Auteur Topic: Is het christendom een agressieve religie?  (gelezen 19279 keer)

Paul2

 • Berichten: 336
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #210 Gepost op: september 12, 2011, 08:31:47 pm »
hallo Small Brother,

quote:

small brother schreef op 10 september 2011 om 18:35:
Zo is het ook met de uittocht uit Egypte. Het verhaal van Jozef de onderkoning en de redding uit het slavenhuis waarna het volk met Jozef op weg gaat naar het beloofde land. Wat een vooruitblik! Alle eersten van het volk eigent God zich toe. En ook de eerstgeborenen van de Egyptenaren. Die worden gedood als voor hen niet het pascha is geofferd en als teken zichtbaar aan de deuren. Exodus 10:2: Waarom doet God deze tekenen en wonderen? Opdat wij voor de oren van onze kinderen en onze kindskinderen kunnen vertellen, wat Hij in Egypte gedaan heeft, en Zijn tekenen, die Hij onder hen gesteld heeft. Opdat wij weten, dat Hij de HEERE is. Uh.. hoe zouden we dit formuleren als we uitgaan van de premisse dat het hier om massamoord gaat en de uittocht uit Egypte niet gepaard ging met de sterke arm van God, maar met natuurrampen en toevalligheden - als het al niet gewoon gelogen is?
Het WTG-model van de symbolische afrekening met Egyptische goden lijkt me hier het juiste antwoord, of in ieder geval het meest waarschijnlijk.

quote:


Ik begrijp wel iets van je overweging als het gaat om het omgaan met hedendaagse verschijnselen. Echter, het is God zelf die ons uitnodigt om vooral ook iets van Hem te verwachten. Dat verwachtingsvolle gebied is een gebied waar de geesten worden beproefd. Want het geloof wordt getest (geproefd) en God wordt getest hoe hij ingrijpt en of hij ingrijpt. En dat brengt weer de ziel in beroering: voor God of tegen God. Het is uit het geloof dat de grootste tekenen gebeurden en God “de kans kreeg”om te bewijzen dat het geloof ook wonderen werkt. Waar iedereen “alles van God verwacht”, en dus niets in het bijzonder van God verwacht, daar kan God geen wonderen meer doen. Want het is de mens die in geloof doet spreken over de komende werken van God en dingen zegt die betekenis krijgen omdat God ze zegent en bevestigt. Als ik terugkom zegt Jezus; zal ik dan nog geloof vinden? Waarom zou Jezus dat zeggen?? Gelooft Hijzelf niet in de Heilige Geest en het plan van God?? Nee, maar het is de macht van de verleiding en de zekerheid van de dwaling dat het de mens onmogelijk is om vol te houden. Maar waar het de mens onmogelijk is, blijft de verwonderende constatering: maar bij God is alles mogelijk.

Als we invulling willen geven aan wat dat alles kán betekenen moeten we beginnen met voor mogelijk te houden wat de bijbel over Hem beschrijft, en Hem nóg grotere macht en kracht toerekenen. Want Zijn grootheid en goedheid is niet begrensd.
Het verharden van de harten gebeurt om het kwaad dat er is ook te bevestigen en om te zetten (in te zetten) tot een verheerlijking van God. Want als de satan in alles maximaal op sterkte is, dan is alle kwaad ook een beetje goed. De breedste en toegankelijkste weg naar de hel is niet gemaakt van alleen kwaad, maar van uitsluitend halve leugens.Dan is het nooit duidelijk wat precies kwaad is en wat precies goed. Omdat alles wat kwaad is gepaard gaat met geode zaken, En alles wat goed is gepaard met kwade zaken. Dat zie je toch ook op zo’n forum wel?! Is alléén een ware gelovige degene die nooit een misstap maakt en nooit iets verkeerds doet? Dat is in overdrachtelike zin (maar niet minder waarachtig) gewoon weer opnieuw de wet invoeren van Mozes, waarbij iedereen die overtreedt weg wordt gedaan uit de kring der heiligen. Maar wel is op zo’n forum geldig dat wie in het kleine niet getrouw is ook het grote niet toevertrouwd zal worden.

Ik herhaal je woorden: kinderen doden van je vijanden is infantiel prutswerk. Wat denk je van je eigen zoon doden? Reken je dat dan niet onder infantiel prutswerk met hoofdletters? Ik ben dus eigenlijk benieuwd naar je woorden: “als je het toch letterlijk neemt, dan doe je God noch de bijbel recht.” De mooie woorden die daarna komen, zouden die geen betekenis krijgen in een bepaalde roeping en een onderwerping? Volgens de bijbel wel. Als je open staat voor de geest achter de bijbel. En die is allesbehalve letterlijk.
Oke, hier heb ik zaterdag op gereageerd.

quote:

Hoe zou je God tekort doen, als je zijn Woord ter harte neemt. Hij begrijpt elke dwaling want Hij weet immers precies wat ervan waar is en niet? Maar Hij heeft het wel toegestaan als nalatenschap. En hoe zou je God kunnen behagen als je dat wat van Hem getuigt niet met een open vizier aannemen of althans begrijpen wilt?
Precies!

quote:

Plat gezegd is kritisch lezen dus gewoon helemaal niets geloven en niets aannemen maar je eigen verhaal schrijven en daar het gezag van God aan toekennen.
Nee, dat is niet waar.

quote:

Ik moet bekennen dat ik het zicht een beetje kwijt raak. Als je herhaaldelijk zegt God recht te willen doen, waarom is er dan zoveel verbale kracht in je tegenstem? Wat maakt jou boos op God? Wat heeft Hij jou misdaan?

Aloha...
Ik ben niet boos op God, Hij heeft mij niets misdaan. Ik verkies de ene lezing van een bepaalde bijbeltekst boven de andere lezing die ik vervolgens verwerp. That’s all.

quote:


Ook de Farao kreeg, hoewel zijn hart verhard was, een rechtvaardige keuze: verootmoedig u, zei Mozes. Maar de oproep om je te verootmoedigen werkt bijna altijd averechts. En zo is het in de kerk ook. Wie hard roept “dit mag niet van de Heere”of “bekeer” u, die krijgt tegengas en wordt afgeserveerd. Maar christenen verwachten in alles alles van God, en luisteren bij alles met een half oor in de Geest. Zoals David de vervloekingen van Simeï beluisterde en er onrecht in hoorde, maar ook de mogelijke stem van God.
Is een schatkaart waardevol?
Ja

quote:

Bevat een schatkaart aanwijzingen en sleutels?
ja

quote:

Is het wijsheid om stukjes uit de schatkaart te knippen?
Nee.

quote:

Is de betrouwbaarheid van de schatkaart – om de schat te vinden - onomstreden?
Als er verschillende kaarten zijn, zou ik ze naast elkaar willen leggen. En het is en blijft maar een kaart, met de beperkingen van een kaart.

quote:

Is de schatkaart wel voldoende duidelijk om de schat te kunnen vinden?
Nou, misschien moet je de dingen op de kaart doordenken en interpreteren, iets wat je op verschillende manieren kunt doen die niet allemaal even zinvol zijn.

quote:


Velen zullen de schatkaart hebben aangenomen, de schat zoeken, en het niet vinden.
Maar er zullen er ook zijn die de schatkaart nauwelijks zagen, en hem amper begrepen, en de route buitengewoon onbegrijpelijk aflopen – en de schat toch vinden.
En wie weet, wie er zonder schatlaart, toch nog met de neus in de schat vallen..

Maar de schatkaart zegt over zichzelf: ik ben recht en waarheid. Ik biedt de weg tot God en een opening van het hemels koninkrijk voor alle ziel die de weg aanneemt en gaat volgen. De weg dat is Jezus Christus. De verpersoonlijking van het Woord van God. En het volgen, dat is wat Hij ons gebiedt.
Wat volgen wij? De Vader volgen wij.
Waaruit kennen wij de vader? Uit het Woord van God.
Dat getuigt ons dat Woord.

 Maar is dat waar? Wat maakt ons dat uit – zeg ik zo maar even. Als de Vader zegt of laat zeggen dat het goed is, en als het goed genoeg was voor Zijn Zoon, dan is het voor ons per definitie en per geloof en per heiliging, onaantastbaar en heilig.
Doe uw schoenen uit want u betreedt heilige grond zegt God tegen Mozes. Het Woord van God is een mantel van God, zegt David ergens. En mantel die niet veroudert en niet verslijt. Maar wel een mantel waar de Heilige God zich in heeft gehuld, en die alleen al door die hoedanigheid onze heiliging vereist. Niet van de losse letters, Niet van het papier. Maar van ons eerbiedig lezen en eerbiedig zoeken te begrijpen. Dat is iest anders dna letterlijk lezen.

Met ‘letterlijk’ lezen, in de betekenis van getrouw lezen en lezen in zo goed mogelijke samenhang met de hele bijbel, is niets mis. Maar als je bedoelt “bijbelgetrouw” zeg dat dan ook. Want bijbelgetrouw is het begrip dat de lading dekt. En als het gaat om het schimpen op “letterlijk lezen”, dan heb ik nieuws voor je. Het probleem met “letterlijk lezen is niet bij degene die zogenoemd “letterlijk” lezen, maar juist bij degenen die niet letterlijk zeggen te lezen. Want zij geven zichzelf vrijheden die onbetrouwbaar kunnen worden, of liefdeloos tegen God en de naaste. Zij bedienen zich van het begrip letterlijk-lezen als een spuugwoord c.q. een afzetten tegen de waarheden van de bijbel, die niet bestreden kunnen worden omdat ze vallen onder het kopje “er staat geschreven!”. Het kenmerkendste van niet-letterlijk lezen is niet dat er niet-letterlijk wordt gelezen, maar dat er wordt gekozen voor juist het wél-letterlijk lezen van een gedeelte, waarbij andere andere samenhangende delen bewust geheel buiten werking worden gesteld of voor onjuist worden gehouden.
Knalkaas schreef jouw mening en maakte de genoemde vergelijking. Jij nam vervolgens de verdediging van Knalkaas over met de herhaling van dat standpunt en benoemde de “extreme onrechtvaardigheid” van de val van Jericho, onder verwijzing naar Knalkaas als “sommige mensen” met toelichting dat het verhaal van de val van Jericho bekritiseren juist is omdat die mensen geloven dat God rechtvaardig is, dat Hij geen onrecht bedrijft. En je herhaalde dat als jouw standpunt en versterkte de tegenstelling door ook de Katharen als voorbeeld te nemen. Met de normgeving dat wij diep van binnen weten dat moord fout is. In deze situatie het woordje “je” letterlijk lezen dekt niet de contextuele betekenis van je woorden, en bovendien gebruik je de letterlijke lezing als argument bij een strekking die exact herhaalt en bevestigt en versterkt wat Knalkaas reeds schreef. Dan lijkt mij dit een voorbeeld dat jij hier letterlijk leest, tegen de betekenis en strekking in.
Wat is letterlijk in de betekenis van “letterlijk lezen” waar zo vaak mee wordt geschermd? Als letterlijk lezen geen ander doel dient dan de waarheid maskeren, dan is het niet meer dan argumentatie. Maar wij moeten ernaar toe dat dat begrip voor eens en voor altijd wordt gebannen uit de christelijke onderlinge communicatie.
De boemerang, ja, daar heb ik zaterdag reeds op gereageerd

quote:

Deze laat ik staan voor jou. Ik ben benieuwd of je nieuwe inzichten hebt opgedaan en deze reactie nu nog wilt handhaven..

Je hebt me zeker iets nieuws geleerd in je post, nog nooit had ik het verhaal van het offer van Abraham gelezen met in gedachten het offer van God zelf. Maar krachten van Satan binnen in de bijbeltekst zelf? Nee, dat gaat me te ver, hooguit zijn er allerlei niet-goddelijke krachten (die ook niets met de bijbel te maken hebben) die op de lezer willen inwerken en de lezer een niet-goddelijke kant op willen schuiven.

Maar je hebt me inderdaad iets nieuws geleerd, bedankt!

quote:


Ja; zo zie ik dat ook. Hoewel ik met alle plezier ongelijk lijdt – of heb - als je maar het vaste begin van de route naar de schat hebt gevonden.

Maar wel erg jammer is dat het belangrijkste punt tussen ons een breekpunt oplevert, dat niet opgelost wordt met nadenken, maar alleen met onderwerping en erkenning van gezag:

Christenen vormen een geestelijke eenheid doordat zij allen de bijbel hebben als richtsnoer. Ieder die zich beroept op “Er staat geschreven”, die valt onder hetzelfde geloof en dezelfde God. Maar wie spreekt van “Er staat (wel) geschreven, MAAR….”die valt niet onder één oecemenisch christelijke noemer. In die zin vormen jij en ik nog geen eenheid en is het verschil principieel behoorlijk groot. Interpreteren kan iedereen. Uitleggingen kunnen ongerijmd zijn. Want elk mens is verschillend en dwalingen zijn er talloze. Maar zolang als er een eenheid is onder de vlag van “Er staat geschreven” hebben wij één geldig platform, waarop wij allen verplicht zijn elkaar vast te houden als broeders en zusters. Want het Woord van God biedt een eenheid met Christus en een eenheid met de gemeente en is een eenheid in zichzelf met een ieder die volkomen daarop vertrouwt. Maar waar de Schrift wordt verworpen, daar is een gezagsprobleem en een identificatie probleem: Wie God is wordt dan een kwestie van grabbelen, knippen, en plakken.
Ik weet niet of ik je nu helemaal begrijp. Voorbeeld: er staat geschreven dat deze wereld in zes dagen geschapen is. Dat dat zo in Genesis geschreven staat, daarover zullen we het met elkaar eens zijn. Maar hoe we die tekst bij voorkeur op moeten vatten, dus een kwestie van lezingen van de tekst, daar is niet iedereen het met elkaar over eens. Die onenigheid heeft volgens mij niets te maken met een gezagsprobleem, of met verwerping van de bijbel, of grabbelen, knippen en plakken. Als lezer ben je ook niet blanco, je brengt je eigen bagage mee. Alle lezers van de bijbel hebben dat altijd al gedaan, en dat levert ook verschillende ervaringen op. Dat is toch prima?

quote:

Dat was wel wat lang hé. But I made you read me! Nou ja.., deze zin dan toch tenminste.. :-(

High five!  :-)

en nogmaals: bedankt voor al het werk dat je in je post hebt gestoken.
maar misschien zit ik er wel naast

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #211 Gepost op: september 12, 2011, 08:42:49 pm »

quote:

Trajecto schreef op 12 september 2011 om 18:17:
Dat is uit het verhaal over Ohola en Oholiba (Ezechiël 23) en dat is symbolisch zoals je ook bedoelt, naar ik aanneem.
Het is symbolisch maar de uitwerking was letterlijk, zoals Jezus die zei dat hij zou komen in de heerlijkheid van zijn vader, beeldspraak voor een letterlijke oorlog die woedde tussen 66 en 70.

quote:


Oké kun je zo zeggen.
Maar -- en nu zeg ik misschien iets vreselijks :P -- ik geloof toch eerder dat de zondvloed een regionaal gebeuren was van bijvoorbeeld het doorbreken van de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee (wat eerst een meer was) en dat dat een natuurverschijnsel was van een zodanige omvang en met een zodanige impact dat er mythen rond zijn ontstaan waarvan het zondvloedverhaal in de Bijbel er eentje is. En dat het niet een gerichte straf of iets dergelijks was. (Maar ssst... ik heb niks gezegd.)
(Ik zeg verder niks maar hier hadden we eerder al overeenstemming over bereikt! ;))

quote:

Jij mag het lariekoek vinden maar ik vind het toch nog steeds wel een optie, maar vooral eigenlijk vind ik ook wel een optie, dat wat de Vader is weliswaar de God van het OT is maar dat Hij pas door de Zoon duidelijker tot ons kon doordringen met een waar gezicht en dat hij in het OT erg vervormd overkomt en dat er van allerlei dingen aan Hem worden toegeschreven die met Hem niet rechtstreeks en op de manier als beschreven te maken hebben.

De vader en de zoon van elkaar loskoppelen schept een problematische stelling die zijn gelijke niet kent. Het is een lang verhaal maar ik zal het bondig houden, in de hoop dat ik het niet te kort knip en het ongrijpbaar wordt.

De vader had een verbond met Juda en Israel wat in Ezechiel 23 wordt uitgebeeld middels een huwelijk tussen de man en zijn twee vrouwen Ohola en Oholiba. Dit was dus een symbolisch verhaal met een letterlijke betekenis voor het volk Juda en Israel met wie God (de man) symbolisch gehuwd was. De wetten omtrent het letterlijke huwelijk tussen mensen, hadden dus ook - of beter gezegd - vooraleerst betrekking op het symbolische huwelijk tussen God en zijn vrouwen Juda en Israel. In Romeinen 7 spreekt Paulus van deze dingen en ik zou je op het hart willen drukken die brief eens rustig door te nemen en te vergelijken met de wetten omtrent het huwelijk in het OT. Wat is namelijk aan de hand? In het geval dat de man sterft is hij gescheiden van zijn vrouw die dan vrij is om van een ander te worden. Nu, aangezien de vader huis Israel de scheidbrief had gegeven vanwege haar overspel (Jer 3,8) d.w.z. het najagen van andere goden reeds ten tijde van de profeten, was het duidelijk dat hij ook van Juda af wilde die hierin haar zuster zelfs overtrof.

Kortom, als de vader en de zoon te onderscheiden zijn, dan geldt het huwelijk nog tussen de vader en Israel en kunnen de joden niet huwen met Christus zonder overspel te plegen voor de wet.

Om het NT goed te begrijpen is het van belang dat wij de wet kennen, want Paulus zei dat hij zich tot zulke broeders richtte.

quote:

Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Je zegt dan natuurlijk wel wat anders dan de meeste christenen die Openbaring steeds verder voor zich uit schuiven naarmate de tijd verstrijkt en die het nog steeds blijven verwachten. Ik neig inderdaad meer naar de opvatting dat het op de gebeurtenissen rond de Joodse oorlog zal slaan.

Ja ik zeg inderdaad iets anders, maar dat is alleen maar een teken dat ik er over nadenk i.p.v. klakkeloos de dominee na te praten, zelfs als ik me vergis! :P

Ik vind openbaring met de dag ongeloofwaardiger worden als het steeds vooruitgeschoven wordt, want zoals ik eerder al schreef komt er dan altijd wel een gebeurtenis die er valt in te passen. Doch als je vandaag zegt dat morgen zus en zo gebeurt en het komt uit, dan is dat veel geloofwaardiger en daarom pleit ook dat gegeven voor een vroege datering. De geschiedschrijver Josephus schreef nota bene dat de joden niet zozeer met de Romeinen vochten maar veelmeer met God zelf!

quote:

Ja, soms waarschuwt hij voor zichzelf maar dat moet je dan toch niet zien als de waarschuwing voor een kwaad dat te gebeuren staat. Of vind je "het oordeel" een kwaad??
Een noodzakelijk kwaad, maar ik zei het niet om een waardeoordeel te vellen, maar om aan te geven dat de zoon oordeelt precies zoals de vader dat deed, daarom zei hij ook dat het zou zijn als de dagen van Noach, want wat was er met de dagen van Noach? Toen oordeel God de mensheid in het midden oosten. Dus Jezus stelt zijn eigen oordeel gelijk aan dat van de vader, dus moeten wij dat ook doen.

quote:


Het is niet aan ons geschreven en ik ben het met je eens dat het vermoedelijk reeds heeft plaatsgehad.
Nou ja, niet haasten... Als het voor de mensen van toen was dan had dat haasten een erg concrete betekenis, maar het is natuurlijk niet zo dat je nu moet zeggen dat je je nog wel eens zal gaan bekommeren om de geestelijke zaken ergens in de de nog niet bepaalde toekomst, maar nu eventjes nog maar niet. Dat zou een uiterst vreemde houding wezen.
Dat is zo lol, maar haastige spoed is zelden goed! ;)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #212 Gepost op: september 12, 2011, 08:52:24 pm »

quote:

Trajecto schreef op 12 september 2011 om 19:52:
Je weeft de twee passages uit Mattheüs in elkaar en veronderstelt een wederkomst van Christus hooguit enkele decennia na zijn kruisiging, maar hoe kom je er op dat de zoon de verwoestende gruwel die Daniel voorspeld heeft voor zijn rekening neemt?
Omdat Jezus verklaarde dat de vader hem alle macht had gegeven, alle oordeel (Joh 5,22) en dat hij zou komen om een ieder te vergelden naar zijn werken (Mat 16,27) in de vader zijn heerlijkheid.

quote:

Je wilt veronderstellen dat de verwoestende gruwel de Joodse oorlog was -- als ik het goed begrijp -- maar of de zoon nou terugkeerde of niet, hem vereenzelvigen met de latere Romeinse keizer Titus die de verwoestingen leidde is wel een hele grote sprong die je dan wel eens mag toelichten. Of..., de zoon blies Titus de opdrachten in; tja ik weet niet, hè...
Nou ja..., ik volg je niet helemaal.
Lees Ezechiel 23 maar eens, daar zien we dat God de vader de joden door de kinderen van Babel en alle Chaldeeën, Pekod en Soa, en Koa, en alle kinderen van Assur oordeelde. Wanneer Jezus dan verklaart in de heerlijkheid van zijn vader te komen, dan vind ik de meeste logische en redelijke interpretatie mogelijk dat ook de zoon het volk door een ander volk aanpakte. Het is de lijn van het OT en nogmaals, Paulus sprak tot broeders die de wet kennen, oftewel het OT. Om het NT te begrijpen hebben we het OT nodig en andersom ook.

quote:

Hmmm, hebt jij ook geloof in het goede en edele...?
Anders zou ik geen christen zijn!

quote:

Ja oké. Maar gerechtigheid is toch niet hetzelfde als kwaad?

Het is een noodzakelijke kwaad voor de kwaden, want God ziet liever dat niemand verloren gaat.

Mat 18,14
Alzo is de wil niet van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat.
« Laatst bewerkt op: september 12, 2011, 08:54:08 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #213 Gepost op: september 12, 2011, 10:47:49 pm »
Israel =  het hogere ego ( de goddelijke kant van de tweeling , het Ego )
Egypte = het lagere ego ( de menselijke kant van de tweeling, het ego )

" (het volk van) Israel werd bevrijd uit Egypte "  

Ook Mozes was een mysticus, op de hoogte van esoterische wijsheden en zo schreef hij het op. De regel is dat men bepaalde dingen bij voorkeur in sluiers ( exoterisch) vermeld zodat de geestelijke betekenis wel doorklinkt
maar niet openlijk wordt weergegeven. Wie zou het toen kunnen begrijpen, behalve degenen die dezelfde kennis hadden als hij?

Zegt het Exodus verhaal niet dat men zich moet losmaken van zijn aardse persoonlijkheid en zich moet richten naar zijn Individualiteit die achter alle aardse persoonlijkheden staat die men had,heeft en zal hebben?

Zei Jezus niet iets dergelijks? " Als u mij heeft gezien, heeft u de Vader gezien...." heeft meerdere betekenissen. Een aards mens in zijn ego-toestand zou niet kunnen spreken zoals Jezus, want dergelijke gedachten zouden in hem niet opkomen. De mens in zijn universele toestand kan echter wel zo spreken, want daar bestaat er niets anders.

En natuurlijk heeft God , in zijn hoedanigheid als Geest daar alles mee te maken.
« Laatst bewerkt op: september 12, 2011, 10:59:31 pm door Ozombi »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #214 Gepost op: september 13, 2011, 06:01:04 am »

quote:

Ozombi schreef op 12 september 2011 om 22:47:
Israel =  het hogere ego ( de goddelijke kant van de tweeling , het Ego )
Egypte = het lagere ego ( de menselijke kant van de tweeling, het ego )

" (het volk van) Israel werd bevrijd uit Egypte "  

Ook Mozes was een mysticus, op de hoogte van esoterische wijsheden en zo schreef hij het op. De regel is dat men bepaalde dingen bij voorkeur in sluiers ( exoterisch) vermeld zodat de geestelijke betekenis wel doorklinkt
maar niet openlijk wordt weergegeven. Wie zou het toen kunnen begrijpen, behalve degenen die dezelfde kennis hadden als hij?

Zegt het Exodus verhaal niet dat men zich moet losmaken van zijn aardse persoonlijkheid en zich moet richten naar zijn Individualiteit die achter alle aardse persoonlijkheden staat die men had,heeft en zal hebben?
Wat ik zie is dat Mozes het zo opschrijft:

Toen sprak God deze woorden:
Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. (Ex 20:1-2)


Als Mozes de mysticus was die jij hier schetst, dan heeft hij toch nog een boodschap gebracht die iets anders zegt dan wat jij hier doet:

Ozombi: Zegt het Exodus verhaal niet dat men zich moet losmaken van zijn aardse persoonlijkheid en zich moet richten naar zijn Individualiteit die achter alle aardse persoonlijkheden staat die men had,heeft en zal hebben?

Mozes: Onze Exodus zegt ons dat God ons bevrijden wil - ook van onze "aardse dagelijkse beslommeringen"; Hij wil onze volledige toewijding...
Ik schreef immers: Exodus 16,4
  De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel Ik hen op de proef: Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden.  
 en:
Deuteronomium 8,3
  U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.


Deze laatste uitspraak is inderdaad een mystieke uitspraak. Maar wel een die de "aardse persoonlijkheid" met beide benen op de grond laat staan waaruit hij is voortgekomen: de mens is mens en God is God en die mens is tot in het diepst van de diepste vezel afhankelijk van zijn Schepper. De Schepper die zegt: "Ik ben het Brood dat leven geeft!" (Joh 6:35)

Zodat ook Mozes ons duidelijk maakt dat "men zich moet richten naar zijn de Individualiteit die achter alle aardse persoonlijkheden staat die men had,heeft en zal hebben ooit waren, zijn en zullen zijn"...
« Laatst bewerkt op: september 13, 2011, 06:01:38 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #215 Gepost op: september 13, 2011, 02:46:26 pm »

quote:

Piebe schreef op 12 september 2011 om 20:42:

quote:

Trajecto:
Dat is uit het verhaal over Ohola en Oholiba (Ezechiël 23) en dat is symbolisch zoals je ook bedoelt, naar ik aanneem.
Het is symbolisch maar de uitwerking was letterlijk, zoals Jezus die zei dat hij zou komen in de heerlijkheid van zijn vader, beeldspraak voor een letterlijke oorlog die woedde tussen 66 en 70.
Letterlijk kan je het wellicht zo in elkaar passen, maar je gaat volgens mij beschreven wreedheid en oorlogsgeweld te gemakkelijk letterlijk als goddelijk gebeuren duiden.

quote:

quote:

Trajecto:
Oké kun je zo zeggen.
Maar -- en nu zeg ik misschien iets vreselijks :P -- ik geloof toch eerder dat de zondvloed een regionaal gebeuren was van bijvoorbeeld het doorbreken van de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee (wat eerst een meer was) en dat dat een natuurverschijnsel was van een zodanige omvang en met een zodanige impact dat er mythen rond zijn ontstaan waarvan het zondvloedverhaal in de Bijbel er eentje is. En dat het niet een gerichte straf of iets dergelijks was. (Maar ssst... ik heb niks gezegd.)
(Ik zeg verder niks maar hier hadden we eerder al overeenstemming over bereikt! ;))

Jawel maar het verhaal staat dus in een reeks van zondvloedverhalen zoals ze over de wereld gevonden worden en het vereist dus een uitgebreider bestudering om het enigermate te gaan duiden wat de boodschap is die aan de hand van die verhalen verteld wordt. Het summiere verhaal in het OT geeft weinig houvast en wellicht moet je breder gaan kijken -- gaat het echt over  een vloed of is dat misschien alleen maar een beeld om iets aanschouwelijk te maken?
Het verhaal in de Bijbel zal voortgekomen zijn uit versies van zondvloedverhalen en is zo kort in de Bijbel beschreven dat je met alleen dat niet ver komt.

quote:

quote:

Trajecto:
Jij mag het lariekoek vinden maar ik vind het toch nog steeds wel een optie, maar vooral eigenlijk vind ik ook wel een optie, dat wat de Vader is weliswaar de God van het OT is maar dat Hij pas door de Zoon duidelijker tot ons kon doordringen met een waar gezicht en dat hij in het OT erg vervormd overkomt en dat er van allerlei dingen aan Hem worden toegeschreven die met Hem niet rechtstreeks en op de manier als beschreven te maken hebben.

De vader en de zoon van elkaar loskoppelen schept een problematische stelling die zijn gelijke niet kent. Het is een lang verhaal maar ik zal het bondig houden, in de hoop dat ik het niet te kort knip en het ongrijpbaar wordt.
(...)

Ja oké. Ik denk dat ik het volg en heb de dingen nageslagen...
Hmmm, omdat Jezus gekruisigd is kan bij totale eenheid de Vader als gestorven gelden en daardoor is Israël vrij om opnieuw te huwen. Zoiets, als ik het juist heb(?).

quote:

quote:

Trajecto:
Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Je zegt dan natuurlijk wel wat anders dan de meeste christenen die Openbaring steeds verder voor zich uit schuiven naarmate de tijd verstrijkt en die het nog steeds blijven verwachten. Ik neig inderdaad meer naar de opvatting dat het op de gebeurtenissen rond de Joodse oorlog zal slaan.
Ja ik zeg inderdaad iets anders, maar dat is alleen maar een teken dat ik er over nadenk i.p.v. klakkeloos de dominee na te praten, zelfs als ik me vergis! :P
Ha ha ja, dat is wel wat waard! Wel je denkbeelden bijstellen als iets wat je bedacht hebt met goede argumenten zijn waarschijnlijkheid verliest, hè! ( Dat is soms lastig voor eigenwijze mensen :9 )

quote:

Ik vind openbaring met de dag ongeloofwaardiger worden als het steeds vooruitgeschoven wordt, want zoals ik eerder al schreef komt er dan altijd wel een gebeurtenis die er valt in te passen. Doch als je vandaag zegt dat morgen zus en zo gebeurt en het komt uit, dan is dat veel geloofwaardiger en daarom pleit ook dat gegeven voor een vroege datering. De geschiedschrijver Josephus schreef nota bene dat de joden niet zozeer met de Romeinen vochten maar veelmeer met God zelf!
Sluit niet helemaal uit dat hij misschien verslagen over Romeinse gruweldaden minder geschikt vond om neer te schrijven. Hij zal niet Romeins-onvriendelijk hebben willen schrijven. (Alhoewel het in die tijden wellicht anders zal hebben gelegen dan nu; een grote vernietigende slag zal eerder als heldhaftig zijn ervaren; ook als de manieren daarbij nu als ontoelaatbaar zouden gelden.) In Wikipedia kom ik tegen: De Romeinen slachtten hele families af, waaronder iedereen die ze ervan verdachten een afstammeling te zijn van het huis van David.

quote:

quote:

Trajecto:
Ja, soms waarschuwt hij voor zichzelf maar dat moet je dan toch niet zien als de waarschuwing voor een kwaad dat te gebeuren staat. Of vind je "het oordeel" een kwaad??
Een noodzakelijk kwaad, maar ik zei het niet om een waardeoordeel te vellen, maar om aan te geven dat de zoon oordeelt precies zoals de vader dat deed, daarom zei hij ook dat het zou zijn als de dagen van Noach, want wat was er met de dagen van Noach? Toen oordeel God de mensheid in het midden oosten. Dus Jezus stelt zijn eigen oordeel gelijk aan dat van de vader, dus moeten wij dat ook doen.
Oké.
Lucas 17
26 En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: 27 ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg.

Zo verwijst Jezus inderdaad.
Als letterlijke verhaallijn volstaat dit.
Maar om meer te kunnen zeggen volstaat dat niet. Omdat de hele kwestie zondvloed niet zo letterlijk is, is de verwijzing dat vermoedelijk ook niet en is het geheel nog flink gesluierd!

quote:

Dat is zo lol, maar haastige spoed is zelden goed! ;)

Ja ja Piebe, zo kan die wel weer! :P  }:|

NB:
Ozombi duidt hierboven ook op zaken waarop je mogelijkerwijs zou kunnen gaan komen wanneer het lukt sluiers te gaan lichten.
Het letterlijk lezen van de wreedheden en daarbij blijven heeft niet echt zin volgens mij en laat de wijsheid die er eigenlijk is verborgen.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #216 Gepost op: september 13, 2011, 03:39:10 pm »

quote:

Piebe schreef op 12 september 2011 om 20:52:

quote:

Trajecto:
Je weeft de twee passages uit Mattheüs in elkaar en veronderstelt een wederkomst van Christus hooguit enkele decennia na zijn kruisiging, maar hoe kom je er op dat de zoon de verwoestende gruwel die Daniel voorspeld heeft voor zijn rekening neemt?
Omdat Jezus verklaarde dat de vader hem alle macht had gegeven, alle oordeel (Joh 5,22) en dat hij zou komen om een ieder te vergelden naar zijn werken (Mat 16,27) in de vader zijn heerlijkheid.
Het is allemaal redenerend vanuit de idee dat de Joodse oorlog werd aangezet door de Zoon. En van die tijd zou te zeggen zijn:
"Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen." en ook "(...) het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen."
De twee passages geven nogal een contrast, zou ik zeggen.
Ik houd het wel als mogelijkheid in beraad, maar het lijkt me niet een oorspronkelijke bedoeling.

quote:

Lees Ezechiel 23 maar eens, daar zien we dat God de vader de joden door de kinderen van Babel en alle Chaldeeën, Pekod en Soa, en Koa, en alle kinderen van Assur oordeelde. Wanneer Jezus dan verklaart in de heerlijkheid van zijn vader te komen, dan vind ik de meeste logische en redelijke interpretatie mogelijk dat ook de zoon het volk door een ander volk aanpakte. Het is de lijn van het OT en nogmaals, Paulus sprak tot broeders die de wet kennen, oftewel het OT. Om het NT te begrijpen hebben we het OT nodig en andersom ook.
Ja de Wet moet je kennen (of in ieder geval kunnen naslaan) en ook verder het OT moet je tot je beschikking hebben bij het bestuderen van het NT; dat klopt. (En bij terugverwijzingen naar het OT in het NT moet je voorzichtig zijn (tenzij je denkt dat alles van kaft tot kaft feilloos is, maar zo denk ik in ieder geval niet).)
En inderdaad, de volkeren daar in de regio en hun interactie met de Joden wordt in de verhalen gebruikt om het goddelijk verhaal te ontvouwen.
Dat is zoals ik het zie.

quote:

quote:

Trajecto:
Hmmm, heb jij ook geloof in het goede en edele...?
Anders zou ik geen christen zijn!

Oké, maar tip van mij: Neem niet alles wat in de Bijbel staat letterlijk!
Ik zeg dat vooral omdat ik de indruk heb dat jij dat wel doet en dan de wreedheden en oorlog als goddelijk gaat beschouwen. Ik denk niet dat dat de oorspronkelijke boodschap is geweest.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #217 Gepost op: september 13, 2011, 06:22:50 pm »
Beste Trajecto. Nee, ik neem niet alles letterlijk wat er in de Bijbel staat hoor, maar het wil er bij mij gewoon niet in dat Jezus zijn gehoor adviseerde te vluchten en alles achter zich te laten voor een symbolische gebeurtenis. Ook kan ik niet geloven dat de vader hem alle macht had gegeven als de zoon geen toestemming heeft gegeven voor het bloedbad tussen het jaar 66 en 70.

Maar goed, ik besef ook dat wij op dit moment niet dichter bij elkaar zullen komen dan nu het geval is en daarom trek ik mij terug uit deze discussie. Desondanks wil ik je ervoor bedanken, want ik heb weer wat geleerd! :)
« Laatst bewerkt op: september 13, 2011, 06:23:31 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #218 Gepost op: september 15, 2011, 01:26:17 pm »

quote:

Piebe schreef op 13 september 2011 om 18:22:
Beste Trajecto. Nee, ik neem niet alles letterlijk wat er in de Bijbel staat hoor, maar het wil er bij mij gewoon niet in dat Jezus zijn gehoor adviseerde te vluchten en alles achter zich te laten voor een symbolische gebeurtenis. Ook kan ik niet geloven dat de vader hem alle macht had gegeven als de zoon geen toestemming heeft gegeven voor het bloedbad tussen het jaar 66 en 70.

Oké. Ik beschouw het niet als een gebeuren dat met de toestemming van de Zoon geschiedde, noch met die van de Vader, trouwens. Het zat besloten in de schepping en zoals die in elkaar steekt dat zoiets kon gebeuren... En het gebeurde!
De waarschuwing van de Zoon zie ik als mogelijkheid die hij had doordat hij het gebeuren reeds kon schouwen.
Maar let op: Als we denken aan een symbolische gebeurtenis (wat hier overigens niet het geval lijkt) dan moet je ook ermee rekening houden dat het vluchten wellicht symbolisch is en mogelijk iets als zich onttrekken aan en distantiëren van gedachten en ideeën kan zijn.
Maar goed dat is zoals ik dingen bekijk en zoek (en dat tot nader order, want een visie kan wijzigen als men nieuwe info vindt).

quote:

Maar goed, ik besef ook dat wij op dit moment niet dichter bij elkaar zullen komen dan nu het geval is en daarom trek ik mij terug uit deze discussie. Desondanks wil ik je ervoor bedanken, want ik heb weer wat geleerd! :)
Graag gedaan. En ach, zo gaat het vaak op een forum: helemaal eens worden we het niet maar we leren wel wat!

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #219 Gepost op: september 15, 2011, 02:42:35 pm »

quote:

Trajecto schreef op 15 september 2011 om 13:26:
Maar let op: Als we denken aan een symbolische gebeurtenis (wat hier overigens niet het geval lijkt) dan moet je ook ermee rekening houden dat het vluchten wellicht symbolisch is en mogelijk iets als zich onttrekken aan en distantiëren van gedachten en ideeën kan zijn.

Flavius Josephus schreef in de joodse oorlog:

'....Cestius trok nu met een gedeelte van zyn Heir naa Zabulon, een der fterkfste Steden van Galiliea, welke hy leedig vondt, dewyl de Inwoonders naa 't Gebergte gevlucht waren; en, hoewel hy de fchoonheid deezer Stad, die in fierlykheid van Huizen voor Tyrus niet behoefde te wyken, met verwondering aanfchouwde, liet hy haar echter uitplunderen en in brand fteeken; waar na hy, 't omliggende Land verwoest hebbende, naa Ptolomais terugtrok......' (II boek XXXVII hfdst 321)

Men moet wel de uiterste scepsis betrachten om dan nog te pleiten voor een symbolische uitleg in mijn optiek, maar misschien ben ik wel te goedgelovig! ;)

quote:

Graag gedaan. En ach, zo gaat het vaak op een forum: helemaal eens worden we het niet maar we leren wel wat!

Absoluut en ik vind het sowieso fijn met je discussiëren, want ook al verschillen we van mening, kwaad bloed wordt niet gezet!

Deze opmerking had ik nog gemist:

quote:

Ja oké. Ik denk dat ik het volg en heb de dingen nageslagen...
Hmmm, omdat Jezus gekruisigd is kan bij totale eenheid de Vader als gestorven gelden en daardoor is Israël vrij om opnieuw te huwen. Zoiets, als ik het juist heb(?).
Dat heb je helemaal juist! Op die manier kon Israël met Christus huwen zonder overspeelster (Rom 7,3) te worden.

'Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.' (Matt 5:32 zie ook Matt 19:7. Mark 10:4,11. Luk 16:18. 1 Kor 7:10)
« Laatst bewerkt op: september 15, 2011, 02:47:09 pm door Piebe »
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #220 Gepost op: september 15, 2011, 03:08:10 pm »
@Hendrik:: Het lijkt me slechts een taalkundig verschil in deze.
(bla bla bla had,heeft,zal hebben  vs.  blablabla waren,zijn,zullen zijn)

Wellicht is versie 2 beter en preciezer uitgedrukt idd.


God spreekt niet , niet letterlijk zoals wij mensen dit doet. God spreekt wel door de mens. Toch kan een mens God wel horen spreken maar zijn stem negeren en verder geen actie ondernemen. In die zin moet een mens zelf inspanningen verrichten zich te bevrijden. Hoewel het Gods bedoeling is, gebeurt deze  bevrijding niet automatisch. Men moet zelf in actie komen. Zichzelf bevrijden dus.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #221 Gepost op: september 15, 2011, 04:53:02 pm »

quote:

Piebe schreef op 15 september 2011 om 14:42:
[...]

Flavius Josephus schreef in de joodse oorlog:

'....Cestius trok nu met een gedeelte van zyn Heir naa Zabulon, een der fterkfste Steden van Galiliea, welke hy leedig vondt, dewyl de Inwoonders naa 't Gebergte gevlucht waren; en, hoewel hy de fchoonheid deezer Stad, die in fierlykheid van Huizen voor Tyrus niet behoefde te wyken, met verwondering aanfchouwde, liet hy haar echter uitplunderen en in brand fteeken; waar na hy, 't omliggende Land verwoest hebbende, naa Ptolomais terugtrok......' (II boek XXXVII hfdst 321)

Men moet wel de uiterste scepsis betrachten om dan nog te pleiten voor een symbolische uitleg in mijn optiek, maar misschien ben ik wel te goedgelovig! ;)

Ha ha, valt mee!

Even aardigheidje offtopic:
In principe is zo'n tekst als je daar noemt op de computer zelfs wel goed weer te geven inclusief de "lange s" op de plekken waar die gebruikt wordt.
Het is echter niet steeds zeker dat de browser het juist weergeeft -- en het teken moet ook in de set van het gebruikte lettertype voorhanden zijn.

(...)
en, hoewel hy de ſchoonheid deezer Stad, die in ſierlykheid van Huizen voor Tyrus niet behoefde te wyken, met verwondering aanſchouwde, liet hy haar echter uitplunderen en in brand ſteeken; (...)

Het bovenstaande wordt bij mij in de browser in ieder geval goed weergegeven.

quote:

Absoluut en ik vind het sowieso fijn met je discussiëren, want ook al verschillen we van mening, kwaad bloed wordt niet gezet!

Deze opmerking had ik nog gemist:

quote:

Ja oké. Ik denk dat ik het volg en heb de dingen nageslagen...
Hmmm, omdat Jezus gekruisigd is kan bij totale eenheid de Vader als gestorven gelden en daardoor is Israël vrij om opnieuw te huwen. Zoiets, als ik het juist heb(?).
Dat heb je helemaal juist! Op die manier kon Israël met Christus huwen zonder overspeelster (Rom 7,3) te worden.

'Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.' (Matt 5:32 zie ook Matt 19:7. Mark 10:4,11. Luk 16:18. 1 Kor 7:10)

Oké bedankt.
Ja, antwoord daarop had ik ook al gemist.

andries

 • Berichten: 208
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #222 Gepost op: oktober 02, 2011, 03:40:30 pm »
Als je kijkt naar heksenverbrandingen, de martelingen van andersdenkenden, de oorlogen in het midden-oosten tijdens de kruistochten en de pogroms tegen de joden, dan moet je concluderen dat het christendom een agressief karakter heeft.

Ook worden de eeuwen van het christendom na ongeveer 300 na christus gekenmerkt door verketteringen en het onderdrukken en vervolgen van andersdenkenden in de gebieden waar een bepaalde vorm van het christendom omarmd en gesteund werd door de Romeinse keizers.

Het begin van de vorming van de christelijke canon wordt gekenmerkt door felle twisten over de "juiste" richting en het aanpassen van teksten inclusief de daarin opgenomen zogenaamde christelijke "geschiedenis" om het eigen "gelijk" te halen en die van de tegenstander uit te wissen.

Die onverdraagzame natuur, die twistzieke natuur is er nooit echt uit verdwenen en zal ongetwijfeld ook zijn weerslag gehad hebben bij de vorming van de islam.
Liever Jezus zelf!

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #223 Gepost op: oktober 04, 2011, 03:52:29 pm »

quote:

andries schreef op 02 oktober 2011 om 15:40:
Als je kijkt naar heksenverbrandingen, de martelingen van andersdenkenden, de oorlogen in het midden-oosten tijdens de kruistochten en de pogroms tegen de joden, dan moet je concluderen dat het christendom een agressief karakter heeft.

Ook worden de eeuwen van het christendom na ongeveer 300 na christus gekenmerkt door verketteringen en het onderdrukken en vervolgen van andersdenkenden in de gebieden waar een bepaalde vorm van het christendom omarmd en gesteund werd door de Romeinse keizers.

Het begin van de vorming van de christelijke canon wordt gekenmerkt door felle twisten over de "juiste" richting en het aanpassen van teksten inclusief de daarin opgenomen zogenaamde christelijke "geschiedenis" om het eigen "gelijk" te halen en die van de tegenstander uit te wissen.

Die onverdraagzame natuur, die twistzieke natuur is er nooit echt uit verdwenen en zal ongetwijfeld ook zijn weerslag gehad hebben bij de vorming van de islam.
Zonder weg te willen kijken van "kwalijke uitwassen en ontsporingen binnen het Christendom" vraag ik je: denk je dat dit de juiste weg is om een godsdienst te karakteriseren? Door middel van het aanhalen van voorbeelden 'hoe het niet zou moeten' om daarmee een hele religie als "onverdraagzaam" weg te zetten (en 'en passant' misschien in het kielzog ook de islam nog even mee te nemen als 'verdacht vanwege zijn ontstaan in een situatie van onenigheid')??

Ofwel: moet je een religie afschrijven als 'agressief' als blijkt dat er aanhangers geweest zijn die zich agressief hebben gedragen?? (En waar ligt de "rationele grens"? Al als er slechts 1 aanhanger geweest is die agressief was? Of 10? 10.000? 3,5 miljoen?? Maar wat als blijkt dat ook die 3,5 miljoen slechts 1,2% van de aanhangers zou uit blijken te maken? Of 0,34% Of 10%? Of misschien zelfs wel 55,4%??? 2/3e deel??)
Of moet je een godsdienst misschien beoordelen op de inhoud van de leer (/leren)???


We bestempelen het boeddhisme toch ook niet ineens als "agressief" omdat er zich dit jaar nu al 5 Tibettaanse monniken in brand hebben gestoken (toch een vreselijk "agressieve" daad!!)? We schrijven toch niet een hele religie af omdat het Zen-boeddhisme zo'n kwalijke rol heeft gespeeld bij het "doen ontsporen van de Japanners" in de jaren 30-40 van de vorige eeuw???


(Het moge duidelijk zijn dat ik vind dat je opmerkingen nogal 'ongenuanceerd' zijn en 'enige vooroordelen' laten doorklinken!!

Maar ja: als "de kruistochten" kern en wezen representeren van de christelijke levenswandel: dan heb ik geen tegenargumenten.....  :+ )
« Laatst bewerkt op: oktober 05, 2011, 08:43:23 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Is het christendom een agressieve religie?
« Reactie #224 Gepost op: oktober 04, 2011, 08:34:33 pm »
Bei de christenen is het zoals bij de advokaten.
90% zijn verantwoordelijk voor de slechte reputatie van der rest.  :+