Auteur Topic: [splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's  (gelezen 13420 keer)

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #15 Gepost op: augustus 07, 2011, 08:05:20 am »
Beste Paul2,

Je gaf aan dat de RRK Staat niet bestaat, wel kijk maar eens goed rond in Vaticaanstad en lees eens de Kerkgeschiedenis van Rome, vooral die over Constatijn. Aanvankelijk heb je wel gelijk dat alleen het Vaticaan een  "Staat" in de zichtbare vorm, nu nog is.

Met de RKK Staat bedoel ik natuurlijk de politiek-religieuze wetgeving die vanuit het Vaticaan worden opgelegd aan de wereld en haar leiders sinds zij het burgerrecht van Constatijn heeft overgenomen, en probeert toe te voegen aan het kerkrecht. Dat gebeurde bijv. in 1933 bij de vorming van Hitlers rijk en macht. Door het kerkrecht toe te passen op de burgerwetgeving (concordat) dat op 8 juli 1933 door namens het Vaticaan (Pacelli)en de regering van Hitler werd getekend.

In die tijd (maar dat vinden we in de gehele geschiedenis van de RKK Staat let tijd en wijle terug) was De Kerk er van overtuigd dat alleen met behulp van Pauselijke diplomatie successen behaald konden worden. Door het systeem van concordaten kregen hoogwaardigheidsbekleders binnen het Vaticaan minachting voor de parlementaire democratie en het systeem er aan verbonden. Zij meenden dat alleen een strengen regering en sterk centraal gezag uitgekiende verdragen voor stabiliteit, vrede en rust konden zorgen. En dat zien we weer terug in de onderzoeken van Avro Manhatten aangaande "The Vatican" en " An unholy war".

Ook hier voeren de RKK Staat door het Vaticaan de regie over de koningen der aarde. Zolang een politiek systeem niet gedragen wordt door een RK onderwijs én  
de Staatsgodsdienst niet overwegend RK is, distancïeert de Kerk van Rome zich van zo`n systeem en verkettert zij de politiek.

Voor de afsluiting van het concordat met Hitler, mochten RK gelovigen geen lid zijn van de NSDAP, werden zij uitgesloten van RK begrafenissen en andere katholieke aangelegenheden en werden RK leden die lid waren van de NSDAP uitgesloten van de sacramenten.

Nadat het concordat met de regering van Hitler echter ondertekend was, moesten RKK en haar leden zich strikt houden aan de nieuwe grondwet van Hitler Duitsland en het moreel de heerschappij erkennen en gehoorzamen. Er werd door de RKK op geen enkele wijze (meer) geprotesteerd tegen de praktijken van het Regime in Duitsland, na 1933. Aangezien het concordat met Pacelli op sommige punten onvolledig was, kon het Regime nog steeds RK organisaties vervolgen en mensen oppakken. De Bisschoppen (met name in Beieren) deden niets maar dan ook niets om hun kerkleden terzijde te staan. (Hitlers paus van John  Cornwell)

 En zo blijkt dus dat de RKK een Staat op zich is, voor de gehele wereld. Immers al haar besluiten en verdragen worden vanuit het Vaticaan, als gecentraliseerd gezag opgelegd en besloten. Hiermee is dus de RKK een Staat en vertegenwoordiger van het grote Babylon, daar zij het "Oppergezag" van alle religies in de wereld is. Dat mag wel blijken uit haar gedrag, zoals hierboven summier is weergegeven.

Zij regeert vanuit Vaticaanstad de wereld, ik kan daar ontelbare voorbeelden van geven. het streven van haar is om één te worden met de burgerwetgever. En kijk eens naar de serie " Die Päpste" op het 2DF (Zweites Deutsches Fernsehen), een prachtige serie die het Pausdom vanaf haar ontstaan uitlegt, inclusief de prachtige filmscenes en documentatie die zij aantoont en hiermee bewijst dat de RKK Staat, politiek bedrijft en oorlogen uitlokt. ( kan nu ook op Internet gevonden worden)

Voor alle gemak, kijk, hier eens op deze site van de Belg M. Verhoeven over de uitleg van de 10 geboden van de Bijbel, zoals deze van oorsprong zijn en de 10 geboden van de RKK. Je moet ons niet niet tot dwaling aanzetten want dat vat bij mij niet! Paul2


http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tien-geboden.pdf

Je zult begrijpen dat ik het met de afwijzing van de 10 geboden,, zoals Verhoeven dat in de rechterkolom, onder het 3e gebod van de RKK aanduidt, niet eens kan zijn.

De RKK Staat (Vaticaan) met een  regerende vorst:

http://www.reformation.org/holocaus.html

Over de Vietnamoorlog, doe puur door de RKK Staat de regie voerde, zie de verslagen, de foto`s die in die tijd (1965-1967) zoveel onnodige slachtoffers maakte en waar uit blijkt dat Rome zowel met Zuid- als Noordvietnam nauwe banden onderhield.  Het Vaticaan voerde hier dus exact hetzelfde gezag uit op  exact dezelfde wijze zoals zijn dat altijd gedaan had over koningen en volkeren, en dus ook inzake Vietnam. Ook in het boek van Malachi Martin, de Jezuit Kardinaal " The Keys of this blood" blijkt wederom dat de RKK Staat steeds weer oppositie voert om de Wereld één te maken.

En zo is dus de RKK Staat ( waarvoor zij dus naast een geestelijk nu dan inderdaad een burgerwetgever voor zoekt) a.h.w. alleen nog zichtbaar in (inderdaad) het Vaticaan. Voor mij is zij echter al bewindvoerder ovder de gehele aarde.

http://www.reformation.org/vietnam.html

Avro Manhatten: journalist en auteur over de werkelijke essentie en dienst! Is dat een kerkstaat is dit nu een liefdvolle  Staatskerk (van het Grote Babylon) diezich als een christelijke organisatie gedraagt, zoals Christus ons voorhoudt? Of doet zij "alsof" indien zij uit een leugen is ontstaan (Petrus de eerste Bisschop en/of Paus)

Stel je voor dat de Koningin de grondwet zou afschaffen wat een wetteloosheid zou dat zijn en chaos! Je zou zomaar mensen kunnen ombrengen zonder gevolg, je zou kunnen plunderen wat je wilde, je zou kunnen stelen, wat je wilde, niemand zou een hand uitsteken Natuurlijk is de wet van een "ander Rijk" zoals Jezus Zijn Rijk aanduidt een eeuwige inzetting. Ik denk dat er geen 2e maal opstand in de hemel zal komen, als wij daar zullen zijn. We zullen wel uitkijken om de wet van dat Rijk af te wijzen en na te laten. We zullen ons immers niet meer bewust zijn van een wet, omdat het de wet van liefde is voor eeuwig, die in gegaan is.

Stel je voor dat de Allerhoogste zijn wet zou afschaffen, ook in de hemel, dan zou Satan hebben overwonnen, en heer zijn op aarde, het gehele heelal én de hemel het Hemels Jeruzalem!  

Ik mag bidden Paul2 dat er velen wakker worden nu er chaos is aan het ontstaan in de wereld, dat is het begin van de weeën, zoals Jezus zegt. Weest dus waakzaam!

Wedervraag:Vind jij van jezelf dat je gedegen kennis hebt van de katholieke geloofsleer?

De wet van de Allerhoogste is eeuwig:

Hij die deze dingen getuigt, zegt Ja, ik kom spoedig, Amen, kom Heer Jezus (Openbaring 22:20)
« Laatst bewerkt op: augustus 07, 2011, 09:34:37 am door kerklid00 »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #16 Gepost op: augustus 07, 2011, 11:08:18 am »
Beste Hendrik-NG,

Inderdaad je hebt me naar "meer" verwezen dan alleen de RKK site, je kunt dat dan ook hier boven mijn posting lezen, zie dus:


Geplaatst op vrijdag 05 augustus 2011 21:48

Beste hendrik-NG
 
Je hebt mij verwezen naar de RKK site m.b.t. de Dag des Heren, de rustdag van de HEER. Maar je maakt een denkfout van jewelst!


--------------------------------------------------------------------------------
« Laatst bewerkt op: augustus 07, 2011, 11:16:32 am door kerklid00 »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #17 Gepost op: augustus 07, 2011, 11:52:36 am »
Wat is het Grote Babylon, waar de Sabbat van het 4e gebod verplaatst is, en weggedaan uit de gebodentafel van de Allerhoogste god en zo mensen de verlossing in Christus tracht te ontnemen.

Openbaring 13:15-18

Met het Merkteken van de valse Kerk, in de wereld, probeert de duivel ( de satan) zijn doel; de vernietiging van het overblijfsel in de wereld (Openbaring  12:13-17/ 14:12 en 19:10)? Zij die de geboden gods onderhouden en het Getuigenis van Christus hebben, te vernietigen.

Het Merkteken zoals dat tegenover het Zegel van de Allerhooste god staat, is dus een vertegenwoodiging van een kerk die zegt Christelijk te zijn en het met de mond belijdt, maar het niet is en kan zijn.

Zij heeft geboden tot menselijke maatstaven gemaakt en ze verandert, opdat zij met die wet kan doen en laten wat zij wil. De geboden van de Allerhoogste worden vanaf die tijd vanuit mensenhanden bestuurd als draagvlak van hun eigen ongeestelijkheid! Het wordt daardoor een teken dat totale erkenning van de eisende macht verlangt, een loyaliteitsverklaring.
kenmerkend voor de RKK Staat is dat indien men haar erkent als het hoogste gezag, zij elke denominatie of kleinse gemeente erkent, echter die "dochter" is dan deel van de Kerk, door die erkenning! Dat geldt evenzo voor personen. Mensen in belgië, die zich zogegegd gebben laten "ontdopen" of "uit de kerk" zijn gegaan, dénken dat ze nu vrij of los zijn  van Rome, maar wie éénmaal in die kerk is aanbelandt, zal nooit meer van haar vrij komen, anders dan in Christus!

Het Merkteken verwijst naar de naam van het beest uit de zee ( zee= volkeren) en is daarmee een teken van verering of erkenning van deze (Geestelijke-) macht. Het is dus een menselijk teken, geen goddelijk!

Het Merkteken is een openbare en herkenbare maatregel, die gericht is tegen de Allerhoogste. Eén van de tien geboden raakt onmiskenbaar het openbare leven; de rustdag van het 4e gebod (Exodus 20:8-11). Met de opkomst van de RKK kreeg de heidense zondagviering meer betekenis (dag van de zon).
De viering van de Eerste dag der week ( 1e dag na de Sabbat) verdrong de Heiligeing van de Bijbelse Sabbat en werd een Kerkeliojk én Overheidswet.

Het doen herleven komt overeen met de kenmerken van het aangekondigde Merkteken.
Hoewel de zondagheiliging niet bijbels is, heeft het tot nu toe niemand het Merkteken ontvangen. De vervulling er van heeft nog geen officiële onderbouw gekregen voor de burgerwetgever, alhoewel het in sommige landen in de burgerwet omschreven staat. Om het merkteken in alle landen van de wereld, te beginnen in Europa een officiële status te geven in verbondenheid met één burgerwetgeving, door religieuze interventie is gewetensdwang voor nodig.

Daarom vinden de oproepen van de 3 engelenboodschap uit Openbaringen 14 NU plaats, nu de genadetijd op het punt staat afgesloten te worden.

En hij zeide met luider stem: "Vreest god en geeft Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem die de hemel en aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft"

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #18 Gepost op: augustus 07, 2011, 01:44:18 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 07 augustus 2011 om 11:08:
Beste Hendrik-NG,

Inderdaad je hebt me naar "meer" verwezen dan alleen de RKK site, je kunt dat dan ook hier boven mijn posting lezen, zie dus:


Geplaatst op vrijdag 05 augustus 2011 21:48
Ik lees daarin niets over b.v. de vragen waar Nachmanides ons voor stelde. Je deed e.e.a. af met een:

quote:

kerklid00 schreef op 05 augustus 2011 om 04:25:
We kunnen nu wel allerlei "commentaren" publiceren aangaande de Sabbat van het 4e gebod, en zelfs hier en daar in het Grieks of Hebreeuw, wat mij betreft, maar dat leidt nergens tot de afschaffing of opheffing van dat 4e gebod.
, maar wat Nachmanides deed (en wat ik in zijn kielzog deed) was het aanhalen van verschillende teksten uit de 5 boeken van Mozes, waaruit blijkt dat de eerdere aanname (van sommige voorgangers van Nachimanides) dat reeds aan Abraham de (naderhand op de Sinai geopenbaarde wetten van de) Thora bekend waren onjuist was...

Wat ik dus deed was niet een "commentaren publiceren aangaande de Sabbat van het 4e gebod, hier en daar zelfs in het Grieks of Hebreeuws"... Ik haalde een aantal letterlijke bijbelteksten aan die een kanttekening zetten bij (nee, een streep door) je aannames... Dat was "alles"...
« Laatst bewerkt op: augustus 07, 2011, 04:18:28 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Paul2

 • Berichten: 336
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #19 Gepost op: augustus 08, 2011, 11:28:03 am »
Hallo Kerklid,

quote:

kerklid00 schreef op 07 augustus 2011 om 08:05:
Beste Paul2,

...

Je moet ons niet niet tot dwaling aanzetten want dat vat bij mij niet! Paul2

:-) Ach, ik stel wel eens een vraag en ik zeg wel eens hoe ik zelf tegen dingen aankijk.

quote:

Ik mag bidden Paul2 dat er velen wakker worden nu er chaos is aan het ontstaan in de wereld, dat is het begin van de weeën, zoals Jezus zegt. Weest dus waakzaam!
amen

quote:

Wedervraag:Vind jij van jezelf dat je gedegen kennis hebt van de katholieke geloofsleer?
Nou nee, dat heb ik niet. Als we het onderwerp uitbreiden met kerkrecht, dan scoor ik zelfs een dikke onvoldoende. Maar ik denk niet dat ik onder doe voor de gemiddelde Nederlander, dat dan weer niet. Ik ben mij eerder bewust van het feit dat ik niet voldoende beslagen ten ijs kom om stellige uitspraken over de katholieke geloofsleer of over het canoniek recht te doen. Ik denk dat we de experts op deze gebieden in de katholieke kerk zelf moeten zoeken.

Nu even over waar en onwaar. Een fout die je klasgenoot maakt, komt jouw rapportcijfer niet ten goede, begrijp je wat ik bedoel?
In het algemeen, als andermans (vermeende) ongelijk een onderdeel is van de waarheid die je gevonden hebt, dan is die waarheid niet zo stevig, maar dan is het een parasitair satellietwaarheidje dat datgene waar het zich tegen afzet eigenlijk nodig heeft om te kunnen bestaan. De waarheid van jouw geloof heeft de (door jou vermeende) 'onwaarheid' van dingen uit de katholieke kerk toch helemaal niet nodig om zelf waar te zijn? Schoppen is niet nodig.

En nog iets anders, ik zou bij God niet weten waarom jij of ik in bundels canoniek recht zou moeten gaan struinen...  

In het algemeen geldt dat voor ieder vaker voorkomend standpunt wel experts te vinden zijn die het met studies onderbouwen. Voor een tegenovergesteld standpunt geldt dat ook. Op internet is dit vrij ernstig het geval, maar ook boeken zijn soms voor een bepaald publiek geschreven. Als je een stok zoekt dan zul je die altijd gegarandeerd vinden: een stevige stok geschreven door een expert. Dit geldt voor welk standpunt dan ook.  

quote:

Hij die deze dingen getuigt, zegt Ja, ik kom spoedig, Amen, kom Heer Jezus (Openbaring 22:20)

amen

De katholieke kerk, of welke kerk of stromming dan ook, als een instrument van kwade machten (machten die zich tegen God verzetten) zien, nou nee, daar doe ik niet aan mee.

shalom!
« Laatst bewerkt op: augustus 08, 2011, 02:21:22 pm door Paul2 »
maar misschien zit ik er wel naast

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #20 Gepost op: augustus 08, 2011, 06:38:56 pm »
Hij die deze dingen getuigt, zegt Ja, ik kom spoedig, Amen, kom Heer Jezus (Openbaring 22:20)

Kijk Paul 2, in de wereld vormt zich een alliantie, welke zich tegen de Allerhoogste opzet. Immers de Overste van deze wereld is Satan! Hij wil op de plaats van de Allerhoogste plaats nemen en de mensen, vooral "het Overblijfsel" in deze wereld, dat aan het einde van de genadetijd zich heeft gevormd, uit alle taal, stam, natie en volk zichtbaar wordt en de "geboden van de Allerhoogste zal onderhouden en -daardoor- het Getuigenis van Christus zijn, vervolgen en uitschakelen.

De 3 engelen roepen op om terug te keren naar de oorsprong van de aanbidding dat we vinden in Openbaring 14:6-12.

Bovendein wordt er gewegd: "Gaat uit van haar, opdat gij geen deel hebt aan haar plagen". Blijkbaar is er een georganiseerde structuur in deze wereld die zich als een god gedraagt en daarvooor maatschapelijke middelen gebruikt, om navolging te eisen, ja af te dwingen. Vandaar dat de Bijbel spreekt van Beesten en Het Lam. De Beesten strijden tegen het Lam.

Moeten mensen die Rooms Katholiek zijn, of van ander "duistere" kerken angst hebben om niet in de verlossing te kunnen delen? Het ligt er maar aan! Wie weet dat de Allerhoogste bepaalde verantwoordelijkheden aan de mens die zegt "Christen" te zijn vraagt, en degene die het aangaat, maar toch de oproepen van de Heilige Geest negeert, draagt grotere verantwoording dan zij die onbekend zijn met bepaalde zaken. Zelfs zij die Hem geheel hebben afgewezen zullen Hem en Zijn Vader uiteindelijk toch erkennen, alhoewel ze dan reeds verloren zijn (2e opstanding).

Jezus is hoeder en herder over alle mensen, daarom zegt Hij dan ook:

"Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet ik leiden en zullen naat Mijn stem horen en het zal worden één kudde,één herder" (Joh. 16)

We moeten er rekening mee houden dat er leden van Christus gemeenschap zijn die getrouw zijn aan het licht maar géén lidmaat zijn van één of andere kerk of denominatie. Maar dat sluit de opdracht die wij als Christen hebben, vanut Mattheus 28, niet uit.  

Dat betekent dus ook dat er soms dingen gezegd moeten worden die nodig zijn voor groei en -meer- begrip van zaken, maar niet altijd ontvankelijk worden ervaren. Dat is nu precies wat Jezus ervoer, toen Hij op aarde was!

De drie-engelenboodschap van Openbaring 14:6-12 impliceert dus dat mensen die boodschap brengen aan de wereld.

Hier een voorbeeld hoe Jezus getuigde van Zichzelf:


Jezus het licht der wereld (Joh.8:12-29)

12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’

14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. 17 In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18 Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’ 19 Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’ 20 Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.
 
21 Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en u zult me zoeken. Maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ 22 De Joden zeiden: ‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?’ 23 Jezus vervolgde: ‘U bent van beneden, ik ben van boven; u hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. 24 Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’ 25 ‘Wie bent u dan?’ vroegen ze. Jezus zei: ‘Wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb.

 26 Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft, en hij is betrouwbaar.’ 27 De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak.

28 ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. 29 Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’

30 Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.


37 Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. 38 Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.’

39 ‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. 40 Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan. 41 Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ Ze zeiden: ‘Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’ 42 ‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden.

43 Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. 44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. 45 Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. 46 Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? 47 Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’
 
48 De Joden riepen: ‘Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?’ 49 ‘Ik ben niet bezeten,’ zei Jezus. ‘Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. 50 Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op mijn eer en hij zal oordelen. 51 Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’ 52 Toen zeiden de Joden: ‘Nu weten we zeker dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en u zegt: “Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! 53 Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’ 54 Jezus antwoordde: ‘Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, 55 hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar zijn woord. 56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ 57 De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ 58 ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ 59 Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te gaande door het midden van hen; en ging alzo voorbij.

Kunt u nu begrijpen waarom Jezus spreekt over het onderhouden van de wet van de Allerhoogste? Ziet je het verschil tussen de wet van de Allerhoogste die tot wetten en geboden van mensen zijn gemaakt? Jezus spreekt hier toch duidelijk over Zijn woord dat van de Hemelse Vader komt en dat, indien de Joden Zijn Hem zouden navolgen zij hem daadwerkelijk lief zouden hebben, evenals de Vader.

Jezus sprekt hier dus over twee wetten; regels van mensen en regels die van de Vader uit gaan. Nog erger, de regels van de Allerhoogste worden als van mensen, uitgelegd. En zo is het dus ook met de veranderde wetten van de Allerhoogste god, vandaag. Het gaat niet om een oordeel over die zaken, maar feiten!

De Paus of het Pausdom dat meent de Plaatsvervanging van Jezuste  moeten voorstaan, neemt hiermee een onbijbels standpunt. ! Immers het is de Heilige Geest die de Trooster is en de enige Plaatsvervger is van Jezus op aarde. Jezus kon niet overal tegelijkertijd zijn, dat wat de Heilige Geest wél kan. Bovendien meent het pausdom dat de Sabbat van het 4e gebod is veranderd naar de dag der Opstanding, de eerste dag! Dat is nu exact dat wat Jezus hier in Johannes 8 aan de orde stelt!

Hij geeft duidelijk aan dat zij die  Zijn Woiord niet houden, feitelijk de Tegenstander dienen. Natuurlijk zegt dan de Tegenstander, door de Joden dat het Jezus is die zich als de Zoon van god voordoet!

Een ieder moet voor zichzelf uitmaken wat Jezus hierboven bedoelt of zegt. Vast staat dat Christeln ben ik verplicht de boodschap van Openbaring 14:6-12 te verkondigen.  Immers, zoals Jezus leert, dienen " ook de andere schapen"  gewezen te worden op belangrijke kwesties in de grote strijd tussen Christus en satan, nu we tocg aan het einde der tijden aan belanden. Christenen hebben de opdracht ommensen te wijzen op de belangrijke teksten die niet alleen "geloof in Jezus" duidelijk maken, maar ook de "geboden van de Allerhoogste", die in Jezus voorgeleefd werden en door de Trooster geopenbaard worden aan elk mensenhart, waarbij Hij met nadruk wijst op het 4e gebod, de Sabbat, waar Jezus Heer over is. Ook die wet (leefregel) zien we in Johannes 8 duidelijk weergeven. De boodschao van de "tegenwoordige waarheid" waarin we allemaal leven dient gebracht te worden. Dat is de opdracht van Mattehus 28: Maakt al de volkeren tot Mijn volgelingen...Amen

Hij die deze dingen getuigt, zegt Ja, ik kom spoedig, Amen, kom Heer Jezus (Openbaring 22:20)

Passages van de RKK Kerkleer, die van toepassing kunnen zijn op het dispuut dat Jezus hadf met de Joden:

DE VOLHEID VAN REDDING IS ENKEL DOOR DE KATHOLIEKE KERK
Het Decreet van het Tweede Vaticaans Concilie over Oecumene zegt: “Want het is door de Katholieke
Kerk alleen, die de universele hulp is naar redding, dat de volheid van de middelen tot redding
kunnen verkregen worden
. Het was enkel aan het apostolische college, waarvan Petrus het hoofd is,


2 Mede-verlosseres.

dat wij geloven dat onze Heer toevertrouwde alle zegeningen van het Nieuwe Testament, om op
aarde in te stellen het ene Lichaam van Christus
waarin al degenen worden geïncorporeerd die op
een of andere manier bij het Volk van God behoren
”.

846 - III. De kerk is katholiek - ‘Buiten de kerk geen heil
Hoe dient men deze zo vaak door de Kerkvaders herhaalde uitspraak te interpreteren? In positieve zin geformuleerd betekent dit dat alle heil komt van Christus, het hoofd, via de kerk, die zijn lichaam
is.
Het concilie leert, daarbij steunend op de heilige Schrift en de Overlevering, dat deze pelgrimerende
kerk noodzakelijk is voor het heil
… Door ons uitdrukkelijk de noodzakelijkheid van geloof en
doopsel
in te scherpen heeft Hij tevens de noodzakelijkheid bevestigd van de kerk zelf, waarin de
mensen door de deur van het doopsel binnengaan. Daarom kunnen die mensen niet gered worden
die heel goed weten dat God door middel van Jezus Christus de katholieke kerk als noodzakelijk
gesticht heeft
, toch weigeren haar lid te worden of te blijven van deze kerk.


ALLE GENADE KOMT DOOR DE KATHOLIEKE KERK
819 De Geest van Christus bedient zich van deze kerken en kerkelijke gemeenschappen als heilsmiddelen
waarvan de kracht komt van de volheid van de genade en de waarheid die Christus aan de
katholieke kerk heeft toevertrouwd
. Al deze weldaden komen van en leiden naar Christus en roepen
op zich al op tot ‘katholieke eenheid’.

834 De particuliere kerken zijn ten volle katholiek door de gemeenschap met één onder hen: de kerk
van Rome, ‘zij zit voor in de liefde’. ‘Want met deze kerk moet, op grond van haar bijzondere oorsprong
iedere kerk, d.w.z. de gelovigen van overal, overeenstemmen’. (H. Ireneüs, Haer. 3,3,2, vert.
uit Lat.: weer opgenomen door Vat. I: DS 3057).

GEEN CHRISTELIJKE EENHEID LOS VAN DE KATHOLIEKE KERK
820 ‘Christus heeft vanaf het begin deze eenheid aan zijn kerk geschonken; naar onze geloofsovertuiging
leeft zij onverliesbaar voort in de katholieke kerk, en wij hopen dat zij van dag tot dag blijft
toenemen tot aan de voleinding van de wereld’ …Het verlangen de eenheid onder alle christenen
opnieuw te vinden is een gave van Christus en een oproep van de heilige Geest.

REDDING OMVAT OOK DE MOSLIMS
841 De betrekkingen van de kerk met de moslims. ‘Het heilsplan strekt zich ook uit tot hen die de
Schepper erkennen, onder wie vooral de moslims
, die in hun belijdenis aan het geloof van Abraham
vasthouden en samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden die op de jongste dag de mensen
zal oordelen

SUPREMATIE VAN DE PAUS
882 De paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, ‘is het blijvend en zichtbaar beginsel en
fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen’.
‘De
paus van Rome immers heeft, juist krachtens zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder
over de gehele kerk, de volledige, hoogste en universele macht, die hij altijd vrij kan uitoefenen’.

891 ‘Deze onfeilbaarheid nu bezit de paus van Rome, hoofd van het college van bisschoppen,
krachtens zijn ambt, wanneer hij als opperste herder en leraar van alle gelovigen, die zijn broeders
in het geloof versterkt, de leer omtrent geloof en zeden in een definitieve uitspraak afkondigt (...).

De aan de kerk beloofde onfeilbaarheid bezit ook het corps van bisschoppen, wanneer het samen
met de opvolger van Petrus het opperste leergezag uitoefent’, vooral in een oecumenisch concilie.

Wanneer de kerk door middel van haar opperste leergezag iets voorhoudt ‘als door God geopenbaard
te geloven’ en als leer van Christus, dan ‘moet men met de gehoorzaamheid van het geloof
dergelijke definities aanvaarden’. Deze onfeilbaarheid strekt zich uit over de hele geloofsschat zelf van de goddelijke openbaring.


Dit zijn slechts enkele uitingen van  "grootspraak" tegen de Allerhoogste, van de "christelijke Kerk" die van de gezegende en geheiligde Sabbat van het 4e gebod, de zondag als rustdag heeft  verklaard, wat slechts een economische rustdag is voor deze wereld, die geen enkele weerklank in Jezus kan vinden, bovendien wordt door deze verandering de gehele decaloog ontkracht en een gebodentafel van menselijk falen en willekeur.

 Laten we beseffen wat de RKK Staat hier aan de wereld openbaart, maar vooral wat de concequentie is, als mensen daar willens en wetens aan vast houden, terwijl Jezus in Johannes 8 er geheel iets anders over zegt, zoals Hij ook in Openbaringen duidelijk afstand neeemt van een Kerk met zo`n grootspraak tegen de Allerhoogste!

Medeverlossers?

Ik dacht dat we slechts door Jezus tot de Vader konden komen!
Ik ben de Deur,  NIEMAND komt tot de Vader dan door Mij!

Als wij op grond van van onze eigen menselijke inspanningen of voorspraak van een geestelijke, hoe dan ook, maar één stap op de ladder naar de hemel konden zetten, dan zouden de woorden van Christus Jezus onwaar blijken te zijn. Echter Jezus zegt duidelijk: " Ik ben de weg en de waarheid en nhet leven" (Joh.14:6) Als wij Christus aannemen en de decaloog van Zijn Rijk, in ZIjn voorbeeld geleid door de Heilige Geest, dan pas zullen goede werken voortgebracht kunnen worden; zij zullen dan de Vrucht van dié Geest zijn en het bewijs dat we ook daadewerkelijk op de " Weg des Levens" zijn dat Christus zelf onze weg is geworden, het pad dat ons voert ten Hemel!

groet en zegen!
« Laatst bewerkt op: augustus 09, 2011, 04:01:06 am door kerklid00 »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #21 Gepost op: augustus 10, 2011, 09:06:05 am »

quote:

kerklid00 schreef op 10 augustus 2011 om 04:41:
Uiteraard gaat het hier om de weergave van mijn persoonlijke geloof en heeft het met het Adventisme niets van doen.  Wat ik uit de RK geloofsleer heb gepubliceerd in mijn laatste posting moet mensen aanzetten om eens na te denken wat daar staat en wat de werkelijke achtergrond is van die teksten en bedoeling voor de mens en vooral zij die de zondag onderhouden.
Tja... Wat stond daar dan b.v.? Dit, onder andere:

quote:

kerklid00 schreef op 08 augustus 2011 om 18:38:
Medeverlossers?

Ik dacht dat we slechts door Jezus tot de Vader konden komen!
Ik ben de Deur,  NIEMAND komt tot de Vader dan door Mij!

Als wij op grond van van onze eigen menselijke inspanningen of voorspraak van een geestelijke, hoe dan ook, maar één stap op de ladder naar de hemel konden zetten, dan zouden de woorden van Christus Jezus onwaar blijken te zijn. Echter Jezus zegt duidelijk: " Ik ben de weg en de waarheid en nhet leven" (Joh.14:6) Als wij Christus aannemen en de decaloog van Zijn Rijk, in ZIjn voorbeeld geleid door de Heilige Geest, dan pas zullen goede werken voortgebracht kunnen worden; zij zullen dan de Vrucht van dié Geest zijn en het bewijs dat we ook daadewerkelijk op de " Weg des Levens" zijn dat Christus zelf onze weg is geworden, het pad dat ons voert ten Hemel!
Men kan discussiëren over de manier waarop de geloofsleer van de RKK verwoord is. Of deze wellicht dubbelzinnig overkomt op "de buitenstaander"...

Maar een eerlijke beoordeling van hetgeen je aanvoert kan m.i. slechts plaatsvinden als je het volgende uit de Katechismus van de RKK meeweegt:

quote:

970 'Welnu, de moederlijke taak van Maria jegens de mensen stelt dit ene middelaarschap van Christus geenszins in de schaduw en maakt het daarom ook niet minder, maar het toont de kracht ervan. Immers, heel de heilbrengende invloed van de heilige Maagd op de mensen (...) vloeit voort uit de overvloed van Christus' verdiensten, steunt op zijn middelaarschap, is daarvan geheel afhankelijk en put daaruit al zijn kracht'. 'Geen enkel schepsel immers kan ooit met het mensgeworden Woord en de Verlosser op één lijn gesteld worden. Evenals echter zowel de bedienaren als het gelovige volk op verschillende manieren deel hebben aan het priesterschap van Christus en evenals de ene goedheid van God zich op verschillende manieren werkelijk onder de schepselen verspreidt, zo sluit ook het enige middelaarschap van de Verlosser verschillende vormen van medewerking niet uit bij de schepselen, die alle aan één en dezelfde bron deelhebben, maar wekt ze juist op'.
(bron)
Doet je dat niet, dan "zet mij dat aan tot nadenken over hetgeen daar staat en wat de werkelijke achtergrond is van die teksten en bedoeling voor de mens en vooral voor hen die de zondag onderhouden"...

Als ik uitga van het geciteerde gedeelte uit de KKK, dan zou van eenieder die een ander het Evangelie brengt, wanneer die ander tot geloof in Christus komt, gezegd kunnen worden dat deze een "medeverlosser" is: afhankelijk van Christus "doorgeefluik van het geloof" is; onderdeel is van "Gods heilsorde", dus... Je reactie toont aan dat de leer van de RKK, samengevat in steekwoorden (in dit geval het woord 'medeverlosseres') aanstoot kan geven... En ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik een zelfde vorm van weerstand voelde toen ik ooit geconfronteerd werd met het Mariamonument te Gulpen, Zuid-Limburg...

Maar: het woord 'medeverlosseres' is dubbelzinnig! Het kan gelezen worden als 'medewerker in dienst van de verlossing', en in die zin lijkt de RKK de term te bedoelen; maar ook als 'zonder deze inbreng geen verlossing - de verlossing is mede afhankelijk van...'; maar die uitleg zou m.i. godslasterlijk zijn...

Vanwege deze dubbelzinnigheid zou ik persoonlijk de term willen vermijden...


Maar denk nog eens na over de woorden van Paulus in deze context:

Kol 1:24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25 waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is.

Paulus verheugt zich er over dat hij "mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt"... Hoezo ontbrak er iets aan het lijden van Christus, dan??? "Als wij op grond van van onze eigen menselijke inspanningen of voorspraak van..."

Paulus: "Nee, ik zeg dit met het oog op de 'verkondiging van de boodschap in al haar volheid' en met het oog op de Gemeente!!"
« Laatst bewerkt op: augustus 10, 2011, 10:02:08 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #22 Gepost op: augustus 10, 2011, 10:19:50 am »
Ik snap het probleem tav de katholieke doctrine mbt heil via de kerk niet zo.
Buiten Christus is er geen heil. God verzamelt zich een gemeente op aarde, het Lichaam van Christus (romeinen 12:5, 1 korinthe 10-12, kol 1:24, kol 3:15). Ergo: buiten die gemeente, de kerk, het Lichaam van Christus is er geen heil (efeze 4&5).
Daarnaast wordt er opgeroepen de éénheid in Christus te bewaren (efeze 4, 1 kor 1:10, Tit 3:10-11) en wordt aan de andere kant beloofd dat Christus zijn gemeente voedt en bewaart (efeze 5:29). Ergo: alles dat scheurt/een scheuring veroorzaakt heeft een levensgroot probleem.

Het katholieke dogma op dit punt lijkt mij dus bij uitstek een bijbels dogma. Dat de implicaties 'onbehaaglijk' zijn doet er niet veel aan af.

Idem voor de apostolische structuur van de RKK. Hoewel het vrijgemaakte model, waarbij de lokale gemeente het hoogste gezag heeft en niet de denominatie, ook wel op grond van de bijbel verdedigbaar is, imho. Je krijgt dan een 'apostolicum-per-gemeente-model'. En op grond van dat model denk ik dat de rkkerk niet exclusief het lichaam van Christus is. Ik denk eerder dat het Lichaam van Christus manifest is waar gelovigen samenkomen in Zijn naam, ongeacht de denominatie en ondanks de dogma's die ze soms aanhangen.

Edit: Overigens ben ik van het paulusambt en dogma's rond Maria's hedendaagse belang 'veel minder' overtuigd.
Maar uiteindelijk denk ik dat de oproep tot eenheid belangrijker is dan geschillen over de leer. Waarom zou iemand God niet kunnen dienen als de dominee soms onzin verkoopt? Dat staat imho los van elkaar.
Tegelijk heb ik geen probleem met diverse kerkelijke gemeentes binnen een stad die tot verschillende denominaties behoren of verschillen in 'liturgische kleur'. Ik geloof dat Christus zijn Lichaam ook kan bewaren door die verschillen in gemeenten te faciliteren, zodat ieder de kans krijgt te groeien in Godsvrucht. Het geloof van een ghanese gaat dood in een reformatorische gemeente, vermoed ik.
« Laatst bewerkt op: augustus 10, 2011, 10:43:51 am door elle »
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #23 Gepost op: augustus 10, 2011, 11:43:13 am »

quote:

elle schreef op 10 augustus 2011 om 10:19:
Edit: Overigens ben ik van [de] dogma's rond Maria's hedendaagse belang 'veel minder' overtuigd.

Op dit moment lees ik "Oefening in christendom" van Søren Kierkegaard en ben ik aanbeland bij het gedeelte waarin hij benadrukt dat men "gelijktijdig" moet worden met het optreden van de Christus "in zijn vernedering"...

Vanuit die optiek snap ik het belang van Maria 'in het heden', omdat het heden dan een gelijktijdigheid wordt met de aardse verschijning van de Heer... Maria's "mij geschiede naar uw woord" wordt dan tegelijk een hedendaags hulpmiddel om over onze "ergenis" (evt. aanstoot aan het Evangelie) heen te stappen...
« Laatst bewerkt op: augustus 10, 2011, 12:08:18 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #24 Gepost op: augustus 10, 2011, 01:08:22 pm »
Beste hendrik-NG

Dank voor je bijdrage,

Ik zal eens je bericht doorlezen, maar ik kan nergens in de Schrift één enkele passage vinden, waarin Maria een betere of  hogere functie heeft dan Christus. Eerder leert Jezus aan Maria dat zij geen enkele plaats inneemt die Zijn verlossingsplan voltooien zal.

970 'Welnu, de moederlijke taak van Maria jegens de mensen stelt dit ene middelaarschap van Christus geenszins in de schaduw en maakt het daarom ook niet minder, maar het toont de kracht ervan. Immers, heel de heilbrengende invloed van de heilige Maagd op de mensen (...) vloeit voort uit de overvloed van Christus' verdiensten, steunt op zijn middelaarschap, is daarvan geheel afhankelijk en put daaruit al zijn kracht'. 'Geen enkel schepsel immers kan ooit met het mensgeworden Woord en de Verlosser op één lijn gesteld worden. Evenals echter zowel de bedienaren als het gelovige volk op verschillende manieren deel hebben aan het priesterschap van Christus en evenals de ene goedheid van God zich op verschillende manieren werkelijk onder de schepselen verspreidt, zo sluit ook het enige middelaarschap van de Verlosser verschillende vormen van medewerking niet uit bij de schepselen, die alle aan één en dezelfde bron deelhebben, maar wekt ze juist op'.
 (bron)

De RKK spreekt zich in het aangegeven stukje heel erg tegen. Maria wordt, zover ik weet toch in geen enkele protestantse Kerk -eerst- aanbeden, en daarna pas Christus?

Komende maandag de 15e augustus wordt o.a. in België "Maria ter Hemelvaart" geviert. Dat staat nergens in de Bijbel en Jezus leert of meldt ons ook nergens dat Maria, ergens ten hemel gevaren is! Dat kan ook niet, want alleen Jezus vraagt de Vader ons een -andere Trooster- te aanvaarden de Heilige Geest en is het Hij die ten Hemel gevaren is, nogwel met getuigen erbij!

Tijdens het bruiloftsfeest te Kanaän zegt Jezus tegen Zijn moeder dat Hij met haar "niets van doen heeft". Hij doelt daarbij op het Dienstwerk van Zijn Hemelse Vader dat hij ten uitvoer moet brengen. Bovendien kunnen we uit de Bijbel ook duidelijk weten dat Jezus,vlak voor zijn Kruisiging aan Johannes vraagt voor zijn moeder te zorgen. Zij is ook bij de Kruisiging aanwezig. Maria ligt dus gewoon in haar graf en zal uit de "slapenden opstaan" zoals alle verlosten zullen doen, evenals trouwens zij die Hem doorstoken hebben, maar dan bij de tweede opstanding.

Ik laat het hierbij maar zal wellicht in een volgende posting aantonen dat de RKK Staat uit is op wereldheerschappij en ALLE denominaties wil onderwerpen aan haar gezag alleen, onder het gezag van de zondagsvgiering, waarvan de secretaris van de Wereldraad van Kerken reeds heft gezegd, dat hij: ...hoopt dat de rooms-katholieke Kerk en gelovigen onder leiding van de RKK te samen ter communie gaan.

De Bijbel leert mij wat anders: "Heilig hen in uw Waarheid" (Joh17:21-23) en "De Allerhoogste is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en Waarheid" (Joh 4:24)

In Geest is dus zoals de Geest van de Vader ook Jezus leidt en Waarheid is Christus Zelf. Dat is de enige waarheid! De éénheid der kerken in de wereld is dus  een streven dat niet in Christus gefundeerd is maar op " water-bij-de-wijn" doen. Het stelt Christus a.h.w. buiten spel! Jezus spreekt dus over een niet-zichtbare kerk, terwijl de RKK Staat over een "zichtbare kerk" spreekt.
Zo zien we dus dat de RKK Staat aan Christus voorbij gaat en "grootspraak" tegen Christus voert!

Ik kom op de andere punten nog terug

groet en zegen

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #25 Gepost op: augustus 10, 2011, 01:24:37 pm »
Modbreak:
Deze draad is -zo goed en kwaad als het ging- afgesplitst van: [splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus. De discussie over RKK dogma's en zondagsrust liep nogal door elkaar.

Hier kan zo nodig verder gediscussieerd worden over RKK dogma's. Ga hier niet ook nog eens de RKK met babylon vergelijken (zie FAQ).
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #26 Gepost op: augustus 10, 2011, 01:41:10 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 10 augustus 2011 om 13:08:
Beste hendrik-NG

Ik zal eens je bericht doorlezen, maar ik kan nergens in de Schrift één enkele passage vinden, waarin Maria een betere of  hogere functie heeft dan Christus. Eerder leert Jezus aan Maria dat zij geen enkele plaats inneemt die Zijn verlossingsplan voltooien zal.
Maar dat lees ik ook op geen enkele manier in het stukje uit de KKK dat ik aanhaalde...

Daarbij: de tegenspraak die je daarin ziet zie ik ook niet...
« Laatst bewerkt op: augustus 10, 2011, 01:41:28 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #27 Gepost op: augustus 10, 2011, 02:09:15 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 10 augustus 2011 om 13:08:
Tijdens het bruiloftsfeest te Kanaän zegt Jezus tegen Zijn moeder dat Hij met haar "niets van doen heeft". Hij doelt daarbij op het Dienstwerk van Zijn Hemelse Vader dat hij ten uitvoer moet brengen.
και ειπεν ελισαιε προς βασιλεα ισραηλ τι εμοι και σοι...

maar Elisa zei tegen de koning van Israël: ‘Wat heb ik met u te doen?'


Hoe liep de geschiedenis in 2 Kon 3 af? Uit ontzag voor de zoon van David op de Jeruzalemse troon werd Israël geholpen...

De Heer kwam zelfs een wanhopende Joram, zoon van Achab, te hulp...

Maar sprak Maria uit ongeloof? Zie haar reactie:

Joh 2:3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen (τι εμοι και σοι)? Mijn uur is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.


Wat mij aanspreekt in de geschiedenis van de bruiloft in Kana is het grote geloof in de Heer dat Maria hier tentoonspreidt!! Zelfs op het moment dat "zijn ure nog niet gekomen is" erkent zij in haar zoon haar meerdere:
Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het...

Een prachtig geloofsvoorbeeld, toch?? In de `gelijktijdigheid` met de vernederde Heer (nota bene haar lijfelijke zoon... "een pasgeboren kind dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt"...) toont zij haar onvoorwaardelijk geloof in Hem...

Alleen al uitgaande van die geschiedenis kan ik volmondig instemmen met een tekst als "de moederlijke taak van Maria jegens de mensen stelt dit ene middelaarschap van Christus geenszins in de schaduw en maakt het daarom ook niet minder, maar het toont de kracht ervan."

Als zij, als moeder, in Hem de Heer (h)erkent, dan toont dit Christus' "kracht in zwakheid" des te krachtiger aan!!!
« Laatst bewerkt op: augustus 10, 2011, 03:23:40 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #28 Gepost op: augustus 12, 2011, 04:37:08 am »
Hallo Trajecto,

Je schreef o.a.:

Lees Markus 2:23-28, dan ziet men dat een zeer strikt sabbatgebod juist niet wordt gedragen door Jezus.

Beste vriend,

Je moet vanaf vriend, wat een  "ongeloo"f maar vooral "gebrek aan kennis" toon je hier!

Je moet vanaf vers 25 verder lezen. De Farizeeën (die Jezus hoonde en probeerden te laten "vallen") wetsgeleerden die dus de Sabbat door "eigen werken" invulling wilde geven, verweten Jezus dat Hij (juist) "goed dee" op Sabbat, vandaar dat Jezus ook weerkaatst aan de Farizeën in Vers 27 en 28 dat de Sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens om de Sabbat en Dat de Zoon JUIST Heer is over die Sabbat van het dat 4e gebod!

Dat wil zeggen dat Jezus de Sabbat niet overtrad, maar juist dié invulling er aan gaf (en nog geeft door de Heilige Geest aan ons) waarvoor de Sabbat is ingesteld.

We kunnen hier dus leren dat het de Farizeeën de Sabbat op een onjuiste en wettische manier invulling wilde geven.

Paus Pius XII was in 1934 wel degelijk Paus (Pacelli), want hij was "Hitlers Paus" zogezegd en heeft het mede- mogelijk gemaakt dat Hitler de oorlog in 1939 kon beginnen, door een koncordat met hem af te sluiten om het kerkrecht er op toe te kunnen passen (iik dacht in juli 1933). Vanaf dat moment moesten de RKK gelovigen en geestelijken van de Kerk gehoorzaamheid tonen aan het regime van het Derde Rijk.

Groet en zegen

groet en zegen!

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #29 Gepost op: augustus 12, 2011, 08:54:46 am »
Ik was eigenlijk niet meer van plan om te reageren op dit forum. Las nog wel zo nu en dan mee. Bewondering heb ik voor de gebruikers die nog in gesprek blijven met kerklid00.

Het gesprek over sabbath, daar kan ik mij niet zo veel voor interesseren. Zoals RobertF ook al heeft aangegeven (maar wat schijnbaar door kerklid00 over het hoofd gezien is) vieren katholieken namelijk geen sabbat meer. Wij vieren de zondag, en dat zal ik met groot genoegen blijven doen. Wat andere gelovigen daarover denken of zelf voor invulling aan geven, dat respecteer ik zolang ze mij maar niets gaan opleggen. Waar ik me meer voor interesseer zijn de halve waarheden en hele leugens die kerklid hier als waarheid verkondigd. Zelfs als het over simpele feiten (die na te trekken zijn op bijvoorbeeld wikipedia) gaat. Wat bezield iemand om leugens te verkondigen over andere religie vraag ik me dan af? (let op: directe vraag dus aan kerklid00)

quote:

kerklid00 schreef op 12 augustus 2011 om 04:37:
Paus Pius XII was in 1934 wel degelijk Paus (Pacelli),

Zelfs als iemand je duidelijk aangeeft dat je de feiten verkeerd hebt hou je dus vol.

Hier heb je een chronologische lijst van de pausen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_pausen

Dan zie je dat paus Pius XII paus was van 1939 tot 1958. Dat zijn gewoon echt heel simpele feiten die je dus glashard ontkend.

quote:

want hij was "Hitlers Paus" zogezegd

Dat is een titel die hem pas ver na zijn dood door communisten (KGB aldus Ion Mihai Pacepa, voormalig chef van de Roemeense buitenlandse inlichtingendienst) is toegeschreven.
Recentelijke onderzoeken wijzen nogmaals uit dat Pius XII veel werk heeft verzet die duizenden joden het leven heeft gered. Maar goed, jij laat je liever leiden door een toneelstuk genaamd “Der Stellvertreter”.

Interessant leesvoer voor de niet bevooroordeelden: http://www.catholica.nl/a...de-mythe-van-hitlers-paus

quote:

en heeft het mede- mogelijk gemaakt dat Hitler de oorlog in 1939 kon beginnen, door een koncordat met hem af te sluiten om het kerkrecht er op toe te kunnen passen (iik dacht in juli 1933).

Dus door dat Rijksconcordaat was het mogelijk dat Nazi Duistland de oorlog begon. Dan vraag ik me af of je het Rijksconcordaat wel daadwerkelijk gelezen hebt.
Ik hoop dat je Duits goed is want je mag me wel even aanwijzen waaruit dat zal blijken: http://kulturserver-hessen.de/home/zeitzeichen/konkodat.htm

quote:

Vanaf dat moment moesten de RKK gelovigen en geestelijken van de Kerk gehoorzaamheid tonen aan het regime van het Derde Rijk.

Dat ga je ongetwijfeld nog aantonen met de daadwerkelijke tekst van het Rijksconcordaat.

Voor de overige mensen een korte samenvatting van Wikipedia (en dan zien we gelijk dat Pius XII echt nog geen paus was): http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksconcordaat