef 5,2
En wandelt in de liefde, gelijk ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode tot een welriekende reuk.

Nu, ik ben van mening dat het slachtoffer wat God voor de christenen heeft bereid bestaat uit het beste van de eerstelingen en jij zegt in feite dat dit niet zo was. Ben benieuwd naar je motivatie! ;)
« Laatst bewerkt op: januari 08, 2010, 10:31:52 am door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
De eerstelingen
« Reactie #14 Gepost op: januari 09, 2010, 08:08:29 pm »
Ik denk nog steeds dat Paulus beeldspraak gebruikt heeft...

En denk bij "eerstelingen" zelf nog steeds eerder aan het werk van de Heilige Geest dan aan "offers".

Zoals Paulus ook wel eens doet, b.v. Rom 8:23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. - In de NBV: "die als voorschot de Geest hebben ontvangen"; als voorschot "op de dingen die komen gaan" dus. In de lijn van Basilius...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'