Auteur Topic: [splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon  (gelezen 5792 keer)

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #15 Gepost op: december 29, 2011, 09:43:16 am »
Beste,

Ik vond nog een interessante gedachte op Internet,van iemand, die dat waarschijnlijk eind 19e eeuw heeft geschreven. Alsof het vandaag geschreven zou kunnen zijn met al die crissisen van banken en regeringen; over het Grote Babylon gesproken en de toestand van de Heilige Geest:

quote:

De laatste Crisis
 
Wij leven in de tijd van het einde. De snel in vervulling gaande tekenen der tijden verkondigen dat de komst van Christus zeer nabij is. De tijd waarin wij leven, is ernstig en belangrijk. De Geest van God wordt langzaam maar zeker van de aarde weggenomen. Plagen en oordelen vallen reeds op hen die de genade Gods verachten. De rampen te land en ter zee, de onzekere toestand in de maatschappij, de oorlogsgeruchten, zijn onheilspellend. Ze voorzeggen komende gebeurtenissen van de grootste betekenis.

De handlangers van de boze verzamelen en versterken hun krachten. Ze versterken zich voor de laatste grote crisis. In onze wereld zullen zich spoedig grote veranderingen voltrekken en de laatste gebeurtenissen zullen snelle gebeurtenissen zijn.

De toestand in de wereld laat zien dat ons zware tijden te wachten staan. De kranten staan vol berichten over een verschrikkelijke oorlog in de nabije toekomst. Brutale roofovervallen zijn aan de orde van de dag. Stakingen zijn algemeen. Diefstal en moord gebeuren overal. Van de duivel bezeten mensen benemen mannen, vrouwen en kleine kinderen het leven. De mensen zijn behept met alle mogelijke ondeugden en op alle gebied overheerst het kwaad.

De vijand is er in geslaagd de gerechtigheid geweld aan te doen en de harten der mensen te vullen met het verlangen naar zelfzuchtig gewin. “De gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan.” (Jesaja 59:14)

In de grote steden leven massa's mensen in armoede en ellende bijna zonder voedsel, dekking en kleding, terwijl in dezelfde steden mensen wonen die meer hebben dan hun hart kan begeren, die in weelde leven, hun geld besteden aan rijk ingerichte huizen, aan opschik, of nog erger, aan de bevrediging van zinnelijke lusten, alcohol en nog andere dingen die de vermogens van de hersenen vernielen, de geest verstoren en de ziel doen ontaarden. De kreten van een hongerlijdende mensheid stijgen op tot God, terwijl aan de andere kant door verdrukking en afpersing geweldige fortuinen worden opeengehoopt.


Ik vond de tekst hier:

Bron: Getuigenissen 9 E.G. White http://www.adventvision.nl/wiki/egwhite.php
« Laatst bewerkt op: december 29, 2011, 09:46:26 am door nicodemus »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #16 Gepost op: december 29, 2011, 10:50:29 am »
Knappe voorspelling. Ook christenen trappen hier steeds meer in. Ik las in de afgelopen weken een boek van een christelijke voorganger in Cambodja. Onvoorstelbaar dat hij het zo letterlijk weet te verwoorden dat hij finantieel gewin als een zegen van God ziet. Een man in zijn gemeente had een Lamborginie gewonnen en weer anderen schreven over promotie of ruime opslag dat ze op hun werk kregen. Die mensen waren God heel dankbaar en gaven uit dankbaarheid tienden aan de gemeente. Onvoorstelbaar dat deze christenen zo door de weelde verblind zijn en het op waarde schatten dat het niet heeft. De term valt bij mij dan ook: welvaardsevangelie! De vervangingstheologie in deze tijd. Terwijl God nooit ergens grote voorspoed heeft beloofd.
Een nieuwe start is een nieuw begin

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #17 Gepost op: december 30, 2011, 06:01:36 pm »
Hallo Gait,

Dank voor je reactie! Juist door Kerstmis, ben ik eens gaan zoeken naar informatie over die tijd waarin wij leven, waar de schrijver, van mijn vorige posting naar verwiist.
Ik kwam dit tegen, even interessant. Het is wel in het Duits gesproken

Een zekere Olaf Schröer, daarvan blijken diverse lezingen op you tube gezet te zijn. Je kunt natuurlijk er over debatteren, maar ik vind het bijzonder toevallig, dat steeds meer van zulke informatie op Internet verschijnt. Als je de Bijbel er op naslaat, dan moet ik zeggen dat de gegeven Bijbelstudie of voordrachten behoorlijk aansluiten op onze tijd.

De onderstaande link verwijst naar een serie van 4 lezingen over de financiële crisis, die vandaag plaats vindt. Opmerkelijk dat ook de Bijbel naar die of zo`n toestand verwijst, voor onze tijd.

Veel kijk- en studieplezier. Ik ga ze nog eens bekijken, want het lijkt me bijzonder interesant. De Heilige Geest gaat waar Hij wil en aan wie Hij wil.
 

quote:

Terwijl God nooit ergens grote voorspoed heeft beloofd.


ik ben het met je eens, wat je hier schrijft, maar het heeft wél voorspoed belooft in de groei van Christus`Gerechtheid, denk ik.


http://www.youtube.com/watch?v=geG49IpKwUY
« Laatst bewerkt op: december 30, 2011, 06:03:00 pm door nicodemus »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #18 Gepost op: december 30, 2011, 08:31:30 pm »
De film is wel interessant die je hier weergeeft, al is mijn duits niet zo denderend goed. Echter ken ik het onderwerp wel aardig en geloof ik ook dat de finantiële markten steeds meer tot één wereldsysteem zal uitgroeien en de levens van mensen steeds meer in beslag gaat leggen. Ook dat de rijkdom steeds oneerlijker verdeeld raakt. Ik las vandaag nog in de bijbel in het oude testament het verwijt door God aan zijn volk dat het de tienden niet aan Hem gaf, waardoor er zoveel lijden is in het land. Waardoor mensen dus in armoede leven. Hij zei dat als het volk eens zal proberen wel de tienden te geven, dat God het land zal zegenen. Dan zouden er goede oogsten op het land komen en het met het land goed gaan. Ik geloof dat God daarom wel ons wil bieden wat we nodig hebben, maar dat daar geen geldwaarden aan zit. Een gevulde huis interesseerd God niet zo. Wel dat je een onderkomen hebt. Wat en waar je eet vindt God niet van belang geloof ik, maar wel dat je genoeg voedsel hebt om van te leven. Hoe hoog je inkomen is heeft voor God geen waarde, maar Hij zal je wel voldoende willen geven om van rond te kunnen komen, al gaat dat niet om hoever je in de plus of in de min bij de bank staat. Dat heeft voor God weer geen waarde.
Vorig jaar verloor ik mijn baan en moest ik elders voor minder gaan werken. Ik had door mijn vaste lasten te weinig om kleding van te kopen ter vervanging van oude kleding. Mijn familie heeft dat toen allemaal voor mij gekocht. Dus nieuwe kleding droeg ik, al was het niet van mijn geld. God voorzag.

We leggen hier in Nederland de nadruk veel op het delen van je geld met anderen die het slechter hebben, maar ieder van ons kan juist in deze tijd in geldnood komen. Hoe zegenrijk is het dan om te ervaren dat God via broeders en zusters jou bijstaat. Er zijn namelijk tijden dat je in overvloed leeft en je mag afvragen: "hoeveel mag ik voor mezelf houden, van wat ik van God ontvangen heb?" Immers is alles in de wereld van God.  In andere tijden lijd je zelf gebrek en mag je ervaren hoe anderen je in je nood voorziet.

Het is ook goed te beseffen wie de heer en meester is over deze wereld. In openbaringen (vertelde een dominee bij ons) lezen we van de hoer van Babilon waar iedereen mee gehoereerd heeft. Je leest van handelaren en zeelieden van over de hele wereld die met haar hoereerde in Babilon. De grote sterke stad die ten val kwam. Babilon kennen we van de torenbouw van Babel. Het staat symbool voor de maakbaarheid van deze maatschappij waarin de Mammon vereerd wordt. Geld is de wortel van al het kwaad. Dat systeem komt ten val.
De rijken verdienen immers aan de armen. Als de kippen kaal geplukt zijn, stort alles is, omdat er niets meer te verdienen valt.

In Openbaringen wordt daarom opgeroepen weg te trekken uit Babilon en op weg te gaan naar het nieuw Jeruzalem. Dat gaat om het vertrouwen in God en om rechtvaardig omgaan met alles wat je heb mogen ontvangen. Dat gaat om alles wat van waarde is en dat drukt God dus niet uit in euro's.
« Laatst bewerkt op: december 30, 2011, 08:34:54 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #19 Gepost op: december 31, 2011, 07:49:29 am »
Hallo Gait,

Inderdaad iedereen kan in deze tijd in geldnood komen, maar dat sluit hulp aan anderen niet uit, denk ik. Want met de maat waarmee wij zelf meten, worden wij eveneens door andere gemeten. Maar het is wel goed dat je over zulke zaken eens nadenkt. De vraag alleen is dan, wat doe je er zelf mee en wat is dan de maatstaf, waaraan je je vasthoudt. De wil van God, of de wil van mensen en menselijke gemeenschappen. Wat is 'uitgaan van het grote Babylon' dan, vroeg ik me wel eens af.

Ik heb er de gewoonte van gemaakt om stukken van Internet aangaande de 'eindtijd' te verzamelen, filmpjes en teksten en dan op Bijbelse gronden onderzoeken en Bijbelstudies (via zondagschool en/of bij sabbatvierende gemeenten zoals de joden).

Over dat uitgaan van het Grote Babylon, heb ik dit Nederlandse stukje gevonden. De link waar de gehele tekst staat, kun je hier vinden:

http://www.dagelijksmanna.net/3EB3.html#babylon

De laatste waarschuwing

quote:

"Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte". „En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen" (Openbaring 18:12,4).........

....De Bijbel beschrijft de toestand van Babylon op het ogenblik dat deze profetie in vervulling gaat: „Haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan naar ongerechtigheid gedacht" (Openbaring 18:5). Ze heeft de maat van haar schuld vol gemaakt en haar verwoesting staat voor de deur. Maar God heeft nog een volk in Babylon en vóór zijn oordelen over deze wereld worden uitgestort moeten deze getrouwen uit Babylon worden geroepen, „opdat ze geen gemeenschap hebben aan haar zonden en niet ontvangen van haar plagen": vandaar de beweging, die symbolisch wordt voorgesteld door de engel die uit de hemel nederdaalt, de aarde verlicht met zijn lichtglans en met luider stem roept om de zonden van Babylon te verkondigen. In deze boodschap wordt de oproep „Gaat uit van haar, mijn volk" uitgesproken. Deze aankondigingen vormen samen met de boodschap van de derde engel de laatste waarschuwingsboodschap die aan de bewoners van de aarde zal worden gebracht.
De wereld gaat een verschrikkelijke crisis tegemoet. De machthebbers van deze aarde zullen een bondgenootschap sluiten om Gods geboden te bestrijden en zullen een bevel uitvaardigen dat „allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven" (Openbaring 13:16) zich moeten schikken naar de gebruiken van de kerk en de valse sabbat moeten vieren.
Wie weigert zich daaraan te onderwerpen, zal door de burgerlijke overheid worden gestraft en zal uiteindelijk ,,des doods schuldig" worden geacht. Anderzijds eist Gods wet, die de heiliging van de bij de schepping ingestelde rustdag oplegt, gehoorzaamheid en ze bedreigt allen die haar geboden overtreden met Gods gramschap. Wanneer het probleem zó scherp zal zijn gesteld, zal iedereen dïe Gods wet overtreedt om een menselijke inzetting te gehoorzamen het merkteken van het beest ontvangen. Men aanvaardt het teken van trouw aan de macht die men verkiest te gehoorzamen in plaats van God. De waarschuwing uit de hemel luidt: "Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn" (Openbaring 14:9,10).....

...Tot nu toe zijn zij die de boodschap van de derde engel verkondigen vaak als onheilsprofeten beschouwd. Hun waarschuwing dat de onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied de overhand zal krijgen in de Verenigde Staten en dat Kerk en Staat zullen samengaan om de mensen die Gods geboden bewaren te vervolgen, zijn als absurd en onzinnig beschouwd. Er is met grote stelligheid beweerd dat dit land nooit anders kan worden dan het altijd geweest is: de verdediger van de godsdienstvrijheid. Maar wanneer het probleem van de verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden, zal men de gebeurtenis waar men zolang aan getwijfeld heeft en waar men zo ongelovig tegenover stond, steeds naderbij zien komen en dan zal de boodschap van de derde engel gevolgen hebben die vroeger niet mogelijk waren.
God heeft in elke generatie zijn boodschappers gezonden om de zonden van de wereld en van de gemeente te veroordelen. Maar de mensen horen liever aangename dingen en zijn allesbehalve gesteld op de zuivere, onverbloemde waarheid. Veel hervormers wilden toen zij aan hun taak begonnen met grote voorzichtigheid te werk gaan bij het veroordelen van de zonden van de gemeente en van het volk. Ze hoopten de mensen door het voorbeeld van een heilig, christelijk leven terug te brengen tot de leer van de Bijbel. Maar de Geest Gods daalde op hen neer, zoals in het geval van Elia, die werd aangespoord om de zonden van de verdorven koning en van het afvallige volk te veroordelen. Ze waren dan wel verplicht de duidelijke uitspraken van de Bijbel en de leerstellingen die ze niet graag wilden verkondigen aan de mensen mee te delen. Ze voelden zich gedrongen de waarheid met grote ijver te verkondigen en te wijzen op het gevaar dat de mensen bedreigde. Ze brachten de woorden die de Here hun ingaf zonder enige vrees voor de gevolgen en de mensen moesten wel naar de waarschuwingsboodschap luisteren......

....De mensen zullen een stipte gehoorzaamheid aan het Woord van God als rebellie beschouwen. Ouders zullen door Satan worden verblind en zeer hardnekkig en streng optreden tegen hun gelovige kinderen. Werkgevers zullen hun werknemers die de geboden houden, onderdrukken. De liefde zal verkoelen. Kinderen zullen worden onterfd en van huis worden verdreven. De woorden van Paulus zullen letterlijk in vervulling gaan: "Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Timoteüs 3:12). Wanneer de verdedigers van de waarheid weigeren de zondag te vieren, zullen sommigen in de gevangenis worden geworpen, anderen zullen worden verbannen of als slaven worden behandeld. Voor mensen met wereldse wijsheid schijnt dat op dit ogenblik gewoon onmo­gelijk, maar wanneer de Geest Gods van de mensen zal worden weggenomen en ze onder de heerschappij van Satan, die Gods geboden haat, zijn gekomen, zullen er vreemde dingen gebeuren. De mens kan erg wreed zijn wanneer hij God niet meer vreest of liefheeft.
Wanneer de storm nadert, zullen veel mensen die de boodschap van de derde engel zogenaamd hadden aangenomen, maar niet waren geheiligd door gehoorzaamheid aan de waarheid, hun geloof prijsgeven en zich aansluiten bij de tegenstanders. Doordat ze vertrouwelijk met de wereld zijn omgegaan en haar geest in zich hebben opgenomen, zijn ze de dingen op bijna dezelfde manier gaan beoordelen. Wanneer de beproeving over hen komt, zijn ze onmiddellijk bereid ook de brede weg, die velen opgaan, te kiezen. Begaafde mannen met een innemend karakter, die zich eens in de waarheid hebben verheugd, zullen hun talenten gebruiken om de mensen te bedriegen en te misleiden. Ze worden de felste tegenstanders van hun vroegere broeders. Wanneer sabbatvierders voor de rechtbank moeten verschijnen om zich voor hun geloof te verantwoorden zullen deze afvalligen Satans beste medewerkers zijn om hen te lasteren, te beschuldigen en de machthebbers tegen hen op te hitsen door hun valse verklaringen en verdachtmakingen......

......In deze tijd van vervolgingen zal het geloof van Gods boodschappers op de proef worden gesteld. Ze hebben de waarschuwingsboodschap in alle getrouwheid gebracht en hebben alleen vertrouwd op God en zijn Woord. De Geest van God, die hun hart beïnvloedde, heeft hen tot spreken gedrongen. Ze werden gedreven door een heilige ijver, en door Gods kracht bezield, hebben ze hun plicht gedaan zonder zich af te vragen wat nu precies de gevolgen zouden zijn wanneer ze het woord dat God hun had gegeven aan de mensen zouden brengen. Ze hebben niet stilgestaan bij hun wereldse belangen en hebben ook niet geprobeerd hun reputatie of hun leven te behouden. Maar wanneer de storm van verzet en tegenstand over hen zal losbarsten, zullen sommigen door de angst onmiddellijk uitroepen: "Als we de gevolgen van onze woorden hadden voorzien, zouden we onze grote mond hebben gehouden."
Aan alle kanten rijzen de moeilijkheden op. Satan benadert hen met vreselijke verleidingen. Ze achten zich niet in staat het werk waar ze aan zijn begonnen tot een goed eind te brengen. Ze worden met vernietiging bedreigd. De geestdrift die hen bezielde, is verdwenen, maar ze kunnen niet terug. Wanneer het tot hen doordringt hoe hulpeloos ze zijn, zullen ze tot de Almachtige gaan om kracht. Ze zullen zich herinneren dat de woorden die zij hebben verkondigd niet van henzelf, maar van God kwamen. Hij had hun de opdracht gegeven de waarschuwingsboodschap aan de wereld te brengen. God had de waarheid in hun harten gelegd en zij konden niet anders doen dan haar verkondigen. De godsmannen uit het verleden waren aan dezelfde beproevingen blootgesteld. Wyclif, Hus, Luther, Tyndale, Baxter en Wesley eisten dat alle leerstellingen aan de Bijbel zouden worden getoetst en ze zeiden dat ze alles zouden laten vallen wat die toets niet kon doorstaan. Deze mannen werden meedogenloos vervolgd en toch bleven ze de waarheid verkondigen. In de verschillende periodes van de kerkgeschiedenis is er steeds een bijzondere waarheid verkondigd die speciaal bedoeld was voor de behoeften van Gods volk in die tijd. Elke nieuwe waarheid heeft zich een weg moeten banen tegen haat en tegenstand in. Zij die het licht der waarheid aannamen, stonden bloot aan verleidingen en beproevingen. Als er een crisis heerst, geeft God een bijzondere waarheid aan de mensen. Wie kan dan weigeren die boodschap te verkondigen? God geeft zijn dienstknechten nu de opdracht de laatste genadeboodschap aan de wereld te brengen. Als ze dat niet doen, lopen ze zelf gevaar. De boodschappers van Christus mogen zich niet bekommeren om de gevolgen. Ze moeten hun plicht doen en de rest aan God overlaten......

.....Vervolgingen in verschillende vormen zijn het gevolg van een beginsel dat zal bestaan zolang Satan bestaat en het christendom leeft. Geen mens kan God dienen zonder zich de vijandschap van de heerscharen van de duisternis op de hals te halen. Boze engelen zullen hem zeker aanvallen, want ze zijn bang dat ze door zijn invloed hun slachtoffer zullen verliezen. Boosdoeners die door zijn voorbeeld worden veroordeeld, zullen met die engelen samenwerken en hem door aanlokkelijke verleidingen van God proberen te scheiden. Wanneer ze daar niet in slagen, zullen ze met harde hand druk op zijn geweten uitoefenen.....

.....Maar zolang Jezus de Middelaar van de mens is in het hemelse heiligdom zal de remmende invloed van de Heilige Geest zowel door de overheid als door de mensen worden gevoeld. Die invloed is nog altijd tot op zekere hoogte merkbaar in de wetten van het land. Als deze wetten er niet waren, zou de toestand van de wereld nog veel slechter zijn.......

.....De engel die deelneemt aan de verkondiging van de boodschap van de derde engel zal de hele wereld met zijn heerlijkheid verlichten. Gods Woord voorzegt een wereldwijd werk met buitengewone kracht. De Adventbeweging van 1840-44 was een luisterrijke uiting van Gods kracht. De boodschap van de eerste engel werd gebracht naar elke zendingspost ter wereld en in sommige landen was er de grootste godsdienstige belangstelling sinds de Hervorming van de zestiende eeuw. Dit alles zal echter worden overtroffen door de grote opwekkingsbeweging ontstaan door de verkondiging van de laatste waarschuwingsboodschap van de derde engel......

.....Het belangrijke werk van de evangelieverkondiging zal niet worden afgesloten met een geringere openbaring van Gods kracht dan waarmee het begon. De profetieën die werden vervuld door de uitstorting van de vroege regen in de begindagen van de gemeente, zullen opnieuw worden vervuld door de late regen aan het einde van de evangelieverkondiging. Dat bedoelde de apostel Petrus met „de tijden der verkoeling" toen hij zei: "Betert u dan en bekeert u, opdat uwe zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des HEREN, en Hij gezonden zal hebben Jezus Christus" (Handelingen 3:19,20 - Statenvertaling).....

...De boodschap zal niet zozeer door argumenten, maar wel door de grote overtuigingskracht van Gods Geest worden gesteund. De argumenten zijn al aangevoerd. Het zaad is reeds uitgestrooid. Nu moet het ontkiemen en vrucht dragen. De publicaties die door geschriften-evangelisten zijn verspreid hebben hun uitwerking niet gemist. Velen waren wel onder de indruk van de boodschap gekomen, maar hadden de waarheid niet ten volle begrepen of gehoorzaamd. Nu dringen de stralen van het licht overal door en wordt de waarheid volledig begrepen. Gods oprechte kinderen verbreken de banden die hen vastketenden. Hun familiebanden en het feit dat ze tot een bepaalde kerk behoren, kunnen hen niet langer tegenhouden. De waarheid is belangrijker dan alle andere bijkomstigheden. Ondanks het feit dat vele krachten zich gezamenlijk tegen de waarheid keren, zullen velen Christus volgen.
Ik heb niet de gehele tekst hier geplaatst, vanwege de lengte en ook om zelf de consequentie van de teksten aan je persoonlijke relatie met Christus te kunnen bepalen en een plaats te kunnen geven in de persoonlijke relatie en groei in Christus, in het kader van de oorspronkelijke schrijver en site, want je kunt daar meer vinden, aangaande het onderwerp, dat je wellicht ook kan interesseren, als geheel.

Ik weet ook dat de wens om de fiscaliteit van alle landen van de Europese Unie, centraal bijéén te brengen in Brussel, niets anders is dan het begin om de landen hun soevereiniteit te ontnemen, opdat zij afhankelijk worden van die Eén partij- staat Europa, het is het ultieme einde van de individuele democratieën, alhoewel de vraag is; leven we wel in een democratie. Want democratie heeft vele gezichten. Sommige landen zeggen dat ze een democratie zijn, maar in feite zijn het particratieën; een politiek systeem waar partijen een regering vormen en politieke besluiten nemen, zonder inmenging van derden (vakbonden, burgerinitiatieven,  een verkiezingsuitslagen niet hoeven te respecteren om een regering te kunnen  vormen). Een 'luxe vorm' van een mix van kapitalisme en communisme, zou ik haast zeggen. In plaats van één partij, zijn het nu een kleine groep mensen van, bij voorkeur, een zo klein mogelijke samenstelling van partijen, die feitelijk de dienst uit maken, zonder rekening te houden met een 'meerderheid' vanuit verkiezingen ontstaan.
 
In Europees verband zijn bijv.Merkel, Sarkouzy en Verhofstadt, grote voorstanders van het centraal bijeenbrengen van de fiscaliteiten van de Europese Staten. Verhofstadt is overigens een Belgsische politicus die in de Europese Raad zit namens de liberalen.

Ik geloof dan ook helemaal niet dat de financiële crisis zo maar een crisis is, maar het begin van de val van Europa en, uiteindelijk de val van het Beeld dat in Daniël wordt genoemd, dus van een symbolische waarde wordt het dan een Bijbelse profetie die uit komt, ergo dus een crisis die bewust is gemanipuleerd, om rijkdom te vergaren en politieke dwang in samenhang met religie te bewerkstelligen, om de volkeren te knechten. Letterlijk én figuurlijk.
Althans, die gedachte komt steeds meer bij mij op als ik inderdaad Openbaringen bestudeer.

Zelf ga ik volgens jaar met pensioen, maar van het beloofde "welvaartsvast" pensioen, dat men mij bij Defensie ooit eens beloofde, komt geen ene spat terecht, zo lijkt het toch. Eerder wil men de pensioenen korten en/of de premies verhogen, en dat hoofdzakelijk door speculatie van de "kooplieden die hoereerden met de Hoer van het Grote Babylon" zoals je al eerder aangaf, n.a.v. de preek van je dominee.
« Laatst bewerkt op: december 31, 2011, 08:43:35 am door nicodemus »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #20 Gepost op: december 31, 2011, 08:43:50 am »
Ik ga het zo weer bekijken, maar ik ben het op één punt niet eens.
Als je geld te kort komt, dan kan je niets geven. In die tijd voelde ik me er niet lekker onder, maar dat werd anders toen ik het in de bijbel las. Daarin las ik dat Paulus schreef dat er periodes zijn waarin je in overvloed leeft en kan geven, terwijl in andere periodes je te korten hebt en anderen je dan geven wat je nodig hebt.
Je gaat jezelf niet in de schulden werken om anderen te helpen. Zo kan het er voor staan. Gemeentes die altijd een tiende deel van je inkomen vragen, ongeacht je persoonlijke situatie, zijn in mijn ogen niet realistisch bezig.

Ik gaf in die tijd wel wat kleingeld aan de collecte als het aan de deur kwam of in de kerk. Ook nog een beetje aan de kerk, maar eigenlijk is dat wel uitgeven van iets wat je niet hebt. Dan kreeg ik net zo hard van de kerk weer diaconale steun. Ik gaf ze een tientje en ze gaven me 100 euro weer terug.

Ze gaven me trouwens ook een hele vakantie op een camping in de buurt cadeau, omdat ik daar geen geld voor had. Omdat ik ook mijn auto verkocht had om uit de schulden te komen, brachten ze ook mijn spullen naar de camping toe. Ook kreeg ik weer 100 euro van ze mee om wat leuks mee te mogen doen. Het betrof een christelijke camping. Daar heb ik ook een campingdienst bij mogen wonen.

Het kon trouwens noch gekker. een collega van me toen die het zelfde was overkomen als ik en ook zo 300 euro in de maand er op achter uit was gegaan fietste met me elke dag mee naar het werk. Dat was een uur fietsen naar Raalte. Zijn fiets begaf het en hij had geen geld voor een andere. De fietsen van zijn twee zoons waren als eerste aan de beurt. Hij fietste toen in de eerste versnelling naar het werk. Het was voor mij niet om aan te zien, dus heb ik vanuit schudgevoel hem mijn cafe-fiets meegegeven om zolang op te fietsen. Daar heeft hij een paar maanden gebruik van gemaakt tot hij weer geld had voor een andere fiets. Hij zat inmiddels bij de stadsbank. Hij is trouwens ook een christen.
« Laatst bewerkt op: december 31, 2011, 11:31:34 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #21 Gepost op: december 31, 2011, 12:55:28 pm »
Zo, ik ben weer bijgelezen :)
Boeiende uitleg trouwens. Ik ken wel wat andere visies die het allemaal wat anders uitleggen en interessant zijn. Deze visie zoals je hier weergeeft sluit redelijk aan bij wat in het jodendom als een visie bekend is. Daar is er een visie dat de christelijke wereld met de Islamitische wereld de derde wereldoorlog zal veroorzaken.
Ik geloof alleen dat die christelijke wereld wat anders ingevuld kan worden en de islamitische wereld is ook interessant om wat van weer te geven. Het blijkt namelijk dat de Koran vloekt met het boek Openbaring en precies het tegenovergestelde boodschap brengt. In de christelijke wereld heb je een verdeeld christendom, waarbij het valse en het zuivere christendom niet meer met elkaar door één deur kunnen. Pluriformiteit is niet meer vol te houden.
Daarnaast heb je een rechts liberaal atheïsme (met buitenlandershaat) wat de overhand gaat voeren en uiteindelijk dan die ene wereldgodsdienst waar toch de Islam goede papieren voor lijkt te hebben.

Hoe het allemaal precies loopt weet ik niet, omdat het nogal een lastig onderwerp is, maar ik wil wel wat delen er over.

De Islam (oordeel zelf):
Koran
Soerah (hfdst) 27:82. En wanneer het Woord voor hun bewaarheid wordt, zullen Wij een dier uit de aarde te voorschijn brengen dat hen zal verwonden, omdat de mensen niet in Onze tekenen geloven.

83. En op de Dag waarop Wij van elk volk degenen zullen verzamelen die Onze tekenen loochenden, zullen zij in groepen worden bijeengehouden,

84. Wanneer zij komen, zal Hij zeggen: "Hebt gij Onze tekenen geloochend voordat gij deze trachttet te begrijpen of wat deedt gij?"


Als je naar afbeeldingen van Jihadstrijders kijkt, dan zie je ook wel eens een band om de voorhoofd en om de arm met tekens erop.

De valse kerk staat genoeg over in de bijbel. Dat het weer uit eigen kracht onder de wet laten leven een verleidelijk middel is die de duivel gebruikt om ons vervolgens wettelijk aan te kunnen klagen is een gruwel dat steeds weer in de kerken er in sluipt en haar van de heiligende werking van Jezus Christus met de Heilige Geest probeerd te beroven. Ook wetteloosheid is zo iets. God is niet van wetteloosheid, maar van het naar de wetten leven vanuit Gods Geest, vanuit genade. Dat gaat echter eigenlijk om de vervulling van één wet: "Heb uw naaste lief als jezelf en God boven alles." Het gaat niet om dingen als "sabbathviering/zondagsheiliging", wat eigenlijk niet anders dan tekenen waren die God gaf aan de joden om ze duidelijk te maken wat Hij in de toekomst gaat doen, Hij zal de grote rust brengen. Zo zit het met zoveel wetten, maar andere voel je aan dat het ons wel iets bij brengt wat van belang is, zoals het eren van je vader en je moeder en dat je niet mag stelen (ook mammonverering ten koste van de armen).  Echter vertrouwen we niet hierin op eigen kracht en zelfreiniging, maar op Gods kracht en Heiliging van ons leven. Al gaan we die kracht niet afwachten. Het is net als met een auto: God stuurt, maar wij bedienen wel het gaspedaal. Als ik het in me op laat komen dat ik voor Dorkas aan de slag wil gaan, dan ga ik op zoek of dit wat voor me is waarin God me gebruiken kan. Dat is wat anders dan dat ik ga wachten tot God wat met me gaat doen. Het is net als met een fiets. Je trapt op de ene trapper en God op de andere. Je werkt samen en gebruikt daarvoor Zijn Licht, want vanuit jezelf tast je rond in het duister. Weet je zelf niets en begrijp je zelf niets. Je hebt Zijn Licht nodig om de juiste weg te kunnen vinden. Jezus is het licht op je pad. Alles in de Geest van LIEFDE.

liberaal rechts atheïsme, daarvoor duik je bijvoorbeeld in profetische voorzeggingen van bijvoorbeeld van David Wilkerson. Ik kon het zo niet weer vinden, maar hij schreef ergens over atheïsten uit de VS die het voor elkaar krijgen dat er een straatevangelisatieverbod komt. Wel vond ik het volgende:

Boekbespreking. Door: Edwin (van het forum overgenomen)

Het boek "Het Visioen" van David Wilkerson, handelt over een visioen welke hij in de zomer van 1973 (!) heeft gekregen. En heeft het meer dan dertig jaren geleden op schrift gestelt. Het is een visioen over 5 tragische rampen die over de aarde zullen komen. Wilkerson benadrukt, dat delen van dit visioen in de nabije toekomst zullen plaatsvinden en andere delen in de toekomst. Wel heeft hij de uitgesproken gedachte, dat alle genoemde gebeurtenissen, zoals beschreven in dit boek, in deze generatie zullen plaatsvinden. "Ik geloof dat we al in de tijd zijn die de bijbel aanduidt als - het begin der weeën-"

De reden om zijn boek "Het Visioen" uit te geven is dat hij overtuigt is dat God hem dat opgedragen heeft. Niet als aanvulling van de bijbel, maar om God's waarschuwingen, welke beschreven zijn in de Bijbel, te benadrukken.. Immers, zo stelt Wilkerson: "God waarschuwt voor plotselinge rampspoed als alle mensen het hebben over vrede en voorspoed". Hij verwijst vervolgens naar de dagen voor de zondvloed van Noach's tijd. Dit visioen zou een waarschuwing van God kunnen zijn aan een luie, dommelende wereld van eten, drinken, trouwen, scheiden en een goed leven.

"Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde......uitblijven zal het niet"( Habakuk 2:2-3)

Economische chaos.

Er zal een enorme economische wereldwijde chaos komen. Echter, eerst zullen de vette jaren komen, waarin de mensen veel kunnen kopen, maar ook veel schulden zullen hebben. Echter na deze periode, zal de economie witheet worden. Hij ( Wilkerson) voorziet dat we getuige zullen zijn van failissementen van grote bedrijven en vooral veel fusie's. Ook grote kerkinrichtingen, worden door het ecomische aspect, gedwongen om samen te smelten.
"Er zal een roep komen klinken om alle geldstelsels om te te zetten in één uniform systeem". Dit, als voorbereiding voor de komst van een hersteld Romeins rijk met een wereldleider aan het hoofd. De economische machtspositie van Amerika zal overgaan naar Europa. Dit, alles in een tijd van sociale onvrede waar de werledeconomie zich steeds schijnt te herstellen van een recessie. Het zijn reeksen van vette en magere jaren. Elke kleine groeiperiode zal een sterke dreiging van een ineenstorting met zich meebrengen. De mensen zullen bezeten zijn van kopen, verkopen, planten, huwen en scheiden, maar het zal een tijd van schijnvoorspoed zijn.

Drastische weersveranderingen en aardbevingen.

Drastische weersveranderingen breken overal ter wereld records.. Veel van deze weersveranderingen zullen nog "verklaard" kunnen worden door de wetenschap, echter het wordt steeds bizarder. De VS zal ooit de meest tragische aardbeving van hun geschiedenis gaan ervaren. Het zal een wereldwijde paniek veroorzaken. Aardbevingen, wereldwijd, zullen de hoofdoorzaak van vrees en ontsteltenis worden. Wetenschappers zullen het niet meer kunnen verklaren.
Mede door de weersveranderingen, van grote droogtes, sneeuwloze winters, orkanen, overstromingen zullen de voedselreserves doen slinken. De groei van de wereldbevolking gaat sneller dan die van de voedselreserves. De natuur zal met tussenpozen van "verlichting" op hol slaan. Dan weer zal er opeens de strengste winters genoteerd worden, in met name Europa.

Als nasleep zullen epidemieën uitbreken. Het zal de oorlog van de natuur zijn tegen de mens.

Een vloed van vuil

Er raast een demonische geest van zinnelijkheid die naaktheid, perversie en een vloed van vuil over de wereld. De belangrijkste TV-netten zullen meedoen met dit morele verval. Ook voorziet Wilkerson sexuele immoralitiet bij predikers. Een constante lawine van sex en bloot via alle media zal de gedachten en zielen van de meeste gelovigen doen kwellen. Ook zal de roddel onder de Christenen doen toenemen. Satan heeft de oorlog verklaard aan iedere ware Christen. En dit zal steeds meer openbaar worden. De grootste zonde tegen God zal het negeren van Hem zijn. De boodschap van het komende oordeel en Zijn wederkomst zullen anuwelijks door gelovigen gehoord en geaccepteerd worden. Vele valse leringen zullen toenemen.

De jeugd

De haat van kinderen jegens ouders zal toenemen en zelfs "mode" worden. Ouders en kinderen zullen elkaars vijanden worden, gevoed door dodelijke haat. Alcoholisme en drugsgebruik zal toenemen, mede door het "huichelende" opvoeding van ouders. Ouders zullen hun kinderen steeds meer verbitteren. De rekening van de vele echtscheidingen zal worden "betaald".. Echter, de Heilige Geest zal ook vele harten en gedachten van kinderen uit gebroken gezinnen, helen.

Vervolging en de superwereldkerk

De ware Christen zal steeds meer worden vervolgt. De vorming van een superkerk door een unie tussen vrijdenkende oecumensche protestanten en de rooms-katholieken doet haar opgang. Veel van haar activiteiten zullen antie-christelijk en politiek zijn.

Ondanks de toename van kennis, zal de menselijke natuur de slaaf worden van immoraliteit, geweld en rebellie.

Voorts gaat Wilkerson in zijn boek de boodschap beschrijven van God voor degenen die niet zijn voorbereid en voor degenen die zich wel voorbereiden. Hij benadrukt dat er ook vele terroristische daden zullen komen; let wel dit schreef hij reeds in 1973. Verder beschrijft hij de positie van Israel nu en in de toekomst. "Er is geen volk op aarde krachtig genoeg om Israel te doen vernietigen en pas op de door God bepaalde tijd zal een vijand de straten van Jeruzalem betreden". Echter, Israel zal dan daarna "bloeien als een roos in de woestijn".
Gods boodschap is een oproep tot bekering: "Wordt wakker!!".

"Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barendsnood is....in verwachting van....de verlossing" ( Rom. 8: 22-23)

Het Koninkrijk van God is op komst. Het koninkrijk van satan is aan haar val toe. "God heeft alles onder de controle".

Het boek eindigt met met bijbelteksten voor studiedoeleinden en een lijst van "harde feiten" van allerlei rampen tussen 1990 t/m 1995. Dit laatste is een aanvullende gedeelte van de uitgever in de meest recente uitgave van dit boek.
« Laatst bewerkt op: december 31, 2011, 01:06:45 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #22 Gepost op: januari 02, 2012, 04:03:48 am »
Hallo Gait,

Inmiddels heb ik nog een andere site gevonden, die zeer interessante videos weergeeft, in het nederlands en/of ondertiteld.

http://www.adventmedia.nl/

Je moet dan aanklicken: onderwerpen. En daar vindt je dan een hele reeks sprekers die belangrijke items uitleggen of bespreken.

Bekijk ook eens het filmpje dat in het aanmeldtscherm verschijnt, een interview; Zeer interessant hoe mensen er toe komen om Evangelisatiewerk voor God te doen.
Al deze informatie is, denk ik toch, belangrijk voor mensen zoals wij, die willen onderzoeken en vooral groeïen in Christus, wat zo belangrijk is. En misschien ook aangemoedigd worden om te evangeliseren op grond van Gods wil, in plaats van tarditie, waarover  in dat filmpje ook woirdt gesproken.

Ik, persoonlijk,  geloof dat zoiets beter is dan oeverloos discussiëren. Immers niet de kerk is belangrijk alleen, maar voor al de vorming van ons persoonlijke hart. Want dàt telt, aan het eind. Alles wat immers, door ons zelf, in Christus gedaan wordt blijft, al het andere zal verdwijnen. We kunnen dié verantwoordelijkheid niet afschuiven op 'de kerk' of iemand anders.
« Laatst bewerkt op: januari 02, 2012, 04:12:58 am door nicodemus »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #23 Gepost op: januari 02, 2012, 10:11:57 am »
Filmpje al bekeken en dat is inderdaad boeiend en leerzaam. Dank je voor de site.
Daar heb ik wel wat aan.
Een nieuwe start is een nieuw begin

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #24 Gepost op: januari 03, 2012, 04:07:21 am »
Hallo Gait,

Erg fijn dat je de site interessant vindt.
Er staan beslist zeer interessante filmpjes op die ons iets kunnen laten zien en horen, dat van belang is voor onze persoonlijke groei in Christus. Ons een beetje los maken van de 'traditie', waarin we vastgeroest zijn, soms. Want traditie redt ons zeker niet, wél Christus!
Want daar gaat het om. Hoe kunnen we leren een voorbeeld van Christus te zijn voor onze medemensen, om hen te wijzen op het Evangelie en het Koninkrijk dat zeker zal komen. Veel kijk- en (Bijbels-) studie plezier.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
[splits] Decaloog, Openbaring, het Grote Babylon
« Reactie #25 Gepost op: januari 03, 2012, 04:17:03 pm »
Zal wel lukken :)
Een nieuwe start is een nieuw begin