Auteur Topic: Hoe is het in de hemel?  (gelezen 14977 keer)

Beepee

 • Berichten: 1416
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #50 Gepost op: februari 12, 2010, 08:25:03 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 12 februari 2010 om 11:25:
Ik denk dat ook voor dit onderwerp geldt:

Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”

Kortom: God zal ook na onze dood voor ons zorgen en ik zie wel wat Hij voor ons in petto heeft. Ik heb er alle vertrouwen in... God zegt: "Er zij.." en het was er, zeggen we dan achteraf....
En dit dan? Prediker 9:5 doden hebben geen bewustzijn.

Beepee

 • Berichten: 1416
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #51 Gepost op: februari 12, 2010, 08:37:46 pm »

quote:

Piebe schreef op 12 februari 2010 om 12:26:
[...]

Dus jullie hebben een werkloze herder begrijp ik? ;)

Nee, de Bijbel spreekt niet, althans de mijne heb ik dat nog nooit horen doen. De twee kudden welke Jezus samenbracht waren de nazaten van het huis Israel en de bekeerlingen van het huis Juda. Er staat duidelijk dat het één kudde en één herder zou worden (Joh 10,16) en niet twee herders (God en Jezus) en twee kudden (de grote en de kleine).

Rom 10,12    
Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

Gal 3,28
Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.


Veel mensen zeggen:: „De bijbel spreekt zichzelf tegen.”
In de Bijbel staan woorden van JHWH en van Jezus opgetekend. Je kan dus  zeggen dat JHWH en Jezus tegen jou, via de bijbel spreken.

In de Bijbel staat dat er twee kuddes zijn, Jezus is daarover een herder.

Degenen die  van de Joden luisterden naar Jezus boodschap werden met pinksteren gezalfd met de HG en dat werden  de eerstelingen van de kleine kudde.
Petrus voegde daar later  bekeerde heidenen aan toe. Vandaar dat daardoor geen onderscheid meer was tussen jood en griek. Zij werden allen broeders.

Beepee

 • Berichten: 1416
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #52 Gepost op: februari 12, 2010, 08:45:23 pm »

quote:

Piebe schreef op 11 februari 2010 om 12:57:
[...]

Onder het oude verbond gingen de overledenen naar het dodenrijk (Hos 13,14) maar Jezus zei tegen Petrus:

Mat 16,18
En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Hieruit kunnen we concluderen dat de christenen dus niet naar het dodenrijk zullen gaan. De vraag is dus, waar gaan wij wel naartoe?

Sjeool cq hades is geen dodenrijk maar graf.

Psalm 37 :29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #53 Gepost op: februari 12, 2010, 10:18:40 pm »

quote:

Beepee schreef op 12 februari 2010 om 20:37:
[...]


Veel mensen zeggen:: „De bijbel spreekt zichzelf tegen.”
In de Bijbel staan woorden van JHWH en van Jezus opgetekend. Je kan dus  zeggen dat JHWH en Jezus tegen jou, via de bijbel spreken.

In de Bijbel staat dat er twee kuddes zijn, Jezus is daarover een herder.

Degenen die  van de Joden luisterden naar Jezus boodschap werden met pinksteren gezalfd met de HG en dat werden  de eerstelingen van de kleine kudde.
Petrus voegde daar later  bekeerde heidenen aan toe. Vandaar dat daardoor geen onderscheid meer was tussen jood en griek. Zij werden allen broeders.
Ik snap je punt en ik kan het niet ontkennen. Deze eerste christenen waren de 144.000 nazaten van de stammen in de verstrooiing, de eerstelingen van het christendom, tot zover ben ik het met je eens. Doch is het naar mijn idee een symbolisch getal aangezien we elders lezen we dat God zich zeven duizend (Rom 11,4) had overgelaten. Ook ben ik er van overtuigd dat de eerstelingen tevens eerst en in de eerste eeuw geoogst zijn. Wat zegt het Schriftwoord?  

'Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.' (Rom 11,5)

Het hele NT wordt betrokken op de generatie waarin de kleine kudde verloren schapen van het huis Israel werden bijeengebracht, want Jezus waarschuwde hen en vertelde de eerstelingen hoe aan het komende oordeel te ontkomen.

'Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vluchten naar de bergen; en die in het midden er van zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij er niet in komen. ' (Luk 20,21)

Deze voorspelling deed Jezus voor de Joodse oorlog, want hij werd maar 33 jaar en het evangelie van Lukas wordt gedateerd rond het jaar 60 na Christus. Overigens zouden Jezus zijn vijanden het oordeel niet ontkomen lezen we in Mat 23 (NBV):

32 Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol! 33 Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?
34 Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen. 35 Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. 36 Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen.

Ik denk dat de eerste vijanden van Christus, de exacte tegenpolen van de eerstelingen van zijn volgelingen waren. De eerstelingen van de christenen waren het beste van de oogst en in dit verband schreef Paulus dat wij door hen (Rom 11,16) geheiligd zijn. De vijanden waren het onkruid, de eerste tegenstanders, van de ergste soort ooit.

Kortom, ik ben het met je eens dat de eerstelingen een aparte groep zijn in het christendom, maar ze zijn allemaal in de eerste eeuw gekozen en wij zijn nu allen gelijkwaardig. :)
« Laatst bewerkt op: februari 12, 2010, 10:33:43 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #54 Gepost op: februari 12, 2010, 10:29:22 pm »

quote:

elle schreef op 12 februari 2010 om 12:14:
[...]

Gaitema, ik snap je niet goed, denk ik.
Naar de mens gesproken gaan we dood. Naar God gesproken gaan we niet dood, maar ontslapen we (zie de bijbelteksten die ik heb gegeven). Dat 'ontslapen zijn' duurt tot de jongste dag, wanneer de doden weer gewekt worden (zie ook 1 kor 15). Over waar we zijn als we ontslapen zijn, heb ik geen uitspraak gedaan, ik weet het namelijk niet. Ik acht alleen de kans aanwezig dat dat dus niet in de hemel is, want er is volgens mij geen tekst die stelt dat alle mensen naar de hemel gaan.
Op de jongste dag zullen we geoordeeld worden. En de mensen die in het boek des levens staan mogen verder leven op de nieuwe aarde. Zoveel is uit de bijbel wel op te maken.
Wat ik vreemd zou vinden is wanneer we na onze 'dood' naar de hemel zouden gaan, terwijl het oordeel nog niet is geweest. Gaat iedereen dan naar de hemel? Of is er toch een soort oordeel voordat de jongste dag gekomen zal zijn, zodat de christenen alvast wat van het komende heil kunnen genieten?

Wat is je probleem nu?
Dat we naar de mens gesproken dood (kunnen) gaan, wil niet zeggen dat het dodenrijk macht over ons heeft. Christus zal te zijner tijd de doden die 'momenteel' (?) nog in het dodenrijk zijn opwekken en oordelen. Die macht heeft hij bij zijn opstanding laten zien, en daar mogen wij op vertrouwen.

Je kunt het oneerlijk vinden dat de hemel wellicht voor een handvol christenen is weggelegd, namelijk wellicht de martelaren en/of de 144.000. Ik zie de oneerlijkheid niet: wij zijn geschapen voor deze aarde, en straks zullen we op de nieuwe aarde rond mogen lopen in Gods aanwezigheid. Dat voordat de nieuwe aarde geschapen wordt sommige christenen mogelijk een poosje in de hemel verblijven (ook daarvoor is geen harde bijbeltekst) terwijl anderen gewoon 'ontslapen' blijven, zou ik God niet willen aanrekenen. Maar dat God bepaalde voorrechten aan sommige christenen zal verlenen, daarover is openbaringen volgens mij redelijk helder.

Hoe je het ook wendt of keert, zelfs wanneer we naar de hemel mogen is het de bedoeling dat we die ook weer verlaten. Uiteindelijk is de nieuwe aarde onze bestemming.Dag Elle, ik heb de teksten die je naar me verstuurd gelezen en nu begrijp ik waar je op doelt.
Nu denk ik dat je het in verband met alles wat anders moet zien. Jezus zei immers ook het volgende dat bedoelt is voor ons allemaal:
“Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Mat. 6;19-21).

Ook legde Paulus in zijn brieven uit dat onze oude persoon met Jezus aan het kruis is geslagen en gestorven is en dat onze nieuwe mens met Jezus uit de dood is opgestaan.

We verzamelen dus schatten in de hemel.

Wat het oordeel betreft: daar gaan ook mensen uit de hemel naar toe. Die worden dus ook geoordeeld en de doden gingen er naar toe, ook zei werden geoordeeld. Het oordeel bepaald wie er in het vuur terecht komt en wie er naar de nieuwe aarde gaan waar Jezus met meerdere koningen zullen heersen. Het vuur is dus pas na het oordeel. Ervoor is de eerste dood het dodenrijk en de tweede dood is pas het vuur. In het eerste dood komen de gelovigen niet, want wie in Jezus geloofd (niet op de manier van satan) zal nooit sterven maar eeuwig leven hebben.

Johannes 11:11 zegt volgens mij letterlijk dat Lazarus inderdaad ter ruste is gegaan, God wilde hem immers weer wekken. En erbij komt: Jezus was toen nog niet aan het kruis gestorven. De eerste (Jezus) was nog niet uit de dood opgestaan.

1 Kor 11: die ontslapen zijn de mensen zie zich een oordeel eten en drinken. Hen treft het zelfde lot als de velen die Jezus ook niet aangenomen hebben. Die komen in het dodenrijk, de eerste dood en zijn dus niet door Jezus gered.

 1 Kor 15 laat in vers 35 een vraag zien “maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden ontwaken? Met wat voor lichaam zullen zij komen?”

Antwoord in vers 39 en 40:
“Alle vlees is niet het zelfde vlees, nee, dat van mensen is anders; anders is het vlees van beesten, anders is het vlees van vogels, weer anders is dat van vissen. Zo ook hemelse lichamen en aardse lichamen; nee, de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse lichamen is verschillend”

bron: Naardense bijbelvertaling


Hier wordt dus gewezen op het ontslapen in de hemel. De opstanding waar naar gevraagd wordt, wordt beantwoord met de lichamen in de hemel
 :)
« Laatst bewerkt op: februari 12, 2010, 10:36:48 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Knoalster

 • Berichten: 75
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #55 Gepost op: februari 13, 2010, 11:17:44 am »
we zullen allemaal dood gaan, wat betekent dat we zullen slapen tot Gods dag komt,
zoals Prediker 9:5 zegt: de doden zijn zich van niets bewust

als we dood zijn merken we dus nergens iets van, een hel kan dus niet bestaan, want dat zou beteken dat we gestraft worden daar voor ons aardse leven(mocht die slecht zijn)
dus we hoeven niet bang te zijn voor een hel

maar dat we niets merken, betekent ook dat we niet beloont worden,
we zullen dus niet in de hemel ontwaken met zijn allen
dat voorrecht is slechts voor enkelen onder ons, 144.000
de kleine kudde

de grote kudde zal blijven slapen en ontwaken op het paradijs hier op aarde, waar wij eeuwig zullen leven op Jehovahs nieuwe wereld

waarom zou Jehovah(Bijbel) anders spreken over een nieuwe wereld, als die er toch niet komt?
want als we allemaal in de hemel gaan leven, waar blijft die nieuwe aarde dan?

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #56 Gepost op: februari 13, 2010, 11:31:09 am »

quote:

Knoalster schreef op 13 februari 2010 om 11:17:
we zullen allemaal dood gaan, wat betekent dat we zullen slapen tot Gods dag komt,
zoals Prediker 9:5 zegt: de doden zijn zich van niets bewust

als we dood zijn merken we dus nergens iets van, een hel kan dus niet bestaan, want dat zou beteken dat we gestraft worden daar voor ons aardse leven(mocht die slecht zijn)
dus we hoeven niet bang te zijn voor een hel

maar dat we niets merken, betekent ook dat we niet beloont worden,
we zullen dus niet in de hemel ontwaken met zijn allen
dat voorrecht is slechts voor enkelen onder ons, 144.000
de kleine kudde
Nee, niet onder ons, maar onder de eerstelingen uit de eerste eeuw, zie mijn vorige reactie voor de verzen.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Pooh

 • Administrator
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 5794
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #57 Gepost op: februari 13, 2010, 12:02:24 pm »
Modbreak:
Bericht verwijderd. Zie Richtlijnen Bijbelstudieforum. BF is niet de plek voor argumenten uit de traditie.

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #58 Gepost op: februari 13, 2010, 12:08:43 pm »

quote:

Pooh schreef op 13 februari 2010 om 12:02:
[mbr]Bericht verwijderd. Zie Richtlijnen Bijbelstudieforum. BF is niet de plek voor argumenten uit de traditie.[/]
Ik heb meer dan genoeg (meer dan in elke andere reactie in dit topic tot nu toe) verwijzingen naar de Bijbel gegeven.

Etienne

 • Berichten: 145
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #59 Gepost op: februari 13, 2010, 02:50:24 pm »

quote:

E-line schreef op 11 februari 2010 om 10:48:
[...]

Ooit gehoord van het spreekwoord 'elke ketter heeft zijn letter'? En de duivel kent de bijbel ook goed, kijk maar naar zijn argumenten tegenover Jezus in de woestijn (Mat 4).De grootste ketterij is mensen leren dat ze naar de hemel gaan of naar een hel om daar gepijnigd te worden.

Wanneer God dienaren rond zich heen nodig heeft ,schept hij engelen,zij moeten niet eerst mens worden ,om daarna als engelen te leven!

Een minderheid der mensen die  rechtstreeks door God uitgekozen worden om naar de hemel te gaan,gaan  met een speciaal doel naar de hemel,nl. om te regeren over het werk 'de aarde tot een paradijs te maken en het eeuwige leven voor mensen op aarde te bewerkstelligen'.Maw. het oorspronkelijk voornemen dat God had met de mens te helpen verwezenlijken en te vervolledigen.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #60 Gepost op: februari 13, 2010, 04:33:48 pm »

quote:

Etienne schreef op 13 februari 2010 om 14:50:
[...]


De grootste ketterij is mensen leren dat ze naar de hemel gaan of naar een hel om daar gepijnigd te worden.

Wanneer God dienaren rond zich heen nodig heeft ,schept hij engelen,zij moeten niet eerst mens worden ,om daarna als engelen te leven!

Een minderheid der mensen die  rechtstreeks door God uitgekozen worden om naar de hemel te gaan,gaan  met een speciaal doel naar de hemel,nl. om te regeren over het werk 'de aarde tot een paradijs te maken en het eeuwige leven voor mensen op aarde te bewerkstelligen'.Maw. het oorspronkelijk voornemen dat God had met de mens te helpen verwezenlijken en te vervolledigen.
Ik heb duidelijk vanuit de Bijbel onderbouwd waarom ik denk dat de 144.000 in de eerste eeuw geselecteerd zijn, als je het daar niet mee eens bent, prima, maar wil je eens inhoudelijk op reageren?
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

joepie

 • Berichten: 836
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #61 Gepost op: februari 14, 2010, 02:30:23 pm »

quote:

Knoalster schreef op 13 februari 2010 om 11:17:
we zullen allemaal dood gaan, wat betekent dat we zullen slapen tot Gods dag komt,
zoals Prediker 9:5 zegt: de doden zijn zich van niets bewust

als we dood zijn merken we dus nergens iets van, een hel kan dus niet bestaan, want dat zou beteken dat we gestraft worden daar voor ons aardse leven(mocht die slecht zijn)
dus we hoeven niet bang te zijn voor een hel

maar dat we niets merken, betekent ook dat we niet beloont worden,
we zullen dus niet in de hemel ontwaken met zijn allen
dat voorrecht is slechts voor enkelen onder ons, 144.000
de kleine kudde

de grote kudde zal blijven slapen en ontwaken op het paradijs hier op aarde, waar wij eeuwig zullen leven op Jehovahs nieuwe wereld

waarom zou Jehovah(Bijbel) anders spreken over een nieuwe wereld, als die er toch niet komt?
want als we allemaal in de hemel gaan leven, waar blijft die nieuwe aarde dan?
Misschien goed om je te realiseren dat de Bijbel wel op meerdere manieren over dood spreekt. En juist deze tekst gaat niet over gestorven mensen maar over dood in het geloof. Dat is geheel iets anders dan wat jij denkt te kunnen halen uit het stukje.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #62 Gepost op: februari 14, 2010, 05:18:20 pm »

quote:

Piebe schreef op 11 februari 2010 om 17:26:
[...]

Ja het staat in een van de verzen waar ik naar verwees en als je dan de Statenvertaling erbij pakt vind je de verwijzingen naar de verschijning van Jezus aan Paulus. Daarom denk ik dat hij die gebeurtenis de derde hemel noemde, want verder kom ik het nergens in de hele Bijbel tegen.
Het zou kunnen. Ik weet het niet. Het doet bij mij denken aan niveau's of gebieden of terwijl hemelse gewesten. Maar het blijft praten over iets dat we nog niet kennen geloof ik.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #63 Gepost op: februari 14, 2010, 05:29:25 pm »

quote:

Knoalster schreef op 13 februari 2010 om 11:17:
we zullen allemaal dood gaan, wat betekent dat we zullen slapen tot Gods dag komt,
zoals Prediker 9:5 zegt: de doden zijn zich van niets bewust


Dat is allemaal voor Jezus' opstanding uit de doden, Hij was immers de eerste die God liet opstaan uit de dood. Jezus liet zoals ik poste zien dat we schatten moeten verzamelen in de hemel, dus zal dat ook iets zeggen over waar we naar toe gaan. Verder weten we ook uit Paulus' woorden dat wie in Jezus geloofd (op de juiste manier) nooit zal sterven. dus klopt je beredenering niet.

quote:


als we dood zijn merken we dus nergens iets van, een hel kan dus niet bestaan, want dat zou beteken dat we gestraft worden daar voor ons aardse leven(mocht die slecht zijn)
dus we hoeven niet bang te zijn voor een hel


Dan bestaat er altijd nog vanuit de bijbel gezien de gehenna, het dodenrijk, de gevangenis, het poel van Vuur etc.. al de beelden die in de bijbel staan.

quote:

maar dat we niets merken, betekent ook dat we niet beloont worden,
we zullen dus niet in de hemel ontwaken met zijn allen
dat voorrecht is slechts voor enkelen onder ons, 144.000
de kleine kudde


Jezus zei: "verzamel schatten in de hemel." Tekst: zie mijn post voor mijn vorige post.

quote:

de grote kudde zal blijven slapen en ontwaken op het paradijs hier op aarde, waar wij eeuwig zullen leven op Jehovahs nieuwe wereld


Dat is dus tegenstrijdig aan wat er in de teksten staan die ik je liet zien.

quote:

waarom zou Jehovah(Bijbel) anders spreken over een nieuwe wereld, als die er toch niet komt?
want als we allemaal in de hemel gaan leven, waar blijft die nieuwe aarde dan?
De hemel is tijdelijk. Vanuit de hemel komen we bij'één voor Jezus te staan, wanneer Hij zal oordelen wie er bij Hem in zijn rijk zullen mogen leven en wie er in het poel van vuur geworpen zullen worden.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #64 Gepost op: februari 14, 2010, 05:33:19 pm »
Nog een ding: het zijn de mensen die Jezus niet volgen die zullen slapen tot aan de dag van het grote oordeel. De genen die juist niet behoren tot Zijn kudde. Dit slapen is de eerste dood. Aan die eerste dood hebben de volgelingen van Jezus geen deel. God wil dat we onze levens geheel aan Jezus geven, dan zullen we zeker nooit sterven.
Een nieuwe start is een nieuw begin

pyro

 • Berichten: 779
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #65 Gepost op: februari 14, 2010, 05:36:13 pm »

quote:

Piebe schreef op 10 februari 2010 om 20:17:
Laatst zei ik tegen mijn dominee 'wat als de hemel me niet bevalt?' Waarop hij antwoordde 'dan moet je weer levend worden.' Ja, mijn dominee heeft humor, ik kan met hem lezen en schrijven en verder hebben we de kwestie gelaten voor wat het is.

Doch is het uiteindelijk een serieuze zaak nietwaar? En wat staat er eigenlijk in de Bijbel over hoe het in de hemel is? Waar lezen wij bijvoorbeeld dat mensen naar de hemel gaan? Ik bedoel, ik speel geen harp en op een wolk rijden in de eeuwigheid lijkt me lang! Wie kan me helpen? :S

Er staat dat God bij de mensen zal wonen, dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen. De zachtmoedigen zullen de aarde beerven.
Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de nieuwe aarde is voor de mensen om daar te wonen. Voor wie met Christus overwint.
Als je het daar niet leuk gaat vinden zou ik me geen zorgen over maken, immers God zal bij de mensen wonen dus je kunt je problemen gewoon aan Hem voorleggen.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #66 Gepost op: februari 14, 2010, 08:15:55 pm »

quote:

pyro schreef op 14 februari 2010 om 17:36:
[...]

Er staat dat God bij de mensen zal wonen, dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen. De zachtmoedigen zullen de aarde beerven.
Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de nieuwe aarde is voor de mensen om daar te wonen. Voor wie met Christus overwint.
Als je het daar niet leuk gaat vinden zou ik me geen zorgen over maken, immers God zal bij de mensen wonen dus je kunt je problemen gewoon aan Hem voorleggen.
Dank je voor je reactie, ik geloof dat je gelijk hebt. :)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #67 Gepost op: februari 15, 2010, 12:35:43 pm »

quote:

gaitema schreef op 14 februari 2010 om 17:33:
Nog een ding: het zijn de mensen die Jezus niet volgen die zullen slapen tot aan de dag van het grote oordeel. De genen die juist niet behoren tot Zijn kudde. Dit slapen is de eerste dood. Aan die eerste dood hebben de volgelingen van Jezus geen deel. God wil dat we onze levens geheel aan Jezus geven, dan zullen we zeker nooit sterven.
Laat mij a.u.b. verder slapen. Niet wakker maken!

Beepee

 • Berichten: 1416
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #68 Gepost op: februari 15, 2010, 12:48:41 pm »

quote:

Piebe schreef op 12 februari 2010 om 22:18:
[...]

Ik snap je punt en ik kan het niet ontkennen. Deze eerste christenen waren de 144.000 nazaten van de stammen in de verstrooiing, de eerstelingen van het christendom, tot zover ben ik het met je eens. Doch is het naar mijn idee een symbolisch getal aangezien we elders lezen we dat God zich zeven duizend (Rom 11,4) had overgelaten. Ook ben ik er van overtuigd dat de eerstelingen tevens eerst en in de eerste eeuw geoogst zijn. Wat zegt het Schriftwoord?
Rom 1:14 is een citaat van 1kon 19:18. Er wordt daar gesproken over personen die zich niet aan afgoderij voor Baäl hebben schuldig gemaakt. Het getal is volgens gebruik afgerond.

quote:

'Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vluchten naar de bergen; en die in het midden er van zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij er niet in komen. ' (Luk 20,21)

Deze voorspelling deed Jezus voor de Joodse oorlog, want hij werd maar 33 jaar en het evangelie van Lukas wordt gedateerd rond het jaar 60 na Christus. Overigens zouden Jezus zijn vijanden het oordeel niet ontkomen lezen we in Mat 23 (NBV):
Lukas 21:21.  ;)

De paralleltekst van Mt24: 15, 16 voegt er nog een belangrijk detail aan toe! N.l.: – Lezer, probeer het te begrijpen; lezer let op; lezer, begrijp dit goed. Er is dus wat meer inzicht voor  nodig. De Joden begrepen dat niet en kwamen om.

Mattheüs schreef zijn evangelie omstreeks het jaar 41. Lukas, een arts, besloot de gebeurtenissen te onderzoeken en ondervroeg vele ooggetuigen en schreef vervolgens een chronologisch, nauwkeurig verslag, waarbij hij specifieke details noemde,

quote:

Ik denk dat de eerste vijanden van Christus, de exacte tegenpolen van de eerstelingen van zijn volgelingen waren. De eerstelingen van de christenen waren het beste van de oogst en in dit verband schreef Paulus dat wij door hen (Rom 11,16) geheiligd zijn. De vijanden waren het onkruid, de eerste tegenstanders, van de ergste soort ooit.

Kortom, ik ben het met je eens dat de eerstelingen een aparte groep zijn in het christendom, maar ze zijn allemaal in de eerste eeuw gekozen en wij zijn nu allen gelijkwaardig. :)
De vijanden van Christus waren de traditionele joden. Jezus wordt de eersteling genoemd. De eerstelingen werden met pinksteren de joodse leden van de kleine kudde. Later werd dat voorrecht door Petrus geopend voor bekeerde heidenen.

Jezus vergeleek de prediking van het goede nieuws met zaaien. Wanneer het zaad in goede aarde valt, worden het volgelingen. Satan zaait ook met zaad dat lijkt op tarwe, maar dat is het niet. Het is dolik, giftig dus. :(

Mellon

 • Berichten: 1045
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #69 Gepost op: februari 15, 2010, 03:49:16 pm »

quote:

Piebe schreef op 10 februari 2010 om 20:17:
Laatst zei ik tegen mijn dominee 'wat als de hemel me niet bevalt?' Waarop hij antwoordde 'dan moet je weer levend worden.' Ja, mijn dominee heeft humor, ik kan met hem lezen en schrijven en verder hebben we de kwestie gelaten voor wat het is.

Doch is het uiteindelijk een serieuze zaak nietwaar? En wat staat er eigenlijk in de Bijbel over hoe het in de hemel is? Waar lezen wij bijvoorbeeld dat mensen naar de hemel gaan? Ik bedoel, ik speel geen harp en op een wolk rijden in de eeuwigheid lijkt me lang! Wie kan me helpen? :S
Hm... hoe bevalt het je nu eigenlijk om christen te zijn?

rtfm08

 • Berichten: 995
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #70 Gepost op: februari 15, 2010, 04:04:21 pm »
Ik heb geen idee hoe het in de hemel zal zijn simpelweg vanwege het feit dat wij als mensen geen echte voorstelling kunnen maken om dat het ons verstand te boven gaat.Er is niks op tegen om er over na te denken maar het blijft iets mysterisch,totdat je er zelf bent !

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #71 Gepost op: februari 15, 2010, 04:24:37 pm »

quote:

Mellon schreef op 15 februari 2010 om 15:49:
[...]


Hm... hoe bevalt het je nu eigenlijk om christen te zijn?
Goed punt ja, het bevalt me prima! :)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #72 Gepost op: februari 15, 2010, 04:28:18 pm »

quote:

Beepee schreef op 15 februari 2010 om 12:48:
[...]
Rom 1:14 is een citaat van 1kon 19:18. Er wordt daar gesproken over personen die zich niet aan afgoderij voor Baäl hebben schuldig gemaakt. Het getal is volgens gebruik afgerond.
Dat weet ik, maar Paulus betrekt het op zijn generatie en daarom ben ik van mening dat de eerstelingen in de eerste eeuw geoogst zijn. :)
« Laatst bewerkt op: februari 15, 2010, 04:28:48 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Beepee

 • Berichten: 1416
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #73 Gepost op: februari 16, 2010, 10:00:45 am »

quote:

Piebe schreef op 15 februari 2010 om 16:28:
[...]

Dat weet ik, maar Paulus betrekt het op zijn generatie en daarom ben ik van mening dat de eerstelingen in de eerste eeuw geoogst zijn. :)
Het zijn dus leden van de kleine kudde, die naar de hemel gaan om over de aardse grote schare te gaan regeren. Zij weten dus wat zij in de hemel te doen hebben.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #74 Gepost op: februari 16, 2010, 10:50:15 am »

quote:

Beepee schreef op 16 februari 2010 om 10:00:
[...]
Het zijn dus leden van de kleine kudde, die naar de hemel gaan om over de aardse grote schare te gaan regeren. Zij weten dus wat zij in de hemel te doen hebben.

Ja en het was meer uitzondering als regel als zij niet de martelaarsdood stierven, daarom zag eersteling Johannes ook het volgende gezicht:

Op 6,10
En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?

Dit vers moet je wel bekend voorkomen, want iets soortgelijks had Jezus reeds voorzegd:

Mat 23,35
Opdat op u komt al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed van de rechtvaardige Abel af, tot op het bloed van Zacharía, de zoon van Barachía, die gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

Het bloed van de eerstelingen is van het eerste eeuwse geslacht afgeëist en daarna zijn er geen eerstelingen weer bijgekomen. Vergelijk het maar eens met de letterlijke oogst van de eerstelingen uit het OT, dit waren de beste vruchten die als eerste geoogst en als enige in het huis des HEEREN gebracht werden. Tegenwoordig zijn er geen eerstelingen meer, want de eerste christenen zijn reeds geoogst. Wij hebben hun getuigenis en hun leerstellingen en delen in hun zegeningen.
« Laatst bewerkt op: februari 16, 2010, 10:51:32 am door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #75 Gepost op: februari 16, 2010, 11:40:59 am »

quote:

vrolijke schreef op 15 februari 2010 om 12:35:
[...]


Laat mij a.u.b. verder slapen. Niet wakker maken!
Even iets voor de aardigheid. Wat denk je, wanneer volg je Jezus volgens het christendom?
Een nieuwe start is een nieuw begin

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #76 Gepost op: februari 16, 2010, 03:57:12 pm »
Ik stel mij de hemel na 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. jaar  niet zoooo prikkelend voor.
Die vermis ik net zo veel, zoals het leven voor mijn geboorte.
Die tijd was ook ongeveer zo lang.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #77 Gepost op: februari 16, 2010, 11:16:34 pm »
Dat bedoelde ik eigenlijk niet. Maar ik lees je antwoord wel tussen de regels door. Namelijk het traditionele antwoord: wanneer je geloofd in Jezus Christus, met in het achterhoofd "als er een God is kijkt Hij naar de daden."

In de praktijk komt het er in het christendom er op aan wat je willens en wetens doet met de kennis en inzichten die je hebt, vanuit de graad van rijpheid waar je in zit.

Daarom kan Jezus op de dag van het oordeel ook gerust zeggen:
"toen ik honger had, heb jij mij te eten geven, toen ik dorst had heb jij mij te drinken gegeven, toen ik in de gevangenis zat heb jij mij opgezocht... wanneer je dit hebt gedaan voor één van mijn broeders of zusters, al is het de minst aanzienlijke er van af, dan deed je dat voor Mij." En dat zegt Hij aan de genen die met hem in het paradijs zullen leven en tegen de anderen zegt Hij "Toen ik honger had heb jij mij niet te eten gegeven, toen ik dorst had heb jij mij niet te drinken geven..." je weet wel.      Alles bezien vanuit wat je willens en wetens voor Jezus door je naasten heen doet. Je volgt Hem wanneer je iets voor Hem doet door voor je naasten te doen die Hij als zijn broeders en zusters beschouwt (inclusief de barmhartige Samaritanen).

Hij zegt ook heel gemakkelijk tegen mensen die menen Hem te volgen en christenen te zijn en in zijn naam demonen uitgedreven te hebben en mensen te hebben genezen: "Ik ken jullie niet, werkers van de wetteloosheid" en zei verder dat je bij Hem hoort als je doet wat Hij zegt.
Hij zei ook op aarde "als je niet geloofd in wat Ik zeg, geloof dan in wat Ik doe."
« Laatst bewerkt op: februari 16, 2010, 11:21:48 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Beepee

 • Berichten: 1416
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #78 Gepost op: februari 19, 2010, 05:42:20 pm »

quote:

Piebe schreef op 16 februari 2010 om 10:50:
[...]

Ja en het was meer uitzondering als regel als zij niet de martelaarsdood stierven, daarom zag eersteling Johannes ook het volgende gezicht:

Op 6,10
En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? .
Even wat doorlezen:— Openbaring 6: 11 En aan een ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven; en hun werd gezegd nog een korte tijd te rusten, totdat ook van hun medeslaven en hun broeders, die op het punt stonden gedood te worden evenals zij, het getal [van de kleine kudde]vol zou zijn.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #79 Gepost op: februari 19, 2010, 06:07:04 pm »

quote:

Beepee schreef op 19 februari 2010 om 17:42:
[...]
Even wat doorlezen:— Openbaring 6: 11 En aan een ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven; en hun werd gezegd nog een korte tijd te rusten, totdat ook van hun medeslaven en hun broeders, die op het punt stonden gedood te worden evenals zij, het getal [van de kleine kudde]vol zou zijn.
Nog een korte tijd inderdaad en ondertussen is het getal al lang vol en daardoor niet meer toepasbaar op het heden. Leest u maar eens met mij mee hoe 'een korte tijd' (oftewel een kleine tijd) op andere plaatsen in de Schrift gebruikt wordt.

quote:

'Kinderkens, nog een kleine tijd ben Ik bij u. Gij zult Mij zoeken, en gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen; alzo zeg Ik u nu ook.' (Joh 13,33)

'Nog een kleine tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.' (Joh 14,19)
   
'Een kleine tijd, en gij zult Mij niet zien; en weer een kleine tijd, en gij zult Mij zien, want Ik ga heen tot de Vader.' (Joh 16,16)

Hand 14,28
En zij verkeerden aldaar geen kleine tijd met de discipelen.

2 Kor 7,8
Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft; want ik zie, dat die zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft.

Filem 1,15
Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig weer zoudt hebben.
Ziet u dat een kleine tijd in al deze verzen een korte periode beschrijft? Waarom zou dat in de door u aangehaalde passage anders zijn?
Alles wijst er op dat 'een kleine tijd' ook echt een kleine tijd is. In de grondtekst zien we dat het woord 'kleine' is overgezet van mikros wat betekent:

1) smal, klein
a) van stuk: in aanzien, of van lengte
b) plaats of ruimte
c) leeftijd: minder bij geboorte, jonger
d) qua tijd; kort, vluchtig, een korte tijd, hoe klein!
e) in kwantiteit: b.v. getal, aantal
f) van rang of invloed

-Bron-

Laten we het vers nog eens lezen:

'En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, zoals zij.' (Op 6,11)

Een kleine tijd kan nooit tweeduizend jaar en langer betekenen, want elders lezen we dat het laatste uur (1 Joh 2,18) gekomen was. De gedachte dat een kleine tijd een korte periode beschrijft is meer in overeenstemming met 'het laatste uur' dan met tweeduizend jaar. Nog een reden om te geloven dat het getal van de kleine kudde vol is, blijkt het gegeven dat de eerstelingen van de vruchten altijd eerst geoogst werden.

'De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land zult gij in het huis van de HEERE uw God brengen...' (Ex 23,19)

Later vergeleek Jezus zijn generatie met bomen die goede vruchten moesten voortbrengen (Mat 3,10) hetgeen bewerkstelligd wordt door in hem (Joh 15,5) te geloven. Hun goede vruchten waren de eerstelingen van het nieuwe verbond en daardoor moesten zij conform het oude verbond in het huis des HEEREN gebracht worden. Zodra zij vrucht droegen en rijp waren, moesten ze direct geoogst worden en niet nog eens eeuwen later.

Mar 4,29
En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.
« Laatst bewerkt op: februari 20, 2010, 02:04:53 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Knoalster

 • Berichten: 75
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #80 Gepost op: februari 19, 2010, 08:59:50 pm »
Piebe je denkt daar wat te makkelijk over die tijd,

een korte tijd noem jij een paar dagen of weet ik het hoe kort maar geen duizenden jaren, dat omdat in een paar voorbeelden het wel zo was ja

maar kijk bv naar voetbal, Ajax wint altijd van PSV bv 100x(realistisch trouwens)
maar betekent dat, dat Ajax altijd wint? nee, PSV kan best dan eens winnen

je moet ook kijken naar waar het over gaat, gaat vooral over dingen tijdens een mensenleven, terwijl het over het koninkrijk/hemel gaat over een korte tijd niet in een mensenleven maar over het hele bestaan van de aarde

2000-3000 jaar is een korte tijd voor de aarde, wellicht korter als dat een week in een mensenleven van ons is

dus dat is WEL een korte periode

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #81 Gepost op: februari 20, 2010, 09:04:19 am »

quote:

Knoalster schreef op 19 februari 2010 om 20:59:
Piebe je denkt daar wat te makkelijk over die tijd,

een korte tijd noem jij een paar dagen of weet ik het hoe kort maar geen duizenden jaren, dat omdat in een paar voorbeelden het wel zo was ja

maar kijk bv naar voetbal, Ajax wint altijd van PSV bv 100x(realistisch trouwens)
maar betekent dat, dat Ajax altijd wint? nee, PSV kan best dan eens winnen

je moet ook kijken naar waar het over gaat, gaat vooral over dingen tijdens een mensenleven, terwijl het over het koninkrijk/hemel gaat over een korte tijd niet in een mensenleven maar over het hele bestaan van de aarde

2000-3000 jaar is een korte tijd voor de aarde, wellicht korter als dat een week in een mensenleven van ons is

dus dat is WEL een korte periode

Zelfs als dat zo zou zijn, dan vergeet je dat de eerstelingen de eersten van de nieuwe lichting waren en altijd eerst geoogst werden. Jezus zei immers als de vrucht zich aandoet slaat men TERSTOND de sikkel er in en niet nog eens duizenden jaren later zoals jouw genootschap je leert.

Overigens denk jij een inhoudelijke reactie wel erg gemakkelijk te kunnen weerleggen zonder gedegen onderbouwing. :)
« Laatst bewerkt op: februari 20, 2010, 11:34:26 am door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #82 Gepost op: februari 20, 2010, 11:33:10 am »

quote:

vrolijke schreef op 16 februari 2010 om 15:57:
Ik stel mij de hemel na 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. jaar  niet zoooo prikkelend voor.
Die vermis ik net zo veel, zoals het leven voor mijn geboorte.
Die tijd was ook ongeveer zo lang.
Als je gelooft in het eeuwige leven is die tijd inderdaad even lang, maar als je nergens in gelooft net zo kort toch? ;)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Knoalster

 • Berichten: 75
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #83 Gepost op: februari 20, 2010, 12:50:47 pm »

quote:

Piebe schreef op 20 februari 2010 om 09:04:
[...]

Zelfs als dat zo zou zijn, dan vergeet je dat de eerstelingen de eersten van de nieuwe lichting waren en altijd eerst geoogst werden. Jezus zei immers als de vrucht zich aandoet slaat men TERSTOND de sikkel er in en niet nog eens duizenden jaren later zoals jouw genootschap je leert.

Overigens denk jij een inhoudelijke reactie wel erg gemakkelijk te kunnen weerleggen zonder gedegen onderbouwing. :)


hoezo niet onderbouwd?

ik zeg alleen dat 2000 jaar op de levenstijd van de aarde wel een korte periode is, terwijl jij dat ontkende

dus lijkt me wel degelijk onderbouwd

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #84 Gepost op: februari 20, 2010, 01:53:16 pm »

quote:

Knoalster schreef op 20 februari 2010 om 12:50:
[...]


hoezo niet onderbouwd?

ik zeg alleen dat 2000 jaar op de levenstijd van de aarde wel een korte periode is, terwijl jij dat ontkende

dus lijkt me wel degelijk onderbouwd
Ik begrijp het, maar je reageert niet op het laatste gedeelte in mijn post waar ik specifiek op die tegenwerping ben ingegaan. Het zit hem er in dat de eerstelingen van het christendom zowel letterlijk als figuurlijk de eersten waren en wij zijn bij lange na niet de eersten. Het getal van wat jullie noemen de kleine kudde was in de eerste eeuw reeds vol, want zij waren eerstelingen. De aanduiding 'de kleine kudde' komt overigens in de Bijbel niet voor en wekt de suggestie dat het een kleine kudde van alle tijden is, maar dat is niet de betekenis van eersteling - of eerstelingen die wij vinden in het oude noch het nieuwe testament.

Jak 1,18
Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van Zijn schepselen.  

De kleine kudde is een kudde van eerstelingen en dat dienen we goed tot ons door te laten dringen. Want doordat ze als eerste wedergeboren werden verkregen zij het eerstgeboorterecht, wat we nooit en te nimmer mogen verachten zoals ons wordt geleerd in het verhaal van Jakob en Ezau.  

De hedendaagse betekenis is:

quote:


eersteling
` eer - ste - ling de -woord (mannelijk) eerstelingen 1 bijbel eerstgeboren dier van de veestapel, eerste vrucht bestemd om God geofferd te worden; 2 eerstgeboren kind; 3 vroeg aardappelras; 4 eerste voortbrengsel, vooral van een kunstenaar
gevonden op http://www.woorden.org/woord/eersteling

Eersteling
De naam `Eersteling` kan verwijzen naar: * het staatshoofd van Baskenland, zie Lehendakari * een molen in Hoofddorp, zie De Eersteling * een aardappelsoort, zie Eersteling (aardappel)
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eersteling

eersteling
eerstgeborene
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/eerstel

Eersteling
Vrij vastkokende aardappel.
Gevonden op http://www.devlamindepan.nl/index.html?k

eersteling
1) Aard-, veld- of boomvrucht 2 Aardappel 3 Aardappelsoort 4) De oudste pieper 5) Debuut 6) Eerste vrucht 7) Eerstgeborene 8 Inzet 9) Persoonsbenaming 10) Primeur 11) Vrucht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoor
Wanneer de term eerstelingen in de Bijbel op personen wordt betrokken, betekent het de eerste christenen in de eerste eeuw van de eerste oogst.
« Laatst bewerkt op: februari 20, 2010, 08:30:51 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #85 Gepost op: februari 20, 2010, 07:30:58 pm »

quote:

Piebe schreef op 20 februari 2010 om 11:33:
[...]

Als je gelooft in het eeuwige leven is die tijd inderdaad even lang, maar als je nergens in gelooft net zo kort toch? ;)


Ik voel in mij niet het geringste gevoel van spijt, dat ik er voor mijn geboorte niet was.
Ik heb het niet nodig, na mijn dood nog te zijn.
De tijd was/is mooi hier. Ik tracht het mooi te houden voor die na mij komen.
Amen
Ik raad iedereen aan, zich niet door "in-het-volgende-leven-zal-het-je-vergoed-worden-smoesjes" om de tuin te laten leiden.
Sorry.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #86 Gepost op: februari 20, 2010, 08:03:23 pm »

quote:

vrolijke schreef op 20 februari 2010 om 19:30:
[...]


Ik voel in mij niet het geringste gevoel van spijt, dat ik er voor mijn geboorte niet was.
Ik heb het niet nodig, na mijn dood nog te zijn.
De tijd was/is mooi hier. Ik tracht het mooi te houden voor die na mij komen.
Amen
Dat is een nobel streven en ik vind het fijn dat je aan anderen denkt ondanks dat je niet gelooft dat er hierna wat zal zijn. Zo'n instelling kan ook een vrijbrief zijn om dat niet te doen nietwaar?

quote:


Ik raad iedereen aan, zich niet door "in-het-volgende-leven-zal-het-je-vergoed-worden-smoesjes" om de tuin te laten leiden.
Sorry.
Ik geloof niet dat ik dingen laat vanwege mijn geloof, maar ik weet dat als ik echt zou geloven dat dit het is, dat het dan nog hopelozer is dan het kan lijken.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #87 Gepost op: februari 20, 2010, 08:08:24 pm »
Ten eerste vraag ik mij af waarom dit blijft staan. Ik zie geen enkele bijbelse onderbouwing, nog enige verwijzing naar de Bijbel. Maar goed, dat geldt voor het merendeel van de reacties (alhoewel ik oa Piebe mijn complimenten moet geven).

quote:

vrolijke schreef op 20 februari 2010 om 19:30:
[...]


Ik voel in mij niet het geringste gevoel van spijt, dat ik er voor mijn geboorte niet was.
Ik heb het niet nodig, na mijn dood nog te zijn.
De tijd was/is mooi hier. Ik tracht het mooi te houden voor die na mij komen.
Amen
Ik raad iedereen aan, zich niet door "in-het-volgende-leven-zal-het-je-vergoed-worden-smoesjes" om de tuin te laten leiden.
Sorry.
Wat een kortzichtig eendimensionaal beeld heb je van geloof als je daadwerkelijk zo denkt.
« Laatst bewerkt op: februari 20, 2010, 08:14:39 pm door Thorgrem »

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #88 Gepost op: februari 20, 2010, 08:25:50 pm »

quote:

Thorgrem schreef op 20 februari 2010 om 20:08:Ik zie geen enkele bijbelse onderbouwing, nog enige verwijzing naar de Bijbel. Maar goed, dat geldt voor het merendeel van de reacties (alhoewel ik oa Piebe mijn complimenten moet geven).
Dank je. :)
« Laatst bewerkt op: februari 20, 2010, 08:26:08 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Knoalster

 • Berichten: 75
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #89 Gepost op: februari 20, 2010, 09:54:10 pm »

quote:

vrolijke schreef op 20 februari 2010 om 19:30:
[...]

Ik raad iedereen aan, zich niet door "in-het-volgende-leven-zal-het-je-vergoed-worden-smoesjes" om de tuin te laten leiden.
Sorry.


in ene kant heb je gelijk, aangezien we niet naar de hemel zullen gaan maar op het paradijs op aarde zullen komen

maar aan andere kant zullen onze daden wel degelijk invloed hebben hierop

en om eens in te gaan op bijbelse steun daarvoor,
God heeft de aarde gemaakt om altijd bewoont te blijven, dus ook na de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waar de slechten verwijdert zullen zijn
dus als alle goeden naar de hemel gaan, dan is de aarde dus leeg
« Laatst bewerkt op: februari 20, 2010, 09:58:22 pm door Knoalster »

Etienne

 • Berichten: 145
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #90 Gepost op: februari 21, 2010, 12:06:53 am »
Probeer eventjes die sluier weg te nemen dat alle goede mensen naar de hemel gaan!
Deze mensen negeren het voornemen dat God had en heeft met Adam en Eva!

Knoalster

 • Berichten: 75
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #91 Gepost op: februari 21, 2010, 09:12:18 am »

quote:

Etienne schreef op 21 februari 2010 om 00:06:
Probeer eventjes die sluier weg te nemen dat alle goede mensen naar de hemel gaan!
Deze mensen negeren het voornemen dat God had en heeft met Adam en Eva!


dat is nou ook het probleem,

vele kerken leren dat goede mensen naar de hemel gaan,
op die manier lokken ze gewoon mensen met een top belofte,
maar een valse hoop

zoals katholieken wel vaker doen, en in historie hadden ze zelfs aflaten geloof ik, om het weg te kopen

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #92 Gepost op: februari 21, 2010, 10:14:08 am »
Ja en jullie negeren mijn inhoudelijke reactie en beginnen doodleuk van voren af aan. Jammer, maar ik lees wel even tussen de regels!
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #93 Gepost op: februari 21, 2010, 11:13:07 am »

quote:

Knoalster schreef op 21 februari 2010 om 09:12:
[...]


dat is nou ook het probleem,

vele kerken leren dat goede mensen naar de hemel gaan,
op die manier lokken ze gewoon mensen met een top belofte,
maar een valse hoop
Maar bijbelse onderbouwing ho maar. Je plaatst hier gewoon een stukje wachttoren leer zonder enige onderbouwing.

quote:

zoals katholieken wel vaker doen, en in historie hadden ze zelfs aflaten geloof ik, om het weg te kopen
Zorg eerst maar eens dat je het zeker weet. En graag weer met bijbelse onderbouwing.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #94 Gepost op: februari 21, 2010, 01:14:08 pm »

quote:

vrolijke schreef op 20 februari 2010 om 19:30:
[...]


Ik voel in mij niet het geringste gevoel van spijt, dat ik er voor mijn geboorte niet was.
Ik heb het niet nodig, na mijn dood nog te zijn.
De tijd was/is mooi hier. Ik tracht het mooi te houden voor die na mij komen.
Amen
Ik raad iedereen aan, zich niet door "in-het-volgende-leven-zal-het-je-vergoed-worden-smoesjes" om de tuin te laten leiden.
Sorry.


Het ging mij vooral om de kern waar het om draait en dat is vooral: "als iemand je nodig heeft, sta voor hem klaar."

anders verwoord: "behandel een ander zo, zoals je zelf behandeld wilt worden."  Dat is letterlijk de samenvatting die Jezus mee gaf.
« Laatst bewerkt op: februari 21, 2010, 01:15:33 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #95 Gepost op: februari 21, 2010, 01:18:26 pm »

quote:

Thorgrem schreef op 20 februari 2010 om 20:08:
Ten eerste vraag ik mij af waarom dit blijft staan. Ik zie geen enkele bijbelse onderbouwing, nog enige verwijzing naar de Bijbel.
De forumbeheerders doen maar wat, ze weten er zelf ook geen raad mee  8)7
Een nieuwe start is een nieuw begin

Beepee

 • Berichten: 1416
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #96 Gepost op: februari 21, 2010, 01:25:40 pm »

quote:

Thorgrem schreef op 21 februari 2010 om 11:13:Maar bijbelse onderbouwing ho maar. Je plaatst hier gewoon een stukje wachttoren leer zonder enige onderbouwing..
De "wachttorenleer" is geheel gebaseerd op de Bijbel en ontdaan van buitenbijbelse opvattingen.

quote:

Zorg eerst maar eens dat je het zeker weet. En graag weer met bijbelse onderbouwing.
Wat is zeker weten ? De Joden weten zeker dat Jezus niet de Messias is, ondanks  de ruim 300 profetieën. Ook zij "onderbouwen" dat met de Bijbel.

Het punt was dat HUN veronderstelling, dat hun Messias hen van de Romeinse overheersing zou afhelpen, niet klopte. Daardoor konden zij niet onderscheiden dat Jezus vanuit de hemel over de aarde zou gaan regeren. Maar eerst moest Mt 24:14 nog plaatsvinden.

Etienne

 • Berichten: 145
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #97 Gepost op: februari 21, 2010, 01:50:23 pm »

quote:

Beepee schreef op 21 februari 2010 om 13:25:
[...]
De "wachttorenleer" is geheel gebaseerd op de Bijbel en ontdaan van buitenbijbelse opvattingen.

[...]
Wat is zeker weten ? De Joden weten zeker dat Jezus niet de Messias is, ondanks  de ruim 300 profetieën. Ook zij "onderbouwen" dat met de Bijbel.

Het punt was dat HUN veronderstelling, dat hun Messias hen van de Romeinse overheersing zou afhelpen, niet klopte. Daardoor konden zij niet onderscheiden dat Jezus vanuit de hemel over de aarde zou gaan regeren. Maar eerst moest Mt 24:14 nog plaatsvinden.
Voor mensen die financieel afhankelijk zijn van de RKK is dit natuurlijk moeilijk.

Knoalster

 • Berichten: 75
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #98 Gepost op: februari 21, 2010, 01:55:47 pm »

quote:

Thorgrem schreef op 21 februari 2010 om 11:13:
[...]

Maar bijbelse onderbouwing ho maar. Je plaatst hier gewoon een stukje wachttoren leer zonder enige onderbouwing.

[...]

Zorg eerst maar eens dat je het zeker weet. En graag weer met bijbelse onderbouwing.


ondersteun dat Katholieken gebeuren dan maar eens!
dat is gewoon onmogelijk

en dat aflaten enzo is gewoon een feit, Katholieke kerk heeft in de loop van de jaren heel erg veel grote fouten gemaakt
van het vereren van een ''heilige'' paus, tot verering van Jezus als God en Maria ook als heilig
tot verkopen van vergeving van zonden en verkrachtingen tot kruisvaarden

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Hoe is het in de hemel?
« Reactie #99 Gepost op: februari 21, 2010, 03:07:49 pm »

quote:

Beepee schreef op 21 februari 2010 om 13:25:
[...]
De "wachttorenleer" is geheel gebaseerd op de Bijbel en ontdaan van buitenbijbelse opvattingen.
Het staat je vrij om dat te geloven. Maar een ieder die kritisch wat informatie onderzoekt zal weten dat het kul is wat je nu beweert. Helaas is het voor wachttoren aanhangers verboden om kritisch naar het eigen geloof te kijken en moet alles wat gepubliceerd wordt in de propaganda blaadjes geslikt worden als zoete koek.

quote:


[...]
Wat is zeker weten ? De Joden weten zeker dat Jezus niet de Messias is, ondanks  de ruim 300 profetieën. Ook zij "onderbouwen" dat met de Bijbel.
Ik heb het natuurlijk over je uitspraak over aflaten. Verder vinden de wachttoren aanhangers geen bondgenoten in de Joden. Deze accepteren namelijk het NT niet.