Auteur Topic: Uitverkiezing  (gelezen 56791 keer)

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #15 Gepost op: juli 23, 2010, 08:58:51 am »

quote:

gaitema schreef op 23 juli 2010 om 02:06:
Ik wil graag sluiten met dank voor de uitleg van Fotogravinnetje en de toevoeging van Piebe op mijn vraag, wat ook een onderbouwing zou kunnen zijn voor de uitverkiezingsleer.

Graag gedaan Gait en feit is dat ik er niet omheen kan: in de eerste eeuw zijn sommige christenen uitverkoren.

Joh 6,70
Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En één uit u is een duivel.

Hier staat het letterlijk, twaalf waren door Jezus persoonlijk uitverkoren, hoe kun je dan twijfelen aan de uitverkiezing?
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #16 Gepost op: juli 23, 2010, 09:37:33 am »
Ik geloof wel dat God kiest, maar mijn vraag was ook: waarom kiest God?

Kijk, ik heb me dat echt afgevraagd. Ik heb jaren gedacht dat er voor mij geen hoop was. Ik kon gewoon simpelweg niet Gods wil doen, dus waarom zou Hij naar me omzien en welk recht zou ik op de hemel hebben of om Zijn kind te zijn? Dat vroeg ik me echt af.

Toch heb ik veel gebedsverhoringen gekregen in die tijd. Ik kwam erachter dat God dus wel mijn gebeden verhoort en ja ik geloof in Hem. Dat het geloven en het verhoord worden in mijn gebeden zijn keuze was, omdat Hij er voor koos om me het te geven geloof ik zeker.

Ook geloof ik dat ik onder invloed van goede daden dit niet heb ontvangen, want ten eerste maakte ik niet zoveel goeds waar en ten tweede geloven we immers in een gekruizigde Christus die juist stierf voor mijn zonden. Dat God voor me koos, ondanks mijn vreselijke tekortkomingen en zelfs mij genadig is door het kruis van Jezus Christus was niet iets wat voor mij voor de volle 100 procent vast stond, maar ik kreeg door al die gebedsverhoringen en antwoorden op mijn vragen over het bestaan van God en het geloof in zijn Zoon Jezus wel het idee dat het wel zo zou moeten zijn dat God echt om me geeft en me uitkoos om mijn zoektocht te beantwoorden met Zijn kennis, wijsheid en liefde.

Ik vroeg me alleen af, waarom en niet iemand anders? Waarom koos Hij mij? Ja, omdat Hij dat wil en niet om wat wij Hem hebben gedaan, okee. Maar toch, God maakt wel een keuze. Waarom maakte Hij die keuze?
Is dat omdat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven? Nou ook niet echt, want ik leefde nog in veel duisternis en toch was God daar iedere keer weer voor mij en heeft Hij mij het geloof kado gegeven.

In een rouwdienst van een overleden oudoom van me zongen we een lied dat zo vaak in de kerk gezongen werd. Een Psalm. Normaal zing ik het zonder er bij na te denken, wat ik zing dringt ook niet snel tot me door. Dat ken je vast wel.

Maar opeens drong het tot me door wat ik zong en raakte volledig ontroerd. Ik moest ervan huilen, nou komt dat in een rouwdienst goed uit trouwens. Je mag er huilen. Ik zong de woorden: "Gij die mij dieper kent dan ik mijzelf ooit heb gekend, Gij kent mijn zitten en mijn staan..."
Ik dacht namelijk direct aan mijn diepste verlangen om een kind van God te willen zijn, ik wil diep van binnen ook zo leven. Ik werd me ervan bewust dat God dat van me weet en daarop gereageerd heeft.

Is dat een verdienste? Nou nee, eerder een openheid voor God. God zoekt een hart dat ergens diep van binnen naar Hem uitgaat en niet voor Hem afgesloten is.

Zo zocht Zacheüs ook diep van binnen een uitweg en de overspelige vrouw wilde ook diep van binnen anders, al wist ze het zelf misschien van zichzelf niet. Maar God weet dat wel. Hoe dan ook, God vond een openheid.

Laatst kreeg ik deze gedachte nog eens bevestigd. Ik fietste op weg naar mijn huis en mijn gedachten werden afgeleid en ik merkte dat mijn gedachtes duister begon te worden. Spontaan bedacht ik me dat ik aan de dingen van God moest denken om niet verleid te worden. De zonden fladderen als een vogel in je hoofd rond en je moet er zo snel mogelijk van zien los te komen.

Toen ik spontaan mijn gedachten op God richtte kwam er direct een kinderlied van Ellie en Rikkert in me op met de woorden: "mijn Vader dank U wel dat U steeds bij mij ben, dat U mijn dieptste gedachten en verlangens kent.."

Ik dacht vervolgens: zie je wel, God prikt door mijn buitenkant heen, het is vast geen toeval dat ik direct aan dit liedje waar ik al in geen tien jaar meer aan gedacht heb moet denken!

Op de terugweg dacht ik na over mijn zonden en ik zei tegen God dat ik er als bergen tegen op zie als dat later aan het licht komt als ik gestorven ben en het oordeel komt voor ik de hemel in zou mogen. Ook de gedachte dat iedereen in de hemel alles van elkaar zou weten, omdat niets immers verborgen zal blijven. Daar zie ik vreselijk tegen op en ben bang dat mensen me dan als grof vuil aan de kant willen zetten in de hemel. Ik bad Hem dat de zonden ook niet zullen toenemen, maar dat Hij Jezus mijn leven wil heiligen en schoon houden, omdat ik dat vanuit mijzelf niet kan.
Toen schoot de gedachte me te binnen dat de grootste zonde die er is bestaat uit God de rug toekeren. En aan die zonde heeft ieder mens hier op aarde schuld aan. Daarvan zijn we door het offer van Jezus bevrijd, dus dat schuldgevoel heeft iedereen in de hemel. Iedereen zal met schaamte terug kijken op hun leven en moeten erkennen dat God om niets zomaar hun zonden uitwiste.

Jezus reinigde voor zichzelf en volk.
« Laatst bewerkt op: juli 23, 2010, 09:47:36 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #17 Gepost op: juli 23, 2010, 09:58:02 am »
Bedankt voor je openhartigheid broer. Je twijfels komen me bekend voor en ook ik ben bang om niet in de hemel te komen na mijn dood, maar ik denk niet dat onze situatie iets met de uitverkiezing te maken heeft zoals dat met de apostelen het geval was. Immers, Jezus heeft hen letterlijk aangesproken en gekozen om hem te volgen en te helpen met het vestigen van het evangelie. En wat is de wil van God?

Mat 9,13
Doch gaat heen en leert, wat het is: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Fotogravinnetje

 • Moderator
 • Berichten: 3905
 • Crimpen op den Yssel
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #18 Gepost op: juli 23, 2010, 10:00:55 am »
Even om over na te denken: Vond God openheid, of creëerde God die openheid?
computerfout: een vreemde een in de byte

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #19 Gepost op: juli 23, 2010, 12:37:37 pm »
Indien alle christenen zouden zijn uitverkoren, wat doen we dan met deze tekst?

Hand 9,15
Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls.

Uit dit vers blijkt dat Paulus uitverkoren was om als apostel van Jezus (Ef 1,1) het evangelie onder de volken te verkondigen, een nobele, maar zware taak, waar slechts weinigen toe geroepen waren.

'Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met  menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?' (1 Kor 12,29-30)

Er is een verschil tussen apostelen en hoorders en zo is er ook een verschil tussen uitverkorenen en geroepenen. Paulus laat er geen misverstand over bestaan dat de apostelen waren uitverkoren en dat de anderen ervoor kunnen kiezen om te geloof te komen. Lees de volgende passage maar eens aandacht door met dit in gedachten genomen.

Efeziërs 1
4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, 8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, 9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, 12 opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen apostelen en hoorders en dit verschil is bij de Gereformeerden niet duidelijk zichtbaar.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #20 Gepost op: juli 23, 2010, 01:12:29 pm »

quote:

Fotogravinnetje schreef op 23 juli 2010 om 10:00:
Even om over na te denken: Vond God openheid, of creëerde God die openheid?


God heeft in het begin de mens goed gemaakt. De mens keerde zelf God de rug toe. Dat is als antwoord op de vrije keuze die de mens maakte. Vervolgens verharde God hun harten. Echter heeft Hij ons ook zo gemaakt om weer net als de verloren zoon andere wegen in te kunnen slaan. Het is dus wel het werk van Gods handen, maar Hij schonk ons ook een vrije keus.

God heeft het onrecht en afval van Hem niet gewild en ook niet veroorzaakt. We hebben daar zelf voor gekozen. God is geen God die mensen in de hel gooid, maar een God die mensen uit de hel red.

Ik moet nu trouwens ook denken aan Job. God zei tegen satan: "heb je Job ook gezien, mijn trouwe dienaar?" Satan zei tegen God dat Job hem alleen maar volgde omdat hij het zo goed had. God gooide het met hem op een accoordje. Ga je gang, neem alles van hem af, maar neem zijn leven niet af.

Ondanks de narigheid bleef Job God trouw. Job kon kiezen tussen satan en God, maar hij bleef bij God al was het met wat gemopper.
« Laatst bewerkt op: juli 23, 2010, 01:32:45 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #21 Gepost op: juli 23, 2010, 01:26:24 pm »

quote:

Piebe schreef op 23 juli 2010 om 12:37:

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen apostelen en hoorders en dit verschil is bij de Gereformeerden niet duidelijk zichtbaar.


Ik vindt zelf die begrippen "uitverkozen of geroepen" niet  zo heel interessant moet ik eerlijk zijn, maar ik zie nu wel waar je op doelt. Inderdaad werd Paulus als het ware overvallen door de Damascuservaring en gehoorzaamde Hem, terwijl anderen het voorgeschoteld kregen door Paulus en een keuze konden maken. Ook hierin is het als je het mij vraagt zo dat God heel bewust Paulus uitkoos, omdat Hij wist wat Hij aan hem had. Paulus was als jood al behoorlijk radicaal en ging met passie voor waar hij in geloofd.

Ik geloof dat God ons aan de ene kant als buikspreekpoppen gebruikt, maar ook weer niet helemaal: we zijn ook mensen met een vrije wil en keuze. Zelfs Jezus koos er vrij voor om niet door satan zich te laten verleiden in de woestijn en gehoorzaamde daarmee aan de Vader ( los van de vraag hoe één ze zijn ;) ) en die keuzevrijheid hebben wij ook.
« Laatst bewerkt op: juli 23, 2010, 01:28:35 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #22 Gepost op: juli 23, 2010, 08:03:44 pm »

quote:

gaitema schreef op 23 juli 2010 om 13:26:
[...]


Ik vindt zelf die begrippen "uitverkozen of geroepen" niet  zo heel interessant moet ik eerlijk zijn, maar ik zie nu wel waar je op doelt.

Niet ik heb dat bedacht hoor, maar Jezus heeft het een paar keer gezegd en eigenlijk vind ik je opmerking voor een volgeling van Christus een hele vreemde.

Mat 20,16    
Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Mat 22,14
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

quote:

Inderdaad werd Paulus als het ware overvallen door de Damascuservaring en gehoorzaamde Hem, terwijl anderen het voorgeschoteld kregen door Paulus en een keuze konden maken. Ook hierin is het als je het mij vraagt zo dat God heel bewust Paulus uitkoos, omdat Hij wist wat Hij aan hem had. Paulus was als jood al behoorlijk radicaal en ging met passie voor waar hij in geloofd.
Dat denk ik ook en doordat Paulus uitverkoren werd kunnen we concluderen dat zijn hoorders dat niet waren.

quote:

Ik geloof dat God ons aan de ene kant als buikspreekpoppen gebruikt, maar ook weer niet helemaal: we zijn ook mensen met een vrije wil en keuze. Zelfs Jezus koos er vrij voor om niet door satan zich te laten verleiden in de woestijn en gehoorzaamde daarmee aan de Vader ( los van de vraag hoe één ze zijn ;) ) en die keuzevrijheid hebben wij ook.
Daarin vergis je je, want Paulus schreef duidelijk dat niet allen apostelen zijn.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #23 Gepost op: juli 24, 2010, 01:22:40 pm »

quote:

Piebe schreef op 23 juli 2010 om 20:03:
[...]

Niet ik heb dat bedacht hoor, maar Jezus heeft het een paar keer gezegd en eigenlijk vind ik je opmerking voor een volgeling van Christus een hele vreemde.

Mat 20,16    
Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Mat 22,14
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.


Nou, ik bedoelde meer zoals ik jouw woorden opvat. Daarin heb je twee christenen als ik het van je goed begrijp: de uitverkoren en de geroepen christenen. Dan denk ik: ach, ze zijn allemaal christenen toch?

Maar om eerlijk te zijn lees ik die uitspraken van Jezus over velen zijn geroepen en weinig zijn uitverkoren met in mijn achterhoofd het verhaal van de koning die uitnodigingen het land instuurde. Velen waren uitgenodigd, maar weinigen kwamen opdagen. De uiverkoren mensen zijn in mijn ogen de mensen die het woord van God horen EN het bewaren :)

quote:


Dat denk ik ook en doordat Paulus uitverkoren werd kunnen we concluderen dat zijn hoorders dat niet waren.

Als ik uitga vanuit jouw visie wel :)

quote:


Daarin vergis je je, want Paulus schreef duidelijk dat niet allen apostelen zijn.
Ik snap niet wat je bedoeld, je zei net dat de toehoorders het voor het kiezen hadden, dus hebben ze een vrije keuze toch?
Een nieuwe start is een nieuw begin

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #24 Gepost op: juli 24, 2010, 01:43:58 pm »

quote:

gaitema schreef op 24 juli 2010 om 13:22:
Maar om eerlijk te zijn lees ik die uitspraken van Jezus over velen zijn geroepen en weinig zijn uitverkoren met in mijn achterhoofd het verhaal van de koning die uitnodigingen het land instuurde. Velen waren uitgenodigd, maar weinigen kwamen opdagen. De uiverkoren mensen zijn in mijn ogen de mensen die het woord van God horen EN het bewaren :)

Nu begrijp ik je tenminste, ik dacht al wat vreemd dat het hem niet boeit wat Jezus heeft gezegd, maar je leest het alleen maar anders!

Toch klopt je interpretatie niet, althans ik kan het niet rijmen met de volgende passage die ik eerder heb geciteerd. Ik denk dat je het gemist hebt dus daarom volgt nogmaals hetzelfde citaat waardoor duidelijk wordt dat Paulus onderscheid maakt tussen de uitverkoren apostelen en hun gehoor.

Efeziërs 1
4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, 8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, 9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, 12 opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.
« Laatst bewerkt op: juli 24, 2010, 01:46:21 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #25 Gepost op: juli 24, 2010, 01:58:26 pm »
Ik begrijp van deze tekst dat Paulus vertelt over hoe zij is uitverkoren zijn door God aan de toehoorders en dat hij in vers 13 vertelt dat de toehoorders daar ook aan deel zullen hebben als ze het evangelie aannemen zeg maar.

God wist al voor we geboren werden hier op aarde wat we zouden doen en welke beslissingen we zullen nemen. Hij heeft ons bewust hier op aarde in deze tijd en op deze plaats neergezet en Hij weet hoelang we zullen leven hier op aarde en tot welk doel.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Harold-2

 • Berichten: 97
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #26 Gepost op: juli 24, 2010, 02:07:47 pm »
Als ik alle bijbelteksten op een rij zet, dan is het 100% Gods uitverkiezing uit genade, maar aan de andere kant ook 100% onze verantwoordelijkheid om tot God te komen met open handen.

Dus niet alleen uitverkiezing, en een passief mens.

Maar ook niet: een bewuste keuze van de mens, zonder uitverkiezing.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #27 Gepost op: juli 24, 2010, 02:08:35 pm »

quote:

gaitema schreef op 24 juli 2010 om 13:58:
Ik begrijp van deze tekst dat Paulus vertelt over hoe zij is uitverkoren zijn door God aan de toehoorders en dat hij in vers 13 vertelt dat de toehoorders daar ook aan deel zullen hebben als ze het evangelie aannemen zeg maar.
Exact wat ik er ook uit opmaak.

quote:

God wist al voor we geboren werden hier op aarde wat we zouden doen en welke beslissingen we zullen nemen. Hij heeft ons bewust hier op aarde in deze tijd en op deze plaats neergezet en Hij weet hoelang we zullen leven hier op aarde en tot welk doel.
Mee eens, maar Paulus onderscheidt de uitverkoren apostelen en hun gehoor toch van elkaar ook al weet God alles van tevoren. Wat houdt de uitverkiezing dus in? Iemand uit het geslacht Israel die werd uitverkoren uit genade om het evangelie te verkondigen.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

volgeling

 • Berichten: 129
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #28 Gepost op: juli 24, 2010, 07:48:29 pm »

quote:

gaitema schreef op 22 juli 2010 om 01:40:
Dus de vraag: wat leert het calvanisme over de reden waarom God kiest?


(Even terug naar de beginvraag.)

Het calvinisme leert dat God de redenen hiervoor uit zichzelf neemt. Anders geformuleerd: Hij kiest enkel en alleen omdat Hij dat wil. Er is niets of niemand buiten God die op Hem invloed zou uitoefenen, waardoor God tot zijn keuze komt.

Het is goed om in dit verband Romeinen 9 goed te lezen, met name van vers 11-23. Hoewel het daar specifiek over het volk Israel gaat, worden er toch dingen over God gezegd die algemeen gelden.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Uitverkiezing
« Reactie #29 Gepost op: juli 24, 2010, 07:54:51 pm »
Dat denk ik ook, God neemt zelf de beslissing en laat zich niet van zijn beslissing afbrengen door anderen. Maar zoals je het hier stelt kan ik rustig concluderen dat God wel een reden heeft om zijn beslissing te maken. Hij is immers een rechtvaardige God.

Stel er zijn twee de zelfde mensen en allebei doen precies het zelfde en denken precies het zelfde etc.. maar God besluit dat de ene naar de hemel gaat en de ander naar de hel, dat de ene dus Jezus aanneemt en de andere niet. Dan zou dat onbegrijpelijk zijn. Ik geloof dat God dan op basis van zijn rechtvaardigheid of beide personen red of beiden niet.

De tekst die je aanhaalt is best toepasselijk, dit heb ik eerder gelezen en zat ook in mijn achterhoofd toen ik hier aan dacht. Ik dacht alleen dat het in het oude testament stond, niet dus


Een gedeelte eruit gehaald:
Romeinen 9: 10-17

10 Sterker nog, Rebekka was van onze vader Isaak zwanger van een tweeling, 11-12 en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen.’ Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. 12 [11–12] 13 Zo staat er ook geschreven: ‘Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat.’
14 Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. 15 Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.’ 16 Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. 17 Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’

De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Dat is ook waar ik aan zat te denken. Ten eerste heeft heel de mensheid zelf God de rug toegekeerd. Ik geloof dat de mensheid daar zelf voor heeft gekozen, anders zou God het hen ook niet kwalijk kunnen nemen, geloof ik.

Maar God heeft wel een plan om dit probleem op te lossen en schuift om die plan waar te maken met volken zoals hier ook via de farao en met mensen die genade ontvangen of niet ontvangen. Te gelijk zegt Paulus hier dat God rechtvaardig handelt. Hij wil dit zoals Hij doet op een rechtvaardige manier. Ik geloof wel dat God een reden had waarom Hij Jacob lief had en Esau gehaat had, hoewel dit trouwen niet haten is zoals wij denken. Haten betekend hier wat anders, maar ik ben vergeten wat.

Vervolgens zie je dat dus het ene volk gezegend wordt en de andere niet, maar ook als je het met een vergrootglas zou bekijken zie je dat God op mensen persoonlijk verschillend reageert. Denk bijvoorbeeld aan de prostitué van Jericho die gespaard bleef.

Er zit een vrije wil in de mensen en God kent ieders gedachtes en verlangens door en door. Als Zijn ogen de wereld over gaan, dan neemt Hij dat allemaal waar en in zijn doorgrondige plan met de wereld doet Hij wat Hij wil op een rechtvaardige manier. Hij weet voor de geboorte van de mensen al hoe ze zijn, omdat Hij vooruit kan kijken en ook de maker is. Dus vooraf kan Hij al beslissingen nemen. Alles met het oog op zijn grote plan, ook mooi veronderstelt in 2 Samuël 14:14


2 Samuel 14:14

14 Sterven zullen we immers allemaal; we zijn als water dat in de aarde wegvloeit wanneer het niet wordt opgevangen. Zou God niet op middelen zinnen en alles in het werk stellen om zijn balling terug te roepen?  :ja:

De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


 :*)
« Laatst bewerkt op: juli 24, 2010, 08:18:48 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin