Auteur Topic: helderziendheid, help!  (gelezen 10837 keer)

fruitbat

 • Berichten: 117
 • Just say NO to religion!!
  • Bekijk profiel
helderziendheid, help!
« Reactie #90 Gepost op: november 22, 2003, 08:54:51 am »
Efeze 4:7-8 Maar aan elk van ons is genade gegeven naar de mate van gave van Christus.Daarom zegt Hij:Nadat Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij ons krijgsgevangenen gemaakt en heeft ons gaven gegeven.

Psalm 68:19 Gij zijt opgevaren in de hoogte: Gij hebt de krijgsgevangenen weggevoerd(d.i. de gemeente), gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja ook de wederspannigen om bij U te wonen, o Heere God.

Johannes 3:12:13,14 Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is.En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet den zoon des mensen verhoogt worden.

Wij zijn niet onder de wet van Mozes gesteld, maar in de vrijheid gesteld, maar in de vrijheid om diestbaar te zijn voor God. Omdat wij in de hemel gezet zijn, want de slangen die beten in de woestijn zijn een teken van de wet die ons beet. En de verhoogde slang is het teken van de verhoging van de heere jezus tot Christus.

Dienstbaar stellen houdt hetzelfde in als talenten of gave krijgen. Dus als je kunt spreken tot de gemeente, dan moet je dat doen uit dienstbaarheid van God. En als je een instrument kunt bespelen, dan word je er voor aangesteld, om met dat instrument de Heer te loven en te prijzen. Maar niet om je te manifesteren boven de gemeente uit, maar in dienstbaarheid, als slaven, als gevangenenen van de Heer.

1 Corinthe 12:4 En er is verscheidenheid der gave, doch het is dezelvde Geest.

1 Corinthe 12:28 En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gave der gezondmakingen, behulpsels, de regie, menigerlei talen.

Romeinen 12 3-5 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.
No desire to the flesh-pots, they are less than nothing and I go forward to the mark!

niki

 • Berichten: 1
 • /
  • Bekijk profiel
helderziendheid, help!
« Reactie #91 Gepost op: december 30, 2003, 12:19:55 pm »
ik denk dat ik visioenen heb
visioenen zijn dingen die je ziet en dan een dag later zie je ze in het echt
als ik slaap dan droom ik ,maar niet zomaar
als ik de volgende dag waker word en we gaan bevoorbeeld ergens naar toe
dan zie ik opeens een beeld dat ik aan het dromen was
zo is er een geweest
ik zal ze eens vertellen
ik ging naar de baker en ik stond voor de toogopeens heriner ik me een droom
ik droomde dat ik naar de baker ging en voor de toog stond
dus als ik waker word weet ik wat er gaat gebeuren
ik heb het tegen mijn vriendinen gezegt maar die zeggen dat ik een slag van de molen heb gehad
 8)7
/

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
helderziendheid, help!
« Reactie #92 Gepost op: december 30, 2003, 02:08:18 pm »

quote:

op 30 Dec 2003 12:19:55 schreef niki:
ik denk dat ik visioenen heb
visioenen zijn dingen die je ziet en dan een dag later zie je ze in het echt
als ik slaap dan droom ik ,maar niet zomaar
als ik de volgende dag waker word en we gaan bevoorbeeld ergens naar toe
dan zie ik opeens een beeld dat ik aan het dromen was
zo is er een geweest
ik zal ze eens vertellen
ik ging naar de baker en ik stond voor de toogopeens heriner ik me een droom
ik droomde dat ik naar de baker ging en voor de toog stond
dus als ik waker word weet ik wat er gaat gebeuren
ik heb het tegen mijn vriendinen gezegt maar die zeggen dat ik een slag van de molen heb gehad
 8)7
is bekend als deja vu, komt veel voor, maar het is nog wat anders om het direkt bij het wakker worden al te weten wat gaat gebeuren, of pas op het moment dat men zich herinnert dat men het gedroomd heeft op het moment dat men in die specifieke situatie is

populistisch wetenschappelijke verklaring:
http://www.kijk.nl/artikel.jsp?art=6028
« Laatst bewerkt op: december 30, 2003, 02:21:32 pm door cheese »
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Remco II

 • Berichten: 147
 • Leerling van de Schrift
  • Bekijk profiel
helderziendheid, help!
« Reactie #93 Gepost op: december 31, 2003, 09:55:26 am »

quote:

op 14 Oct 2003 12:16:12 schreef cheese:
[...]
helder zien (of horen?) op zich is geen probleem,
het wordt een probleem als de helderziende (horende) zelf niet kan onderscheiden of de bron van deze helderziendheid (horendheid) juist is of niet, want dan blijkt dat dat zien (horen) toch niet zo helder is,
maar een kriterium kan zijn als dit vermogen ervoor zorgt dat de liefde in de wereld vermeerdert, dan is er niets mis mee en dat is dan tevens ook de bedoeling van zo'n gave

Denk je hierbij aan I Cor. 13?
Ik heb me wel eens afgevraagd welke liefde hier bedoeld wordt. De intermenselijke liefde, of de liefde van God tot zondaren die uitkomt in zijn ontferming? Ik heb er geen sluitend antwoord op, want een diepgaand onderzoek heb ik er (nog) niet naar gedaan. Maar er viel mij eens iets op.

Paulus schrijft in I Cor. 13:
1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
2  En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.
3  En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.

Een keer las ik Johannes 5, en ik kwam aan bij vers 42. Daar staat:
Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt.

Ik heb een beetje het gevoel dat het zowel het één als het ander is in I Cor. 13.
- In de eerste plaats de liefde van Gods verkiezing van zondaren.
- Daar uit volgend de liefde tot elkaar binnen de gemeente.
Maar die eerste soort liefde gaat voorop. Daaruit volgend kan het niet anders, dat broeders van het zelfde huis - de gemeente dus - elkaar liefhebben en elkaar in liefde bejegenen.
Dat ik die tweede soort liefde ook noem, is omdat de intermenselijke verhoudingen binnen de gemeente van Corinthe niet zo best waren, zoals blijkt in de genoemde brief. En daar schrijft Paulus ook over.
Maar nogmaals: het is maar een (eerste) probeersel van mij. Wie er meer over weet mag het zeggen.

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
helderziendheid, help!
« Reactie #94 Gepost op: december 31, 2003, 10:14:58 am »

quote:

op 31 Dec 2003 09:55:26 schreef Remco II:
Daaruit volgend kan het niet anders, dat broeders van het zelfde huis - de gemeente dus - elkaar liefhebben en elkaar in liefde bejegenen.
Dat ik die tweede soort liefde ook noem, is omdat de intermenselijke verhoudingen binnen de gemeente van Corinthe niet zo best waren, zoals blijkt in de genoemde brief. En daar schrijft Paulus ook over.
Maar nogmaals: het is maar een (eerste) probeersel van mij. Wie er meer over weet mag het zeggen.


als je alleen liefde betracht naar je mede gemeenteleden, dan is dat nog maar beperkt, het moet zich natuurlijk uitbreiden naar de hele mensheid,
maar aangezien liefde een vermogen is, wat we niet kant en klaar hebben, maar dat we aktief moeten ontwikkelen, is het wel logisch dat het stapsgewijs ontwikkeld wordt,
bijv. zelfs de grootste egoist heeft in ieder geval eigenliefde, dat kan de basis zijn van liefde naar een iemand anders, man of vrouw (huwelijk), dan naar kinderen, familie, kennissenkring, buren, interessegenoten, plaatsgenoten, gemeenteleden, landgenoten, ras, continent, aarde,..(natuurlijk is de volgorde niet maatgevend)wat in het klein geleerd word.......kan heel groot worden en dan wordt begrijpelijk wat Christus zei:
wat u een dezer kleinsten mijner broeders wel of niet heeft aangedaan, heeft u Mij aangedaan en werpt dan gelijk licht op onderstaande:

http://217.115.197.218:50012/showtopic.asp?tID=1850
« Laatst bewerkt op: december 31, 2003, 11:55:40 am door cheese »
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

specialangel

 • Berichten: 4
 • wedergeboren & ondergedomp
  • Bekijk profiel
helderziendheid, help!
« Reactie #95 Gepost op: september 01, 2011, 01:48:49 am »
de gaven van de heilige geest worden m.i.  tegenwoordig zelden toegepast in de gkv of andere traditionele kerken. vaak omdat mensen nu bang zijn voor geestes gaven , uitingen van de Heilige geest. zoals tongentaal en profetie beelden dromen etc. daar is (zelfs nu in 2011) nog veel onkunde over. helaas. profetie kan voor sommigen lijken op "occult of occulte gaven of duivels of demonisch"  maar is dat geenszins. de gaven van de Geest worden aan een ieder gegeven die Hem daarom bidt en er ernstig serieus naar verlangt en zijn en haar leven ten dienste van God en zijn naaste wil geven. Alles wat God zegt door de Heilige Geest is ter opbouw vermaning correctie genezing bemoediging van een mensen leven. alles uit Liefde voor de mensen. de bron is christus, de drieenige GOD, VADER ZOON EN HEILIGE GEEST. het doel is altijd de mens in  de liefdevolle genezende bevrijdende  relatie met God brengen. onbekendheid met de Heilige Geest kan in beginsel angst  zijn maar later zegen in overvloed. zelf spreek en zing ik ook in tongen, dag en nacht, overal, en profeteer ik ook. en alles ter opbouw ter bemoediging. alles moet ook toetsbaar zijn aan het woord van God. en profetieen worden bevestigd door anderen. God is onze bevrijder onze heelmeester onze hemelse Papa die voor zijn kinderen zorgt.   mocht je meer willen weten of doorpraten mail me dan eens. of lees er eens boeken over in de evangelische boekwinkel. of lees meer op internet over de gaven van de geest. ps ik vind de meeste reacties erg negatief en angstig. erg jammer.

specialangel

 • Berichten: 4
 • wedergeboren & ondergedomp
  • Bekijk profiel
helderziendheid, help!
« Reactie #96 Gepost op: september 01, 2011, 01:53:12 am »
angst en verdeeldheid en ongefundeerde loze kritiek en veroordeling zijn niet van God.