Auteur Topic: Bijbelstudie over de Liefde  (gelezen 10936 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Gepost op: november 20, 2011, 02:41:08 pm »
Deze studie gaan we vanavond doen op onze krijg, die ik voorbereid heb.

God is Liefde, dus kijken we naar wat de liefde inhoud.


1 Johannes 4:16


16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


1 Johannes 4:8

8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Hoe stel jij je dit voor in je leven?


Efeziërs 2:4,5

4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,
5 heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Romeinen 8:38,39

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,
39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Wat wil Paulus ons hiermee duidelijk maken?


1 Johannes 4: 16-19

16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Deze tekst heeft me persoonlijk bezig gehouden naar aanleiding van een programma op tv waarin iemand die met autisten werkte ontdekt had dat autisten vaak belemmerd worden in hun levens door een alles overheersende angst en dat wanneer je die angst weg neemt, zo iemand zich enorm ontwikkelen kan. Vanuit mijn pdd-nos (deel van het autistisch spectrum) ben ik dat op deze Bijbeltekst gaan projecteren en vandaar mijn ervaring dat God het medicijn heeft voor de mensen om door het weg nemen van angst weer vooruit te kunnen in het leven. Hoe vat jij de schuin gedrukte tekst op?


Ter vergelijking een Psalm van David:

Psalmen 27

27
1 Van David.

De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.

3 Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

4 Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.

5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
hij verbergt mij veilig in zijn tent,
hij tilt mij hoog op een rots.

6 Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

7 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9 verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10 Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

11 Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.

13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14 Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

Is David (als je deze tekst zo leest) nooit bang?
Waaruit haalt David zijn kracht?
Ervaart hij altijd die kracht?
Wat is Davids diepste wens in deze psalm?
Vergelijk het met Romeinen 8: 38,39 waar we mee begonnen.1 Johannes 4:20,21


20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Kolossenzen 3:12-14


12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Romeinen 13:8-10


8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Lukt ons dit? Hoe kunnen we het opbrengen?

Johannes 15: 1-5


De wijnstok en de ranken
15
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Wat wordt hier bedoeld?
« Laatst bewerkt op: november 20, 2011, 02:43:22 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #1 Gepost op: november 20, 2011, 03:42:10 pm »
Interessant onderwerp. Toch zal ik deze keer passen en het voorbij laten gaan. Nou goed, ik zeg er toch iets over. Waarom ook niet, zo afwijkend is het allemaal niet hoor.

1 Johannes 4 :20/21 en Kollosenzen 3 : 12-14 geven het treffend weer. Omdat God in allen en alles is (als zijnde de kern van elk wezen) ben je een leugenaar als je wel God liefhebt (de onkenbare essentie van al) en niet je broeder of zuster, want ook in hen is God de wezenskern. Liefde is de band die alles tot eenheid maakt. Want in allen is God de wezenskern. Ik volg hierbij puur de aloude Brahman - Atman gedachte die men in alle oude religies tegenkomt. Brahman als het transcedente Allerhoogste (het Éne) en Atman als dat immanente Éne dat zich manifesteert door elk individu.

Een andere manier om dit te zeggen is dat God - het onkenbare - zich in allen openbaart als het potentiele Christus-zelf. Dit kun je dan toepassen op bvJohannes 15: 1-5 in de vergelijking van de wijnstok/wijnbouwer/wijnranken
met dien verstande dat de " Ik " in die verzen niet als zijnde Jezus wordt  opgevat door mij, maar als Christus in de betekenis die ik er hierboven aan toeken. Als je mij vraagt wat daar wordt bedoeld, dan lees ik dat geheel in overdrachtelijke zin en toepassend op mezelf (en alle broeders en zusters).

Lezen we vers 5 dan staat daar voor mij::
 Ik Ben ( = Christus) het ideaal in de goddelijke geest en jullie ( = allen) zijn individuele weerspiegelingen van mij. Als iemand in dit Christus-bewustzijn is en het Christus-zelf (= het ideale zelf )is in hem waarheid geworden, zal hij vele (goddelijke) vermogens hebben verworven en daarmee goede werken tot stand kunnen brengen in de wereld. Maar zonder mij ( het Christus-zelf /  ideale zelf ) zul je dit alles niet verwerven en niets tot stand kunnen brengen.

Laat me nog duidelijk maken dat de mens zelf innerlijke inspanning zal moeten verrichten dit te bereiken. God is wel de kern van iemands wezen en in de goddelijke geest is diegene reeds in Christus-toestand, maar zolang iemand niet in die bewustzijnstoestand is zal hij niets kunnen doen.

" Uit mijzelf kan ik niets " , in de normale menselijke bewustzijnstoestand ben ik niet tot deze dingen in staat. ( als zijnde Jezus de mens )
Maar als ik één ben met de Vader ( als zijnde Jezus Christus ) , wél.
Jezus staat hier enerzijds symbool voor alle mensen, en anderzijds voor allen in Christus-bewustzijn. Wat geldt voor de één, geldt ook voor de ander.

Dat is mijn gedachte erover. Verder zal ik er niet op ingaan tenzij men dat graag wil of als er vragen zijn :P .
« Laatst bewerkt op: november 20, 2011, 04:00:49 pm door Ozombi »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #2 Gepost op: november 20, 2011, 03:46:41 pm »
Het is wel boeiend om te lezen hoe jij dat ziet en beleefd.

Dank je wel :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #3 Gepost op: november 20, 2011, 04:45:10 pm »
Ik had een studie over de liefde verwacht. Kennelijk is jullie bijbelstudie anders dan die van ons :)
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #4 Gepost op: november 20, 2011, 05:51:38 pm »
Zoals je zelf al zei, kan je veel over de liefde hebben. Onze kring kennende hebben ze aan drie vragen al genoeg om een avond te vullen. In deze studie gaat het me om de kracht van de liefde en waar je het vandaan haalt. Ook is er ruimte om over de eigenschappen van de liefde te discuseren.
Zoals in Kolossenzen 3:12-14 staat en ook in Romeinen 13:8-10
Een nieuwe start is een nieuw begin

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #5 Gepost op: november 20, 2011, 06:02:26 pm »
Leuke en goede verdiepingenserie hierover:
http://www.josdouma.nl/godisliefde/
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #6 Gepost op: november 21, 2011, 07:30:22 am »
Onze kringavond ging goed. Zoals ik al had verwacht hadden we aan de helft van de studie al genoeg voor de hele avond. De volgense keer gaan we er mee verder.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #7 Gepost op: november 21, 2011, 09:24:07 am »

quote:

gaitema schreef op 21 november 2011 om 07:30:
Onze kringavond ging goed. Zoals ik al had verwacht hadden we aan de helft van de studie al genoeg voor de hele avond. De volgense keer gaan we er mee verder.

Kun je iets vertellen hoe jullie zo'n avond doen?
Is er een "inleiding" of zo of is het vrij schieten op teksten?
Hoe vul je dat in zeg maar?
Mail me maar als je wat wilt weten

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #8 Gepost op: november 21, 2011, 09:35:09 am »

quote:

De beste studie over dit onderwerp die ik tot nu toe ben tegengekomen is geschreven door een zekere Benedictus XVI - 'Deus Caritas Est. Wellicht kun je daar een startpunt van maken?

Er zijn overigens ook hele goede studiegidsjes (in het engels) die de tekst verdelen over een aantal weken en die vragen en discussiepunten aandragen over het onderwerp.
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #9 Gepost op: november 21, 2011, 03:26:04 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 21 november 2011 om 09:24:
[...]

Kun je iets vertellen hoe jullie zo'n avond doen?
Is er een "inleiding" of zo of is het vrij schieten op teksten?
Hoe vul je dat in zeg maar?


We eten met elkaar. Drinken vervolgens koffie en dan komt iemand die voorberijd heeft met het onderwerp wat die zelf aandraagt. We pakten dus gewoon letterlijk zoals je hier leest de bijbel erbij en als reactie op de vragen komt de discussie er wel over los. De bijbel leert ons genoeg en je kan voldoende vertrouwen op de kennis van de kringleden die van afkomst gereformeerde bond en PKN zijn, randkerkelijk en kerkelijk. Theologische uitleg wordt er ook wel eens bij gehaald ter inleiding. Maar dat hoeft niet persee.
Ook hebben we wel eens een dominee bij gehad.

We hebben al met al een goede avond gehad. Ik heb mijn pdd-nos aangehaald in verband met angst, uitgelegd hoe ik hierin de bijbel tot steun zag en kracht uit mijn geloof haalde om ermee te kunnen leven. We kwamen met elkaar er achter dat de tekst over liefde en angst op twee manieren gelezen kan worden. Ten eerste als gewichtig, dat wanneer je iets angst in je leven bespeurd, dat je dan de conclusie kunt trekken dat Gods liefde nog niet in je leven is. Je kan ook met het verhaal van David in de hand herleiden dat het een kracht is die je juist in angstige momenten de angst laat weg drijven. God helpt je, dus voor wie zou ik nog langer hoeven vrezen? Dat was wat koning David in de strijd in zijn leven zich afvroeg. Afijn, lees de Psalm van David maar. Je leest in de psalm van David duidelijk een soort worsteling tussen angst dat God hem aan zijn lot over laat, voor de afstraffing en een sterk geloof dat God dat vast en zeker niet zal doen, omdat hij hem vaak te hulp is gekomen en hij daarom nergens bang voor hoeft te zijn. Een zeer interessante menselijke herkenbare worsteling, ook voor ons.
De gereformeerde bonder, een vrouwlijke arts uit Rijssen die een tienerclub daar van de gereformeerde bond leid wist hier sterk op te reageren overigens. Al met al zaten we met ons allen op één lijn.
de nieuwkomer herkende veel in mijn verhaal. hij is zelf voor 80 procent aan één oor doof en moest daardoor ook net als ik naar een speciale school elders buiten het dorp. Kreeg te maken met plagerijen en een gevoel van achterstand op andere, wat ook door de handicap er ook was. Het leek allemaal goed aan te slaan.
Schat de inzichten van gewone gemeenteleden niet te ring in. Gewone christenen zijn niet dommer dan theologen :)
Dat was ook het bezwaar van de nieuwkomer op de kerk die hij nooit meer bezoekt, omdat het éénrichtingsverkeer is. Een kring leek hem meer wat voor hem, omdat hij vroeger ook erg graag naar de cathegese ging om met de dominee en de anderen over het geloof te hebben. Dat bracht uiteindelijk wel een begin van een discussie over de plaats van de kerk op tussen twee anderen op basis van Davids opmerking dat hij graag in de tempel van God wilde vertoeven. De één zag daar letterlijk de kerk in en de ander geloofde dat weer niet. Die discussie hebben we afgebroken, omdat we het nu over de liefde hadden :)
« Laatst bewerkt op: november 21, 2011, 04:09:43 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #10 Gepost op: november 21, 2011, 03:44:31 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 21 november 2011 om 09:35:
[...]


De beste studie over dit onderwerp die ik tot nu toe ben tegengekomen is geschreven door een zekere Benedictus XVI - 'Deus Caritas Est. Wellicht kun je daar een startpunt van maken?

Er zijn overigens ook hele goede studiegidsjes (in het engels) die de tekst verdelen over een aantal weken en die vragen en discussiepunten aandragen over het onderwerp.
Ook vragen daar over stellen is interessant. Ik las bijvoorbeeld de vraag over de betekenis van het woord liefde, dat het door mensen veelal verschillend wordt ingevuld. We zouden ons kunnen afvragen wat volgens God liefde is en daarbij doet je link goede handrijkingen. Liefde voor je werk las ik ook. Dat klinkt dan wel apart, want werk ben ik genijgd los te koppelen van de liefde, maar je kan je werk ook doen alsof het voor God is. Dus wel een goede opsteker.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #11 Gepost op: november 21, 2011, 04:13:00 pm »

quote:

gaitema schreef op 21 november 2011 om 15:26:
Schat de inzichten van gewone gemeenteleden niet te ring in. Gewone christenen zijn niet dommer dan theologen :)
Dat valt wetenschappelijk te betwijfelen  :+
Maar jullie hebben een geslaagde avond gehad dus :)
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #12 Gepost op: november 21, 2011, 04:37:52 pm »
Zeker :)
Ik vond het van te voren wel wat eng om voor te berijden en bad ervoor, want ik wist niet goed hoe ik dat zou aan gaan pakken. Toen ben ik maar gewoon internet opgegaan en heb ik zelf aan de hand van wat ik er trof zelf een bijbelstudie samengesteld met het voornemen een kleine getuigenis ter onderbouwing weer te geven. Ook dat was voor mij spannend, omdat ik het nooit eerder verteld heb. Ze wisten niets af van de pdd-nos. De arts was ook verbaast, want ze herkend mensen met pdd-nos toch als anders, waarin die mensen meer struktuur in het leven nodig hebben dan ik. Daarop vertelde ik wat meer over mijn verleden en dat ik inderdaad een voorbeeld ben van iemand die zich erg goed ontwikkeld heeft en over nog wel bestaande worstelingen op zijn tijd, zoals op het werk. Ik heb steeds beter geleerd waar mijn grenzen liggen en om de rust te bewaren, al is die leerschool lang nog niet af. Daarin was de strijd tegen angst en een overtuigde moeder die erg voor me streed belangrijk voor me geweest. Ik vertelde daarin dat mijn geloof me meer rust bracht inplaats van die angst.

De arts vertelde ook dat angst belemmerend werkt, omdat mensen wanneer ze bang zijn geen ruimte meer kunnen bieden aan andere zaken. Dat als reactie op wat ik aan de hand van de bijbeltekst had geconcludeerd, dat angst verlammend werkt in alles wat je doet. Dan is er inderdaad ook geen ruimte om de liefde goed te uiten.
« Laatst bewerkt op: november 21, 2011, 04:46:03 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #13 Gepost op: november 22, 2011, 11:53:11 am »
In de wetenschap kent men de wetten of krachten van cohesie en adhesie. De middelpunt zoekende  en middelpunt vliedende krachten. Deze wetten/krachten van aantrekking en afstoting zijn in de gehele natuur aanwezig. En niet alleen op onze planeet maar overal in de kosmos. Liefde en angst (haat) komen daar naar mijn idee mee overeen.

Dingen die gelijk zijn aan elkaar zullen elkaar aantrekken, mits deze dingen elkaar herkennen als gelijken. Van God wordt wel gezegd dat het volmaakte liefde is. Kan men dus zeggen dat God in alles het wezenlijke is? En dat het persoonlijke ego van de mens een obstakel is om deze liefde/goddelijkheid in volledigheid naar al het andere uit te drukken? Juist omdat dat menselijke bewustzijn - met die eigen wil en menselijke gedachten - het andere niet (altijd) als 'gelijk aan zichzelf' beschouwt?

Jezus had wat dat betreft gelijk: " Heb uw naaste lief , als uzelf ".
Wat mij betreft beschouwde hij zó de wereld. Gelijk aan hemzelf.
Velen beschouwen Jezus als God`s Zoon. Hoe zag hij ons dan?
Kan dat iets anders zijn dan (in potentie) precies zó?

Waarom zouden wij onszelf - en alle andere wezens - als zondig en/of 'minder' beschouwen, als de wijze leraar zelf zegt dat niet te doen?
Als ik zodoende de Liefde aan een onderzoek onderwerp - wát is het -
dan kan ik maar één conclusie trekken: Alles is gelijk, alles is God.

Brahman het Éne , Atman dat éne in de velen. God het Éne, Christus dat éne in de velen. Als men het liever zo stelt dat " Jezus in u is, en u in Jezus " , dan bedoelt men feitelijk hetzelfde te zeggen? Ik vraag me dan alleen af hoe een bewoner aan de andere kant van de Melkweg het zegt.
« Laatst bewerkt op: november 22, 2011, 12:24:57 pm door Ozombi »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bijbelstudie over de Liefde
« Reactie #14 Gepost op: november 22, 2011, 07:49:00 pm »
Tja, weet je: studies werken niet zo op internet. Hier wordt geen woord gezegd, slechts verwezen naar sites, terwijl we op de kring voldoende stof hieraan hadden.
Een nieuwe start is een nieuw begin