Auteur Topic: [splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus  (gelezen 39733 keer)

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #15 Gepost op: juli 04, 2011, 12:36:51 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 04 juli 2011 om 04:27:
Inderdaad wij volgen Christus na, als we Hem hebben aanvaard:

De Sabbath is dus inderdaad zoals je zegt de Rust die je ingaat als Jezus je Heer is en je dat aanvaard hebt.


Dus vele christenen volgen Jezus niet na, omdat ze ondanks hun doop (door onderdompeling in het voorbeeld van Christus) Zijn geboden NIET onderhouden en dus ook GEEN getuigenis van Jezus kunnen zijn, omdat ze door het overtreden van dat éne gebod ( de spil der geboden) masaal en bewust alle anderen ook overtreden. Wie één van deze geboden overtreddt, overtreedt ze allen......leert de Bijbel mij!

Tevergeefs eren zij Mij, omdat ze geboden en wetten van mensen houden

Blijkbaar dringt dit gegeven, dat Jezus  Zelf uitspreekt, nog bij velen niet door.

En vergeten velen dat de Sabbat van het 4e gebod door onze gezamelijke Hemelse Vader voor de gehele mensheid heeft ingesteld.

Het "werken" dat bedoeld wordt aangaande de Hemse Vader betekent dat de HEERE voortduren aan de heelheid van mensen wil werken. Maar wij dienen te doen wat Christus doet (ook) opo de Sabbat. Hij werkt op de Sabbat aan de geestelijke heelheid der dingen en dat dienen wij op Sabbat ook te doen.

Zieken bezoeken, een troostend woord brengen, de gemeenschap zoeken van elkaar in de kerk! We laten onze eigen zakelijke dingen na!

Jezus ging en gaat naar de gewoonte op Sabbat naar de synogoghe.
Hij heeft ons nergens voorgehouden dat Hij de Sabbat van de 7e dag heeft verwnderd in de zondag, de door mensen ingevoerde dag van economische rust, de rustdag van de RKK en die dus van de Duivel.

Ik begrijp nog steeds niet dat men de laatste ernstige vermaningen uit Openbaringen 22: 18-21 aangaande het veranderen van de profetie en of geboden en wetten niet begrijpt.

Jezus hield Zich ook aan de voorschriften rond Pesach (Luc 22:8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’). Hij zal zich ook aan de voorgeschreven offerdienst hebben gehouden...

C.f. hetgeen opdroeg in Ex 20:24 Maak voor mij een altaar van aarde, en slacht daarop je schapen, geiten en runderen voor de brandoffers en vredeoffers.


Hoe wil jij dit duidelijke gebod van God vormgeven in je eigen leven? Jezus hierin (in de offerdienst) navolgen?

Let wel: bovenstaande bepaling staat samen met de dekaloog in het bijbelgedeelte dat afgesloten wordt door het "Ex 24:8 Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’ "

Vat je dus de Sabbatsviering op als een 'eeuwigdurende instelling voor de gehele mensheid', dan geldt dat ook voor de offerdiensten, zoals die in de Thora beschreven staan... En voor alle andere verbondsbepalingen uit dat bijbelgedeelte...


In ieder geval: je hebt niet aannemelijk gemaakt waarom er voor het 4e gebod uit de Dekaloog een uitzondering gemaakt zou moeten worden... Het argument "het was de gewoonte van Jezus" zal geen stand houden... Jezus zal Zich namelijk ook aan alle andere verbondsbepalingen gehouden hebben (zie Mat 5:17!)

Ik heb wel je argument voorbij zien komen: "Ja, maar die Tien Woorden waren in steen gebeiteld, een duidelijk bewijs voor het eeuwigdurende van die Woorden"
(zie:)

quote:

kerklid00 schreef op 30 juni 2011 om 15:21:
Dus voor het volk van God, dat onder leiding van Mozes stond, was de Sabbat een duidelijki bewijs van dat eeuwig durende, want het stond op Stenen Tafelen en was bedoeld om tot een " naar de gewoonte" gebod te worden.
Maar: Exodus 34 leert ons dat ook die Tien Woorden deel uitmaakten van Gods (eerste) verbond met Israël! Zie Ex 34:28 "En hij was daar bij de HERE veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden".

En ik heb je ook nog niet daadwerkelijk in zien gaan op mijn argument dat de schrijver van de Hebreeënbrief ons een andere betekenis toont van Gods rust, Gods rustdag... Waarbij deze schrijver het optreden van Hogepriester Jezus koppelt aan de bemiddeling van een nieuw verbond... Een verbond waarover hij zegt:

Hebr 8:6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. 7 Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen.

Dit in reactie op je:

quote:

kerklid00 schreef op 30 juni 2011 om 15:21:
U spreekt over een "nieuw verbond", laten we wel wezen, u haalt Hebreeën 3 aan als bewijs van het ingaan van het beloofde land, maar wilt u dan ook de volgende hoofdstukken eens lezen, die daarna komen:

Gevaar voor afval (Hebr 3 vanaf vers 7)
De rust die God geeft (Hebr 4)
Jezus als Hogepriester (Hebr 4 vanaf vers 14)
Waarschuwing tegen verachting (Hebr vanaf 5:11)
Volharding in hoop (Hebr 6)

Ook hier is nergens enige zweem van verandering te vinden die op de geboden en het Sabbatsgebod betrekking heeft.
(En, Piebe, mocht je dit meelezen: op dit punt in onze discussies zijn we inderdaad nog niet uitgesproken - ik zal mijn mening over de "blijvende geldigheid van de oude verbondsregels voor Israël" toch nog eens opnieuw tegen het licht houden...!)Samengevat:
- het feit dat Jezus op aarde was om de verbondsregels van de Thora niet af te schaffen, maar de vervullen leert ons niet dat al die verbondsregels nog onverminderd van kracht zijn. (Uitzondering zou kunnen zijn: degenen die nog onder het eerste verbond staan, maar niet onder het tweede, nieuwe verbond in Christus... met een Israël in de zin van "nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob" op het oog...)
- ook de Dekaloog maakt onderdeel uit van de verbondsbepalingen van de Sinai.
- voor het 4e gebod staat geen uitzondering vermeld in de Schrift
- in Christus heeft God daadwerkelijk een nieuw verbond gesloten met de mensheid (Hebr 8...), dat in de plaats komt van het eerste verbond met Israël (met als kanttekening: bij de sluiting van een verbond zijn er 2 partijen in het spel; indien Israël het nieuwe verbond afwijst, dan blijft het oude voor hen volgens mij van kracht... Al valt daar vast nog meer over te zeggen... Heeft Israël dat verbond niet verbroken? Etc etc... Maar dat is voor deze discussie nu niet relevant...)
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #16 Gepost op: juli 04, 2011, 12:44:07 pm »

quote:

small brother schreef op 02 juli 2011 om 14:11:
[...]
Basisvraag is eigenlijk of het sabbatsgebod wel of niet geldt. Een oude vraag. Ofwel hij geldt wél, maar dan geestelijk, ofwel hij geldt niet. Geldt hij niet dan zij we uitgepraat. Geldt hij wel dan is de legitieme vraag wat God er dan nog mee bedoelt.
Mijn antwoord zou op dit moment zijn, dat het sabbatsgebod nog van kracht is voor dat deel van Israël dat Gods verbond in Christus (nog?) niet heeft geratificeerd... Zie het bovenstaande betoog...

Maar dat intussen de Schrift wel leert om stil te blijven staan bij de redenen waarom God rustte op de zevende scheppingsdag... En bij het feit dat wij op weg zijn naar Gods Rustplaats... Er dus ook in het nieuwe verbond nog verplichtingen vast zitten aan het 'ingaan in de rust'... (waarbij die verplichtingen deels ook een moreel karakter hebben, in de zin van "de eigen bijeenkomsten niet willen verzuimen")
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #17 Gepost op: juli 04, 2011, 01:08:37 pm »
Beste
Enige uitleg over de zondag en de gevolgen er van in het NALATEN van het Sabbatsgebod vervat in het 4e gebod van de decalooog. Om de zondag als "rustdag" te rechtvaardigen, veranderde de Staatskerk van de wereld  het 4e gebod in een 3e gebod. Het is natuurlijik vreemd dat met name de RKK Staat een andere Bijbel heeft dan de zogenaamde protestantse kerken. Door de zondag dus te houden, geven de meeste protestantse kerken alle  eer aan een "veranderde Bijbel en diens maker, de RKK Staat van Rome".

Zondag; het symbool van;

1.ontheiliging van de 10-geboden van God; Zijn Sabbatsgebod wordt vernietigd. (Daniël 7:25)
2.ontheiliging van het lichaam van Jezus, immers: de zonnegodaanbidders en Christenen stelden hun eigen staats-georganiseerde 'kerken' i.p.v. de bijbelse samenkomsten centraal.

3.ontheiliging van naastenliefde; de zondag werd door de RK-kerk geschapen als teken van gebrek aan naastenliefde (Jodenhaat).

4.Mensen die zichzelf boven God plaatsen (zij schaffen Zijn 4de Gebod af en maken de zondag rustdag!)
5.afdwalen van God i.p.v. toegroeien naar de Allerhoogste door de Gerechtigheid van Christus; ( die nergens het 4e gebod heeft veranderd van plaats of instelling)

Welke gevolgen zal dat dan hebben ?

Wat niet van mensenhanden is, kan niet door mensenhanden worden veranderd.

De 10-geboden zijn van God en moeten slechts worden gehouden door de mens.
Wie de bijbel aandachtig leest, zal het verhaal van Uza, de vriend van Koning David zeker kennen. Het verhaal waarin Uza de heilige verbondskist van God aanraakte en ter plekke stierf.

Een verbond met de Allerhoogste door mensenhanden laten aantasten is dus ZEER onverstandig.

Ook de 10-geboden van onze Hemelse Vader en Jezus zijn een verbond met de Allerhoogste in Christus door de Heilige Geest.

De 10-geboden aantasten, zoals dit door de RK-kerk is gebeurd en tevens wordt voorgezet door alle andere kerkelijke afsplitsingen, is dus ook ZEER dom.

Als je de basis voor de Christenen verandert, zal het eindprodukt anders zijn. Niet alleen door het veranderen van de regel, maar zeker ook door het feit, dat je meent een gebod van de Allerhoogste god zonder gevolgen te kunnen veranderen.  Je ontkent daarmee ook Jezus Christus als verlosser, omdat je een andere Heer bent gaan aanbidden. Je kunt nu eenmaal geen twee heren dienen én die van de Sabbat én die van de zondag! Je gaat mank aan één van beiden, in dat geval en die van de zondag zeker, omdat deze geen geheiligde noch een apart gezette dag is, daar deze NIET door de Allerhoogste god is ingesteld. Vandaar dat een kerkelijke organisatie (de RKK Staat) in overleg met Constatijn de zondag hebben ingesteld. Constatijn was een zon-aanbidder, men wilde vooral de joden dwarszitten en zo ook komaf maken met Christus en dus burger wetgeving koppelen aan de RKK Staat om van de wetten van een hemelse god te maken tot wetten en geboden van mensen, die menen dat zij de Allerhoogste en Christus kunnen (Plaats-) vervangen  Daar waar de Bisschop is, is Christus!.

Wat zegt Bijbel daarover :

1.Mattheus 24:10-12 'Velen zullen hun geloof verliezen.

Ze zullen elkaar verraden en haten. Er zullen vele valse profeten komen en zij zullen velen op een dwaalspoor brengen. En omdat de verachting voor de wet toeneemt, zal de liefde bij de meesten verkoelen. Maar wie volhoudt tot het einde, zal gered worden'. Inclusief dat 4e gebod de Sabbat der 7e dag onderhouden natuurlijk, niet wettisch maar geestelijk in Christus!

Mensen zullen de Wet steeds meer gaan verachten zegt Jezus.

 Jezus zegt dus, dat de Wet geldig blijft én gehouden moet worden, maar de mensen zullen zich steeds meer afkeren van de Wet.

Dit verachten van de Wet is al tijden gaande. Hoe? Door Geboden af te schaffen, door te zeggen 'dat de Wet niet meer hoeft te worden gehouden, omdat we 'vrijgemaakt zijn' of op grond van de opstanding van Christus op zondag (wat niet geheel klopt).
Jezus zegt ook , dat de Wet -de getuigenis van Zijn Vader- geldig blijft, maar dat de Wet dus veracht zal gaan worden.

Met alle gevolgen van dien (oorlogen, geweld, doden, epidimieën etc volkeren die tegen elkaar opstaan, volk tegen volk.)

Dus we kunnen maar beter voor openbaring van de geboden bidden, nu de tijd van het einde daar is. Jezus roept ons op om terug te keren naar de geboden van Zijn Vader, nu de komst van Hem genaakt. Als de rampen, oorlogen, ziekten en andere maatschappelijk problemen alsmaar blijvend toenemen, en de mens meer een meer minder oplossingen vindt, dan zegt de Heer dat het einde 'nog niet is' maar het tijd wordt dat wij ons hoofd opheffen en Hem aanbidden. "Gaat uit van haar -het grote Babylon- opdat gij geen deel hebt aan haar plagen". (Openbaringen)

Het Vaticaan zoekt toenadering tot het bestendigen van haar absolute macht in de wereld. Daartoe zoekt zij verbondenheid met machthebbers en vakbonden. In  een New World Order plan van Paus Johannes II (The Keys of this Blood) staat zwart op wit dat vakbonden gebruikt zullen worden tot het invoeren van kerkelijk wetten, die tot burgerwetten zullen worden gemaakt. Binnen Staten waar de RKK als een Staatskerk wordt gezien, zijn veelal Kerkelijke wetgeving ook deel van de burgerwetgeving geworden (zoals in België bijv), dat geeft een andere "kijk" op de beleving van een "democratsiche staat" dan die welke bijv. op "calvinistsiche" leest geschoeid is. Democratie is dus maar een woord dat onder "vele vlaggen" voeding kan vinden.

Het boek "The Keys of this Blood" over het plan de Wereld tot één Order te maken is geschreven door de Jezuit Kardinaal Malachi Martin, die aan de basis stond van de blauwdrukken voor die New World Order. Paus Johannes wordt de Paus van "Het grote Ontwerp" genoemd. President Gorbachov was de mediator bij dit plan en had reeds, tijdens zijn ambt als ,president van de USSR, een kantoor in New York waar hij, samen met de Amerikanen, aan de " omverwerping" van het "communisme" in de Oostblok staten werkte. De val van die staten is dus niet zo toevallig gegaan als wij soms denken.

groet
« Laatst bewerkt op: juli 04, 2011, 01:29:26 pm door kerklid00 »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #18 Gepost op: juli 04, 2011, 01:34:19 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 04 juli 2011 om 13:08:
Wat de Bijbel er zelf over zegt :

1.Mattheus 24:10-12 'Velen zullen hun geloof verliezen.

Ze zullen elkaar verraden en haten. Er zullen vele valse profeten komen en zij zullen velen op een dwaalspoor brengen. En omdat de verachting voor de wet toeneemt, zal de liefde bij de meesten verkoelen. Maar wie volhoudt tot het einde, zal gered worden'. Incluesief dat 4e gebod de Sabbat der 7e dag!

Mensen zullen de Wet steeds meer gaan verachten zegt Jezus.

 Jezus zegt dus, dat de Wet geldig blijft én gehouden moet worden, maar de mensen zullen zich steeds meer afkeren van de Wet.
Ook hier weer helpt de grondtekst ons verder. Want wat zegt Jezus in Mat 24:12? Hij heeft het daar over ἀνομία (anomía) van "a nomos"; lett. 'zonder wet'... Maar is met die etymologische vertaling van die term de kous meteen af? Wat is nu het bijbelse spreken over die staat van "anomie"??

Paulus gebruikt het woord in Rom 4, als hij Psalm 32 aanhaalt:
7 ‘Gelukkig is de mens wiens ἀνομία / onrecht (ontrouw) is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; 8 gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’

In de Psalm wordt het Hebreeuwse woord "פֶּ֫שַׁע" (pesha) gebruikt, de Hebreeuwse tegenhanger dus van het Griekse "ἀνομία". Waaruit blijkt dat het hier ten diepste gaat om ontrouw aan God, opstandigheid van de mens... Die zich misschien uit als een vorm van "wetteloosheid"... Maar het is m.i. de toenemende opstandigheid tegen God die, volgens Jezus, de liefde (ἀγάπη) uitdooft...


NB: ik kan me best voorstellen dat je het in details oneens bent met de leer van andere kerkgenootschappen (ik ben het ook niet altijd eens met anderen - ik ben en blijf niet voor niets vooralsnog gewoon Nederlands Gereformeerd...) maar om nu andere kerken te vergelijken met het Babylon van de Apokalyps... Ik blijf daar moeite mee houden... Dat eerder onder "ἀνομία" scharen dan onder "ἀγάπη"... Het eerder een vorm van opstandigheid vinden dan een vorm van liefdevol vermanen...

Maar zie mijn woorden vooral als een poging tot dat laatste!!!
« Laatst bewerkt op: juli 04, 2011, 02:59:06 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #19 Gepost op: juli 04, 2011, 06:53:40 pm »
Beste Hendrik NG

Met dank voor uw reactie;

U haalde aan:

In de Psalm wordt het Hebreeuwse woord "פֶּ֫שַׁע" (pesha) gebruikt, de Hebreeuwse tegenhanger dus van het Griekse "ἀνομία". Waaruit blijkt dat het hier ten diepste gaat om ontrouw aan God, opstandigheid van de mens... Die zich misschien uit als een vorm van "wetteloosheid"... Maar het is m.i. de toenemende opstandigheid tegen God die, volgens Jezus, de liefde (ἀγάπη) uitdooft...


U haalt telkens weer het getuigenis van Christus aan, waar Hij steeds weer op de wet wijst. In Geestelijke zin wel te verstaan. Immers zonder werking van de Heilige Geest, in het bekeerde hart, kan er geen sprake zijn van navolging.

Zelfs leert u mij datgene wat ik al telke male aangeef (nogmaals):

"wetteloosheid"... Maar het is m.i. de toenemende opstandigheid tegen God die, volgens Jezus, de liefde (ἀγάπη) uitdooft...


Uit liefde voor onze Meester en heiland, volgen we Hem dus trouw na, ook in de geboden. Als we nu een ander gebod in de plaats stellen van één der geboden van de decaloog bewijzen we daarmee ook het afwijzen van die wet.

Dat u zegt dat u Nederlands Gereformeerd bent/blijft vind ik prima! Ieder mens is vrij te geloven wat hij meent. Bovendien mag ook elk mens zondigen tot en met.
Elk individu is een persoonlijk kind van de Allerhoogste. Ook ben ik het met u eens dat "liefdevol vermanen" de juiste houding is. Door Mijn Geest leert Jezus en dat is geen Geest van geweld of oorlog.

Punt is echter dat de zondag, die andere wet van "Bijbelse rust" een opgedrongen dag zal worden, door economische redenen daarvoor op te voeren. het wordt een verplichting. En de HEERE alsook jezus zijn geen Personen die iemand iets afdwingen of dwangmatig zullen opleggen.

Bovendien leert het Evangelie ons, dat de mens tot weinig in staat is, als het de zaken van de Allerhoogste gaat. Immers 2 Kor. 3:18 leert ons dat alleen Hij ons beeld van de Allerhoogste, in ons kan leren aanvaarden. Hij overtuigd immers ook van zonden. Dat is ook bij Jezus gebeurd, Hij heeft net zo als wij de Heilige Geest moeten aanvaarden en is dienovereenkomstig dan ook, door onderdompeling, gedoopt, waarna de Heilige Geest van Zijn Vader, Hem ging leiden en Hij dat ook toeliet.

Toch hebt u mij nog nergens  aangetoond, dat de Sabbat van de 7e dag, door Christus op het gezag van de Hemelse Vader ( maar wél de aardse Heilige Vader) is veranderd naar de 1e dag na de Sabbat.

Verder haalde u nog aan:
Paulus gebruikt het woord in Rom 4, als hij Psalm 32 aanhaalt:
 7 ‘Gelukkig is de mens wiens ἀνομία / onrecht (ontrouw) is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; 8 gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’
 
Inderdaad nadat wij bereid zijn "zonden na te laten", niet als wij er in blijven rondzwemmen, want dan kan er van vergeving geen sprake zijn. Ik kan me zo voorstellen als u uw leven lang de zondag als "dag van de Heer" blijft geloven en aannemen en u zult een keuze moeten maken, dan bent u zo bestendigd in die zondag, dat u het onderscheidt niet meer kunt ervaren. U gaat niet, zoals Jezus "naar de gewoonte op Sabbat, naar de synaghoge" maar u gaat "naar de gewoonte op de 1e fag na de Sabbat -van het 4e gebod naar de Kerk.
er is een verschil tussen het volk Israël :uit alle taal, stam natie en volk en het volk dat in het Grote Babylon naar de Staatskerk van dat land, dat Rijk gaat. Immers de wetten en ook de Sabbat van het 4e gtebod behoren niet tot het aardse Rijk, maar tot dat Rijk dat niet van deze wereld is. Dat is niet wat ik beweer maar Christus zelf.

Het bruiloftskleed staat symbool voor een zuiver geloof, bereikt door de Gerechtigheid van Christus en nergens anders door. Geloven betekent niet "eens gered, altijd gered", daar waarschuwt Jezus voor. De Allerhoogste god zal scheiding maken tussen  het tarwe en het onkruid ( Matt. 13:24-30)  ook tussen " wijzen en dwazen" (Matt 25:1-13) Redding komt dus niet tot stand door onze eigen werken, waarvan de zondagsheiliging een heel typerend voorbeeld is!

Het allerbelangrijkste gebod is dan ook " je te verheugen in de Heer"
(Psalm 139 1 Petrus 1:8,9. Hier worden we gemaand ons te verheugen in de beloften van de Heer. Hoe zit het dan met onze bereidwilligheid Hem dan ook in de geboden na te volgen, want dat zijn immers ook beloften die in relatie staan tussen HEER en dicispel. Waarom verzetten we -of sommigen- zich zo tegen dat Sabbatsgebod. Moeten we ons dat nu eens niet afvragen. Als de Heer nu ons verheugenis is, waarom zijn we dan niet bereid Hem -of samen met hem- op de Sabbat van het 4e gebod, te vieren en in Geestelijk opzicht met Hem "goed werk te doen" dat in relatie staat met Zijj Geestelijk werk aan de mensheid getoond, op die heugelijke (rust-) dag.

Mattheus 7:20  "Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen"

Zondagviering is, voor de christen die weet wat de Heer van ons vraagt en leert, geen vrucht van de (Heilige-)  Geest, het staat er toch.
Wat is dan de vrucht van de Geest:

-Liefde tot de Heer ( en daardoor aan de medemens)
-Vreugde tot de Heer( en daardoor bereid Hem ook in de geboden na te volgen)
-Vrede in de Heer en met alle mensen
-Geduld in de Heer en met alle mensen
-Vriendelijkheid in de Heer en voor alle mensen
-Goedheid tot alle mensen, in de Gerechtigheid van Christus
-Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing
-Gerechtigheid in Christus en -dus- aan alle mensen betoond
-Waarheid (tot de wet en het getuigenis in Christus)

Naast dus de volharding in het navolgen van Christus, zijn we tegelijkertijd een uitdaging in de wereld.  De Christus is immers verbonden met de wetten van een ander Rijk, zoals Christus ons leert en er van overtuigd dat ook zo te leren ervaren, door Zijn Geest.

Daarom zegt Hij:

Heb de wereld en wat in de wereld is, niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader niet in hem.(1 Joh.2:15)

De essentie van dit Bijbelvers zit in de wijze waarop wij Jezus aanbidden en in hoeverre ons hart (denken, doe en nalaten) is verbonden met de Heilige Geest.
De val van het volk Israël en het einde dat Jezus dan ook moesrt maken aan hun voorbeeld rol, lag besloten in het feit dat zij steeds meer en meer afweken van de Geboden der liegdetafel van de Allerhoogste. Dat deden ze al bij Lozes, maar konden het niet laten de declaoog voor eigen belangen en eer te gebruiken.
De gave der profetie is dan ook alleen bestemd voor hen die binnen dat geloofskader van "wet en getuigennis" vallen. Satan kan niet bogen op de waarheid in Christus (Openbaring 12:17 en 19:10)

Het volk Israël week af van die geboden en stelden het belang van goede relaties met de hen omringende (heidense-) landen van grotere waarde dan de wetten van een Hemelse (en dus Geestelijke) wetgeving in Geestelijke rezlatie met de HEER. Men wilde zich de wet door de Allerhoogste niet laten voorschrijven.
Liever gebruikte men de wetten en geboden omanderen te onderukken, te beginnen bij hen zelf (Joh. 3)

Ook nu nog steeds wijst Jezus op de gevaren dat we in het Grote Babylon terecht komen in plaats dat we het Hemels Jeruzalem, waar de ware tabernakel, het Hemels Heiligdom is, zullen aanbelanden.

Jakobus 4:4 legt het zo uit:

"Trouwelozen! Besef u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap jegens de Allerhoogste betekent. Wie bevriend geraakt met de wereld, wordt een vijand van de Allerhoogste" -Dus indirect ook van Christus.
In sommige Bijbels wordt het woord "trouwelozen" vertaalt met "overspeligen". Wel, wie dus de Hoer dient door haar wetten na te volgen, pleegt dus overspel t.o.v. de Reine vrouw. Door menselijke wetten en geboden te onderhouden overtreedt men automatisch de decaloog van de Allerhoogste

1 Johannes maakt het ons duidelijk: Of je dient de Allerhoogste, of je dient de wereld en haar ongeestelijke  goden.

Nu dan de vraag: Hoe kan het Getuigen (van Christus) in het licht van de decaloog van ons -persoonlijke- geloof bijdragen aan de groei van de vrucht van de (Heilige-) Geest in ons, in ons leven!

Zijn we in staat om 9 woorden van de decaloog te onderhouden en er één daarvan over te slaan?

Jezus is Heer over alles.

"Zoek liever eerst het Koninkrijk van de Allerhoogste en zijn Gerechtigheid, dan zullen al de andere dingen je erbij gegeven worden" (Matt 6:33)

Tenslotte: De wet is een uitdrukking van het karakter van de Allerhoogste. Zijn Zoon Christus gaf een voorbeeld van die wet en dat karakter. Hij is immers de beeltenis van Onze gezamelijke Hemelse Vader. Het 4e gebod, de geheiligde en gezegende Sabbat van het 4e gebod, de spil der geboden, kan dus nooit veranderen, noch verwijderd worden. Het is een eeuwige inzetting.
De Psalmist leert ons dan ook: "Uw wil te doen, mijn HEER, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet (Psalm 40:9)

Satan was de eerste in  de hemel die zondigde tegen de Allerhoogste. Hij is de oorzaak van de "wetteloosheid". Het nalaten van de wetten en geboden van de Allerhoogste is dus feitelijk Satans werk .Een ieder die daarin blijft, maakt zichzelf tot een volgeling van Satan. Chaos en anarchie die voor de wet van de Allerhoogste in de plaats komen. Wel als we de wereld van  vandaag ervaren, dan kunnen niets anders zeggen over die chaotische toestand en anarchie, die hand over hand toeneemt.

Gerechtvaardigd en geheiligd worden door de Heilige Geest betekent dus de anarchie en chaos van het Grote Babylon achter ons te laten. De Hoer te verlaten en tot de Reine vrouw toe te treden.

Wie vast blijft houden aan wereldse inzettingen, bewust en willens en wetens loopt gevaar:

Matt 7:21-29

Jezus leert ons in die passage dat Hij niet iedereen zal kennen, die tracht het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan: "Ik heb jullie nooit gekend" zal Hij zeggen tegen degenen die hun wetten en geboden boven die van de Heer heeft gesteld .Zij hebben immers geen andere wetten en kunnen dus ookniet  geoordeeld worden op grond van de Gerechtigheid van Christus!

groet
« Laatst bewerkt op: juli 04, 2011, 08:05:59 pm door kerklid00 »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #20 Gepost op: juli 04, 2011, 07:12:06 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 04 juli 2011 om 18:53:
[...]
Uit liefde voor onze Meester en heiland, volgen we Hem dus trouw na, ook in de geboden. Als we nu een ander gebod in de plaats stellen van één der geboden van de decaloog bewijzen we daarmee ook het afwijzen van die wet.

[...]
Punt is echter dat de zondag, die andere wet van "Bijbelse rust" een opgedrongen dag zal worden, door economische redenen daarvoor op te voeren. het wordt een verplichting. En de HEERE alsook jezus zijn geen Personen die iemand iets afdwingen of dwangmatig zullen opleggen.

[...]
Toch hebt u mij nog nergens  aangetoond, dat de Sabbat van de 7e dag, door Christus op het gezag van de Hemelse Vader (maar wél de aardse Heilige Vader) is veranderd naar de 1e dag na de Sabbat.


Beste Kerklid00. Op je punt "...volgen we Hem dus trouw na, ook in de geboden..." lopen onze inzichten uit elkaar... (let wel: waarschijnlijk niet voor wat betreft de noodzaak tot navolging, maar wel voor wat betreft de visie op de "geboden"!!)

Bovendien: dat de zondagsviering een oplegde verplichting (analoog aan de verplichtingen rond de Sabbat welke Israël kreeg "opgelegd") zou zijn heb je mij niet horen verkondigen... Ik snap dus niet zo goed wat dergelijke opmerkingen bijdragen aan ons gesprek over het onderwerp... Tenzij je over mijn hoofd heen anderen probeert aan te spreken, komt e.e.a. op mij wat bevreemdend over, moet ik eerlijk zeggen (en in het andere geval eigenlijk ook)...

Je spreekt steeds over het Sabbatsgebod, gekoppeld aan de vraag of dit gebod is vervangen door een "zondagsgebod"... Je vraagt naar bewijs op dit punt...

Die vraag vind ik ook wat eigenaardig... Aan de hand van Hebreeën heb ik volgens mij aangevoerd, dat de aard van Gods verbond is veranderd... Er sprake is van een nieuw verbond... Wie spreekt er dan nog over een Sabbatsgebod (dat, zoals aangetoond, verbonden is met "de Sinai")???
« Laatst bewerkt op: juli 04, 2011, 07:27:26 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #21 Gepost op: juli 04, 2011, 08:45:13 pm »
Hallo Hendrik,

Inderdaad u heeft niet beweerd dat de zondag een opgelegde verplichting is, was of zal worden. Echter het feit dat mensen de 1e dag der week tot de aanbidding van een "andere Heer" hebben gemaakt is al op zichzelf een "opgelegd" onwettige daad in relatie tot de Allerhoogste. Indien men er aan vast houdt, terwijl men beter weet, maakt dat men die wijziging ook erkend.

Ook de "aarde van het verbond" is niet veranderd. Wat wel veranderd is, is dat Jezus Christus de Evangelieverkondiging niet aan het volk Israël van het OT meer overlaat, maar dat Jood en Griek op geloof, in Jezus Christus en de Heilige Geest een directe relatie kunnen hebben met de Allerhoogste god. Het is dan ook de opdracht van de "bekeerde" jood en griek om het Evangelie van Jezus te verkondigen.  U bewijst mij wéér niet op grond van welke uitspraak of bewijs Jezus Christus de decaloog die een eeuwig verbond is, voor de mens, heeft veranderd. U zegt wel dat het NT geen Sabbatsgebod meer kent volgens het 4e gebod, maar Jezus Christus en ook geen enkele profeet heeft dat ergens in de Bijbel geschreven. Bewijst u mij nu eens dat Jezus, onze Heer en heiland PERSOONLIJK de geboden van een Hemels Rijk heeft veranderd. Waar haalt u dat nu vandaan!  

Jezus is Heer over het OT en het NT en bovendien over de Sabbat van het 4e gebod. Dat al, bewijst mij dat de Sabbat van het 4e gebod niet afgeschafd kan zijn. eerder roept Hij in Daniël en in het bijzonder in Openbaringen14:6-12 op om juist terug te keren naar de oorsprong -het begin- van het Evanglie. en dat is ook de rede, dat Hij oproept om -geestelijk- uit te gaan van het Grote Babylon.

Het overblijfsel blijft trouw aan de geboden Openbaring 17:17 en 14:12

Kijk eens hier: zij die tot het einde trouw blijven worden vergeleken met een "overblijfsel".

het Overblijfsel heeft ook het getuigenis van Christus (de geest en gave der profetie) Openbaring 12:17 en 19:10

Geeft u mij nu eens een duidelijk en overtuigend bewijs dat de Hebreeënbrief ons leert dat de Sabbat van het 4e gebod heeft afgedaan. Dat staat namelijk nergens in de Hebreeënbrief. Ik begrijp uw verwijzing daarna helemaal niet in relatie tot de verandering van de Sabbat naar de zondag.
U neemt het aan, maar het staat nergens expleciet, en dat kan ook niet, dat is de teneur van de Hebreeënbrief ook helemaal niet!

De Hebreeënbrief gaat over  een groep christenen die, onder druk van toenemende vijandigheid gevaar liep om het christelijke geloof los te laten. De schrijver wijst hen er juist op om dat Christus in alles de meest volkomen openbaring van de Allerhoogste god is, de Hemelse Heilige Vader, in Zichzelf.

Hoe nu een groter bewijs van het voortbestaan van de decaloog in zijn volkomen vorm is er hier nu niet duidelijk gemaakt.

De Hebreeënbrief maakt duidelijk dat:
1. Jezus Christus de eeuwige Zoon van de Allerhoogste is, dat Hij leerde wat gehoorzaamheid in zijn volkomenheid betekent., door het lijden te dragen (van vervolging) en dat vol te houden tot het einden.

U zult er aan ontkomen, als u de wetten van de tegenstander leert te onderhouden, immers er is dan geen vervolging meer nodig, ook al zegt men dat men "De Here" kent! Met de mond belijden kan heel iets anders zijn, dan met het hart!

Jezus, zo, leert Hebreeën, staat boven iedereen en alles, zelfs boven Mozes en de engelen. Dus wie haalt het in zijn hoofd om wetten en geboden te veranderen en menen dat een zo trouwe Heiland als Jezus, zulks in zijn hoofd zou halen. Hij is toch geen verrader!.

2 Jezus is priester voor eeuwig, door de Allerhoogste aangesteld en daarom staat Hij hoger dan de priesters van het OT. Dus hier ook geen zweem van verandering.

3.Door de verwijzing naar de GETUIGEN van het geloof in het OT (zie Hebreeën 11) doet de schrijver  een sterk appél  op zijn lezers om trouw te blijven aan Christus. In hoofdstuk 12 doet de schrijver een oproep om trouw te blijven tot het einde, met de ogen gericht op Christus, ook al komt het tot heftige vervolging van hen die trouw blijven.

Er is dus ook in de Hebreeënbrief nergens een zweem van verandering, nog in hoofdstuk 8 De hogepriester van het nieuwe verbond, noch in hoofdstuk 9 De nieuwe ordening. Nergens is er enige sprake van de verandering van een andere of nieuwe sabbat.  Bewijst u mij dan nu eens of die verandering daar ergens staat vermeldt, ik kan het nergens met de juiste woorden, van Jezus vinden.

groet
« Laatst bewerkt op: juli 04, 2011, 08:52:04 pm door kerklid00 »

Paul2

 • Berichten: 336
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #22 Gepost op: juli 04, 2011, 10:31:21 pm »
hallo Kerklid00,

Waarom zou God ons een rustdag hebben gegund? Wat zou het doel van de rustdag zou kunnen wezen? Is de rustdag er alleen maar omdat God dat ons heeft opgelegd (houdt u aan alle details en daarmee basta), of is het misschien ook op de een of andere manier goed en nuttig voor ons mensen?
maar misschien zit ik er wel naast

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #23 Gepost op: juli 05, 2011, 12:16:55 am »

quote:

Paul2 schreef op 04 juli 2011 om 22:31:
hallo Kerklid00,

Waarom zou God ons een rustdag hebben gegund? Wat zou het doel van de rustdag zou kunnen wezen? Is de rustdag er alleen maar omdat God dat ons heeft opgelegd (houdt u aan alle details en daarmee basta), of is het misschien ook op de een of andere manier goed en nuttig voor ons mensen?

Leuke vervolgvraag: wat deed GOD op de 8e, de 9e, de 10e tot de zoveel honderdduizendste dag?
Hield GOD na elke 6 dagen een dagje pauze?
Kerklid00 heeft daar vast een antwoord op.
Mail me maar als je wat wilt weten

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #24 Gepost op: juli 05, 2011, 03:56:51 am »
Waarom, misleidde mensen, de zondag onderhouden:

Hoewel Christus op de eerste dag van de week (thans zondag genoemd) uit de doden werd opgewekt, bevat de bijbel geen instructie om die dag van de week als geheiligd terzijde te stellen.

Het behoud van de oude heidense naam ’Dies Solis’ of ’zondag’ voor de wekelijkse christelijke viering, is grotendeels te danken aan de samensmelting van heidense en [zogenaamd] christelijke gevoelsoverwegingen op grond waarvan de eerste dag van de week door Constantijn [in een edict in 321 G.T.] zowel aan zijn heidense als aan zijn christelijke onderdanen werd aanbevolen als de ’eerbiedwaardige dag [voor de verering] van de Zon’. . . . Het was zijn manier om de tegenstrijdige religies van het Rijk samen te brengen door iets gemeenschappelijks onder hen in te stellen.” — Lectures on the History of the Eastern Church (New York, 1871), A. P. Stanley, blz. 291.

Kijk en dat is wat het pausdom, ook nu weer, tracht te doen. Nederlandse politici schijnen zich te ergeren aan de invloed die het Vaticaan in Brussel wil doen laten gelden, om zogenaamde "eenheid" te bereiken door Kerkelijke wetten op te leggen. het is met name de VVD die nu wil proberen een "scheiding tussen Staat en kerk" te bewerkstelligen. Het zal hen niet lukken!
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2011, 03:59:09 am door kerklid00 »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #25 Gepost op: juli 05, 2011, 04:02:34 am »
Beste Riemer,

Uw vraag is interessant, maar ik heb in mijn vorige postings daarover al het één en ander uitgelegd. De Allerhoogste wil de wetten van Zijn Rijk in ons hart en verstand leggen, opdat we tegen de valse wetgeving, die christelijk:goddelijk lijkt, beschermt zijn. We willen geen wetten van andere rijken meer navolgen. De geboden en wetten van het Hemels Rijk zijn ons genoeg. Wat deed de Allerhoogste op de1e, 2e, 3e , 4e, 5e en 6e dag na de Sabbat de 7e dag der week. Goed de Bijbel bestuderen, onder leiding van de Heilige Geest, denk ik!
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2011, 04:03:58 am door kerklid00 »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #26 Gepost op: juli 05, 2011, 04:14:16 am »
De wekelijkse Sabbat is inderdaad goed voor alle mensen, indien de wet in ons hart is geschreven. Want was het ook niet Christus die op deSabbat goed deed, maar door de Farizeën dwars werd gezeten, daar zij een wettisch idee van het beleven van de Sabbat het 4e gebod hadden.

Weet u dat kan mensen en kinderen zo tegen de Allerhoogste opzetten: de verboden en beperkingen op de rustdag, zondag of sabbat. Maar de Sabbat moet een verlustiging zijn, een verheugen in de Here. In lucas vinden we de manier waarop Jezus een voorbeeld gaf hoe we Sabbat kunnen vieren.
De Sabbat is een teken van Zijn eeuwigdurend verbond, tussen Hem en de mens. De Sabbat is ook gemaakt voor de mens en niet andersom. De Sabbat werd daarom opgenomen in de Decaloog en dus ook door Jezus onderhouden. Het is vanuit de mens, een teken van trouw aan Hem én aan Christus! Daardoor wordt de gehele wet dan ook in ons hart gelegd, door de groei die vanuit de Gerechtigheid van Christus plaats vindt.

Zo alleen kunnen wij ongevoelig worden voor vreemde en andere wetten, welke niet tot het Rijk van Christus behoren.
Zo simpel is het en legt Christus het uit. Het edict van 321 dat door Constatijn in het leven is geroepen, maakt mensen tot slaven van een Babylonisch geheel, een janboel en een verwarring, dat nooit de rust in kan geen, die Christus geeft door de Heilige Geest.

Wil de Allerhoogste dat elk mens in het Koninkrijk der Hemelen zal kunnen worden toegelaten?

Ja, want zowel Exodus 20:11 en Openbaring 14:7 roepen op om de Sabbat van het 4e gebod terug te gaan onderhouden, en leert de Bijbel dus dat deze oproep, naast noodzakelijk, ook een boodschap is voor de (eindtijd) de tijd waarin wij leven.
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2011, 04:16:00 am door kerklid00 »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #27 Gepost op: juli 05, 2011, 09:45:27 am »

quote:

kerklid00 schreef op 04 juli 2011 om 20:45:
Inderdaad u heeft niet beweerd dat de zondag een opgelegde verplichting is, was of zal worden. Echter het feit dat mensen de 1e dag der week tot de aanbidding van een "andere Heer" hebben gemaakt is al op zichzelf een "opgelegd" onwettige daad in relatie tot de Allerhoogste. Indien men er aan vast houdt, terwijl men beter weet, maakt dat men die wijziging ook erkend.
Met alle respect... Maar op het moment dat je in de plaats van anderen spreekt over "de aanbidding van een andere heer" vul je de intenties van die ander zelf al op een onverantwoordelijke manier in... Ga je er van uit dat die ander een afgodendienaar is... Ga je zelf, als het ware, op de stoel van Mozes of van Christus zitten...

En tegelijk creëer je dan een "stropop"... Verhef je een onwaarheid tot eigen "waarheid"...

Misschien moet je het "argument" dat de ander, die de zondag wenst te vieren, er bewust (of onbewust) op uit is om afgoden te dienen voortaan gewoon niet meer gebruiken...?!!

(analoog aan hetgeen Paulus zegt over het eten van vlees... 1 Kor 10:25 U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt: al die achtergrondinformatie bij de herkomst van de naam "zon"dag: het zegt me helemaal niets... En ik ga er ook niet diep op in - immers: "wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is" (1 Kor 8:4b))
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #28 Gepost op: juli 05, 2011, 10:04:14 am »

quote:

kerklid00 schreef op 05 juli 2011 om 04:14:
De wekelijkse Sabbat is inderdaad goed voor alle mensen, indien de wet in ons hart is geschreven. Want was het ook niet Christus die op deSabbat goed deed, maar door de Farizeën dwars werd gezeten, daar zij een wettisch idee van het beleven van de Sabbat het 4e gebod hadden.
Dat idee hadden ze volkomen terecht... We hebben gisteren nog nagedacht over de uitspraak van Jezus in Mat 24, aan de hand van het woord "ἀνομία". De bijbelvertaling die jij gebruikte sprak daarbij over wetteloosheid...

Dan kan je m.i. niet in een adem de Farizeëen beoordelen op hun "wettisch denken"... Want ze werden geacht om volgens de νόμος, hun wet van Mozes te leven!!

Ik haalde eerder al Jeremia aan:

quote:

Hendrik-NG schreef op 01 juli 2011 om 09:18:
[...]

Hoe kijk je aan tegen de volgende uitspraak van Jezus?:

Joh 5:16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

'Mijn Vader werkt aan één stuk door'... Werkwoord ἐργάζομαι van ἔργον (werk).


Was het niet Jeremia die het volk Israël namens God voorhield?:
Jer 17:24 Als jullie wel naar mij luisteren – spreekt de HEER – en op sabbat geen goederen door de poorten van deze stad naar binnen brengen, de sabbat als heilige dag vieren en niet werken, 25 dan zullen...

'en niet werken' (van melakah, מְלָאכָה = werk).
In de Septuaginta wordt dit vertaalt met μη ποιειν παν εργον: doe geen enkel werk (zie hier).


Jeremia: Doe geen enkel werk!

Jezus: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’

Hoe moeten we deze uitspraak, volgens jou, opvatten? Hoe is de visie van Jezus op de geboden die de profeten voor Hem namens de Vader hebben bekendgemaakt??
Jeremia legde het 4e woord uit de Dekaloog ook volkomen helder uit: werken DOE je niet op de Sabbat. Exodus 20: want ook God rustte op de zevende dag!


Die hele discussie tussen Jezus en de Farizeëen draaide dus om wat anders... M.i. om de pretentie van Jezus dat Hij gerechtigd was om die νόμος te wijzigen... Hij komt hier rechtstreeks aan de Thora, schrijft als het ware Zelf opnieuw "geschiedenis"... Hij zegt immers: "de Vader werkt aan één stuk door"...

Ja, maar (hoor je de Farizeëen bijna zeggen)... God rustte op de zevende dag...??!! De Sabbat is Gods geheiligde rustdag...?!! Jezus: God werkt tot op heden en daarom doe Ik dat ook... De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat (Mat 12:8)...


Die hele discussie draait dus opnieuw (er zijn veel meer voorbeelden te vinden van dergelijke discussies) over de vraag of Jezus de Wet zou mogen "herschrijven", als Wetgever op mag treden; inderdaad de "profeet als Mozes" is waar Deut 18:15 over sprak...

Jezus spreekt hier (in Joh 5:16) "doelbewust provocerend" over werken op de Sabbat... En leert ons (volgens mij) zo om anders naar Gods rusten te kijken... Waarom rustte God dan ooit op die zevende scheppingsdag? Omdat zijn schepping af was en volmaakt... Waarom werkt God dan momenteel op die zevende dag? Omdat de schepping nog niet af is en niet volmaakt...
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2011, 10:18:53 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #29 Gepost op: juli 05, 2011, 10:05:03 am »

quote:

kerklid00 schreef op 05 juli 2011 om 04:02:
Beste Riemer,

Uw vraag is interessant, maar ik heb in mijn vorige postings daarover al het één en ander uitgelegd.
Eehh, nee dus.

quote:

Wat deed de Allerhoogste op de1e, 2e, 3e , 4e, 5e en 6e dag na de Sabbat de 7e dag der week. Goed de Bijbel bestuderen, onder leiding van de Heilige Geest, denk ik!
Denk je dat echt wat je schrijft?
Mail me maar als je wat wilt weten