Auteur Topic: [splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus  (gelezen 39734 keer)

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #30 Gepost op: juli 05, 2011, 10:16:16 am »

quote:

kerklid00 schreef op 04 juli 2011 om 20:45:
Ook de "aard van het verbond" is niet veranderd.

Oh?

Hebreeën 7,22
  Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond.  
 
Hebreeën 8,6
  Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter (κρείττων) verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.  

Hebreeën 8,7-10
7 Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. 8 Maar God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. 9 Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer. 10 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.  

Hebreeën 9,15
  Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond (διαθήκη καινη); hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.
 
De schrijver van deze brief spreekt over een beter (krachtiger, voortreffelijker) verbond... Dat zijn toch woorden die iets uit proberen te drukken over de aard van dat verbond, zou ik zeggen...!
Er wordt dan ook gesproken over een nieuw verbond. Over een eerste verbond met gebreken... Daarmee wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat de aard van het nieuwe verbond is dat deze zonder gebreken is!
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #31 Gepost op: juli 05, 2011, 05:36:40 pm »
Hebreeën 8,7-10
7 Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. 8 Maar God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. 9 Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer. 10 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

Inderdaad Hendrik. Jezus heeft het Nieuwe testament daarom ook ingesteld, omdat het volk Israël zo eigenwijs was en de geboden misbruikten voor eigen doel en er goede sier mee wilde maken met de heidense omliggende volkeren. En zo gaat het nu weer Hendrik. Zij die andere goden nalopen, door hun wetten  meer te eerbiedigen da die van en liefhebbende Christus. maar daarmee zijn de wetten en de geboden van de Allerhoogste god, die in de Ark, in het Hemelse Heiligdom liggen , NIET  afgeschaf eerder zijn ze bevestigd. Immers de Allerhoogste meldt ons in Hebreeën 8 dus zonder omhaal dat de wetten en geboden in het hart van de trouwe discipelen geschreven zal zijn. Dat betekent Hendrik, dat zij van geen wijken meer weten en zich door menselijke geboden en wetten, niet meer zullen laten misleiden.Ik mag veronderstellen dat de Allerhoogste geen wetten van Constatijn, in de harten van trouwe navolgers zal schrijven. Wees dus maar op uw hoede en LUISTER dan ook naar die oproep, die u nu zelf aanhaalt.  U zegt het wel, u leest het wel, maar u blijft maar beweren dat de Allerhoogste hier -ook- de weten van dat hemelse Rijk zou hebben verandert. ik heb u in een eerdere posting aangetoond, dat de zondag een door mensen ingestelde wet en gebod is.

De zondag komt dus van de zonaanbidder Constatijn! Blijf dus maar braaf dat gebod navolgen en daarmee bewijst u des temeer hoe horende doof en ziende blind de mens kan zijn.

Overigens bedoel ik met de "aarde van een onveranderd verbond", dat het verbond nosteeds om de verlossing en redding van mensen gaat. Dus daarom al zijn de geboden en dus het 4e gebod niet vernanderd.

Als nu de RKK Staat het 4e gebod uit de decaloog veranderd van plaats. Welke god aanbiddt u dan. De Bijbel én de Heer (Heilige Vader in Rome) en dus de Kerk van deze wereld of kiest u voor de Protestantse Bijbel. U ben Gereformeerd. Wel dan volgt u dat wat geschreven staat in een Protestantse Bijbel. U dient dus twee heren. U onbderhoudt de zondag, terwijl u in uw Bijbel ( die van de Gereformeerde Kerken) nergens een 3e gebod als rustdag vermeldt ziet staan.

Dus u bent Rooms Katholiek in de beleving van uw geloof, terwijl u zondags met een Bijbel in de hand staat, waar die zondag nergens als rustdag vermeldt staat!

De 10 geboden van de Rooms Katholieke  Kerk Staat

1.Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2.Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3.Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
4.Eer uw vader en uw moeder.
5.Gij zult niet doden.
6.Gij zult geen onkuisheid doen.
7.Gij zult niet stelen.
8.Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9.Gij zult geen onkuisheid begeren.
10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort

U overtreedt niet allen het 4e gebod met uw aanbidding, zoals hier aangetoond wordt maar aanbidt dus ook de zonne-god van de RKK Staat.
De Staatskerk van het grote Babylon is de enige kerk die zich "christelijk" noemt, maar de geboden van de Allerhoogste hebben veranderd tot menselijke geboden en wetten. Bovendien aanbidden ze afgoden in beelden en relikwiën, dus ze liegen ook nog over het 1e gebod. Immers niet Maria staat centraal in de verlossing, maar Christus alleen. Niet Maria is ten hemel gevaren (15 augustus), maar Jezus alleen.(3 juini)

Het is dus Constatijn, samen met de politieke RKK, die het 4e gebod hebben geschrapt.

De gebodentafel zoals deze vanuit de Hemel aan de mens wordt voorgehouden:

Het eerste gebod
Gij zult geen andere goden voor u aangezicht hebben.
De uitleg: Gij zult geen beelden (goden) dienen.

Het tweede gebod
Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch wat hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is,noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hun dienen; want Ik ben de HEERE uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten; en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.
De uitleg: Je mag geen beelden maken en die dienen. En wees goed voor je naaste. (voor alle andere mensen.)

Het derde gebod
Gij zult den naam des HEEREN uwe God niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdellijk gebruikt.
De uitleg: Je mag zijn naam zomaar niet gebruiken b.v. vloeken of uitschelden of om jezelf boven je Heer te stellen.

Het vierde gebod
Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uw Gods; dan zult gij niet arbeiden.
De uitleg: De rustdag voor alle mensen sinds de schepping is de zaterdag. Merk ook dat in sommige talen de Sabbat terug te vinden is, Sabado in het spaans bijvoorbeeld!

Het vijfde gebod
Eer uw vader of uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat uw de HEERE uw God geeft.
De uitleg: Je moet je vader en moeder liefhebben en geen verkeerde dingen doen.

Het zesde gebod
Gij zult niet doodslaan.
De uitleg: Je mag niet iemand vermoorden. (ook niet geestelijk)

Het zevende gebod
Gij zult niet echtbreken.
De uitleg: Je mag niet scheiden van je man of vrouw. (dus ook geen overspel plegen t.o.v. de Reine vrouw)

Het achtste gebod
Gij zult niet stelen.
De uitleg: Je mag niet stelen.  (Dus ook niet Gods geboden misbruiken voor eigen doel)

Het negende gebod
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
De uitleg: Je mag geen verkeerde zaken zeggen of liegen, ook niet over de Heer.

Het tiende gebod
Gij zult niet begeren uw naasten huis; gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.
De uitleg: Je mag niet jaloers zijn op een ander en dus ook niet op de Heer.

Dat ik den HEERE mijn God zal liefhebben van ganser harte, van ganser ziele van gansen gemoede, en met alle krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.


Ziet u Hendrik, dat de geboden aan dat éne overkoepelende gebod hangen van trouw en navolging.

Dus schrijf wat je wilt over Hebreeën en in het Hebreews, het maakt geen indruk, omdat er een onjuiste inzicht aan ten grondslag ligt. Je kunt de Ene Heer niet met de andere heer ( De Hemelse Heilige Vader, niet verwisselen met de Heilige Vader van Rome) Je kunt niet het 3e gebod onderhouden van de Kerkstaat van Rome én tegelijkertijd de Here Jezus dienen in het 4e gebod. Je gaat mank aan dat 3e gebod van de RK declaoog. Je kunt niet zingen ...Oooo heilige Sabbat, als je op de dag der zon, het 3e gebod van Rome navolgt. Je maakt jezelf gewoon wat wijs, ja je misleid jezelf en je toehoorders!

Je schreef:Hebreeën 9,15
Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond (διαθήκη καινη); hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.

Dat is juist Hendrik wat je hier aanhaalt, maar je spreekt jezelf wéér tegen, want je onderhoud nog steeds het 3e gebod van de Rooms Katholieke Kerkstaat als rustdag  i.p.v. het 4e de decaloog van je Verlosser en Heiland. Ziende blind horende doof!


groet
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2011, 06:17:47 pm door kerklid00 »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #32 Gepost op: juli 05, 2011, 06:29:24 pm »
Beste Riemer,

Ik heb meerrmaals Bijbelsteksten aangehaald, waaruit voor de trouwe christen, meer dan duidelijk moet zijn  van wat Jezus bedoelt.

Door het onderhouden van de Sabbat van het 4e gebod, tonen wij  onze trouw aan de Allerhoogste god en de bereidheid om Jezus na te volgen.  (Ezechiël 20:12;13)

Het is de rustdag om de Allerhoogste, in Christus te leren kennen en ons in hem te verheugen (Jesaja 58:13,14)

Jezus is Heer over de geboden en dus ook over het 4e gebod en geeft ons een voorbeeld van goede werken op de Sabbat (Matt.12:1,2)

Het herstel van de Sabbatwaarheid is deel van  de evangelie verkondiging van de kerk (Exodus 20:11 en Openbaring 14:7) in de eindtijd

Zo Riemert, weer wat om eens te bestuderen en wellicht in gebed voor te leggen aan de Heer, zodat de Heilige Geest het aan je hart kan openbaren.
Want de declaoog, de wet van de Allerhoogste gelden zowel voor het Oude én het Nieuwe Testament. -Het oude en nieuwe verbond-. De Bijbel vertelt ons dat in Deut. 28:1-14 en Hebreeën 8:8-10. We gaan toch niet beweren de Bijbel niet erieus te nemen, hoop ik.

De wet én dus ook de het Sabbatsgebod van het 4e woord zijn ook deel van het oordeel (Prediker 12:13,14 en Jakobus 2:8-12.

U kunt niet op, voor de Allerhoogste vreemde wetten een oordeel ontvangen, dus u bent dan a.h.w. "statenloos" of te wel; u behoort een andere heer toe!
Ik hoop van  harte dat u nu voldoende bent ingelicht, wat de bedoeling is van de gebodentafel. Vreemd dat een christen dat niet weet!
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2011, 06:31:35 pm door kerklid00 »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #33 Gepost op: juli 05, 2011, 07:37:03 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 05 juli 2011 om 17:36:
De zondag komt dus van de zonaanbidder Constantijn! Blijf dus maar braaf dat gebod navolgen en daarmee bewijst u des temeer hoe horende doof en ziende blind de mens kan zijn.
Die dubbele "dus" mag uw eigen geweten aan gaan spreken... Ik maak er uit op dat u meent dat u in mijn hoofd kunt kijken... Dat zit nog...!!

Ik sluit ons gesprek van mijn kant af met het citaat:
Kol 2:16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. etc. etc...
en wens u (mocht dit van toepassing zijn) een goede vakantieperiode toe...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #34 Gepost op: juli 05, 2011, 08:45:02 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 05 juli 2011 om 18:29:
Beste Riemer,

Ik heb meerrmaals Bijbelsteksten aangehaald, waaruit voor de trouwe christen, meer dan duidelijk moet zijn  van wat Jezus bedoelt.
Aangezien ik een zeer trouwe christen ben heb ik een ander begrip dan jij verkondigt.
Maar lees nu even mijn reactie die ik hierboven gaf en ontdek welke taalfout er in zit :)

quote:

kerklid00 schreef op 05 juli 2011 om 04:02:
 Wat deed de Allerhoogste op de1e, 2e, 3e , 4e, 5e en 6e dag na de Sabbat de 7e dag der week. Goed de Bijbel bestuderen, onder leiding van de Heilige Geest, denk ik!

quote:

.....
En verder heb ik geleerd om geen gesprekken aan te gaan met mensen die de ander bij voorbaat al veroordelen dus: wees gegroet.
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2011, 09:12:43 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #35 Gepost op: juli 06, 2011, 03:56:53 am »
Hallo Hendrik,

Juist een reden om de zondag, als voorgeschreven rustdag door een wereldse kerk, na te laten! Bovendien leert u mij hier weer dat u wetten en geboden, het liefst, wil nalaten. Immers u laat zich door niemand wat voorschrijven. U gaat weer mank aan twee gedachten! Maar iedereen is vrij te denken en na te laten wat hij of zij wil. Prima zo.We zien het wel bij de wederkomst en of opstanding, tot welke "vrouw" we behoren!
« Laatst bewerkt op: juli 06, 2011, 04:02:02 am door kerklid00 »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #36 Gepost op: juli 06, 2011, 03:59:17 am »
Beste Riemer,

Wat de Allerhoogste god in de scheppingsweek deed, is duidelijk in de Bijbel terug te vinden. Wat Hij nu doet, kunnen we vinden in de essentie van Zijn Reddinsplan voor alle mensen! Immers: Wij worden gered door onze Heiland, niet door onze werken!

Hij onderhoudt het leven (Psalm 104:27-30) Ook nu nog!

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #37 Gepost op: juli 06, 2011, 05:43:28 pm »

quote:

gaitema schreef op 03 juli 2011 om 02:40:
Waarom werkte Jezus op de Sabbath en werd Hem dat dan door de joodse gelovigen van het jodendom verweten? Vanwege het Sabbath gebod, maar Jezus zei dat God altijd al gewerkt heeft en Hij zo dat ook zal doen. Dus ook op de Sabbath en het mooie is, zijn apostelen deden dat ook.

Realiseer jij je wel dat je hiermee zegt dat Jezus zich niet aan de joodse wet hield, en deze overtrad, en dat ook leerde aan de apostelen?

Daarmee stel je Jezus tot zondaar naar de joodse wet, en ongeschikt als zoenoffer voor de mensheid.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #38 Gepost op: juli 06, 2011, 05:47:54 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 02 juli 2011 om 14:29:
De Sinaitische Sabbat verwees wel terug naar Gods rusten op die heilige dag, maar dan wel vanuit een schepping die niet meer volmaakt was...

Realiseer jij je wel dat wat je hier zegt op gespannen voet staat met de heilige schrift?

En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #39 Gepost op: juli 06, 2011, 06:29:05 pm »

quote:

small brother schreef op 06 juli 2011 om 17:47:
[...]

Realiseer jij je wel dat wat je hier zegt op gespannen voet staat met de heilige schrift?

En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Ik bedoel dit alles in de zin van Romeinen 8...

19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

Zinloosheid en vergankelijkheid staan m.i. behoorlijk op gespannen voet met volmaaktheid... Toch?

Ze gaan volgens mij in tegen de wil van een God die zegt:
Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?” (Ezechiël 33,11)
« Laatst bewerkt op: juli 06, 2011, 06:40:55 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #40 Gepost op: juli 06, 2011, 07:10:02 pm »
Beste kerklid00,
Je posts zijn voor mij slecht toegankelijk. Hopelijk verbetert dat.

De waarachtige godsdienst leert dat het sabbatsgebod nog onverminderd geldt.
De waarachtige godsdienst leert ons eveneens dat het sabbatsgebod niet meer gehouden kan worden door de naleving van de letter van de wet.
De waarachtige godsdienst leert ons eveneens dat het rusten op zichzelf niet meer de vervulling van het sabbatsgebod volbrengt. Hoewel de zegen daarover wel uitgesproken wordt.

En de reden is NIET dat het sabbatsgebod niet meer geldt als gebod; maar dat zij ons niet meer Redt.
Want het naleven van de geboden brengt ons op zichzelf niet meer dichter tot God. Gij zult niet doodslaan redt ons niet meer,ook als wij inderdaad naar de letter niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken redt ons niet meer, ook als wij geen enkele echtscheiding op onze naam hebben staan.
Want de geboden zijn geschreven in het hart en worden aldáár door God getoetst. De bergrede laat zien hoe diep dat snijdt.

Het sabbatsgebod is een teken en een zegel van onze verbondenheid aan God. Deze verliezen is God verliezen. Deze verliezen is juist dát deel van de wet verliezen die naast de horizontale lijnen naar andere mensen ook de verticale lijn naar God beschrijft. De profeten die spreken over de grote zonde tegen het sabbatsgebod worden in het nieuwe verbond niet tot leugenaars gemaakt, maar zij worden bevestigd. Evenzo wordt ook Christus niet als overtreder van de wet gemaakt, want dan is hij niet een onbevlekt zoenoffer, en dan zijn wij ook niet gered. Het sabbatsgebod geldt derhalve. En zij geldt onverkort. Maar dan wel geestelijk onverkort.

Wie spreekt over de sabbat als zaak van alle dag, hij kijke om zich héén en zie hoeveel dagen van de week hij inricht voor God alléén. Wees eerlijk en praktisch! Als waarlijk de kerk op verschillende dagen sabbats-eigen elementen had vertoond, dan had de vraag over de status van de sabbat niet eens kunnen spelen. Dan was het sabbatsgebod aangevoeld als een skelet dat onzichtbaar was omdat er een lichaam omheen was gegroeid. Maar nu zien we het sabbatsgebod als een geraamte van een dood lichaam en constateren wij droogjes dat dit niet van een levend lichaam is.

Maar dan vergeten wij dat het lichaam wordt gevormd rond het gebeente van Christus  door God Zelf, en dat als wij de beenderen zien uitsteken, dat dan ook het lichaam niet ver verwijderd is van het sterven. Ten tijde van Calvijn leefde het lichaam volop en ook Calvijn vroeg zich af wat het karakter van de sabbat was. Eén dag in de week leek niet juist; want veel te beperkt. Want dat zou de hele week in één klap van zijn overvolheid van geestelijkheid in werken en vieringen ontnemen.

De waarachtige staat van het geweten en het geloof van de kerk kan op elke zondag gemeten worden waar het sabbatsgebod minimalistisch wordt uitgelegd als een gebod om één dag in de week aan God te wijden, en te rusten van alle werk tot gemeenschap met, en genieting van, de Heerlijkheid van God. In de praktijk komt voor dat het niet verder gaat dan één dag in de week, niet meer dan één uur..

Hoewel de quantiteit van geen waarde is, brengt zij wel nuancering voor hen die zich verheffen. De lakmoesproef is onverbiddelijk: als het werkelijk waar is dat wij vinden dat het sabbatsgebod niet over één dag gaat maar over alle dagen, dan zijn DUS alle dagen gelijkelijk van aard en invulling en strekking. Als wáár is dat het sabbatsgebod voor ons een dagelijks gebod is, dan zou ons geweten ons niet op de zondag méér met God bezighouden. Maar ons geweten veroordeelt ons onmiddellijk als wij de zondag daadwerkelijk gelijkstellen aan de andere dagen. En ook als wij ook maar één keer consequent zouden uitspreken en proberen in te voelen wat het betekent: dat wij de Rust zijn ingegaan.

De waarheid van het volmaakt nageleefde sabbatsgebod is dat wij als priesters dagelijks de tempel binnengaan en dagelijks tot God’s troon komen en dagelijks onze dag inrichten als geheiligd en gezuiverd. Dat gaat dan niet over de electriciteit afzetten, maar over het niet belasten van ons leven met diensten van andere goden en machten. Over een een altoos vrij leven voor de eer van God. Geen slavernij aan werkgevers, en opdrachtgevers, en vakanties, en hypotheken. Maar wel een kapel aan huis. En altijd elke dag bereid om een nieuwe weg te gaan die ons met God verbindt.

Over één dag of  alle dagen: Priesters werken alle dagen. En als Paulus oproept om de wedren uit te lopen roept hij ook NIET op om dat eens inde week een dag over te slaan..
Maar de priesters werken alle dagen werken van God. Als wij ons dan als priesters opstellen is de praktische vraag welke tempelwerken wij dan dagelijks doen.

God werkte 6 dagen en rustte op de zevende dag. Niet omdat Hij moe was of gepensioneerd, maar omdat Hij elke dag zag dat het goed was, maar verder ging met scheppen, en na zes dagen zag Hij dat het geheel goed was en hij nam de tijd om ervan te genieten. De almachtige God staat stil bij Zijn Werk en geniet. En daarom stelde Hij ook de mens een dag om te genieten van God’s heerlijkheid. God werkt en geniet ook van het resultaat. En daarom mag de mens ook werken en genieten van het resultaat. Máár, in de godsdienst krijgt dat een plaats door de dag te wijden aan God. Zolang als de mens dus werken verricht zal hij zijn gerechtigd (dat is het tegenovergesteld van verplicht) om van de werken te rusten zoals God gerust heeft van zijn werken. Maar in de Godsdienst krijgt dat een verheven karakter, omdat het niet gaat om de mens en zijn werken, maar om God en Zijn Werken.

Zo zien we dus dat er vele zaken gezegd kunnen worden over de betekenis en diepte van het sabbatsgebod, maar dat niet één zaak ondersteunt om het gebod af te schaffen.

De eerlijkheid gebiedt om vast te stellen dat de hier zo verguisde katholieke kerk méér de erkenning van de sabbatsrust in geestelijke zin laat zien dan de protestanten, omdat de katholieke kerk zich niet laat weerhouden om naast de rustdag die door God als ijkpunt van Zijn eigendom van de hele week is ingesteld, nog andere dagen voor heilige samenkomsten te beleggen (woensdag- en zaterdagmis).

En zolang als wij allen niet verder komen dan één dag in de week tempeldienst in plaats van dagelijkse tempeldienst, zijn wij geen volmaakte priesters van de Heer, maar potten en ketels die elkaar van zwartheid betichten. Ook jij kerklid00, als een zwarte pot. Ik zou je kunnen aanvallen, maar hoe zou ik jou betichten van de joodse sabbat houden, als jij zegt dat het tot Eer is van Jezus Christus? Hoe zou jij dan een ander betichten van de Constantse sabbat als die ander dat tot eer van Jezus Christus doet? En hoe zou ook maar iemand kunnen zeggen dat hij de constante sabbat houdt, als hij niet volmaakt in de liefde is?

Heb.8-13 Zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen. (…)
Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.
Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?
Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.(…)
Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;
« Laatst bewerkt op: juli 06, 2011, 07:20:24 pm door small brother »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #41 Gepost op: juli 06, 2011, 07:41:24 pm »
Beste Hendrik,

U haalde aan:

Kol 2:16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. etc. etc...
 
Wel als u dat zou toepassen op de huidige visie op "dat in alle geloven, god te vinden is", zoals de wereld kerk ons wil doen geloven en waar alle kerken en heidense religies zich bij aan willen sluiten (Het Grote Babylon dus), dan wordt Mattheus 28 waarin opgeroepen wordt om; ...alle volkeren tot Mijn discipelen te maken, een overbodige oproep tot het Dienstwerk in de Here voort te zetten.

Veel eerder wijst Kol 2:16 op heel iets anders, namelijk dit:

De Kolossenzenbrief wijst er op dat er in de gemeente van Kolosse dwaalleraars aan het werk waren.

Ten opzicht waarvan werd nu dat gevaar toegedicht?
Dat vinden we in datzelfde hoofdstuk 2:

vers: 8 Ziet toe, dat niemand u medslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen (traditie dus), met de wereldgeesten en niet met Christus, 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk 10 en gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus....

Kijk nu krijgt Kol 2:16 een andere inhoudt Nu blijkt dus vers 16 een bewijs van trouw en de wil in de groei van Jezus` gerechtigheid te zijn, ja een vaste burcht te worden;

Vers 16 betekent niets anders dan: Laat je nu niet meer van de wijs brengeni Blijf standvastig in de geestelijke besnijdenis van je hart (doen en laten door je handelen)

Het 3e gebod van de RKK Staat om "de dag des heren" te houden is dus een wetteloze dag en inzetting, die niet in Christus te vinden is. Ook uit Kollosenzen blijkt, zoals de bedoeling van dat boek, in het licht van misleiding en dwaling, dat we alleen in Christus standvastig kunnen oefenen en uiteindelijk, door ervaringen, standvastigheid kunnen aanleren.

Ook hier dus Hendrik, sla je (met oprecht respect) de plank voorlopig weer mis.
En toon je blijvend, dat je voortduren op gespannen  voet met je Heiland staat zoals Small Brother aanhaald, louter en alleen maar omdat je dat éne 4e gebod blijvend tart en naast je neer blijf leggen. Jezus zou zeggen volgens Johannes 3: "Zijt gij nu  een leraar Israëls"?

U haalde ook nog aan:

Romeinen 8

19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen.

Wel, wie zullen de kinderen Gods zijn: Gods Overblijfsel (uit alle taal, stam, natie en volk) heeft de geest der profetie (Opb.12:17 en 19:10)

Wat doet dat Overblijfsel dan:

Het Overblijfsel is trouw aan de geboden van de Allerhoogste god (Opb. 12:17 en 14:12)

Zij verkondigt de boodschap van het uur des oordeels (Opb. 14:6-12)

Dat laatste staat dus in in een behoorlijk contrast, zoals u aan mij Kol 2:16 wil voorhouden. Want de verkondiging is aan: alle volkeren, zoals Matt 28 meldt, waar Jezus die opdracht heeft.

Bovendien wijst Opb.14:6-12 ook nog naar het oordeel dat momenteel voor alle mensen wordt bepaald in de hemel, voordat Christus terugkeert (Daniël 7:9-14)

In het licht van de wet, die deel is van het oordeel (wordt namelijk toegepast op die éne wet) vindt dan ook de verkondiging plaats van de terugkeer van Christus (2 Petrus 3:10-14)

verder met Romeinen 8

Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.
 
Zinloosheid en vergankelijkheid staan m.i. behoorlijk op gespannen voet met volmaaktheid... Toch?

Inderdaad Hendrik, waarom geef je er dan aan toe, door steeds maar te beweren dat de geboden en dus ook het 4e gebod binnen dat spanningsveld (ook) vallen. Waarom werk je dan daaraan mee, om het zo even te duiden, aan die zinloosheid en -vooral- vergankelijkheid. Want de Kerken die de zon aanbidden, zal met de komst van de Heer, verdwijnen! Zij hanteren een onvolmaakte wet, ompdat zijde wetten en geboden menselijk hebben gemaakt. (zoals ook de joden deden)
 
Ze gaan volgens mij in tegen de wil van een God die zegt:

 “Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?” (Ezechiël 33,11)

Inderdaad Hendrik, waarom zou je sterven om dat éne gebod na te laten en je zo in te zetten voor het grote Babylon! (Door gebrek aan kennis gaat Mijn volk verloren)

Immers: Gij (zegt) Christus te dienen, doe dus geen onrecht want onrecht doen wordt alsmaar vermeerderd en zal terug ontvangen worden, zonder aanziens des persoons.

Elke oprechte terugkeer tot de Here brengt blijvende vreugde in het leven, indien men bereid is zich open te stellen voor de invloed van de Heilige Geest. Daardoor ziet men waarin men nog overtreedt en de gerechtigheid van Christus nodig heeft om tot de volmaaktheid in te kunnen gaan. De Allerhoogste wil, in Zijn Zoon door de Heilige Geest Zijn liefde delen met de mens en hen hun wonden helen, hen te reinigen van zonden en fouten om hen te kunnen bekleden met de klederen des heils. ( Deze waarheid gelt voor ons allemaal)

Groet
« Laatst bewerkt op: juli 06, 2011, 07:47:19 pm door kerklid00 »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #42 Gepost op: juli 06, 2011, 08:04:58 pm »
Beste Small Brother,

Het sabbatsgebod is een teken en een zegel van onze verbondenheid aan God!

Heel juist. En daarbij is er natuurlijk nog een dagelijkse verbondheid, door gebed en Bijbelstudie! (Dagelijkse "tempeldienst") Bovendien is de Sabbat van het 4e gebod  hét ultieme Zegel van de Allerhoogste god, zoals de Zondag hét zegel is van de wereldse kerken verbonden in de Overste van deze wereld. Twee heren, twee zegels, twee tekenen van macht.

De wekelijkse Sabbat redt ons niet, evenals alle andere geboden ons ook niet, op zich redden. Sinds de zondeval, proberen mensen de Heilige Schrift als excuus voior hun (wan-) daden te gebruiken. Zo is de Bijbel dus op zich een "dode letter". Jezus noemt de mens die het Boek van de wet en getuigenis gebruiken voor eigen doel "dode levenden".

Waar het om gaat is dat een besneden hart de wet in Geestelijk zin navolgt. De wet is ook voor het Rijk dat niet van deze aarde is. In Christus kunnen wij de wet onderhouden, door de leiding van de Heilige Geest; Precies zoals Jezus dat ook doet en nodig heeft.Zoals wij zonder Jezus "niets zijn" is ook Jezus "niets" zonder de werking van de Heilige Geest in Hem. Dat geldt dan ook voor ons.

De Bijbel is derhalve de bron van alle kennis die nodig is om gered te worden (2 Tim. 3:16,17) als fundament van ons leven in relatie met de ware Christus en de werking van de Heilige Geest ((Jesaja 8:20)

De Sabbat heeft niet afgedaan, noch de wet: (Matt 5:17-20)
De wet (geestelijk dus) wijst ons op onze tekortkomingen en de behoefte aan de  Verlosser. De wet, waaronder ook de sabbat van het 4e gebod is deel van het oordeel (Prediker 12:13,14 en Jakobus 2:8-12)

Dat ik, ogenschijnlijk, op dat éne gebod wijs, komt omdat het overtreden er van, ook,alle andere geboden  krachteloos maakt. IK hoef dus niet verder te gaan. De Sabbat van het 'e gebod is immers ook de spil der geboden. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.

U schreef ook nog:

En zolang als wij allen niet verder komen dan één dag in de week tempeldienst in plaats van dagelijkse tempeldienst, zijn wij geen volmaakte priesters van de Heer, maar potten en ketels die elkaar van zwartheid betichten.

Volkomen mee eens, maar dat is het punt van de discussie niet, maar moet duidelijk worden als we ondervinden dat de Sabbat de spil der 10 woorden is! Als u mijn postings goed leest, dan wijs ik ook op een breder aspect van de geboden in het algemeen.  

Het 4e  gebod  aangaande het Sabbatsgebod staat centraal in de discussie.  U meent dat ik "van de joodse sabbat houden" spreek,  alleen de vraag is dan, is het een Orthodox-joodse wijze waarop ik de Sabbat onderhoud of een Messiaans joodse (messiaans joods christelijke) wijze waarop ik Sabbat van het 4e gebod onderhoud? Onderhoud ik de geboden op grond van een besnijdenis van mensenhanden, of op gornd van een besneden hart! U weet het niet, en ik zeg het ook nergens, u hoeft mij helemaal niet aan  te vallen. U zou het, als onderlegde Bijbelvorser aan mijn postings haast wel moeten herkennen ( (Handelingen 1:8) De Sabbat staat in mijn leven centraal, maar elke dag onderhoud ik mij met de Here. Natuurlijk bedoel ik, en probeer dat telkemale aan te tonen, dat de Sabbat met een besneden hart ervaren dient te worden, een besnijdenis niet van mensenhanden, maar door de Heilige Geest, zo u wil.

U schreef ook:

Zo zien we dus dat er vele zaken gezegd kunnen worden over de betekenis en diepte van het sabbatsgebod, maar dat niet één zaak ondersteunt om het gebod af te schaffen.


Wel daar gaat dus de discussie over, zoals u wel zult hebben gemerkt!En ben dat met u volkomen eens!
Het gaat er om, trachten te verstaan, wat de consquentie is als we dat 4e gebod afschaffen, zoals de Wereldkerk dat doet en wereldwijdt wil invoeren als erkenning van haar Gezag op politiek én geestelijk vlak! Ja, als Plaatsvervangende Christus op aarde menen te zijn!

Voor eventuele verdere studie aangaande Bijbelse onderwerpen, vanuit Joods-Christelijk oogpunt:

http://www.whitehorsemedia.com/
http://www.amazingfacts.org/

Engels, + diverse talen


groet
« Laatst bewerkt op: juli 07, 2011, 04:19:45 am door kerklid00 »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #43 Gepost op: juli 07, 2011, 09:18:22 am »

quote:

kerklid00 schreef op 06 juli 2011 om 19:41:
Beste Hendrik,

U haalde aan:

Kol 2:16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. etc. etc...
 
Wel als u dat zou toepassen op de huidige visie op "dat in alle geloven, god te vinden is", zoals de wereld kerk ons wil doen geloven en waar alle kerken en heidense religies zich bij aan willen sluiten (Het Grote Babylon dus), dan wordt Mattheus 28 waarin opgeroepen wordt om; ...alle volkeren tot Mijn discipelen te maken, een overbodige oproep tot het Dienstwerk in de Here voort te zetten.

Veel eerder wijst Kol 2:16 op heel iets anders, namelijk dit:

De Kolossenzenbrief wijst er op dat er in de gemeente van Kolosse dwaalleraars aan het werk waren.

Ten opzicht waarvan werd nu dat gevaar toegedicht?
Dat vinden we in datzelfde hoofdstuk 2:

vers: 8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen (traditie dus), met de wereldgeesten en niet met Christus, 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk 10 en gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus....

Kijk nu krijgt Kol 2:16 een andere inhoudt Nu blijkt dus vers 16 een bewijs van trouw en de wil in de groei van Jezus` gerechtigheid te zijn, ja een vaste burcht te worden;

Vers 16 betekent niets anders dan: Laat je nu niet meer van de wijs brengen. Blijf standvastig in de geestelijke besnijdenis van je hart (doen en laten door je handelen)
Moge vooraf helder zijn dat jij hier de term "dwaalleraar" ten tonele voert!!

Je betrekt bij de uitleg van Kol 2:16 de bredere context waarin deze zin staat. Terecht... Paulus spreekt hier niet-Joden aan (U was dood door uw onbesneden staat - vers 13) en zegt dat deze heidenen in Christus besneden zijn (naar het lichaam onbesneden, maar naar de Geest besneden, dus!!).

En tegen deze, naar de Wet van Mozes onbesneden voormalige heidenen zegt hij: "Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat".


Paulus: Besnijdenis? Die besnijdenis moet geestelijk verstaan worden!!
Mozes: Lev 12:1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer een vrouw een kind baart en het is een jongen... 3 Op de achtste dag moet het kind besneden worden."

Volgens de (door God gegeven!!) wet van "Mozes" (het verbond van de Sinai) is de besnijdenis een lichamelijk teken van "toetreding tot het verbondsvolk" (Ex 12:48 "Wil een vreemdeling die bij jullie woont het pesachmaal ter ere van de HEER bereiden, dan mag dat pas nadat hij en al zijn mannelijke familieleden besneden zijn, want alleen dan kan hij op één lijn worden gesteld met een geboren Israëliet. Maar een onbesnedene mag er niet aan deelnemen".)

Maar Paulus (Christus) laat "heidenen" toe tot het (nieuwe) verbond, het verbondsvolk op grond van een geestelijke besnijdenis (zonder een lichamelijke besnijdenis)!! In het licht van Leviticus 12 is dat een ongehoord iets!! Tenzij je Mozes niet op zijn woord geloofd, staat in Lev 12 de uitdrukkelijke wil van God vermeld: Besnijdenis op de 8e dag. Anders kan de vreemdeling niet op één lijn worden gesteld met een geboren Israëliet...


De Wet (van Mozes) is hier opnieuw herschreven. Dinsdag liet ik al zien dat Jezus "doelbewust provocerend" sprak over werken op de Sabbat - in woord en daad als Wetgever optrad door de Wet van Mozes te herschrijven... En Paulus doet hier, namens Christus, iets soortgelijks. Herschrijft hier de regels rond de besnijdenis (overigens in overeenstemming met de leer van de Apostelen - Hand 15 - en in overeenstemming met "oud-testamentische verwachtingen" - Deut 30:6)


En in die context spreekt hij over het "je niets laten voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat". Gods richtlijnen (via Mozes bemiddeld) rond kasjroet? Paulus leert een geestelijk verstaan ervan! De (verplichte!!) feestdagen, nieuwe maansvieringen? Idem dito. Sabbat? Idem dito!! Waarom ik dat zo stellig kan zeggen? Paulus vervolgt: "Dit alles is slechts een schaduw van wat komt..." Een Sabbat, strikt gehouden op de zevende dag, is slechts een schaduw van hetgeen komt - van de werkelijkheid in Christus (een werkelijkheid die 7 dagen per week realiteit is en zal worden)... Paulus HANGT niet langer aan 1 specifiek "apart gezette dag"... Vergelijk dat nu eens met de boodschap die de Hebreeënbrief ons brengt, zou ik zeggen!

En dit alles volledig in lijn met de leer van de andere apostelen. Hand 15:28 In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: 29 onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’

Let wel dat daar niet staat: "onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht, en onderhoud u de Sabbat..."

De dwaalleraar leert dus, in de ogen van Paulus, iets anders dan een puur (in de werkelijkheid in Christus) geestelijk verstaan van besnijdenis, spijswetten, feestdagen, Sabbat...

Maar DAN kan de Sabbat ook op andere dagen gehouden worden ("zelfs" op zondag...)!! Sterker nog: in Christus is het elke dag Sabbat!! (En daarom snap ik helemaal niets van je veroordelende polemische toon!! Deze ergert me eigenlijk behoorlijk, om heel eerlijk te zijn... Reden genoeg om snel een definitieve punt achter dit gesprek te zetten... Maar dit alles moest ik nog even kwijt... En lees vooral de hele perikoop door, tot en met vers 23, zou ik zeggen...!)quote:

Wel als u dat zou toepassen op de huidige visie op "dat in alle geloven, god te vinden is", zoals de wereld kerk ons wil doen geloven en waar alle kerken en heidense religies zich bij aan willen sluiten (Het Grote Babylon dus), dan wordt Mattheus 28 waarin opgeroepen wordt om; ...alle volkeren tot Mijn discipelen te maken, een overbodige oproep tot het Dienstwerk in de Here voort te zetten.
Beste Kerklid00. Er bestaat geen "wereldkerk" die ons wil doen geloven "dat God in alle geloven te vinden is", waar alle kerken en heidense religies zich bij aan willen sluiten...!! Hier wordt dus een stropop in het leven geroepen...

Maar goed, ik heb daar in ander een topic al genoeg tegen geageerd toen een of andere WTG-aanhanger dezelfde abjecte onzin verkondigde en gebruikte om medechristenen zwart te maken - lees daar de argumenten maar terug, zou ik zeggen!!
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #44 Gepost op: juli 07, 2011, 09:29:24 am »

quote:

small brother schreef op 06 juli 2011 om 19:10:
En zolang als wij allen niet verder komen dan één dag in de week tempeldienst in plaats van dagelijkse tempeldienst, zijn wij geen volmaakte priesters van de Heer, maar potten en ketels die elkaar van zwartheid betichten.
Maar Small Brother... De mens in Christus is al een tempel waar dagelijks tempeldienst verricht wordt:

1 Korintiërs 3,16
  Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?  
 
en:
1 Korintiërs 6,19
  Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?
 
Onze eigen "tempeldienst" heeft (tenminste, als ik uit ga van de woorden van Paulus) niets maar dan ook niets met één dag in de week verrichten van kerkelijke tempeldienst te maken, maar met:

Romeinen 12,1
  Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.  
 
Met ons dagelijks leven voor God, dus...

Ons "volmaakte priester zijn" heeft dus niets met "zondagse of zaterdagse verplichtingen" te maken!!! Maar alles met het werk van Christus en de Geest en het gevolg dat wij (gerechtvaardigd en wel) daaraan geven...
« Laatst bewerkt op: juli 07, 2011, 11:38:52 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'