Auteur Topic: Homohuwlijk is een gruwelijk iets!  (gelezen 26028 keer)

small brother

  • Berichten: 1309
    • Bekijk profiel
Homohuwlijk is een gruwelijk iets!
« Reactie #315 Gepost op: april 27, 2012, 10:45:42 am »

quote:

gaitema schreef op 27 april 2012 om 09:56:
Helder :)
Ik vind trouwens in het geval van een dominee met seksuele belangstelling voor kinderen een reden om een andere kerk te zoeken eerder, dan een dominee die er een homoseksuele relatie op na houdt. Maar dat vind ik :)
Ik denk dat een verschil is dat bij het één het gaat om wat wij goed of niet goed vinden voor onze kinderen, en bij het ander om wat God goed of niet goed vindt voor zijn kinderen.

En overeenkomst is dat in beide gevallen de daden niet zonder schade blijven voor het kind.
En overeenkomst is bovendien dat er een norm wordt toegepast door de vaders vanuit een extern moreel besef en een externe waardering van schade; zonder te weten (navragen) of te meten (onderzoeken) of het kind daar zelf misschien geen schade van voelt of vindt.

En ons gedifferentieerd aankijken tegen de praktijk, heeft veel te maken met onze waardering van hetgeen God ons heeft gecommuncieerd: wij zijn geneigd om de waarschuwingen en instructies te vertalen naar iets wat wij er zelf van begrijpen en aannemen kunnen. De rest leggen we naast ons neer als niet (meer) relevant.

Daarom is er een bijbel die spreekt over God's Wil zoeken en doen in plaats van onze eigenwilligheden en het volgen van eigen begeerten.
En daarom moet de bijbel zichzelf zo vaak herhalen als het erom gaat dat de mens opnieuw heeft verzonnen dat als een ieder doet wat goed is in eigen ogen; er eigenlijk helemáál geen norm wordt overschreden, door wie dan ook.
Het enige wat je dan nog als belangrijk criterium nodig hebt is tolerantie..
De vraag is dus niet wat de maatschappij tolereert, maar wat God tolereert.

De vraag is dus niet hoe het bij ons voelt, maar hoe het bij God voelt. En hetgeen wij als norm stellen bij onze kinderen geeft een hint in de richting dat God misschien iets ook niet goed voor ons kan vinden dat niet helemaal altijd overeenstemt met hetgeen wij vanuit ons gevoel en ons narekenen van goed en kwaad zelf als norm zouden stellen.

Wèl is gerechtvaardigd om bij een kritische levenswandel-veroordelende houding ook te verwachten dat wie de maat neemt van een ander, ook de eìgen maat neemt. Want als iemand afstand neemt van een zondaar, maar zelf niet verminderd zondigt, dan is diegene iemand die zichzelf rechtvaardigt, maar niet gerechtvaardigd ìs. Dat is in een "geestelijke" tijd evenzo dodelijk. ("geestelijke" want dat was echt niet anders in de oude bedeling.)

De zondaren om ons heen zijn daarom de wegwijzers om het zelf anders te doen. Het zijn de wegwijzers dat als wij dat zondig vinden, dat wij dergelijke zonden bij onszelf niet toe zullen staan. De zonde uit het eigen leven bannen is goed, en geen deel hebben aan de gemeenschap met bewust volhardende zondaars is ook goed. Hoewel een weg tot het bewerken van bekering beter is. Maar God zal bekering bewerken, of verharding. Laat staan dat wij gemeenschap zouden wensen met hen die openlijk Gods Wens en Gods bevelen niet eigen willen maken en menen dat bekering niet wordt gewenst en gevraagd door God.

Het niet veroordelen is omdat iedereen zondigt en iedereen zwaktes heeft. Maar iedereen is ook gered in Christus en bevrijd van zijn eigen zonde. Dat gaat dan om veróórdelen. Maar de oproep om de norm hoog te houden en te handhaven is onverkort aanwezig. Want wie gered is, zal het geen moeite en geen belasting zijn om de norm na te streven.

Het probleem is dus dat veel normen niet meer worden erkend, of  gevoeld.
« Laatst bewerkt op: april 27, 2012, 12:57:20 pm door small brother »

itsmetoo

  • Berichten: 1082
  • Itsmetoo
    • Bekijk profiel
Homohuwlijk is een gruwelijk iets!
« Reactie #316 Gepost op: april 27, 2012, 10:48:09 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 26 april 2012 om 23:55:
[...]
Nou. Simpel: als alle geboden vervult zijn in het offer van Christus dan gelden er geen geboden meer anders dan de geboden die Hij heeft gegeven.
Simpel. nou?


Ja en nee :-)
Kijk wat GOD daar over zegt:
Jakobus 2
17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.

Maar we hebben ook:
Romeinen 4
4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.
5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.


Dit lijkt in eerste instantie te conflicteren, toch?
Mijns inziens mogen we niet regels naleven om daarmee het Eeuwige leven te proberen te verdienen, want dan vervalt de Genade en worden we beoordeeld naar de werken. (Bevestiging dat beoordeling naar werken nog steeds iets is dat zal gebeuren voor degenen die Christus Kruisoffer afwijzen) We dienen volledig te vertrouwen op het Kruisoffer van Jezus Christus om Genade te ontvangen.

Jacobus echter, laat zien dat iemand die hard roept christen te zijn, maar zijn werken tonen het tegenovergestelde, dat dit geloof dan dood is. Deze 'anti-christelijke" werken zullen dan veelal werken zijn die tegen de 10 geboden indruisen. Maar dan nog zullen dezen bij oprecht geloof gered zijn, alleen hun werken zullen verbranden als hooi en stro.

1 Korintiërs 3
11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan  wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,
13 ieders werk zal openbaar worden.  De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.


Dus, de wet geld niet meer als middel om gered te worden, als we voor de Genade gaan middels Christus Kruisoffer ! Maar onze werken zullen wel worden getoetst om te zien of we loon ontvangen.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,