Auteur Topic: Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?  (gelezen 35529 keer)

familie

 • Berichten: 6
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #180 Gepost op: mei 17, 2011, 08:45:07 pm »
de eenige die mijn verlosser is jezus

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #181 Gepost op: juni 28, 2011, 04:25:59 am »
Aan welke grondslag ligt de idee dat Jesaja een profetie over Mohammed openbaart?
De boodschap van Jesaja ligt besloten in zijn opdracht om koning Achaz en later Hizkia er van bewust te maken dat je niet door handige politieke trucjes het volk van de Allerhoogste in de macht van Grootmachten kunt behoeden voor het onheil, maar slechts het onvoorwaardelijke vertrouwen in een Allerhoogste god. Het oordeel dat Jesaja hier openbaart komt alleen door de verharding van het volk. In de voltrekking van, het oordeel licht echter ook weer steeds  de hoop op vanwege de trouw van de Allerhoogste aan het verbond. (Jesaja 1:18) De Allerhoogste god roept ons op tot bekering tot het heil (eindtijdsprofetie) De Allerhoogste wil dat iedereen het Koninkrijk zal beerven Jesaja 1:10-17 geeft aan dat we moeten trachten te voorkomen dat ons geloof een godsdienst wordt zonder -geestelijke- betekenis, voor elk van ons

wimnusselder

 • Berichten: 727
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #182 Gepost op: juni 28, 2011, 07:05:12 am »
Hoi 'kerklid',

quote:

kerklid00 schreef op 28 juni 2011 om 04:25:
De boodschap van Jesaja ligt besloten in zijn opdracht om koning Achaz en later Hizkia er van bewust te maken dat je niet door handige politieke trucjes het volk van de Allerhoogste in de macht van Grootmachten kunt behoeden voor het onheil, maar slechts het onvoorwaardelijke vertrouwen in een Allerhoogste god.

Dat is zeker een interpretatie die mij aanspreekt:
De profetie van Jesaja is een boodschap in de eerste plaats aan zijn tijdgenoten, om hun geloof te versterken en hun gedrag te veranderen.
Een boodschap aan ons voor zover onze situatie en en ons gedrag vergelijkbaar zijn.
Niet zozeer een boodschap over Jesaja's toekomst waaraan zijn tijdgenoten zekerheid konden ontlenen over wat er zou gaan gebeuren (of na vervulling: over hoe wij onze geschiedenis, Jesaja's toekomst, moeten interpreteren).

Met v&Vriendelijke groet,

Wim

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #183 Gepost op: juni 29, 2011, 04:21:16 am »
Blijft de vraag waarom men op Mohammed komt en deze -ook- als een "verlosser" te zien.  Mohammed is een "gecreëerde" profeet. Veeleerder vinden we een omschrijving van de Islam en Mohammed, in symbolische en bedekte termen terug in Openbaring 9, waarin Christus uitlegt dat er een einde wordt gemaakt aan hen die zich bewust en willens en wetens tegen Hem verzetten. Zo ontnam Hij ook het joodse volk de geestelijke mogelijkheid om van Hem te getuigen, omdat dat volk Hem verwierp en niet wilde aanvaarden.
 Net zoals het Rooms Katholicisme komt de Islam voort uit het rijk van het "vierde dier" zoals dat in Daniël 7 wordt omschreven, in de grond genomen vanuit de Baarbaarse (heidense)volkeren die rondom Israël woonden:

" het Beest: vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; hade tien horens met de kleine hoorn, drie horens werden uitgerukt; de kleine hoorn met mensenogen en een mond vol grootspraak."

Beiden - de Islam en het RKatholicisme voeren strijd tegen de ALlerhoogste god en Christus alsook tegen de heiligen (Christenen: Wet en getuigenis)
Beide religies zullen voor een tijd, tijden en een halve tijd macht gegeven worden. Dan zal hen de macht worden ontnomen.

De kleine horen symboliseert een Geestelijke macht, door gebruik te maken van de wetten van God, in een onjuiste verhouding. Men verandert gewoon de wetten en geboden: Zondagviering, Zon aanbidding bij zowel de Islam als het wereldomvattende Pausdom, kinderdoop relikwie aanbidding, menselijke resten als punt van aanbidding. Daarin zijn beiden religies gelijk en hebben zij veel overéénkomstige gebruiken en rituelen. De RKK heeft, als enig ker,k in het Midden-Oosten een zekere almacht en gebeurt het ook vanuit dat fundament, dat Islamieten met "Christenen" kunnen huwen. Veel Islamieten bezoeken RKK kerken in het Midden-Oosten om Martia te aanbidden en de eer te geven; (Onze gezamelijke moeder).

Dat Jesaja niets met Mohammed van doen heeft, kunnen we opmaken uit het onstaan van de zogenaamde 3 weeën, waarvan in Openbaringen 9 er twee worden genoemd. Het eerste wee staat dan ook voor de opkomst van het Mohammadaanse Rijk (Islam) en het daarop volgende tweede wee. Het derde wee is, voor zover mij bekend in 1994 begonnen. De afval van Gods geboden en wetten. De Islam is grootste religieuze macht in de wereld, samen met de Politiek-religieuze macht van het Vaticaan vormen zij een afvallige macht in deze wereld. Beiden zijn in hun fundament zowel anti-joods als anti christelijk t.o.v. hen die Christus niet op aarde zoeken, maar in het Hemelse Heiligdom.

Beide geestelijke rijken (Islam en Rooms Katholicisme) is een profetische periode van 1260 jaar gegeven. De Islam 658-1917 en Rome 538 en 1798. We leven nu in een a.h.w. een geestelijke wanorde een Groot Babylon, waarin een chaos van religies het beeld bepalen in deze wereld. Door geweld en valse getuigenissen probeert Satan de strijd te winnen tegen Christus. Het Beeld van Nebukadnessar toont ons, dat we in de tijd van de "voeten van leem en ijzer" leven. Het Beeld staat op het punt om "te vallen"  Het Messiaanse rijk staat er aan te komen. De benen van dat Beeld, zijn de Islam en de Katholieke macht voor onze tijd(heidendom) die de wereld trachten te overtuigen van hun "Macht door een Hemelse god" gegeven. In de docu serie van Jan Leyers "De weg naar Mekka" (notabene) een Belgsiche journalist, wordt onomstotelijk aangetoont dat de RKK geen christelijke kerk is in geestelijk opzicht daar zij wetten en geboden heeft veranderd. Jan Leyers verbaasd er zich dan ook ,over dat Islam en "Christendom" door de RKK zich zo kunnen verenigen en de macht van Rome ook inderdaad wereldomvattend is.

In dat opzicht zijn we dus goed af met Jesaja, die de gelovigen maar ook ons er op wil wijzen dat een formele "godsdienst" die we ook vandaag dus binnen veel Christelijke denominaties terug vinden, en waarbij de RKK vanuit haar troon (Vaticaan) en andere religieuze stromingen richting geeft "aan koningen" op de aarde. Jesaja leert ons dat een godsdienst zonder (geestelijke) betekenis ons tot ondergang doemt." Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij geboden en wetten van mensen houden" zegt Jezus. (Zie ook Jesaja 1:10-17)
« Laatst bewerkt op: juni 29, 2011, 04:28:05 am door kerklid00 »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #184 Gepost op: juni 30, 2011, 04:26:25 am »
De essentie van deze topic was of Jesaja 19  mogelijkerwijs een profetie van Mohammed als een verlosser zou weergeven. Inderdaad Egypte is a.h.w. de bakermat van de afgoden en afgoderij, maar veel eerder zou ik eens Jesaja 21:9 eens lezen daar staat precies weergeven, wat we ook in Openbaringen terug vinden: Gevallen, gevallen is het (grote) Babylon. bijzonder is dat daar ook staat tegelijkertijd dat "alle gesneden beelden van zijn goden heeft Hij ter aarde verbrijzeld". St Ignattius de Allerhoogste god veroorzaakt een beeldenstorm binnen de kerken die beelden aanbiddeni Ook Jesaja 40 18-20 haalt de problemen van afgoderij aan.
Beste vrienden, leg ik nu iets onjuist uit als ik beweer dat wij, die leven in het Grote Babylon exact op datzelfde wijs, als Jesaja hier doet m.b.t. die religieuze stromingen in onze wreld, die ook gesneden beelden en mensen, als goden of plaatsvervangers van christus, hoger achten dan Christus. Waarschuwt ook de Heiland niet daarvoor? Ook in Deut 4:15-19 wordt heel klip en klaar aangegeven dat de aanbidding van beelden, mensen, dieren, hemellichamen danwel delen daarvan afgoderij is, en van een verlossende Christus afleidt. In feite heeft men op geen enkele wijze een reelatie met Christus, maar met datgene wat men hoger acht, namelijk de relikwie, de mens (Jezus is daar waar de bissschop is) of een ander stoffelijk goed. Ook binnen de Islam komen we natuurlijk datzelfde tegen maar evengoed binnen vele -religieuze stromingen dan het Vaticaan of de Kalief (die er momenteel niet echt is). Al dié zaken maken en vormen het grote Babylon; Rijk van geestelijke en maatschappelijke verwarring en chaos. Wie dus de zondag viert doet, in essentie aan afgoderijd want nergens kunnen we die aanbidding vinden in de Bijbel en ook daarbij is Christus niet het voorbeeld. Hij is Heer over de Sabbat van het 4e gebod, de 7e dag, waarop de 1e dag der week volgt. Het is nu eenmaal zo, ik kan Christus geen andere dag van rust toedichten. Het is de dag die ook in het Rijk,  dat niet van deze aarde is,  onderhouden zal worden!
Het is nu eenmaal zo. Wie wetten en geboden van mensen navolgt, onderhoudt die niet van welke Christus voor Zijn volk heeft ingesteld!
« Laatst bewerkt op: juni 30, 2011, 04:28:49 am door kerklid00 »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #185 Gepost op: juni 30, 2011, 09:02:15 am »

quote:

kerklid00 schreef op 30 juni 2011 om 04:26:
Al dié zaken maken en vormen het grote Babylon; Rijk van geestelijke en maatschappelijke verwarring en chaos. Wie dus de zondag viert doet, in essentie aan afgoderijd want nergens kunnen we die aanbidding vinden in de Bijbel en ook daarbij is Christus niet het voorbeeld. Hij is Heer over de Sabbat van het 4e gebod, de 7e dag, waarop de 1e dag der week volgt. Het is nu eenmaal zo, ik kan Christus geen andere dag van rust toedichten. Het is de dag die ook in het Rijk,  dat niet van deze aarde is,  onderhouden zal worden!
Het is nu eenmaal zo. Wie wetten en geboden van mensen navolgt, onderhoudt die niet van welke Christus voor Zijn volk heeft ingesteld!
Hoewel het feitelijk een off-topic reactie is (en we er hier dus gewoon het zwijgen toe zouden moeten doen) wil ik hier toch een kanttekening bij willen plaatsen. En je vragen om je nog eens te bezinnen op hetgeen je hier zegt. Want je uit nogal een (matig, zei ik vriendelijk, gefundeerde) beschuldiging...!

Lees daarbij de Hebreeënbrief eerst nog eens aandachtig door en bekijk eens wat de schrijver van die brief ons leert over Gods rust(dag) - Gods κατάπαυσις. En kijk dan nog eens of je wel hetzelfde wil/durft te beweren...

Want wat leert die schrijver ons? Dat de sabbat gekoppeld is, enerzijds aan de wetgeving die via Mozes tot Gods volk kwam (NB: "Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes" - Hebr 3:3), tevens aan de voltooide schepping (c.f. hetgeen Ex 20:11 leert), maar OOK aan de eindbestemming van "Gods volk in Exodus": het binnengaan in het Beloofde Land (Hebr 3 en Psalm 95).

En de nadruk van de Hebreeënbrief ligt toch echt op de belofte binnen te mogen gaan in Gods Beloofde Land - de schrijver wil ons waakzaam houden tijdens onze eigen Exodus!
En laat die Exodus nu begonnen zijn tijdens de paasmaaltijd van de Heer! Waarbij dat nieuwe verbond dat God met ons sloot bekrachtigd is door het "ultieme teken van Jona": de opstanding van Christus.

Let wel: vier de sabbat, als je wil. Vier de donderdag of de vrijdag, als je de behoefte voelt. Vier de zondag (dag van de zekerheid van ons heil!! Je snapt wat mijn "favoriete" dag is!)... Maar wees vooral waakzaam opdat je Gods rust moge binnengaan!!!

En kijk dan of je de ander per se nog wil blijven "verketteren"!! Misschien schaadt dat je eigen ziel wel???!
« Laatst bewerkt op: juni 30, 2011, 01:53:45 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #186 Gepost op: juni 30, 2011, 03:21:52 pm »
Beste Hendrik-NG,

Met dank voor uw reactie. Inderdaad het Sabbat/zondag vraagstuk lijkt feitelijk off-topic maar dat is nog maar de vraag, want Jesaja gaat wel degelijk op dat Sabbatsgebod in, omwille van de trouw van de gelovige aan de wetten van de Allerhoogste, immers Jesaja waarschuwt reeds voor de afval en het onderhouden van vreemde wetten en geboden, waarvan de zondagviering er één is.

 Nu geeft u feitelijk in uw weergave twee belangrijke bewijzen daarvan weer, dat de Sabbat van het 4e gebod, een altoos durende inzetting is voor alle mensen en dus niet alleen voor (de) joden zoals Jesaja 56:6,7 ons leert, en bovendien bevestigt u dat 4e gebod nog eens dubbel op. We zullen zien. Weet echter dat het Sabbatsgebod (het 4e van de dcaloog) een voortdurend aangevallen en miskend gebod blijft tot aan de wederkomst (Daniêl 7:25) U bevingt zich dus in het kamp dat de Sabbat bestrijdt op grond van wetten en geboden van mensen!!

U leert ons dat de Sabbat van het 4e gebod, door Mozes (notabene op Stenen Tafelen geschreven door de Allerhoogste Zelf) vanaf de berg Horeb aan het volk voorgehouden werd. Zij echter waren al bezig met het aanbidden van het Gouden Kalf en daarmee verwierpen zij de geboden van de Allerhoogste god. Het Gouden Kalf was immers een afgod met andere wetten en geboden van aanbidding.

Dus voor het volk van God, dat onder leiding van Mozes stond, was de Sabbat een duidelijki bewijs van dat eeuwig durende, want het stond op Stenen Tafelen en was bedoeld om tot een " naar de gewoonte" gebod te worden. De Sabbat werd door de afval van het volk dat het Gouden Kalf aanbadt, een wettische wet, want in plaats van de geestelijke aspecten er van toe te passen, maakten zij er een plichtpleging van op menselijk gronden, waardoor die Sabbat een ondragelijke last werd, net zoals alle andere geboden die ook werden. Immers als men één gebod overtreedt, overtreed men ze allen! Dat moet u toch weten, lijkt mij.

De belofte om binnen te mogen gaan houdt in dat de mens bereidt zal moeten zijn de geboden van dat land of Rijk te aanvaarden en te onderhouden. Waar u ter wereld ook zich wil vestigen, u zult zich altijd naar de wetten en geboden van het land waar u wich wil vestigen, moeten gedragen. Daarvoor heeft men in Nederland en bijv. ook België een inburgeringscursus ingevoerd, opdat vreemdelingen, of zo u wilt in Bijbelse taal "heidenen"  ook in mogen gaan! Uw geestelijk kleed moet wit zijn, vrij van vlekken of op zijn minst de wil om rein voor de Allerhoogste te willen staan.

Als nu Mozes met de 10 geboden van de Allerhoogste komt en zelfs, de Sabbat bij de schepping is ingesteld (Exodus 20-8-11). Wel beste vriend, als de Sabbat bij de Schepping is ingesteld, dan is dat een eeuwige inzetting, want de Schepping is vanuit de Hemel.  Zijn de  Allerhoogste god, en Zijn Zoon betrouwbaar! Ja, want zijn wetten zijn onveranderlijk, zodat de mens altijd een betrouwbare Verlosser heeft, die titel en jota onveranderlijk laat.

En nu we het toch hebben over Jesaja! Laten we eens zien wat Jesaja 56 en 58 verder zeggen over de Sabbatsheiliging m.b.t het heil dat wij -ook- dienen te brengen aan "de vreemdeling".

Jesaja 56: 1,2 .......want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om te openbaren.

Wie kunnen op deze aarde de Gerechtigheid van Christus openbaren en een Getuigenis zijn van de hemelse wetten: De gelovige die zegt dat hij of zij een waarlijke Christen is, die bereid is zich te laten veranderen door de Heilige Geest, in voorbereiding op dat Hemelse Jeruzalem en de nog verlaten aarde aarde, waar de verlosten na 1000 jaren naar terug zullen keren, om het te gaan bewonen.
 En wat zegt de Heiland dan verder over de gelovige die bereid is Hem trouw te volgen:

2. Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensen kind die daar aan vast houdt en acht geeft op de Sabbat, zodat hij hem niet ontheiligd


Is hier sprake van verandering? Zijn de geboden sinds de Schepping veranderd? Zoals Jesaja het hier beschrijft dus niet! Bovendien leert u mij dat "Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes"  Alleen al op dat punt begrijp ik niet dat u zich dan tegen Hem verzet, u begrijpt de essentie van de geboden van de Allerhoogste en van het hemels Rijk niet geheel. U bewijst het mij hier! Nogal verwarrend om mij en de rest te leren dat de Sabbat in de decaloog onveranderd blijft en dan aangeeft dat er plotseling een "andere rustdag" is ingesteld. Niet door de Allerhoogste god, noch door Jezus. Er is maar één eeuwige decaloog, dat geldt voor zowel het OT als het NT. Jezus is immers Heer over deze beiden tijdspannen.

Want wat zegt de Allerhoogste over hen die vast houden aan Zijn inzettingen en de vreemdeling (medemens/heiden) zo leert:

Jesaja 56:7 ..hen zal ik brengen naar mijn heilige berg  en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijjn altaar, want mijn bedehuis zal een bedehuis heten voor alle volkeren.

Daarmee is dus tevens aangetoond dat de decaloog inclusief de Sabbat van het 4e gebod voor alle mensen geldt, sinds de  Schepping zoals u aan mij hebt voorgehouden.

Laten we verder gaan:

Gelijk opvolgend aan dit Schriftgedeelte, waarin we dus duidelijk leren dat de gelovige trouw datgene moet verkondigen aan zijn medemens (de heiden) dat de wet van de Allerhoogste en dus Christus niet alleen onveranderlijk is, maar dat er ook  geen jota of tittel zal veranderen.  Jesaja komt derhalve met een waarschuwing:

Jesaja 56  Wee de goddelozen

10  De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, ze zijn alle stomme honden die niet kunnen blaffen: dromend liggen ze neer, ze hebben de sluimering lief...........vers 13 Komt (zeggen zij) ik zal wijn halen en laten wij bedwelmende drank zwelgen, en de dag van morgen zal zijn als die van vandaag, nog veel geweldiger"

U weet natuurlijk ook dat de Hoer, welke in Openbaringen wordt getoond een vals Evangelie voorstelt. Zij maakt de wereld dronken  met haar houding en gedrag (wijn), zij is zelf afvallig en misleid de wereld daarmee; Openbaring 17:6 En ik zag de vrouw, dronken van het bloed der heiligen en het bloed der getuigen van Jezus

Openbaring 17 geeft exact aan dat wat ook Jesaja 56 doet. De honden stellen mensen voor die zeggen gelovig te zijn, maar zich dronken voeren met valse inzettingen en een onjuiste voorstelling van zaken tegenover de wereld. Zij misleiden  de mensen! Islamieten willen soms wel eens de benaming "hond" gebruiken voor ongelovigen in relatie met de Islam. Dat inzicht is dus zo vreemd nog niet!
Geen wonder, wat onrein is gaat om met onreine zaken! Dat zegt iets over de strekking van de Islam, ik kan niet geloven dat oprechte christenen hun medemens "hond" noemen of dat in de mond durven te nemen.

Jesaja 58 leert ons op levendige manier hoe het werkelijk heiligen van de Sabbat zich openbaart in het rekening houden met de medemens.  Jesaja verstaat daaronder dat de verdrukten worden vrijgelaten en het brood met de hongerigen wordt gedeeld; dan zal het onderhouden van de Sabbat van het 4e gebod daaruit bestaan dat de gelovige niet zoekt naar zijn eigen bevrediging van eigen belangen, maar in het vinden van de Heiland en de Hemelse Vader.

Op de Sabbat vinden we plezier en tijd om zieken te bezoeken, treurende te troosten en door hen, die ons nodig hebben, vriendschap en hulp bieden. Dat is wat Jesaja aan ons uitlegt over de Sabbat van het 4e gebod. En zo deed en doet Jezus dat ook, nog steeds. WXaarom zou Jezus de wet van Zijn Rijk moeten overtreden! De Sabbat is meer dan een rustdag alleen, de Sabbat is een Geestelijke rustdag in de Allerhoogste god zelf. En wel Jezus zegt: Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Het lijkt mij dat Jezus gisteren, vandaag en morgen dezelfde is gebleven, wie Mij heeft gezien ,heeft de Vader gezien.

U spreekt over een "nieuw verbond", laten we wel wezen, u haalt Hebreeën 3 aan als bewijs van het ingaan van het beloofde land, maar wilt u dan ook de volgende hoofdstukken eens lezen, die daarna komen:

Gevaar voor afval (Hebr 3 vanaf vers 7)
De rust die God geeft (Hebr 4)
Jezus als Hogepriester (Hebr 4 vanaf vers 14)
Waarschuwing tegen verachting (Hebr vanaf 5:11)
Volharding in hoop (Hebr 6)

Ook hier is nergens enige zweem van verandering te vinden die op de geboden en het Sabbatsgebod betrekking heeft.

Jesaja roept het volk op om tot de Allerhoogste terug te keren en zich door Hem te laten leiden. Vol erbarmen vergeeft de Allerhoogste god hen. Door deze ervaring gevormd, zullen zij zich ook barmhartig tot hun medemensen wenden.

Deze zelfde oproep vinden we terug in Openbaring 14. En wat vinden we aan het eind van dat hoofdstuk:

vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof (getuigenis) in Jezus bewaren.
 U mag nu vers 13 lezen en constateren dat, hetgeen wij aangenomen hebben, deel zal zijn van het oordeel, dat reeds plaats  vindt. Want onze werken volgen ons na.

En wat heeft nu de opstanding van Christus te maken met het feit dat de Sabbat hierdoor afgeschafd zou zijn. Zou Christus de declaoog zoals die voor het Hemels Koninkrijk geldt en Hij zelfs Heer over de Sabbat is, overtreden?

Wat zegt de Bijbel over de Sabbat:

De Sabbat van het 4e gebod is gegeven aan de gehele mensheid en heiligde die voor dezelfde mensheid (Genesis 2:1-3)

De Allerhoogste herhaalde dat gebod vele malen en legde die vast, door dat 4e gebod op te nemen in de decaloog (Exodus 20:8-11) en Deuteronomium 5:12-15


De HEERE gaf de Sabbat niet alleen aan de joden maar aan alle mensen (Jesaja 56:6,7 en Marcus 2:27)

De HEERE voorspelde dat dat éne gebod omtrent de Sabbat, bestreden en aangevallen zou worden door Zijn vijanden(Daniël 7:25)

Jezus volgelingen hielden dus ook na de kruisiging de Sabbat van het 4e gebod  (Lucas 23:55,56)

Jezus gaf het juiste voorbeeld van Sabbat vieren (Lucas 4:16)

De Sabbat duurt van zonsondergang tot zonsondergang op de vrijdag/zaterdag ( Leviticus 23:32 en Marcus  1:32)

Overige Bijbelteksten aangaande het onderhouden van de Sabbatdag: Nehemia 13:15-19/ Exodus 16:22 en Jesaja 58:13,14

Ten slotte nog enkele uitspraken van Christus die uitsluiten dat de Sabbat is afgeschafd en dat Christus bron van wetsverandering is:

"Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of tittel vergaan van de wet" (Math 5:18)

Van Sabbat tot Sabbat zullen de bewoners van de nieuwe verheerlijkte aarde opgaan, om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here Jesaja 66:23

De reden dat de Sabbat van het vierde gebod niet afgeschafd kan worden, ligt ook in het feit dat in dat geheiligde gebod de kracht van de Allerhoogste god ligt verborgen. Het is een teken van volharding voor de gelovige, een houvast om de heidense wereld te tonen dat zij pal voor hun Heiland kunnen staan. Immers de wereld zoekt vereniging. In België zoekt het Pausdom op dit moment verbondenheid met de Vakbonden, om de zondag tot énige en overkoepelende rustdag in te stellen voor de arbeiders en werkers. Het gaat hier dus niet om een wet van de Hemel of de Decaloog van de Here, maar om een economische dag van rust, gebaseerd op de wetten van een afvallige wereld, de Hoer die dronken is van de vervolging der trouwe Christenen die de wet en het getuigenis van het Beloofde land -nu al- willen tonen aan hun medemens, om hen uit te nodigen Hem te leren na volgen om in de Gerechtigheid van een Hemelse wet verlost te kunnen worden.

Ook binnen de EU raad in Brussel worden pogingen gedaan om een Europese eenheid te vinden om een zondagrust als burger wet vast te stellen en in te voeren. Dat heeft vele concequenties, niet alleen op economisch gebied of religieus voor bijv. de joden, maar ook in het bijzonder voor onze -zogezegde- democratie. Immers in één klap worden wij berooft van onze privacy en onze persoonlijke keuze als het om geloofszaken gaat. Wij zullen dan een bijzonder "recht" weer in moeten leveren!

U ziet dat ik hier hoofdzakelijk slechts de Heilige Schrift aangehaald heb en niemand "verketter".  Niemand kan groeien of tot inzicht komen als we alleen maar zoete broodjes bakken. Jezus Christus deed dat zeker niet, Hij berispte Zijn leerlingen voortdurend. Uw laatste reactie geeft mij de indruk dat u panikeert en dat u niet zeker bent van uw zaak.

Ieder mens mag geloven wat hij of zij wil. Christus, maar ook wij kunnen de individu niet dwingen het Rijk dat niet van deze aarde is, binnen te gaan.
De mens is niet op de Allerhoogste gericht, wij hebben Christus elke minuut nodig.

Hoe u nu tot het inzicht komt dat de zondag de "dag van de zekerheid" is, moet u mij eens uitleggen aan de hand van een bevestiging door Christus vanuit de Bijbel. Graag tekst en uitleg! U zult het nergens kunnen vinden!
« Laatst bewerkt op: juni 30, 2011, 03:37:01 pm door kerklid00 »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #187 Gepost op: juni 30, 2011, 03:53:38 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 30 juni 2011 om 15:21:
Beste Hendrik-NG,

Met dank voor uw reactie. Inderdaad het Sabbat/zondag vraagstuk lijkt feitelijk off-topic maar dat is nog maar de vraag, want Jesaja gaat wel degelijk op dat Sabbatsgebod in, omwille van de trouw van de gelovige aan de wetten van de Allerhoogste, immers Jesaja waarschuwt reeds voor de afval en het onderhouden van vreemde wetten en geboden, waarvan de zondagviering er één is.

 Nu geeft u feitelijk in uw weergave twee belangrijke bewijzen daarvan weer, dat de Sabbat van het 4e gebod, een altoos durende inzetting is voor alle mensen en dus niet alleen voor (de) joden zoals Jesaja 56:6,7 ons leert, en bovendien bevestigt u dat 4e gebod nog eens dubbel op. We zullen zien. Weet echter dat het Sabbatsgebod (het 4e van de dcaloog) een voortdurend aangevallen en miskend gebod blijft tot aan de wederkomst (Daniêl 7:25) U bevingt zich dus in het kamp dat de Sabbat bestrijdt op grond van wetten en geboden van mensen!!
Het topic hier is "handelt de profetie in Jesaja 19 over Mohammed als verlosser"? Dus verhandelingen over de sabbat zijn hier volledig off topic!!

Dit gezegd hebbende: de veronderstelling dat het vieren van de zondag een gebod is, is een misvatting. Het is een voorrecht deze dag te mogen vieren... En dat is wat anders dan een gebod! Maar wij worden wel aangespoord om onze bijeenkomst niet te verzuimen (Hebr 10:25); ons geweten wordt hier aangesproken om toch vooral niet afwezig te willen blijven! Noblesse oblige... En daar komt toch de morele "plicht" om de hoek kijken...

Verder bekrachtigt Jesaja in de tekst die je aanhaalt de bepalingen van de Sinai. Bepalingen die weergegeven staan in de passage die loopt vanaf Ex 20:1 "Toen sprak God deze woorden:" helemaal tot aan Ex 24:8 'Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’

De bepalingen in de Decaloog maakten integraal onderdeel uit van het verbond dat JHWH sloot met Israël. Het verbond dat met bloed bekrachtigd werd. Het verbond waarnaar Jesaja logischerwijs verwijst, als je in je beschouwing meeneemt dat de tijden waar Jeremia over spreekt nog niet aangebroken waren:

Jer 31:31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER.


Wil je Jezus geloven, als Hij spreekt:
Luc 22:19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt??

'Met dit bloed,’ zei de nieuwe Mozes, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten'...


Waarbij de schrijver van de Hebreeënbrief ons er op wijst dat de sabbat primair staat voor Gods rustplaats. "The place to be" nadat Hij zijn Schepping tot voltooing heeft gebracht. Vertel me: welke rustplaats is dat, volgens jou? 1 vaste dag per week??? Of wellicht iets anders? Heeft het begrip "herschepping" hier misschien nog iets mee te maken??
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #188 Gepost op: juni 30, 2011, 04:33:19 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 30 juni 2011 om 15:21:
Hoe u nu tot het inzicht komt dat de zondag de "dag van de zekerheid" is, moet u mij eens uitleggen aan de hand van een bevestiging door Christus vanuit de Bijbel. Graag tekst en uitleg! U zult het nergens kunnen vinden!
De zondag is de dag van de opstanding uit de dood van Christus. En die Opstanding is het ultieme teken van God dat het optreden van Jezus van Nazareth zijn volkomen instemming had... Dat Jezus volkomen gehoorzaam was aan God en tegelijk als Wetgever op kon treden, waarbij Hij uitspraken deed als:
Joh 10:18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’

Geloof je in de Opstanding, dan geloof je ook dat het "optreden met gezag" van Jezus een goddelijke oorsprong heeft. Dat hetgeen Hij heeft gezegd Waar is. Dat Hij ons de Wil van de Vader kenbaar maakt:
Joh 6: 40 Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.

En daarmee wordt Zijn opstanding onze (hoop op) opstanding... Ja, het teken van Jona wordt onze heilszekerheid.

Of, zoals Paulus het uitdrukt:
Rom 6:4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

of, andersom geredeneerd:
1 Kor 15:13 Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.


Vandaar mijn uitspraak dat de zondag (als opstandingsdag) de "dag van de zekerheid" is...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #189 Gepost op: juni 30, 2011, 04:35:53 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 30 juni 2011 om 15:21:
U ziet dat ik hier hoofdzakelijk slechts de Heilige Schrift aangehaald heb en niemand "verketter".

De lezer kijke slechts naar de, aangetoond onjuiste, uitspraken over RKK (en Islam)...  ;)


(NB: de RKK willen hervormen is wat anders dan de organisatie weg te zetten als Babylon, naar mijn bescheiden mening... Maar, sla iemand voor de kop, dan kan je hem daarna inderdaad ook liefdevol verbinden...)
« Laatst bewerkt op: juni 30, 2011, 04:43:11 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Jesaja 19: profetie over Mohamed als verlosser?
« Reactie #190 Gepost op: juli 18, 2011, 10:10:25 pm »
Modbreak:
Op verzoek het deel met discussie over sabbat, zondag, Mozes, Jezus en Paulus afgesplitst naar: [splits] Sabbath, 4e gebod en Paulus.
Mochten er dingen onterecht verplaatst zijn, meld dit dan even via een TR. (handje bovenaan de pagina)
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]