Auteur Topic: [splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus  (gelezen 39735 keer)

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Gepost op: juli 01, 2011, 04:05:02 am »
Beste Hendrik-NG

Dank voor uw reactie! Ik waardeer uw standvastigheid m.b.t. uw inzichten aangaande de zondagviering en de hoop op verlossing en het binnengaan van het Koninkrijk der hemelen.

U haalde aan:
Rom 6:4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

Inderdaad, indien wij veranderd zijn van hart en geest, in de Gerechtigheid van Christus!
 
en
1 Kor 15:13 Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.

Inderdaad, maar het is ook niet meer dan dat. Bovendien, wist u dat er twee opstandingen zijn. Een opstanding tot eeuwig leven - de eerste opstanding-en een opstanding tot de eeuwige dood de tweede opstanding.

Immers de eerste "dood", wordt door Christus als een "slaap" ervaren, zoals ook Hij onderging. Zij die tot de tweede opstanding behoren, zijn de verlorenen, en zijn dan veroordeeld (door hun persoonlijke keuzes) tot de eeuwige dood.
 
Wederom leert u mij zaken welke er op wijzen dat we Christus in het voorbeeld van de geboden, in een geestelijke navolging en groei in de Gerechtigheid van Christus dienen na te volgen. Maar u laat zelf na om het 4e gebod te eerbiedigen en begrijpt de strekking niet van het 4e gebod. U haalt het 4e gebod uit zijn verband, want Christus heeft het nooit opgeheven. Er staat NERGENS dat Jezus de geboden heeft veranderd, eerder bestendigde Hij die vele vele malen. Maar ja Hendrik :Horende doof en ziende blind. Het is daardoor dat het ooit zo eens geliefde volk haar theocratische fundament werd ontnomen door Christus en Hij zelf het offer moest worden en daardoor "een nieuw verbond' ia aangegaan. (Nieuwe Testament) maar daarbij heet Jezus NERGENS aangegevn dat HIJ op Gezag van Zijn Vader en onze Vader geboden of wetten heeft veranderd!

U beweert dat ik onjuiste uitspraken over de RKK en/of Islam hier heb getoont.

Het is alsof ik met een Islamiet spreek. Die houdt ook vast aan wettische navolging van wat geschreven staat, zonder de geestelijke betekenis er van te kunnen begrijpen. Over zulkde inzichten had Jezus in Johannes 3 een gesprek met Nicodemus." Zijt gij nu een leraar Israëls" omdat Nicodemus wel trachtte te verkondiogen, maar dat slechts deed op menselijke inzichten en niet door de Heilige Geest in de erkenning van Christus.

U stelt dat de RKK te hervormen is. Wel beste Hendrik, de RKK heeft uw hulp niet nodig te hervormen, want door de aanbiddding van de zondag, bent u al deel van de RKK Staat. Het gaat niet om de RK gelovigen, maar het gaat om de politiek-religieuze macht van de Staatkerk, die de RKK is, in deze wereld. Ik heb dat voldoende uitgelegd. Bovendien heb ik aangegevn waar u eventuele interessante informatie over de samenwerking tussen Islam en RKK kunt vinden, nu de VPRO die interessante (Belgische) documantaire uitzend: " De weg naar Mekka"
Dat zou voor u wellicht eens de ogen doen openen! Maar ja, terwijl de wereld werkelijk groen ziet van de Islam en de RKK Staat met die religie goede vrinden is geworden, om haar macht en invloed nog sterker te doen gelden in deze wereld, daar zij Jeruzalem tot haar stad wil maken (religieuz) denken velen dat het dan wel goed zal komen.

Ik stond op het punt om aan u en de andere forumleden enkele videofragmenten te laten zien waarbij op grond van de Islamitsiche wetgeving mensen afgebeuld worden, de armen gebroken, de benen gebroken worden opgehangen en gefolterd tot en met. Dit allemaal in een beschaafde wereld, en in erkende "democratische" staten waarvan de doorsnee Christen meent dat dan alles wel goed zal komen. En dat alles gebaseerd op Sura 2:179.

Jezus leert ons dat Zijn Rijk niet door geweld, noch door oorlog tot stand zal komen. Als ik zo in de wereld rondkijk en de ervaringen van mensen aanhoor, dan weet ik zeker dat Satan zijn rijk opricht door geweld en oorlog en dat zijn dag van aanbidding divers kan zijn. Als we hem maar de eer geven die alleen Christus toe komt.

We leven in de periode van het 3e wee! Het laatste. De wereld zoekt éénheid op een vals fundament van de aanbidding dat is wat bedoeld wordt met het 3e wee. Het zijn weergave van aanvallen op Gods geboden en betrachting de mens op te roepen "uit te gaan" (zie Openbaring 14:1-12). Als de burgerwetgever zich zal laten leiden door de valse profetie en haar aanhang, kan de Allerhoogste god voor de mens niets meer doen.

de RKK Staat is niet het Grote Babylon, maar de wereld in zijn geheel. Alle stromingen die niet gericht zijn op de wet van God, zijn  in dat opzicht afvallig.
Het is kenmerkend voor het Rijk van de Overste van deze wereld, de Duivel.

Gelukkig is de mens vrij om dat te denken, te doen en te laten, nog wel! In Christus zijn  wij vrij, maar als wij wetten en geboden van mensen hoger achten dan die van het komende Gods rijk, dan sluiten wij onszelf uit van dat Koninkrijk, als wij daarbij weten dat we Gods wetten overtreden!

En indien u meent dat ik onjuiste beweringen heb weergeven bewijst u mij dan het tegendeel van qat Christus zegt over afvallige stromingen in deze wereld, op grond van de Bijbel. Zeker m.b.t. de zondagviering en de Islam!

groet
« Laatst bewerkt op: juli 01, 2011, 04:25:45 am door kerklid00 »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #1 Gepost op: juli 01, 2011, 09:05:58 am »

quote:

kerklid00 schreef op 01 juli 2011 om 04:05:
U beweert dat ik onjuiste uitspraken over de RKK en/of Islam hier heb getoont.

Het is alsof ik met een Islamiet spreek. Die houdt ook vast aan wettische navolging van wat geschreven staat, zonder de geestelijke betekenis er van te kunnen begrijpen.
Ik beweer dat niet. Ik heb laten zien dat de volgende, in bijzonder generaliserende termen omschreven bewering onjuist is:

quote:

kerklid00 schreef op 29 juni 2011 om 16:21:
Maria is binnen de Islam onze gezamelijke Moeder. U zult dan ook kunnen ontdekken dat alleen binnen de RKK en de Islam Moeder Maria hoger verheven is, dan welke andere figuur dan ook.
Zie het topic waarin deze bewering gedaan is... Daar staat de weerlegging ook... En het zijn dergelijke generaliserende opmerkingen die me er al (misschien wat te) snel toe bewegen om te reageren... Ze liggen in de lijn van een uitspraak als "DE islam is dit, is dat..." (geweldadig, achterlijk, etc etc)... Sommige Nederlandse politici hebben er ook een handje van om zo "briljant" te generaliseren...

Maar het maakt nogal een verschil of men zegt: "DE Islam is geweldadig" of iets in de trant van: "Ik heb moeite met de geweldadige handelingen van sommige aanhangers van de Islam"... Als nu je doel is om mensen binnen die Islam te bewegen tot "zelfreflectie", tot genuanceerd denken welke uitspraak zou dan tot dialoog, tot nadenken aanzetten? Vast de 1e uitspraak!!!  ;)

Ergo: de politicus die spreekt in algemeenheden m.b.t. bevolkingsgroepen, religies, etc. heeft niet het belang van die groep op het oog welke hij/zij op de korrel neemt. Deze dient heel andere belangen...


Vandaar mijn vraag aan jou: wat is je belang om RKK of Islam op de korrel te nemen m.b.v. aantoonbaar onjuiste generalisaties?? Wat schiet je daar mee op?? Zet je daarmee aanhangers van RKK of Islam aan het denken? Of is het effect b.v. veel meer dat je zelf niet meer na hoeft te denken?? Denk er over na, zou ik zeggen... Want vermeende zekerheden zijn ook schadelijk voor de ziel...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #2 Gepost op: juli 01, 2011, 09:18:22 am »

quote:

kerklid00 schreef op 01 juli 2011 om 04:05:
...maar daarbij heet Jezus NERGENS aangegevn dat HIJ op Gezag van Zijn Vader en onze Vader geboden of wetten heeft veranderd!

Hoe kijk je aan tegen de volgende uitspraak van Jezus?:

Joh 5:16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

'Mijn Vader werkt aan één stuk door'... Werkwoord ἐργάζομαι van ἔργον (werk).


Was het niet Jeremia die het volk Israël namens God voorhield?:
Jer 17:24 Als jullie wel naar mij luisteren – spreekt de HEER – en op sabbat geen goederen door de poorten van deze stad naar binnen brengen, de sabbat als heilige dag vieren en niet werken, 25 dan zullen...

'en niet werken' (van melakah, מְלָאכָה = werk).
In de Septuaginta wordt dit vertaalt met μη ποιειν παν εργον: doe geen enkel werk (zie hier).


Jeremia: Doe geen enkel werk!

Jezus: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’

Hoe moeten we deze uitspraak, volgens jou, opvatten? Hoe is de visie van Jezus op de geboden die de profeten voor Hem namens de Vader hebben bekendgemaakt??
Ik kan daarbij nog flauw gaan doen en je confronteren met een eigen uitspraak van je...

quote:

kerklid00 schreef op 01 juli 2011 om 04:05:
Het is alsof ik met een Islamiet spreek. Die houdt ook vast aan wettische navolging van wat geschreven staat, zonder de geestelijke betekenis er van te kunnen begrijpen.
Maar dat is inderdaad flauw...

Hoewel? Wat deed de schrijver van de Hebreeënbrief ook al weer met "onze" visie m.b.t. Gods rust?? Vanuit "Judaïstische" hoek zal men deze schrijver al snel verwijten te "allegoriseren"... Het houden van de Sabbat te vergeestelijken...

Wat is dus in mijn vorige bijdrage in jouw ogen een "wettisch navolgen" door mij en hoe zou ik mijn visie op de Sabbat nu meer kunnen "vergeestelijken" dan Jezus of de schrijver van de Hebreeënbrief dat doet??

Ik volg inderdaad de Schrift na. En deze geeft uiteindelijk (in het NT) een geestelijke betekenis aan de Sabbat: het moment van ingaan in Gods rust aan het einde van onze eigen Exodus - onze woestijntocht...

En op de zondag vier ik bij voorbaat de goede afloop van deze (zware) tocht... Maar feitelijk doe ik dat elke dag van de week... OOK op dit moment nu ik dit opschrijf... God zij gedankt!!
« Laatst bewerkt op: juli 01, 2011, 09:28:04 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #3 Gepost op: juli 02, 2011, 08:56:04 am »
Bester Hendrik,

Ik vermoed dat u, net zo als de joden die omschreven worden in Johannes 5, de strekking en de bedoeling van de Sabbat van het 4e gebod, niet geheel begrijpt.

Want waar gaat het om in Johannes.

We kunnen weten aan datgene wat er boven dat hoofdstuk staat, waar Johannes 5 mee begint:

Een genezing op Sabbat

De joden namen de geboden letterlijk en wettisch. Ik heb u al gezegd in Joahnnes 3 wordt Nicodemus gewezen door Jezus op het feit dat hij de decaloog en nog 366 andere wetten als een last op het volk legde. Daarmee was hij, Nicodemus geen leraar Israëls. Bovendien wilde de joden Christus laten vallen en betrappen op een "overtreding". De Allerhoogst heeft om die reden, een einde gemaakt aan de theocratische bedoeling van dat volk en "verspreidde" hen.
Als u ook nog eens Johannes 8 aanhaalt vanaf vers 21, dan is uw bedoeling helemaal duidelijk; u hebt mogelijk geen Geestelijk begrip van de Sabbat en van Jezus persoonlijk!  Let wel: Jezus legt dat in dezelfde strekking voortdurend uit aan Nicodmus en de joden in Joahnnes 8.

Waar is de Sabbat voor bedoeld! Gewoon stil zitten en afwachten totdat die dag voorbij is? Het licht niet mogen uitdoen en de verwarming uit laten staan, omdat het Sabbat is.

 Ik zou de Sabbat haten , trouwens ook de zondag, als er zo met die rustdag om gegaan wordt. Ik zou mijn ouders a.h.w." vervloeken" als zij ooit zo met hun kinderen omgegaan waren en tenslotte.............ik zou me van de Allerhoogste en liefhebbende Jezus hebben afgewend. Dat is nu wat de Duivel wil!

Zoals u dus nu aan ons een begrip over het vieren van de Sabbat aan ons tracht voor te houden, staat u dus op één lijn met de Orthodoxe jood en wijst u Christus in de essentie van Zijn opdracht en boodschap af. U onderhoud,voor u de zondag dan, als een wettische dag, waar een ijsje eten voor uw kinderen uitgesloten is.

U haalt Hebreeuwse teksten aan, wel dat maakt op mij geen indruk. Ook in het Hebreeuws kun je onwaarheden neerschrijven over Christus en zijn wet. De meeste Orthodoxe joden zijn daar tot nu toe, in zo n houding niet veranderd.

Want, ook zoals Jesja wel uitlegt, waarvoor is die Sabbat zo belangrijk:

Sabbat staat in relatie met aanbidding

Psalm 95:6,7

Ga binnen, laten we buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.

Deze tekst verwijst, als we de kennis over profetie begrijpen en verstaan (Jesaja 8:20) naar de boodschap van de eerste Engel van Openbaring 14.  Deze engel leert ons dat het Evangelie eeuwig is en zijn  boodschap zijn 3 themas verbonden, namelijk: schepping, verlossing en heiligmaking, deze drie aspecten van de 3 engelenboodschap zijn dan vervat in de wijze waarop aanbidding plaats vindt.

Wat omvat nu de gezegende rustdag van de Allerhoogste god:

1. Herdenking Schepping en verlossing (Exodus 20:8)
2. Gedenk de Schepper  (Jesaja 40:25,26/ 45:12,18)
3.Vrijheid (vanuit de slavernij. God wil dat de mens geen andere goden aanbidt, buieten Hem. (Deut 4 en 5)
4.Gedenkdag van de Heiligmaker (Ex.31:13)
5.Rusten in verlossing (Matt 11:28-30)

Dat zijn de meest belangrijke aspecten die binnen dat Sabbatsgebod én de Sabbat zelf vallen.

Schepping, verlossing, heiligmaking zijn allemaal verbonden met de Schepping, die niet eindigt, immers de Allerhoogste blijft "werken" aan de mens, door de Heilige Geest. Dat is wat in Joahnnes 5 wordt bedoeld en door u aangehaald wordt.
 De Allerhoogste blijft werken aan de heelmaking van de mens, en de Sabbat is nu juist dié éne dag in de werkweek, waarbij de Allerhoogste, door zijn Zoon en de Heilige Geest, "gemeenschap heeft met zijn Schepselen"
Geestelijk, ja natuurlijk de Heilige Geest is mmers de" Plaatsvervanger van Christus" die ons llaes mededeeld wat we moeten weten om verlost te worden.( Handelingen 1:8)
Hij rust van Zijn werken maar werkt in  aan het Geestelijke welzijn van Zijn kinderen. Vader komt op bezoek, oneerbiedig gezegd.
Jezus genas op de Sabbat mensen, omdat Hij bij hen was en "ruste" van Zijn werk, dat Hij door de week deed. Hij genas, door de Heilige Geest en toonde daarmee aan dat de Hemelse Vader geen god is, die op de troon zit en "zich niet laat zien" en als een despoot de mensen dwingt tot aanbidding en navolging.

Dat is anders met de zondag!
De zondag is GEEN dag die geheiligd is, niet de plaats van de Sabbat kan innemen, omdat de zondag helemaal niet in de decaloog van de Allerhoogste (en dus Zijn Rijk) voorkomt. De zondag aanbidding is dus in de kern een menselijke inzetting en reikt dan ook niet verder dan de grenzen van deze aarde.
Dat zal ook blijken als de zondag beruikt zal worden als handvat om dié dag te verplichten, op grond van economische regelgeving. U aanbidt daarmee dan niets en niemandal dan alleen de van rechtswege bevoegde instantie, en de geestelijke despoot van deze aarde, de Duivel.

Zonaanbidding is de essentie van de aanbdiig van de Duivel, want een ander hulpmiddel dan dat om in de plaats van Christus te functioneren op grond van het Evanglie, heeft de Satan niet. Immers in de Bijbel wordt Jezus wel met het Zon (-licht) vergeleken. Maar stoffelijk zaken kunnen niet als platsvervanging van Christus of God dienen.

Verbonden met verlossing is heiligmaking? Het proces waardsoor wij in ons leven groeien in heiligheid en genade. In relatie tot de Sabbatsheiliging wordt door de Schrift o.a. ondersteund door de teksten van Ex. 31:13 als  Ex.20:8 als de Heer het volk onderwijst de Sabbat te onderhouden. Exodus 20:11 ondersteunt die gedachte waar staat dat God de sabbatdag heiligde danwel heilig maakte zoals ook in Genesis 2:3 bevestigt Hij de heilge essentie van de Sabbat.
Heilig, geheilgd of heiligheid wordt dan in verband gebracht met aprt zetten, apart gezet zijn of gewijd als heilig zijn.

De Sabbat van het 4e gebod is en blijft dus de enige dag van rust maar tegelijkertijd van werken door heiligmaking. Rust voor de gelovige om zijn aandacht en "werken" in relatie met de Allerhoogste te brengen en "goed te doen"
Werk voor de HEER a.h.w. om In het midden van zijn kinderen te zijn!
« Laatst bewerkt op: juli 02, 2011, 08:57:32 am door kerklid00 »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #4 Gepost op: juli 02, 2011, 11:21:16 am »
De sabbath is een verwijzing naar de bevrijding die komt. Zes dagen heb je gewerkt en de zevende dag zal je rusten. Die zes dagen is de tijd van de vervallen schepping en de zevende dag wijst op de rust die we binnen gaan. Het rijk van vrede dat Jezus kwam brengen. Met dat Jezus kwam werd dat in vervulling gebracht. Een ieder die Hem volgt zal de eeuwige Sabbath binnen gaan. Jezus kwam immers de Vrede van zijn Vader geven.

Wat je dan ook ziet bij de eerste christenen is dat ze alle dagen als gelijk beschouwden. Immers door de inwoning van de Heilige Geest is elke dag gelijk geworden en elke dag een dag van de Heer. Op alle dagen kwamen ze dan ook samen. Op alle dagen werkten ze voor God, niet uit eigen kracht, maar door de Heilige Geest.
De zondag is later pas ingevoerd. Inmiddels was de Sabbath ook weer ingevoerd, maar dat is eigenlijk een menselijke poging om weer zich te onderwerpen aan wetten.

De zondag en ook de zaterdag is iets wat binnen het nieuwe verbond niet thuis hoort. Immers zijn alle dagen nu van de Heer en draait het niet meer om wat je wel en niet doet (vervulling van regels), maar om Gods liefde in de praktijk te brengen (leven uit de Geest).
« Laatst bewerkt op: juli 02, 2011, 11:21:47 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #5 Gepost op: juli 02, 2011, 12:01:17 pm »
Beste

Alhoewel Jesaja voldoende stof tot nadeken geeft en invulling van onze behoefte verschillende aspecten van zijn oproepen en adviezen tot een bespreking te maken, waaronder ook de Sabbat van het 4e gebod, meen ik dat we off-topic geraken inzake de Sabbat-kwestie als we zo verder doen.

 Daarom ben ik zo vrij, om te pleiten voor mijn Heer en Heiland door aan te geven waarom de Sabbat van het 4e gebod zo belangrijk is, en geen andere dag van rust kan bestaan onder het Gezag en de wet in het getuigenis van Christus. Nu we nog in betrekkelijke vrijheid leven en -zeker binnen Europa-, de zondag nog niet tot wettelijke rustdag is bepaald, voor alle Europese burgers, is het wellicht een goede raadgeving ons geloof, door gebed en mediatie in Christus, te onderzoeken.

Opdat we van alle twijfel verlost mogen worden in het verlangen Jezus Christus te leren aanvaarden in Zijn Gerechtigheid en niet die van deze wereld, die verdoemd is onder te gaan.

Rusten in verlossing

Schepping, verlossing en heiligmaking kunnen we alleen in Christus vinden, ze worden gesymboliseerd door de zegeningen van de -wekelijkse- Sabbat.
Die uitnodiging tot het ingaan van de rust van Christus, vinden we in Mattheus 11:28-30. Jezus zegt daar:

"Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven 29 neemt mijn juk op en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30.want mijn juk is zacht en mijn last is licht"

Nota: Denkt u Hendrik-NG dat als de zondag op den duur als een burgerwet wordt ingevoerd op economische gronden waarbij de Kerkstaat Rome de initiatiefnemer van is, dat zulks een zelfde heiligheid en Bijbelse strekking heeft als de rust die Christus geeft ? Hebt u in het NT ( het inderdaad nieuwe verbond, nu voor de Jood én de Griek en niet meer voor het Israël alleen, als volk daar zij over de aarde verdeeld zijn geworden en hen de opdracht om als voorbeeld volk te dienen, door Christus is ontnomen) érgens gelezen dat deze strekking van het Sabbatsgebod als rust in verlossing ook vertaald of opgesteld gezien in de "zondqg" vorm of, beter gezegd, de 1e dag der week versie! Ik niet in ieder geval.

De "rust" die Christus ons biedt omvat alle aspecten van de mens, de Sabbat is dan ook gemaakt voor de mens en niet andersom. De rust van de Sabbat omvat emotionele, psychische en spirituele rust voor alle mensen die beladen zijn met zware lasten, inclusief de last van zonden, schuld en angst. In Matheus 12 geeft Jezus een voorbeeld van de verlossing van een aantal van die zaken (Een genezing op Sabbat) waarbij Hij zelfs vanaf vers 15  ons leert dat de verlossende aspecten van de rust in verlossing op de Sabbatdag,  zelfs een vervulde profetie is en daarmee de Sabbat nogmaals bevestigd en bewijst.

Onze gezamelijk Hemelse Vader heeft daarom de Sabbat in het leven geroepen en deel gemaakt van de declaoog, de 10 woorden. Sabbatviering in relatie tot Christus (Lucas 4:16) leeert ons ergens naar uit te kijken dat in samenhang met onze "op weg zijn naar verlossing" ons "beeld van God in de mens" vernieuwd" (2 Kor. 3:18)

De Sabbat bepaalt ons zo zeer bij Christus, dat zij het enige en niet te vervangen symbool is van redding en verlossing en ons ook dat indentiteitsgevoel geeft, dat nodig is om tot inwoner van het Hemels Rijk te kunnen behoren.
Het bewijzen van je indentiteit in deze wereld, in welke situatie ook, zal je  legitieme toegang geven tot alle bronnen die de aardse mens nodig heeft om te leven en te overleven, ja om deel te kunnen nemen aan de genoegens; sociaaal en maatschappelijk. Overal moeten  wij  -steeds vaker- onze indentiteit aantonen, alvorens van diensten gebruik  kunnen of mogen of willen maken. Als ik bijv. in het postkantoor (B-post)in België van een dienst gebruik wil maken, dan wordt mijn Indentiteitskaart electronisch bewerkt, aangaande de dienst die ik verlang voordat deze wordt verleend. Zonder de Indentiteitskaart kan ik geen -financiële-  diensten ontlenen aan de Postbank of postkantoor! De Belgische ID kaart (Persoonsbewijs/Ausweis) heeft als enige in de wereld (voor zover ons hier wijs gemaakt is) een chip waarin alle persoonsgevegevens staan vermeldt.

U begrijpt dat ook de Allerhoogste god in Christus aan ons vraagt om ons (vrijwillig) te laten Indentificeren tot welk Rijk en welke Koning wij wensen te behoren. Zonder rein en wit kleed ( symbool van geestelijke houding) komt niemand het Koninkrijk binnen.

Zo is de Zondag het Indentiteits bewijs van de dag van rust in economische zin, waarmee we zowel de geestelijke als de burgerlijke wet bevestigen van dat rijk. En zo is de Sabbat de bevstiging dat we bij Christus en Zijn Rijk willen behoren en bereid zijn ons voor te bereiden op het Hemelse Burgerschap. Let wel, het is een oproep, geen verplichting.

Dat in tegenstelling tot de instelling van een wetgeving aangaande de zondagwet. Wij hebben straks geen andere keuze -meer- dan die éne dag van indentiteit na te volgen, door dwang, repressie en financiële sancties. Daar ligt nu het verschil.

De wereld kan de gelovige zijn Sabbatsrust niet afnemen, omdat deze van een ander Rijk is. Het is  een geestelijke ingesteldheid, zoals ook onze overtuiging en onze standvastigheid dan bestendigd kunnen worden, daar wij dié wet willen navolgen, als vrije mensen.

Het indentiteitsgevoel van de Sabbat leert ons dat we tot Hem behoren en dat we door Hem geschapen zijn, Hij heeft ons gemaakt.
Daarnaast leert de Sabbat ons ook dat die Indentiteit voeding geeft aan de normale en gezonde relatie die God in het gezin en, vooral ook, in het huwelijk heeft gelegd (Genesi:2:18-25) Waarbij Jezus nog eens diezelfde huwelijksinzetting bevestigde (Joh.2:1-11 Matt 19:3-9 en 2Kor. 6:14) Waarmee direct duidelijk is dat voor andere "huwelijks vormen" geen plaats is in de gedachte van de Allerhoogste of Jezus.

Tegenwoordig trouwen mensen van gelijk geslacht ook, en vele landen hebben daartoe de wetten aangepast. Het zij zo, deze wereld kenmerkt zich door afgoderij en afvalligheid. Er zijn dus ook kerken die zulke huwelijken, naar de tijd verstrijkt ook zullen inzegenen. Alle religies zijn immers gelijk voor god, volgens de menselijke geest en wereldse wetgeving, mensenrechten moeten eensluidend zijn, ook op dat gebied. Mensen moeten dus "voor een kerk" kunnen trouwen, ook al gaat dat tegen de wetten van een Hemelse god in. Zo maakt de mens zichzelf een god en een kerk. Straks zal de Imam in uw kerk komen prediken, de Rabbi in de RKK en de Bischop aan het hoofd staan van Gereformeerde kerk. Dat doet de Bisschop van Rome al, omdat het Indentiteisteken, de zondag aan de protestantse kerken de verbondenheid alle eer aan de RK Staat bewijst.

Net zoals de HEERE de instelling van het huwelijk in de hof van Eden gaf om gehoor te geven aan de menselijke behoefte aan horizontale intimiteit, zo gaf Hij de Sabbat van het 4e gebod voor verticale intimiteit tussen Schepper en schepsel.

De Sabbat van het 4e gebod belooft ook vervulling dat wij in de Gerechtigheid van Chrisstus hersteld mogen worden tot wezens van een Hemels Rijk. het zit verankerd in de geestelijke aspecten van de gezegende en door de Allerhoogste ingestelde periode van "rust" notabene een "ultieme eeuwige sabbatsrust". De zondag of gelijk welke andere dag die door de mens is ingesteld, zoals de zondag of de beperking van het vrijdagsgebd er twee zijn is, zullen ze verdwijnen met de ondergang van deze aarde en de komst van Christus. Aan menselijke wetten en geboden, ja het rijk van Satan, zal een einde worden gemaakt!

Het grootste aspect van de Sabbatsrust het 4e gebod van de decaloog is wel de behoefte van de mens, de noodzaak iets of iemand te aanbidden. De Allerhoogste god heeft in Zijn grote wijsheid de Sabbat van het 4e gebod gegeven als een aparte dag voor aanbidding, een dag om erend en prijzend door te brengen.

Er is geen Bijbelse grond voor een andere dag van rust, dan die van het 4e gebod.
Sommige denominaties menen dat het 3e gebod de dag van rust in houd.
Dat werd de zondag, de eerste dag der week. Hierover rept Jezus nergens in de Schrift? Nergens leert Christus ons dat, doopr Zijn opstanding op "de eerste dag der week"  de Sabbatsrust van het 4e gebod, op de 7e dag afgedaan heeft. Daarvoor moest de RK Staat  de 10 woorden schaden door ze te veranderen. Openbaring 22:18-21 leert ons dat zulks handelen de bedenkers maar ook de willens en wetens vasthoudende gelovigen (terwijl men  degelijk weet dat men de geboden van Christus én de Allerhoogste overtreed) schade zal berokkenen.

Jesaja en vele andere profeten, maar in het bijzonder Christus, wijzen ons er op dat er geen jota of tittel van de decaloog zal veranderen.

Bovendien kan een andere dag nooit de Sabbat vervangen omdat de Heilige Geest geen andere wetmatigheid kent. (Joh 14:26 en 15:26,27)

Gegroet en einde van de duscussie!

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #6 Gepost op: juli 02, 2011, 02:11:07 pm »

quote:

gaitema schreef op 02 juli 2011 om 11:21:
De sabbath is een verwijzing naar de bevrijding die komt. Zes dagen heb je gewerkt en de zevende dag zal je rusten. Die zes dagen is de tijd van de vervallen schepping en de zevende dag wijst op de rust die we binnen gaan. Het rijk van vrede dat Jezus kwam brengen. Met dat Jezus kwam werd dat in vervulling gebracht. Een ieder die Hem volgt zal de eeuwige Sabbath binnen gaan. Jezus kwam immers de Vrede van zijn Vader geven.

Wat je dan ook ziet bij de eerste christenen is dat ze alle dagen als gelijk beschouwden. Immers door de inwoning van de Heilige Geest is elke dag gelijk geworden en elke dag een dag van de Heer. Op alle dagen kwamen ze dan ook samen. Op alle dagen werkten ze voor God, niet uit eigen kracht, maar door de Heilige Geest.
De zondag is later pas ingevoerd. Inmiddels was de Sabbath ook weer ingevoerd, maar dat is eigenlijk een menselijke poging om weer zich te onderwerpen aan wetten.

Blijkt dat laatste uit iets concreets?
Volgens mij is het zo dat er nog een rustdag overblijft, die wij nog niet geheel zijn ingegaan.
Volgens mij is het zo dat we alle dagen niet aan de Heer wijden, maar aan ons werk, ons gezin, onze vrije tijd, terwijl de bedoeling van de dag van de Heer is om deze geheel te wijden aan de Heer.

Het onder één noemer brengen van werk, verplichtingen, vervelende zaken die moeten, hobbies, God, gemeenschap der heiligen, lijkt mij niets mis mee, als het gaat om alles te doen tot Lof van God. Maar om deze zaken allen te verstaan onder het sabbatsgebod begrijp ik niet zo goed. Er zijn in het leven zaken van eer en er zijn in het leven zaken van oneer. Dat over één kam scheren van  "alles is tot bijzondere eer van God" komt op mij een beetje over als vervlakking van iets dat dieper en rijker bedoeld was.

Basisvraag is eigenlijk of het sabbatsgebod wel of niet geldt. Een oude vraag. Ofwel hij geldt wél, maar dan geestelijk, ofwel hij geldt niet. Geldt hij niet dan zij we uitgepraat. Geldt hij wel dan is de legitieme vraag wat God er dan nog mee bedoelt.
« Laatst bewerkt op: juli 02, 2011, 02:14:16 pm door small brother »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #7 Gepost op: juli 02, 2011, 02:29:31 pm »

quote:

gaitema schreef op 02 juli 2011 om 11:21:
De sabbath is een verwijzing naar de bevrijding die komt. Zes dagen heb je gewerkt en de zevende dag zal je rusten. Die zes dagen is de tijd van de vervallen schepping en de zevende dag wijst op de rust die we binnen gaan. Het rijk van vrede dat Jezus kwam brengen. Met dat Jezus kwam werd dat in vervulling gebracht. Een ieder die Hem volgt zal de eeuwige Sabbath binnen gaan. Jezus kwam immers de Vrede van zijn Vader geven.

Wat je dan ook ziet bij de eerste christenen is dat ze alle dagen als gelijk beschouwden. Immers door de inwoning van de Heilige Geest is elke dag gelijk geworden en elke dag een dag van de Heer. Op alle dagen kwamen ze dan ook samen. Op alle dagen werkten ze voor God, niet uit eigen kracht, maar door de Heilige Geest.
Ik denk dat je hier heel mooi hebt samengevat wat ik bedoel te zeggen met mijn aanhalingen uit Hebreeën. Gods rusten op de 7e dag was een permanent rusten in een (toen nog!) volmaakte schepping... Totdat... Maar Christus leert ons dat de Vader momenteel werkt... Ook op de Sabbat!! (Joh 5)

De Sinaitische Sabbat verwees wel terug naar Gods rusten op die heilige dag, maar dan wel vanuit een schepping die niet meer volmaakt was... Riep het volmaakte einddoel in herinnering, maar wel tijdens de Exodus van Israël. Binnen de verplichtingen die het Eerste Verbond in het leven heeft geroepen...

Ook Gods nieuwe verbond tijdens de (onze!) nieuwe Exodus is bekrachtigd met bloed. Het bloed van Christus... Een zekerder teken van het goede Einddoel (het ooit Gods rust ingaan in een (opnieuw) volmaakte schepping kon niet gegeven worden dan via de Opstanding van Christus. De opstandingsdag is dus een dag die ons nog zekerder vooruit wijst dan de Sabbat dat kon...

Maar: ons rusten is nog steeds geen permanent rusten... We worden er nog steeds 1 dag per week speciaal bij bepaald dat we het einddoel nog niet bereikt hebben... Todat het elke dag zondag, sabbat, etc etc is...
« Laatst bewerkt op: juli 02, 2011, 02:34:25 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #8 Gepost op: juli 02, 2011, 02:31:36 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 02 juli 2011 om 08:56:
Waar is de Sabbat voor bedoeld! Gewoon stil zitten en afwachten totdat die dag voorbij is? Het licht niet mogen uitdoen en de verwarming uit laten staan, omdat het Sabbat is.

 Ik zou de Sabbat haten , trouwens ook de zondag, als er zo met die rustdag om gegaan wordt. Ik zou mijn ouders a.h.w." vervloeken" als zij ooit zo met hun kinderen omgegaan waren en tenslotte.............ik zou me van de Allerhoogste en liefhebbende Jezus hebben afgewend. Dat is nu wat de Duivel wil!
Ik geloof dat ik het tegendeel betoogde van wat je hier beweert...

Lees nog maar eens terug, zou ik zeggen...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #9 Gepost op: juli 02, 2011, 02:41:29 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 02 juli 2011 om 08:56:
U haalt Hebreeuwse teksten aan, wel dat maakt op mij geen indruk.
Ik haalde welgeteld 1 Hebreeuws woord aan. De rest was Grieks...

Bovendien heb ik e.e.a. niet gepost om indruk te maken. Maar om duidelijk te maken dat men soms beter van grondteksten uit kan gaan dan van vertalingen (hoewel ook de LXX een vertaling is... maar wel een waarmee de schrijvers/lezers van het NT destijds konden lezen en schrijven...). Die helpen ons in veel gevallen bij het grondig lezen van de Schrift...
« Laatst bewerkt op: juli 02, 2011, 02:42:05 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #10 Gepost op: juli 02, 2011, 03:45:27 pm »

quote:

small brother schreef op 02 juli 2011 om 14:11:
[...]
Basisvraag is eigenlijk of het sabbatsgebod wel of niet geldt. Een oude vraag. Ofwel hij geldt wél, maar dan geestelijk, ofwel hij geldt niet. Geldt hij niet dan zij we uitgepraat. Geldt hij wel dan is de legitieme vraag wat God er dan nog mee bedoelt.
Ik denk dat het "gebod" ons er in de kern toe bepaalt om geen genoegen te nemen met het "hier en nu" maar bovenal alles van Gods toekomst te verwachten. Gods eeuwige Sabbat na de herschepping... DAAR zit m.i. de plicht...

Maar de wekelijkse rustdag is ook een (terug- en vooruitwijzend!) geschenk...

Wat kreeg Adam ooit te horen? Gen 3:17
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan,
zwoegen zul je om ervan te eten,
je hele leven lang
.

En God joeg hem weg uit de rustplaats:
23 Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. 24 En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.


Maar God verzacht de vloek met een (verplichtende) belofte:
Ex 20:9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.

Op weg naar het beloofde land was Israël alvast voor een dag per week bevrijd van de vloek van Adam... Op die dag werd er niet gezwoegd voor het eten!
« Laatst bewerkt op: juli 02, 2011, 07:12:16 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #11 Gepost op: juli 03, 2011, 02:40:42 am »

quote:

small brother schreef op 02 juli 2011 om 14:11:
[...]

Blijkt dat laatste uit iets concreets?
Volgens mij is het zo dat er nog een rustdag overblijft, die wij nog niet geheel zijn ingegaan.
Volgens mij is het zo dat we alle dagen niet aan de Heer wijden, maar aan ons werk, ons gezin, onze vrije tijd, terwijl de bedoeling van de dag van de Heer is om deze geheel te wijden aan de Heer.

Het onder één noemer brengen van werk, verplichtingen, vervelende zaken die moeten, hobbies, God, gemeenschap der heiligen, lijkt mij niets mis mee, als het gaat om alles te doen tot Lof van God. Maar om deze zaken allen te verstaan onder het sabbatsgebod begrijp ik niet zo goed. Er zijn in het leven zaken van eer en er zijn in het leven zaken van oneer. Dat over één kam scheren van  "alles is tot bijzondere eer van God" komt op mij een beetje over als vervlakking van iets dat dieper en rijker bedoeld was.

Basisvraag is eigenlijk of het sabbatsgebod wel of niet geldt. Een oude vraag. Ofwel hij geldt wél, maar dan geestelijk, ofwel hij geldt niet. Geldt hij niet dan zij we uitgepraat. Geldt hij wel dan is de legitieme vraag wat God er dan nog mee bedoelt.Waarom werkte Jezus op de Sabbath en werd Hem dat dan door de joodse gelovigen van het jodendom verweten? Vanwege het Sabbath gebod, maar Jezus zei dat God altijd al gewerkt heeft en Hij zo dat ook zal doen. Dus ook op de Sabbath en het mooie is, zijn apostelen deden dat ook. Het komt uit de brieven van Paulus waar staat dat voor sommige christenen bepaalde dagen bijzonder zijn en voor anderen alle dagen voor de Heer zijn. Daarvan heb ik het ook dat ik zeg: "alle dagen zijn voor de Heer."

De Sabbathdag verwijst naar de sabbath die komen zou en die is er gekomen als je Jezus hebt toegelaten in je leven. Je rust dan zelf uit van je werken onder de wet en God zal dan in jouw plaats door jou heen werken. Hij geeft je de kracht voor elke dag. Elke dag is een Sabbath, omdat Hij elke dag jou de kracht geeft. De eerste christenen kwamen iedere dag samen in de samenkomsten. Lees maar hoe de gemeente van Korintiërs dat deden. Van een katholieke geestelijke op tv (meen ik) hoorde ik dat het gewoon was dat de christengemeentes zo leefden. Ze leefden als gemeenschappen die dagelijks samen kwamen. Ook lezen we in de bijbel de oproep dat wanneer we werken voor anderen, we moeten werken alsof het voor God is.

De cultuur waar je in geboren wordt heb je geen invloed op. In de Islamitische landen ben je vaak niet vrij op de zondag en ook zo in een Noord Koriaanse strafkamp niet. Het Sabbathgebod moet je daar wel overtreden, want op de zondag ben je een slaaf van de overheid. De Sabbathwet is dan ook joods in de vorm van uitvoeren als wet. Maar in de Geest handelen we geestelijk en verstaan we hoe God werkt door jouw hart heen.

Als je in een Noord Koreaanse strafkamp zit en dagelijks hele dagen voor straf moet werken, omdat je een christen bent en zo gestraft door de overheid, dan zou je strikt wettelijk gezien gewoon de overheid moeten tegenwerken en gewoon het werk moeten wijgeren. Maar de christenen daar werken toch en worden toch geholpen door Jezus. Ze hebben zo'n krachtige uitwerking dat er nog andere gevangenen er door tot geloof komen. Kennelijk werkt God dus niet via die sabbathwet, maar via de Sabbath in je hart. Als Jezus in je woont, dan is je hart Gods tempel en heerst er in jouw hart de Sabbath. Dan heb je rust in je leven en rust je uit van de werken der wet die je alleen maar slaaf van de  zonde maakt. In God ben je thuis, in Jezus heerst er Vrede en heb je eindelijk echt Sabbath.
« Laatst bewerkt op: juli 03, 2011, 02:48:58 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #12 Gepost op: juli 03, 2011, 02:52:37 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 02 juli 2011 om 14:29:
[...]

Ik denk dat je hier heel mooi hebt samengevat wat ik bedoel te zeggen met mijn aanhalingen uit Hebreeën. Gods rusten op de 7e dag was een permanent rusten in een (toen nog!) volmaakte schepping... Totdat... Maar Christus leert ons dat de Vader momenteel werkt... Ook op de Sabbat!! (Joh 5)

De Sinaitische Sabbat verwees wel terug naar Gods rusten op die heilige dag, maar dan wel vanuit een schepping die niet meer volmaakt was... Riep het volmaakte einddoel in herinnering, maar wel tijdens de Exodus van Israël. Binnen de verplichtingen die het Eerste Verbond in het leven heeft geroepen...

Ook Gods nieuwe verbond tijdens de (onze!) nieuwe Exodus is bekrachtigd met bloed. Het bloed van Christus... Een zekerder teken van het goede Einddoel (het ooit Gods rust ingaan in een (opnieuw) volmaakte schepping kon niet gegeven worden dan via de Opstanding van Christus. De opstandingsdag is dus een dag die ons nog zekerder vooruit wijst dan de Sabbat dat kon...

Maar: ons rusten is nog steeds geen permanent rusten... We worden er nog steeds 1 dag per week speciaal bij bepaald dat we het einddoel nog niet bereikt hebben... Todat het elke dag zondag, sabbat, etc etc is...

De zondag hebbenw e hier in Nederland nog als een kerkelijke dag dat gehouden mag worden. Onder onze omstandigheden een mooie dag om wat mee te doen. De plicht is er echter niet, het is vrijwillig :)

De Sabbath is dus inderdaad zoals je zegt de Rust die je ingaat als Jezus je Heer is en je dat aanvaard hebt.
Een nieuwe start is een nieuw begin

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #13 Gepost op: juli 04, 2011, 04:27:09 am »
Inderdaad wij volgen Christus na, als we Hem hebben aanvaard:

De Sabbath is dus inderdaad zoals je zegt de Rust die je ingaat als Jezus je Heer is en je dat aanvaard hebt.


Dus vele christenen volgen Jezus niet na, omdat ze ondanks hun doop (door onderdompeling in het voorbeeld van Christus) Zijn geboden NIET onderhouden en dus ook GEEN getuigenis van Jezus kunnen zijn, omdat ze door het overtreden van dat éne gebod ( de spil der geboden) masaal en bewust alle anderen ook overtreden. Wie één van deze geboden overtreddt, overtreedt ze allen......leert de Bijbel mij!

Tevergeefs eren zij Mij, omdat ze geboden en wetten van mensen houden

Blijkbaar dringt dit gegeven, dat Jezus  Zelf uitspreekt, nog bij velen niet door.

En vergeten velen dat de Sabbat van het 4e gebod door onze gezamelijke Hemelse Vader voor de gehele mensheid heeft ingesteld.

Het "werken" dat bedoeld wordt aangaande de Hemse Vader betekent dat de HEERE voortduren aan de heelheid van mensen wil werken. Maar wij dienen te doen wat Christus doet (ook) opo de Sabbat. Hij werkt op de Sabbat aan de geestelijke heelheid der dingen en dat dienen wij op Sabbat ook te doen.

Zieken bezoeken, een troostend woord brengen, de gemeenschap zoeken van elkaar in de kerk! We laten onze eigen zakelijke dingen na!

Jezus ging en gaat naar de gewoonte op Sabbat naar de synogoghe.
Hij heeft ons nergens voorgehouden dat Hij de Sabbat van de 7e dag heeft verwnderd in de zondag, de door mensen ingevoerde dag van economische rust, de rustdag van de RKK en die dus van de Duivel.

Ik begrijp nog steeds niet dat men de laatste ernstige vermaningen uit Openbaringen 22: 18-21 aangaande het veranderen van de profetie en of geboden en wetten niet begrijpt.

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #14 Gepost op: juli 04, 2011, 12:33:07 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 04 juli 2011 om 04:27:
Ik begrijp nog steeds niet dat men de laatste ernstige vermaningen uit Openbaringen 22: 18-21 aangaande het veranderen van de profetie en of geboden en wetten niet begrijpt.

Misschien komt dat omdat je aan deze bijbeltekst een bredere toepassing toekent dan de grondtekst (of trouwens ook de vertaling) toestaat.

In die tekst staat:
18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης = van de woorden van het boek van deze profetie = van de Apokalyps dus...

De ironie wil dus, dat je door het van toepassing verklaren van deze regels op de gehele Schrift je feitelijk iets doet waarvan vers 18 zegt dat je dat niet zou moeten doen...
« Laatst bewerkt op: juli 04, 2011, 01:38:59 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'