Auteur Topic: Het jaar voor 2013  (gelezen 19880 keer)

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #45 Gepost op: januari 21, 2012, 03:08:31 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 21 januari 2012 om 13:41:
Iedereen, Vrolijke, Grondig Christelijk, Small Brother, Thorgrem, Gait, elle en Fotgravinnetje is welkom op het symposium dat we iedere week op zaterdag organiseren;   alleen dan is er een kans dat we `eruit`komen ....

God`s zegen, leiding en bescherming is toewenst aan iedereen!!!

Je verwart mij nu even met Thorgrem denk ik -- want die heeft hier in dit topic niet gepost en ik wel -- maar eenieder is welkom. Dat begrijp ik.

Het zal ook wel duidelijker worden wanneer men zo'n symposium bezoekt hoe jullie geloven. Het kan lastig zijn om dingen betreffende zijn geloofsrichting voor anderen duidelijk toe te lichten in een forum, maar het is natuurlijk zo dat er vragen komen wanneer er nogal stellige uitspraken worden gedaan zoals jij doet.
Misschien vind je het al genoeg dat er wellicht toch weer iemand op het spoor wordt gezet van jullie manier van geloven, maar het zou wel prettig zijn als je toch ook probeert om als het enigszins kan de reagerende forumleden van wat rechtstreekse antwoorden op vragen te voorzien. Het werkt een beetje frustrerend voor iemand als je een duidelijke vraag stelt en dan een antwoord krijgt wat er geen is en wat je meer kunt zien als een algemene verwijzing die betreffende het gevraagde nauwelijks iets duidelijker maakt.

pyro

 • Berichten: 779
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #46 Gepost op: januari 21, 2012, 07:15:44 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 21 januari 2012 om 13:41:
Iedereen, Vrolijke, Grondig Christelijk, Small Brother, Thorgrem, Gait, elle en Fotgravinnetje is welkom op het symposium dat we iedere week op zaterdag organiseren;   alleen dan is er een kans dat we `eruit`komen ....

God`s zegen, leiding en bescherming is toewenst aan iedereen!!!
Bedankt voor het mooie aanbod  d:)b

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #47 Gepost op: januari 23, 2012, 01:38:29 pm »
Ik ben trouwens niet zo geconcentreerd op rampen - die zijn diep tragisch voor de betrokkenen. Het kan best zijn dat 2012 een jaar is van beslissing en dat in 2013 de narigheid begint - het is niet precies te zeggen.  We moeten echter wel zorgen dat we op de juiste tijd op de juiste plaats zitten.  
Dit kan alleen als we ons richten op God`s will in deze tijd.
Rev. Sun Myung Moon is de Koning der Koningen en de Vredesvorst daar hun gewerkt heeft voor het overwinnen van de Soviet Unie, de situatie in het MO via Mepi, Kenia en Nepal vredesbemiddeling etc. etc.

Hoe zit`t met het symposium - wie komt er en wanneer?

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #48 Gepost op: januari 23, 2012, 04:13:50 pm »
Nu loop ik nu al meer als 60 jaar rond op deze wereld.
Ik zal nooit begrijpen, dat er steeds weer mensen zijn, die kwartjesvinders volgen.

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #49 Gepost op: januari 23, 2012, 04:17:03 pm »
Harmoniezoeker: als jij nu eens naar dat symposium gaat en antwoorden krijgt op die 5 vragen, dan kun je ze ons weer meedelen. Bon idee?
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #50 Gepost op: januari 23, 2012, 05:11:41 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 23 januari 2012 om 13:38:
Rev. Sun Myung Moon is de Koning der Koningen en de Vredesvorst daar hun gewerkt heeft voor het overwinnen van de Soviet Unie, de situatie in het MO via Mepi, Kenia en Nepal vredesbemiddeling etc. etc.

Hoe zit`t met het symposium - wie komt er en wanneer?

Sorry; maar je moet ermee bekend zijn dat voor ons volkomen zeker is dat alleen Jezus Christus de Vredevorst en de Koning der Koningen is. Dus als je het zo stelt kan het niet anders dan dat jij een vorst der duisternis dient. Dus je weet dat geen enkel Christen vanwege interesse of sympathie zal komen op dat symposium. Nooit.

Fil.2:1-11
Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
« Laatst bewerkt op: januari 23, 2012, 07:28:09 pm door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #51 Gepost op: januari 24, 2012, 03:44:34 pm »
Nee small brother dat gaat niet op - hij is immers de wederkomst van Christus?

Nu de 5 vragen:

1: Hoe cruciaal is het om kinderen groot te brengen binnen jouw geloof (oftewel: ga je idd naar de hel wanneer je nooit trouwt)

Als je geen kinderen hebt kan je bepaalde aspekten van je hart niet ontwikkelen, zo ook sommige andere mensen niet zo liefhebben, noch bepaalde aspekten van God`s hart begrijpen;  in die zin ga je dus op dat niveau, wellicht wat tekortgeschhoten, naar de geestelijke wereld;  als je verder puur en oprecht bent kom je dan zo dus wellicht in de lagere delen van het paradijs terecht.

2: zijn bewust kinderlozen (echtpaar of alleenstaand) dus goddeloos (oftewel: gaan ze idd naar de hel)?
Bewust kinderloze echtparen  hebben wellicht na het vernemen van God`s ideaal voor de mens, en toch er tegen in gaan, niet zo`n gelukkig leven en gaan dus naar niet zo`n beste plaats in de geestelijke wereld ook.

3: Moet je trouwen om Moons heil te verwerven (oftewel: is Moon de enige verlosser die momenteel mogelijk is en betekent het niets wat Jezus Christus heeft gedaan; de boodschappen van die twee stroken namelijk niet)?
Deel 1 van de vraag is `ja`;  deel 2:  Jezus heeft door de opstanding geestelijke verlossing verschaft - totale en fysieke verlossing is alleen mogelijk bij de wederkomst, de aanname van die wederkomst door de mensen, en een ideaal gezin.


4: Wat als mensen op 1 februari 2013 nog ongehuwd en/of kinderloos zijn?
Zie boven

5: Wat gaat 2013 brengen dat het zo'n speciaal jaar voor Moon is?
Een nieuw begin in de ontwikkeling van de mensheid.

6: hoe kan het geforceerd opzadelen van onvruchtbare echtparen met kinderen bijdragen aan hun heil (dwang is zelden heilzaam; sommige mensen zijn nu eenmaal ongeschikt voor 't ouderschap)?
Het vindt niet geforceerd plaats - alles, na het werken van God`s Geest,  hangt af van begrip, interesse en keuzes maken.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #52 Gepost op: januari 24, 2012, 06:00:34 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 24 januari 2012 om 15:44:
Nee small brother dat gaat niet op - hij is immers de wederkomst van Christus?

Ik ben blij Harmoniezoeker, dat je aanspreekbaar bent op het getuigenis van het Levende Woord van God, en je daarin ook vragend opstelt.
Dat is het getuigenis dat onder andere de volgende profetie meegeeft:

Mat.24:23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen:
Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan,
en zullen grote tekenen en wonderheden doen,
alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
Ziet, Ik heb het u voorzegd!

Zo zij dan tot u zullen zeggen:
Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit;
Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen,
alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
Want alwaar het dode lichaam zal zijn,
daar zullen de arenden vergaderd worden.

En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden,
en de maan zal haar schijnsel niet geven.

quote:

hij (Moon) is immers de wederkomst van Christus?

Jouw Verlosser werd hier op aarde gekruisigd, en hij zal terug komen in heerlijkheid en majesteit.
Jouw vraag kan dus beantwoord worden met een eenstemmig: NEE.
En Christus zelf is het die voor jou in deze vraag en dit antwoord heeft voorzien:

Ziet, zegt Hij, Ik heb het u voorzegd!
« Laatst bewerkt op: januari 24, 2012, 06:50:10 pm door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #53 Gepost op: januari 25, 2012, 03:12:56 am »
Small Brother, je hebt gelijk, dat is een waardevolle tekst, want vele mensen dachten dat ze de Christus waren ...
Als hij echter komt, de Christus, wat doen we dan?

Zie onder:

Dit is een van de kortste, maar zeker de belangrijkste bijbelstudie die u ooit heeft gedaan. Het gaat over de Wederkomst.


De eerste komst van de Messias vond niet op een miraculeuze wijze plaats, bijv. vanuit de lucht of zo, zoals voorspeld was in het OT boek Daniel, maar op een gewone manier, geboren van een vrouw, zoals dat was voorspeld in het boek Michah 5:2. Sommige mensen beweren dat Daniel profeteerde m.b.t. de wederkomst, maar in Romeinen 10:4 lezen we dat `Christus het einde van de wet is` en in Matt.11:13 lezen we dat alle profetieen slechts tot aan Johannes geldig waren. Zijn profetie was dus bedoeld voor de eerste komst, en we behoren `wolken` of `lucht` (termen die worden gebruikt m.b.t. de wederkomst in het OT en eht NT) dus symbolisch op te vatten, namelijk een heilige en pure sfeer. Wolken worden immers gevormd door pure waterdamp en laten vuile bestanddelen achter in het water, van waaruit het komt. In Hebr.12:1 lezen we dat wolken grote groepen wezens kunnen betekenen. Christus zal dus verschijnen onder een grote groep mensen die zich relatief hebben afgescheiden van het kwaad.


Mensen hebben gewoonlijk hun ogen tot de lucht en de hemel (vaak gebruikt als symbool voor puurheid en goedheid) gericht, daar ze niets goeds verwachtten van dingen die uit de aarde voorkomen. Desondanks werkte God altijd door mensen van geloof, op aarde geboren, net als ons allemaal.


Een voorbeeld van een tweede komst vinden we in het verhaal van Johannes de Doper. In Maleachi 4:5, lezen we dat God de profeet Elijah, die 850 jaar daarvoor leefde, weer naar de aarde zou sturen. Jezus z`n woorden in Matt.11:14 en 17:13 maken het duidelijk dat Johannes die positie innam, daar zowel hij als Elijah dezelfde missie hadden, namelijk, het Joodse volk voorbereiden en verbinden met God.


Hier zien we dus een duidelijk voorbeeld van het feit dat een `Wederkomst` niet altijd in de vorm van de zelfde persoon hoeft plaats te vinden. In Openbaringen 2:17 en 19:13 is er daarom geschreven dat Christus met een `nieuwe naam zal komen, die slechts degene die de naam draagt zal kennen.


Dat is precies wat er gebeurde in de Koreaanse Bergen, op die paasmorgen van 1936, toen Jezus verscheen aan de jonge Sun myung Moon, die wanhopig aan het bidden was, en hem vroeg om verder te gaan met de missie om het Koninkrijk der Hemelen te vestigen door het bouwen van ideale gezinnen. Als de wedergekomen Christus dus, met de nieuwe naam , de Ware Ouders van de mensheid.


Veeg het aub niet van de tafel, maar bidt, vast, mediteer ... (en reageer alsu wilt!!!)


Zie ook www.reverendsunmyungmoon.org en www.upf.nl

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #54 Gepost op: januari 25, 2012, 09:07:46 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 25 januari 2012 om 03:12:
Veeg het aub niet van de tafel, maar bidt, vast, mediteer ... (en reageer alsu wilt!!!)
5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #55 Gepost op: januari 25, 2012, 09:33:23 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 25 januari 2012 om 03:12:
Small Brother, je hebt gelijk, dat is een waardevolle tekst, want vele mensen dachten dat ze de Christus waren ...
Als hij echter komt, de Christus, wat doen we dan?
...
Veeg het aub niet van de tafel, maar bidt, vast, mediteer ... (en reageer alsu wilt!!!)

Wanneer Christus verschijnt, dan bevestigt Hij het Woord en Zijn heerlijkheid en kracht.

Bekend patroon

Mensenwegen van onfeilbarheid
1. Boodschap van Jezus
2. Onfeilbare communicatie
3. Dwalingen alom

– Dan komt een mens met een boodschap van God –

4. Eenduidige onfeilbare correctie
5. Sindsdien onfeilbare weg
6. Onfeilbare communicatie
7. Dwalingen onmogelijk.

Wat nu is zo bijzonder:
Dat er een onfeilbare start is? Nee
Dat er een ingrijpen van God is? Nee
Dat er een onfeilbare communicatie is? Nee

God’s weg niet goed genoeg
Gemeenschappelijk is dat er een heilige start is,
en een onheilig vervolg;
Waarin dwalingen gaan heersen.
Waarna een heilige doorstart plaatsvindt,
Die met een beroep op de heilige start,
Zichzelf heiliger en onfeilbaarder, als enige weg benoemt,
boven hetgeen oud en heilig was.
De mens verbetert God.
Dát is bijzonder.

Dat geldt voor de farizeeërs, kerken, moslims, sekten;
Zij doen voor elkaar niet onder;
zij doen voor Christus Zelf niet onder.

En het geldt voor de weg van Jezus Christus.
Maar Zijn weg is de enige weg die,
Het oude bevestigt, en
geïnitieerd en geauthoriseerd is door God;
en voorzien van vele tekenen en wonderen,
en bijzondere gaven van de Heilige Geest.

Ik herhaal dit, want het lijkt zo verborgen.
God is Heilig en Zijn Boodschap is heilig.
Maar steeds verschijnen er valse profeten,
Die met een beroep op steeds optredende dwalingen,
van de oude leer de pretentie pikken van heilige onveranderlijkheid,
Alvorens ze de oude leer afdanken en verwerpen.
Om een nieuwe eeuwig heilige weg te bieden.

God's Woord gebroken
Bekend is dat God zelf de kerk het Woord van God bracht.
Bekend is dat alle profeten oproepen tot bekering tot dat Woord.
Bekend is dat God steeds beproeft, en de satan steeds verleidt;
Bijzonder is dan als degenen die God’s boodschap brengen,
Niet tot aannemen van het authentieke Woord oproepen,
maar juist dat oude heilige authentieke Woord verwerpen,
en zichzelf en hun opvolgers
even heilig verklaren
als God;

Dat is bijzonder
onprofetisch.


Schijnheilig
Waaraan herkennen wij valse profeten?
Aan hun profetie die vals is,
en dat zij God’s heilige authentieke en eeuwig communicerende Woord verwerpen als dwaling,
om zo zichzelf een nieuwe eigen weg te bereiden.

Het is mogelijk dat zij zo een beschermde omgeving creëren voor hun volgelingen.
Maar in de kern is dat in dezelfde mate een schijngeloof,
als het geloof van het behoud uit de wet.

Het fundament; vast en zeker
De wet is dood.
Om dezelfde reden,
zijn al die wegen ook dood.
Misschien met zinnen gericht op een goede weg,
Maar met de oren dichtgestopt voor de Waarheid,
van het fundament waarop de eigen leer bouwt.

Horen naar het Woord van God
Het gemeenschappelijke is, dat mensen God gaan helpen,
om Hem een eigen volk te maken,
dat trouwer is dan God’s eigen volk.
En het ís ook goed om trouwer te worden;
En het ís ook goed om jezelf te onderwerpen aan God,
Maar wie zich onderwerpt aan God,
Hoeft voor zijn heil niet te vertrouwen  of te bouwen,
op profeten en pretendeerders.
Want die zijn niet meer dan de richtingwijzers,
naar het Woord van God.

Verschijnen voor God’s troon
Het gemeenschappelijke is dat mensen,
zich opstellen als wachters aan de deur,
Om elke gelovige te weren
die niet buigt voor de wachters.
En het ís ook goed om te waken;
En het ís ook goed de wachters aan te horen.
Maar wie aangenomen wil worden door God,
Hoeft voor zijn verschijnen voor God
niet te beven of te buigen,
voor de wachters
Want die zijn niet meer dan de richtingwijzers,
naar de troon van God.

Bekering
Bekering is een woord van alle tijden.
Omdat de mens in zelfgenoegzaamheid,
het oude niet meer gelooft,
en dan begint te vergeten,
wat God ooit heeft beloofd.

God’s weg
Maar, zegt dan de een;
Kan God zo nog wel ingrijpen?
Jazeker. God is recht en waarheid;
En Hij bevestigt elk Woord dat Hij sprak.
Maar, zegt dan de ander,
God zal de kerk toch hoeden?
Jazeker. God is recht en Waarheid.
En Hij bevestigt Zijn Woord;
En de kerk, die daar naar hoort.
Horen wil.

En een nieuwe weg wordt omgeven door vele tekenen,
die de profeet bevestigen,
alvorens Hij Zijn Weg bekend maakt.
Wanneer zag u de grote werken van Zijn Geest?
Dáár is het waar God onze aandacht op wil vestigen.

DE weg en de waarheid
Jezus zei: IK ben de weg en de waarheid,
NIEMAND komt tot de Vader, dan door mij.
Hóórt zijn WOORD;
Alle andere wegen, zijn dwaalwegen

Ef.4: 1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;
Eén Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.

Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;
Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen
in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
« Laatst bewerkt op: januari 25, 2012, 09:40:28 am door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #56 Gepost op: januari 26, 2012, 01:34:53 am »
Small Brother, je gebruikt veel worden.

De studie is duidelijk:  Jezus komt lichamelijk niet terug, maar in de geest, en werkt met een nieuw geboren persoon met een nieuwe naam, (Openbaringen 2:17, 19:13)

Bouw je huis dus niet op zand, maar op een rots.  Vorm dus een goed gezin, of bereid je daarop voor, samen met de nieuwe Christus.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #57 Gepost op: januari 26, 2012, 08:40:46 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 26 januari 2012 om 01:34:
...  Vorm dus een goed gezin, of bereid je daarop voor, .....
Ik zeg u:
 
In dien nacht zullen twee op een bed zijn;
de een zal aangenomen,
en de ander
zal verlaten worden.  


Twee vrouwen zullen te zamen malen;
de ene zal aangenomen,
en de andere
zal verlaten worden.


Twee zullen op den akker zijn;
de een zal aangenomen,
en de ander
zal verlaten worden.


En zij antwoordden
en zeiden tot Hem:
Waar, Heere?

En Hij zeide tot hen:
Waar het lichaam is,

aldaar
zullen de arenden vergaderd worden.

 
Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar,
want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

Luc. 17

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #58 Gepost op: januari 30, 2012, 03:17:02 am »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #59 Gepost op: januari 30, 2012, 03:25:02 am »
Als Mozes dus niet naar de berg gaat, komt de berg naar Mozes;

alle delen van de Goddelijke Beginselen kunnen via youtube worden bestudeerd.  (zie de reaktie hierboven!)

Ik zie jullie dus weer begin volgend jaar!  Hopelijk!!!  Als we het beleven mogen dus.