Auteur Topic: [splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's  (gelezen 13675 keer)

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #75 Gepost op: november 12, 2011, 06:40:52 am »

quote:

knackebrod schreef op 11 november 2011 om 21:28:
Echter mijn bedoeling was niet anders dan aan te geven dat er twee type christenen in de wereld ontstaan. Zij die de decaloog van de Moederkerk naleven en zij die de decaloog van Christus naleven.

Twee koningen
Twee wetten
Twee rijken

Openbaring 14 zegt dit over de laatste oproep om "uit te gaan van het Grote Babylon" dat reeds gevallen is.

Kun je nu begrijpen waarom Jezus in Openbaringen zijn zorg uitspreekt over de mensheid en de gelovigen oproept Hem na te volgen, en terug te keren naar de oorsprong van wetgeving. De decaloog van de Almachtige en het Rijk waar de verlosten eens burger van zullen zijn, indien zij de oproepen navolgen. Geen wonder dat zij die de decloog van Jezus (voorbeeld) navolgen als "bijwoners" worden bestempeld. De macht die het Grote Babylon vertegenwoordigd, wordt het Beest genoemd. Welke wet, die je hebt verplaatst helaas, wijst nu op het Lam, en welke wet wijst nu op de macht van het Beest , de Moederkerk en haar dochters!


Wat ik je hier zie doen is een interpretatie aannemen als vaststaand feit. Je identificeert hier die "hoer van Babylon" als "de Moederkerk" (RKK??) met verregaande gevolgen voor je houding ten opzichte van die "moederkerk"...

Maar wat nu als die aanname niet klopt? Johannes iets heel anders bedoelde?? Kan je dan ooit je mening over die RKK nog bijstellen (ondanks de grote waarschijnlijkheid dat ook dat kerkgenootschap gebreken heeft, waar de mijne dat trouwens ook heeft en ieder ander kerkgenootschap ook)? Kan je dan ooit nog vanuit liefde (uitgaande van Gods opdracht tot "agapè"!!) over die "moederkerk" spreken?

Ik kan hier een visie tegenoverstellen die ik gisteren nog op Credible heb gepost. Hij lijkt me naadloos aan te sluiten bij de context waarin in Openbaringen gesproken wordt over die "hoer van Babylon". Ik "knip en plak":

quote:

Ik ben heel blij dat je dat inziet: een beeldspraak, een "gevleugelde uitspraak" kan een eigen leven gaan leiden op het moment dat je de context uit het oog verliest. En de context waarin sprake is van die "hoer van Babylon" is er een waarin die "hoer" in verband wordt gebracht met de "koningen op aarde".

Het staat er ook heel duidelijk: Openbaring 17:18 "De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde."

WAT is er nu dat die heersers van de aarde in de greep kan houden en de "moeder is van alle gruwelijkheden", als het gaat om macht, invloed? MACHTSWELLUST...

Johannes spreekt hier dus niet over "wereldreligies" waarvan men persoonlijk uit moet gaan. (In Mat 13 roept Jezus juist op om het onkruid niet voortijdig uit de grond te trekken... Men moet niet voordat het Oordeel plaatsvindt persoonlijk scheiding aanbrengen in de opbrengst van de akker. Je zou het goede graan kunnen beschadigen!!!!!) Hij spreekt over het willen loslaten van die lust, wellust naar macht, machtshonger, etc etc... Die individuen in de greep kan krijgen, helaas ook binnen de Ecclesia, of we nu spreken over NGK, WTG, RKK, etc etc als onderdelen van die wereldwijde Ecclesia... Want op al die door God ingezaaide akkers groeit graan op samen met "dolik", onkruid...


Johannes doet hier één grote oproep tot sociale gerechtigheid (het zou een goed bijbelgedeelte zijn geweest om een preek over te houden tijdens de afgelopen "Micha-zondag", al zou het thema elke zondag op de agenda moeten staan!!):

quote:

Op 18:4 Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. 5 Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. 6 Doe met haar wat zij met anderen deed, ja laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. 7 Geef haar net zo veel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren! 8 Daarom zullen alle plagen haar op één dag treffen: dodelijke ziekte, rouw en hongersnood, en ze zal in vlammen opgaan. Want God, de Heer, die dat vonnis heeft geveld, is machtig.
Vergelijk dit eens met deze boodschap van Jesaja:

quote:

Jes 1:15 Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af,
ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet.
Aan jullie handen kleeft bloed!
16 Was je, reinig je,
maak een eind aan je misdaden,
ik kan ze niet meer zien.
Vermijd alle kwaad
17 en leer goed te doen.
Zoek het recht, houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming, sta weduwen bij.Zoek het recht, hou tirannen in toom, sta weduwen bij (Johannes: want anders zal je zelf een weduwe worden zoals die "hoer" waar je ontucht mee pleegt!!!)

Johannes voorziet een wereldwijde "economische crisis" zich in een uur tijd voltrekken:

quote:

Op 18:9 De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen. 10 Ze blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt, en zeggen: “Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!” 11 De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen: 12 goud en zilver, edelstenen en parels, linnen, purperen stoffen, zijde, scharlaken stoffen, cipressenhout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten, van brons, ijzer en marmer, 13 kaneel en kardemom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olijfolie, meel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. 14 Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, verdwenen al je rijkdom, alle weelde – dat alles is voorgoed voorbij. 15 Degenen die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt. Ze treuren en rouwen om haar 16 en zeggen: “Wee! Wee grote stad! Je droeg linnen, purperen en scharlakenrode kleren, en gouden sieraden, edelstenen en parels. 17 Maar in één uur tijd is heel je grote rijkdom vernietigd.”
Hier komt het aan op wijsheid en inzicht....

Kijk naar die macht, die rijkdom: waar komt ze vandaan? Waar komt je eigen rijkdom vandaan? Je goedkope chocolade, koffie, kleding, etc etc?? Welke wees of weduwe wordt een poot uitgedraaid opdat jij[/ij elke maand geld over kan houden om op te potten???

En ik steek hier ook heel duidelijk de hand in eigen boezem... Want ben OOK nog niet zo "heilig" op dit punt... Ik zeg niet voor niets dat dit eigenlijk een bezinningsthema zou moeten zijn op elke (zon)dag van het jaar!!!
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #76 Gepost op: november 13, 2011, 12:12:12 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 12 november 2011 om 06:40 aan knackebrod:
[...]

Wat ik je hier zie doen is een interpretatie aannemen als vaststaand feit. Je identificeert hier die "hoer van Babylon" als "de Moederkerk" (RKK??) met verregaande gevolgen voor je houding ten opzichte van die "moederkerk"...

Maar wat nu als die aanname niet klopt? Johannes iets heel anders bedoelde?? Kan je dan ooit je mening over die RKK nog bijstellen (ondanks de grote waarschijnlijkheid dat ook dat kerkgenootschap gebreken heeft, waar de mijne dat trouwens ook heeft en ieder ander kerkgenootschap ook)? Kan je dan ooit nog vanuit liefde (uitgaande van Gods opdracht tot "agapè"!!) over die "moederkerk" spreken?

Ik kan hier een visie tegenoverstellen die ik gisteren nog op Credible heb gepost. Hij lijkt me naadloos aan te sluiten bij de context waarin in Openbaringen gesproken wordt over die "hoer van Babylon". Ik "knip en plak":
(...)

Zullen we deze dingen in een aparte draad gaan behandelen? Het wordt steeds zo off-topic. En het lijkt zo'n absoluut ingenomen standpunt te zijn dat het zich ook niet laat combineren met bespreking van dingen die door anderen naar voren worden gebracht. Dat is onmogelijk wanneer één forummer met uitgesproken eigen standpunten  komt -- waarvan nimmer één millimeter wordt (en zal worden(?)) afgeweken -- en daarmee alles domineert.
Ik heb een nieuwe draad geopend:
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #77 Gepost op: november 13, 2011, 08:34:33 am »
Hallo Hendrik-NG,

Het beeld van Nebukadnessar, zoals symbolisch, voor deze wereld met al zijn rijken, en waar Daniël overspreekt, verwijzend naar Openbaringen, zal vallen. Het is feitelijk al gevallen, in God ogen? Daarom  waarschuwt Hij, door Christus en de Heilige Geest, voor de gevaren er van. Satan is Overste van deze wereld? Mensen die zich verbonden voelen met Christus (die nu in het Heilige der Heiligen is in het Hemels Jeruzalem) zijn door de Heilige Geest met hem en het  Hemels Jeruzalem verbonden. Volgens de Schrift hebben zij de Gave der profetie en het getuigenis van Christus omdat zij de wet en de geboden van "Mijn Vader in de Hemel" zegt Jezus, onderhouden in liefde ( je weet wel die twee liefdesgeboden waaraan Gods wet hangt) dat volledig overéénstemt met dat wat Jezus over het Rijk, waar die wet en geboden onderhouden worden;
Mijn Rijk, zegt Jezus is niet van deze wereld.

Je kunt nu eenmaal geen appels met peren vergelijken, en zo is ook het verschil tussen de decaloog van Rome en haar rijk, waar zij de Moederrol vervult, en de decaloog van Christus en Zijn Rijk dat een Hemels Rijk is, en een aards!
Dus het Rijk van Christus heeft geen betrekking op deze aarde, omdat het in eerste plaats een geestelijk rijk is, dat nog tot werkelijkheid moet komen, na de wederkomst van de Heiland, het leeft nog in de "bekeerde harten" van velen!

Daarin tegen is de Moederkerk de vertegenwoordiger van aardse religieuze stromingen, die in essentie met Christus niets van doen hebben. Vandaar sat Christus over Zijn volk, Zijn bruid, spreekt als een Overblijfsel dat uit het Grote Babylon, en dus ook uit de Moederkerk en haar dochters, is voortgekomen!

Het zijn die mensen die werkelijk van hart bekeerd zijn, en nu bijwoners zijn op deze aarde en, dus te bestrijden vijanden van de Moederkerk zijn geworden.

De strijd is dan ook  niet tegen mensen van vlees en bloed, maar een strijd tussen de Heilige Geest van God en de Ongeestelijke machten in de hemelse gewesten, en dus Satan als Overste van deze aarde!

Helaas is het nu eenmaal zo, ook historisch of geschiedkundig, aantoonbaar dat de Moederkerk dié rol vervuld die zij moet vervullen. De Bijbel legt dat piekfijn uit in Daniël en Openbaringen, maar haar grondslag vinden we al in de overtredingen die we in het aardse paradijs tegenkomen en het begin van het Geweld tegen God, toen Nimrod de toren van Babylon oprichtte.

We moeten dus eens goed gaan nadenken voordat we wereldse religieuze stromingen meer lief blijven hebben dan Christus! Hij waarschuwt, Hij geeft raad om geen deel aan de Moederkerk te hebben, die alle gelovigen op aarde zal binden door haar macht en gezag! Je zult het nog wel meemaken! Aan voorhoofd en rechterhand zal men hen herkennen! Met andere woorden, door hun doen en laten, hun afhankelijkheid van de zaken op deze aarde, waar men geen afstand kan doen, omdat men de Geestelijke relatie met Christus én het Hemels Jeruzalem mist of niet wil erkennen of aannemen, kan men niet naders doen dan het Gezag van de Overste der wereld erkennen en aanhangen. Dat is wat hij juist wil, door een vervalst en wets-verachtend systeem dat tegen de Allerhoogste god is gekeerd.

Indien men wetten veranderd en deze gebruikt ten eigen voordele, dan zijn ze niet meer van de oorspronkelijke eigenaar. Men ontloopt zo ook een rechtvaardig oordeel, omdat de Allerhoogste god mensen niet kan veroordelen en/of redden op een andere basis dan die onveranderlijke wet en gebodenreeks, die Hij voor de mens heeft ingesteld!

Rome heeft, op politieke en vooral heidense afgoderij (Nimrod, Semerias en Tammuz) haar Drie-eenheid gebaseerd, die we trouwens binnen de meeste religieuze stromingen vaak onder andere naam, tegenkomen. Horis Isis en Seth zijn drie van deze afgoden, welke zogezegd de Drie-eenheid moeten voorstellen zoals bij vele RK kerken terug te vinden is, mensen zouden eens moeten gaan nadenken over de betekenis van deze drie personen, maar nee men meent dat de RKK er de Heer mee dient! Ziende blind, en horende doof!.

Ergens in een klooster schijnt een "driekoppig monster" te staan, wat de symboliek van de zogenaamde Drie-eenheid uit moet blijken. Helaas weet ik de naam van dat klooster niet meer. Als ik het vind, zal ik het zeker nog aanduiden.
De RKK Staat is een politiek-religieuze Staat. Waar de RKK de scepter zwaait en waar Koningen en regeringsleiders de ring kussen van de Bisschop of de Paus, is het geen pretje om te leven. Men is immers eigendom van de politiek-religieuze Staat! Bovendien blinken zulke staten meestal uit door corruptie, geldzuchtige politici en grote klasseverschillen. We hoeven daarvoor overigens niet naar Zuid-Amerika of Afrika te kijken, hier in de buurt zijn "landen" zat die zich op grond vcan Katholieke éénheid vergrijpen aan (de)macht en geldzucht!Ik heb in enkele van die staten gewoond.

De RKK als Staatskerk ( en niet een kerk van oprecht gelovige mensen, die misleid en onderdrukt zijn) is er nu niet direct de meeste vriendelijke Kerk, als politike vertegenwoordiger en /of religieuze Kerk. Zij bevoordeeld de rijken en de gezagsdragers, door de trouw die zulke mensen aan de Kerk afgedwongen worden. indien  men de trouw in twijfel trekt, wordt men op slinkse wijze vernedert, uitgesloten en in enkele gevallen zelfs de burgerrechten ontnomen.

Dat is niet in het voorbeeld van Christus. Vandaar dat de Heilige Geest aan de persoonlijke harten werkt. Ik kan mij dan ook niet voorstellen  dat de Heilige Geest de Kerk van Rome, als een Gezaghebbende Kerk met hare leiders de gunst en steun van de Allerhoogste god kan geven.

Zij vlied immers weg van de mensen die niet naar die Geest willen luisteren. Zij vlied dus ook weg van hen die de geboden en het Getuigenis van Jezus geweld aan doen.
Ik heb trouwes al diverse verwijzingen gedaan naar sprekers of teksten, die uitleggen hoe de wereldkerk daadwerkelijk in elkaar steekt. Blijkbaar heeft de Heilige geest velen al verlaten. Ik hoor er maar weinig over!

De decaloog van de RKK Staat is niet in overeenstemming met die van de Schrift waarvan gezegd wordt dat het geloof uit de joden is. Er is dus geen plaats voor andere of toegevoegde wetten. We hebben de wereld niet nodig, indien we in Christus zijn. De Heilige Geest leidt immers, indien we trouw zijn.

We zijn niet afhankelijk van bezit of luxe, overdreven geldbedragen, want dat alles houdt ons alleen maar van Jezus weg! Wie de wereld meer lief heeft dan Christus kan het Koninkrijk der hemelen wel vergeten. Lees de geschiedenis van de Rijke jongeling er maar op na!

We zullen, als we tijd van leven hebben, spoedig ervaren wat en wie de Gezagsdrager van de Moederkerk in de wereld is, en wat haar werkelijke fundament is. De Europese politicie spelen, onder leiding van Rome een gemeen spel met ons. Rome wil Europese éénheid om haar macht en verderfelijke religie te bestendigen in één Europese Superstaat.

We weten waartoe zo`n zogenaamde Vereintes Europa toe heeft geleid, in de geschiedenis va de afgelopen 700 jaar. Door geweld en door oorlog, door koninklijke huwelijken en door bedrog (bijv.België 1830 en de Balkan 1990-1995) Nu hebben we een financiële crisis, die maar niet tot een einde schijnt te komen (voorspelt door Bijbelse profetiën) en beste luitjes, het wordt alleen maar erger, we zullen wellicht onze persoonlijke bezittingen nog moeten verkopen, omdat we in de greep van die financiële crisis alles aan het verliezen zijn! En dan zal ook hier blijken  dat de zogezegde Wereldkerk, de Staatskerk van Rome, niets voor ons kan doen, ondanks al haar Grootspraak tegen de Allerhoogste god en haar pochten over redding en vrede! Welke vrede; er komt geen vrede zegt Jezus, alleen de angst waardoor velen zullen bezwijken!
Gaat uit van haar, opdat gij geen deel hebt aan haar plagen!

We kunnen wereldse religieuze stromingen verdedigen, maar allen zijn niet uit Christus! Alleen het Overblijfsel dat blijkt trouw te zijn aan de wet en de geboden van het Rijk van Christus, ook in deze wereld, zullen uiteindelijk verlost worden. Allen die zich geroepen voelen om hun geloof, hoop en vertrouwen op menselijke organisaties te blijven baseren en wereldse fundamenten boven die van hemelse stellen, zullen uiteindelijk bedrogen uitkomen. En, zoals voorspelt, de Wereldkerk dus ook de RKK Staat, ten onder zullen gaan, gaan ook zij die haar hebben aanbeden en vereerd, met haar verdwijnen. Want niets dat zondig is en aan wetsverachting is gepleegd, zal het Hemels Rijk en vooreerst het hemels Jeruzalem binnen komen.
Satan zal als Overste van deze wereld, en als de grootste misleider met al zijn werken ten onder gaan. Dus ook het heidense karakter van het grote Babylon!

Dank Trajecto dat je een nieuwe "draad" hebt geopend!

Groet en zegen toegewenst!
« Laatst bewerkt op: november 13, 2011, 09:09:14 am door knackebrod »

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #78 Gepost op: november 13, 2011, 11:10:24 am »
Doordat je zegt dat Jezus niet God de vader is weet ik al dat jou de belangrijkste les nog niet duidelijk is. Alles wat je zegt zal ik derhalve met een korrel zout nemen.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #79 Gepost op: november 13, 2011, 02:03:55 pm »

quote:

Trajecto schreef op 13 november 2011 om 00:12:
[...]

Zullen we deze dingen in een aparte draad gaan behandelen? Het wordt steeds zo off-topic. En het lijkt zo'n absoluut ingenomen standpunt te zijn dat het zich ook niet laat combineren met bespreking van dingen die door anderen naar voren worden gebracht. Dat is onmogelijk wanneer één forummer met uitgesproken eigen standpunten  komt -- waarvan nimmer één millimeter wordt (en zal worden(?)) afgeweken -- en daarmee alles domineert.
Ik heb een nieuwe draad geopend:
[NOHTML][splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
Tja... Gezien het "antwoord" op mijn vraag denk ik dat je (helaas...) gelijk hebt. Ik laat het maar gewoon bij mijn 1e reactie...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #80 Gepost op: november 14, 2011, 12:53:13 am »

quote:

Piebe schreef op 13 november 2011 om 11:10:
Doordat je zegt dat Jezus niet God de vader is weet ik al dat jou de belangrijkste les nog niet duidelijk is. Alles wat je zegt zal ik derhalve met een korrel zout nemen.

Een korrel is te weinig vrees ik.
Als je de onderhuidse zaken leest van deze user dan krijg je toch sterk het gevoel dat er sprake is van een sektarisch denken wat we hier onder andere namen ook hebben gezien.
Het zou mij niet verbazen als er een linkje is met bv kerklid01 en andere namen die hier geweest zijn.
Zowel taalkleed als gedrag sluiten naadloos aan bij enkele andere users.
Mail me maar als je wat wilt weten