Auteur Topic: Onrust in de GKv  (gelezen 83929 keer)

rtfm08

 • Berichten: 995
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #400 Gepost op: augustus 27, 2010, 10:28:06 am »

quote:

gaitema schreef op 27 augustus 2010 om 10:17:
Maar goed laat maar, het begint me te irriteren als ik lees dat broeders en zusters van het avondmaal geweerd worden. Bij ons mag iedere christelijke bezoeker gerust aangaan. Geen haan die er naar kraait.
Merkwaardig,want ik heb geen enkele behoefte om aan het avondmaal te gaan zou ik met familie bij een gkv kerk de dienst bezoeken en er was avondmaal.Dat is iets wat ik binnen mijn eigen kerkgemeenschap vier,daar ben ik lid en ik hoef dan niet ook nog weer bij een ander kerkgenootschap aan te schuiven.Sorry maar dat is mi onzinnig.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #401 Gepost op: augustus 27, 2010, 10:51:01 am »
@ Gait: als je nu even de eerder geplaatste link leest over wat in de GKv een standpunt is dan zul je ontdekken dat je je helemaal niet zo boos hoeft te maken.

@gait + rtmf:
Even terug naar de onrust.
De verontrusten stellen dat een open avondmaal niet mag. Daar staat een hoop over op eeinwaarheid.nl etc. Kort samengevat komt het er op neer dat zij zeggen dat het avondmaal alleen voor hen is die hun geloof beleden hebben en belijden binnen de 3FvE en gerechtigd zijn om in hun eigen gemeente aan te gaan (dus niet onder tucht staan). Daarnaast dienen de avondmaalsgangers lid te zijn van de GKv of van een zusterkerk.

Persoonlijk heb ik niet zoveel moeite met het standpunt dat je avondmaal viert in de eigen gemeente of bij een zusterkerk.
De term "zusterkerk" moet dan wel genuanceerd zijn in " allen die Christus in hun leven aanvaarden als hun Redder en die in leer en leven één willen zijn met de gemeente waar het avondmaal wordt gevierd".(Zoiets...)

Toch snap ik niet waarom je als pkn-er / katholiek / evangelische zonodig in een ander kerkgenootschap avondmaal moet kunnen vieren.
Welke drijfveer zit daar achter?
Hetzelfde geldt voor de eucharistie.
Waarom zou je iets willen meevieren terwijl je de rest van de leer binnen die kerk niet aanvaardt? Wordt dan lid van die kerk en vier mee.

Als je één bent aan de tafel dan geeft dat meer aan dan dat je alleen samen het brood eet en de wijn drinkt.
Zelfs de PKN aanvaard daarin de Heidelbergse Catechismus. Daar lees je het volgende:

quote:

Vraag 81: Voor wie is het avondmaal van de Here ingesteld?

Antwoord:
Voor hen die om hun zonden een afkeer van zichzelf hebben en toch vertrouwen dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is; die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren.
Maar de huichelaars en zij die zich niet van harte tot God bekeren, halen door hun eten en drinken een oordeel over zich1.

1 1 Kor. 10:19-22; 1 Kor. 11: 28, 29.


Vraag 82: Mag men ook hen tot dit avondmaal toelaten die zich door hun belijdenis en leven als ongelovigen en goddelozen doen kennen?

Antwoord:
Nee, want op deze wijze wordt Gods verbond ontheiligd en zijn toorn over de gehele gemeente opgewekt1.
Daarom is de christelijke kerk verplicht volgens het bevel van Christus en van zijn apostelen allen die zich als ongelovigen en goddelozen doen kennen, door de sleutels van het koninkrijk der hemelen buiten te sluiten, totdat zij hun leven beteren.

1 Ps. 50:16; Jes. 1:11-15; Jes. 66: 3; Jer. 7: 21-23; 1 Kor. 11:20, 34.

Voor een groep mensen in de zeg maar orthodoxere kant van de GKv zijn mensen die niet (althans in NL) aangesloten zijn bij hun kerkverband mensen die het nalaten om zich bij de ware kerk te voegen. Het probleem zit vele malen dieper dan je denkt en zit met heel veel haken en ogen vast aan wat zij geloven!
Snap je dan hoe dit zich volgens hen verhoudt tot het avondmaal?
En kun je je dan ook voorstellen dat het voor dergelijke groepen onverteerbaar is als zij zouden meedoen aan een avondmaal waar ook (volgens hen) buitenstaanders aan meevieren?

(Overigens is dit wederom niet mijn mening, ik ben wel blij met de huidige (en feitelijk oude) koers)
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #402 Gepost op: augustus 27, 2010, 11:03:32 am »

quote:

rtfm08 schreef op 27 augustus 2010 om 10:28:
[...]


Merkwaardig,want ik heb geen enkele behoefte om aan het avondmaal te gaan zou ik met familie bij een gkv kerk de dienst bezoeken en er was avondmaal.Dat is iets wat ik binnen mijn eigen kerkgemeenschap vier, daar ben ik lid en ik hoef dan niet ook nog weer bij een ander kerkgenootschap aan te schuiven. Sorry maar dat is mi onzinnig.

Dat mag je gerust vinden, maar dat zie ik anders. Daarbij voel ik me vaak ergens schuldig over en zie ik elke aangelegenheid om waar dan ook aan het avondmaal te kunnen gaan (mits ik er toevallig ben) als een moment om met Jezus in het reine te komen. Dat zie ik als iets wat ik dan van Jezus zelf ontvang wat me voed en reinigt. Daar heb ik vrijwel altijd behoefte aan. Als het aan mij ligt, zou het niet verkeerd zijn als elke zondag de kans bood om aan het avondmaal te gaan.

Daarnaast bid ik natuurlijk ook om die voeding en vergeving, maar het avondmaal is voor mij echt een extra bijzondere kans om weer op nieuw te kunnen beginnen met een schone lei.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #403 Gepost op: augustus 27, 2010, 11:31:11 am »

quote:

gaitema schreef op 27 augustus 2010 om 11:03:
[...]

Dat mag je gerust vinden, maar dat zie ik anders. Daarbij voel ik me vaak ergens schuldig over en zie ik elke aangelegenheid om waar dan ook aan het avondmaal te kunnen gaan (mits ik er toevallig ben) als een moment om met Jezus in het reine te komen. Dat zie ik als iets wat ik dan van Jezus zelf ontvang wat me voed en reinigt. Daar heb ik vrijwel altijd behoefte aan. Als het aan mij ligt, zou het niet verkeerd zijn als elke zondag de kans bood om aan het avondmaal te gaan.

Daarnaast bid ik natuurlijk ook om die voeding en vergeving, maar het avondmaal is voor mij echt een extra bijzondere kans om weer op nieuw te kunnen beginnen met een schone lei.
We dwalen af maar toch.
Met welk doel vieren we avondmaal?
Om zelf in het reine te komen óf zoals Paulus het ons voorhoudt:
1kor.11:23 e.v.

quote:

23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

Vieren is dus verkondigen van de dood van de Heer tot Hij komt.
Ik begrijp je gevoel echter wel heel goed :)!
Avondmaal maakt je klein, afhankelijk. Het is dat wij het niet kunnen zonder de dood en opstanding van Christus.
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #404 Gepost op: augustus 27, 2010, 11:58:50 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 27 augustus 2010 om 10:51:
@ Gait: als je nu even de eerder geplaatste link leest over wat in de GKv een standpunt is dan zul je ontdekken dat je je helemaal niet zo boos hoeft te maken.

Ih heb het nu gelezen en kan me geheel vinden in het standpunt van de kerkenraad en slechts op één punt van de bezwaarden enigzins meegaan, voor de rest vindt ik dat de bezwaarden vooral vast zitten aan de kerkleer en te weinig oog hebben voor de andere overtuigingen die christenen uit de bijbel halen. Het is een opgelegde visie, waarbij het haast wel een doodzonde lijkt als je als pkner bij de gereformeerd vrijgemaakten eens mee zou doen aan het avondmaal, terwijl het voor mij persoonlijk het eerder een arrogante zonde is om het avondmaal dat Jezus aanbied te weren, omdat ik het niet nodig zou hebben en al rein sta voor God.

Ik pak even de laatste vier bezwaarpunten van de bezwaarden:
•Het heilig houden van de avondmaalstafel, zoals de Schrift dat van ons vraagt (vgl artikel 76 KO), is met dit besluit niet uit te voeren in de praktijk. Er is immers geen toezicht op leer en leven mogelijk van mensen die buiten de gereformeerde kerken leven.
Dit is een punt waar ik me wat bij in kan denken, vandaar ook dat ik er zelf wel voor ben om eerst belijdenis te doen, voor je aan het avondmaal gaat, maar daar versta ik tegenwoordig gewoon een keuze voor Jezus als antwoord op wat Hij je van de waarheid geopenbaard heeft ook onder. Echter is het controleren van de reinheid onmogelijk, want de duisternis speelt zich in het verborgene af. Daarbij is juist het avondmaal ook voor de onreine mensen, opdat ze door het offer te aanvaarden en zich door Jezus te laten voeden met Hem in het reine komen.
•De gast mag niet onder tucht staan in eigen gemeente, schrijft het besluit voor. Maar dat is een formele conditie zonder inhoud, omdat in veel kerken om ons heen de tucht niet meer naar de Schrift wordt bediend.
Het is aan de persoon zelf of die zich door Jezus laat tuchtigen. De kerk kan er niet zoveel aan doen, omdat de duisternis juist in het verborgene afspeeld. De kerk kan slechts controle uitoefenen over de topje van de ijsberg, Jezus overzien echter het geheel.
•Het besluit spreekt van een “aanvaardbare reden van de gast”. Maar wat is aanvaardbaar? Het is tegenstrijdig dat gasten niet de regelmatige Woordverkondiging willen bijwonen, maar tegelijk wel het teken bij dat Woord willen genieten.
Ik vindt dit echt een naïef argument, alsof ik niet naar de verkondiging in mijn eigen gemeente luister en dat niet mee telt. Hierin proef ik weer de veronderstelde onderwaardering van de zusterkerken die wij wel zijn. Daar ligt dan ook het probleem, dat we niet door hen erkend worden.
•Met dit besluit wordt ook het vermaan van broeders en zusters die de eigen kerkdiensten verzuimen en aangaan aan avondmaalstafels in niet-gereformeerde kerken sterk bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt
Als je één bent aan de tafel dan geeft dat meer aan dan dat je alleen samen het brood eet en de wijn drinkt.
Ook dit vindt ik persoonlijk ernstig. Het komt op me over dat je rein voor Jezus zou moeten staan om aan het avondmaal te mogen, maar juist dan heb je het avondmaal niet meer nodig. Juist als je haast geen binding meer hebt met de kerk, maar je hoort iets van Jezus heb je de voeding en genezing van Jezus nodig en heb je het avondmaal juist wel nodig. Juist die mensen zouden aan het avondmaal moeten gaan.

quote:

Riemer Lap schreef op 27 augustus 2010 om 10:51: @gait + rtmf:
Even terug naar de onrust.
De verontrusten stellen dat een open avondmaal niet mag. Daar staat een hoop over op eeinwaarheid.nl etc. Kort samengevat komt het er op neer dat zij zeggen dat het avondmaal alleen voor hen is die hun geloof beleden hebben en belijden binnen de 3FvE en gerechtigd zijn om in hun eigen gemeente aan te gaan (dus niet onder tucht staan). Daarnaast dienen de avondmaalsgangers lid te zijn van de GKv of van een zusterkerk.


Dat ben ik het dus met hen oneens, maar ik gun ze de tijd om de waarheid te vinden. Ik weet dat het emotionele gespreksonderwerpen zijn. We hebben bij ons bijna tweedracht gehad door een stemming in de kerk of kinderen aan het avondmaal mogen of niet. De helft stemde voor en de helft stemde tegen en dat leverde conflicten in de kerk op.

quote:

Riemer Lap schreef op 27 augustus 2010 om 10:51:Persoonlijk heb ik niet zoveel moeite met het standpunt dat je avondmaal viert in de eigen gemeente of bij een zusterkerk.
De term "zusterkerk" moet dan wel genuanceerd zijn in " allen die Christus in hun leven aanvaarden als hun Redder en die in leer en leven één willen zijn met de gemeente waar het avondmaal wordt gevierd".(Zoiets...)

Ik vermoed dat ik daarvoor een wat ruimere term gebruik. Zodra iemand al meent Jezus nodig te hebben als Zijn verlosser of Jezus de kans wil geven hem te verlossen moet hij of zij het bloed en vlees van Jezus Christus tot zich kunnen nemen om erdoor gereinigd en gevoed te worden. Uit eigen kracht zal hem of haar dat juist niet lukken. Zonder Jezus kan die niets doen, daarom zie ik de symbolische verhandeling van het avondmaal juist iets wat hem of haar aangerijkt moet worden. Dat is juist voor de scheuten die voeding van de druivenstronk nodig hebben om vrucht te kunnen gaan dragen.

quote:


Toch snap ik niet waarom je als pkn-er / katholiek / evangelische zonodig in een ander kerkgenootschap avondmaal moet kunnen vieren.
Welke drijfveer zit daar achter?
Hetzelfde geldt voor de eucharistie.
Waarom zou je iets willen meevieren terwijl je de rest van de leer binnen die kerk niet aanvaardt? Wordt dan lid van die kerk en vier mee.

Omdat het totaal niet met elkaar van doen heeft. Ik zie namelijk puur en alleen dat Jezus mij zijn bloed en vlees geeft om me te reinigen van mijn zonden en te voeden om vruchten te kunnen geven. Ik heb dat nodig en daarom wil ik meedoen.


quote:

Zelfs de PKN aanvaard daarin de Heidelbergse Catechismus. Daar lees je het volgende:


[Vraag 81: Voor wie is het avondmaal van de Here ingesteld?

Antwoord:
Voor hen die om hun zonden een afkeer van zichzelf hebben en toch vertrouwen dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is; die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren.
Maar de huichelaars en zij die zich niet van harte tot God bekeren, halen door hun eten en drinken een oordeel over zich1.

1 1 Kor. 10:19-22; 1 Kor. 11: 28, 29.


Vraag 82: Mag men ook hen tot dit avondmaal toelaten die zich door hun belijdenis en leven als ongelovigen en goddelozen doen kennen?

Antwoord:
Nee, want op deze wijze wordt Gods verbond ontheiligd en zijn toorn over de gehele gemeente opgewekt1.
Daarom is de christelijke kerk verplicht volgens het bevel van Christus en van zijn apostelen allen die zich als ongelovigen en goddelozen doen kennen, door de sleutels van het koninkrijk der hemelen buiten te sluiten, totdat zij hun leven beteren.

1 Ps. 50:16; Jes. 1:11-15; Jes. 66: 3; Jer. 7: 21-23; 1 Kor. 11:20, 34.]


Ja, hier staat het al: de mensen die niet aan het avondmaal mogen zijn goddelozen. Maar de mensen van de andere christelijke gemeentes en mensen die verlangen naar verlossing door Jezus en nog zoekende zijn, plus de niet kerkelijke oprechte christenen (die heb je ook) moeten aan het avondmaal kunnen wat mij betreft. Zij hebben juist de hulp van Jezus nodig en zeggen met de wijgering van het avondmaal symbolischer wijs:  “ik heb Jezus niet nodig.”
Mocht een huichelaar aangaan (valt niet altijd te controleren) dan worden naar mijn inziens in tegenstelling van wat hierboven staat de medegemeenteleden ermee niet vervloekt. Slechts wanneer het zichtbaar wordt dat een huichelaar of een goddeloze aangaat en die wordt toe gestaan, dan werkt dat als een vloek uit. Bij ons zijn vier homoseksuele vrouwen getrouwd door 2 dominee’s in onze gemeente in particuliere diensten om zo niet onder tucht van de kerkenraad die er op tegen is te staan, dat wekte grote ergernissen en irritaties op in zowel de kerkenraad als de gemeente, maar dat zal geen vloek over ons betekenen. Ze weten nu eenmaal niet beter en het is hun verantwoordelijkheid. Het is echter hen wel aan te rekenen dat ze alwetende van het standpunt van de gemeente en de kerkenraad waarvoor ze in dienst zijn zo via de mazen van de kerkelijke wetten hebben gehandeld. Het is niet netjes van hen dat ze het zo deden.

quote:

Voor een groep mensen in de zeg maar orthodoxere kant van de GKv zijn mensen die niet (althans in NL) aangesloten zijn bij hun kerkverband mensen die het nalaten om zich bij de ware kerk te voegen. Het probleem zit vele malen dieper dan je denkt en zit met heel veel haken en ogen vast aan wat zij geloven!
Snap je dan hoe dit zich volgens hen verhoudt tot het avondmaal?
En kun je je dan ook voorstellen dat het voor dergelijke groepen onverteerbaar is als zij zouden meedoen aan een avondmaal waar ook (volgens hen) buitenstaanders aan meevieren?


Ja, ik snap het en respecteer het. Te gelijk doet het me ook pijn dat ze zo denken over ons.

quote:

(Overigens is dit wederom niet mijn mening, ik ben wel blij met de huidige (en feitelijk oude) koers)

Jouw mening was ook eigenlijk waar ik op reageerde, maar dat respecteer ik ook gerust. Ik ben ook niet gereformeerd vrijgemaakt en heb daardoor andere dingen meegekregen van huis uit. Ik vindt het dan ook verrassend vooruitstrevend hoe de synode van Zwolle handelt, dat ik in principe dus wel welkom ben aan het avondmaal.
« Laatst bewerkt op: augustus 27, 2010, 12:13:44 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

rtfm08

 • Berichten: 995
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #405 Gepost op: augustus 27, 2010, 07:55:14 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 27 augustus 2010 om 10:51:
@gait + rtmf:
Even terug naar de onrust.
De verontrusten stellen dat een open avondmaal niet mag. Daar staat een hoop over op eeinwaarheid.nl etc. Kort samengevat komt het er op neer dat zij zeggen dat het avondmaal alleen voor hen is die hun geloof beleden hebben en belijden binnen de 3FvE en gerechtigd zijn om in hun eigen gemeente aan te gaan (dus niet onder tucht staan). Daarnaast dienen de avondmaalsgangers lid te zijn van de GKv of van een zusterkerk.

Persoonlijk heb ik niet zoveel moeite met het standpunt dat je avondmaal viert in de eigen gemeente of bij een zusterkerk.
De term "zusterkerk" moet dan wel genuanceerd zijn in " allen die Christus in hun leven aanvaarden als hun Redder en die in leer en leven één willen zijn met de gemeente waar het avondmaal wordt gevierd".(Zoiets...)

Toch snap ik niet waarom je als pkn-er / katholiek / evangelische zonodig in een ander kerkgenootschap avondmaal moet kunnen vieren.
Welke drijfveer zit daar achter?
Hetzelfde geldt voor de eucharistie.
Waarom zou je iets willen meevieren terwijl je de rest van de leer binnen die kerk niet aanvaardt? Wordt dan lid van die kerk en vier mee.

Als je één bent aan de tafel dan geeft dat meer aan dan dat je alleen samen het brood eet en de wijn drinkt.
Helemaal mee eens !

jetb

 • Berichten: 3
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #406 Gepost op: september 05, 2010, 09:41:34 am »

quote:

Ik kan dus in alles Jezus oprecht volgen in belijden en leven, de bijbel van kaft tot kaft belijden als Gods onfeilbaar woord en daar naar volle overtuiging uit leven, wanneer ik echter de bijgevoegde, door mensen opgestelde leerstellingen niet onderschrijf blijft het avondmaal bij de GKV voor mij gesloten.

Mijn conclusie: wanneer menselijke leerstellingen oprechte christenen tegen houden om samen in het avondmaal christus' dood en opstanding te belijden dan stel je eenheid in de leerstellingen boven de eenheid in Jezus en ben je, in mijn ogen,theologische club geworden
Je kan Jezus volgen zolang het maar binnen de menselijke leer-kaders blijft
Ik kan je helemaal volgen,dit is ook mijn punt. Wij hebben in de gemeente iemand die een dochter heeft in Duitsland. Daar is geen Gkv. ZAij gaat dús naar een andere kerk dan de gkv en als zij hier eens is bij haar ouders,maag zij níet aan het avondmaal hier,omdat zij geen lid is van Gkv. Dat vind ik een kwalijke zaak. M.i. kijkt God echt niet of je al dan niet gkver bent,maar of jij er bent met een oprecht hart, of je Hém echt wilt dienen, of je Zijn Zoon erkent, of jij een kind van Hem wilt Zijn. Hij kijkt m.i. niet zo: o jij bent hervormd, het spijt me wel,maar dan hoor je er niet bij!! Het begint voor mij hier:Jezus  ís de Zoon van God.  Jezus, de Zoon van God( de 3 enige God) is voor mij gestorven. ook als ik niet gkv-er ben. En ja onze leer in het gkv  verschilt met dat van een andere gezindte. Maar ik denk wel dat iedereen die daar met deze volle overtuiging zit en dáár naar leef, dus Jezus volgen,omdat ik Hém liefheb met mijn hele hart, hele ziel en hele verstand en mijn naaste als mijzelf (waaruit volgt dat ik mijn best doe om te doen wat Hij van me vraagt!! En dat lukt niet altijd omdat ik een zondig mens ben, waar Hij juist voor gekomen is!)........dan durf ik rustig ook in een andere kerk avondmaal te vieren. ik ben niet afhankelijk van een kerk,maar van Christus! In het avondmaal gedenk ik Hém en stel me in afhankelijheid en vertrouwen van Hém. Ik breng mijn zondige leven in oprechtheid voor Hém! Om mét Hém verder te mogen gaan! En ik denk dat iedereen uiteindeliijk zelf verantwoordelijk is, hoe hij/zij aan het avondmaal komt!
Omdat je nooit iemand anders verantwoordelijk kunt stellen voor de keuzes die jij in je leven maakt. Natuurlijk moet er  toezicht zijn en moet je elkaar kunnen vermanen. Maar uiteindelijk.....
en een ieder die dit gebod van God volgt: Mat 22,37
  Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.  Dat is het grootste en eerste gebod
 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.  Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

Dát moet m.i. dan ook datgene zijn om te "bepalen" wie wel of niet aan het avondmaal mag worden toegelaten! En niet of je al dan niet lid van de Gkv bent!


quote:

Vieren is dus verkondigen van de dood van de Heer tot Hij komt.
Ik begrijp je gevoel echter wel heel goed :)!
Avondmaal maakt je klein, afhankelijk. Het is dat wij het niet kunnen zonder de dood en opstanding van Christus.
niets aan toe te voegen!


1 kor 1:30  Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,
« Laatst bewerkt op: september 05, 2010, 09:46:41 am door jetb »

jetb

 • Berichten: 3
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #407 Gepost op: september 05, 2010, 09:45:00 am »

quote:

Dat is iets wat ik binnen mijn eigen kerkgemeenschap vier,daar ben ik lid en ik hoef dan niet ook nog weer bij een ander kerkgenootschap aan te schuiven.Sorry maar dat is mi onzinnig.
Is het ooit onzinnig om waar dan ook voor Christus te verschijnen in al je nederigheid en je afhankelijk te stellen van Hem? Is het ooit onzinnig om waar dan ook, te zeggen: Jezus dank u voor Uw offer die U voor míj moest volbrengen?! Dat kun je overal doen, niet alleen in je eigen kerk! Met een oprecht hart!!

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #408 Gepost op: september 05, 2010, 07:26:47 pm »
Ik krijg de indruk dat je niet de hele discussie gelezen hebt.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #409 Gepost op: september 05, 2010, 11:42:34 pm »

quote:

jetb schreef op 05 september 2010 om 09:45:
[...]
 Is het ooit onzinnig om waar dan ook voor Christus te verschijnen in al je nederigheid en je afhankelijk te stellen van Hem? Is het ooit onzinnig om waar dan ook, te zeggen: Jezus dank u voor Uw offer die U voor míj moest volbrengen?! Dat kun je overal doen, niet alleen in je eigen kerk! Met een oprecht hart!!

Nee dat is het niet.
Ik kan mij echter niet voorstellen dat ik in een kerkgenootschap waar ik nadrukkelijk ervaar dat de Bijbel een "verhaal" is geworden (lees: Het verhaal gaat bv....) aan zou gaan aan het avondmaal.
Ten eerste omdat ik mij niet kan vinden in hun uitleg van de Bijbel, ten tweede omdat ik als ik aanga aan het avondmaal gemeenschap vier met het huisgezin van Christus.

Hoe graag je ook één kerk wilt zijn, er zijn grenzen.
Grenzen die je ook kunt aanhouden als predikanten beweren dat God niet bestaat,  grenzen die ook gelden voor praktiserend homoseksuelen die de kansel in sommige kerken kunnen betreden.
Kun je ware eenheid ervaren met mensen die in hun kerkverband daar geen verweer in maken?

Binnen de GKv wordt eenheid in belijden gevraagd voor de viering van het avondmaal.
IS dat zo langzamerhand een vreemde eis aan het worden?
Ik mag hopen dat dit niet het geval is en dat het sacrament van het avondmaal ook een heilig gebeuren mag blijven.
Mail me maar als je wat wilt weten

Titaan.

 • Berichten: 428
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #410 Gepost op: juli 12, 2012, 06:33:47 pm »

quote:

webredacteurMO schreef op 08 juni 2010 om 09:48:
Er heerst onrust in de GKv. Verschillende groepen vrijgemaakt-gereformeerden hebben het kerkverband verlaten. Waar komt deze onrust vandaan en belangrijker nog wat doen we ermee?

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut (GKv Smilde) legt de vinger op de zere plek:

quote:

Kerk in beroering
De GKv is een kerk in beroering, je kunt er niet omheen. Sluit je ogen ook niet voor wat inderdaad aanleiding geeft tot zorg. Maar houd in geloof de toon van de liefde vast. Ondanks alle lek en gebrek blijft de kerk Gods woning, zolang de Here niet tot vreemdeling in Zijn eigen huis wordt gemaakt. De Bijbel weet ervan, dat de Here zo getergd kan worden in Zijn eigen huis en stad, dat Hij verhuist. Leest u daar de profeet Ezechiël maar eens op na. Inderdaad, er zijn grenzen. (..) Dan past protest en oproep tot bekering. Een breuk moet je niet zoeken. Een breuk wordt je aangedaan.  (..)

Onverbondenheid
In allerlei opzichten blijken wij vaak heel postmoderne mensen te zijn. Omlijnde begrippen als de gereformeerde leer en het eigene van een gereformeerde kerk blijken vaak niet meer aan te spreken. Je krijgt het probleem van de onverbondenheid. En geleidelijk aan zie je de kerken hun gereformeerd karakter verliezen. Aan de ene kant door een stuk openheid voor modern-theologisch denken. Aan de andere kant voor het evangelicaal-charismatische denken. De innerlijke band met het gereformeerd belijden en kerk-zijn verzwakt zienderogen.
Het gevolg is dat wij in hoog tempo een plurale kerk worden. Plaatselijke kerken gaan wezenlijk van karakter verschillen. Niet alleen in de vorm. Ook in de inhoud. Met als resultaat dat het kerkverbandelijk samenleven uitgehold raakt. Maar dat is soms meer iets van het papier dan van de praktijk. Plaatselijk gaan de wegen uiteen. Met als resultaat veel frustratie en onvrede.

Verkramping
Het leidt ook tot verkramping. Een levende kerk kent veranderingen. Je blijft niet in het verleden steken. Nieuwe vragen dienen zich aan, waarbij je niet met oude antwoorden kunt volstaan. Liturgische aanpassingen zijn van tijd tot tijd gewoon nodig. Wij hebben de Here hier en nu te dienen. Natuurlijk, in principiële continuïteit met het verleden. Maar dat sluit eigentijdse updates niet uit.
Maar wanneer het vertrouwen gaat ontbreken en er allerlei vernieuwingen worden gepromoot van evangelicaal karakter, zie je mensen van de weeromstuit zich verzetten tegen àlles wat nieuw en anders is. Ik heb oog voor de angstfactor, die daarin meespeelt. Maar conservatisme is geen adequaat antwoord op een doorgeslagen vernieuwingsdrang in subjectivistische richting.
Tegenover deze sluipende desintegratie en de ondergrondse (soms zeer bovengrondse) aantasting van de GKv als gereformeerde kerken, heb ik in mijn boekje ‘Afscheiding?’ opgeroepen tot gesprek en positiebepaling. Ontken niet dat wij met elkaar in een identiteitscrisis zitten. Heb er oog voor dat ons karakter als gereformeerde kerken in geding is, en dat we daarover elkaar helderheid zullen moeten geven. Om de Here. En om elkaar – onze jeugd voorop!

Achter Hem aan
(..) Het is nu de taak: blijf op je post, wees trouw, verhef je stem tegen verkeerde ontwikkelingen. En stel de basisproblematiek binnen de kerken aan de orde. Hier zie ik een taak voor kerkenraden om aan de bel te gaan trekken. We zien dan wel waar de Here met ons uitkomt. Ik heb daar vast vertrouwen in. Wij hoeven geen planning te maken voor de toekomst. We hoeven niet voor de Here uit te lopen. Ga maar achter Hem aan, in het vertrouwen dat trouw op eigen plaats gezegend wordt, en dat de Here Zelf de weg wel zal wijzen.
Dr. H.C.C.J.C. Wilschut schreef ook een brochure over dit onderwerp:
Afscheiding? Over oproepen om zich van de GKv af te scheiden. Bijdrage aan een bezinning op de situatie in de GKv (Van Berkum Graphics BV 2010), ISBN 9789081171052, prijs ¤ 9,95.


Zouden er kerken zijn waar iets van "basisproblematiek" aan de orde gesteld is?
Zouden er kerkenraden zijn die aan "de bel" hebben getrokken?
Zou het onderwerp überhaupt nog actueel zijn?

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #411 Gepost op: juli 12, 2012, 11:03:59 pm »
De basisproblematiek is dat een gelovige erg weinig kan met (christelijke) onlogische en vage dogma`s die niet nader worden verklaard, en dus weinig kan met de letterlijke interpretatie van de bijbeltekst zoals dat in vele stromingen nog aan de gang is. Men gelooft vaak wel dat er iets hogers is (God) dan de mens en men wil zelfs in Jezus nog wel een mens (wezen) zien die als voorbeeld voor hen dient. Daarnaast vraagt men zich terecht af wat dit feitelijk betekent. " Dat er wel voor hen gezorgd zal worden "  - want de bijbel zegt het - is op zich een figuurlijk feit , maar velen snappen niet HOE dat in zijn werk gaat.

Er zijn mogelijk te weinig voorgangers of andere mensen die dat soort dingen in normaal nederlands uit kunnen/willen leggen. Dan komt er twijfel en brokkelt de zaak langzaam af. Daar helpt geen dogma of een niet nader verklaarde bijbelse volzin nog aan dan.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #412 Gepost op: juli 13, 2012, 12:20:01 am »

quote:

Titaan. schreef op 12 juli 2012 om 18:33:
[...]

[...]


Zouden er kerken zijn waar iets van "basisproblematiek" aan de orde gesteld is?
Zouden er kerkenraden zijn die aan "de bel" hebben getrokken?
Zou het onderwerp überhaupt nog actueel zijn?
jawel, er zijn best kerkenraden die er iets mee gedaan hebben maar het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. De acta zeggen daar wel wat over.
Maar wat maakt dat je dit oude topic hoog schopt?
Mail me maar als je wat wilt weten

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #413 Gepost op: juli 13, 2012, 12:21:15 am »

quote:

Ozombi schreef op 12 juli 2012 om 23:03:
De basisproblematiek is dat een gelovige erg weinig kan met (christelijke) onlogische en vage dogma`s die niet nader worden verklaard, en dus weinig kan met de letterlijke interpretatie van de bijbeltekst zoals dat in vele stromingen nog aan de gang is. Men gelooft vaak wel dat er iets hogers is (God) dan de mens en men wil zelfs in Jezus nog wel een mens (wezen) zien die als voorbeeld voor hen dient. Daarnaast vraagt men zich terecht af wat dit feitelijk betekent. " Dat er wel voor hen gezorgd zal worden "  - want de bijbel zegt het - is op zich een figuurlijk feit , maar velen snappen niet HOE dat in zijn werk gaat.

Er zijn mogelijk te weinig voorgangers of andere mensen die dat soort dingen in normaal nederlands uit kunnen/willen leggen. Dan komt er twijfel en brokkelt de zaak langzaam af. Daar helpt geen dogma of een niet nader verklaarde bijbelse volzin nog aan dan.
Sorry, maar we gaan hier in een op artikel aangaande de GKv . Vage oneliners voegen daar iet zoveel aan toe.
In feite zou dit in GL horen, subhokje "vrijgemaakt" _O_
Mail me maar als je wat wilt weten

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #414 Gepost op: juli 13, 2012, 06:11:00 pm »
@Riemer Lap ::  het zijn geen vage oneliners , neem dat van mij aan
« Laatst bewerkt op: juli 13, 2012, 06:11:09 pm door Ozombi »

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #415 Gepost op: juli 14, 2012, 01:03:52 am »

quote:

Ozombi schreef op 13 juli 2012 om 18:11:
@Riemer Lap ::  het zijn geen vage oneliners , neem dat van mij aan

1) je reageert niet op het artikel
2) je reageert niet op de inhoud van de draad
3) je komt niet verder dan je eigen overtuiging

Wat denk je? Zou iemand een serieus gesprek willen hebben over de interne kant van een gemeenschap met iemand van buiten die niet de minste moeite neemt zich te verdiepen daarin?
Ik schat in van niet. Ik in ieder geval niet. Gelukkig ben ik niet maatgevend  O-)
Mail me maar als je wat wilt weten

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #416 Gepost op: juli 15, 2012, 04:35:24 am »
Het is beter direct de kern te benoemen. De details eromheen doen er niet zo toe.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #417 Gepost op: juli 15, 2012, 05:55:52 pm »
Dan moet je wel de kern raken en dat doe je niet volgens mij.
En dat wordt het een hoop "blabla" en "blieblie" immers?
Mail me maar als je wat wilt weten

rtfm08

 • Berichten: 995
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #418 Gepost op: juli 18, 2012, 08:35:28 pm »
@riemerlap soms is het wel lastig om zo'n heel draadje te lezen,maar ik deel je mening dat het topic gaat over het geschreven artikel.

ik heb geen idee hoe nu de stand van zaken is binnen de gkv maar kan me goed voorstellen dat er per gemeente grote verschillen zijn en ik verwacht dat die verder zullen toenemen.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #419 Gepost op: juli 18, 2012, 08:42:12 pm »

quote:

rtfm08 schreef op 18 juli 2012 om 20:35:
@riemerlap soms is het wel lastig om zo'n heel draadje te lezen,maar ik deel je mening dat het topic gaat over het geschreven artikel.

ik heb geen idee hoe nu de stand van zaken is binnen de gkv maar kan me goed voorstellen dat er per gemeente grote verschillen zijn en ik verwacht dat die verder zullen toenemen.

De verschillen nemen inderdaad wel toe. Toch lijkt dat op dit moment niet te leiden tot een grote uittocht van mensen die "verontrust" zijn.
Overigens heeft Harderwijk (de synode daar) geen verstrekkende besluiten genomen voorzover ik mij nu voor de geest kan halen. Mogelijk dat de "angel" er wel uit is inmiddels?
Mail me maar als je wat wilt weten

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Onrust in de GKv
« Reactie #420 Gepost op: juli 23, 2012, 12:26:24 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 18 juli 2012 om 20:42:
[...]

De verschillen nemen inderdaad wel toe. Toch lijkt dat op dit moment niet te leiden tot een grote uittocht van mensen die "verontrust" zijn.
Overigens heeft Harderwijk (de synode daar) geen verstrekkende besluiten genomen voorzover ik mij nu voor de geest kan halen. Mogelijk dat de "angel" er wel uit is inmiddels?
Het zou kunnen dat de angel er inderdaad uit is, kan natuurlijk ook zijn dat men er zich niet meer voor interesseert of zich er voor afsluit. De verschillen nemen voor zover ik kan waarnemen niet meer toe, volgens mij is er inmiddels een vorm van acceptatie ontstaan. Dat zou natuurlijk kunnen veranderen als er bij de synode "controversiële'' besluiten worden genomen.