Auteur Topic: [splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus  (gelezen 39736 keer)

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #405 Gepost op: september 22, 2011, 02:47:14 pm »
@ Piebe
We hadden het over 2Timotheus 4:6 maar lees ook meteen even verder. Misschien heb je ook wat aan de volgende verzen om beter te gaan zien wat Paulus bedoelde:

SV 2Timotheüs 4
6 Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.
7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;
8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.
9 Benaarstig u haastelijk tot mij te komen.
10 Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.
11 Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut tot den dienst.


Hier lees je dus dat o.a. Demas niet heeft volgehouden en "de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen", de leiding van de geest weer kwijt is geraakt, dus.
SV Romeinen 8
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

Demas was weer "terug in het vlees" zou je kunnen zeggen.

(De NBV geeft vers 9 weer met: Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. )

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #406 Gepost op: september 22, 2011, 02:50:06 pm »
Wat wordt er met de tegenwoordige wereld bedoeld in de context van het Jeruzalem uit de eerste eeuw? Iets heeeel anders dan het tegenwoordige Nederland waar wij wonen.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #407 Gepost op: september 22, 2011, 03:03:50 pm »

quote:

Piebe schreef op 22 september 2011 om 14:50:
Wat wordt er met de tegenwoordige wereld bedoeld in de context van het Jeruzalem uit de eerste eeuw? Iets heeeel anders dan het tegenwoordige Nederland waar wij wonen.


Och...

Titus 2:11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 12 Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Was de toenmalige tijd echt zo veel anders dan de huidige???

12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. (Rom 13)  O-)
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #408 Gepost op: september 22, 2011, 06:08:16 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 22 september 2011 om 15:03:

quote:

Piebe schreef op 22 september 2011 om 14:50:
Wat wordt er met de tegenwoordige wereld bedoeld in de context van het Jeruzalem uit de eerste eeuw? Iets heeeel anders dan het tegenwoordige Nederland waar wij wonen.


Och...

Titus 2:11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 12 Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Was de toenmalige tijd echt zo veel anders dan de huidige???

12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. (Rom 13)  O-)
Tja, de bedoeling van "de tegenwoordige wereld" wordt naar mijn mening toch echt even  niet als bedoeld ook opgepakt. Het "tegenwoordige" is ook iets wat niet zo met dat woord in elke vertaling wordt aangeduid.
Het gaat überhaupt niet om de toestand nu in vergelijking met die van Jerusalem in de eerste eeuw; het gaat niet om op welk moment.
Het gaat om de materiële wereld, ons stoffelijke levensveld op zich en hoe alles daarin werkt.
De andere wereld is een geestelijke wereld en als we ons van daaruit beginnen te laten leiden dán gaan we op weg, al blijven we gedurende ons aardse stoffelijke leven nog hier en raken we niet geheel buiten de greep van onze "vleselijke natuur".
Als je wél geleid wordt door de vleselijke natuur en dik tevreden bent dan zoek je Christus niet. En dan begrijp je Paulus ook niet en vindt dat hij maar vreemde dingen zegt.

Zo zie ik het.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #409 Gepost op: september 22, 2011, 08:31:39 pm »

quote:

Trajecto schreef op 22 september 2011 om 18:08:
Het gaat überhaupt niet om de toestand nu in vergelijking met die van Jerusalem in de eerste eeuw; het gaat niet om op welk moment.
Het gaat om de materiële wereld, ons stoffelijke levensveld op zich en hoe alles daarin werkt.
Nou, dat doet er wel degelijk toe want Paulus wendde zich niet voor niets tot 'allen die te Rome zijn (Rom 1,7)', de broeders die de wet begrijpen (Rom 7,1) waarmee hij dus een bepaalde groep in een bepaalde tijd aanschreef. Het was geen flessenpost bestemd voor de eerste de beste vinder, alhoewel het evangelie universeel is. Ik hoop dat je mijn manier van denken kunt begrijpen, namelijk het een bijt het ander niet. Ja, ik interpreteer sommige dingen letterlijk, maar nee ik sluit de symboliek niet uit en probeer die te achterhalen. Echter denk ik dat ook de symboliek binnen bepaalde kaders geïnterpreteerd moeten worden tegen een joodse achtergrond. Het is OT is de uitleg van het NT en het NT van het OT. Dat is hoe ik het zie. Lees Lukas 16,16 'de profeten reiken tot Johannes (de Doper)' hoeveel duidelijker kunnen we het krijgen? In het hele NT wordt alles in de eerste eeuw geplaatst, Johannes de Doper zei 'hoe denkt gij te kunnen ontvluchten van de komende toorn?' wat een vreemde waarschuwing zou zijn als wij er nu nog op wachten zouden. De voorspellingen in de Bijbel boeten in aan geloofwaardigheid naarmate je alles steeds ruimer interpreteert. Het is als geconcentreerde siroop, als je er steeds meer water bij doet gaat de smaak er af. Daarom pleit alles er voor om de profeten in de eerste eeuw te plaatsten. Onze jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Christus (zelfs als die wat vroeger of later was, dat maakt het dan nog indrukwekkender) en dat deed niemand hem na.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #410 Gepost op: oktober 17, 2011, 03:17:10 pm »

quote:

Piebe schreef op 22 september 2011 om 20:31:

quote:

Trajecto:
Het gaat überhaupt niet om de toestand nu in vergelijking met die van Jerusalem in de eerste eeuw; het gaat niet om op welk moment.
Het gaat om de materiële wereld, ons stoffelijke levensveld op zich en hoe alles daarin werkt.
Nou, dat doet er wel degelijk toe want Paulus wendde zich niet voor niets tot 'allen die te Rome zijn (Rom 1,7)', de broeders die de wet begrijpen (Rom 7,1) waarmee hij dus een bepaalde groep in een bepaalde tijd aanschreef. Het was geen flessenpost bestemd voor de eerste de beste vinder, alhoewel het evangelie universeel is. Ik hoop dat je mijn manier van denken kunt begrijpen, namelijk het een bijt het ander niet. Ja, ik interpreteer sommige dingen letterlijk, maar nee ik sluit de symboliek niet uit en probeer die te achterhalen. Echter denk ik dat ook de symboliek binnen bepaalde kaders geïnterpreteerd moeten worden tegen een joodse achtergrond. Het is OT is de uitleg van het NT en het NT van het OT. Dat is hoe ik het zie. Lees Lukas 16,16 'de profeten reiken tot Johannes (de Doper)' hoeveel duidelijker kunnen we het krijgen? In het hele NT wordt alles in de eerste eeuw geplaatst, Johannes de Doper zei 'hoe denkt gij te kunnen ontvluchten van de komende toorn?' wat een vreemde waarschuwing zou zijn als wij er nu nog op wachten zouden. De voorspellingen in de Bijbel boeten in aan geloofwaardigheid naarmate je alles steeds ruimer interpreteert. Het is als geconcentreerde siroop, als je er steeds meer water bij doet gaat de smaak er af. Daarom pleit alles er voor om de profeten in de eerste eeuw te plaatsten. Onze jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Christus (zelfs als die wat vroeger of later was, dat maakt het dan nog indrukwekkender) en dat deed niemand hem na.

Ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt denk ik, maar toch niet alles.
Wat je met "Het is OT is de uitleg van het NT en het NT van het OT" bedoelt is me niet zo erg helder. Ik kan wel wat bedenken natuurlijk, maar je kunt het beter zelf eventueel wat verduidelijken.
Wat betreft:
"In het hele NT wordt alles in de eerste eeuw geplaatst, Johannes de Doper zei 'hoe denkt gij te kunnen ontvluchten van de komende toorn?' wat een vreemde waarschuwing zou zijn als wij er nu nog op wachten zouden."
Wellicht zag Johannes de Doper het komende Romeinse geweld als een straf van God en daarop hoeven we nu inderdaad niet meer te gaan zitten wachten. Dat zul je mij ook niet horen zeggen.

Natuurlijk schreef Paulus*) zijn brieven aan specifieke ontvangers maar hij behandelde ook spirituele zaken die niet zozeer speciaal die ontvangers betreffen en anderen niet. En ook zijn die minder tijdgebonden.
We hadden het over Paulus en zijn spirituele staat van zijn -- wat hij wel of niet nog van het aardse stoffelijke leven verwachtte of hoopte -- en dat is een heel andere kwestie!
In de loop van dat gesprek haalde ik ook aan:
SV 2Timotheüs 4
10 Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.

En daar heeft "tegenwoordige wereld" helemaal niet de bedoeling specifiek te verwijzen naar de wereld in de eerste eeuw en dan nog specifiek naar de omgeving en/of de leefomgeving van Demas. Nee, daar wordt bedoeld de aardse stoffelijke wereld waarin wij leven. Het kan overigens best wezen dat Demas het prima naar zijn zin had en geen gebrek leed en het nog zo kwaad allemaal niet vond en toen het geloof losliet -- dat kan best maar dat is dan meer uitleggend/beschrijvend vertellen wat er gebeurd was. Er staat echter kortweg dat hij de tegenwoordige wereld (andere uitdrukking voor onze aards-stoffelijke levenssfeer) heeft liefgekregen -- en dat bedoelt te zeggen dat hij zich niet meer liet leiden door Christus maar door "het vlees".

En dat was wat ik naar voren bracht.
_____
*)
Overigens is het een betwiste zaak of de brieven aan Timotheüs (en ook die aan Titus) wel echt door Paulus geschreven zijn; ze schijnen qua stijl af te wijken. Over het ontstaan van deze zogenaamde pastorale brieven wordt dus verschillend gedacht.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #411 Gepost op: oktober 17, 2011, 03:34:29 pm »

quote:

Trajecto schreef op 17 oktober 2011 om 15:17:
In de loop van dat gesprek haalde ik ook aan:
SV 2Timotheüs 4
10 Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.

En daar heeft "tegenwoordige wereld" helemaal niet de bedoeling specifiek te verwijzen naar de wereld in de eerste eeuw en dan nog specifiek naar de omgeving en/of de leefomgeving van Demas. Nee, daar wordt bedoeld de aardse stoffelijke wereld waarin wij leven.

Dat is wel de meest onlogische interpretatie die je kan bedenken! We hebben het over een wonderlijke tijd waarin schijnapostelen tegenwoordig waren (2 Kor 11,13) die mensen tot het jodendom wilden verleiden (Gal 5,2) dus is dit een schoolvoorbeeld van het gegeven feit dat het NT in zijn eigen tijd en context gelezen moet worden. Elke schrijver richt zich in eerste instantie tot de lezers van zijn eigen tijd, dat weet jij als geen ander aangezien jij ook alles wat je schrijft adresseert aan je tijdgenoten. De beste omschrijving van het NT is in mijn optiek daarom ook:

Brieven aan een speciale generatie met een universele betekenis voor allen.

Derhalve beschouw ik alle overeenkomsten met de huidige tijd als louter toevalligheden zonder relevante betekenis. Wat voor ons geldt is: heb je naaste lief als jezelf. Dat is mijn geloof en de rest is allemaal vervuld.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #412 Gepost op: oktober 17, 2011, 03:45:11 pm »

quote:

Trajecto schreef op 17 oktober 2011 om 15:17:
Wat je met "Het is OT is de uitleg van het NT en het NT van het OT" bedoelt is me niet zo erg helder. Ik kan wel wat bedenken natuurlijk, maar je kunt het beter zelf eventueel wat verduidelijken.
Jezus verwijst bijvoorbeeld naar Daniel (Mat 24,15) wat hij betrekt op zijn tijd en de voor hen nabije toekomst. Dus om beter te begrijpen wat zich in de eerste eeuw te Jeruzalem afspeelde, dienen we de passages uit het boek Daniel te lezen waar Jezus naar verwees. Dat is wat ik bedoelde. :)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #413 Gepost op: oktober 18, 2011, 12:20:35 pm »

quote:

Piebe schreef op 17 oktober 2011 om 15:34:
[...]

Dat is wel de meest onlogische interpretatie die je kan bedenken! We hebben het over een wonderlijke tijd waarin schijnapostelen tegenwoordig waren (2 Kor 11,13) die mensen tot het jodendom wilden verleiden (Gal 5,2) dus is dit een schoolvoorbeeld van het gegeven feit dat het NT in zijn eigen tijd en context gelezen moet worden. Elke schrijver richt zich in eerste instantie tot de lezers van zijn eigen tijd, dat weet jij als geen ander aangezien jij ook alles wat je schrijft adresseert aan je tijdgenoten. De beste omschrijving van het NT is in mijn optiek daarom ook:

Brieven aan een speciale generatie met een universele betekenis voor allen.
Ja, maar een opvatting over het vers geef je niet.
SV 2Timotheüs 4
10 Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.

Ik heb een uitleg gegeven. Kennelijk zegt die jou niets.
Maar je geeft ook helemaal geen alternatief.

quote:

Derhalve beschouw ik alle overeenkomsten met de huidige tijd als louter toevalligheden zonder relevante betekenis. Wat voor ons geldt is: heb je naaste lief als jezelf. Dat is mijn geloof en de rest is allemaal vervuld.

Hmm ja, maar ik heb het ook eigenlijk niet specifiek over overeenkomsten met onze tijd.
Zegt het jou misschien niets wanneer Paulus b.v. in Romeinen spreekt over enerzijds het leven vanuit het vlees en anderzijds het leven vanuit de Geest?

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #414 Gepost op: oktober 23, 2011, 08:01:44 am »
Over de geboden en het 4e gebod is hier al veel geschreven, geloof ik. Toch vraag ik mij af hoe het dan met "de wet" en de sabbat zit als ik kijk naar het oordeel.
Volgens mij is het doen van de geboden en dus ook de sabbat van dat 4e gebod erg belangrijk voor de christen.

Want in Matttheus 12:37 staat ten aanzien van de geboden het volgende:

Op grond van uw woorden zult ge gerechtvaardigd worden, en op grond van uw woorden veroordeeld

De vraag is waarop wordt de mens dan veroordeeld:

quote:

1. door onze daden dat verwoord wordt in de geboden 1 t/m 8 behalve het 3e
2. door onze woorden: 3e en 8e gebod
3. door onze gedachten 7e en 10e gebod

" ...en hun geweten legt dezelfde getuigenis af; zo ook hun gedachten, die beurtelings hen zullen aanklagen of vrijpleiten" Romeinen 2:14-15 en Mattheus 5:27,28
« Laatst bewerkt op: oktober 23, 2011, 08:03:08 am door knackebrod »

yvon777

 • Berichten: 171
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #415 Gepost op: oktober 24, 2011, 08:53:38 am »
Er is een groep mensen die niet veroordeeld wordt doordat ze hun geloof bouwen op Christus en een nieuw hart hebben ontvangen. De overigen worden geoordeeld naar hun daden. Zoals je een pereboom herkent aan de peer, zo zullen onze woorden en werken tonen of wij een nieuw hart hebben ontvangen of niet.
Wanneer je een nieuw hart hebt ontvangen - door te sterven met Christus- is de wet niet meer iets wat je moet doen, maar een belofte. Want ons geweten wordt zo sterk dat je veel dingen niet meer kan zeggen of doen. Het wordt een belofte van Hem dat we niet meer stelen, dat we geen vals getuigenis zullen afleggen, dat we onze vader en moeder, dat we niet meer begeren. Want Hij die de volmaakte liefde is is komen wonen in ons hart. En wat heeft duisternis dan nog met licht te maken?
Alles was een schaduw van wat komen moest.
Ook de sabbath. Heb 4 laat zien dat we door te sterven een andere rustplaats ingaan namelijk Christus. Daar rusten wij uit van ons werk omdat WIJ niet meer leven maar Hij in ons. Het nieuwe leven is van levensbelang willen we buiten het oordeel staan, en die ontstaat alleen maar in het afleggen van ons leven, onze plannen, onze toekomst on willen en ons werken. Want alleen door Hem kunnen we immers volbrengen wat de wet van ons eist
www.inchristus.nl , omdat er buiten Hem niets is

yvon777

 • Berichten: 171
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #416 Gepost op: oktober 24, 2011, 08:53:53 am »
Sorry, 2x geplaatst
« Laatst bewerkt op: oktober 24, 2011, 08:54:28 am door yvon777 »
www.inchristus.nl , omdat er buiten Hem niets is

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #417 Gepost op: november 07, 2011, 03:40:09 pm »
Er is dus een Overblijfsel, een Rest die de geboden onderhoud en het Getuigenis van Christus heeft. Zij hebben tevens de Gave der Profetie:

Openbaring 12:17 en 19:10
Openbaring 14:12
« Laatst bewerkt op: november 07, 2011, 03:40:33 pm door knackebrod »

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #418 Gepost op: november 10, 2011, 11:50:39 am »
Hallo Elle,

Dank voor je reactie.

Over de twee wetten:

Zoals Jezus ons zegt, is het geloof uit de joden! In feite bedoelt Hij dat de decaloog, zoals deze bij de Schepping en later aan het joodse volk, op stenen  tafelen, door Mozes nog eens bevestigd werd, daar het Joodse volk voorbestemd was om het Evangelie te brengen (maar vervolgens niet deden en een eigen versie er van brachten, ,op grond van Gods wet) de enige wet die voorziet in de gehele grondslag van het Hemels Koninrijk.

quote:

1.Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
 2.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
 3.Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
 4.Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
 5.Eer uw vader en uw moeder.
 6.Gij zult niet moorden.
 7.Gij zult niet echtbreken.
 8.Gij zult niet stelen.
 9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
 10.Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.De RKK Staat heeft echter deze wet veranderd, op grond van politiek- en religiueze overwegingen, waarbij Constatijn een belangrijke rol speelde, en het gezag geheel in handen kwam van de RKK over het Rijk, toen Constatijn naar Constantinopel vertrok. De decaloog van de RKK is dus gebaseerd op haar gezag vanuit heidense aanbidding, want men heeft aan dié decaloog, de autoriteit van de Almachtige en Jezus onttrokken.

 Daardoor kreeg de (veranderde-) decaloog een andere heer! Deze wet, die voorgesteld wordt als de decaloog van de Kerk ( en dus niet van God) de volgende inhoud:

[qoute]1.Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
 2.Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
 3.Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
 4.Eer uw vader en uw moeder.
 5.Gij zult niet doden.
 6.Gij zult geen onkuisheid doen.
 7.Gij zult niet stelen.
 8.Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
 9.Gij zult geen onkuisheid begeren.
 10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.[/quote]

Hierbij valt dus op dat de eerste 3 geboden een verandering hebben ondergaan, en het 4e gebod alszodanig geheel verdwenen is.
Eén ding is duidelijk, het feit dat de Almachtige god ons uit Egypte (heden als het Grote Babylon) wil bevrijden is verdwenen. De Sabbat van het 4e gebod, waarvan Daniël  on shet volgende verteld:

Daniël 7:25

25 Hij zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd.[/quote]

Hierbij wordt geduidt op een politieke macht die door religieuze aanmatiging meent op gezag van de Almachtige, een rijk op aarde te moeten inrichten. Ditv terwijl Jezus duidelijk zegt dat Zijn Rijk niet van deze aarde is, en zeker niet door geweld en onderdrukking, maar door Zijn Geest, opgericht zal worden.

Ik denk Elle dat ik mijn argumenten voldoende, en op Bijbelse gronden mijn overwegingen formuleer.

Ten aanzien van Jezus Christus weten we dat Hij 3 ochtenden en 3 dagen (het is avond en het is ochtende geweest) in hhet Graf was en op het eind van de weekelijkse Sabbat, uit het graf is op gestaan en niet op de eerste dag der week, zoals velen denken dat is geschied. Hij is immers "in het midden van de week" geofferd, gelijk het Pesach lam! En dus niet op vrijdag gekruisigd en in het graf gelegd, maar vlak voor de Grote Sabbat, het begin van het feest der ongezuurde broden. Bovendien kan Jezus nooit op Vrijdag veroordeeld én gekruisigd zijn, want tussen vrijdag en zondag kan men geen 3 ochtenden en 3 nachten persen.

Ook daar faalt mijns inziens de traditie van de Kerk. Maria is ten hemel gevaren, uit een gedachte van traditie. Jezus Christus is gefundamenteerd niet op of in tradities, maar in profetische juistheden, tot op de dag van vandaag!

Indien de moeder van Christus een dermate belangrijke positie zou ingenomen hebben, zoals met name de RKK Staats traditie ons voorhoudt, zou dat evenementg uitgebreid in het Evanglie/de Bijbel aan bod gekomen zijn. Jezus wijst haar echter daar, waar zij hoort te zijn.

quote:

Volgens de traditie zou Thomas toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien


Als we over de ongelovige Thomas spreken, dan staat dat Bijbels gezein, alleen in verband met Jezus Christus en nergens vermeldt als zodanig met betrekking tot Maria!

Voorlopig tot zover!

Groet en zegen!

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
[splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus
« Reactie #419 Gepost op: november 11, 2011, 12:46:12 am »
Citaat uit de Willibrordvertaling:

6 “Ik ben de HEER uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis.
7 U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
8 U zult geen beelden maken in de vorm van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. 9 Buig niet voor hen en vereer hen niet, want Ik, de HEER uw God, ben een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot in de derde en vierde generatie van degenen die Mij verwerpen. 10 Maar Ik bewijs goedheid tot in de duizendste generatie van degenen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
11 U zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de HEER laat hen die zijn naam misbruiken niet ongestraft.
12 Onderhoud de sabbat: die moet heilig voor u zijn, zoals de HEER uw God heeft geboden. 13 Zes dagen kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 14 maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw rund niet, uw ezel niet, uw overige vee niet en ook niet de vreemdelingen binnen uw poorten. Dan kunnen uw slaaf en uw slavin uitrusten, evenals uzelf. 15 Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte en dat de HEER uw God u met sterke hand en uitgestrekte arm uit dat land heeft geleid. Daarom heeft Hij u geboden de sabbat te onderhouden.
16 Eer uw vader en moeder, zoals de HEER uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en gelukkig zijn op de grond die Hij u schenkt.
17 U zult niet doden.
18 U zult geen echtbreuk plegen.
19 U zult niet stelen.
20 U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
21 U zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste. U zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, noch op zijn land, zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of iets dat hem toebehoort.”

(Deut 5)
Mail me maar als je wat wilt weten