Auteur Topic: Nieuw topic over eindtijdverwachtingen  (gelezen 27748 keer)

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #60 Gepost op: december 01, 2010, 09:57:51 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 01 december 2010 om 21:20:
[...]

Sorrie... Ik liet me zojuist even gaan in een ander topic, maar ik ga er nu even rustig voor zitten!!!! (en waarschijnlijk morgenavond een reactie posten.....)
Geduld is een schone zaak en als je geen tegenbericht geeft binnen een paar dagen filter ik daar gewoon uit dat je het met me eens bent! ;)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #61 Gepost op: december 01, 2010, 10:11:46 pm »

quote:

Piebe schreef op 29 november 2010 om 14:13:
[...]

Even voor de duidelijkheid: ik beweer niet dat er in de Bijbel nooit over de fysieke dood geschreven wordt, alleen dat de dood in negen van de tien gevallen verwijst naar een situatie zonder- of verwijderd van Christus, zoals in de verzen die ik heb geciteerd. Graag hoor ik nog van je welke sommigen jij daar niet onder schaart, want dat benieuwd mij zeer.
Een eerste reactie nu al even....

Om te beginnen: ik ben het met je eens dat in de bijbel met "dood" ook een leven verwijderd van de Schepper bedoeld kan worden. En in essentie komt dat op hetzelfde als "fysiek dood zijn" (zo leert de bijbel m.i.)... Van beide situaties zegt de bijbel immers dat de mens "dood" is. En soms worden in hetzelfde vers beide betekenissen gebruikt, in een letterlijke en in een geestelijke betekenis...

Alleen: wel een kanttekening bij je stelling/verwachting dat de bijbel in verreweg de meeste gevallen slechts enkel die geestelijke betekenis  op het oog zou hebben.... Ik denk dat we de Hebreeënbrief ook in dit topic kunnen gebruiken om het tegendeel aan te tonen (of in ieder geval aan te tonen dat het "niet zo simpel is als je stelt").... Want waarover heeft de schrijver het in het 11e hoofdstuk? Over geloofsgetuigen. Mensen die ons worden voorgehouden vanwege hun "voorbeeldig geloof". Mensen die "leefden met God":

quote:

11:4 Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. (let wel dat ook de schrijver van deze brief zegt: door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven....)

11:7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark

11:8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg

11:11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken

11:24 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao


Maar wat leert de bijbel over al deze mensen "die leefden nabij God"??

quote:

Gen 4:8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.

Gen 9:28 Noach leefde na de zondvloed nog driehonderdvijftig jaar. 9:29 In totaal leefde Noach negenhonderdvijftig jaar. Daarna stierf hij.

Gen 25:7 Abraham leefde honderdvijfenzeventig jaar. 25:8 Hij stierf in gezegende ouderdom; na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd. (daar gaat het WTG-standpunt....)

Gen 23:1 Sara leefde honderdzevenentwintig jaar. 23:2 Ze stierf in Kirjat-Arba, het huidige Hebron, in Kanaän.

Deut 34:5 Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. 34:6 En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is.


Wat valt hier nog aan toe te voegen (zegt de Hebreeënschrijver; 11:32)? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuël, en over de profeten.....

Maar goed, dit als eerste begin... Morgen kijk ik verder naar de teksten die je voor me op een rij hebt gezet....
« Laatst bewerkt op: december 01, 2010, 10:26:07 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #62 Gepost op: december 02, 2010, 11:39:52 am »
Wat wil je hiermee zeggen? Iets anders als wat ik eerder schreef?

quote:

Hij leerde aan de Joden die zijn woord hoorden, dat zij het eeuwige leven hadden, niet in de verdoemenis kwamen en uit de dood waren overgegaan in het leven (Joh 5,24) terwijl zij allen toch zijn gestorven!
Jezus zei laat de doden hun doden begraven (Mat 8,22; Luk 9,60) en maakte dus feitelijk geen onderscheid tussen de geestelijke- en de fysieke dood. Daar voeg ik niets aan toe, dus hoezo stel ik het te simpel vind je? (Reageer eerst maar op mijn andere punten want anders wordt het een warboel.)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #63 Gepost op: december 02, 2010, 07:10:04 pm »

quote:

Piebe schreef op 02 december 2010 om 11:39:
Wat wil je hiermee zeggen? Iets anders als wat ik eerder schreef?

Voor nu even kort en bondig: ja....

Jij schreef:

quote:

Even voor de duidelijkheid: ik beweer niet dat er in de Bijbel nooit over de fysieke dood geschreven wordt, alleen dat de dood in negen van de tien gevallen verwijst naar een situatie zonder- of verwijderd van Christus, zoals in de verzen die ik heb geciteerd. Graag hoor ik nog van je welke sommigen jij daar niet onder schaart, want dat benieuwd mij zeer.
Ik haalde de geloofsgetuigen uit Hebreeën aan. Onder hen b.v. Abraham, van wie Christus zei: "zijn God is een God van levenden"... Hij verkeert dus NIET in een situatie "zonder of verwijderd van Christus/God"... En TOCH vertelt de bijbel van hem dat hij gestorven is....

En zo heb ik nog een aantal voorbeelden opgesomd....

Maar tot zover even voor deze avond, want mijn "vrije avond" is in rook opgegaan.... Veel PC-tijd heb ik dus niet helaas....
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #64 Gepost op: december 02, 2010, 07:43:11 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 02 december 2010 om 19:10:
[...]

Voor nu even kort en bondig: ja....

Jij schreef:

[...]


Ik haalde de geloofsgetuigen uit Hebreeën aan. Onder hen b.v. Abraham, van wie Christus zei: "zijn God is een God van levenden"... Hij verkeert dus NIET in een situatie "zonder of verwijderd van Christus/God"... En TOCH vertelt de bijbel van hem dat hij gestorven is....

En zo heb ik nog een aantal voorbeelden opgesomd....

Maar tot zover even voor deze avond, want mijn "vrije avond" is in rook opgegaan.... Veel PC-tijd heb ik dus niet helaas....

Ja, maar ik ontken niet dat de gelovigen de fysieke dood sterven, integendeel juist, zie mijn eerdere bericht:

'Hij leerde aan de Joden die zijn woord hoorden, dat zij het eeuwige leven hadden, niet in de verdoemenis kwamen en uit de dood waren overgegaan in het leven (Joh 5,24) terwijl zij allen toch zijn gestorven! Hoe kan dat dan beste Hendrik als hij de fysieke dood bedoelde?'

Het feit dat de gelovigen toch doodgaan, duidt er des te meer op dat het vooral gaat om de geestelijke opstanding.

Joh 8,52
De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij de duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en zegt Gij: Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in eeuwigheid?

Er wordt in de Bijbel verder niet verteld wat zij na hun dood meemaakten, althans er worden geen complete hoofdstukken aan gewijd zoals aan de geestelijke wedergeboorte, waar de geestelijke dood aan voorafging. Vandaar dat ik stel dat de dood in negen van de tien keren verwijst naar een situatie zonder Christus en de citaten die jij noemde zijn daar inderdaad de enkele uitzonderingen op.
« Laatst bewerkt op: december 02, 2010, 07:52:08 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #65 Gepost op: december 02, 2010, 11:58:51 pm »

quote:

Piebe schreef op 25 november 2010 om 12:10:
Teksten waarin Jezus een duidelijke tijdsbepaling van zijn tweede komst geeft (Mat 16,28)  die ik vele malen ten tafel heb gebracht en welke in jullie geheugens gegrift staan, worden ijskoud genegeerd.

Feit is dat Jezus van zijn leerlingen verwachtte dat zij de tekenen van de tijd herkenden, daarom zei hij ook tegen de Farizeeërs:

Mat 16,3
En des morgens: Heden onweer; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?  

Nu zeg ik tegen jullie: als de lucht dreigt weet je dat er regen op komst is, maar Mattheus 16 vers 28 begrijp je niet?

Ik richt mij tot Small Brother, mijn grote broer, ik hoop dat jij deze teksten wél ter harte neemt:

Mat 10,23
Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vlucht in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.

Dit is een duidelijk tijdsbepaling, lieg ik?

Mat 16,28
Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, die de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Alweer een hele duidelijke tijdsbepaling, of lieg ik?

Joh 21,23
Dit woord dan ging uit onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd, dat hij niet sterven zou, maar: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kom, wat gaat het u aan?

Nog een hele duidelijk plaats en tijdbepaling, of lieg ik?

Keer op keer heeft Jezus zijn tweede komst in de eerste eeuw te Jeruzalem geplaatst, of is dat allemaal lariekoek vanwege de tekst dat niemand behalve de Vader (Mat 24,36) het moment van Jezus zijn tweede komst wist? Nogal vreemd lijkt mij, want hoe kan degene die zelf komt nou niet weten van het moment?

Jezus wist heel goed wanneer zijn tweede komst zou plaatsvinden, omdat hij de Vader is. Dit is overigens een stelling die we letterlijk lezen in Jesaja 9,5 en waartegen de PKN zich met hand en tand verzet en alles wat Rooms Katholiek is. Het ultieme bewijs dat het waar is. Jezus Christus is God de Zoon en God de Vader, daar is geen speld tussen te krijgen.

Matthéüs 23
8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.
9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
"is gegeven" >> dat is voltooide tijd.
"is gegeven" >> dat is niet "ik heb genomen"
Jehova's leggen heel bewust een drempel door Jezus kleiner te maken dan God. En daar hebben ze ook goede papieren voor, namelijk de bijbel.
Maar ze vergeten dat Jezus heeft geleefd en toen sprak: sommigen zullen mij zien in mijn heerlijkheid en luister. En vervolgens sprak Jezus, bij hen komende, tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit is volgens mij de Jezus in de luister van Zijn Koninkrijk.

Naar mijn mening is Jezus dus tussen het moment van de woorden dat de Vader meer is, en de woorden dat Hem alle macht gegeven is, groter geworden.

Hoeveel groter, is wat moeilijk te zeggen, omdat we er wel iets over geloven en leren, maar daarvoor altijd terugvallen op het Woord van God.

En dan weten we twee zaken:
1. Christus en de Vader zijn één; dat wil in ieder geval zeggen dat Christus is in de Vader en de Vader is in Christus.
2. Er is iets in die eenheid van Vader en Zoon dat nog geopenbaard gaat worden. Ook de discipelen begrepen het toch eigenlijk helemaal niet, en Jezus antwoordt dan: In dien dag dat gij [weer] zult leven, zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

Als dan bij de opstanding aan ons duidelijk wordt hoe Christus en de Vader en wij allen in een éénheid zijn, dan wekt dat de indruk dat de Vader een andere verschijning is dan de Zoon. Of deze twee wel of niet naast elkaar optreden is een rare vraag, immers zou het suggereren dat we eigenlijk beperkingen denken, terwijl al bewezen is dat die beperking er eerder niet was. Rare vragen leiden tot rare overwegingen. Maar evengoed krijgen we dan de werkelijke éénheid te zien en is klip en klaar  of niet alleen in Geest maar ook in verschijning die eenheid er is. Maar eigenlijk is dit ook weer een rare vraag om je druk over te maken.

Maar wat er ook zij van allerlei gedachtenspinsels over zaken die boven ons hoofd gaan, een feit is dat er op dat moment, het moment van de jongste dag, wij het ineens zullen begrijpen hoe Christus in de Vader is en hoe wij ook één zijn in Christus.

Ik denk dat het een beleving en emotie is, en ik denk eveneens dat we iets te zien krijgen dat informatie geeft en al onze spinsels en gedachten en leren (en oordelen over anderen) compleet omver werpt, omdat het iets nieuws is, maar ook vertrouwd en "logisch".

Verder verliezen we niet uit het oog dat als de profeten in alle tijden steeds God's boodschap hebben moeten verkondigen, alvorens God tot ingrijpen wil overgaan, dat het dan alleszins onmogelijk is om niet de zeer precieze profetieën van Jezus op de verwoesting van Jeruzalem te willen betrekken.

Echter, is het wel zaak om daarbij steeds op te letten hoe iets past in de voortgaande lijn van het verhaal van lijdensweg, opstanding en Koninkrijk der hemelen. Het Koninkrijk der hemelen bestaat in concreto met een Koning die alle macht is gegeven op hemel en op aarde. Dat Koninkrijk is verkondigd, eerst aan de joden. Vergeet niet dat de discipelen als herauten moesten rondgaan door Israël dat het Koninkrijk nabij was. En toen is het ook aangebroken in Israël, in Jeruzalem. Daarna heeft Jezus de discipelen gesproken toen Zijn heerschapij was aangebroken, en heeft hij hen over de hele wereld gestuurd (dat was tot dan verboden terrein). En Zelf is Hij opgevaren ten hemel, alwaar Hij zit aan de rechterhand van God.

En voor ons geldt dat Hij zich aan ons zal openbaren. Dat wil zeggen alléén aan wie in de Geest zijn. Voor de rest is het helaas niet weggelegd. Ja wat is dat nu eigenlijk voor iets eigenwijs', dat de gelovigen het kunnen begrijpen en wie buiten zijn niet??  Jezus antwoordde en zeide: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.  

Hoe komen wij tot dat niveau van geloof? Jezus zegt het zelf, pal voor dat stukje van Joh.14:21 dat ik hierboven noemde: Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.
« Laatst bewerkt op: december 03, 2010, 08:16:36 am door small brother »

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #66 Gepost op: december 03, 2010, 08:28:40 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 27 november 2010 om 01:11:

Per saldo lijk je te zeggen dat de uitspraken in Visie wél kunnen?
Durf je ook concreet te zijn?

Hoe concreter, hoe beter. Het liefst on-topic. Ik weet zéker dat Gregorius geen uitspraken in Visie heeft kunnen maken. :+  Anderzijds geloof ik dat zijn uitspraken wel in Visie kunnen..

quote:

Maar in het land waarin wij leven, geeft de wereld niet slechts een vooraankondiging van haar einde, maar laat zij dat einde al openlijk zien….
Was dit een toegestane uitspraak van Gregorius?? En hoe was zijn reactie op zijn waarneming? Dit was een aansporing:

quote:

Daarom moeten we ons des te ijveriger gaan richten op de eeuwige zaken, daar we maar al te duidelijk zien dat de tijdelijke zaken vluchtig zijn, en snel vergaan….

De stelling is: het is toegestaan om gebeurtenissen in de eigen tijd te duiden als “eindtijdtekenen”, als het doel en het effect ervan is, dat het geloof van de toehoorder hierdoor gesterkt wordt en men het eeuwige nog meer gaat verkiezen boven het aardse, het tijdelijke....
Vind jij deze stelling onbijbels?

Resumé
Verwachten mag altijd, hoe concreet je verwachting ook is;
Waakzamheid moet, hoe niet-concreet je verwachting ook is;
Geloof is de ziel van onze verwachting
Voorbereidende activiteiten vormen de ziel van onze waakzaamheid;
Voeding van verwachting en waakzaamheid wordt gegeven door het Woord van God;
Voorbereidende activiteiten en geloof zijn nooit gericht op de jongste dag in de toekomst, maar altijd op een eenheid met Christus nu;
Maar we mogen altijd reikhalzend uitzien, want een element van liefhebben is een sterk verlangen naar fysieke hereniging. Met een zeker weten dat het echt spoedig zal zijn.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #67 Gepost op: december 03, 2010, 09:02:46 am »

quote:

small brother schreef op 02 december 2010 om 23:58:
[...]

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
"is gegeven" >> dat is voltooide tijd.
"is gegeven" >> dat is niet "ik heb genomen"
Jehova's leggen heel bewust een drempel door Jezus kleiner te maken dan God. En daar hebben ze ook goede papieren voor, namelijk de bijbel.
Maar ze vergeten dat Jezus heeft geleefd en toen sprak: sommigen zullen mij zien in mijn heerlijkheid en luister. En vervolgens sprak Jezus, bij hen komende, tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit is volgens mij de Jezus in de luister van Zijn Koninkrijk.

Naar mijn mening is Jezus dus tussen het moment van de woorden dat de Vader meer is, en de woorden dat Hem alle macht gegeven is, groter geworden.

Hoeveel groter, is wat moeilijk te zeggen, omdat we er wel iets over geloven en leren, maar daarvoor altijd terugvallen op het Woord van God.

En dan weten we twee zaken:
1. Christus en de Vader zijn één; dat wil in ieder geval zeggen dat Christus is in de Vader en de Vader is in Christus.
2. Er is iets in die eenheid van Vader en Zoon dat nog geopenbaard gaat worden. Ook de discipelen begrepen het toch eigenlijk helemaal niet, en Jezus antwoordt dan: In dien dag dat gij [weer] zult leven, zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

Als dan bij de opstanding aan ons duidelijk wordt hoe Christus en de Vader en wij allen in een éénheid zijn, dan wekt dat de indruk dat de Vader een andere verschijning is dan de Zoon. Of deze twee wel of niet naast elkaar optreden is een rare vraag, immers zou het suggereren dat we eigenlijk beperkingen denken, terwijl al bewezen is dat die beperking er eerder niet was. Rare vragen leiden tot rare overwegingen. Maar evengoed krijgen we dan de werkelijke éénheid te zien en is klip en klaar  of niet alleen in Geest maar ook in verschijning die eenheid er is. Maar eigenlijk is dit ook weer een rare vraag om je druk over te maken.

Maar wat er ook zij van allerlei gedachtenspinsels over zaken die boven ons hoofd gaan, een feit is dat er op dat moment, het moment van de jongste dag, wij het ineens zullen begrijpen hoe Christus in de Vader is en hoe wij ook één zijn in Christus.

Ik denk dat het een beleving en emotie is, en ik denk eveneens dat we iets te zien krijgen dat informatie geeft en al onze spinsels en gedachten en leren (en oordelen over anderen) compleet omver werpt, omdat het iets nieuws is, maar ook vertrouwd en "logisch".

Verder verliezen we niet uit het oog dat als de profeten in alle tijden steeds God's boodschap hebben moeten verkondigen, alvorens God tot ingrijpen wil overgaan, dat het dan alleszins onmogelijk is om niet de zeer precieze profetieën van Jezus op de verwoesting van Jeruzalem te willen betrekken.

Echter, is het wel zaak om daarbij steeds op te letten hoe iets past in de voortgaande lijn van het verhaal van lijdensweg, opstanding en Koninkrijk der hemelen. Het Koninkrijk der hemelen bestaat in concreto met een Koning die alle macht is gegeven op hemel en op aarde. Dat Koninkrijk is verkondigd, eerst aan de joden. Vergeet niet dat de discipelen als herauten moesten rondgaan door Israël dat het Koninkrijk nabij was. En toen is het ook aangebroken in Israël, in Jeruzalem. Daarna heeft Jezus de discipelen gesproken toen Zijn heerschapij was aangebroken, en heeft hij hen over de hele wereld gestuurd (dat was tot dan verboden terrein). En Zelf is Hij opgevaren ten hemel, alwaar Hij zit aan de rechterhand van God.

En voor ons geldt dat Hij zich aan ons zal openbaren. Dat wil zeggen alléén aan wie in de Geest zijn. Voor de rest is het helaas niet weggelegd. Ja wat is dat nu eigenlijk voor iets eigenwijs', dat de gelovigen het kunnen begrijpen en wie buiten zijn niet??  Jezus antwoordde en zeide: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.  

Hoe komen wij tot dat niveau van geloof? Jezus zegt het zelf, pal voor dat stukje van Joh.14:21 dat ik hierboven noemde: Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.
Hoi Small Brother, ik ben blij dat je terug bent, ik heb je reactie doorgelezen en laat het even bezinken.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #68 Gepost op: december 03, 2010, 10:27:37 am »

quote:

Piebe schreef op 02 december 2010 om 19:43:
[...]

Ja, maar ik ontken niet dat de gelovigen de fysieke dood sterven, integendeel juist, zie mijn eerdere bericht:

'Hij leerde aan de Joden die zijn woord hoorden, dat zij het eeuwige leven hadden, niet in de verdoemenis kwamen en uit de dood waren overgegaan in het leven (Joh 5,24) terwijl zij allen toch zijn gestorven! Hoe kan dat dan beste Hendrik als hij de fysieke dood bedoelde?'

Het feit dat de gelovigen toch doodgaan, duidt er des te meer op dat het vooral gaat om de geestelijke opstanding.

Joh 8,52
De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij de duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en zegt Gij: Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in eeuwigheid?

Er wordt in de Bijbel verder niet verteld wat zij na hun dood meemaakten, althans er worden geen complete hoofdstukken aan gewijd zoals aan de geestelijke wedergeboorte, waar de geestelijke dood aan voorafging. Vandaar dat ik stel dat de dood in negen van de tien keren verwijst naar een situatie zonder Christus en de citaten die jij noemde zijn daar inderdaad de enkele uitzonderingen op.
Ik begin een gevoel te krijgen dat er zich tussen ons een zelfde soort "begripsverwarring" aan het optreden is als tussen Jezus en zijn omstanders in de geschiedenis van de opstanding van Lazarus (waarbij ik moet aantekenen dat die "begripsverwarring" zich ook in mijzelf afspeelt, en ik ook nog lang niet uitgestudeerd ben op dit punt!!! Als "doende" leert men, is het spreekwoord, dus ik blijf nog wel even in gesprek op dit punt - ook met mezelf)....

Wat zijn de "standpunten/gedachten" in deze geschiedenis van Lazarus (Joh 11:1-54)?

vers 4: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God
(Jezus voorzegt de afloop: geen dood, maar Gods eer)

vers 7-8: Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’  ‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe?’
(De discipelen voorzien en vrezen de dood van Jezus.)

vers 9-10: Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’
(Een bijzonder cryptisch antwoord van Jezus, waarmee Hij naar mijn gevoel iets wil zeggen in de trant van "zolang ik mijn licht wil laten schijnen in de wereld zullen ze me niets doen, maar als ik mijn licht wegneem zal men struikelen" -  ofwel: Ik bepaal Zelf het moment van mijn dood....)

vers 11-14: Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.’  De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’  Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was.  Toen zei hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven'.
(Voor Jezus is een gestorvene als een slapende, die Hij wekken kan - voor de discipelen geldt echter: Lazarus is gestorven)

Vers 16: Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’
(Tomas heeft het cryptische antwoord van Jezus, en ook het doel van de tocht naar Jeruzalem, ja van de menswording van Jezus niet begrepen... Hij verwacht de fysieke dood...)

Vers 21: Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn'.
(Marta erkent de macht van Jezus over ziekte... Maar: de fysieke dood is voor haar een grens... Een scheiding tussen nu en ooit... Zie wat ze even later zegt, ondanks haar getuigenis in vers 22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt...) Want:

Vers 23-27: Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’
(Marta gelooft weliswaar in een opstanding "op de laatste dag". Maar Jezus leert dat Hij de opstanding en het leven IS... Het geloof in hem maakt van een fysiek sterven een toch niet-sterven, want de gelovige zal blijven leven... Jezus neemt de grens tussen nu en ooit hier weg. En op dit punt, Piebe, kan ik je volgen in je betoog...!! MAAR: er komt nog een vers 35....!!!)

Vers 32-34:  Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’
(Marta en Maria hebben dezelfde mening - zie vers 21. Let op Jezus ergernis. Hij is diep bewogen... Waar komt die ergernis vandaan?? Hij is begaan met het lot van Lazarus, maar OOK met het leed van de omstanders... Het is hier geen ergernis om hun GEDRAG in mijn ogen... Al wordt verderop wel het gedrag van een deel van de omstanders daadwerkelijk gehekeld: vers 37-38. Maar in dit vers lijkt Jezus het verdriet van de omstanders wel te begrijpen. Sterker: Hij deelt dat verdriet:)

Vers 35: Jezus begon ook te huilen...
(Het is de FYSIEKE dood van Lazarus die Jezus raakt tot in het diepst van zijn innerlijk... Het is NIET een geestelijke dood waar hier op gedoeld wordt: ook de zussen van Lazarus geloofden dat Lazarus ooit weer zal opstaan, en dat werd niet door Jezus tegengesproken. Ook Lazarus zal ook in dat vertrouwen gestorven zijn....
Daarbij: Jezus WEET van de afloop: Hij WEET dat Hij Lazarus zal opwekken.... En TOCH huilt Hij... Om de fysieke dood....)

Vers 44-45: De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem.
(De afloop is zoals voorzegt: Lazarus leeft, en de ziekte liep uit op Gods eer: velen kwamen tot geloof in God)


Waarom nu al deze moeite om deze geschiedenis van commentaar te voorzien?
Jezus HUILDE om de fysieke dood van Lazarus, terwijl Hij WEET dat de dood geen einde betekent, en zelfs geen grens tussen nu en ooit... Iemand die gelooft LEEFT al, ook al zal hij ooit sterven... Wat valt er dan nog te huilen??? Omdat die dood een grote streept is door de goede Schepping van onze goede Schepper... Die fysieke (!) dood is een vijand van God. En natuurlijk is die fysieke dood in de wereld gekomen door een voorafgaand geestelijk sterven... Een Adam die niet kiest voor het uitvoeren van Gods wil, maar van een eigen wil... In essentie voor een leven zonder God, dus... Maar OOK die fysieke dood (die voor Adam kwam na 930 jaar) is God een gruwel... Het raakt Hem tot in het diepst van zijn wezen... Hij staakt haaks op zijn bedoeling met zijn schepping....

En DAAROM, Piebe, denk ik dat je geestelijke dood en fysieke dood niet zo maar al te rigoureus van elkaar kan scheiden, ook al staat het ene begrip in de bijbels soms tegenover het andere: op de een of andere manier liggen de begrippen ook in elkaars verlengde... Maar vraag me nu niet naar een compleet overzicht van alle teksten.... Je weet nu hoe mijn uitgangspunt is, waarmee ik de diverse schriftplaatsen lees.....
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #69 Gepost op: december 03, 2010, 10:44:25 am »

quote:

small brother schreef op 03 december 2010 om 08:28:
[...]
Verwachten mag altijd, hoe concreet je verwachting ook is;

Eens... Waarbij we WEL moeten bedenken dat Jezus Zelf gewaarschuwd heeft voor het AL te concreet maken van deze verwachtingen (of in ieder geval: hier de conclusie aan te verbinden om onze taken in de wereld neer te gooien):

Mat 24:23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet.

En waarom is dat? Omdat Hij de vraag van de discipelen naar de συντελεία (voltooing) van de wereld subtiel heeft omgebogen naar een antwoord over Zijn τέλος (doel) met de wereld... Wij moeten DOORGAAN met ons werk hier op aarde, hoe verontrustend die tekenen soms ook mogen schijnen... (ze zijn echter niet een "doel op zich"!!!)

En wat leert de geschiedenis ons intussen: dat het inderdaad goed is om DOOR te gaan met ons werk, het doel voor ogen te houden, omdat we het herhaaldelijk mis hebben gehad met het duiden van de tekenen....

Zelfs hooggeleerde heren als Hiëronymus, Gregorius of (wellicht, dat zal de tijd leren) Orlando.... ;)
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #70 Gepost op: december 03, 2010, 10:51:19 am »
Ik ben het met je eens Hendrik dat de geestelijke dood overeenkomsten heeft met de fysieke en sowieso leidt het een tot het ander. Jezus wekte Lazarus fysiek op uit de dood, maar toch is Lazarus aan het einde van zijn leven weer ingeslapen. Althans, het is mij niet bekend dat de oudste mens op aarde ene Lazarus is die geboren werd in het eerste eeuwse Jeruzalem.

Het punt wat ik wil maken is niet zozeer dat de dood in de Bijbel vrijwel altijd verwijst naar de geestelijke, maar dat we ons er bewust van moeten zijn dat de Joden tot wie Jezus gezonden werd zaten in de schaduw des doods.

Wat wordt er bedoeld met de schaduw des doods denk jij als je mijn suggestie te licht bevonden hebt en verwerpt? Dát wil ik nou graag eens van je horen!
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #71 Gepost op: december 03, 2010, 11:01:22 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 03 december 2010 om 10:27:
Waarom nu al deze moeite om deze geschiedenis van commentaar te voorzien?
Jezus HUILDE om de fysieke dood van Lazarus, terwijl Hij WEET dat de dood geen einde betekent, en zelfs geen grens tussen nu en ooit... Iemand die gelooft LEEFT al, ook al zal hij ooit sterven... Wat valt er dan nog te huilen??? Omdat die dood een grote streept is door de goede Schepping van onze goede Schepper... Die fysieke (!) dood is een vijand van God. En natuurlijk is die fysieke dood in de wereld gekomen door een voorafgaand geestelijk sterven... Een Adam die niet kiest voor het uitvoeren van Gods wil, maar van een eigen wil... In essentie voor een leven zonder God, dus... Maar OOK die fysieke dood (die voor Adam kwam na 930 jaar) is God een gruwel... Het raakt Hem tot in het diepst van zijn wezen... Hij staakt haaks op zijn bedoeling met zijn schepping....

Waarom Jezus huilde is naar mijn idee omdat hij meevoelde met de mensen en ook de Vader kan verdrietig zijn (Ps 95,10) terwijl de Vader alwetend is. Bovendien leren we dat verdriet niet uit het stof komt (Job 5,6) en God is een Geest (Joh 4,24) en geen stof.

Paulus leert ons dat de dood de angel is van de zonde en dat de zonde haar macht ontleent aan de wet (1 Kor 15,56) dus het oude verbond was daarom de schaduw des doods.

In Paulus zijn tijd was het oude verbond reeds nabij de verdwijning (Heb 8,13) omdat Jezus gedronken had op het nieuwe. Toen Christus in de eerste eeuw terugkwam heeft hij door de Romeinen de oude stad en het land wat bij dat oude verbond hoorden afgebroken. Vanaf dat moment ging in vervulling:

1 Kor 15,55
Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Kortom: nergens in de Bijbel wordt ons geleerd dat Jezus zou komen om de fysieke dood op te heffen, de enige dood waar hij korte metten mee maakte was de geestelijke, die door de zonde van Adam in de wereld was gekomen.

Dat Adam de geestelijke dood stierf wordt duidelijk uit het feit dat hij niet ter plekke dood neerviel nadat hij van de verboden vrucht had gegeten. Ook was hij zich er opeens bewust van dat ze naakt waren, wat onmiskenbaar aantoont dat hij inwendig - en niet uitwendig was veranderd! Adam was sowieso de fysieke dood gestorven, of hij nu van de vrucht had gegeten of niet, want de uitwendige mens is er niet op gebouwd om voor eeuwig mee te gaan. De verhalen dat Adam en Eva het eeuwige leven hadden zijn geen Bijbelse concept, maar zijn erbij verzonnen door mensen die het door hebben gegeven als zijnde feiten.
« Laatst bewerkt op: december 03, 2010, 11:12:34 am door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #72 Gepost op: december 03, 2010, 11:14:47 am »

quote:

Piebe schreef op 03 december 2010 om 10:51:
Ik ben het met je eens Hendrik dat de geestelijke dood overeenkomsten heeft met de fysieke en sowieso leidt het een tot het ander. Jezus wekte Lazarus fysiek op uit de dood, maar toch is Lazarus aan het einde van zijn leven weer ingeslapen. Althans, het is mij niet bekend dat de oudste mens op aarde ene Lazarus is die geboren werd in het eerste eeuwse Jeruzalem.

Het punt wat ik wil maken is niet zozeer dat de dood in de Bijbel vrijwel altijd verwijst naar de geestelijke, maar dat we ons er bewust van moeten zijn dat de Joden tot wie Jezus gezonden werd zaten in de schaduw des doods.

Wat wordt er bedoeld met de schaduw des doods denk jij als je mijn suggestie te licht bevonden hebt en verwerpt? Dát wil ik nou graag eens van je horen!
Ik kan jouw visie niet verwerpen, want die is van jezelf....!!

Maar als je wil weten hoe ik tegen die "schaduw des doods" aankijk waarin iemand leeft "zonder Christus en onze God en Vader"??

Als een fysieke en geestelijke dood die zijn beklemmende schaduw in het hier en nu al vooruit werpt... Een schaduw van "eerste en tweede dood" (Openbaring 20) tegelijk....
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #73 Gepost op: december 03, 2010, 11:30:02 am »

quote:

Piebe schreef op 03 december 2010 om 11:01:
[...]

Waarom Jezus huilde is naar mijn idee omdat hij meevoelde met de mensen en ook de Vader kan verdrietig zijn (Ps 95,10) terwijl de Vader alwetend is. Bovendien leren we dat verdriet niet uit het stof komt (Job 5,6) en God is een Geest (Joh 4,24) en geen stof.
Toch denk ik zelf, dat de bijbel geen sterk dualisme leert tussen "geest en stof".. Het onderscheid wordt in sommige teksten wel gemaakt, maar dan in een betekenis waarbij "leven volgens de wil van God" staat tegenover "leven volgens een eigen menselijke wil"... DAT dualisme leert de bijbel heel sterk!!! Maar niet een "afwijzing van het stoffelijke" an sich (daarvoor moeten we bij andere levensbeschouwingen aankloppen!!). Want wat leert Jezus?:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Onze stoffelijke werkelijkheid maakt deel uit van Gods grootheid...

In hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.


Dit zingt Paulus met het oog op de Schepper... IN Hem is alles geschapen... Zichtbaar EN onzichtbaar... Onze stoffelijke wereld is door Hem en voor Hem geschapen... En DIE wereld wil Hij redden, heeft Hij lief...!!!

Ook hier zien we weer die "aards geestelijke fysieke hemelse" werkelijkheid terugkeren... Waarbij Christus de verbindende "schakel" is tussen Vader en Schepping... De Middelaar... Redder van de Wereld...

Maar wat is dan het "vlees en bloed" dat de onvergankelijkheid niet zal beerven?? Al ons "eigenmachtig tegen God ingaande stoffelijk handelen"... DAT is de "mantel" die we ooit (maar liever: nu al) zullen afleggen!!!
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Nieuw topic over eindtijdverwachtingen
« Reactie #74 Gepost op: december 03, 2010, 11:50:51 am »

quote:

small brother schreef op 02 december 2010 om 23:58:
[...]

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
"is gegeven" >> dat is voltooide tijd.
"is gegeven" >> dat is niet "ik heb genomen"
Jehova's leggen heel bewust een drempel door Jezus kleiner te maken dan God. En daar hebben ze ook goede papieren voor, namelijk de bijbel.
Maar ze vergeten dat Jezus heeft geleefd en toen sprak: sommigen zullen mij zien in mijn heerlijkheid en luister. En vervolgens sprak Jezus, bij hen komende, tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit is volgens mij de Jezus in de luister van Zijn Koninkrijk.
Volgens mij niet, want de Zoon des mensen zou komen in zijn Koninkrijk om een ieder te vergelden naar zijn doen (Ps 62:13. Jer 17:10; 32:19. Matt 16:27. Rom 14:12. 1 Kor 3:8. 2 Kor 5:10. Gal 6:5. Openb 2:23; 22:12) hetgeen de apostelen unaniem in de voor hun toekomende tijd plaatsen in hun brieven.

quote:


Naar mijn mening is Jezus dus tussen het moment van de woorden dat de Vader meer is, en de woorden dat Hem alle macht gegeven is, groter geworden.

Hoeveel groter, is wat moeilijk te zeggen, omdat we er wel iets over geloven en leren, maar daarvoor altijd terugvallen op het Woord van God.
Jezus verlaagde zichzelf op aarde (Fil 2,7) dat moet je niet vergeten denk ik, want wie zichzelf verlaagd zal verhoogd worden (Mat 23,12) zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn. Dit zien JG's ook over het hoofd, ze misbruiken God in verlaagde vorm om te bewijzen dat Christus niet de Vader is. Dat is een grove misvatting en ik zou niet graag in de schoenen staan van iemand die dat bewust doet, want Jezus zei zeer duidelijk dat wij hem dienen te verhogen om te verstaan wie hij is en niet door hem te verlagen zoals JG's doen. Er zijn verzen waaruit op het eerste gezicht de conclusie getrokken kan worden dat Jezus minder is dan de Vader, maar zodra we eenmaal beseffen dat Jezus zichzelf vernederde in het vlees, kunnen we er niet om heen dat wij hem naar de schrift dienen te verhogen.

quote:


En dan weten we twee zaken:
1. Christus en de Vader zijn één; dat wil in ieder geval zeggen dat Christus is in de Vader en de Vader is in Christus.
2. Er is iets in die eenheid van Vader en Zoon dat nog geopenbaard gaat worden. Ook de discipelen begrepen het toch eigenlijk helemaal niet, en Jezus antwoordt dan: In dien dag dat gij [weer] zult leven, zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

Welke discipelen sprak hij dit toe? Petrus bekende immers duidelijk wie Jezus was?

Mat 16
16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Ik denk dat het een van de valkuilen is om te denken dat Jezus zijn uitverkoren apostelen er niet veel van begrepen, want dat zou er toch op kunnen duiden dat hij beter twaalf anderen had kunnen kiezen die het wel inzagen? Uit het handelen van de discipelen en de plaatsen die zij bezochten blijkt juist heel duidelijk dat zij heel veel al wel begrepen reeds voor de uitstorting van de Trooster. Denk aan de twee discipelen die naast Jezus wilden zitten, waarom zouden ze dat specifiek gewild hebben?

quote:

Als dan bij de opstanding aan ons duidelijk wordt hoe Christus en de Vader en wij allen in een éénheid zijn, dan wekt dat de indruk dat de Vader een andere verschijning is dan de Zoon. Of deze twee wel of niet naast elkaar optreden is een rare vraag, immers zou het suggereren dat we eigenlijk beperkingen denken, terwijl al bewezen is dat die beperking er eerder niet was. Rare vragen leiden tot rare overwegingen. Maar evengoed krijgen we dan de werkelijke éénheid te zien en is klip en klaar  of niet alleen in Geest maar ook in verschijning die eenheid er is. Maar eigenlijk is dit ook weer een rare vraag om je druk over te maken.
Ik vind het een hele goede vraag om te onderzoeken die wat mij betreft zelfs helemaal bovenaan de lijst staat. Feit is dat er geen enkel misverstand bestaat in de Bijbel over het feit dat God één is, dus als Jezus 'ook' God is, opereren ze als één en niet naast elkaar.  Dit is ook precies het punt wat voor JG's zo problematisch is en daarom hebben ze gezegd dat Jezus niet God, maar mens en engel is, zodat ze niet aan het grote gebod tornen. Het ironische is dan weer wel dat de ezelin van Bileam wel wist wie de engel des Heeren was (Num 22,33) en voor hem week. (Merk op dat de ezelin de engel wel zag en Bileam niet tot de ogen hem geopend werden zie Num 22.)

quote:


Maar wat er ook zij van allerlei gedachtenspinsels over zaken die boven ons hoofd gaan, een feit is dat er op dat moment, het moment van de jongste dag, wij het ineens zullen begrijpen hoe Christus in de Vader is en hoe wij ook één zijn in Christus.

Ik denk dat het een beleving en emotie is, en ik denk eveneens dat we iets te zien krijgen dat informatie geeft en al onze spinsels en gedachten en leren (en oordelen over anderen) compleet omver werpt, omdat het iets nieuws is, maar ook vertrouwd en "logisch".

Verder verliezen we niet uit het oog dat als de profeten in alle tijden steeds God's boodschap hebben moeten verkondigen, alvorens God tot ingrijpen wil overgaan, dat het dan alleszins onmogelijk is om niet de zeer precieze profetieën van Jezus op de verwoesting van Jeruzalem te willen betrekken.

Echter, is het wel zaak om daarbij steeds op te letten hoe iets past in de voortgaande lijn van het verhaal van lijdensweg, opstanding en Koninkrijk der hemelen. Het Koninkrijk der hemelen bestaat in concreto met een Koning die alle macht is gegeven op hemel en op aarde. Dat Koninkrijk is verkondigd, eerst aan de joden. Vergeet niet dat de discipelen als herauten moesten rondgaan door Israël dat het Koninkrijk nabij was. En toen is het ook aangebroken in Israël, in Jeruzalem. Daarna heeft Jezus de discipelen gesproken toen Zijn heerschapij was aangebroken, en heeft hij hen over de hele wereld gestuurd (dat was tot dan verboden terrein). En Zelf is Hij opgevaren ten hemel, alwaar Hij zit aan de rechterhand van God.

En voor ons geldt dat Hij zich aan ons zal openbaren. Dat wil zeggen alléén aan wie in de Geest zijn. Voor de rest is het helaas niet weggelegd. Ja wat is dat nu eigenlijk voor iets eigenwijs', dat de gelovigen het kunnen begrijpen en wie buiten zijn niet??  Jezus antwoordde en zeide: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
Bedenk je dat geloof in de eerste eeuw gepaard ging met bewijs! Wanneer Jezus iemand zijn verzoek inwilligde en een zieke vriend of familielid genas, ging de betreffende altijd naar huis en kwam daarna tot geloof. Dat is voor ons wel even anders.

quote:

Hoe komen wij tot dat niveau van geloof? Jezus zegt het zelf, pal voor dat stukje van Joh.14:21 dat ik hierboven noemde: Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Inderdaad, maar daar val ik ook absoluut niet over: waar ik simpelweg op duiden wil is dat Mattheus 16,27-28 gaan over Jezus zijn tweede komst, wanneer hij zou komen om te oordelen, welke hij plaatste binnen de levens van sommigen die daar stonden. Deze tekst kan ik simpelweg niet omheen, want ik ben bang dat ik dan een geveinsde zou zijn.

Feit is dat Jezus van zijn leerlingen verwachtte dat zij de tekenen van de tijd herkenden, daarom zei hij ook tegen de Farizeeërs:

Mat 16,3
En des morgens: Heden onweer; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?
« Laatst bewerkt op: december 03, 2010, 11:51:37 am door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'