Auteur Topic: Is Jezus God?  (gelezen 24269 keer)

Truth

 • Berichten: 49
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Gepost op: januari 13, 2011, 08:09:00 am »
Goedendag,

Ik zou graag willen weten of Jezus God is op basis van de Bijbel. Gaarne antwoorden met onderbouwing. Bedankt.

Truth

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #1 Gepost op: januari 13, 2011, 08:34:54 am »

quote:

Truth schreef op 13 januari 2011 om 08:09:
Goedendag,

Ik zou graag willen weten of Jezus God is op basis van de Bijbel. Gaarne antwoorden met onderbouwing. Bedankt.

Truth

Beste Truth. Ik kan me wel voorstellen waarom iemand de waarheid zou willen achterhalen op dit punt, maar ik zou het ook wel nuttig voor de discussie vinden om te weten waarom JIJ met deze vraag komt. Waarom wil je zo graag een antwoord vinden op deze kwestie??

NB: als voorschot op de evt verdere antwoorden die je krijgt:

Lees eens het eind van het Evangelie van Johannes. Hier zegt een ooggetuige van het optreden van Jezus Christus:

Joh 20:28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

Let er op, dat hij na zijn uitspraak niet terecht gewezen werd door Jezus!! Jezus liet Zich dus rustig als God aanspreken.....
« Laatst bewerkt op: januari 13, 2011, 08:36:39 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #2 Gepost op: januari 13, 2011, 08:48:25 am »

quote:

Truth schreef op 13 januari 2011 om 08:09:
Goedendag,

Ik zou graag willen weten of Jezus God is op basis van de Bijbel. Gaarne antwoorden met onderbouwing. Bedankt.

Truth


Beste Truth, ik wil je graag van dienst zijn, maar heb nu even niet zoveel tijd. Ik heb dus oude teksten van mezelf opgezocht en hier opnieuw geplaatst. Maar stel gerust vragen.


punt 1
- Jezus zegt dat Hij de Eerste en de Laatste is (Opb.1:17) maar uit Openbaring 22:13 blijkt dat dat hetzelfde is als "Alpha en Omega" en het is nu juist God almachtig (Opb.1:8.) die zegt dat Hij dat is. Verder is de enige andere plek waar de eerste en de laatste voorkomen, in de profetieën van Jesaja, waar het JEHOVAH is die zegt dat Hij de eerste en de laatste is. Dat gebruikt JEHOVAH daar als definierend iets, dus als Jezus diezelfde woorden gebruikt, dan betekent dat "iets".


punt 2
- Jezus zit op de troon van God (Opb.22:1-3), niet zomaar op een andere troon. Samen met zijn Vader op één troon (opb.3:31)


punt 3
- Jezus krijgt alle lof en eer zoals God (Opb.5 en 7, Johannes 5:23) terwijl het JEHOVAH was die nadrukkelijk had gezegd (Jesaja 42 en 48.) dat Hij zijn eer aan geen ander zou geven


punt 4
- Hebreeën 1:10 waar Jezus beschreven wordt als schepper, in termen van Psalm 102 (wat over JEHOVAH gaat). Sterker nog, er wordt gezegd dat iets over Jezus gezegd was, maar het blijkt dat wat er volgens Hebreeën gezegd was over Jezus, gezegd was over JEHOVAH.


punt 5
- Efeze 4, waar Paulus schrijft dat Psalm 68 vanwege Christus geschreven is, terwijl die psalm over JEHOVAH gaat. Paulus schrijft in Ef.4:8 dat iets er staat vanwege Christus, maar het vreemde is dat in ps.68 Christus helemaal niet voorkomt en het er staat over JEHOVAH


punt 6
- Marcus 1:2-3, waaruit blijkt dat Johannes de doper de weg moest bereiden voor de Heer (Jezus volgens het nieuwe testament, maar JEHOVAH volgens Jesaja 40):

Hoor, een stem roept: ‘Baan voor JEHOVAH een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. (Jesaja 40:3)

2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’

Jezus is degene die na Johannes kwam en voor wie Johannes de weg moest bereiden.


punt 7
- Johannes 12, waar Johannes schrijft dat de profeet Jesaja Jezus' heerlijkheid zag, terwijl Jesaja de heerlijkheid van JEHOVAH (Jesaja 6) zag:

Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: 40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 41 Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. 42 En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; (Johannes 12)

Wie zag Jesaja en van Wie sprak Jesaja?
1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. 2 Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. 3 En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is JEHOVAH der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. 4 En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook.
5 Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, JEHOVAH der heerscharen, gezien. 6 Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; 7 hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.
8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. 9 Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor – maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet op. 10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde.
(Jesaja 6)

oeps... Wie zag Jesaja? Waarom schreef Jesaja volgens Jesaja? Omdat hij JEHOVAH had gezien. Stoute Johannes.. die zei dat Jesaja om een heel andere reden sprak en schreef: De mensen konden niet in Jezus geloven, want "Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen. De "hem" is overduidelijk Jezus, want voor geloven in Jezus (die door de autoriteiten als valse messias werd gezien) kon je de synagoge uit geschopt worden.


punt 8
- Jacobus: die eerst (Jac.4) zegt dat er maar één wetgever en rechter is (God, zie ook het hele oude testament) maar even later vrolijk zegt dat de Rechter (Jezus) eraan komt (Jac.5)?

12 Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. (Jacobus 4:12)

28 En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. 29 Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. (Matteus 10)

7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. 9 Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. (Jacobus 5)

Het ene moment is die ene rechter nog God, het volgende moment Jezus. Slordig hoor van Jacobus. Je zou bijna gaan denken dat Jacobus, eerste leider van de kerk van Jeruzalem, stiekem dacht dat Jezus JEHOVAH was...


punt 9
- in Openbaring 22 staat:
6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

maar even verderop:

12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. (..) 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten.

Zijn er nu twee die komen en twee die hun engel gestuurd hebben? Lekker verwarrend en in het begin van de profetie (Opb.1) was er ook nog maar één... Of is dit het zoveelste bewijs dat Jezus en God samenvallen?


punt 10
- Johannes 20:28. Thomas geeft Jezus antwoord met de volgende woorden: "mijn Heer en mijn God" terwijl het ongehoord is dat een jood (of christen) zoiets zomaar tegen een wezen dat niet God is zou zeggen.


punt 11
- Petrus durft te vertellen:
12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (Hand.4)

terwijl we nu juist uit betrouwbare bron hadden vernomen dat er al een andere (?) naam was tot behoud:
32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam JEHOVAH aanroept, behouden zal worden (Joel 2:32, Romeinen 10:13)

welke naam is het nu? De naam van Jezus of de naam van JEHOVAH? Of gaat het misschien om één en dezelfde naam?


punt 12
- Jezus zegt dat Hij de naam van de Vader heeft gekregen (Johannes 17):
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij. 12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.

En ook in Filippenzen 2 blijkt dat Jezus de naam boven alle namen heeft gekregen, terwijl er maar één allerhoogste verheven naam is volgens de bijbel:
13 Dat zij de naam des HEREN loven, want zijn naam alleen is verheven, zijn majesteit is over aarde en hemel.


punt 13
- Paulus schrijft in Romeinen 9 over Jezus het volgende:
33 gelijk geschreven staat:
Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
(Rom 9:33) maar zo staat het geschreven over JEHOVAH!

Overigens doet Jezus dit zelf ook:
"n ieder, die op die steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen" (Lukas 20:18.)

1 Toen greep JEHOVAH mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei: 12 ‘Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor. 13 Alleen JEHOVAH van de hemelse machten is heilig, voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. 14 Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. 15 Velen zullen struikelen, ze komen ten val en worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen. 16 Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit onderricht in mijn leerlingen.’


punt 14
Jezus zei toen een man hem "goede meester" noemde (Marcus 10) dat niemand goed is dan God alleen, en toch noemde Jezus zichzelf "goede herder" (Johannes 10). Lekker inconsequent van Jezus.
(n.b. ik moest even zoeken naar een oudere post van mezelf waarin ik dit rijtje had opgesomd. Er moet nog een variant zijn die meer uitleg heeft. Op de reactie op deze post ben ik hier ingegaan, maar omdat dat een reactie op een reactie is, is ze wat minder overzichtelijk.)


- Hoe kan het dat Jezus op de troon van God zit (Opb.3:21, Opb.22:1 en 3), terwijl de troon het teken van macht/regering is?
Heeft Jezus dan Gods macht? Dat is namelijk wel wat we kunnen afleiden uit Jozef's geschiedenis (Gen.41:40). Hij had gedelegeerde macht van de farao gekregen, maar niet de troon van de farao, en dat was nu juist datgene wat de macht van Jozef beperkte:  40 Gij zult persoonlijk over mijn huis staan, en heel mijn volk zal u onvoorwaardelijk gehoorzamen. Alleen met betrekking tot de troon zal ik groter zijn dan gij.” 41 En Farao zei verder tot Jo̱zef: „Zie, ik stel u waarlijk over het gehele land Egy̱pte. (Gen.41, NWV)

- hoe komt het dat Jezus een naam boven alle namen heeft (Fil.2) terwijl alleen de naam JHWH verheven is (Ps.148)?

- hoe komt het dat volgens het OT het aanroepen van de naam JHWH tot behoud is (Joel 2:32, vlg. Rom.10:13) terwijl we slechts door Jezus' naam gered worden?
Volgens Petrus (door de Geest geinspireerd!) geldt: Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden.” (Hand.4:12, NWV)

- hoe komt het dat Jezus priesters heeft, zoals God?
(Opb.20:6 - maar zij zullen priesters van God en van de Christus zijn (...) , NWV)

- hoe komt het dat Jezus de naam van de Vader heeft gekregen, en toch volgens het WTG niet JHWH heet?
(Heilige Vader, waak over hen ter wille van uw naam, die gij mij hebt gegeven - Joh.17:11, NWV)

- hoe komt het, dat Jezus zich identificeert met de woorden "ik ben de eerste en de laatste" waarmee JHWH zich aan Jesaja identificeert? - En nee, het gaat hier niet om een fraai verzinsel als "eerst opgestaan uit de doden" en "laatste-nogiets-nogiets-nogiets..." aangezien daar geen enkel bewijs voor is. Nergens anders wordt zo'n titel gebruikt voor Jezus, terwijl "Eerste en Laatste" wel elder gebruikt wordt als identificatie, net zoals Jezus het in Opb.1:17 gebruikt ter identificatie. Daarbij komt at Opb.22:13 laat zien dat "de eerste en de laatste" en "begin en einde" en "alpha en omega" synoniemen zijn, terwijl we in Opb.1:8 kunnen lezen dat de Vader de "alpha en omega" is.

- hoe komt het, dat Johannes kan zeggen dat Jesaja Jezus zag, terwijl Jesaja zegt dat hij JHWH zag?
Joh.12: Deze dingen sprak Jezus en hij ging heen en verborg zich voor hen. 37 Maar ofschoon hij zo vele tekenen voor hun ogen had verricht, stelden zij geen geloof in hem, 38 zodat het woord van de profeet Jesaja werd vervuld, dat hij gesproken heeft: „Jehovah, wie heeft geloof gesteld in hetgeen door ons is gehoord? En wat de arm van Jehovah betreft, aan wie is die geopenbaard?” 39 De reden waarom zij niet konden geloven, is dat Jesa̱ja wederom heeft gezegd: 40 „Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun ogen zouden zien en met hun hart de gedachte zouden begrijpen en zich zouden omkeren en ik hen gezond zou maken.” 41 Jesaja heeft deze dingen gezegd omdat hij zijn heerlijkheid heeft gezien, en hij heeft over hem gesproken. 42 Toch stelden zelfs velen van de regeerders werkelijk geloof in hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij [hem] niet, om niet uit de synagoge te worden geworpen; (Joh.12, NWV)
Johannes heeft het de hele tijd over Jezus, over mensen die ondanks Jezus' wonderen niet in Jezus geloven (12:37) of er niet voor uit durfden te komen (12:42) en dat dat al geprofeteerd was door Jesaja (12:38-40). En toch schrijft Johannes dat Jesaja deze dingen gezegd heeft, omdat hij zijn heerlijkheid heeft gezien en over hem heeft gesproken. De enige logische verwijzing voor deze "zijn" en "hem" is Jezus, want daarover heeft Johannes het hier, en daar gaat Johannes ook over verder: "omdat hij zijn heerlijkheid heeft gezien, en hij heeft over hem gesproken. 42 Toch stelden zelfs velen van de regeerders werkelijk geloof in hem"

- Hoe komt het, dat Maleachi de komst van een boodschapper voor JHWH's aangezicht aankondigde, terwijl Jezus het over een boodschapper voor zijn eigen aangezicht?
Maleachi: „Ziet! Ik zend mijn boodschapper, en hij moet een weg voor mijn aangezicht banen. (Mal.3:1, NWV)
Matteus, waar Jezus over Johannes de doper zegt: Deze is het over wie geschreven staat: ’Zie! Ikzelf zend mijn boodschapper voor uw aangezicht uit, die uw weg vóór u zal bereiden!’ (Mat.11, NWV)
Jezus past dit als ware Constantijn-aanhanger toe op zichzelf. Het is de bode die voor Jezus uitgaat, terwijl JHWH sprak over de bode die voor zichzelf (JHWH) uit zou gaan!!

- hoe kan het dat Paulus zegt dat Ps.68 over Jezus gaat, terwijl het over JHWH gaat?
Gij zijt naar boven opgestegen; Gij hebt gevangenen meegevoerd; (Ps.68:18, NWV)
8 Daarom zegt hij: „Toen hij naar boven opsteeg, heeft hij gevangenen meegevoerd; hij heeft gaven [in] mensen gegeven.” 9 Wat betekent de uitdrukking dat ’hij opsteeg’ nu anders dan dat hij ook naar de lagere gewesten, dat wil zeggen de aarde, is neergedaald? 10 Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook tot hoog boven alle hemelen is opgestegen, om volheid aan alle dingen te geven. (Ef.4, NWV)
Paulus heeft er geen enkel probleem mee, om te stellen dat diegene die is neergedaald (Jezus) dezelfde is als degene die is opgestegen (maar dat is JHWH in ps.68, waaruit Paulus citeert).

- hoe kan het, dat JHWH zich in het OT identificeert als schepper, terwijl de auteur van Hebreeën stellig van mening is dat Jezus dat is?
5 Dit heeft de [ware] God, Jehovah, gezegd, de Schepper van de hemelen en de Grootse Uitspanner ervan; die de aarde uitspreidde met al wat ze voortbrengt (Jes.42:5, NWV)
8 Maar met betrekking tot de Zoon: (...) 10 En: „Gij, o Heer, hebt in [het] begin de grondvesten gelegd van de aarde, en de hemelen zijn [de] werken van uw handen. 11 Díé zullen vergaan, maar gíj zult voortdurend blijven; en net als een bovenkleed zullen ze alle verouderen, 12 en gij zult ze samenrollen net als een mantel, als een bovenkleed; en ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen nimmer een einde nemen.” (Hebr.1:8ev, NWV)
Deze geinspireerde schrijver stelt dat Jezus de schepper is, in bewoordingen die direct uit Ps.102 komen maar daar precies hetzelfde over JHWH zeggen. En dat terwijl JHWH nu juist in Jesaja's profetieën zo druk bezig is om te bewijzen dat Hij de schepper, de enige God is!

- Hoe komt het, dat JHWH zegt dat Hij zijn eer/heerlijkheid aan geen ander geeft (Jes.42:8, 48:11), maar dat Jezus dezelfde eer krijgt als de Vader (Joh.5:22ev, Opb.4-7)?
9 En telkens wanneer de levende schepselen heerlijkheid en eer en dankzegging brengen aan Degene die op de troon is gezeten, Degene die tot in alle eeuwigheid leeft, 10 vallen de vierentwintig oudere personen neer voor Degene die op de troon is gezeten en aanbidden zij Degene die tot in alle eeuwigheid leeft, en zij werpen hun kronen voor de troon en zeggen: 11 „Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen, en vanwege uw wil bestonden ze en werden ze geschapen.” (opb.4, NWV)
(Let erop, dat Jezus volgens Hebr.1:12 ook degene is die tot in alle eeuwigheid leeft, en volgens Opb.3:21 en 22:1 en 3 op de troon zit!)
11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de levende schepselen en de oudere personen, en het aantal van hen was myriaden maal myriaden en duizenden maal duizenden, 12 en zij zeiden met een luide stem: „Het Lam, dat geslacht werd, is waardig de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en zegen te ontvangen.”
13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: „Aan Degene die op de troon zit en aan het Lam zij de zegen en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.” 14 En de vier levende schepselen zeiden voorts: „Amen!”, en de oudere personen vielen neer en aanbaden.
(Opb.5, NWV)
11 En alle engelen stonden rondom de troon en de oudere personen en de vier levende schepselen, en zij vielen op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God 12 en zeiden: „Amen! De zegen en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte [zij] onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.” (Opb.7, NWV)
Voor iemand die Zijn heerlijkheid aan geen ander geeft, is JHWH wel heel ruimdenkend, want Jezus krijgt dezelfde lof toegedicht als de Vader!

- hoe komt het, dat Jacobus heel stellig is dat er één Rechter is, maar dat die ene Rechter wel zowel Jezus als de Vader blijkt te zijn?
Eén is wetgever en rechter, hij die kan redden en vernietigen. (Jac.4:12, NWV)
9 Slaakt geen zuchten tegen elkaar, broeders, opdat GIJ niet wordt geoordeeld. Ziet! De Rechter staat voor de deur. (Jac.5:9, NWV)
Eerst is de éne Rechter duidelijk God de Vader, maar een paar verzen later is de éne Rechter ineens de Heer (Jac.5:7) die komt, Jezus dus bij de wederkomst.


(n.b. het was een reactie (zie hier) op iemand die claimde dat hij wel in zou gaan op duidelijk vragen, maar antwoorden heb ik nog niet gekregen.)
« Laatst bewerkt op: januari 13, 2011, 09:01:30 am door Nunc »

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #3 Gepost op: januari 13, 2011, 08:51:04 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 13 januari 2011 om 08:34:
(...)
NB: als voorschot op de evt verdere antwoorden die je krijgt:
(...)
hmm... een beetje lui hoor van je, Hendrik  :P

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #4 Gepost op: januari 13, 2011, 09:07:32 am »

quote:

Nunc schreef op 13 januari 2011 om 08:51:
[...]


hmm... een beetje lui hoor van je, Hendrik  :P

Kan ik ook.... Dat knippen en plakken....!!

hmm... een beetje lui hoor van je, Hendrik Nunc  :P
« Laatst bewerkt op: januari 13, 2011, 09:08:08 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #5 Gepost op: januari 13, 2011, 11:14:17 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 13 januari 2011 om 09:07:
[...]

Kan ik ook.... Dat knippen en plakken....!!

hmm... een beetje lui hoor van je, Hendrik Nunc  :P
ik had het uiteindelijk beter zelf opnieuw kunnen typen (typ sneller dan mijn schaduw  (H) ) want ik ben een kwartier aan het zoeken geweest naar m'n oude posts, en nog steeds heb ik degene die ik echt zocht niet gevonden  :nee:


daarnaast is citeren uit eigen werk niet lui, aangezien je dat eigen werk eerder al wel gedaan hebt (daarom heet het ook eigen werk)  B)
« Laatst bewerkt op: januari 13, 2011, 11:15:55 am door Nunc »

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #6 Gepost op: januari 13, 2011, 01:24:00 pm »
Modbreak:
In CL is Jezus God omdat dat conform de geloofsbelijdenissen is.
Om slotje te voorkomen een schopje naar LevensBeschouwing.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Ursa

 • Berichten: 990
 • Tota Scriptura!
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #7 Gepost op: januari 13, 2011, 06:08:26 pm »
Mooie uiteenzetting Nunc!  d:)b

Vraagje erbij: heb je dit ge-copy/paste uit 'het' WTG-topic? Want je gebruikt aldoor de term JEHOVAH en die is meestal niet gebruikelijk onder christenen.

@Truth: de kerk belijdt op basis van de Bijbel de Triniteit, de goddelijkheid van Jezus (en daarop gebaseerd de Twee-Naturenleer). Deze dogma's staan niet altijd letterlijk in de Bijbel maar volgen wel logisch uit de Bijbel.
'Als u begrijpt wat ik bedoel' (O. B. Bommel)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #8 Gepost op: januari 13, 2011, 06:17:03 pm »

quote:

Truth schreef op 13 januari 2011 om 08:09:
Goedendag,

Ik zou graag willen weten of Jezus God is op basis van de Bijbel. Gaarne antwoorden met onderbouwing. Bedankt.

Truth
Ja; want God is één.
Als God niet één zou zijn, dan is Jezus "slechts" uit God;
en dàn is Hij niet God zèlf.

Maar het antwoord dient alleen strijd tussen mensen die niet het goede zoeken. Want ook als Jezus "slechts" uit God zou zijn, zijn wij hem goddelijke eer verschuldigd. Het maakt niet uit hoeveel meer of minder  goddelijk de Zoon van God is als de Vader hem op Zijn troon plaatst en alle macht aan de Zoon geeft. Slechts de brutaliteit van de satan vermag het om God's Eigen Woorden te gebruiken om God's Eer te ontzeggen aan degene die God het nadrukkelijk heeft gegeven.

Dus is Jezus God omdat hij EEN is met God;
en dus is Hij God net zoals de Vader God is.
En of zij in Geest of Wezen onderling een afzonderlijke plaats en orde willen hebben, of niet, is niet aan ons, maar aan HEM.

En misschien ook past het beeld dat de zoon altijd voortkomt uit de vader, en dat de vader altijd zijn plaats aan de zoon geeft. De Vader verdwijnt (voor de mens) naar de achtergrond en de Zoon komt op en wordt hun Koning. Waarom zou de schepping die God Zelf heeft bedacht niet een beeld brengen van wat God Zelf met ons voor heeft?

Is God dan Twee? We weten dat hij EEN is; een verschijning in een vreselijk licht. En dat Zijn Geest overal kan zijn. En dat Zijn Zoon een andere verschijning is, omdat hij werd gezien, en werd gevoeld, en werd gedood. Maar ook God, en daarom weer is opgestaan uit de dood. En we weten dat zij zijn verEENigd in de hemel. En we weten dat de Geest van de Zoon, ook de Geest van de Vader is.

Ik hoop dat ik het zuiver weergeef. Wie op aarde tot God's verschijning nadert, ziet niets meer..

pyro

 • Berichten: 779
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #9 Gepost op: januari 13, 2011, 10:24:51 pm »

quote:

Truth schreef op 13 januari 2011 om 08:09:
Goedendag,

Ik zou graag willen weten of Jezus God is op basis van de Bijbel. Gaarne antwoorden met onderbouwing. Bedankt.

Truth


Ook goedendag,

je kan op een geestelijke manier de bijbel lezen, op een menselijke manier, of als een tegenstander. Allemaal gebaseerd op de zelfde bijbel.
Wat betekent de bijbel voor jou?

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #10 Gepost op: januari 13, 2011, 10:31:32 pm »

quote:

Ursa schreef op 13 januari 2011 om 18:08:
Mooie uiteenzetting Nunc!  d:)b

Vraagje erbij: heb je dit ge-copy/paste uit 'het' WTG-topic?


ja, ik citeerde uit eigen werk

quote:

Want je gebruikt aldoor de term JEHOVAH en die is meestal niet gebruikelijk onder christenen.


oh jawel hoor, in oudere vertalingen bv. wel, en ook in het angelsaksische gebied.
Zelf gebruik ik zowel Jehovah als JHWH, afhankelijk van de hoeveelheid bewolking  B)

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #11 Gepost op: januari 13, 2011, 10:39:05 pm »

quote:

Nunc schreef op 13 januari 2011 om 22:31:
[...]
ja, ik citeerde uit eigen werk
Dat is natuurlijk altijd mooi. :)

quote:

oh jawel hoor, in oudere vertalingen bv. wel, en ook in het angelsaksische gebied.
Zelf gebruik ik zowel Jehovah als JHWH, afhankelijk van de hoeveelheid bewolking  B)
Wat staat voor veel en wat voor weinig aanwezige bewolking :?
« Laatst bewerkt op: januari 14, 2011, 03:28:26 am door Trajecto »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #12 Gepost op: januari 14, 2011, 04:18:54 am »
Jezus was de eerste die goddelijkheid belichaamde, maar Hij wilde dit niet alleen voor zichzelf houden  -  daarom zei Hij:  `Wees daarom volmaakt, zals de Hemelse Vader` volmaakt is`  in Matt 5:48

Het was dus God zelf niet, maar de Messias, God`s zoon.

Truth

 • Berichten: 49
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #13 Gepost op: januari 14, 2011, 07:09:19 am »
Bedankt allen voor de reactie.

Wat ik uit de uiteenzetting heb kunnen lezen is dat aangenomen wordt dat God en Jezus gelijk aan elkaar zijn en dat ze 1 zijn. Dan rijzen bij mij een aantal vragen:

Hoe zit het dan met de 3-eenheid?
Wat zijn de eigenschappen van God dan als Jezus God is?
En hoe past de erfzonde in dit verhaal?

Bedankt voor jullie tijd en toelichting.

Groet,
Truth

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Is Jezus God?
« Reactie #14 Gepost op: januari 14, 2011, 08:23:12 am »
Anders sla je er zelf de 3FvE op na?
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]