Auteur Topic: Het Duizendjarig vrederijk  (gelezen 12585 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #15 Gepost op: juni 18, 2010, 08:14:26 pm »
Ik zal het je eerlijk zeggen: ik raak bij het lezen van Openbaringen 20 weer in de war.

In de eerste verzen wordt satan in de afgrond geworpen en gebonden voor duizend jaar. Ook zie je in vers 5 zoals je al noemde dat de doden dus niet opstonden voor die 1000 jaar erop zit.

Ik lees in vers 4 vooraf gaand dat iedereen die dan wel leeft gezegend is en in vers 6 dat het de eerste opstanding is, waaraan niemand ervan in de tweede dood zal komen.

Goed, dus iedereen die dan leeft is heilig en de rest is dood.

Maar dan word ik verward door het gedeelte vanaf vers 7. Dan opeens is satan zoals voorspeld losgelaten, maar zonder aankondiging in die verzen zijn er opeens hele groepen mensen die met hem mee richting de dood hollen.

Okee, denk ik dan: er is ook voorspeld dat die doden zouden opstaan, hebben we gelezen, dus kennelijk zijn ze opgestaan.

Maar dan komen de verzen die dit beeld weer teniet doen. De verzen 11 en 12. De zee gaf de doden en de dood en het dodenrijk gaven de doden. Ik lees in vers 13 en 14 dat ze direct veroordeeld worden, zonder dat ze eerst nog een periode satan achteraan hollen.

Ik snap het dus niet wat er gaande is in deze verzen.

Ik geloof wel op basis van het oude testament dat het 1000 jarige vredesrijk nog niet aangebroken is, tenzij het de hemel zou zijn. Maar ik heb het idee dat het echt om een vernieuwde wereld gaat. Een andere dan de huidige aarde, omdat van de huidige aarde geschreven staat dat hij verloren gaat. Ik heb zelfs gelezen dat tijdens de laatste strijden de mensen die strijden dat doen hoewel hun lichaam al afsterft. Hun lichaam sterft al af, hoewel ze nog leven. Een vreselijk iets om te zien hoe je lichaam als dat van een lijk uitziet en begint te rotten, maar dat jezelf nog leeft.

Ik moet hierbij denken aan een kernenergieramp. Vellen vallen van je benen af, je lichaam is compleet kapot, hoewel je nog leeft.

Vraag me niet waar ik het las, ik ben niet zo goed in het vinden van de teksten in het oude testament, maar ik heb het er een keer in gelezen. Misschien jij ook wel.

Vervolgens las ik een beeld van een wereld waarin alles dood is. Zelfs de vogels vliegen er niet meer. Iedereen en alles is gestorven en God laat het bewust zo braak achter. Zodat iedereen dit als getuigenis zal zien. Het getuigenis dat zegt wat de mensen met Gods scheppingswerk gedaan hebben. Dat deze planeet compleet naar de bliksem is gegaan.

Ik zit te bedenken van deze openbaringen, dat ik het wellicht moet lezen zoals het scheppingsverhaal, wat ook openbaringen zijn, net als het boek openbaringen.

Het duizendjarige rijk staat voor de sabbatdag die aanbreken zou. Want in 6 dagen schiep God de aarde en op de zevende dag ruste Hij. Ook staat er in de bijbel: voor God is één dag gelijk aan 1000 jaar.

Gods scheppingswerk is niet afgerond, maar nog steeds bezig. We leven in de zesde dag.
« Laatst bewerkt op: juni 18, 2010, 08:20:34 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #16 Gepost op: juni 19, 2010, 07:15:48 am »
Dat mensen levend wegrotten, staat in zach 14. Gait.
Dit gebeurd bij de wederkomst van Jezus op aarde (op de olijfberg)
Zach 14 beschrijfd ook het vrederijk wat daarna komt, dan word ook weer het loofhuttenfeest gevierd. In openb.20:11 lees je dat deze Hemel en aarde verdwijnen, dat is na de passage van het vrederijk.

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #17 Gepost op: juni 19, 2010, 03:20:31 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 18 juni 2010 om 14:10:
[...]


Ik vat het echt niet op als een aanval hoor!! En inderdaad heb ik er wat moeite mee om Openbaring meer als een letterlijke toekomstvoorspelling te zien dan als een beeldende voorstelling van zaken die spelen in verleden, heden en toekomst tot aan de Voleinding...

Ik kan een letterlijke uitleg van een 1000-jarig rijk van vrede moeilijk rijmen met de volgende gelijkenis van Jezus:

Mat 13:24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 13:25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 13:26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te voorschijn. 13:27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 13:28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 13:29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 13:30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’

In deze gelijkenis bestaan goed en kwaad naast elkaar tot aan het moment van "de oogst".
Klopt.:)

quote:

Satan is "gebonden", maar gaat tegelijk "rond als een briesende leeuw"... Wat wil zeggen dat zijn remmen echt los gaan als hij na de periode van "1000 jaar" wordt ontketend (Op 20:7 e.v.)...[/

Ik snap het heel goed: die mix van goed en kwaad maakt e.e.a. verwarrend...

- Satan misleidt de volken niet meer: de Kerk groeit wereldwijd nog, er is (nog) geen wereldwijde afval...
- Er wordt recht gedaan : er staan wel A.H.'s en andere beesten op, maar hun rijken zijn eindig (maar: naar menselijke wensen niet snel genoeg, ik geef het toe)...
- Martelaren zijn weer levend geworden: zij leven nog steeds in Christus...
- Die martelaren die weer levend zijn geworden heersen duizend jaar: zij hebben hun invloed over hun graf heen...

Nogmaals: ik snap het als je de uitleg mager vindt; ik zie alleen een wereld van wit en zwart, en een hele hoop tussenschakeringen grijs om me heen... Een vrederijk en een (geketende) satan, die intussen wel degelijk zijn invloed heeft...

Ja, als je denkt dat het koninkrijk wat hier wordt beschreven het 1000-jarig rijk is, dan is het niet te rijmen.
Maar dat is het m.i. dan ook niet.
Het gaat hier om het koninkrijk der hemelen. Het duizendjarig rijk is toch echt een koninkrijk op aarde.

Als je matt 24 erbij leest, is het wat duidelijker....

Matt  24
30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

Pas hierna komt het koninkrijk op aarde...... daar zal geen goed en kwaad samen opgroeien zoals nu. Er zal recht en gerechtigheid heersen...
Lees bv hst 25. Daar heb je het oordeel over de volken. Tegen de schapen wordt gezegd dat ze daarna in mogen gaan in het koninkrijk bereid van de grondlegging der wereld af.
Dus pas nadat de Heer terug is gekomen:

Matt 25
31 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Zwever

 • Berichten: 2249
 • Naar Azië gevlogen
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #18 Gepost op: juni 19, 2010, 03:32:30 pm »

quote:

Pas hierna komt het koninkrijk op aarde...... daar zal geen goed en kwaad samen opgroeien zoals nu.


Hoe kan het dan, dat er zoveel onderhuids kwaad aanwezig is, dat Satan kan gebruiken om een Armegeddon te lanceren ná het 1000-jarig rijk?

Dat is het ongerijmde waar Hendrik op wijst - hoe kan het zijn dat de mensen die al 1000 jaar onder regering hebben geleefd van Christus, dan zó makkelijk verleid worden? Die mensen zijn dus uiteindelijk kaf - en geen koren. Er leeft dus ook een hoop kaf in het 1000-jarig rijk. Terwijl Jezus zegt dat Hij het kaf van het koren zal scheiden en DAN zijn rijk aan zal breken - dat kan dan pas ná het 1000-jarig rijk zijn.

Kortom, zo simpel is het allemaal niet :)
« Laatst bewerkt op: juni 19, 2010, 03:34:56 pm door Zwever »
Mission = finding out what God is doing, and joining in!

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #19 Gepost op: juni 19, 2010, 05:06:05 pm »

quote:

Elin schreef op 19 juni 2010 om 07:15:
Dat mensen levend wegrotten, staat in zach 14. Gait.
Dit gebeurd bij de wederkomst van Jezus op aarde (op de olijfberg)
Zach 14 beschrijfd ook het vrederijk wat daarna komt, dan word ook weer het loofhuttenfeest gevierd. In openb.20:11 lees je dat deze Hemel en aarde verdwijnen, dat is na de passage van het vrederijk.


En dat snap ik dus weer niet. Omdat we net gelezen hadden in openbaringen dat er enkel kinderen van God in het duizendjarige rijk zijn, terwijl hier staat dat er wat van die mensen die Jeruzalem aanvielen ontkwamen.

Verder wordt er hier weer niet over een opname gesproken, terwijl Openbaringen het er wel over heeft.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #20 Gepost op: juni 19, 2010, 07:13:25 pm »

quote:

Zwever schreef op 19 juni 2010 om 15:32:
[...]


Hoe kan het dan, dat er zoveel onderhuids kwaad aanwezig is, dat Satan kan gebruiken om een Armegeddon te lanceren ná het 1000-jarig rijk?

Dat is het ongerijmde waar Hendrik op wijst - hoe kan het zijn dat de mensen die al 1000 jaar onder regering hebben geleefd van Christus, dan zó makkelijk verleid worden? Die mensen zijn dus uiteindelijk kaf - en geen koren. Er leeft dus ook een hoop kaf in het 1000-jarig rijk. Terwijl Jezus zegt dat Hij het kaf van het koren zal scheiden en DAN zijn rijk aan zal breken - dat kan dan pas ná het 1000-jarig rijk zijn.

Kortom, zo simpel is het allemaal niet :)

De mensen zijn nog wel zondig maar worden niet verleid door de satan omdat die 1000 jaar is gebonden.
Pas nadat de satan weer is losgelaten, komt er die strijd om Jeruzalem.
Hieraan kun je zien dat de mensn zondig is, en ook als de satan er niet is om hen te verleiden het heel wat kan lijken. Maar op het moment dat de satan weer z'n gang kan gaan, laat de mens die NB de Here Jezus als heerser heeft gehad die 1000 jaar, zich toch weer verleiden.
Er staat ook dat Jezus de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Dat betekent dat ze nog niet geheel vrijwillig zich laten leiden.
Er zal nog wel zonde zijn bv.
Maar hierover wordt dan recht gesproken. De wet gaat nl uit vanuit Jeruzalem, en men zal zich daaraan moeten houden.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Zwever

 • Berichten: 2249
 • Naar Azië gevlogen
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #21 Gepost op: juni 19, 2010, 07:54:27 pm »
Oke, maar leg dan nog eens uit waarom het kaf nog niet van het koren is gescheiden, terwijl Jezus toch duidelijk zegt dat Hij het kaf van het koren zal scheiden, en dán Zijn koninkrijk begint?
Mission = finding out what God is doing, and joining in!

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #22 Gepost op: juni 19, 2010, 08:13:16 pm »

quote:

Zwever schreef op 19 juni 2010 om 19:54:
Oke, maar leg dan nog eens uit waarom het kaf nog niet van het koren is gescheiden, terwijl Jezus toch duidelijk zegt dat Hij het kaf van het koren zal scheiden, en dán Zijn koninkrijk begint?

Beetje ingewikkeld...
Het koren, zijn de kinderen van het koninkrijk, diehet 100-jarig rijk in mogen gaan.
Maar, de zonde is nog niet afgeschaft, de vloek is tijdelijk opgeheven, de satan gebonden. ook tijdelijk.
En ja die kinderen van het koninkrijk zullen toch weer kinderen krijgen die 100 jaar.
En die zullen niet allemaal willen geloven.
Ze 'moeten'. De wet gaat uit vanuit Jeruzalem...
Maar niet ieder wil.
Als ze al volmaakt waren, zouden ze niet meer verleid worden na de 1000 jaar als de satn weer voor even los wordt gelaten.
Maar dit is wat lastige materie omdat ik geloof dat de christenen bv al opgenomen zijn vóór die tijd, en in het 1000 jarig rijk met Christus samen regeren... Openb. 20 eerste verzen...'
Zij hebben een heel andere positie dan de mensen die vanuit de grote verdrukking het koninkrijk in mogen gaan omdat ze 'goed hebben gedaan' aan de minste van de broeders van Jezus. Een beker water, hen opgezocht in de gevangenis... Matt 25.Het gaat over volken. En sommige volken mogen het rijk in gaan. Andere volken zijn de bokken en worden buitengeworpen.
« Laatst bewerkt op: juni 19, 2010, 08:22:28 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #23 Gepost op: juni 19, 2010, 10:00:28 pm »
Letterlijk staat er dat de mensen die onthoofd waren vanwege hun geloof in Jezus en het niet volgen van het beest en zijn beeld samen met Jezus regeren. Hoe kom je tot de conclusie dat we allemaal regeren?

Daarbij ben ik er altijd vanuit gegaan dat we allemaal voor het lammen en bokkenoordeel van Jezus staan. Dat iedereen voor dat oordeel uit hun graf zijn opgestaan. Ik vind dat ook logisch, omdat het wel of niet volgen van Jezus uit in het Hem dienen. Geloof is ook dienen. Jezus wil dat je Hem vertrouwd en in Hem geloofd en dat ook laat zien met wat je doet. Als je Hem hebt gediend, dan geeft Hij je zijn genade.

Ik zal nog eens kijken in het boek: "Gelukkig Gereformeerd" wat daar over in staat, want daar stond ook wel weer een interessante visie in.

Het lijkt me ook zoals ik nu om me heen kijk, dat deze aarde niet geschikt zal zijn voor dat van het duizendjarige rijk. Deze aarde is hard op weg om compleet ontwijd te raken.


Een herschepping wordt het wel, maar een totaal nieuwe wereld die wel geschikt is voor het grote plan van God met het duizendjarige rijk.
De huidige aarde is dan totaal verloren gegaan.

Het terug komen van Jezus wat we verwachten is voor de opname. De rest van de wereld heeft dat niet door en blijft achter op de wereld dat compleet verloren gaat. Daarna volgt pas het oordeel en dat telt voor ons allemaal.
« Laatst bewerkt op: juni 19, 2010, 10:03:39 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #24 Gepost op: juni 30, 2010, 02:57:31 pm »
Na de wederkomst van Jezus met de gelovigen (wij) (openb.19), gaan wij met de Here Jezus regeren in het d.j.vrederijk op deze aarde.(openb.20)

Ik vermoed dat wat hierboven is aangegeven en gekopiëerd uit een posting van Eli, niet geheel juist is weergegeven. Want wáár staat dat "wij"gelovigen met Jezus op aarde voor een periode van 1000 jaar. gaan regeren.

Dat staat nergens!

Dus vraag ik Eli om eens duidelijk aan te geven wáár zijn inzicht op gebaseerd is. Wél vind ik aangegevn dat Satan voor 1000 jaren gebonden is op aarde, waar dan op dat moment geen menselijk leven meer is. Lees eens aangaande de eerste opstanding Openbaring 20:4-6

Aan het begin van de eerste opstanding zal dus aansluitend een periode aanbreken van 1000 jaren, waarbij de verlosten uit hun graven én de levende gelovigen, de Here tegemoet zullen gaan en met Hem, voor 1000 jaren in het Hemels Jeruzalem zullen vertoeven.
Degenen die dus mét Christus zijn gestorven en zij die met Christus leven, gaan dus de Here in de Hemel tegemoet. Jezus zelf zal dus niet Zelf op aarde komen. (1 Tessalonicenzen 4:13-18).
Voor de goede orde: Heersen als Koningen met Jezus, betekent in deze orde, niet regeren als of we een bestuurbaar orgaan zijn over mensen, maar "als koningen rechtspreken". Dat kan natuurlijk niet op aarde gebeuren, omdat deze heel en al verlaten is, er geen licht meer is en er een ijsendwekkende temperatuur heerst van x aantal graden onder nul.

Na die 1000 jaren, in het Hemels Jeruzalem waar de verlosten met Jezus hebben gewoond, keren zij gezamelijk terug in de Hemelse stad richting aarde, alwaar zij hoog boven de aarde blijven hangen (Openbaring 21:2). Satan wordt uit zijn gevangenschap verlost en de tweede opstanding zal plaats vinden. Nu, met dit opgestane volk, van die tweede opstanding zal Satan over de gehele breedte der aarde nog een aanval doen op de Hemelse Stad. Degenen die bij de tweede opstanding betrokken zijn, zullen geen verheerlijkt lichaam ontvangen, maar met hun zieke lichamen, fysiek en geestelijk, hun leider Satan dienen. Satan denkt nog in een allerlaatste poging te kunnen doen, de Hemelse Stad in te nemen, de aarde opnieuw te kunnen bevolken om zijn zondige geest over de wereld te zenden. Deze verlorenen zien nu met hun eigen ogen de Waarheid en datgene wat de gelovigen van alle eeuwen hebben verkondigd. Maar toch houden zij vast aan hun eigen leugens en zonden en weten dat het oordeel, waar eeuwen over gesproken is, geveld is. De Allerhoogste god, de Hemelse Vader van Jezus én ons, kan dan niets anders doen dan "op te staan" om Zijn geliefde Zoon met Zijn volk te redden.

Dat de verlosten die deel hebben aan de eerste opstanding in het Hemels Jeruzalem zullen vertoeven, tijdens de 1000 jaar, zoals de Schrift ons leert, blijkt ook uit de Bijbeltekst die verwijst naar het laatste oordeel.

Of weet gij niet dat de heiligen ( de verlosten van alle eeuwen) de wereld zullen oordelen. En indien bij u het oordeel rust over de wereld, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekende rechtspraak? Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen... (1 Kor. 6:2,3)
« Laatst bewerkt op: juni 30, 2010, 03:00:33 pm door kerklid00 »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #25 Gepost op: juli 01, 2010, 04:38:40 am »
Priscilla en Anquila schreven:Matt 25.Het gaat over volken. En sommige volken mogen het rijk in gaan. Andere volken zijn de bokken en worden buitengeworpen.
In essentie gaat het hier over de waakzaamheid en voorbereiding op het Koninkrijk. Olie staat voor "Heilige Geest" in verbondenheid daarmee. Er zijn mensen die "slapen" en geestelijk achteruit gaan. Er zijn mensen die hun lamp fel laten branden en "horen wat de Heer" hen te zeggen heeft.
(Openbaring 14:6-12)

Er zijn aan het einde twee volkeren; schapen en bokken. Het oordeel vind nu plaats! Vlak voor de wederkomst van Christus.

Er is dus een volk dat tot de Hoer behoort, Satan is hun leider: uit alle taal, volk, stam en natie -en-

Er is een volk dat tot de Reine vrouw behoort, Jezus is hun Koning: uit alle volk, taal, stam en natie. Beide beweringen kunnen we in Openbaringen terug vinden.

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #26 Gepost op: juli 02, 2010, 09:15:42 pm »
Dat wij met Jezus op aarde regeren staat in openbaring 3:21 en 20:6 (de opname is een onderdeel van de eerste opstanding). Wij wonen dan met Jezus op de Heilige berg (waar ook zijn eigengebouwde 4e tempel  staat met de Shechina glorie van God erin) in het herbouwde Jeruzalem,  in het vrederijk.
JOEL 4:
17 Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God,
woon op de Sion, mijn heilige berg.

Jeruzalem zal een heilige stad zijn;
vreemden zullen er niet meer binnengaan.

Onze Here Jezus regeert dus op aarde met ijzeren staf vanuit Israel tijdens het vrederijk.
« Laatst bewerkt op: juli 03, 2010, 01:31:55 pm door Elin »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #27 Gepost op: juli 03, 2010, 08:28:11 am »
Hallo Elin,

Met respect voor je beweringen in je postings; Volg Yeshua en ben gehoorzaam aan Hem en Zijn geboden. Wees een getuige van Hem, want het volk van Christus onderhoud de geboden en heeft alleen Zijn getuigenis (Openbaring 12:17/14:12/19:10 /Openbaring 18:1-4). Ik heb de indruk dat je Boaz Nieuwhof in casu Willem Nieuwhof opvolgt en aangenomen heb als de waarheid. Want ik heb de indruk dat je Boaz beweringen navolgt i.p.v. Yeshua. als ik zo zijn uitleg op de volgende site bestudeer en vergelijk met datgene wat jij hebt aangenomen. Willem Nieuwhof is een Nederlander, een zakenman in Nieuw Zeeland. Zijn zoon Boaz is voorganger van de Beit-El Nazaréne Israëlische Gemeente in Tauranga-Nieuw Zeeland.

Boaz is sterk gericht op het aardse Jeruzalem en het aardse volk en land Israël, alhoewel het hier wel om een Messiaanse gemeenschap gaat. Isra"l is echter in essentie geen land, maar een volk. Yeshua zelf is "de Israël". Boaz Nieuwhof en zijn vader zien echter de profetiën en de nog komende evenementen er van plaats vinden op aarde, dat deels juist is, maar ook de wederkomst van Christus! Precies zoals jij aangeeft Elin, en dat is lijkt mijn tegenstrijdig aan de Schrift en datgene wat Yeshua ons leert.

Ik heb namelijk ontdekt dat je postings daardoor een weerklank van tegenstrijdigheid lijken weer te geven. Ze stroken namelijk niet met datgene wat de Bijbel mij vertelt (door de heilige Geest wel te verstaan) en datgene wat de meeste van de forumleden uitleggen.
Jij bent de enige die er "uitspringt" met overigens bijzondere en leerzame zaken, vanuit Messiaanse achtergrond.

http://books.google.be/bo...esnum=4&ved=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=shechinah&f=false

Opmerkelijk is nu bijvoorbeeld dat de Messiaanse predikant Ds. P. Daniëls een messiaanse gemeente leidt in Rotterdam, genaamd Echad: |
 http://god-is-goed.nl/Bet_Echad.html

Opmerkelijk en verschillend van Boaz Nieuwhof is dat de Messiaanse gemeente (Adventistsich/Messiaans) van Ds. P. Daniëls bestaat uit mensen welke vanuit alle geloofsdenominaties binnengekomen zijn. De Messiaans/Adventistsiche gemeente groeit nog steeds, ook Joden maken deel uit van die Adventistsiche gemeenschap, die gewoon deel is van de algemene Adventkerk. Het geloof komt uit de Joden, Johannes 4:22. Ik ben het dan ook zeer eens met bepaalde zaken zoals die vanuit de Messiaanse achtergrond ons bekend gemaakt worden. Het lijkt er dus op dat wij Geestelijke joden moeten worden, eerder dan dat wij het Jood zijn moeten verbinden met Oud Testamentische voorstellingen welke door Jezus, deels, zijn afgedaan. Vandaar dat het op zich juist is dat de Joodse mens van geboorte Yeshua leert aannemen, zoals Hij van alle mensen vraagt.
De laatste oproep om dat te doen -voor een ieder die zegt Hem te kennen- vinden we in Openbaringen 14:6-12

Het is ook de reden, dat Jezus in Openbaring 14:6-12 aangeeft dat zij die zeggen hem te geloven, uit moeten gaan van het grote Babylon, daar het Grote Babylon zich een eigen "god"en een eigen "jezus" zal maken om de mensen te verleiden tot aanbidding van de Overste van deze wereld. Het Beeld van Nebukadnessar heeft nog evenveel waarde als ten tijde van de profeet Daniël, die zich voor het Beeld niet boog.

Dat sommige beweringen van je onbijbels en onjuist zijn, mag wel blijken uit het feit dat je aangeeft dat Jezus een Nieuwe Tempel zal bouwen of betreden. Maar Openbaringen 21 leert mij duidelijk, dat er in het Nieuwe Jeruzalem geheel geen Tempel meer zal zijn, daar de Vader, de Allerhoogste god én het Lam zelf de Tempel zijn. Zoals ook wij tot Tempels van de Heilige Geest moeten groeien. Geloven en aanbidden is in eerste plaats een Geestelijke kwestie. Dus die ene  bewering van je, gooit al je voorgaande stellingen overhoop en onegloofwaardig. Jammer dat ik dat moet zeggen.

Er wordt inderdaad wel geveinsd aan een Derde Tempel in het aardse Jeruzalem, maar die dient er dan alleen maar voor om een vals Messias een plaats te bereiden! Het Vaticaan doet in ieder geval zijn uiterste best om in Jeruzalem vaste voet aan de grond te krijgen, zij onderhandeld momenteel met de Israëlische regering daarover. Ook met de Islam probeert zij goede relaties op te bouwen om, je raad het al, straks de regie er over in handen te hebben. Eén volk, Eén Rijk, Eén Leider!  Oecumene in zijn volle glorie!

Veel plezier met het bestuderen van deze site:
http://god-is-goed.nl/Bet_Echad.html

 en het aanschouwen van de fotoreportage, die men heeft geplaatst. Zelf kom ik er niet, want ik woon in Gent/België.
« Laatst bewerkt op: juli 03, 2010, 09:16:15 am door kerklid00 »

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #28 Gepost op: juli 03, 2010, 01:46:54 pm »
Ik was idd fout met nieuw jeruzalem in het vrederijk, ik bedoel een herbouwd Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem ZONDER tempel daalt neer Na het vrederijk, Na de 3e tempel (van de grote verdrukking)waar de anti-christ zich in zet, bouwd de Here Jezus de 4e tempel van het vrederijk, waar de Glorie van God in komt (zie zach.6:12) die van ezechiel.
Verder was ik fout dat wij bij het oordeel zijn in het dal van josafat (een vervulling van GEN.49:10) dat doet de Here zelf. Feit blijft dat het N.T. zegt in 1 tess4:17 Zo zullen wij altijd bij de Here zijn.
ps de namen van de bijbelleeraars die jij kerklid00 noemt,ken ik niet.
« Laatst bewerkt op: juli 03, 2010, 07:36:19 pm door Elin »

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #29 Gepost op: juli 03, 2010, 07:45:03 pm »
Sommige mensen leren dat het nieuwe Jeruzalem nederdaalt uit de hemel en boven Het aardse Jerusalem in de zweeft -  'Een gigantische diamant kubus - van hier tot Madrid!' Heel vreemd, volgens mij, hoewel de drie dimensies in OPEN.21 een kubus vormen. Een bijbelleeraar zei dat DIT het teken van de komst van de Zoon des Mensen is. Daarom zei hij ook dat hij niet het eens is met gelovigen die zeggen dat zij een rol zullen met de Messias spelen in de aardse Jeruzalem in het Vrederijk. Hij zal in dit ophangende nieuwe Jeruzalem wonen! Maar dit vind ik een heel vreemd idee, en dit een vermenging van twee verschillende dingen, en staat niet in de volgorde van Openbaring.

Wat ik zie, is een NIEUWE BERG die op DE AARDE zal zijn, in de plaats van de aardse Jeruzalem - die door een gigantische aardbeving weer vernietigd zal woorden, wanneer de Messias op de Olijfberg zal staan (ZACH.14) - de berg van het huis des Heren vast zal staan. (JES.2:2-4) "Dan zal de berg van het huis des Heren vast staan ALS DE HOOGSTE DER BERGEN, EN HIJ ZAL VERHEVEN ZIJN BOVEN DE HEUVELEN. En alle volkeren zullen DERWAARTS heenstrromen en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar DE BERG des Hereen, NAAR HET HUIS van de God Jakobs." Als het in de lucht opgehangen is, hoe kunnen ze daar heenstromen?

MICA 4:1 "En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal DE BERG VAN HET HUIS DES HEREN vaststaan als DE HOOGSTE der bergen, en HIJ ZAL VEERHEVEN ZIJN BOVEN de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen."

Volgens EZECH.33:12, "Dit is de wet voor het huis: OP DE TOP VAN DE BERG zal zijn gehele gebied aan alle kanten allerheiligste zijn." Deze visioen is in hoofdstuk 40:2 begonnen, toen de profeet naar Jeruzalem (de stad die toen gevallen was) in geest gebracht werd,  "en hij (de engel) zette mij neer OP EEN ZEER HOGE BERG: DAAROP was iets als een stad gebouwd aan de zuidzijde"

Het doel van de visioen was (v.4) "opdat ik u DIT zou laten zien, zijt gij hierheen gebracht.Verkondig alles wat gij zien zult aan het huis Israels."

In EZEC.17:22 spreekt hij ook over dezelfde "hoge en verheven berg" - de hoogste berg der wereld in de toekemst - die de centrum van aanbidding voor Israel en de volkeren zal worden. De "iets als een stad gebouwd" was de OMTREK van een stad die hij boven op deze berg zag. DIT zal later als de Jeruzalem en de tempel van het Vrederijk geopenbaard worden.

In EZEC.20:40, "Want OP MIJN HEILIGE BERG, OP DE HOGE BERG ISRAELS, luidt het woord van de Here HERE, DAAR zal het ganse huis Israels in zijn  geheel Mij IN HET LAND dienen. DAAR zal ik behagen in hen hebben en DAAR zal Ik heffingen van u vorderen en het beste uwer gaven, bij alles wat gij heiligt."

Vanaf hoofdstuk 40, zijn alle detaiiles aan Ezechiel gegeven, opdat hij alles aan de Joden in Babyon  moest  verkondigen, die om hem heen zatten, als een wonderbare toekomende contrast in het Vrederijk met de verwoesting van Jerusalem en de tempel in HUN tijd was gebeurd. Hij kreeg een begeleidende tocht met de engel, die bij de oostelijke poort van het nieuwe tempel hof begon. (40:6). Daar zal zijn tocht ook eindigen (42:15)

Met de wederkomst van de Messias, dus, zal er enorme geografische en topografische veranderingen in het land Israels gebeuren. Een van de belangrijkste veranderingen is de verheffing van dit berg, die de hoogste berg der wereld zal worden. Daarop zal de tempel en stad Jerusalem van de Vrederijk staan.
(Zie ook JES.27:13; 56:6-8; 66:20.) Volgens EZEC.17:22-24 zal het een plaats van weelderig groen en plantengroei worden.

In EZEC.45:1-8 beschreef hij de berg van het huis van de Heer. Volgens de afmeting in v.1, zal te top van die berg een oppervlakte van 80.5 vierkante kilometers hebben. Het is een vierkante plateau, die in drie gedeelten verdeelt is. De nieuwe stad Jeruzalem zal 16 vierkante km zijn. In 48 v.20 is de vierkante vorm van de top van die berg weer benadrukt. De gehele heffing zal 25,000 x 25,000 el zijn; ALS EEN VIERKANT moet gij de heilige heffing bepalen met inbegrijp van het bezit der stad". Het was heel belangrijk dus, dat Ezechiel alles heel exact moest verkondigen.