Auteur Topic: [splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's  (gelezen 13405 keer)

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #60 Gepost op: november 08, 2011, 04:21:46 pm »
Modbreak:
In deze draad staat dogmatiek vd RKK ter discussie. Dat is wat veel voor 1 draad, maar aangezien veel van deze discussies neerkomen op specifieke verschillen tussen gereformeerd zijn en katholiek is 't hier wat op 1 hoop geveegd.

Aangezien de RKK de apostolische geloofsbelijdenis onderschrijft, kan dat in CL besproken worden. Zie ook de policy per forum.

Aangezien ook niet-gelovigen en andersgelovigen welkom zijn op dit forum, is er het subforum 'Levensbeschouwing'. Wanneer iemands geloof niet binnen de heel basale Apostolische geloofsbelijdenis past, is dat de plek om je mening uit de doeken te doen.

Aangezien de regels van dit forum (zie ook de FAQ) voorschrijven dat opmerkingen over posts en over discussies niet in de discussie thuis horen, zal ik dergelijke posts hier verwijderen.
Voor vragen tav beleid kun je terecht in Feedback, kun je een Topic Report aanmaken of een mod mailen (zie FAQ voor adressen).

Hier graag back on topic: bevraag katholieken op hun dogma's, maar met respect en binnen de kaders van de AG.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #61 Gepost op: november 09, 2011, 02:12:52 am »

quote:

knackebrod schreef op 07 november 2011 om 14:17:
Graag wil ik nog even terug komen op een aantal zaken, waaronder de "functie" van Maria, de moeder van Jezus en dus niet de moeder  van Zijn Vader en aangaande Petrus, en heb ontdekt dat Maria feitelijk helemaal geen vervangende, of versterkenden taak of toevoeging had, aan het Dienstwerk van haar Zoon. Ergo, zij wordt door Jezus op niet te verstane wijze op haar plaats gezet, tijdens het Bruiloftsfeest te Kanaän. Maria (maar ook de broers van Jezus) proberen aan de positie van Jezus beter te worden.
Zie de goede post die Hendrik-NG eerder al in dit topic plaatste.
Hendrik-NG in "[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en..."
En Oogje geeft aan (Oogje in "[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en..."):
"Dat is niet waar. Zij geeft aan dat er een probleem is en Hij vraagt haar op plechtige wijze wat zij daarmee van doen hebben. Vervolgens zegt Maria tegen de dienaren dat zij moeten doen wat Jezus zegt, waarop Jezus daadwerkelijk zijn eerste wonder verricht. Op Maria's voorspraak vervroegd Hij dus zijn openbare optreden, hoewel Hij eerst zei dat het zijn uur nog niet was."
Zie dus dat je dingen verschillend bekijken kunt.

quote:

(...) Precies zo met Petrus, ook hij kan en kon nooit de "opvolger" van Jezus zijn, omdat ook hij door Jezus terecht gewezen wordt, als Jezus tegen hem zegt, "Satan ga achter mij", omdat Petrus zich door de Tegenstander laat leiden! (...)
Mat. 16:23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen.
Zeker, ook Petrus moest nog leren, maar dat neemt niet weg dat hij later de opdracht kreeg "Weid mijn lammeren".
Geen "opvolger" nee, maar na de dood, verrijzenis en hemelvaart van Jezus trad Petrus wel op als hoofd van de apostelen.

Je schreef nog:
"Ik denk dat ik altijd tegen  een Apostolisch gegeven aanloop, aan welk topic ik ook deel zal nemen!
Mwa och; als je dat ter tafel wilt brengen maken we toch een afsplitsing -- een draad die in Levensbeschouwing staat.

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #62 Gepost op: november 09, 2011, 04:24:34 am »
Hallo Trajecto,

Je schreef:

quote:

Mat. 16:23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen.
Zeker, ook Petrus moest nog leren, maar dat neemt niet weg dat hij later de opdracht kreeg "Weid mijn lammeren".

Of Petrus nu werkelijk het "hoofd" was of door Jezus werd aangewezen, durf ik niet te beweren. Want als ik naar Handelingen 8:14 kijk, dan zie ik het volgende:

Handelingen 8:14

quote:

14.De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de bevolking van Samaria in de Here Jezus was gaan geloven. Daarom stuurden zij Petrus en Johannes erheen om eens te kijken.
Het bleek dat de nieuwe volgelingen wel in de naam van de Here Jezus gedoopt waren, maar niet de Heilige Geest hadden ontvangen.

Daarom baden Petrus en Johannes voor hen.

Het is natuurlijk vreemd dat de Apostelen Petrus op weg sturen. Je zou toch denken, als je "hoofd" bent van een organisatie of eenheid, dat dan "het hoofd" mensen op pad stuurt. Ik ben 17 jaar militair geweest en 25 jaar ambtenaar bij MINDEF. ik heb nog nooit meegemaakt dat ik, als hoofd, door mijn "minderen" op pad gestuurd werd, in plaats van dat ik hen, in mijn naam, ergens heen moest sturen.

Er zijn nog andere redenen om aan te nemen, dat Petrus niet die positie bekleedde, die men hem toedicht.

En we zien ook dat Petrus en Johannes om de Heilige Geest bidden, de  opvolger van Jezus Christus, op aarde! Overigens, iemand die een behoorlijke smet op zijn blazoen heeft, zal niet al te gauw een verantwooredelijke functie als "hoofd" krijgen.

Petrus was zo gezegd, de eerste onder de Apostelen, en hij was gehuwd, hij
kwam uit Bethsaida en zijn broer Andreas woonde bij hen. Wel had Petrus een bijnaam namelijk Chepas(zie Joh. 1:43 en en 1. Kor. 9:5).

Ten aanzien van het Primaatschap, is het wel Jezus geweest die geen primaatschap onder Zijn discipelen wenste, dat we kunnen weten, omdat zij onderling enorm verdeeld waren. Zij streefden naar "de beste plaats" en bestreden elkaar ook onderling. En dat geeft Jezus ook duidelijk aan, als we lezen:

Lukas 22:25,26

De ware eer

24.En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn.

25.En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd.

26.Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient.

27.Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient.

28.En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen.

29.En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft;

Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.

Petrus kan dan wel de "eerste" onder de discipelen zijn, m.b.t. zijn plaats, Jezus blijft hoofd! Als dus Petrus en Johannes bidden voor de (werking) van de Heilige Geest in het leven van de pas gedoopten, wordt ook hier duidelijk aangetoont, dat het de Heilige Geest is, die de Christenen moet leiden, net zoals Jezus zich laat leiden door die zelfde Heilige Geest, de Geest van Zijn en onze Heilige Vader in de hemel.

In dat opzicht dus laat je, je niet meer leiden door de Geest van de wereld, maar door de Heilige Geest die de Plaatsvervanger van Jezus is, van dat andere Rijk, dat  niet van deze wereld is.

En dat Petrus dus ook nergens dat Primaatschap zelf beseft, zoals velen hem dat graan willen toedichten mag ook blijken uit het feit dat Petrus tot 3x toe Jezus verloochent. Uit zqakheid, dat is juist en Petrus is Jezus ook verder trouw gebleven.  Hij deed niets anders dan Jezus bekent maken aan de mensen, juist omdat Jezus niet op Petrus wees, aangaande de Rots, maar op Zichzelf in het licht van -inderdaa- de trouw van Petrus aan Hem, Jezus. En Jezus benadrukt dan ook dat Hij de Rots is, voor alle mensen. Hij bevestigt dus de trouw van Petrus, die alle mensen moeten hebben, om Jezus na te volgen.

En we zien ook dat die trouw van Petrus, aan Jezus, hem duur komt te staan. Hij wordt aan een kruis gehangen, omgekeerd met het hoofd naar beneden, omdat hij niet, zoals zijn Meester, gekruisigd wil zijn.

Mattheus 23:34

quote:

34 Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad


De vervolging van hen die de wet en het getuigenis hebben en Jezus verkondigen, zullen in de nabije toekomst, wederom vervolg worden, omdat zij het Beeld van het Beest dat een mond heeft gekregen en levend geworden is en grootspraak tegen de Allerhoogste doet door wetsverachting, niet zullen erkennen  en aanvaarden. Dat zal een maatstaf zijn voor hen die zeggen een navolger van Jezus te zijn. Vandaar dat ik ook dat filmpje heb geplaatst. Het is gewoon een profetisch gegeven, wat we uit die informatie kunnen opmaken.

Groet
« Laatst bewerkt op: november 09, 2011, 04:31:13 am door knackebrod »

Oogje

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #63 Gepost op: november 09, 2011, 09:51:19 am »
Toch wordt Petrus vooral in Handelingen, maar ook hier en daar in de evangeliën een aantal keer apart van de apostelen genoemd. Enkele gedeelten waarin dat gebeurt:

Marcus 16,7
Lucas 9,32
Handelingen 2,14
1 Korintiërs 15,5

Ook treedt hij regelmatig op de voorgrond om het woord te voeren of om bepaalde besluiten te bevestigen en speelt Hij in het Evangelie ook een belangrijke rol. Waarbij ook aardig is om op te merken dat volgens Johannes 20 Petrus en "de andere leerling" zich naar het lege graf spoedden, dat de andere leerling als eerste aankwam, maar toch Petrus als eerste het graf liet binnengaan. Johannes schrijft dat soort dingen echter nooit zomaar op.

Dit alles, in combinatie natuurlijk met de welbekende tekst uit Matteüs waarin Petrus de rots wordt genoemd en de sleutels van het rijk der hemelen ontvangt, heeft binnen de katholieke Kerk het besef doen ontstaan dat Petrus een unieke positie innam ten opzichte van de andere apostelen.

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #64 Gepost op: november 10, 2011, 04:23:30 am »
Hallo Oogje,

Maar natuurlijk speelde Petrus een belangrijkse rol in de bevestiging dat Jezus dé Rots is, hij had zijn Meester bijzonder lief.  Er zijn wel meer plaatsen waar Petrus in het bijzonder wordt genoemd:

Joh.6:67-69

quote:

67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ 68 Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 69 en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.’ 70 Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ 71 Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren.


En zo zijn er nog 12 plaatsen te noemen, waar¨Petrus op de voorgrond wordt geplaatst, maar dat kan hem nog geen "hoofd" van de algemene kerk hebben gemaakt, zoals de Schrift ons duidelijk leert.

Immers:

quote:

De Bijbel is een weerspiegeling van de Schrijver. Dat geldt voor alle boeken. De Bijbel werd door God Zelf geschreven. Hij werkte via menselijke schrijvers in een proces dat we “inspiratie” noemen. “Elk schriftwoord is door God geïnspireerd” (2 Timoteüs 3:16). Zie ook 2 Petrus 1:21 en Jeremia 1:2.


Er kan dus nooit eene menselijke geinspireerde aanvulling, zoals aagaande Petrus en Maria, toegevoged zijn. Want als men meent dat er "goddelijke" openbaringen op grond van Schriftuurlijke vaststaande feiten, nog plaats vinden dan voegt men toe zie ook:

 Openbaring 22:18-21

quote:

18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.
 
19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.


Dus, Oogje je ziet wat Jezus hier schrijft die allerlei fantasieën bedenken om mensen abgst aan te jagen of om Jezus van Zijn positie te verdringen, en daarmee een onjuiste weergave can Zijn Reddinsplan te weergeven, om zelf die plaats te kunnen innemen.

Bijgevoegd is dus het Pirmaatschap van Petrus
Bijgevoegd is dus de ten hemelvaart van Maria en de bewering dat zij Middelares en/ Koningin van de Hemel is. Dat staat nergens in de Heilige Schrift.

quote:

Wij geloven dat de God die het universum schiep in staat is om een boek te schrijven. En de God die perfect is, is in staat om een perfect boek te schrijven. De vraag is niet slechts: “Bevat de Bijbel een fout?”, maar: “Kan God een fout maken?” Als de Bijbel feitelijke fouten bevat, dan is God niet alwetend en is Hij Zelf in staat om fouten te maken. Als de Bijbel foutieve informatie bevat, dan is God niet eerlijk maar is Hij een leugenaar. Als de Bijbel tegenstrijdigheden bevat, dan is God de auteur van verwarring. Met andere woorden, als de Bijbelse foutloosheid niet waar zou zijn, dan is God niet God.


Er dus vermeent of gevijnst er iets aan toe te voegen of af te nemen (zoals de Sabbat van het 4e gebod veranderen en zo Bijbels publiceren als een 3e gebod) geeft dus een zekere blijk er van dat de Bijbel onjuiste informatie zou bevatten. Want men "zegt" dat het NT er toe aanleidng zou moeten geven, de Sabbat van het 4e gebod ter veranderen naar het 3e gebod en derhalve ook het 1E én 2e gebod ook aan te mogen passen. We weten nu Oogje, dat de Almachtige god een onveranderlijke God is en dat het de mensen wijs maken dat bepaalse zaken er anders staan, dan dat ze er staan, wetsverachting is.

De Almachtoge God heeft de Autoriteit over de Bijbel, niet de mens!

Gaan we verder aangaande de essentie van de Bijbel, voor ons!

quote:

De Bijbel oordeelt over ons, niet andersom. “Want het woord van God... ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart” (Hebreeën 4:12). Let op de relatie tussen “het hart” en “het Woord”. Het Woord (de Wet) oordeelt; het hart wordt onderzocht (trouwheid aan Jezus en de wet in het Getuigenis) . Als we afbreuk doen aan bepaalde onderdelen van het Woord, om welke reden dan ook, dan wordt dit proces omgekeerd. Wij worden dan de beoordelaars en het Woord moet zich dan aan ons superieure inzicht” onderwerpen. Maar toch zegt God: “O mens, wie ben jij, dat je God zou willen weerspreken?” (Romeinen 9:20).


Aangaande Maria, kan ik je nog mededelen dat Maria voorzeker nooit en te  nimmer tenhemel gevaren kan zijn, omdat zij ergens bij of in Jeruzalem begraven zou liggen. Men beweert wel bij de Sionpoort. Als ik de kerkhistorische gegevens eens na ga, san moet ik tot de conclusie komen dat er in verschillende tijdsspanne als het ware "gevochten" is om dé autotiteit te zijn om exact te weten waar Maria begraven is. Opmerkelijkj is dat de RKK daarbij een zeer grote rol heeft gespeeld. Het is dus juist wat het commentaar, hierboven aangaande de veranderingen die men aan of van de Bijbel beweert, afbreuk doet aan de Waarheid Christus! Want hoe kan het nu zo zijn dat met name de RKK Staat, vanuit haar Apostolische positie (zogezegd) op grond van Concilies en beweringen van bijv. een non -Anna Katherina Emmerick (1774-1824)**- heel precies weten waar Maria begraven ligt namelijk  bij het kappelltje Panagia op de Balebub-Dagh (nachtegalenberg) terwijl men daarnaast nog eens beweert dat zij in de Hemel is gevaren én ook nog de plaats van Jezus ingenomen heeft als Middelares en dat zij zelfs nog boeven Jezus is uitgestegen omdat zij Koningin der hemelen zou zijn!

** volgens Bretano" Das Leben der heilige Jungfrau Maria"

Staat nu de Bijbel vol fouten of maken de mensen nu veel fouten en vergissen zij zich bewust of onbewust, om hun positie te kunnen rechtvaardigen!

Juist daarom denk ik dat het niet onegwoon is dat Jezus soreekt over:

Twee heren
Twee volkeren
Twee wetten

groet
« Laatst bewerkt op: november 10, 2011, 04:27:06 am door knackebrod »

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #65 Gepost op: november 10, 2011, 07:38:47 am »
Knackebrod, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de RKK helemaal niet beweert dat de mens authoriteit over/boven de bijbel heeft. Dat heeft God, inclusief Heilige Geest.

Mbt de tenhemelopname van Maria: het argument 'er is (waarschijnlijk) een graf dus kan ze niet zijn opgenomen' snijdt weinig hout. Jezus Christus is ook begraven geweest. En toch ook naar de hemel opgevaren. Kennelijk sluit elkaar dat niet uit. 't Is handig om je argumenten zorgvuldig te formuleren, dat schept duidelijkheid.
Niet dat ik denk dat wiki de RKK-theologie goed vervat, maar dit zegt wiki er over:

quote:

Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden in Jeruzalem of Ephese. Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn geweest behalve Thomas. Toen deze arriveerde was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Volgens de traditie zou Thomas toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf.
Je punt over de 2 wetten is me niet duidelijk. De OT-wetten zijn vervuld in Jezus Christus. Voor hen die in Christus zijn geldt een nieuwe wet, die van de Geest. Maar een discussie over de wet is hier wat off-topic, aangezien de RKK daar niet heel anders mee omgaat dan grefo's (correct me if I'm wrong). Wellicht wil je daar een nieuwe draad over openen?
« Laatst bewerkt op: november 10, 2011, 08:41:05 am door elle »
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #66 Gepost op: november 10, 2011, 12:26:03 pm »

quote:

elle schreef op 10 november 2011 om 07:38:
Knackebrod, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de RKK helemaal niet beweert dat de mens authoriteit over/boven de bijbel heeft. Dat heeft God, inclusief Heilige Geest.
Over de authoriteit van de bijbel
Over dit onderwerp is een draad, geloof ik.
Er is volgens mij wel een belangrijk verschil, waardoor wat Knackebrod zegt niet nergens op slaat. In de katholieke kerk wordt de bijbel gezien als een soort van foto van een tijdsperiode. Maar die foto is gemaakt door de Geest door gelovigen. Uit deze vanzelfsprekendheid leidt de katholieke kerk af dat het gezag van de bijbel altijd is afgeleid van de Geest-door-mensen en dat de Geest door mensen dus nieuwe Woorden van God doet uitgaan die daardoor -mits bevestigd door de kerk of de gelovigen - in gelijke mate Woord van God zijn als de Woorden van de foto, en zodoende ook méér gezag hebben dan die foto zelf en evenveel gezag als de Woorden door de Geest achter de foto voor die tijd had.

Klinkt wat ingewikkeld, maar komt erop neer dat de kerk de bijbel voor onfeilbaar houdt evenals de door de kerk geleerde leer, waarbij aan de laatste meer authenticiteit wordt toegekend voor deze tijd dan aan de foto uit het verleden. Een katholiek schrikt daardoor niet zo bij schijnbare strijd met de bijbel en is geneigd om in zo'n geval de kerk te raadplegen eerder dan de bijbel. En dat is een goede zaak van trouw bewijzing. Dat doet een protestant als het erop aankomt in de praktijk ook méér dan we zouden denken, denk ik; en dat doet Jezus ook als hij spreekt over gehoorzaamheid aan wie zitten op de stoel van Mozes, maar toch niet doen naar hun werken.

Voor een protestant die leeft dicht bij de Heilige Schrift alleen een beetje jammer dat daardoor elk beroep op de bijbel - oppervlakkig niet maar vanuit het principe wel - in wezen een slag in de lucht is. Een discussie met een katholiek (en dus ook een protestant die gelooft in doorgaande aanpassingen door de Geest)  zal dus in de basis eerst gaan over de eenheid en onverbreekbaarheid en de volkomenheid van God's Woord door alle eeuwen heen.  Misschien dat Oogje mij kan corrigeren tot een benadering vanuit de katholieke leer, want ik spreek natuurlijk met een reeds gevormd oordeel. Maar ik denk dat het wel zoiets zal zijn.

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #67 Gepost op: november 10, 2011, 01:03:00 pm »
Dat snap ik small brother. Maar ook de leer van de kerk wordt gegeven door de Heilige Geest (voor zover ik de RKK-leer begrijp). Het is nooit zo dat een mens boven of zelfs maar naast de bijbel staat. Het is altijd de Geest die de kerk leidt.
Men kan van de apostolische successie etc vinden wat men wil; maar men kan niet zonder meer stellen dat de RKK een mens boven de bijbel zet. Dat is veeel te kort door de bocht.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #68 Gepost op: november 10, 2011, 01:09:12 pm »
Modbreak:
Een bericht over de wet -nadat met name 't vierde gebod eruit werd gelicht- is verplaatst naar: [splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus.
Hou het hier eens ontopic! De visie op de wet is niet specifiek RKK-theologie.
« Laatst bewerkt op: november 10, 2011, 01:10:51 pm door elle »
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Oogje

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #69 Gepost op: november 10, 2011, 06:50:51 pm »
Small brother, de katholieke Kerk beschouwt de Schrift als neerslag van de geloofstraditie, die echter door de eeuwen heen verder uitgediept is. Met Christus is de openbaring van God voltooid en van Hem lezen wij in de Schrift. De Schrift niet kennen is Christus niet kennen, zo luidt een katholieke uitspraak. De bijbelse geschriften zijn echter ontstaan uit het verlangen bepaalde geloofszaken vast te leggen die betwist werden of dreigden te worden vergeten. Daarom staat niet het héle christelijke geloof in de Schrift, maar wel de belangrijkste delen, klaar om door ons uitgekristalliseerd te worden.

Echter, de Schrift alleen is niet voldoende en dat staat ook nergens in de Schrift geschreven. De reformatie, hoe goed haar bedoelingen ook waren, bewijst dat pijnlijk duidelijk: vele scheuringen zijn er uiteindelijk onstaan door interpretatieverschillen, omdat men de eigen interpretatie als de enige juiste ging zien, en vele scheuringen zullen er nog wel komen. Nu is het binnen de katholieke Kerk ook niet altijd één harmonieuze eenheid, maar er is wel een centrale Leer die aangeeft wat bij de Kerk hoort en wat niet en binnen het katholicisme vinden wel veel minder scheuringen plaats. Hoewel die vaak dan wel heftiger zijn.

Door het geloof dat we van Christus door de Kerk, dat is zijn Lichaam en grondslag en pijler van de Waarheid, hebben mogen ontvangen, leren we wat de apostelen leerden en hoe we hun brieven mogen lezen. We ontdekken daardoor ook dat elk Schriftgedeelte inderdaad verschillende lagen en betekenissen heeft en dat de Schrift dus niet op één eenduidige wijze te interpreteren is. Zo werkt dat dan ook nooit bij teksten. De Schrift laat dus veel ruimte over voor persoonlijke lezing en bezinning en de Kerk geeft daarbij aan wat in elk geval gelooft en gedaan moet worden. En dat is echt bijzonder weinig, als we ons beseffen hoeveel wij níét weten.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #70 Gepost op: november 10, 2011, 08:08:41 pm »
@ Oogje, de vele scheuringen binnen het protestantisme hebben meestal niet zo veel met de inhoud te maken, maar veel vaker zijn het persoonlijke conflicten. Ook bij protestanten gaat het merendeel traditiegetrouw naar de kerk zonder er al te veel bij na te denken.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #71 Gepost op: november 10, 2011, 08:30:55 pm »

quote:

knackebrod schreef op 09 november 2011 om 04:24:
(...)
Of Petrus nu werkelijk het "hoofd" was of door Jezus werd aangewezen, durf ik niet te beweren. (...)

Ik geef maar even een korte aanhaling uit je verhaal. Het geheel van wat je zegt zie ik weliswaar geen ondersteuning van het "Petrusambt" zoals de de katholieken dat kennen, met de paus, maar ook geen zware afwijzing.
Petrus, "een beetje twijfelachtig of je hem als hoofd moet zijn of gewoon één der apostelen" dat lijkt mij de conclusie eruit.
En als je het zo ziet dan zie ik geen ernstig bezwaar tegen het pausschap naar voren gebracht.
(Dat laatste hoeft van mij ook niet, dat kan natuurlijk ook in andere aspecten zitten want dat je wel zwaar gekant bent tegen de RKK blijkt steeds weer, zoals ook hieronder.)

quote:

De vervolging van hen die de wet en het getuigenis hebben en Jezus verkondigen, zullen in de nabije toekomst, wederom vervolg worden, omdat zij het Beeld van het Beest dat een mond heeft gekregen en levend geworden is en grootspraak tegen de Allerhoogste doet door wetsverachting, niet zullen erkennen  en aanvaarden. Dat zal een maatstaf zijn voor hen die zeggen een navolger van Jezus te zijn. Vandaar dat ik ook dat filmpje heb geplaatst. Het is gewoon een profetisch gegeven, wat we uit die informatie kunnen opmaken.
Groet

Tja, zo kun je dat invullen als je dat wilt. Ik heb het filmpje bekeken en weet niet zo goed wat ik ervan denken moet -- er worden wel interessante dingen gezegd alhoewel het ook weer te oppervlakkig is om er veel aan te hebben. Iets spiritueels komt er eigenlijk niet of nauwelijks in voor. Verder, het zou iets zijn waarover je verder zou kunnen praten en zou moeten gaan onderzoeken waar er waarheid in schuilt en waar het onzin is.
In ieder geval: jij bent er geheel van overtuigd dat de RKK in het kader van "het Beest" in Openbaring moet worden gezien en ik denk dat het verloren moeite doen is voor mij om je trachten te bewegen eens te bedenken dat het toch nog wel anders kan zijn. Jij hebt je helemaal vastgebeten in die hypothese dus tja...
Ik vrees dat je blind zult zijn voor alles wat deze hypothese niet ondersteunt.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #72 Gepost op: november 11, 2011, 12:43:26 am »

quote:

Piebe schreef op 10 november 2011 om 20:08:
@ Oogje, de vele scheuringen binnen het protestantisme hebben meestal niet zo veel met de inhoud te maken, maar veel vaker zijn het persoonlijke conflicten. Ook bij protestanten gaat het merendeel traditiegetrouw naar de kerk zonder er al te veel bij na te denken.

Als je laatste zin klopt (bewijs??) dan ben ik niet katholiek en ook niet protestant.
Hellup  :Y)
Mail me maar als je wat wilt weten

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #73 Gepost op: november 11, 2011, 08:44:45 am »
Ik denk dat dat voor 'protestanten' niet geldt, idd. Maar er zijn hier en daar nog wat (orthodoxere) gereformeerde/reformatorische enclaves waar ik dat wel vind gelden.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
[splits] RKK: oecumene, Maria, Petrus en andere dogma's
« Reactie #74 Gepost op: november 11, 2011, 09:28:31 pm »
Hallo Elle,

Jammer dat je miojn posting aangaande de twee wetten hebt weggehaald en verplaatst hebt naar een ander topic/ draad. Maar ik begrijp het wel en respecteer dat wel vanuit je zichtspunt. Je hebt een beetje het "kind met het badwater" weggespeold.
Echter mijn bedoeling was niet anders dan aan te geven dat er twee type christenen in de wereld ontstaan. Zij die de decaloog van de Moederkerk naleven en zij die de decaloog van Christus naleven.

Twee koningen
Twee wetten
Twee rijken

Openbaring 14 zegt dit over de laatste oproep om "uit te gaan van het Grote Babylon" dat reeds gevallen is.

Openbaring 14:1-10

quote:

1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
 
2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers;
 
3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.
 
4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.
 
5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.
 
6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;
 
7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.

8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.

9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,

10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.Kun je nu begrijpen waarom Jezus in Openbaringen zijn zorg uitspreekt over de mensheid en de gelovigen oproept Hem na te volgen, en terug te keren naar de oorsprong van wetgeving. De decaloog van de Almachtige en het Rijk waar de verlosten eens burger van zullen zijn, indien zij de oproepen navolgen. Geen wonder dat zij die de decloog van Jezus (voorbeeld) navolgen als "bijwoners" worden bestempeld. De macht die het Grote Babylon vertegenwoordigd, wordt het Beest genoemd. Welke wet, die je hebt verplaatst helaas, wijst nu op het Lam, en welke wet wijst nu op de macht van het Beest , de Moederkerk en haar dochters!

Hier nogmaals de decaloog, waarvan gezegd wordt dat het geloof uit de joden is:

De Tien Geboden
 
Mozes smijt de twee tafelen stuk:

quote:

Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
 1.Vereer naast mij geen andere goden.
 2.Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
 3.Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.
 4.Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er in leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
 5.Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
 6.Pleeg geen moord.
 7.Pleeg geen overspel.
 8.Steel niet.
 9.Leg over een ander geen valse getuigenis af.
 10.Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.


 Bewust heb ik de meest moderne vertaling voor je opgezocht, opdat je het Woord nog beter kunt verstaan!

En dan nogmaals (bedoeld ter ondersteuning van dit topic) de decaloog van het Grote Babylon, bepaald door de Moederkerk, waardoor zij zich boven de Almachtige god waant, daar zij er , met die verandering, "heer" over geworden zijn. Die decaloog is nu in het bezit van mensenhanden; die weten en geboden hebben veranderd, en daardoor de Heer "tevergeefs" eren en/of aanbidden, zoals Hij zelf zegt.

De decallog van de Moederkerk, diedoor  diverse veranderingen van het oorspronkelijke, de geestelijke en goddelijke kracht vanuit de hemel, er van verloren heeft en niet meer de Autoriteit van de Almachtige god, kan wegdragen!

1.Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
 2.Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
 3.Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
 4.Eer uw vader en uw moeder.
 5.Gij zult niet doden.
 6.Gij zult geen onkuisheid doen.
 7.Gij zult niet stelen.
 8.Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
 9.Gij zult geen onkuisheid begeren.
 10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

Wij kunnen geen twee wetten én twee heren dienen!
We gaan onherroepelijk aan één der twee mank!

Over profetsiche feiten die zich nu afspelen! Opmerkelijk Elle

http://www.youtube.com/watch?v=a9-PKJaFwD0

Groet en zegen!
« Laatst bewerkt op: november 11, 2011, 09:32:42 pm door knackebrod »