Auteur Topic: God en drank?  (gelezen 15031 keer)

Riemer Lap

  • was: okidoki
  • Berichten: 8804
  • @ werkt altijd.
    • Bekijk profiel
God en drank?
« Reactie #50 Gepost op: oktober 29, 2010, 12:31:31 am »

quote:

kerklid00 schreef op 28 oktober 2010 om 19:34:

Eerst dus bidden opdat we niet dronken worden, want het hart van de mens is onvoorspelbaar. Ik heb enige tijd geleden een verjaardag bijgewoond, waar een Christelijke broeder zich eens flink liet gaan. Ik woon in België, dus men weet hier wat "bourgondisch" leven is. Deze broeder bezoekt gevangenissen om gevangene bij te staan. Mensen die leed hebben berokkend door o.a; dronkenschap. Ik durf niet te beweren dat de beste man dronken was. Wel had hij de tranen in de ogen en gingen er toch zo´n twee flessen witte wijn door. plotseling begon hij te verklaren dat het met "de kerk" niet goed ging. Hij vroeg mij vervolgens of ik het hem kwalijk nam dat hij nu zo dronk. U zult begrijpen dat ik er wel van schrok; iemand die gevangenen bezoekt om hen het Evangelie te brengen! Zij die door dronkenschap van alcohol leed hebben berokkend en ook- vaak- tot inzicht komen en geen alcohol meer aanraken en dan Bijbelstudie krijgen van iemand di er zelf ook wel een lust.
Maar ja, het zij zo! De vraag is dan, hoe zal een werelds mens hier op reageren.

Ik kan me nog herinneren dat een vriend van mij eens een interessante boodschap mee gaf. De man was total a-christelijk een sociaal-democraat en nogal begaan met de toenmalige DDR. Ik zelf was in ernstige problemen gekomen in de privésfeer. Plotseling zei hij: Maar mijn beste, jij hebt een God, jij hebt een verlosser, bidt tot hen. ik heb die niet dus ik kan nergens met mijn problemen naar toe. Kijk, zo is het met de Heilige Geest, als wij ons bewust vergrijpen aan wereldse geneugten dan kan het zo maar zijn  dat een "ongelovige" ons eens flink op ons nummer zet. Want ongewild zal een ongelovige ergens diep in zijn hart ons als volgelingen van Christus, respecteren.

Tot Christus komen betekent wereldse gewoontes af te leren die leed berokkenen aan medemensen. Ik kan me zelfs niet voorstellen dat zij die door dronkenschap zijn veroordeeld, een Heiland kunnen ontmoeten die een "dronkaard" was, want wat helpt hen te kunnen worden verlost. Als nu de Heiland zelf zich aan alcohol vergreep, zoals soms aan Zijn adres werd gemeld, wat heeft dan verlossing nog voor een  betekenis. Wie zou Christus dan werkelijk zijn!


De man geeft ook lessen in de Bijbelstduei. Een hele boekenkast vol Joodse leerboeken en veel over de profetie. Ik heb gezegd dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn keuzes. IK oordelel hem niet, Jezus deed dat ook niet.

Gefermenteerde drank, bedwelmende drank dus, staat voor vals en verkeerd. De wijngaard van de Heer is een symbolisch gegeven. de wijngaard staat voor het volk van mensen dat zich aan de wijnstok (Christus) hecht. Het heeft niets te maken met het daadwerkelijk drinken of nuttigen van alcohol. Jezus is de wijnstok wij zijn de ranken. Als het zo is dat wij alcohol aan de druiven toevoegen, terwijl ze nog aan de rank zitten dan hebben we een onjuist beeld van Jezus als wijnstok. Weet dat de ranken die niet groeien, de ranken die geen vrucht dragen gesnoeid zullen worden. Wie nog steeds vasthoudt aan het feit dat Jezus op de Bruiloft te Kanaän alcoholsiche dranj maakte, heeft- denk ik- een onjkuist beeld van het hemels Koninkrijk. De Bruiloft te Kanaän staat symbool voor de Bruiloft die de verloste mens zal hebben als zij met Jezus het hemels Jeruzalem binnen zijn gegaan. De eeuwige verbintenis zal dan plaats vinden. Zij die geen zuivere kleren aan hebben (geestelijk dus) komen dat rijk niet binnen. Zij worden buitengeworpen. Wie zich dus bezat door wereldse gewoonten aan te nemen en hoger acht dan de Waarheid Christus, sluit zichzelf uit van het Hemels Koninkrijk. Jezus waarschuwt daarvoor, zoals ik heb getracht aan te tonen.
Wat wil je zeggen met dit bericht? Ik heb je in mijn voorlaatste post een vraag gesteld mbt gedrag en genade. Kun je daar iets van zeggen?
Mail me maar als je wat wilt weten

kerklid00

  • Berichten: 162
    • Bekijk profiel
God en drank?
« Reactie #51 Gepost op: oktober 31, 2010, 10:49:23 am »
lfBeste Riemer,

Dank voor je antwoord. Lees nog eens mijn laatste posting.  Over het gedrag van mensen is veel te zeggen. Als we de Sabbat van het 4e gebod onderhouden en ook, op die dag, in de kerk zijn, maar we vervallen op de 1e dag der week (de zondag= de 1e dag ná de Sabbat) weer in oude gewoontes terug, dan heeft het onderhouden van die Sabbat, geen nut. Als we zeggen Christen te zijn en Christus zeggen na te volgen, dan kan het niet anders zijn dan dat we willen groeien in het karakter van Christus. Immers wij willen inwoners worden van dat Rijk wat niet van deze wereld is. Dus welk een nu heeft het dan nog om ons bezig te houden met deze wereld in de zin van het karakter van deze wereld, dat ook wel het Grote Babylon wordt genoemd.
Als we volgelingen van Christus zeggen te zijn, dan dienen we de Meester te volgen en Zijn karakter tot de onze te leren maken, met onze eigen gaven en talenten. Indien wij de Tempel van de Hemelse Vader willen worden of zeggen te zijn (door de doop door onderdompeling) dan gaat het er om dat wij ons oude leven afleggen. Immers de Doop door onderdompeling is gelijk een graf, van waaruit we in het nieuwe leven opstaan. Nu, we nog steeds inwoners van deze wereld. Maar na die doop, opgestann  uit dat watergraf zijn we dan tot bijwoners geworden. Vreemdelingen als het ware! Onze wetgever Christus en Diens Gerechtigheid worden of zijn nu onze maatstaf en fundament. ( 1 Kor. 6:19,20 / 3 Joh. 2 / Efeziërs 5:1-21/ Romeinen 12:1,é /2 Kor. 7:1

Een reeks Bijbelverzen die duiden op onze verandering of wil tot verandering. We moeten leren alles te doen tot eer van de Allerhoogste, in het voorbeeld van Christus. ( 1:Kor.10:31) Is dat gemakkelijk, neen het is een strijd. De strijd des geloofs (Openbaring 14:6-12). Is de Allerhoogste God een genadig God. Mag wel zijn Riemer, immers ondanks onze zonden en die van de mensheid, zijn we er nog. Zolang we leven geldt de tijd der genade. Wat de Allerhoogste God m.b.t. ons persoonlijke oordeel in de genade nog zal bepalen, geheel in overéénstemming met onze wil en keuzes, moeten we afwachten. Dat dat oordeel plaats zal hebben voordat we sterven, zal duidelijk zijn. We hebben zelf deel aan onze redding, maar ook genade, omdat we zelf en zelfstandig mogen kiezen. We mogen ten alle tijde zelf kiezen wat we zullen besluiten en wat we doen. Alleen de Allerhoogste God kent en weet onze redenen van ons handelen. Daarom hoeven we ook niet krampachtig en, vooral wettsich, te leven. Geloof moet je vrij maken en niet afhankelijk van dode letterknechterij. Want wetten en geboden op zich redden ons niet, maar de vervulling er van, maakt ons er van vrij. Zolang we gewoon voor het rode stoplicht wachten en niet proberen er stiekem door heen te glippen, zijn ze vrij van de wet.

Vergeet ook niet dat we Rentmeesters zijn over ons Lichaam en onze daden. We zijn niet van onszelf maar eigendom van Christus, namens de Hemelse Vader. We worden echter wel verantwoordelijk gehouden voor datgene wat we ermee doen. Wel we zijn niet van ons zelf! (1 Kor. 6:19,20 en 1 Petrus 1:18-20)

Regelmatig ontdekken we dat we zelf "met mate" dit of dat moeten doen. maar we kennen onszelf omvoldoende om dat te kunnen bepalen. Niemand weet bijvoorbeeld of alcohol voor zijn fysieke gestel, zijn organen goed of slechts is.
Meestal ontdekken we dat na ons 40 ste levensjaar, vaak komen dan de problemen opdoemen.
Eén glaasje kan geen kwaad, wel Riemer, één zo´n  glaasje alcohol heeft vele mensen tot geestelijke wrakken gemaakt en hele gezinnern naar de bliksem. Immers er moet altijd een éérste keer zijn, weet je.

Nog iets, als we geloven wat zou er dan moeten gebeuren: Door het geloof worden wij veranderd Romeinen12:2 / 2 Kor. 5:17-21.

Als dat zo is, moeten en kunnen we dat ook ervaren. immers anders is er geen ervaring met Christus gaande. Als wij blijven geloven in onze eigen kracht en kunnen, dan zullen we ogenschijnlijk wel gelovig zijn, maar het heeft geen effect op ons innerlijke, ons hart = het doen en denken. Hoe zullen we dan kunnen blijven staan als de strijd op zijn hoogtepunt zal zijn. Wie zal staande blijven.

Groet