Auteur Topic: GKv doet mee aan Nationale Synode  (gelezen 28321 keer)

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #60 Gepost op: oktober 19, 2010, 12:03:48 pm »

quote:

Ursa schreef op 17 oktober 2010 om 16:10:
Het kan goed zijn juist wel in Dordrecht aanwezig te zijn, juist om een getuigenis van het (ware) Evangelie te geven.
als het om getuigen gaat, helemaal mee eens. Maar dat is niet het beoogde doel van de n.s. De orthodoxe kerken moeten dan wel het lef hebben om niet in de pas te willen lopen met diegenen die eenheid met vrijzinnigheid willen belijden.

quote:

Hoe meer rechtzinnigen afhaken, hoe meer de vrijzinnigen het beeld van 'protestants NL' zullen vormen. Is dat de vertegenwoordiging die we willen hebben?
andersom zou natuurlijk beter zijn. Als de vrijzinnigen afhaken omdat ze zich niet in het (aangescherpte) credo kunnen vinden. Maar ja, dan gaan zij in de media klagen dat zij gediscrimineerd worden door die orthodoxe clubjes... ook weer negatieve publiciteit voor GKv, Bonders, etc.

quote:

Het is beter wel heen te gaan en indien nodig een 'scène' te maken (Wildersiaans uit de kamer weglopen) dan mokkend in een hoekje te gaan zitten,
Okee, met een 'scène maken' zouden we ons orthodoxe gezicht kunnen redden. Maar denk je serieus dat dat gaat gebeuren, gezien al de positieve opmerkingen over de n.s., ook vanuit orthodoxe hoek?

Noem me somber, maar ik denk niet dat er een scène komt, maar dat we uiteindelijk op 11 december gewoon met een verklaring zitten die zo dubbelzinnig is dat zowel vrijzinnigen als orthodoxen 'm ondertekend hebben.  :'(


quote:

terwijl de gemiddelde Nederlander absoluut geen onderscheid maakt tussen de kleine orthodoxe kerken.


nee, en misschien is dat maar goed ook! Ik maak me er meer zorgen over dat de gemiddelde niet-kerkelijke Nederlander geen onderscheid maakt tussen orthodoxie en vrijzinnigheid.

quote:

Schrijnend trouwens dat de NS wil verwijzen naar de Dordtse Synode van 1618/1619. Was dat niet juist de synode waar de Remonstrantse leer verketterd werd en die euvele lieden vervolgens het land uitgeknikkerd? Kom er nu nog eens om...


en nu worden ze enthousiast uitgenodigd, inclusief hun 'nazaten' die een stuk vrijzinniger zijn dan de Remonstranten van toen.

Als ik de grens nu moest trekken m.b.t. een orthodoxe groep en een vrijzinnige, dan zou ik de Remonstranten van toen misschien zelfs wel voor het orthodoxe clubje uitnodigen. De hedendaagse Remonstranten zeer zeker niet.

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #61 Gepost op: oktober 19, 2010, 01:39:14 pm »

quote:

elle schreef op 18 oktober 2010 om 10:46:
[...]
Eens. Zout is van weinig nut als het in het zoutvaatje blijft zitten. Een zoutend zout kun je alleen zijn als er iets is om te zouten. De GKv (of willekeurig welke gemeente Gods) zou zich naar buiten moeten profileren (tenzij de eigen kerk nog meer zout behoeft).
Ja, zout moet zouten. Maar verklaringen van eenheid tekenen met mensen die Jezus' opstanding loochenen of Zijn Godheid, is geen zout maar gif.

quote:

De waarschuwingen in het NT zijn altijd tegen personen gericht, tegen dwaalleraren en valse profeten. Nooit tegen groepen of gemeenten of aanhangers van die valse profeten.
Nee, dit is gewoon niet waar. Jezus schrijft aan de gemeente in Pergamum:
14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. (Opb.2)

Dit gaat niet over dwaalleraren, maar gewoon over volgelingen, want niet hun spreken/leren wordt bekritiseerd, maar gewoon dat ze zo leven volgens de leer van de Nikolaieten. Ook uit het vervolg (aan Tyatira) blijkt dat zowel volgelingen als leraren in het vizier kunnen worden genomen:

20 Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. 21 En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. 22 Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken; 23 haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. 24 Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik: ‘Ik leg u maar één last op: 25 houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.’

Aan de ene kant wordt 'Izebel' (profetes, verleidt door uitspraken, etc) aangesproken en er wordt een oordeel over haar uitgesproken, maar aan de andere kant wordt ook gesproken over diegenen die dwalen (maar niet leren) doordat ze door Izebel verleid zijn.

Het is dus pertinent onwaar dat er geen groepen volgelingen van dwaalleraren aangesproken zouden worden in de bijbel. Jezus doet dat al tenminste twee keer direct in hoofdstuk 2 van het boek Openbaringen.


quote:

Paulus roept wel op tot eenheid, ondanks de verschillen in leraren die tot diversiteit leiden (1 kor 1:10 ev; gal 2:11). Ik denk niet dat men zich kan beroepen op NT teksten om hele gemeenten/kerkverbanden buiten te sluiten.

(..)


Ach, Jezus zelf sluit wel de hele aanhang van de leer van de Nikolaïeten uit, en ook de volgelingen van de 'profetes Izebel'.  Die vielen dus echt niet onder jouw "diversiteit".

Overigens is het helemaal niet relevant als (wat dus niet waar is, zie boven) alleen dwaalleraren maar uitgeschoten zouden worden, en niet ook de aanhangers. Het gaat m.b.t. de nationale synode namelijk om de dwaalleraren, want het gaat om vertegenwoordigingen/afvaardigingen van genootschappen en kerken. Het is niet een verjaardagsfeestje waar je toevallig naast een vrijzinnige PKN'er zit en in gesprek komt (zout zijn! Juist dat gesprek niet uit de weg gaan!) maar een bijeenkomst waarbij de organisatoren er alles aan doen om het groot en formeel aan te pakken (nationale synode) en waar officiële vertegenwoordigers uitgenodigd worden, en waar het tekenen van verklaringen op de planning staat, etc.

Het gaat dus wel degelijk over dwaalleraren, over waar Johannes in z'n tweede brief schrijft:

"7 Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist! 8 Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. 9 Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. 10 Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, 11 want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken." (2 Joh.1)

Het volgen van een dwaalleraar is het niet bij de leer van Christus bijven, en dan heb je volgens Johannes God niet meer. Het hartelijk ontvangen van een dwaalleraar komt neer op medeplichtig zijn aan zijn kwade praktijken. (Waarom? Omdat iemand groeten en te eten uit nodigen in de oosterse cultuur een teken is van hechte vriendschap, van erkenning, van respect en waardering - dat is wat een dwaalleraar niet verdient volgens de apostel Johannes! Erkenning geven aan een dwaalleer is namelijk gevaarlijk. Het kan 'zwakkere gelovigen' de verkeerde kant op helpen, zie ook Paulus' betoog in o.a. Romeinen over eten van offervlees dat aan afgoden is gewijd)

Als we als orthodoxe kerken (zowel protestant als evangelisch als baptisten als katholieken als ..) een dubbelzinnige verklaring ondertekenen waar ook meerdere vrijzinnige groepen hun handtekening aan toe voegen, dan geven we hen die Christus loochenen (en God dus niet hebben) publiekelijk erkenning. We geven dan het signaal af dat we samen met hen eenheid/overeenstemming hebben als christen. Aan zoiets wil ik niet medeplichtig zijn. Ik snap eigenlijk niet waarom zoveel anderen dat wel willen?

Het lijkt mij, dat de sterke wens tot eenwording (die ik volledig deel!) ertoe leidt dat christenen te gemakkelijk de hand reiken aan diegenen die Christus loochenen. We zijn zo bang om nog (te) exclusivistisch te zijn, dat we als tegenreactie helemaal de andere kant op zwaaien en onder het mom van "diversiteit" diegenen willen uitnodigen die door apostelen als Johannes en Paulus, en door Jezus zelf, uitgesloten worden.

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #62 Gepost op: oktober 19, 2010, 02:18:57 pm »
Ok ok, point taken... Heb duidelijk niet goed genoeg gezocht naar deze bijbelteksten. Wellicht was Paulus een te milde exegeet/herder.
Dan nog: het gaat om het aanhouden van banden met mensen die volharden in een kennelijk evident verkeerde weg/leer. Wij hebben geen banden met 't gros van christelijk nederland, dus valt er niets te vermanen en niets te verbreken. Roepen dat ze gewoon 'bij ons' lid moeten worden vind ik wel wat makkelijk. Ik denk niet dat je mensen kunt buitensluiten op grond van theologische keuzes van hun (groot)ouders. Kortom, ik mis de wens om -wat bruut gezegd- het evangelie te verkondigen in andere kerkgenootschappen.

Verder denk ik dat de GKv helemaal niet in staat is om de rest van gereformeerd nl te zouten, maar dat ze zou verzuipen in die taak. Voor echte oecumene is het nog veel te vroeg. De hervormde bond daarentegen heeft een lange staat van dienst op dat gebied. Ik ben daar wel jaloers op.
Daarnaast acht ik het niet echt mogelijk om wel met de leden maar niet de leraren van andere kerkgenootschappen samen te gaan. Toch ontgaat het me hoe je zoutend zout kunt zijn als je contact met anderskerkelijken maar schoorvoetend en argwanend aangaat. Het staat m.i. de vrijmoedigheid in de weg die de apostelen wel kenden.

Wat betreft het eenheidsdocument van 11 december: het zou mij hooglijk verbazen als een zelfbenoemde afvaardiging iets dergelijks durft te tekenen. Maar een 'intentieverklaring tot nastreven van eenheid' lijkt me prima, dat kan idd vanalles betekenen dus ook het vasthouden van 'orthodoxie' (ik zou liever van fundamenteel gereformeerd zijn spreken oid).
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #63 Gepost op: oktober 19, 2010, 02:47:13 pm »

quote:

elle schreef op 19 oktober 2010 om 14:18:
Ok ok, point taken... Heb duidelijk niet goed genoeg gezocht naar deze bijbelteksten. Wellicht was Paulus een te milde exegeet/herder.


hmmm... Het was Paulus (ergens in Handelingen) die sprak over wolven die de kudde binnen drongen. En Paulus die schreef dat wie een ander evangelie bracht (al was het een engel) dat hij/zij dan vervloekt was (Galaten). Dus nee, Paulus zit ook hier gewoon op dezelfde lijn als bv. Johannes, en wat Jezus zelf in Openbaringen dicteert.


quote:

Dan nog: het gaat om het aanhouden van banden met mensen die volharden in een kennelijk evident verkeerde weg/leer. Wij hebben geen banden met 't gros van christelijk nederland, dus valt er niets te vermanen en niets te verbreken.

natuurlijk valt er te vermanen, aangezien evangelieverkondiging voor een deel vermaning is. (Ik snap wat je bedoelt, niet vermaning in de zin van 'tucht' enzo, vermaning in de zin van bv. Mat.18). Maar oproepen tot bekering (bv. Hand.2) is gewoon ook deels vermaning.


quote:

Roepen dat ze gewoon 'bij ons' lid moeten worden vind ik wel wat makkelijk. Ik denk niet dat je mensen kunt buitensluiten op grond van theologische keuzes van hun (groot)ouders.
als mensen nu vrijzinnig zijn, zie ik geen reden waarom we ze dan niet kunnen oproepen om zich te bekeren.

quote:

Kortom, ik mis de wens om -wat bruut gezegd- het evangelie te verkondigen in andere kerkgenootschappen.
Ja, die mis ik ook. Maar dat bereik je niet door juist met die clubs om de tafel te gaan zitten in een context waar op eenheid gehamerd wordt. Om dezelfde reden ga je ook niet met moslims om de tafel zitten om een verklaring van eenheid ("eenheid in God" o.i.d.) op te stellen. Jij verwart dezelfde twee zaken als Hendrik: aan de ene kant contact met, en aan de andere kant eenheid.

Eenheid kan niet omdat we niet dezelfde Heer hebben.
Contact moet juist omdat we niet dezelfde Heer hebben.


Als je de ene helft alleen maar hoog houdt, krijg je iets van isolatie, exclusivisme, hooghartigheid, etc. Zij hebben niet dezelfde Heer als wij, het zijn paria's.

Als je de andere helft verabsoluteert, verwordt de kerk tot een gebouw waarbinnen je "iets" met God doet (maar ook mag geloven dat God niet bestaat, etc). Dan heb je "eenheid" maar eenheid waarin?


quote:

Verder denk ik dat de GKv helemaal niet in staat is om de rest van gereformeerd nl te zouten, maar dat ze zou verzuipen in die taak.


inderdaad. Maar de GKv is niet alleen he, we hebben ook CGK'ers, Bonders, etc, die in grote mate met ons overeenstemmen.

quote:

Voor echte oecumene is het nog veel te vroeg. De hervormde bond daarentegen heeft een lange staat van dienst op dat gebied. Ik ben daar wel jaloers op.
ik soms ook. Maar dan bedenk ik me weer, dat zij erop aangesproken worden dat ze een dominee die verklaart dat God niet bestaat, niet de laan uit kunnen sturen. Ze verzaken daarmee de nogal nadrukkelijke 'richtlijnen' van Jezus zelf (in o.a. Openbaring) om valse profeten eruit te knikkeren. En dan ben ik ineens niet mee zo jaloers op ze. Want oecumene is het niet -- er is amper uitwisseling tussen Bond en vrijzinnigen, ze hebben alleen organisatorisch met elkaar te maken, het zijn 'zuilen' -- maar omdat ze wel samen één kerk vormen, kunnen ze zich niet aan Jezus' woorden houden over valse profeten. Nee, ik ben niet jaloers op ze. Ik heb wel respect voor ze, dat ze blijven strijden.

quote:

Daarnaast acht ik het niet echt mogelijk om wel met de leden maar niet de leraren van andere kerkgenootschappen samen te gaan.
dat kan ook niet. En verder wijst Jezus de volgelingen (en niet alleen de dwaalleraren) ook sterk terecht (Opb.2). Het is dus ook niet Zijn bedoeling.

quote:

Toch ontgaat het me hoe je zoutend zout kunt zijn als je contact met anderskerkelijken maar schoorvoetend en argwanend aangaat. Het staat m.i. de vrijmoedigheid in de weg die de apostelen wel kenden.
hoe konden zij contact hebben en zoutend zout zijn met diegenen die Jupiter of Isis of Astarte aanbaden? Niet door eenheid met hen. Wel door contact met hen te zoeken, hen als mensen te behandelen die het waard zijn om bevrijd te worden, Gods liefde te laten zien en met hen te delen, juist omdat ze nog niet de Juiste Heer hebben gevonden. Dat het je ontgaat, komt voort uit de verwarring van twee noties, die ik eerder al aanwees. Je verwart 'contact' en 'bereiken van' met 'eenzijn met' of 'bij het lichaam van Christus horen'.

n.b. wat betreft argwaan. Listiger dan slangen, maar argelozer dan duiven, was Jezus' advies. Dus keihard oppassen voor dwaalleer, maar wel ze als open mens tegemoet treden. Dus niet de hele tijd argwanend lopen doen (maar wel oppassen en beseffen dat je gesprekspartner een andere heer dient).

quote:

Wat betreft het eenheidsdocument van 11 december: het zou mij hooglijk verbazen als een zelfbenoemde afvaardiging iets dergelijks durft te tekenen.


We zullen zien. Ik denk dat de groepsdruk en de sociale processen de overhand zullen hebben. Kijk naar hoe mensen die bedenkingen hebben, benaderd worden.

quote:

Maar een 'intentieverklaring tot nastreven van eenheid' lijkt me prima, dat kan idd vanalles betekenen dus ook het vasthouden van 'orthodoxie'
Maar dat is toch weer zo dubbelzinnig als wat? Dan doe je toch precies wat Johannes (2 Joh.1) verbood? Ze erkennen (in dubbele bewoordingen), ze legitimiteit geven, ze voor de buitenwereld en voor zwakkere gelovigen binnen de kerk acceptabel maken als 'kerk'? Maar waarom zou je iemand die de opstanding loochent, of Jezus' goddelijkheid, acceptabel maken door te zeggen dat je eenheid nastreeft? Dat doe je toch ook niet op die manier met atheisten, moslims, etc? Of het moet zo'n inhoudsloos statement zijn, dat iedereen er wel onder kan vallen. In de orde van: "laten we allemaal gewoon lief zijn voor elkaar". Ja, daar kun je als christen en atheist en vrijzinnige allemaal je handtekening wel onder zetten. Maar daarvoor heb je geen 'nationale synode' nodig die kerken uitnodigt en het lichaam van Christus (in Nederland) bijeen wil roepen. Dat is namelijk wel heel wat anders. De context bepaalt enorm veel, en de context hier is: "eenheid onder christenen" en "het lichaam van Christus bijeen brengen" etc.

quote:

'orthodoxie' (ik zou liever van fundamenteel gereformeerd zijn spreken oid).
Verder, wat is er mis met 'orthodox'? Want dat is wat de GKv, maar ook de RKK en bv. de Baptisten bindt: de oude belijdenissen. Waarom nu weer nieuwe termen uitvinden, als we er al eentje hebben?
« Laatst bewerkt op: oktober 19, 2010, 02:47:43 pm door Nunc »

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #64 Gepost op: oktober 19, 2010, 03:06:13 pm »
't Wordt denk ik off-topic.
't Komt in mijn geval denk ik uiteindelijk neer op mijn ongeloof in kerkverbanden. Kerkzijn is iets lokaals, waarbij je je deel weet van de katholieke kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof dat de waarheid per definitie niet gekend kan worden en dat dogmatiek daarom per definitie nobel en toch ijdelheid is. Daaruit voort vloeiende denk ik niet dat mijn gemeente anders zou functioneren wanneer zij GKv of PKN is, mits de lokale kerkenraad het hoogste gezag behoudt (zoals nu in de GKv het geval is).
Maar goed, vanwege het gevaar oude stokpaardjes weer op te rakelen zal ik het hierbij laten. ;)

(Wat betreft orthodoxie: dat heeft bij mij de bijsmaak van traditie, van ingesleten patronen, van werkgeloof/wetticisme. Ik kan dat niet goed van elkaar los zien. Maar ik snap best dat anderen 'fundamentalisme' niet los kunnen koppelen van blinde geloofsijver die voorbij gaat aan wat bijbels is, ook al is dat is niet wat ik met dat woord bedoel. 't Is bovendien niet eenduidig: er zijn teksten die Christus of het evangelie als fundament benoemen, er zijn er ook die Paulus+profeten als fundament zien.)
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #65 Gepost op: oktober 19, 2010, 05:15:28 pm »
Mijn kleine bijdrage

Ik denk dat God ons vraagt elkaar te zoeken, eenheid na te streven, elkaar te erkennen IN Christus. Wie heeft de volledige wijsheid in pacht?

Betekent dit dat we onze eigen overtuiging moeten loslaten. Nee!! Want indien wij ten volle overtuigd zijn is het goed. Maar dat geldt ook voor die ander. De kleine 1e Johannesbrief geeft duidelijk aan waar de grens ligt.

Zoek de eenheid...
« Laatst bewerkt op: oktober 19, 2010, 05:15:56 pm door grondig christelijk »

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #66 Gepost op: oktober 19, 2010, 08:00:41 pm »
2e Johannesbrief bedoel je, neem ik aan

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #67 Gepost op: oktober 19, 2010, 08:26:45 pm »

quote:

Nunc schreef op 19 oktober 2010 om 20:00:
2e Johannesbrief bedoel je, neem ik aan
die mag je erbij pakken, maar ik bedoel echt ook de 1e

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #68 Gepost op: oktober 20, 2010, 12:03:06 am »

quote:

Nunc schreef op 19 oktober 2010 om 14:47:

Verder, wat is er mis met 'orthodox'? Want dat is wat de GKv, maar ook de RKK en bv. de Baptisten bindt: de oude belijdenissen. Waarom nu weer nieuwe termen uitvinden, als we er al eentje hebben?

Sinds wanneer onderschrijven de baptisten de gelijke belijdenis als de GKv of de RKK?
Heb je daar info / link / grond voor?
Mail me maar als je wat wilt weten

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #69 Gepost op: oktober 20, 2010, 08:11:20 am »
Als je denkt aan de NGB, zal artikel 34 wel een verschilletje opleveren... Maar als je verder teruggaat kom je wel overeenkomstige belijdenissen tegen.  

Om er maar even een flinke generalisatie uit te gooien: De baptisten staan n.m.m. continu onder druk door een ontbreken van een vastomlijnde belijdenis en de invloeden vanuit het evangelische gedachtengoed. Maar zij worden daardoor wel steeds gedwongen om te ijken aan God's Woord. Met andere woorden, ze worden bepaald bij het levend houden van het gedachtengoed.

Heb je een strakomlijnde belijdenis, dan kun je gemakkelijker in slaap sukkelen over dat gedachtengoed. Wat niets afdoet n.m.m aan de waarde van die belijdenis.

'Orthodoxen' hebben iets gemeenschappelijk: De Geest volgt het Woord.
Waar het Woord hoog gehouden wordt, volgt geestelijk inzicht.
Of je nu katholiek bent, of gereformeerd, of baptist.

Artikel: http://www.nd.nl/artikele...jzen-op-belang-reformatie
Refobaptisten: http://www.refobaptisten.nl/refo%20en%20baptist.html
Gewoon orthodox: http://www.vbgh.nl/downloads.php

De Belijdenis van het geloof in Jezus Christus
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.
Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van God uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En een heilige, algemene (is ook katholieke) en apostolische kerk.
Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
Amen.
« Laatst bewerkt op: oktober 20, 2010, 08:47:14 am door small brother »

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #70 Gepost op: oktober 20, 2010, 09:56:53 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 20 oktober 2010 om 00:03:
[...]

Sinds wanneer onderschrijven de baptisten de gelijke belijdenis als de GKv of de RKK?
Heb je daar info / link / grond voor?
volgens mij kunnen ze inhoudelijk achter alles uit Nicea etc. staan. Ik kan ernaast zitten natuurlijk, ik weet ook niet alles van Baptisten enzo, maar ik zal het eens navragen bij vrienden.

(komt natuurlijk vooral om zaken als "doop" niet nader uitgewerkt zijn in het Apostolicum)

Ursa

 • Berichten: 990
 • Tota Scriptura!
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #71 Gepost op: oktober 21, 2010, 02:12:28 am »

quote:

Nunc schreef op 19 oktober 2010 om 12:03:
als het om getuigen gaat, helemaal mee eens. Maar dat is niet het beoogde doel van de n.s. De orthodoxe kerken moeten dan wel het lef hebben om niet in de pas te willen lopen met diegenen die eenheid met vrijzinnigheid willen belijden.

Het beoogde doel van de NS is wel duidelijk. Dat neemt niet weg dat je als groep nog wel je eigen doel(en) kunt hebben, zoals zorgen dat het orthodoxe deel goed vertegenwoordigd is en/of getuigend aanwezig zijn.

En lef? Tja. Als je ergens voor staat, mag je er ook wel voor uitkomen. Zij die nu het lef hebben te protesteren hebben hopelijk ook het lef er wel te staan.

Ik denk overigens, met die mogelijke doelen in het achterhoofd, het goed is een aantal apologetisch geschoolde personen daarheen te sturen, zodat je niet met vage praatjes om de tuin geleid wordt.

quote:

andersom zou natuurlijk beter zijn. Als de vrijzinnigen afhaken omdat ze zich niet in het (aangescherpte) credo kunnen vinden. Maar ja, dan gaan zij in de media klagen dat zij gediscrimineerd worden door die orthodoxe clubjes... ook weer negatieve publiciteit voor GKv, Bonders, etc.


Positieve publiciteit kun je dan ook in NL niet echt (meer) verwachten. Ik denk dat je juist wel een positief signaal kunt afgeven aan degenen die het willen horen, dat je niet je signatuur onder een zouteloze tekst wilt zetten.

quote:

Okee, met een 'scène maken' zouden we ons orthodoxe gezicht kunnen redden. Maar denk je serieus dat dat gaat gebeuren, gezien al de positieve opmerkingen over de n.s., ook vanuit orthodoxe hoek?

Noem me somber, maar ik denk niet dat er een scène komt, maar dat we uiteindelijk op 11 december gewoon met een verklaring zitten die zo dubbelzinnig is dat zowel vrijzinnigen als orthodoxen 'm ondertekend hebben.  :'(

Hm, kan wezen. Je simpelweg terugtrekken moet op z'n minst kunnen toch?


quote:

nee, en misschien is dat maar goed ook! Ik maak me er meer zorgen over dat de gemiddelde niet-kerkelijke Nederlander geen onderscheid maakt tussen orthodoxie en vrijzinnigheid.

Ik niet. Het beeld van de 'strenge grefo' of de 'christen' gaat juist meer richting zuiverheid in de leer; d.w.z. dat vrijzinnigen zich geconfronteerd zien met een beeld dat meer van hen verwacht.

quote:

en nu worden ze enthousiast uitgenodigd, inclusief hun 'nazaten' die een stuk vrijzinniger zijn dan de Remonstranten van toen.

Als ik de grens nu moest trekken m.b.t. een orthodoxe groep en een vrijzinnige, dan zou ik de Remonstranten van toen misschien zelfs wel voor het orthodoxe clubje uitnodigen. De hedendaagse Remonstranten zeer zeker niet.
Het is een typisch gegeven dat feiten uit het verleden zo ingevuld worden dat het 'men' goed uitkomt. Dordt 1618-1619 was zelfs een internationale calvinistische synode. Dat men nu de nazaten van de Remonstranten uitnodigt vind ik dan ironisch. En inderdaad, Arminius en de zijnen komen veel dichter bij het orthodoxe gedachtegoed dan hun seculier humanistische opvolgers.
'Als u begrijpt wat ik bedoel' (O. B. Bommel)

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #72 Gepost op: oktober 21, 2010, 11:06:33 am »

quote:

Ursa schreef op 21 oktober 2010 om 02:12:
[...]

Het beoogde doel van de NS is wel duidelijk. Dat neemt niet weg dat je als groep nog wel je eigen doel(en) kunt hebben, zoals zorgen dat het orthodoxe deel goed vertegenwoordigd is en/of getuigend aanwezig zijn.

En lef? Tja. Als je ergens voor staat, mag je er ook wel voor uitkomen. Zij die nu het lef hebben te protesteren hebben hopelijk ook het lef er wel te staan.

Ik denk overigens, met die mogelijke doelen in het achterhoofd, het goed is een aantal apologetisch geschoolde personen daarheen te sturen, zodat je niet met vage praatjes om de tuin geleid wordt.


en wat dacht je van mensen die niet met groepsdruk meegaan? Dat lijkt me namelijk een nog belangrijkere factor! Wat als de ene helft van de aanwezige orthodoxen het probleem niet ziet, en de andere helft wel? Dan wordt die andere helft (net als hier in het topic) afgeschilderd als geen eenheid willen zoeken, exclusivistisch, etc.


quote:


[...]


Positieve publiciteit kun je dan ook in NL niet echt (meer) verwachten. Ik denk dat je juist wel een positief signaal kunt afgeven aan degenen die het willen horen, dat je niet je signatuur onder een zouteloze tekst wilt zetten.


Dat lijkt me ook het enige zinnige signaal: niet tekenen als het om een dubbelzinnige tekst gaat die in feite eenheid verklaart met de vrijzinnigheid. Maar ja, hoe bereik je dat? Het lijkt mij dat je het beste gewoon het hele N.S. gebeuren kunt negeren.

quote:


[...]

Hm, kan wezen. Je simpelweg terugtrekken moet op z'n minst kunnen toch?


vast wel, maar gezien het enthousiasme van vele orthodoxe christenen voor de n.s., moet je dan sterk in je schoenen staan. Het lijkt dan namelijk heel erg of je je terugtrekt van hen, dat je geen eenheid met andere orthodoxen (die het probleem niet inzien) wilt belijden.

quote:


[...]

Ik niet. Het beeld van de 'strenge grefo' of de 'christen' gaat juist meer richting zuiverheid in de leer; d.w.z. dat vrijzinnigen zich geconfronteerd zien met een beeld dat meer van hen verwacht.


mwah, misschien heb je gelijk. Kan ook zijn dat het per nederlander heel erg verschilt. Die student die ik sprak (zie ergens terug in dit topic) noemde zichzelf i.i.g. "Christelijk" terwijl hij in feite "humanistisch" bedoelde (en we waren op dat moment nog niet dronken ;-) )!


quote:


[...]


Het is een typisch gegeven dat feiten uit het verleden zo ingevuld worden dat het 'men' goed uitkomt. Dordt 1618-1619 was zelfs een internationale calvinistische synode. Dat men nu de nazaten van de Remonstranten uitnodigt vind ik dan ironisch. En inderdaad, Arminius en de zijnen komen veel dichter bij het orthodoxe gedachtegoed dan hun seculier humanistische opvolgers.
i.d.d.

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #73 Gepost op: oktober 21, 2010, 11:23:48 am »

quote:

Nunc schreef op 21 oktober 2010 om 11:06:
[...]
en wat dacht je van mensen die niet met groepsdruk meegaan? Dat lijkt me namelijk een nog belangrijkere factor! Wat als de ene helft van de aanwezige orthodoxen het probleem niet ziet, en de andere helft wel? Dan wordt die andere helft (net als hier in het topic) afgeschilderd als geen eenheid willen zoeken, exclusivistisch, etc.

[...]
Dat lijkt me ook het enige zinnige signaal: niet tekenen als het om een dubbelzinnige tekst gaat die in feite eenheid verklaart met de vrijzinnigheid. Maar ja, hoe bereik je dat? Het lijkt mij dat je het beste gewoon het hele N.S. gebeuren kunt negeren.
Maar bekruipt je dan (bij dat wegblijven) niet het gevoel dat je je "lamp onder de korenmaat zet"???

Beide houdingen kunnen negatief worden uitgelegd:
- wegblijven kan uitgelegd worden als een zich exclusivistisch opstellen, geen eenheid willen zoeken
- een wel komen, maar een "tegendraads geluid" laten horen kan gezien worden als "drammen van fijnen"....

Ik zou persoonlijk liever voor "fijne" worden uitgemaakt dan voor "Einzelgänger".... Omdat ik in het tweede geval me ernstig zou gaan afvragen of ik me wel aan het "gebod tot eenheid en tot liefhebben" zou houden..... Maar ik herhaal: ik zie OOK wel het lastige dilemma!!!!
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
GKv doet mee aan Nationale Synode
« Reactie #74 Gepost op: oktober 21, 2010, 12:18:17 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 21 oktober 2010 om 11:23:
[...]

Maar bekruipt je dan (bij dat wegblijven) niet het gevoel dat je je "lamp onder de korenmaat zet"???

Beide houdingen kunnen negatief worden uitgelegd:
- wegblijven kan uitgelegd worden als een zich exclusivistisch opstellen, geen eenheid willen zoeken
- een wel komen, maar een "tegendraads geluid" laten horen kan gezien worden als "drammen van fijnen"....

Ik zou persoonlijk liever voor "fijne" worden uitgemaakt dan voor "Einzelgänger".... Omdat ik in het tweede geval me ernstig zou gaan afvragen of ik me wel aan het "gebod tot eenheid en tot liefhebben" zou houden..... Maar ik herhaal: ik zie OOK wel het lastige dilemma!!!!
ik zou eerder denken dat ernaar toegaan meer in lijn ligt met wat Johannes schreef over groeten en uitnodigen van dwaalleraars. Je geeft vrijzinnigheid (een vorm van) acceptatie en erkenning. Tenzij je natuurlijk structureel je poot stijf houdt en met z'n allen zodanig je credo opstelt dat Jezus' opstanding of Zijn goddelijkheid ontkennen niet compatibel is met je credo.