Auteur Topic: Het jaar voor 2013  (gelezen 23585 keer)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #50 Gepost op: januari 23, 2012, 05:11:41 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 23 januari 2012 om 13:38:
Rev. Sun Myung Moon is de Koning der Koningen en de Vredesvorst daar hun gewerkt heeft voor het overwinnen van de Soviet Unie, de situatie in het MO via Mepi, Kenia en Nepal vredesbemiddeling etc. etc.

Hoe zit`t met het symposium - wie komt er en wanneer?

Sorry; maar je moet ermee bekend zijn dat voor ons volkomen zeker is dat alleen Jezus Christus de Vredevorst en de Koning der Koningen is. Dus als je het zo stelt kan het niet anders dan dat jij een vorst der duisternis dient. Dus je weet dat geen enkel Christen vanwege interesse of sympathie zal komen op dat symposium. Nooit.

Fil.2:1-11
Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
« Laatst bewerkt op: januari 23, 2012, 07:28:09 pm door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #51 Gepost op: januari 24, 2012, 03:44:34 pm »
Nee small brother dat gaat niet op - hij is immers de wederkomst van Christus?

Nu de 5 vragen:

1: Hoe cruciaal is het om kinderen groot te brengen binnen jouw geloof (oftewel: ga je idd naar de hel wanneer je nooit trouwt)

Als je geen kinderen hebt kan je bepaalde aspekten van je hart niet ontwikkelen, zo ook sommige andere mensen niet zo liefhebben, noch bepaalde aspekten van God`s hart begrijpen;  in die zin ga je dus op dat niveau, wellicht wat tekortgeschhoten, naar de geestelijke wereld;  als je verder puur en oprecht bent kom je dan zo dus wellicht in de lagere delen van het paradijs terecht.

2: zijn bewust kinderlozen (echtpaar of alleenstaand) dus goddeloos (oftewel: gaan ze idd naar de hel)?
Bewust kinderloze echtparen  hebben wellicht na het vernemen van God`s ideaal voor de mens, en toch er tegen in gaan, niet zo`n gelukkig leven en gaan dus naar niet zo`n beste plaats in de geestelijke wereld ook.

3: Moet je trouwen om Moons heil te verwerven (oftewel: is Moon de enige verlosser die momenteel mogelijk is en betekent het niets wat Jezus Christus heeft gedaan; de boodschappen van die twee stroken namelijk niet)?
Deel 1 van de vraag is `ja`;  deel 2:  Jezus heeft door de opstanding geestelijke verlossing verschaft - totale en fysieke verlossing is alleen mogelijk bij de wederkomst, de aanname van die wederkomst door de mensen, en een ideaal gezin.


4: Wat als mensen op 1 februari 2013 nog ongehuwd en/of kinderloos zijn?
Zie boven

5: Wat gaat 2013 brengen dat het zo'n speciaal jaar voor Moon is?
Een nieuw begin in de ontwikkeling van de mensheid.

6: hoe kan het geforceerd opzadelen van onvruchtbare echtparen met kinderen bijdragen aan hun heil (dwang is zelden heilzaam; sommige mensen zijn nu eenmaal ongeschikt voor 't ouderschap)?
Het vindt niet geforceerd plaats - alles, na het werken van God`s Geest,  hangt af van begrip, interesse en keuzes maken.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #52 Gepost op: januari 24, 2012, 06:00:34 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 24 januari 2012 om 15:44:
Nee small brother dat gaat niet op - hij is immers de wederkomst van Christus?

Ik ben blij Harmoniezoeker, dat je aanspreekbaar bent op het getuigenis van het Levende Woord van God, en je daarin ook vragend opstelt.
Dat is het getuigenis dat onder andere de volgende profetie meegeeft:

Mat.24:23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen:
Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan,
en zullen grote tekenen en wonderheden doen,
alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
Ziet, Ik heb het u voorzegd!

Zo zij dan tot u zullen zeggen:
Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit;
Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen,
alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
Want alwaar het dode lichaam zal zijn,
daar zullen de arenden vergaderd worden.

En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden,
en de maan zal haar schijnsel niet geven.

quote:

hij (Moon) is immers de wederkomst van Christus?

Jouw Verlosser werd hier op aarde gekruisigd, en hij zal terug komen in heerlijkheid en majesteit.
Jouw vraag kan dus beantwoord worden met een eenstemmig: NEE.
En Christus zelf is het die voor jou in deze vraag en dit antwoord heeft voorzien:

Ziet, zegt Hij, Ik heb het u voorzegd!
« Laatst bewerkt op: januari 24, 2012, 06:50:10 pm door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #53 Gepost op: januari 25, 2012, 03:12:56 am »
Small Brother, je hebt gelijk, dat is een waardevolle tekst, want vele mensen dachten dat ze de Christus waren ...
Als hij echter komt, de Christus, wat doen we dan?

Zie onder:

Dit is een van de kortste, maar zeker de belangrijkste bijbelstudie die u ooit heeft gedaan. Het gaat over de Wederkomst.


De eerste komst van de Messias vond niet op een miraculeuze wijze plaats, bijv. vanuit de lucht of zo, zoals voorspeld was in het OT boek Daniel, maar op een gewone manier, geboren van een vrouw, zoals dat was voorspeld in het boek Michah 5:2. Sommige mensen beweren dat Daniel profeteerde m.b.t. de wederkomst, maar in Romeinen 10:4 lezen we dat `Christus het einde van de wet is` en in Matt.11:13 lezen we dat alle profetieen slechts tot aan Johannes geldig waren. Zijn profetie was dus bedoeld voor de eerste komst, en we behoren `wolken` of `lucht` (termen die worden gebruikt m.b.t. de wederkomst in het OT en eht NT) dus symbolisch op te vatten, namelijk een heilige en pure sfeer. Wolken worden immers gevormd door pure waterdamp en laten vuile bestanddelen achter in het water, van waaruit het komt. In Hebr.12:1 lezen we dat wolken grote groepen wezens kunnen betekenen. Christus zal dus verschijnen onder een grote groep mensen die zich relatief hebben afgescheiden van het kwaad.


Mensen hebben gewoonlijk hun ogen tot de lucht en de hemel (vaak gebruikt als symbool voor puurheid en goedheid) gericht, daar ze niets goeds verwachtten van dingen die uit de aarde voorkomen. Desondanks werkte God altijd door mensen van geloof, op aarde geboren, net als ons allemaal.


Een voorbeeld van een tweede komst vinden we in het verhaal van Johannes de Doper. In Maleachi 4:5, lezen we dat God de profeet Elijah, die 850 jaar daarvoor leefde, weer naar de aarde zou sturen. Jezus z`n woorden in Matt.11:14 en 17:13 maken het duidelijk dat Johannes die positie innam, daar zowel hij als Elijah dezelfde missie hadden, namelijk, het Joodse volk voorbereiden en verbinden met God.


Hier zien we dus een duidelijk voorbeeld van het feit dat een `Wederkomst` niet altijd in de vorm van de zelfde persoon hoeft plaats te vinden. In Openbaringen 2:17 en 19:13 is er daarom geschreven dat Christus met een `nieuwe naam zal komen, die slechts degene die de naam draagt zal kennen.


Dat is precies wat er gebeurde in de Koreaanse Bergen, op die paasmorgen van 1936, toen Jezus verscheen aan de jonge Sun myung Moon, die wanhopig aan het bidden was, en hem vroeg om verder te gaan met de missie om het Koninkrijk der Hemelen te vestigen door het bouwen van ideale gezinnen. Als de wedergekomen Christus dus, met de nieuwe naam , de Ware Ouders van de mensheid.


Veeg het aub niet van de tafel, maar bidt, vast, mediteer ... (en reageer alsu wilt!!!)


Zie ook www.reverendsunmyungmoon.org en www.upf.nl

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #54 Gepost op: januari 25, 2012, 09:07:46 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 25 januari 2012 om 03:12:
Veeg het aub niet van de tafel, maar bidt, vast, mediteer ... (en reageer alsu wilt!!!)
5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #55 Gepost op: januari 25, 2012, 09:33:23 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 25 januari 2012 om 03:12:
Small Brother, je hebt gelijk, dat is een waardevolle tekst, want vele mensen dachten dat ze de Christus waren ...
Als hij echter komt, de Christus, wat doen we dan?
...
Veeg het aub niet van de tafel, maar bidt, vast, mediteer ... (en reageer alsu wilt!!!)

Wanneer Christus verschijnt, dan bevestigt Hij het Woord en Zijn heerlijkheid en kracht.

Bekend patroon

Mensenwegen van onfeilbarheid
1. Boodschap van Jezus
2. Onfeilbare communicatie
3. Dwalingen alom

– Dan komt een mens met een boodschap van God –

4. Eenduidige onfeilbare correctie
5. Sindsdien onfeilbare weg
6. Onfeilbare communicatie
7. Dwalingen onmogelijk.

Wat nu is zo bijzonder:
Dat er een onfeilbare start is? Nee
Dat er een ingrijpen van God is? Nee
Dat er een onfeilbare communicatie is? Nee

God’s weg niet goed genoeg
Gemeenschappelijk is dat er een heilige start is,
en een onheilig vervolg;
Waarin dwalingen gaan heersen.
Waarna een heilige doorstart plaatsvindt,
Die met een beroep op de heilige start,
Zichzelf heiliger en onfeilbaarder, als enige weg benoemt,
boven hetgeen oud en heilig was.
De mens verbetert God.
Dát is bijzonder.

Dat geldt voor de farizeeërs, kerken, moslims, sekten;
Zij doen voor elkaar niet onder;
zij doen voor Christus Zelf niet onder.

En het geldt voor de weg van Jezus Christus.
Maar Zijn weg is de enige weg die,
Het oude bevestigt, en
geïnitieerd en geauthoriseerd is door God;
en voorzien van vele tekenen en wonderen,
en bijzondere gaven van de Heilige Geest.

Ik herhaal dit, want het lijkt zo verborgen.
God is Heilig en Zijn Boodschap is heilig.
Maar steeds verschijnen er valse profeten,
Die met een beroep op steeds optredende dwalingen,
van de oude leer de pretentie pikken van heilige onveranderlijkheid,
Alvorens ze de oude leer afdanken en verwerpen.
Om een nieuwe eeuwig heilige weg te bieden.

God's Woord gebroken
Bekend is dat God zelf de kerk het Woord van God bracht.
Bekend is dat alle profeten oproepen tot bekering tot dat Woord.
Bekend is dat God steeds beproeft, en de satan steeds verleidt;
Bijzonder is dan als degenen die God’s boodschap brengen,
Niet tot aannemen van het authentieke Woord oproepen,
maar juist dat oude heilige authentieke Woord verwerpen,
en zichzelf en hun opvolgers
even heilig verklaren
als God;

Dat is bijzonder
onprofetisch.


Schijnheilig
Waaraan herkennen wij valse profeten?
Aan hun profetie die vals is,
en dat zij God’s heilige authentieke en eeuwig communicerende Woord verwerpen als dwaling,
om zo zichzelf een nieuwe eigen weg te bereiden.

Het is mogelijk dat zij zo een beschermde omgeving creëren voor hun volgelingen.
Maar in de kern is dat in dezelfde mate een schijngeloof,
als het geloof van het behoud uit de wet.

Het fundament; vast en zeker
De wet is dood.
Om dezelfde reden,
zijn al die wegen ook dood.
Misschien met zinnen gericht op een goede weg,
Maar met de oren dichtgestopt voor de Waarheid,
van het fundament waarop de eigen leer bouwt.

Horen naar het Woord van God
Het gemeenschappelijke is, dat mensen God gaan helpen,
om Hem een eigen volk te maken,
dat trouwer is dan God’s eigen volk.
En het ís ook goed om trouwer te worden;
En het ís ook goed om jezelf te onderwerpen aan God,
Maar wie zich onderwerpt aan God,
Hoeft voor zijn heil niet te vertrouwen  of te bouwen,
op profeten en pretendeerders.
Want die zijn niet meer dan de richtingwijzers,
naar het Woord van God.

Verschijnen voor God’s troon
Het gemeenschappelijke is dat mensen,
zich opstellen als wachters aan de deur,
Om elke gelovige te weren
die niet buigt voor de wachters.
En het ís ook goed om te waken;
En het ís ook goed de wachters aan te horen.
Maar wie aangenomen wil worden door God,
Hoeft voor zijn verschijnen voor God
niet te beven of te buigen,
voor de wachters
Want die zijn niet meer dan de richtingwijzers,
naar de troon van God.

Bekering
Bekering is een woord van alle tijden.
Omdat de mens in zelfgenoegzaamheid,
het oude niet meer gelooft,
en dan begint te vergeten,
wat God ooit heeft beloofd.

God’s weg
Maar, zegt dan de een;
Kan God zo nog wel ingrijpen?
Jazeker. God is recht en waarheid;
En Hij bevestigt elk Woord dat Hij sprak.
Maar, zegt dan de ander,
God zal de kerk toch hoeden?
Jazeker. God is recht en Waarheid.
En Hij bevestigt Zijn Woord;
En de kerk, die daar naar hoort.
Horen wil.

En een nieuwe weg wordt omgeven door vele tekenen,
die de profeet bevestigen,
alvorens Hij Zijn Weg bekend maakt.
Wanneer zag u de grote werken van Zijn Geest?
Dáár is het waar God onze aandacht op wil vestigen.

DE weg en de waarheid
Jezus zei: IK ben de weg en de waarheid,
NIEMAND komt tot de Vader, dan door mij.
Hóórt zijn WOORD;
Alle andere wegen, zijn dwaalwegen

Ef.4: 1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;
Eén Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.

Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;
Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen
in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
« Laatst bewerkt op: januari 25, 2012, 09:40:28 am door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #56 Gepost op: januari 26, 2012, 01:34:53 am »
Small Brother, je gebruikt veel worden.

De studie is duidelijk:  Jezus komt lichamelijk niet terug, maar in de geest, en werkt met een nieuw geboren persoon met een nieuwe naam, (Openbaringen 2:17, 19:13)

Bouw je huis dus niet op zand, maar op een rots.  Vorm dus een goed gezin, of bereid je daarop voor, samen met de nieuwe Christus.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #57 Gepost op: januari 26, 2012, 08:40:46 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 26 januari 2012 om 01:34:
...  Vorm dus een goed gezin, of bereid je daarop voor, .....
Ik zeg u:
 
In dien nacht zullen twee op een bed zijn;
de een zal aangenomen,
en de ander
zal verlaten worden.  


Twee vrouwen zullen te zamen malen;
de ene zal aangenomen,
en de andere
zal verlaten worden.


Twee zullen op den akker zijn;
de een zal aangenomen,
en de ander
zal verlaten worden.


En zij antwoordden
en zeiden tot Hem:
Waar, Heere?

En Hij zeide tot hen:
Waar het lichaam is,

aldaar
zullen de arenden vergaderd worden.

 
Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar,
want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

Luc. 17

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #58 Gepost op: januari 30, 2012, 03:17:02 am »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #59 Gepost op: januari 30, 2012, 03:25:02 am »
Als Mozes dus niet naar de berg gaat, komt de berg naar Mozes;

alle delen van de Goddelijke Beginselen kunnen via youtube worden bestudeerd.  (zie de reaktie hierboven!)

Ik zie jullie dus weer begin volgend jaar!  Hopelijk!!!  Als we het beleven mogen dus.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #60 Gepost op: januari 30, 2012, 09:10:15 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 30 januari 2012 om 03:25:
Als Mozes dus niet naar de berg gaat, komt de berg naar Mozes;

alle delen van de Goddelijke Beginselen kunnen via youtube worden bestudeerd.  (zie de reaktie hierboven!)

Ik zie jullie dus weer begin volgend jaar!  Hopelijk!!!  Als we het beleven mogen dus.

Ik heb ze bekeken. Er is m.i. inderdaad een beginsel te identificeren in je verhaal, maar dat is niet een goddelijk beginsel, maar een Marketing beginsel. Het beginsel van marketing kiest geen inhoud maar associatie: marketing is de smiley-associatie van de lach en van de huil.

Het beginsel leert: er zijn twee categorieën mensen:

http://img.smileys.nl/968/smile.png   -   De product X kopers   - en daartegenover:         de niet-kopers -   http://img.smileys.nl/981/very-sad.png

De inhoud van het product is volgens dit beginsel een storende factor.
Van belang is uitsluitend om het associatie-beeld zo markant mogelijk neer te zetten.

Realiseren is dus niet iets doen met wat je weet, maar:
Realiseren is weten wat je doet.


Dat is:
1. Een marketing-beginsel inzetten voor iets geestelijks;
2. Een gevonden "betere" uitleg, gebruiken als wrikstok om kinderen van God binnen de eigen invloedssfeer te krijgen.

Dat is in wezen wat je zelf beschrijft over wat Lucifer deed:
via de lijn van begeerte een nieuwe anti-gemeenschap stichten,
het "ideale" gezin.

Als de mens niet naar God komt,
komt God naar de mens;
Zo is het. Maar eerst komt de beproeving.
Jezus zegt: En àls ik terugkom,
zal ik dan nog geloof op aarde vinden?
« Laatst bewerkt op: januari 30, 2012, 09:39:38 am door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #61 Gepost op: januari 31, 2012, 01:21:40 am »
Dank je wel voor je inzet om het te bestuderen - heb je alle 13 delen bestudeerd?
Let wel:  nieuwe wijn, kan alleen in nieuwe wijnzakken ...

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #62 Gepost op: januari 31, 2012, 09:58:57 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 31 januari 2012 om 01:21:
Dank je wel voor je inzet om het te bestuderen - heb je alle 13 delen bestudeerd?
Let wel:  nieuwe wijn, kan alleen in nieuwe wijnzakken ...

Harmoniezoeker je lijkt me een vriendelijk iemand, maar ook iemand die niet graag een standpunt inneemt.

In Openbaringen staat dat we er voor moeten waken om middelmatig te zijn, en dat de enige optie dus ¨"heet zijn" behoort te zijn. Op bepaalde momenten vooral is dat belangrijk, anders missen we dat "one moment in time"

Stel je voor dat je in de tijd leeft dat God zich aan jou openbaart, en je zegt:  "dit is niet bijzonders"?   Stel je voor dat je God's bevestiging zoekt, en je hebt het gekregen en dit was het al. Dat wat je nu hebt, is waar je het mee  moet doen. Wat kun je dan tegen God zeggen aan het einde van je leven?

Wie weet is nu zo'n tijd .... Daarom is vernieuwing en duidelijke waarheid belangrijk, meer dan ooit!

Anders herkennen we de tijd van onze bezoeking niet! We willen immers niet behoren tot de mensen die zeggen als ze uitgenodigd worden tot het bruiloftsmaal: "ik heb geen tijd; ik moet een stuk land (nieuw huis) kopen, ik ga een koe (nieuwe auto) bekijken!"
In de tijd van Noach trouwden de mensen, en werden in huwelijk gegeven, maar namen het woord en de waarschuwingen van Noach niet serieus ...

Ik waarschuw je dat er aan het einde van de tijden een wijn wordt geschonken die is voorzegd door Johannes, welke wijn is uit wellust en de begeerte en het breken met God. Deze wijn dient zich aan als nieuwe wijn, maar zij is de oudste wijn die er is geschonken. Dat is het eerste bloed dat is gevloeid omdat de mens brak met God, en dat is het bloed van Abel.

Zou je luisteren als het je eigen woorden waren?

Chaveriem

 • Berichten: 891
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #63 Gepost op: januari 31, 2012, 01:28:00 pm »
Ik heb met enige verbazing en vermaak door de 3 pagina's heen gebladerd ( en niet alles strikt gelezen).
Ik begrijp dat er nogal aan Moon gehangen wordt, ik ken de beste man en zijn leringen niet, maar wat ik in de hele discussie mis zijn 2 dingen.
1. Niemand weet wanneer de "tijd" teneinde loopt, zelfs God niet zegt de Bijbel, en voor mij betekent dat wanneer iemand een tijd noemt het die tijd dus wel niet zal zijn, want dan weet hij meer dan God, en dat... gaat niet gebeuren :P

2. Er wordt altijd gesproken over een uniforme regering, wereld regering, en die is er ook (nog) niet, als zijn er wel mensen druk bezig dit proberen te bouwen, maar zijn daar tot op heden ook nog niet in geslaagd (maar dat is een onderwerp op zich).

En er zijn wel meer dingen en voorwaarden die nog niet op hun plaats zijn en die ik ook nog niet zo 1-2-3 binnen een jaar gerealiseerd zie...
Sorry Harmoniezoeker, ik denk dat je je verwachting nog een paar jaar moet uitstellen.
mea culpa mea culpa mea maxima culpa

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #64 Gepost op: februari 01, 2012, 01:19:12 am »
Small Brother, die woorden zouden ook van mij kunnen komen, tot jou gericht.  Je lijkt mij ook serieus en oprecht.
Probeer alle hoofdstukken te bestuderen alsjeblieft. op je gemak.
Bidt oprecht tot God, en Hij zal je leiden via inspiratie, droom of/en realisatie.  Een ding is zeker:  het dierbare Oostelijke gedachtengoed behoort op z`n waarde geschat te worden, en gecombineerd met het goede vertrouwde Christendom.  De historicus Toynbee profeteerde dat ook, en het past ook in het opkomen van Tijdperk van de Stille Oceaan, economisch, politiek, maar ook sociaal cultureel en uiteindelijk ook geestelijk.
Ikzelf kan nu geen tijd meer besteden aan oeverloze discussies ivm mijn werk.
Als je ervoor klaar bent probeer een van onze centra in Utrecht of Amsterdam te bezoeken.
Na een maand bekijk ik het forum weer, maar ik zal pas volgend jaar januarie weer meedoen voor een paar weken;  intussen hoop ik dat jij verder gaat met de discussie als je tijd hebt, en die nieuwe ideeen die op de YOUTUBE presentaties kan leren, meer kan verduidelijken aan de andere deelgenoten op dit forum.

God`s zegen toegwenst, gezondheid, goed fortuin en succes in je werk!

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #65 Gepost op: februari 01, 2012, 08:55:42 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 01 februari 2012 om 01:19:
Ikzelf kan nu geen tijd meer besteden aan oeverloze discussies ivm mijn werk.
Harmoniezoeker : Een religieuze oorlog staat wellicht voor de deur.

quote:

...ik zal pas volgend jaar januari weer meedoen voor een paar weken;
Harmoniezoeker : We willen immers niet behoren tot de mensen die zeggen als ze uitgenodigd worden tot het bruiloftsmaal: "Ik heb geen tijd !"

quote:

Harmoniezoeker schreef op 25 januari 2012 om 03:12:
Mensen hebben gewoonlijk hun ogen tot de lucht en de hemel gericht, daar ze niets goeds verwachtten van dingen die uit de aarde voorkomen. Desondanks werkte God altijd door mensen van geloof, op aarde geboren, net als ons allemaal.
Waarom zijn dan je ogen gesloten, is je verstand op nul, en zijn je zinnen gericht op het materiële?

quote:

God`s zegen toegwenst, gezondheid, goed fortuin en succes in je werk!
Moon heeft twee ogen, een neus, en een mond.
Je geweten roept. God's Geest roept. En de geest van WA kent je niet.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2012, 08:58:33 am door small brother »

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #66 Gepost op: december 24, 2012, 10:08:27 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 24 december 2012 om 02:51:
God heeft in het `levende` Christendom gewerkt om Zijn ideaal meer en meer kenbaar te maken.  Verschillende mensen zijn dus dmv inspiratie of openbaring opgestaan en hebben verschillende aspecten van het geloof en de praktijk benadrukt.  Vaak met tegenstand en verweer en ook vervolging.  Zo zijn de verchillende kerken en denominaties ontstaan. Het is een onmogelijke taak om hen allen een te maken, tenzij er een totaal nieuwe Gedachte opkomt, waarin alle stromingen, en liefst alle religies zich kunnen vinden.  De historicus Toynbee verwacht zo`n verniewing uit het verre Oosten.

Trajecto schreef op 24 december 2012 om 03:32:
Bedoel je Arnold Joseph Toynbee? Er zijn er meer geweest en je spreekt in de tegenwoordige tijd waardoor het lijkt of je over een nog levende persoon spreekt, maar Arnold Joseph Toynbee is overleden in 1975.

Harmoniezoeker schreef op 24 december 2012 om 09:14:
Dat kan zijn ja

Je bent weer terug Harmoniezoeker! Een nieuwe periode breekt aan voor jou! Ik hoop dat wat je vindt, is wat je zoekt. En kun je gelijk de discussie van vorig jaar voortzetten !

quote:

Harmoniezoeker schreef op 02 januari 2012 om 01:50:
Dit lijkt logisch omdat er binnen alle religies, kerken en ideologien grote onenigheid en verwarring bestaat in deze tijd.  Daarom is vernieuwing en duidelijke waarheid belangrijk, meer dan ooit!
Anders herkennen we de tijd van onze bezoeking niet!  We willen immers niet behoren tot de mensen die zeggen als ze uitgenodigd worden tot het bruiloftsmaal:  "ik heb geen tijd;  ik moet een stuk land (nieuw huis) kopen, ik ga een koe (nieuwe auto) bekijken!"
In de tijd van Noach trouwden de mensen, en werden in huwelijk gegeven, maar namen het woord en de waarschuwingen van Noach niet serieus ...

Ik zeg u:

In dien nacht zullen twee op een bed zijn;
de een zal aangenomen,
en de ander
zal verlaten worden.


Twee vrouwen zullen te zamen malen;
de ene zal aangenomen,
en de andere
zal verlaten worden.


Twee zullen op den akker zijn;
de een zal aangenomen,
en de ander
zal verlaten worden.


En zij antwoordden
en zeiden tot Hem:
Waar, Heere?

En Hij zeide tot hen:
Waar het lichaam is,

aldaar
zullen de arenden vergaderd worden.


Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar,
want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

Luc. 17
« Laatst bewerkt op: december 24, 2012, 10:10:53 am door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #67 Gepost op: december 31, 2012, 02:41:35 am »
Is het binnen Small Brother?  Ik hoop het wel.
Als hij alle dingen letterlijk neemt die in de Heilige Schrift staan, wordt het moeilijk.  Alleen met vasten, diep oprecht gebed, een nederige houding tov mentoren en eventuele profeten en engelen die in ons leven verschijnen en een opofferend leven kunnen we uiteindelijk God`s wil (h)erkenen in ons leven.

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #68 Gepost op: januari 04, 2013, 12:08:36 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 31 december 2012 om 02:41:
Is het binnen Small Brother?  Ik hoop het wel.
Als hij alle dingen letterlijk neemt die in de Heilige Schrift staan, wordt het moeilijk. Alleen met vasten, diep oprecht gebed, een nederige houding tot mentoren en eventuele profeten en engelen die in ons leven verschijnen en een opofferend leven kunnen we uiteindelijk God's wil (h)erkenen in ons leven.

Ja, dat zijn precies de gedachten die van een groepering een sekte maken.
De leden van de sekte geloven of moeten erin geloven dat de visie van de leider de enige juiste visie is. Sekteleden nemen een uiterst negatief kritische houding aan ten opzichte van andere visies. Daarentegen zijn ze over de visie van de sekte helemaal niet kritisch.
Het in twijfel trekken of kritiek hebben op de sektarische beweging wordt gezien als rebels gedrag en wordt onmiddellijk de kop in gedrukt. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderwerping zijn de eigenschappen van gedrag waarmee sekteleden waardering van andere sekteleden/sekteleiding ontvangen.

Zoals bekend wordt de moon-sekte ervan verdacht samen te werken met extreem rechtse organisaties.

"Begin jaren zeventig liet de Verenigingskerk zich zelfs in de neo-nazi-hoek zien. Teddy Verheyen, de oprichter en toenmalig leider van de Verenigingskerk in Nederland, zat in het centraal comitee van de kersverse Nederlandse Volksunie (NVU). Hij vertegenwoordigde daar de Internationale Federatie voor Overwinning op het Communisme, een mantelorganisatie van de Moonsekte. Ook Frans Naerebout was aktief in de NVU en verbonden aan de Verenigingskerk. Hij schreef regelmatig in het blad Doorbraak en was ondertussen afdelingssecretaris van de Centrumpartij in Amsterdam. Naerebout is bovendien mede-oprichter van het Consortium de Levensboom, de organisatie van 'de zwarte weduwe', Florrie Rost van Tonningen-Heubel.

Contacten tussen de Moonsekte en extreem-rechts zijn absoluut geen specifiek Nederlands verschijnsel. Zo heeft de Fransman Jean-Marie le Pen voor zijn Front National-verkiezingskampagne financiele en personele steun gekregen van de Moonsekte. Bovendien heeft het Moon-imperium een agent bij het Front National ingekocht. Hiermee zou 500.000 dollar gemoeid zijn. Deze Moon-handlanger, Gustav Pordéa, is voor het Front National in 1984 in het Europees Parlement gekozen. Nu zit Pierre Ceyrac voor het FN in het Europarlement, hij zat eerder (ook namens het FN) in de Franse Assemblée. Ceyrac is tevens de leider van de Unification Church in Frankrijk en hij was de voorzitter van CAUSA (Confederation of the Associations for the Unification of the Societies of the Americas), de politieke arm van de Moonsekte."
Bron: http://www.stelling.nl/simpos/moonie.htm

In navolging van hun overleden leider streven zij naar de wereldheerschappij, zowel in economisch als in politiek opzicht. In werkelijkheid zijn ze dus een politieke macht en geen kerk. De kerk is alleen maar een dekmantel. Duizenden mensen, die niet in staat zijn zelfstandig en kritisch na te denken, vliegen hier in.

"Om aan te geven welke politieke denkbeelden Bo Hi Pak, de plaatsvervangend leider van de Moon-sekte, er op na houdt is te vermelden dat hij een van de eersten was die de nieuwe machthebbers in Bolivia feliciteerde na de, door nazi Klaus Barbie geregisseerde, militaire staatsgreep. De leider en stichter van de Unification Church zelf, de stinkend rijke Sun Myung Moon, is één van de oprichters van de World Anti Communist Leage (WACL), een club die recentelijk nog in het nieuws geweest is vanwege het lidmaatschap van de moordenaars op Chris Hani in Zuid-Afrika. De WACL is een wereldwijde vergaarbak van (ex)-dictators, fascisten, CIA-agenten en andere radicale anti-communisten."

Dus, Small Brother, ga er niet heen!
« Laatst bewerkt op: januari 04, 2013, 12:24:59 pm door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #69 Gepost op: januari 04, 2013, 12:17:21 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 31 december 2012 om 02:41:
Als hij alle dingen letterlijk neemt die in de Heilige Schrift staan, wordt het moeilijk..

Dit is nu precies DE reden waarom de satan de Schrift zo enorm hekelt en:
- eigen "boeken" laat schrijven als de koran.
- Vervalsingen in de Schrift tracht te krijgen door (moderne) vertalingen met als duidelijkste voorbeeld de Nieuwe Wereld Vertaling van de jehova getuigen.
- satan alles doet om christenen de Schrift niet letterlijk te laten nemen als voorgaande listen niet werken.

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #70 Gepost op: januari 06, 2013, 06:19:23 pm »

quote:

learsi schreef op 04 januari 2013 om 12:17:
[...]Dit is nu precies DE reden waarom de satan de Schrift zo enorm hekelt en:
- eigen "boeken" laat schrijven als de koran.
- Vervalsingen in de Schrift tracht te krijgen door (moderne) vertalingen met als duidelijkste voorbeeld de Nieuwe Wereld Vertaling van de jehova getuigen.
- satan alles doet om christenen de Schrift niet letterlijk te laten nemen als voorgaande listen niet werken.
Dus jij beweert dat de Koran door de Satan is geschreven en dat dus alle islamieten Satanisten zijn. Deed Hitler niet ook zoiets bij de Joden?
Tato na vicikitsate

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #71 Gepost op: januari 06, 2013, 06:31:20 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 06 januari 2013 om 18:19:
[...]

Dus jij beweert dat de Koran door de Satan is geschreven en dat dus alle islamieten Satanisten zijn.

Inderdaad dat beweer ik !
Lees de koran en je ziet dat het een ani-bijbel is, die alle belangrijke zaken verdraait en ontkent die in de Schrift staan.
islamieten volgen afgod allah, welke is satan die op deze afgods zetel zit. Immers de satan wilde altijd zo graag boven de G'd van Israël en onze Vader staan. Als allah kan hij zich daarmee bevredigen.

quote:

Deed Hitler niet ook zoiets bij de Joden?
nee, Hitler deed als de islam nu, namelijk de het volk van G'd de Joden, bestrijden op alle manieren tot het fysieke toe. Daarom was de leermeester van meester terrorist wijlen "arafatje" ook nauw bevriend met Hitler.....
http://venomi.eu/Artikelen/2005/2005-04.htm

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #72 Gepost op: januari 06, 2013, 06:43:40 pm »

quote:

learsi schreef op 06 januari 2013 om 18:31:
[...]

Inderdaad dat beweer ik !
Lees de koran en je ziet dat het een ani-bijbel is, die alle belangrijke zaken verdraait en ontkent die in de Schrift staan.
islamieten volgen afgod allah, welke is satan die op deze afgods zetel zit. Immers de satan wilde altijd zo graag boven de G'd van Israël en onze Vader staan. Als allah kan hij zich daarmee bevredigen.


[...]

nee, Hitler deed als de islam nu, namelijk de het volk van G'd de Joden, bestrijden op alle manieren tot het fysieke toe. Daarom was de leermeester van meester terrorist wijlen "arafatje" ook nauw bevriend met Hitler.....
http://venomi.eu/Artikelen/2005/2005-04.htm
Nou nee, wat jij vooral doet is alle mensen van een bepaald geloof over één kam scheren en demoniseren. Dat is precies wat Hitler ook deed. Ik zou zeggen: stop hiermee. Eén idioot in de geschiedenis is al genoeg.
« Laatst bewerkt op: januari 06, 2013, 06:44:15 pm door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

tin

 • Berichten: 71
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #73 Gepost op: januari 06, 2013, 09:34:49 pm »

quote:

learsi schreef op 04 januari 2013 om 12:17:
[...]

Dit is nu precies DE reden waarom de satan de Schrift zo enorm hekelt en:
- eigen "boeken" laat schrijven als de koran.
- Vervalsingen in de Schrift tracht te krijgen door (moderne) vertalingen met als duidelijkste voorbeeld de Nieuwe Wereld Vertaling van de jehova getuigen.
- satan alles doet om christenen de Schrift niet letterlijk te laten nemen als voorgaande listen niet werken.
Zolang de mens doorgaat met leven in een dualiteit waarbij mijn gelijk het gelijk van God is en andermans gelijk van satan komt zal de wereld nooit ook maar iets veranderen, en blijven conflicten en oorlog ons deel.  Heeft satan soms zo,n angst voor satan gezaaid dat hij ons daardoor juist ketend en iedere mogelijkheid tot ontsnappen uit deze ketenen belet?
Ahdoeb

Antonius

 • Berichten: 1539
 • Alle begin is moeilijk
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #74 Gepost op: januari 06, 2013, 09:52:56 pm »
en nu : het is nu 2013
Mislukkingen, een kans om op nieuw te beginnen

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #75 Gepost op: januari 06, 2013, 10:04:25 pm »
Je kunt niet stellen dat Harmoniezoeker ongelijk heeft. Moon is dood. Dus nieuwe tijden, iig voor de Moonse sekte.

En voor de zweverige types lijkt het 'aflopen van de mayakalender' ook een nieuwe tijd in te luiden. Wanneer maar genoeg mensen geloven in de nieuwe tijd, zal alles in dat kader uitgelegd worden. Dan blijkt het een self fulfilling prophecy.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #76 Gepost op: januari 06, 2013, 11:33:52 pm »

quote:

tin schreef op 06 januari 2013 om 21:34:
[...]


Zolang de mens doorgaat met leven in een dualiteit waarbij mijn gelijk het gelijk van God is en andermans gelijk van satan komt zal de wereld nooit ook maar iets veranderen, en blijven conflicten en oorlog ons deel.  Heeft satan soms zo,n angst voor satan gezaaid dat hij ons daardoor juist ketend en iedere mogelijkheid tot ontsnappen uit deze ketenen belet?

Nee, maar niemand meer dan JUIST Jezus Christus heeft ons meer openbaart over de aart van de satan en ons voor deze nietsnut gewaarschuwd. Laten we niet vergeten dat de satan juist graag wil dat we hem onderschatten, het is een geestelijke strijd tegen onzichtbare machten, waarschuwt Christus ons.

Ons Fundament is Christus en door hem gelegd. Ons kompas is de Schrift die voorkomt dat we verdwalen in een doolhof van leuk klinkende theorieën, welke we bij een aantal forumleden hier terugzien. Hadden we de Schrift niet, dan zouden we het zomaar kunnen geloven en van onze koers afdwalen. Dan is ons laatste vangnet dat Jezus Christus Zijn Belofte waarmaakt en Zijn verdwaalde schaapje opzoekt en weer thuisbrengt. Ik heb het aan den lijve ondervonden namelijk. Daarna ben ik ook op het pad gezet dat de Schrift als ons kompas is om niet meer te verdwalen. ;)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #77 Gepost op: januari 06, 2013, 11:38:29 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 06 januari 2013 om 18:43:
[...]

Nou nee, wat jij vooral doet is alle mensen van een bepaald geloof over één kam scheren en demoniseren. Dat is precies wat Hitler ook deed. Ik zou zeggen: stop hiermee. Eén idioot in de geschiedenis is al genoeg.

Ontken de aangedragen feiten maar zolderworm. Maar ik ga niet voor valse vrede ten koste van de waarheid.

9 De wijzen zullen beschaamd staan,
ontsteld zijn en gevangen worden.
Zie, zij hebben het woord van de HEERE verworpen,
wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?
11 Zij genezen de breuk van de dochter van Mijn volk
op het lichtst door te zeggen: Vrede, vrede!
Maar er is geen vrede!

12 Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben?
Ze schamen zich zelfs niet in het minst,
ja, zij weten van geen blozen.
Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen,
ten tijde van de vergelding aan hen, zullen zij struikelen,

zegt de HEERE.

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #78 Gepost op: januari 07, 2013, 09:47:49 am »
Nou, ik vind eigenlijk dat mensen die andersdenkenden zo stompzinnig discrimineren als jij (sorry hoor; ik mag dit misschien niet zeggen) maar eens een tijdje van dit forum geweerd zouden moeten worden, of in ieder geval een stevige waarschuwing moeten krijgen. Ik vind dat dit echt niet kan op dit forum dat voor iedereen, met welk geloof dan ook, bedoeld is om op een respectvolle manier te kunnen discussiëren met elkaar. Ik heb enkele vrienden die moslim zijn en ik kan aan hen echt niets satanisch ontdekken. Integendeel, ik vind jou soms satanischer met je rücksichtloze denigrerende opmerkingen over andersdenkenden.
« Laatst bewerkt op: januari 07, 2013, 10:22:31 am door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #79 Gepost op: januari 07, 2013, 05:12:05 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 07 januari 2013 om 09:47:
Nou, ik vind eigenlijk dat mensen die andersdenkenden zo stompzinnig discrimineren als jij (sorry hoor; ik mag dit misschien niet zeggen) maar eens een tijdje van dit forum geweerd zouden moeten worden, of in ieder geval een stevige waarschuwing moeten krijgen. Ik vind dat dit echt niet kan op dit forum dat voor iedereen, met welk geloof dan ook, bedoeld is om op een respectvolle manier te kunnen discussiëren met elkaar. Ik heb enkele vrienden die moslim zijn en ik kan aan hen echt niets satanisch ontdekken. Integendeel, ik vind jou soms satanischer met je rücksichtloze denigrerende opmerkingen over andersdenkenden.
Dit wil ik wel mee ondertekenen.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #80 Gepost op: januari 07, 2013, 09:28:28 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 07 januari 2013 om 09:47:
... maar eens een tijdje van dit forum geweerd zouden moeten worden, of in ieder geval een stevige waarschuwing moeten krijgen.
Wat let je om een melding te doen bij de moderator (handje bovenaan pagina)? Ik maak me meestal wat drukker om de verkrachting van bijbelteksten dan om het effect dat het gebruik op de lezer heeft, maar als je je er door gekwetst voelt, of onjuist bejegend, dan heb je wel gelijk. En aangezien je niet via een persoonlijke email dingen kunt uitspreken, lijkt me de weg naar de moderator een juiste.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #81 Gepost op: januari 07, 2013, 09:45:26 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 07 januari 2013 om 09:47:
Nou, ik vind eigenlijk dat mensen die andersdenkenden zo stompzinnig discrimineren als jij (sorry hoor; ik mag dit misschien niet zeggen) maar eens een tijdje van dit forum geweerd zouden moeten worden, of in ieder geval een stevige waarschuwing moeten krijgen. Ik vind dat dit echt niet kan op dit forum dat voor iedereen, met welk geloof dan ook, bedoeld is om op een respectvolle manier te kunnen discussiëren met elkaar. Ik heb enkele vrienden die moslim zijn en ik kan aan hen echt niets satanisch ontdekken. Integendeel, ik vind jou soms satanischer met je rücksichtloze denigrerende opmerkingen over andersdenkenden.

Ik heb ook islamitische kennissen en collega's ! Geen probleem.
Het gaat niet om de mens maar om de afgoderij.
Onder valse vredes voorwaarden lonken naar een afgoderij of het goedpraten hoort niet thuis op een Christen forum. Ik discrimineer dus niet de mens, ik laat alleen middels de Schrift zien dat de islam een gevaarlijke afgoderij is.

Vergelijkbare afgodendienaren werden in het OT in opdracht van G'd tot de laatste ziel vernietigd. Dat kunnen we allemaal lezen in de Schrift.
Daarmee zeg ik niet dat we dat nu ook moeten gaan doen, want G'd gaf de daadwerkelijke opdracht ervoor toen.

Het zou hetzelfde zijn wanneer ik me beklaag over de vele heidense praat en sekteleer die hier wordt gebezigd op notabene een Christelijk GKv forum?
Ik bedoel gaan de voetballers nu bepalen dat de handballers niet meer over handbal mogen spreken op het handbal forum?

Daarbij heb ik alleen een link gedeeld waarin de duidelijke connecties te zien zijn tussen nazi's en islamieten. Misschien iets minder politiek correct maar wel de waarheid. Ook Jezus (ik vergelijk me niet met Hem) was niet politiek correct in die tijd,
« Laatst bewerkt op: januari 07, 2013, 09:48:57 pm door learsi »

tin

 • Berichten: 71
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #82 Gepost op: januari 07, 2013, 09:48:32 pm »

quote:

pjotr schreef op 07 januari 2013 om 21:28:
[...]
Wat let je om een melding te doen bij de moderator (handje bovenaan pagina)? Ik maak me meestal wat drukker om de verkrachting van bijbelteksten dan om het effect dat het gebruik op de lezer heeft, maar als je je er door gekwetst voelt, of onjuist bejegend, dan heb je wel gelijk. En aangezien je niet via een persoonlijke email dingen kunt uitspreken, lijkt me de weg naar de moderator een juiste.
Tja, laat ik het maar even hierbij houden: Het blijft gewoon triest wanneer de teksten van een heilig geacht boek geinterpreteerd worden volgens de heilloze weg van veroordeling van de medemens.  Ben overigens wel blij dat ieder hier zijn/ haar zegje mag doen. Blijven we toch met elkaar in discussie, wie weet luisteren we nog eens naar elkaar.
Ahdoeb

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #83 Gepost op: januari 07, 2013, 10:04:30 pm »
Hoevelen van jullie hebben daadwerkelijk de tijd genomen om zich te verdiepen in de koran? Ik heb dat gedaan, omdat ik zelf wilde zien hoe het nu zat met de islam. Als waar christen kan je niet anders concluderen dat de koran een anti-bijbel is. Omdat het alle belangrijke zaken uit de bijbel verdraait of ontkent.

Wie de koran bestudeert ziet dat de islamitische allah onmogelijk dezelfde kan zijn als JHWH, de G'd van Israël ! Totaal verschillende eigenschappen en leer namelijk.

De leer in de koran die islam heet voldoet dus geheel aan de norm uit de Schrift dat het een afgoderij is, een antichrist leer om precies te zijn.
-Wie zit er achter de krachten van antichrist?
-Wie onderwerpt graag? (islam betekent onderwerping)
-Wie zit er achter afgoderij?

Allemaal de satan die zelf zo graag wilde dat Jezus hem aanbod en die zelf zo graag boven G'd wilde staan. Met islam kan hij dat helemaal doen als allah.

Dat maakt de mens islam niet slecht, maar slachtoffer van de afgoderij islam.

Indien je ook kennis hebt van de islam, laat me dan gewoon zien middels de koran waar ik verkeerd zit. Op vele Christen forums en web-isites wordt terecht gewaarschuwd voor de gevaren van de islam.

Zelfs een aantal van islam bekeerde christenen (bekendste Walid Shoebat) wagen hun eigen leven nu om de christenkerk te waarschuwen voor de islam en hun gevaarlijke afgoderij.

http://www.youtube.com/watch?v=o_hdPjFlU5I

http://www.youtube.com/watch?v=lW-5VrK3CVI

In de christelijke kerken in de USA is dit besef al veel meer doorgedrongen dan in ons land. Het begrip van de OT profetieën aangaande Israël worden in de USA en Canada veel beter begrepen dan hier. De leegloop in de kerken is daar dan ook veel minder ernstig dan in ons land. De Christenen hebben als groep daar nog een stem in de politiek, een groep waar men niet zomaar omheen kan.
« Laatst bewerkt op: januari 07, 2013, 10:13:05 pm door learsi »

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #84 Gepost op: januari 08, 2013, 12:37:02 am »

quote:

Zolderworm schreef op 07 januari 2013 om 09:47:
Nou, ik vind eigenlijk dat mensen die andersdenkenden zo stompzinnig discrimineren als jij (sorry hoor; ik mag dit misschien niet zeggen) maar eens een tijdje van dit forum geweerd zouden moeten worden, of in ieder geval een stevige waarschuwing moeten krijgen. Ik vind dat dit echt niet kan op dit forum dat voor iedereen, met welk geloof dan ook, bedoeld is om op een respectvolle manier te kunnen discussiëren met elkaar. Ik heb enkele vrienden die moslim zijn en ik kan aan hen echt niets satanisch ontdekken. Integendeel, ik vind jou soms satanischer met je rücksichtloze denigrerende opmerkingen over andersdenkenden.

Amen zou ik zeggen.
Dit forum is open voor een ieder, respecterende de grenzen van de diverse sub-fora.
Een aanname dat elke "moslim" derhalve "fout" is steun ik niet, ondanks dat ik beleef dat bekeerde moslims zelfs in NL onderdrukt worden.
Laten we beseffen dat heel veel moslims niet weten van het Evangelie van de Opgestane Heer. Doe daar wat aan in plaats van groepen in de "outlawsector" te zetten!
Mail me maar als je wat wilt weten

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #85 Gepost op: januari 08, 2013, 01:51:57 am »
Ja Learsi, in de USA  daar is nog wat vrijheid omdat allerlei goddeloosheid zoals abortie, homoseksualitiet enz nog op overheids nieveau niet is erkend.  Daar kunnen mensen nog in het openbaar voor hun mening uitkomen, en op bijna alle gebied zit de samenleving daar beter in elkaar, en iser meer mesnwaardigheid, zelfvertouwen en zelfs ook moed en optimisme.  Amerika was de Nieuwe Wereld, was eigenlijk het Nieuwe Israel, maar door verwerping van de Verenigingsgedachte, nu eigenlijk bijna ook de positie verliezende, waarbij Korea nu het Derde Israel is geworden.   Het jaar 2013 is nu het waterscheidingsjaar, met Febriarie 22 een speciale datum - daarna gaan er allerlei digen gebeuren, en het is  dat we voor die tijd voorbereidingen maken voor huwelijksinzegeningen, en herbevestigingen van onze bestaande huwelijken, zoadat we die tijd met vertrouwen en hoop tegemoet kunnen gaan.  Dit meen ik oprecht.

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #86 Gepost op: januari 08, 2013, 09:26:23 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 08 januari 2013 om 00:37:
[...]
Amen zou ik zeggen.
Dit forum is open voor een ieder, respecterende de grenzen van de diverse sub-fora.
Een aanname dat elke "moslim" derhalve "fout" is steun ik niet, ondanks dat ik beleef dat bekeerde moslims zelfs in NL onderdrukt worden.
Laten we beseffen dat heel veel moslims niet weten van het Evangelie van de Opgestane Heer. Doe daar wat aan in plaats van groepen in de "outlawsector" te zetten!
Nou, ik denk dat ieder mens recht heeft op zijn eigen religie, zonder dat leden van andere religies zich daar zo nodig mee moeten bemoeien, omdat ze denken dat hun eigen religie beter is. Mijn moeder zei altijd: 'of je nou voor het ene of voor het andere bijgeloof gaat, dat maakt in principe niet uit'. Ik zeg maar zo: iedereen heeft recht op zijn eigen bijgeloof.
« Laatst bewerkt op: januari 08, 2013, 09:29:24 am door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #87 Gepost op: januari 08, 2013, 09:33:04 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 08 januari 2013 om 01:51:
Ja Learsi, in de USA  daar is nog wat vrijheid omdat allerlei goddeloosheid zoals abortie, homoseksualitiet enz nog op overheids nieveau niet is erkend.  Daar kunnen mensen nog in het openbaar voor hun mening uitkomen, en op bijna alle gebied zit de samenleving daar beter in elkaar, en iser meer mesnwaardigheid, zelfvertouwen en zelfs ook moed en optimisme.  Amerika was de Nieuwe Wereld, was eigenlijk het Nieuwe Israel, maar door verwerping van de Verenigingsgedachte, nu eigenlijk bijna ook de positie verliezende, waarbij Korea nu het Derde Israel is geworden.   Het jaar 2013 is nu het waterscheidingsjaar, met Febriarie 22 een speciale datum - daarna gaan er allerlei digen gebeuren, en het is  dat we voor die tijd voorbereidingen maken voor huwelijksinzegeningen, en herbevestigingen van onze bestaande huwelijken, zoadat we die tijd met vertrouwen en hoop tegemoet kunnen gaan.  Dit meen ik oprecht.
Voortaan wat minder drinken als je een bericht gaat typen. Dit ziet er niet uit.  ;)
« Laatst bewerkt op: januari 08, 2013, 09:35:31 am door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #88 Gepost op: januari 08, 2013, 09:50:56 am »

quote:

tin schreef op 07 januari 2013 om 21:48:
Ben overigens wel blij dat ieder hier zijn/ haar zegje mag doen. Blijven we toch met elkaar in discussie, wie weet luisteren we nog eens naar elkaar.
Ben ik met je eens. Dit forum is een fijne plek, een gemeenschapje op zich. Op bijvoorbeeld nieuwssites wordt zoveel gescholden, hier gaat het anders. Ik ben ook blij met het terughoudende moderatiebeleid en ga er ook wel vanuit dat een deelnemer aan een internetforum kan relativeren. Ik pas zelf mijn toon een beetje aan aan degene op wie ik reageer. Wie grote woorden gebruikt, kan ook meer hebben, denk ik dan. Maar met zoveel verschillende forumdeelnemers overschrijdt men soms wel eens een (terechte) fatsoensnorm.
« Laatst bewerkt op: januari 08, 2013, 11:51:06 am door pjotr »

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #89 Gepost op: januari 08, 2013, 10:07:53 am »

quote:

learsi schreef op 07 januari 2013 om 22:04:
Hoevelen van jullie hebben daadwerkelijk de tijd genomen om zich te verdiepen in de koran? Ik heb dat gedaan, omdat ik zelf wilde zien hoe het nu zat met de islam. Als waar christen kan je niet anders concluderen dat de koran een anti-bijbel is. Omdat het alle belangrijke zaken uit de bijbel verdraait of ontkent.

Om de zelfde reden kun je zeggen dat de bijbel een anti-koran is. Je denkt de hele tijd dat jouw geloof de enige waarheid is. En dat is een beetje kortzichtig.
 

quote:

Wie de koran bestudeert ziet dat de islamitische Allah onmogelijk dezelfde kan zijn als JHWH, de G'd van Israël ! Totaal verschillende eigenschappen en leer namelijk.

Nou en? Betekent dat dan automatisch dat Allah verkeerd is en JHWH goed? Jij denkt het. Maar of het echt zo is, is nog maar helemaal de vraag.

quote:

De leer in de koran die islam heet voldoet dus geheel aan de norm uit de Schrift dat het een afgoderij is, een antichrist leer om precies te zijn.
-Wie zit er achter de krachten van antichrist?
-Wie onderwerpt graag? (islam betekent onderwerping)
-Wie zit er achter afgoderij?

Het dringt maar niet tot jouw hoofd door dat jouw geloof niet meer is dan een persoonlijke mening, en dat het helemaal niet zeker is dat je gelijk hebt. Jij doet maar net alsof je God zelf bent, die alles zeker weet.

quote:

Allemaal de satan die zelf zo graag wilde dat Jezus hem aanbod en die zelf zo graag boven G'd wilde staan. Met islam kan hij dat helemaal doen als Allah.

Heb jij ook een uit-knop, zodat deze zelfverzonnen onzin eens kan stoppen?

quote:

Dat maakt de mens islam niet slecht, maar slachtoffer van de afgoderij islam.

Ja, Learsi is God zelf, die precies weet wat goed en wat niet. Ik zou zeggen: kom eens van je zelfgeschapen voetstuk af.

quote:

Indien je ook kennis hebt van de islam, laat me dan gewoon zien middels de koran waar ik verkeerd zit. Op vele Christen forums en websites wordt terecht gewaarschuwd voor de gevaren van de islam.

De hele basisgedachte is fout dat het heilig boek van een andere geloofsgemeenschap een Satanisch boek is. Snap je het dan niet?

quote:

Zelfs een aantal van islam bekeerde christenen (bekendste Walid Shoebat) wagen hun eigen leven nu om de christenkerk te waarschuwen voor de islam en hun gevaarlijke afgoderij.

Waar bemoeien ze zich mee? Denken ze dat ze het beter weten? Wat een eigenwaan.

quote:

In de christelijke kerken in de USA is dit besef al veel meer doorgedrongen dan in ons land. Het begrip van de OT profetieën aangaande Israël worden in de USA en Canada veel beter begrepen dan hier. De leegloop in de kerken is daar dan ook veel minder ernstig dan in ons land. De Christenen hebben als groep daar nog een stem in de politiek, een groep waar men niet zomaar omheen kan.
Ja, in de VS vind je ook veel primitieve kortzichtigheid onder de gelovigen. Dat is echt opvallend.
« Laatst bewerkt op: januari 08, 2013, 10:14:46 am door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

tin

 • Berichten: 71
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #90 Gepost op: januari 08, 2013, 11:14:33 am »

quote:

learsi schreef op 07 januari 2013 om 22:04:
Hoevelen van jullie hebben daadwerkelijk de tijd genomen om zich te verdiepen in de koran?


Heb er niet zo'n boehoefte aan dat te gaan doen, mede doordat algemeen bekend is dat velen met de koran in de hand tot de meest verwerpelijke zaken komen.
Vind het alleen triest wanneer mensen met de bijbel in de hand exact hetzelfde doen.
Ahdoeb

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #91 Gepost op: januari 08, 2013, 12:54:04 pm »

quote:

tin schreef op 08 januari 2013 om 11:14:
[...]


Heb er niet zo'n boehoefte aan dat te gaan doen, mede doordat algemeen bekend is dat velen met de koran in de hand tot de meest verwerpelijke zaken komen.
Vind het alleen triest wanneer mensen met de bijbel in de hand exact hetzelfde doen.
Is dat niet wat een koe doet? Haar boehoefte?
http://www.animaatjes.nl/plaatjes/k/koeien/animaatjes-koeien-50774.gif
« Laatst bewerkt op: januari 08, 2013, 12:58:03 pm door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #92 Gepost op: januari 08, 2013, 12:56:00 pm »

quote:

tin schreef op 08 januari 2013 om 11:14:
[...]


Heb er niet zo'n boehoefte aan dat te gaan doen, mede doordat algemeen bekend is dat velen met de koran in de hand tot de meest verwerpelijke zaken komen.
Vind het alleen triest wanneer mensen met de bijbel in de hand exact hetzelfde doen.
Hoe zat dat weer met die splinter en die balk?

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #93 Gepost op: januari 08, 2013, 01:01:06 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 08 januari 2013 om 01:51:
   Het jaar 2013 is nu het waterscheidingsjaar, met Febriarie 22 een speciale datum - daarna gaan er allerlei digen gebeuren
En ik dacht, dat we dat al de eenentwintigste december 2012 gehad hadden.  :+

tin

 • Berichten: 71
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #94 Gepost op: januari 08, 2013, 01:41:17 pm »

quote:

vrolijke schreef op 08 januari 2013 om 12:56:
[...]


Hoe zat dat weer met die splinter en die balk?
Precies.
Ahdoeb

tin

 • Berichten: 71
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #95 Gepost op: januari 08, 2013, 01:43:16 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 08 januari 2013 om 12:54:
[...]

Is dat niet wat een koe doet? Haar boehoefte?
Ha ha! Ja, inderdaad,  gelukkig kunnen we nog lachen ook op dit forum, al is dat doorgaans geloof ik vooral aan het topic Praatvaria voorbehouden.
Ahdoeb

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #96 Gepost op: januari 08, 2013, 10:07:11 pm »

quote:

tin schreef op 08 januari 2013 om 13:43:
[...]


Ha ha! Ja, inderdaad,  gelukkig kunnen we nog lachen ook op dit forum, al is dat doorgaans geloof ik vooral aan het topic Praatvaria voorbehouden.
Ja, de koe is blijkbaar eventjes verdwaald.
Tato na vicikitsate

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #97 Gepost op: januari 09, 2013, 02:57:00 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 08 januari 2013 om 01:51:
Ja Learsi, in de USA  daar is nog wat vrijheid omdat allerlei goddeloosheid zoals abortie, homoseksualitiet enz nog op overheids nieveau niet is erkend.  Daar kunnen mensen nog in het openbaar voor hun mening uitkomen, en op bijna alle gebied zit de samenleving daar beter in elkaar, en iser meer menswaardigheid, zelfvertouwen en zelfs ook moed en optimisme.  Amerika was de Nieuwe Wereld, was eigenlijk het Nieuwe Israel, maar door verwerping van de Verenigingsgedachte, nu eigenlijk bijna ook de positie verliezende, waarbij Korea nu het Derde Israel is geworden.   Het jaar 2013 is nu het waterscheidingsjaar, met Febriarie 22 een speciale datum - daarna gaan er allerlei digen gebeuren, en het is  dat we voor die tijd voorbereidingen maken voor huwelijksinzegeningen, en herbevestigingen van onze bestaande huwelijken, zoadat we die tijd met vertrouwen en hoop tegemoet kunnen gaan.  Dit meen ik oprecht.

Even reageren op enkele puntjes:
De menswaardigheid in de USA, hoezo is die zo goed dat het speciale vermelding behoeft? Overdrijf je niet?
We hebben b.v. nog net kunnen horen hoe moeizaam het is om daar in huidige tijden dat het financieel moeizamer loopt de allerrijksten die hun stem vinden in de republikeinen zover te krijgen dat ze een ietsje hogere belasting betalen. Dat heeft toch niets van doen met een goede vorm van menswaardigheid. De USA is toch duidelijk een land waar het compassie hebben met de minderbedeelden onderontwikkeld is en het vergaren van zoveel mogelijk aardse schatten en het veilig stellen daarvan  bovenmatige waardering vindt.
Juist onder de republikeinen vinden we veel christenen maar slechte medemenselijkheid. Christelijk zijn is roch niet slechts vroom doen in de kerk en voor de rest een materialistische instelling van wie slim is moet en kan zo veel mogelijk aards slijk verzamelen en moet zorgen dat er zo min mogelijk van afvalt en ten behoeve van de gemeenschappelijke noden wordt aangewend?
Eerlijk gezegd vond ik het gebeuren in de USA aan het eind van vorig jaar in wezen schandalig. En denk ook aan de kwestie van de mogelijkheid voor eenieder om medische hulp te krijgen. Het kost de grootste moeite daar, om dat soort zaken goed van de grond te krijgen.
 
Herbevestigen van huwelijken? Wat is de bedoeling daarvan? Aan een huwelijk dient uiteraard en zeer zeker aandacht te worden besteed, maar herbevestigen...(?) ... als een soort officieel gebeuren, neem ik aan(?)
Is er iets in het slop geraakt dan?

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #98 Gepost op: januari 09, 2013, 03:15:37 am »
Trajecto, zelfs als je films bekijkt zie je hoe mensen meer creatief, moedig en vriendelijk zijn iha, en hoe het recherlijk systeem veel beter is.  Mensen die hoge posities bekleden gaan ook het gevang in, en de fin. crisis is al verder gevorderd.  Natuurlijk is het ook daar niet ideaal, maar de fundering van de Pilgrim Fathers was klaarblijkelijk erg vruchtbaar.  Compassie met minder bedeelden is anders;  het is geen verwennerij van mensen die niet wensen te werken of zo.  Zij helpen ook zieken wel, maar gezondheid is grotendeels verantwoordelijkheid van de individu of familie, en dat is ook goed.

Herbevestiging van huwelijken heeft te maken met de val van de mens en de erfzonde.  Adam en Eva begonnen immers hun relatie, gericht op de aartsengel, Lucifer die toen Satan werd?  Ook had het te maken met verkeerde liefde tussen man en vrouw, en sinds die tijd werd `sex` een beladen woord en traditie .

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #99 Gepost op: januari 09, 2013, 02:45:48 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 09 januari 2013 om 03:15:
Trajecto, zelfs als je films bekijkt zie je hoe mensen meer creatief, moedig en vriendelijk zijn iha, en hoe het recherlijk systeem veel beter is.  Mensen die hoge posities bekleden gaan ook het gevang in, en de fin. crisis is al verder gevorderd.  Natuurlijk is het ook daar niet ideaal, maar de fundering van de Pilgrim Fathers was klaarblijkelijk erg vruchtbaar.  Compassie met minder bedeelden is anders;  het is geen verwennerij van mensen die niet wensen te werken of zo.  Zij helpen ook zieken wel, maar gezondheid is grotendeels verantwoordelijkheid van de individu of familie, en dat is ook goed.

O, ik zal niet ontkennen dat er dingen beter zijn maar om het als een soort voorbeeld te stellen...(?)
Helaas wordt het door zeer veel mensen wel zo gezien.
Maar denk bijvoorbeeld eens aan het slechte rentmeesterschap dat daar aan de dag wordt gelegd t.a.v. de aardse reserves. In feite parasiteert men daar op de bronnen van de gehele wereld om de enorme vraag aan energie te dekken. Ik heb wel eens een percentage gelezen van het energieverbruik daar t.o.v. het energieverbruik werdwijd en als je dat dan gaat vergelijken met het percentage van de wereldbevolking dat er in de USA woont... Dat is werkelijk schrikbarend. Nee, voor gevoel voor soberheid moet men daar niet wezen al wonen daar anderzijds ook de Amish.
Maar goed, dat is het topic nu niet.

quote:

Herbevestiging van huwelijken heeft te maken met de val van de mens en de erfzonde.  Adam en Eva begonnen immers hun relatie, gericht op de aartsengel, Lucifer die toen Satan werd?  Ook had het te maken met verkeerde liefde tussen man en vrouw, en sinds die tijd werd `sex` een beladen woord en traditie .
Het is me nog niet zo duidelijk wat er voor paren van wie het huwelijk wordt herbevestigd dan gebeurt, eerlijk gezegd; een soort dienst waarin om loutering van de relatie wordt gebeden, misschien?