Auteur Topic: Leringen/spirituele filosofie van Jezus  (gelezen 5932 keer)

andries

 • Berichten: 208
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #30 Gepost op: mei 24, 2011, 08:49:08 pm »
=========

QS 49

http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/mat13.pdf
http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/luk13.pdf

Lucas 13: 18-19 = Mattheus 13: 31-32

De Heerschappij van God is als een mosterdzaadje dat een mens uitzaaide in zijn tuin en uit wist te groeien tot een enorme boom zodat de vogels van de lucht in haar takken beschutting konden vinden.

Het volgende gezegde hoort erbij, onduidelijk is of dat ook van Jezus zelf afkomstig is.

Lucas 13: 20-21 = Mattheus 13: 33

De Heerschappij van God is als een beetje zuurdesem, dat een vrouw nam en in drie maten meel verstopte totdat het geheel gerezen was.

Ook hier de expansie van iets heel kleins in iets heel veel groters [dat er in potentie al was], al lijkt de tweede vergelijking wat minder treffend dan de vorige.
In zekere zin zijn dit de centrale gezegdes van de leringen van Jezus omdat het een vergelijking geeft voor het centrale thema, de Heerschappij van God oftewel de mystieke kennis [gnosis] zoals Jezus het ook wel noemde.

De mens zaait een miniem klein zaadje in zijn eigen tuin en dat zaadje groeit uit tot een enorme boom.
Het kleine zaadje staat voor het menselijke ik-bewustzijn dat geschapen is als een afspiegeling of projectie van het Goddelijke Bewustzijn.

Uit het gezegde blijkt duidelijk dat het ik-bewustzijn door expansie uitgroeit tot iets veel groters, iets oneindig veel groters zelfs.
God's zorg voor de vogels komt in diverse gezegdes terug en als ons 'ik' is samengevloeid met of geëxpandeerd tot de Heerschappij van God, dan is onze liefde, zorgzaamheid en compassie ook gelijk geworden aan die van God.

Dat wordt hier denk ik uitgebeeld door de vogels die in de takken van de boom kunnen schuilen.

===============

QS 50

http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/luk13.pdf
http://www.scripture4all....nterlinear/NTpdf/mat7.pdf


Lucas 13: 24 = Mattheas 7: 13-14

Worstel [lever strijd] om door de nauwe poort naar binnen te geraken, velen zullen proberen binnen te komen, maar niet sterk genoeg zijn.

Ook hier weer het thema strijd, worsteling, zo typisch voor de tantrische mystiek van Jezus.

In zekere zin moet je je aandacht "vernauwen" tot de eenduidige aandacht op de Heerschappij van God, op de mystieke eenwording met de Geliefde om uiteindelijk juist de vernauwing van de wereld achter je te kunnen laten en de wijsheid en onbegrensheid van God te bereiken.

Als je kijkt naar de context waarin Mattheus het gezegde plaats, dan kun je goed zien hoe christenen anders zijn gaan aankijken tegen dit soort leringen, ze hebben er een hele andere theologie omheen gebouwd.

Hier staat dat velen het niet zal lukken omdat ze niet sterk genoeg zijn en dat is feitelijk juist, weinigen hebben de kracht om zulke discipline en eenduidigheid vol te houden.

==========
« Laatst bewerkt op: mei 24, 2011, 08:51:01 pm door andries »
Liever Jezus zelf!

andries

 • Berichten: 208
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #31 Gepost op: mei 24, 2011, 09:03:54 pm »
==========

QS 56

Lucas 14: 26 = Mattheus 10: 37-39

Wie zijn vader, moeder, vrouw en kinderen meer lief heeft dan Mij, kan geen discipel zijn van Mij.

Dit lijkt een hardvochtig gezegde, maar dat is maar schijn.
De mystiek leert dat je in alles en iedereen Christus moet leren zien, dus ook in degenen waaraan je gehecht bent.

Als je een volgeling wilde zijn van de Jezus-missie moest je huis en haard verlaten en moest iedereen je even dierbaar gaan zijn/worden.
Ook de yogi en de boeddhistische monnik verlaten hun familie om ze in principe nooit meer specifiek als familie te gaan zien. Iedereen gaan ze nu beschouwen als familie, of als een uitingsvorm van God die ze liefhebben.

Jezus zegt dus eigenlijk, als je gehechtheid aan je familie groter is dan je liefde voor Mij, dan kun je beter thuis blijven. In de mystiek is namelijk de Goeroe gelijk aan het mystieke doel, het mystieke ideaal.

Houden van Jezus is dus hetzelfde als houden van God of de Heerschappij van God.

=========

QS 00

http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/luk14.pdf

Lucas 14: 28-32 [sondergut]

Wie van jullie die een toren wil bouwen zal er niet eerst voor gaan zitten om een berekening maken van de kosten om zeker te weten dat het afgemaakt kan worden?

Zodat niet nadat de fundering al gelegd is mensen hem beginnen te bespotten dat hij [wel] begonnen is met bouwen, maar niet sterk genoeg was om het af te maken.

Of welke koning die een andere koning wenst te belegeren zal niet eerst overleggen of hij genoeg manschappen heeft?


Hier is weer sprake van een dubbelgezegde.
De spirituele weg, het mystieke pad wordt hier denk ik weer in verband gebracht met determinatie en de test of je er wel geschikt en krachtig genoeg voor zal zijn.

In het verleden waren mystieke tradities namelijk heel kritisch over wie er werd toegelaten [en nog wel].
Je moest je eerst op allerlei manieren bewijzen.

Jezus gebruikt hier weer een bouwwerk in een vergelijking, de persoon die discipel is of wil worden wordt door hem vaker vergeleken met een huis dat stevig genoeg zal moeten zijn en staan.

Ditmaal gaat het om de voorbereiding, of je wel genoeg in je mars hebt, of je wel de juiste kwaliteiten hebt om de weg aan te vangen.
Het vraagt een bepaalde krachtige persoonlijkheid om mystiek te kunnen bedrijven, iemand met determinatie en doorzettingsvermogen.

Het tweede gezegde maakt dat ook duidelijk, daar wordt wederom geïmpliceerd dat op de mystieke weg een voortdurende strijd geleverd moet worden.

============
Liever Jezus zelf!

andries

 • Berichten: 208
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #32 Gepost op: mei 24, 2011, 09:43:35 pm »
============

QS 60

http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/luk16.pdf
http://www.scripture4all....nterlinear/NTpdf/mat6.pdf

Lucas 16: 13 = Mattheus 6: 24

Niemand kan als een slaaf dienen voor twee meesters. Of hij zal de ene haten en de andere liefhebben of hij zal de ene respecteren en de andere verachten. Je kunt niet tegelijk slaaf zijn van zowel God als de wereldse rijkdom.

Dit gezegde is vrij duidelijk en bijna exact gelijk bij Lucas en Mattheus.
Het is een waarschuwing om niet "dubbel" bezig zijn als je het spirituele pad wilt volgen. Weer dus die nadruk op eenduidigheid en determinatie.

De gezegdes haken op allerlei manieren op elkaar in, ze vormen een consistente en vooral heel universele ideologie.

=============

QS 62

http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/luk17.pdf
http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/mat18.pdf

Lucas 17: 1-2 = Mattheus 18: 7-6

Het is onvermijdelijk dat je zo nu en dan zal falen, maar wee degenen door wie dat komt.

Het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn nek gelegd werd en hij de zee in geworpen werd dan dat hij een van deze kleintjes zou laten falen.


Mattheus heeft de helften omgekeerd en laat het tweede deel op iets anders slaan.

Na alle nadruk op strijd en hoe sterk je moet zijn om het pad te volgen gaat het hier over de onvermijdelijke struikelmomenten.
Jezus benadrukt hoe ernstig de zonde is van iemand die een volgeling op het spirituele pad tot zonde, tot falen verleidt.

Ook bijzonder in dit gezegde is dat Jezus de discipelen hier als relatief onschuldige "kinderen" [kleintjes] beschrijft. Het benadrukt misschien ook dat mensen op het spirituele pad zich kinderlijk eenvoudig dienen te gedragen ten opzichte van God [en niet als zondige ellendelingen?].
Is dat niet in tegenstrijd met de slaaf van God in een vorig gezegde?

Mogelijk, maar je weet niet wat er precies stond in het Aramees voor het Griekse slaaf en bovendien werden kinderen door de eeuwen heen geacht hun ouders absoluut en altijd te gehoorzamen en dat gold zeker en vast voor het volgen en dienen van God, de Liefhebbende Vader.

============
Liever Jezus zelf!

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #33 Gepost op: mei 24, 2011, 09:54:22 pm »
Denk je dat je huidige manier van bijdragen geven wat bereikt? Ik kan enkel voor mijzelf spreken natuurlijk mar de manier waarop hier om de zoveel tijd lange berichten neergezet worden die niet direct ingaan op vragen en dus ook niet direct antwoorden geven spreekt mij niet aan. Ik neem dus ook niet de moeite om verder te lezen. Wellicht moet je je eens afvragen wat je doelgroep is en hoe je die het beste kan bereiken. Ondanks dat je er ongetwijfeld veel tijd en moeite ingestoken hebt denk ik niet dat dit de juiste manier is.

andries

 • Berichten: 208
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #34 Gepost op: mei 24, 2011, 10:19:37 pm »
============

QS 63

http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/luk17.pdf
http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/mat18.pdf

Lucas 17: 3-4 = Mattheus 18: 15, 22

Als je broeder ooit tegen je faalt, deel hem dan zijn fout mee. Als hij je in berouw aanhoort heb je je broer voor je gewonnen.

En als hij zevenmaal per dag tegen je faalt, en hij je in berouw aanhoort, vergeef hem zeven maal.


Mattheus heeft zitten schuiven en aanpassen en wat heeft er nu precies in het origineel gestaan met al die wijzigingen?

Hoe dan ook, het verandert de strekking van het gezegde niet.
Iemand die oprecht berouw toont moet je volgens Jezus steeds weer opnieuw een nieuwe kans geven en nooit afschrijven of verwerpen.

Een duidelijke instructie over hoe om te gaan met mensen in je omgeving die fouten maken. Je moet mensen hun fouten niet nadragen als ze spijt tonen, maar je moet die fouten ook niet negeren.

========

Het volgende gezegde is ook een sleutelgezegde in het begrijpen van de betekenis van het centrale begrip 'Heerschappij van God' in de leringen van Jezus.

De manier waarop theologen dit deel van Q reconstrueren is iets anders dan ik het doe, maar die theologen laten ook vele gezegdes weg uit het oudste deel van Q omdat ze de inhoud mijns inziens onterecht indelen bij de latere laag.

Hier zien die theologen het deel van Q dat uit Mattheus afkomstig is als een door hemzelf bedachte toevoeging.
Ik twijfel daar aan, omdat het deel dat van Lucas komt niet krachtig genoeg lijkt om op zichzelf te staan en incompleet lijkt. Ik denk juist dat Lucas het deel van Mattheus wegliet omdat hij het oude gezegde op een nieuwe manier "lijmt" aan het veel uitgebreidere secundaire Q deel dat erop volgt.
Daardoor is het deel dat Mattheus bewaarde voor Lucas niet goed meer in te passen en laat hij het maar weg.

Het [hier weggelaten] secundaire deel dat erop volgt verraadt hoe christenen anders zijn gaan denken over de Heerschappij van God.
Voor Jezus is de Heerschappij van God het realiseren van de Geliefde Vader, de mystieke Kennis of Gnosis voorbij je eigen ik-bewustzijn, dat blijkt ook duidelijk uit enkele voorgaande gezegdes.

Maar voor christenen is die aandacht verschoven naar een collectieve wederkomst van Christus die de Heerschappij van God "in een klap zal realiseren voor de hele groep van gelovende christenen".
 
Lucas handhaaft het meest essentiële deel van het gezegde, maar Mattheus heeft volgens mij een ander deel bewaard waardoor het gezegde nog steeds vrij compleet te reconstrueren is.
Maar ik ben de enige die dat op die manier doet en het is nogal gewaagd om in te gaan tegen het oordeel van de theologen die zich met Q bezig houden.
Ik vind de toevoeging van Mattheus lastig te verklaren als het niet oorspronkelijk uit het primaire deel kwam.

QS 65

http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/luk17.pdf
http://www.scripture4all....terlinear/NTpdf/mat24.pdf

Lucas 17: 20-21 = Mattheus 24: 26

De Heerschappij van God komt niet door observatie [parateresos = naast houdend].

Ze mogen niet stellen, Hij is te schouwen in de wildernis, noch in de opslagruimtes
[tameiois = geheime kamers?].

Want de Heerschappij van God is in je binnenste [entos humon = binnenste van jou].

De normale vertaling in het Engels geeft "geheime kamers" voor tameiois, de Nederlandse weer "binnenkameren", maar in de vertaling uit het Grieks lees ik storerooms, wat opslagruimtes zou betekenen.

Wat wordt hier precies bedoeld met die geheime kamers of opslagruimtes?
Of is het toch een oud-testamentisch beeld dat Mattheus niet uit Q haalde?

Het eerste en laatste deel van mijn gereconstrueerde gezegde lijkt me duidelijk, je moet de Heerschappij van God niet buiten jezelf zoeken, maar in je eigen binnenste.
Erg mooi is het gebruik van 'naast houdend' waarin je kunt zien dat objectieve observatie gezien wordt als niet echt doordringend tot de echte kennis, de echte kern, maar iets dat "waar je naast staande naar kijkt" ["to stand beside and watch"].

Maar wat is bedoeld met de voorbeelden over waar je die Heerschappij [dus] niet moet zoeken?

Mogelijk slaat 'wildernis' op de neiging van veel mystieke asceten om de samenleving achter zich te laten en in grotten of afgelegen wildernissen naar God te zoeken [in zichzelf].
Jezus zou dan bedoelen dat je niet moet denken dat God daar in de wildernis meer te vinden zou zijn dan in een dorp of stad waar mensen wonen.

De opslagkamers of binnenkamers vind ik lastiger.
Kun je dat in de joodse context ook opvatten als de binnenste ruimte van tempels?
Dat je dus dáár ook niet van moet denken dat God daar aanwezig zou zijn?
Mijn kennis van het gebruik van die woorden schiet tekort, maar alleen Mattheus gebruikt deze woorden in dit gezegde en je weet niet zeker welke verdraaiing er eventueel heeft plaatsgevonden in de vorm en betekenis van het begrip op die plaats.

==========
Liever Jezus zelf!

andries

 • Berichten: 208
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #35 Gepost op: mei 24, 2011, 10:26:44 pm »

quote:

Thorgrem schreef op 24 mei 2011 om 21:54:
Denk je dat je huidige manier van bijdragen geven wat bereikt?

Hier is om gevraagd. Ik werd herhaaldelijk verzocht of ik concreet wilde worden, want het werd te vaag gevonden.
Daarna werd tussendoor gezegd dat men het nu nog niet kon zien, de eenheid in de leringen van Jezus en/of het mystieke karakter ervan.

Als je het goed vind maak ik de serie af en geef ik daarna nog een korte samenvatting en kan de discussie gewoon verder gaan.
Hier mogen andere levensbeschouwingen besproken worden dan de christelijke, dus misschien kun je wat meer ruimte geven?

Als je iets concreet wilt bespreken, is het wel zo handig als je het ook concreet voor je kunt zien.
« Laatst bewerkt op: mei 24, 2011, 10:37:43 pm door andries »
Liever Jezus zelf!

andries

 • Berichten: 208
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #36 Gepost op: mei 24, 2011, 10:36:32 pm »
==========

QS 56

Lucas 17: 33 = Mattheus 10: 39

Wie dan ook zijn ziel [psuchen] probeert te vinden zal haar vernietigen en wie dan ook zijn ziel verliest wegens Mij, zal haar voeden [zoogonesai].

Dit gezegde wordt door theologen gekoppeld aan Lucas 10: 26-27 omdat volgens hen Mattheus hier eens de juiste volgorde uit Q zou aanhouden.
 
Lucas heeft 'redden' waar Mattheus 'vinden' heeft.

Als je uit bent op het vervullen van almaar opkomende verlangens en een soort van jacht denkt te gaan maken op uiterlijk geluk, dan zal je juist verengen [ongelukkiger worden] omdat je het 'zelf' daarmee juist versterkt in plaats van gelijkvormig te maken aan God.

Maar als je ervoor kiest om al je eigen verlangens en doelen op te offeren aan het dienen en liefhebben van Christus inclusief het zoeken van de Heerschappij van God en alles uit [via] Zijn naam te doen, dan zal dat je bewustzijn juist gaan verruimen omdat je je zo nauw en liefdevol met Hem associeert, de oneindige Heerschappij van God.

Je ziel verliezen wegens Hem is alleen mogelijk als je al je acties steeds weggeeft aan Hem en Hem als het ware door je heen laat werken.
In het centrale gebed staat dan ook 'Jouw Wil geschiede'.

Ook in het boeddhisme is dit een thema dat je je leeg moet maken van de steeds weer opkomende verlangens en je aandacht er voortdurend van weg moet houden om zo je toevlucht te houden tot de dharma [mystieke weg].

========

QS 67

Lucas 19: 26-27 = Mattheus 25: 29

De mens die heeft zal steeds meer gegeven worden; maar de mens die niet heeft zal zelfs [het beetje] wat hij heeft nog moeten achterlaten.
 
Wie veel dingen heeft en wenst zal steeds meer krijgen, maar wie alles weggeeft vanwege de liefde voor Jezus zal ook zijn laatste gehechtheden moeten loslaten omdat de twee niet samen kunnen gaan [zie eerdere gezegdes hierover].
Het niets meer hebben wordt hier dus als ideaal gesteld, als laatste drempel naar het verkrijgen van de Heerschappij van God.

========

Dit was het laatste gezegde.
Liever Jezus zelf!

andries

 • Berichten: 208
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #37 Gepost op: mei 24, 2011, 10:52:40 pm »
Dit is hoe ik het oudste deel van Q interpreteer, hier en daar voel ik me wel wat onzeker over mijn interpretatie of delen ervan, het zijn immers heel compacte gezegdes.
De theologen die aan Q werken, hebben kleinere versies van Q met een stuk minder gezegdes.
Hoewel ik dus net als hen dit deel van Q buiten het later gegroeide Christendom plaats, kom ik er kwa visie denk ik toch een stuk dichterbij.

Misschien is het zo al duidelijker waarom ik het als mystieke leringen beschouw?
Jezus leert dat je de Heerschappij van God in je binnenste moet zoeken en niet daarbuiten en hij legt uit dat je dit kunt vergelijken met een oneindige expansie.

Uit allerlei gezegdes wordt duidelijk dat Jezus leert dat je alle acties en gedragingen moet ondergeschikt maken aan en ombuigen naar je devotie voor het spirituele ideaal en dat je mensen zonder oppervlakkig onderscheid en met compassie moet benaderen zoals God dat ook doet.

Mystiek is niet alleen een bepaalde ervaring van eenheid met God, het is ook de weg ernaar toe, de eenduidige liefde en focus voor het ideaal.
Die weg onderwijst Jezus.

Misschien ligt het meer voor de hand om dit soort dingen op een boeddhistisch forum of een yoga forum te plaatsen, maar ik dacht, gereformeerden interesseren zich van alle christenen misschien nog het meest voor bijbelse teksten en ik was benieuwd naar de reacties.

Al zijn deze leringen niet heel uitgebreid, ik zie zelf niet dat de authentieke [delen van] brieven van Paulus of de schrijvers van de vroege redacties en van Mattheus en Lucas etc. hier nog iets aan weten te verdiepen of duidelijker maken.
Eerder buigen ze het om naar een andere richting, een richting die mij persoonlijk niet aantrekt.
Door het eerste deel van Markus te lezen kan ik nog wel hints oppikken over de missie en over het gebruik van occulte krachten/demonstraties door Jezus om zijn spirituele autoriteit kracht bij te zetten.
« Laatst bewerkt op: mei 25, 2011, 08:23:31 am door andries »
Liever Jezus zelf!

wimnusselder

 • Berichten: 727
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #38 Gepost op: mei 26, 2011, 07:06:15 am »
Hoi Andries,

quote:

andries schreef op 24 mei 2011 om 22:52:Misschien is het zo al duidelijker waarom ik het als mystieke leringen beschouw?

Ik had op wat meer samenvatting gehoopt (een korte weergave van Jezus' filosofie als samenhangend geheel, zoals door jou gedestilleerd uit de gezegdenverzameling), maar de summiere samenvatting die je hier geeft spreekt me op zich wel aan en is ook wat mij betreft als mystiek aan te merken.

Met v&Vriendengroet,

Wim

andries

 • Berichten: 208
  • Bekijk profiel
Leringen/spirituele filosofie van Jezus
« Reactie #39 Gepost op: mei 26, 2011, 08:30:57 am »
Ja mijn excuses, het lukte me nog niet om een uitgebreidere samenvatting te maken.

Wat ik ook boeiend vind zijn de variaties in de woordkeuze van het kernthema bij beide schrijvers.

Bij QS39 zie je dat Lucas 'Heilige Geest' gebruikt en Mattheus 'Geest van je Vader'.
Was dit een variatie in hun versie van Q?
Of zag Mattheus dan wel Lucas dan wel beiden dit [nog] als synoniem?
Is de Vader hetzelfde als de 'Geest van je Vader'?
Want is de Vader niet puur Geest waarin wij alleen bestaan?

Dit soort vragen lijken mij belangrijk te zijn in de discussie over wel of geen "drie-eenheid".

Bij QS 34  heeft Lucas het over 'gnoseos', dat absolute of mystieke kennis/realisatie betekent [in tegenstelling met objectieve kennis, die hier als zijdelingse kennis wordt gezien], waar Mattheus het op die plek heeft over de Heerschappij van God [hij spreekt van Heerschappij der Hemelen, maar die eigenaardige variatie is typisch iets voor hem alleen].
Ook hier de vraag of dat door de een dan wel door beiden, dan wel door de eindredacteur[en?] van Q nog als synoniem werd gezien.

Zulke opmerkelijke variaties in het woordgebruik versterken mijn gevoel dat ik op de juiste weg zit met mijn interpretatie van het begrip Heerschappij van God.
Daar komt nog bij dat het in QS65 nog eens expliciet gemaakt wordt dat je God alleen in je binnenste, in je eigen bewustzijn moet zoeken en nergens anders.
« Laatst bewerkt op: mei 26, 2011, 08:32:33 am door andries »
Liever Jezus zelf!