Auteur Topic: Het jaar voor 2013  (gelezen 19663 keer)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #30 Gepost op: januari 18, 2012, 10:51:01 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 16 januari 2012 om 06:35:
Het is daarom beter om onzelf te concentreren op het mogelijke goede dat kan gaan gebeuren, en de beste voorbereiding is als we ofwel een Godgericht huwelijk vormen, of ons huwelijk laten herinzegenen, gericht op ware liefde en absolute gezinswaarden.

Als je vragen van Elle hebt beantwoord, graag een beetje aandacht voor het volgende:

Wat zegt God's Woord??
Wie is mijn kind?  Wie is mijn broeder?
Wie is mijn zuster? Wie mijn moeder?
Dat is wie de wil van God doet.

En wie zullen wij tot God brengen? Een ieder over wie God ons heeft gesteld; dat is dus een ieder die zich onderworpen weet aan ons (geestelijk) gezag.

Het Woord van God is een scherp tweesnijdend zwaard en de enige verlosser die God heeft gegeven brengt niet alleen verlossing, maar ook strijd met alles wat van de wereld is. En strijd met de werkingen van onze eigen begeerte.

Heersen
Wil je iets uit zijn verband rukken en daar selectief op bouwen, dan kun je dat alleen bereiken door gezag en controle en vormgeving van de ziel.
Sommige groepen doen dat door absoluut gezag te handhaven.
Sommige groepen doen dat door alles wat anders is te diskwalificeren.
Sommigen doen dat op het niveau van letters en heersende interpretaties.
Sommigen doen dat door isolatie en nieuwe zielen verwekken en die vanaf de geboorte op te voeden in isolatie.

En blijkbaar doen sommigen, zoals jullie, dat door stelselmatig als groep je te richten op het koppelen van zoveel mogelijk kinderen aan voorbeeldvolgelingen, en in je belijdenis en leerverkondiging ook dat te brengen als het hoogste doel. Groepsbeheersing als doel.

Onderscheiden van goed en kwaad
Maar hoe onderscheiden wij dan het kwade van het goede?
Bij alles wat kwaad is is er de behoefte om de waarheid en het recht van God's heerschappij toe te eigenen. Het kwaad heeft geen belang bij een eigen koninkrijk. Het zoekt en begeert het koninkrijk van God alleen, en het zoekt en begeert de zielen die God zich heeft toegeëigend.
Het kwaad spreekt met een claim op het gezag van God, en met een beroep op de heerlijkheid van God, en met kennis die God's geopenbaarde wil zoekt te overstijgen.

Maar opnieuw: hoe onderscheiden wij dan het kwade van het goede?
Wij onderscheiden wat kwaad is doordat het zich beroept op God's Woord, maar daarbij openlijk en met gezag God's Woord verwerpt.
Hoe kunnen we dan God's Woord officieel verwerpen? Dat kan alleen als we gezag van God erover laten spreken. Daarom dient het kwaad zich altijd aan als God zelf. Dat is nooit anders. God zelf, dat is een openbaring van God. God zelf dat is een nieuwe messias. God zelf dat is een plaatsbekleder van de messias, of een nieuwe profeet. God zelf, dat is de mens die bevrijd is van zijn vlees, en aan God's Geest gelijkgeworden is.

Maar hoe onderscheiden wij dan het kwade van het goede?
De bijbel zegt in profetische woorden: al was het een engel die een ander evangelie brengt, dan nog zal het u als afgodendienst zijn. En elders: God's Woord is recht en waarheid. God's Woord kan niet gebroken worden. God is trouw aan zichzelf en kan niet onze ontrouw met ontrouw beantwoorden. God verlaat niet wat Zijn hand begon.
Daarom is een vals evangelie en een verkondiging van het kwaad altijd te meten en te toetsen aan God zelf: Elke valse profetie moet met God breken. En elke valse profetie heeft het gezag nodig om te kunnen breken. En elke valse profetie verkondigt een licht waarvan wordt geclaimd dat het sterker is dan hetgeen God eerder bracht.

In een zwart-wit beeld is een valse profeet altijd superherkenbaar: Hij leert altijd dat God's Woord onfeilbaar is, maar dan wel pas vanaf het moment dat hijzelf begint te spreken.
Een valse profeet is dus herkenbaar omdat het altijd breekt met God's Woord.

En een ware profetie heeft geen gezag nodig, want dat is hem reeds gegeven door God. Een ware profetie zoekt geen gezag, want hij dient niet zichzelf, maar God. Een ware profetie claimt niets anders dan om terug te keren tot het oude dat God reeds heeft gegeven.

En alle profetieën, hetzij goed hetzij kwaad, willen de mens oproepen om het eigen pad te verlaten. Want het eigen pad van de mens dat is de eigen wil en de eigen vrijheid en de eigen begeerte en het eigen koninkrijk.

Het oordeel
Van wie de goede weg loopt en ernstiglijk dwaalt kun je zeggen dat hij geen valse profeet is. Maar wel dat hij een gebroken vat is waaruit blijkt van een groter licht en een groter heil.
Maar van wie een kwade weg kiest en zich daarbij hult in een gedaante van licht en godvrezendheid kun je zeggen dat het beter was dat hij niet geboren was omdat God hem zal treffen en de schuld zal als molenstenen om zijn nek worden gehangen.

Maar in geen van bovenstaande gevallen oordelen wij zelf. Het oordeel komt van de confrontatie met God's Woord. En wij spreken God's Woord na en wij toetsen aan God's Woord. En God's Woord nasprekend bevestigen wij God's Woord, en bestrijden wij hetgeen zich er tegen keert.

Mohammed is geen Christus. Moon is geen Christus. De Paus is geen Christus. Een synode is geen Christus. Een kerkenraad is geen Christus. Een wedergeborene is geen Christus. Maar Christus alleen is Christus, en wie Hem niet volgt, en zich in gemeenschap met hem aan God niet onderwerpt is des eeuwigen doods schuldig.

Dus de vraag die aan een ieder gesteld wordt is eigenlijk in de eerste plaats: Geloof je en belijd je dat God's Woord tot ons gekomen is en dat dit woord recht en waarheid is tot in eeuwigheid? Ten tweede, geloof je dat er een omslagpunt is geweest dat reeds in de oudheid is aangekondigd en ook in Christus is bevestigd, namelijk dat God de mens - na een leerschool tot dienstbaarheid - heeft bevrijd van het diensthuis en als priesters heeft aangesteld om God's eer en heerlijkheid te bevestigen en te beleven en uit te dragen als een licht dat de wereld overschijnt. En ten derde, geloof je dat God wat Hij heeft gewerkt ook zal bevestigen en schragen tot in eeuwigheid?

Conclusie
Niemand zal het precies zo formuleren. Maar hoe je het ook zelf formuleert, de boodschap en de conclusie leidt tot hetzelfde resultaat: je breekt met God's Woord of je bevestigt het. Breek je het dan wordt jezelf ook gebroken, niet door mij maar door God zelf.
Bevestig je het, dan is het tijd om wat je leert en waarmee een mens je heeft gevoed, te toetsen aan God's Woord, en jezelf te onderwerpen aan God boven de leer van een mens.

Één God, één gezin
God leert inderdaad een wereldgezin. Dat kun je lezen in de eerste regels van deze post. Maar als ik je goed begrepen heb is dat een heel ander gezin dan waarover jij spreekt. En als wij ons onderwerpen aan God, dan kunnen we bij onverkwikkelijk wordende praat over een wereldgezin met een wereld-adoptieplan, beginnen met het naspreken van God's Woord, en ons daaraan boven alles conformeren.

Aanspreekbaarheid
Maar alles staat of valt met aanspreekbaarheid. Dus begin s.v.p. liever met de door anderen gestelde vragen te beantwoorden.
« Laatst bewerkt op: januari 18, 2012, 12:20:47 pm door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #31 Gepost op: januari 18, 2012, 02:34:20 pm »
Het was geen aanval.   Mijn 2e reaktie gisteren geeft antwoord denk ik.
Trouwen en kinderen is deel van de zegen die God uitsprak in Gen. 1:28.
Het is dus niet een kwestie van Moon`s heil, maar hij benadrukt het wel en legt het belang ervan uit.  Het is niet alleen voor de eigen ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van de mensheid om een goed nageslacht achter te laten.
Het is tegelijkertijd ook een troost en ondersteuning als we zelf oud worden.
Adoptie binnen de gemeenschap, en kinder `schenking` is dan ook een van de mooie unieke aspecten van onze traditie - met recht een helese traditie,

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #32 Gepost op: januari 18, 2012, 02:36:37 pm »
Small brother je brengt erg veel punten op ,,,

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #33 Gepost op: januari 18, 2012, 03:57:27 pm »
Hoe wil je het dan noemen? In plaats van in te gaan op mijn vragen (ik vind geen antwoord in je '2e reactie van gisteren') negeer je ze volkomen en roept op psychotherapeutische wijze iets over mijn (vermeende!) geestestoestand.

Nogmaals:
1: Hoe cruciaal is het om kinderen groot te brengen binnen jouw geloof
2: zijn bewust kinderlozen (echtpaar of alleenstaand) dus goddeloos?
3: Moet je trouwen om Moons heil te verwerven?

4: Wat als mensen op 1 februari 2013 nog ongehuwd en/of kinderloos zijn?
5: Wat gaat 2013 brengen dat het zo'n speciaal jaar voor Moon is?

Kinderen krijgen is een deel van de zegen die in genesis 1:28 genoemd wordt. Trouwen staat daar niet bij. Het kinderen baren wordt 2 hoofdstukken later vervloekt (3:16). Monogamie is in het geheel geen oud-testamentische notie. Paulus prijst zichzelf gelukkig omdat hij alleen is.
1 korinthe 7:

quote:

... bent u niet gebonden aan een vrouw, zoek er dan ook geen.
... het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou besparen.
Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt...
Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. 33 Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, 34 dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen.
... 37 Iemand echter die uit overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, voor zichzelf besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt uitstekend. 38 Dus iemand die met haar trouwt handelt goed, maar iemand die niet met haar trouwt handelt beter.
Paulus: Dat is althans mijn mening, en ik meen dat ook ik de Geest van God bezit.


Vandaar dat het logisch is om van 'Moons leer' en van 'Moons heil' te spreken: de dingen die jij erover vertelt stroken hooguit zijdelings met de bijbel. Veeleer zijn ze een verdraaiing van de boodschap. Wanneer jij zegt dat Moon een reïncarnatie oid van Jezus Christus is, dan ook is 'Moons heil' een adequate typering.

Dus nogmaals: ga eens helder in op de 5 vragen eerder in deze post.
En 6: hoe kan het geforceerd opzadelen van onvruchtbare echtparen met kinderen bijdragen aan hun heil?
« Laatst bewerkt op: januari 18, 2012, 05:34:26 pm door elle »
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #34 Gepost op: januari 18, 2012, 11:27:22 pm »
Ik heb uitgelegd wat de goede dingen zijn omtrent kinderen, en huwelijk.
Het bewust kiezen voor het niet-hebben van kinderen gaat dus in tegen God`s ideaal in, als je dat `goddeloos ` wenst te noemen.
Trouwen is nodig voor het hebben van kinderen.
Mensen die ongehuwd besluiten te blijven zijn onwetend van het ideaal - jij bent dat dus niet meer.
Na de val van de mens werd trouwen en kinderen hebben `bedenkelijk` daar Satan op het toneel was verschenen.
In de loop van de voorzienigheid van God is er meer duidelijkheid verschenen omtrent de relatie man/vrouw, en nu door rev. Moon zo veel meer ...
Sun Myung Moon is geen reincarnatie van Jezus - Jezus verscheen aan hem in 1936, en werkt geestelijk met hem, zoals Elijah met Johannes de doper werkte.
Het beste is om een symposium te bezoeken.

Fotogravinnetje

 • Moderator
 • Berichten: 3905
 • Crimpen op den Yssel
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #35 Gepost op: januari 18, 2012, 11:44:15 pm »
Harmoniezoeker, zou je misschien gewoon de vragen 1 voor 1 willen beantwoorden zodat helder is wat op welke vraag slaat? Ik snap namelijk niet wat je nou als antwoord bedoelt op welke vraag. Of dat je alleen maar loopt te preken zonder antwoorden te geven
« Laatst bewerkt op: januari 18, 2012, 11:45:09 pm door Fotogravinnetje »
computerfout: een vreemde een in de byte

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #36 Gepost op: januari 19, 2012, 12:18:47 am »
Geen idee wat Harmoniezoeker nu precies bedoeld te zeggen maar uit praktijkervaring kan ik vertellen dat het getrouwd zijn en het kinderen krijgen, vooral een oefening in geduld is en niet noodzakelijk altijd het beste in je boven brengt. (Meestal wel trouwens ;) )

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #37 Gepost op: januari 19, 2012, 09:59:26 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 18 januari 2012 om 23:27:
Ik heb uitgelegd wat de goede dingen zijn omtrent kinderen, en huwelijk.
Ja, maar niet hoe cruciaal het is. Wanneer iets 'goed' is om te doen, heeft het nog niet de status van gebod ofzo. Cru gezegd: ga je naar de hel wanneer je ongehuwd/kinderloos dood gaat? Zoja, dan is wordt het krijgen van kinderen (via adoptie of natuurlijk) dus eigenlijk dwingend opgelegd.
Terwijl Jezus Christus ons juist heeft vrijgekocht van de wet en Paulus ons maant om elkaar geen nieuwe gebodjes op te leggen.

quote:

Het bewust kiezen voor het niet-hebben van kinderen gaat dus in tegen God`s ideaal in, als je dat `goddeloos ` wenst te noemen.
Armoede hebben, ziek zijn, dood gaan, verdriet hebben, het gaat allemaal in tegen Gods ideaal. Staat bewust kinderloos blijven (om wat voor reden dan ook) op één lijn met deze inbreuken op het ideaal, of is het erger dan dat?

quote:

Trouwen is nodig voor het hebben van kinderen.
Mensen die ongehuwd besluiten te blijven zijn onwetend van het ideaal - jij bent dat dus niet meer.

Word nou eens niet persoonlijk!
Er is geen 'het ideaal', tenzij je de wereld van na Christus' wederkomst bedoelt waarbij de aarde nieuw geschapen is; of de wereld van voor de zondeval. Dat is een wereld zonder verdriet, ziekte en pijn. Dat is ook een wereld zonder huwelijken (zie Jezus' opmerking in lucas 20: "34 En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, 35 maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen."). Voor de zondeval werd er ook niet gehuwd of kinderen gekregen.
Ergo, Gods ideaal versmallen tot het hebben van een (gelukkig) huwelijk doet op een grove manier af aan wat ons in Jezus Christus beloofd is.

quote:

Na de val van de mens werd trouwen en kinderen hebben `bedenkelijk` daar Satan op het toneel was verschenen.
In de loop van de voorzienigheid van God is er meer duidelijkheid verschenen omtrent de relatie man/vrouw, en nu door rev. Moon zo veel meer ...

Revelaties die niet stroken met de bijbel. Hoe kan dat een Ware Christelijke Boodschap zijn?

quote:

Sun Myung Moon is geen reincarnatie van Jezus - Jezus verscheen aan hem in 1936, en werkt geestelijk met hem, zoals Elijah met Johannes de doper werkte.
Ik druk me inderdaad ongelukkig uit. Maar je hebt beweerd (kort samengevat) dat Moon de Nieuwe Messias is, goddelijk, en dat Christus via geboorte in hem is weergekomen. Ik vertaal dat als 'reincarnatie', wat wellicht wat bezijden jouw waarheid is.

quote:

Het beste is om een symposium te bezoeken.

Welnee. Het beste is wanneer jij heldere standpunten uitdraagt en bereid bent te verdedigen wat je zegt. Wanneer jij al niet helder in kunt gaan op wat gezegd wordt, waarom zou ik mij dan geroepen voelen om naar een symposium te gaan? Ik heb geen enkele behoefte om ook maar de kans te lopen om verstrikt te raken in een of ander sektarisch gebeuren. Tot nu toe is mijn ervaring dat mensen die lid zijn van een sekte-achtige beweging wel van alles roepen maar als puntje bij paaltje komt erg slecht ingaan op vragen/kritiek van anderen, en daarbij steeds in herhaling vallen zonder dat dat helderheid verschaft. En mensen oproepen om hun bijeenkomsten te bezoeken.

Maar goed, eerst weer terug naar die 5 (6) vragen:

1: Hoe cruciaal is het om kinderen groot te brengen binnen jouw geloof (oftewel: ga je idd naar de hel wanneer je nooit trouwt)
2: zijn bewust kinderlozen (echtpaar of alleenstaand) dus goddeloos (oftewel: gaan ze idd naar de hel)?
3: Moet je trouwen om Moons heil te verwerven (oftewel: is Moon de enige verlosser die momenteel mogelijk is en betekent het niets wat Jezus Christus heeft gedaan; de boodschappen van die twee stroken namelijk niet)?

4: Wat als mensen op 1 februari 2013 nog ongehuwd en/of kinderloos zijn?
5: Wat gaat 2013 brengen dat het zo'n speciaal jaar voor Moon is?

6: hoe kan het geforceerd opzadelen van onvruchtbare echtparen met kinderen bijdragen aan hun heil (dwang is zelden heilzaam; sommige mensen zijn nu eenmaal ongeschikt voor 't ouderschap)?
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #38 Gepost op: januari 19, 2012, 10:34:51 pm »
Hallo Fotgravinnetje - goed om van je te horen.

Dingo, dat is een belanrijk punt.

elle:
Het is niet een kwestie van naar de hemel gaan of naar de hel denk ik - er zijn vele `verblijven` in de geestelijke wereld.
Het is wel zo dat `wat je op aarde bindt, is gebonden in de hemel`. maw wat je hier al of niet innerlijk bereikt neem je mee.  Dus als je die ervaring en liefde van kinderen hebben en begelijden kan hebben, neem je die ervaring mee.

Wat betreft het `ideaal` schrijf ik dus betr. de wereld van voor de val, en die na de wederkomst in deze tijd.

Ik denk dat armoede een keuze is, vele ziektes zijn dat ook, en het daarmee gepaarde verdriet - het hangt immers vaak af van levensstijl en al of niet aannemen van advies of kansen?


Als je pertinent volhoudt in het ontkennen van unberhaupt de mogelijkheid dat God door SMMoon kan werken   (alhoewel het boek Openbaringen, de bijbel dus, er vol van staat) zijn we uitgepraat.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #39 Gepost op: januari 20, 2012, 08:56:53 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 19 januari 2012 om 22:34:
Als je pertinent volhoudt in het ontkennen van uberhaupt de mogelijkheid dat God door SMMoon kan werken   (alhoewel het boek Openbaringen, de bijbel dus, er vol van staat) zijn we uitgepraat.
Als je - in jouw woorden - "pertinent volhoudt" in het "ontkennen" van überhaupt de mogelijkheid dat God door jouzelf of door een andere user kan werken, (alhoewel de bijbel er vol van staat) dan ben jij uitgepraat. Maar als je gelooft dat God in alles aanwezig is en in alles geëerd wil worden, en werkt door de natuur en door krachten en door sterke mensen en door zwakke mensen, dan raak je over Hem nooit uitgepraat. Dan zoek je antwoorden te krijgen en te geven. Want God is een God van het licht, en er is geen duisternis in Hem.

In het gesprek over duiding van God's Wil en God's Plan gaat het niet om de mogelijkheden die God geeft voor kinderen van Hem, want deze zijn talrijk. Maar het gaat erom of God Zichzelf en Zijn Plan laat kennen en begrijpen door Zijn Woord.

En het gaat erom of ook naar dat Woord wordt gehoord. Niet naar de letter - want dat lukt zelfs gelijkgezinden in één huis niet - maar naar de intentie. Wie zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan de leer van de Heilige Schrift, die vindt gemeenschappelijkheid in de kern van het geloof, en dat is verlossing en dat is God's heil. Maar wie de leer van de Heilige schrift verwerpt, die zal zichzelf in duisternis hullen, want het licht kan hij niet verdragen.

Hij zal dan degene zijn die begint over het uitgepraat zijn.
Ben jij dat?
« Laatst bewerkt op: januari 20, 2012, 12:14:51 pm door small brother »

pyro

 • Berichten: 779
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #40 Gepost op: januari 20, 2012, 10:04:43 am »

quote:

elle schreef op 19 januari 2012 om 09:59:
[...]
4: Wat als mensen op 1 februari 2013 nog ongehuwd en/of kinderloos zijn?
5: Wat gaat 2013 brengen dat het zo'n speciaal jaar voor Moon is?
Op 2 februari 2013 is er iets veranderd voor wie gelooft dat er iets veranderd is. Zo gaat dat bij achterspellingen. Niet zo moeilijk, hoor.

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #41 Gepost op: januari 20, 2012, 10:17:25 am »
Ik stond erbij en keek ernaar.  :+

Fotogravinnetje

 • Moderator
 • Berichten: 3905
 • Crimpen op den Yssel
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #42 Gepost op: januari 20, 2012, 11:14:18 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 19 januari 2012 om 22:34:
Hallo Fotgravinnetje - goed om van je te horen.

[...]
Dat is geen reactie op wat ik schreef. Hoe moeilijk is het nou om gewoon te doen wat ik vraag? Of is het zo moeilijk omdat je de antwoorden niet hebt en dat niet wilt laten blijken?
computerfout: een vreemde een in de byte

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #43 Gepost op: januari 20, 2012, 02:47:31 pm »

quote:

Fotogravinnetje schreef op 20 januari 2012 om 11:14:
[...]

Dat is geen reactie op wat ik schreef. Hoe moeilijk is het nou om gewoon te doen wat ik vraag? Of is het zo moeilijk omdat je de antwoorden niet hebt en dat niet wilt laten blijken?
Ik denk dat dit zijn uitputtendst antwoord is:

quote:

Harmoniezoeker schreef op 18 januari 2012 om 23:27:

Het beste is om een symposium te bezoeken.

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #44 Gepost op: januari 21, 2012, 01:41:01 pm »
Iedereen, Vrolijke, Grondig Christelijk, Small Brother, Thorgrem, Gait, elle en Fotgravinnetje is welkom op het symposium dat we iedere week op zaterdag organiseren;   alleen dan is er een kans dat we `eruit`komen ....

God`s zegen, leiding en bescherming is toewenst aan iedereen!!!